Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Inhaltsverzeichnis - Conrad CV Mobil 4000 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für CV Mobil 4000:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Table of contents
Introduction .............................................................................................................17
Approval/conformity................................................................................................17
Table of contents .....................................................................................................18
Prescribed use. .......................................................................................................19
Designation of individual parts ................................................................................19
Safety instructions...................................................................................................20
Product description.................................................................................................21
Scope of delivery.....................................................................................................21
Commissioning........................................................................................................21
Installing a CB radio antenna..............................................................................22
Antenna connection............................................................................................23
Installation...........................................................................................................23
Microphone.........................................................................................................24
Power supply ......................................................................................................24
Radio operation ..................................................................................................25
Handling ..................................................................................................................27
Disposal...................................................................................................................28
Cleaning and maintenance......................................................................................28
Technical data .........................................................................................................29
18
Inleiding
NL
Page
Geachte klant,
hartelijk dank voor de aankoop van de zendontvanger CV Mobil!
Met de zendontvanger CV Mobil heeft u een robuust en betrouwbaar product ver-
worven, dat volgens de nieuwste technische stand gebouwd werd.
De opbouw van de zendontvanger CV Mobil komt overeen met de Europese en
nationale richtlijnen omtrent elektromagnetische compatibiliteit. De conformi-
teit werd aangetoond, de betreffende verklaringen en documenten werden bij
de fabrikant in bewaring gegeven.
Vergunning/conformiteit
De zendontvanger van het type CV Mobil 4000 werd volgens de richtlijnen ETS 300
135 & ETS 300 680 gecontroleerd en toegelaten. Het toestel is in Duitsland, Oosten-
rijk en de meeste andere Europese CEPT-landen niet aan aanmelding en betalingen
onderworpen.
De zendontvangers van het type CV Mobil 4012 en 8012 werden aanvullend volgens
de Europese voorschrift ETS 300 433 gecontroleerd. De toestellen CV Mobil 4012 en
8012 zijn enkel voor een gebruik in Duitsland toegelaten. Het toestel is niet aan aan-
melding en betalingen onderworpen.
Daar de meeste buurlanden van Duitsland eisen, dat CB-zendontvangers met 80
kanalen die op de kanalen 41 tot 80 kunnen worden gebruikt de radiouitzendingen
van de buurlanden in dit frequentiebereik niet storen, dient u veiligheidsafstanden tot
de buurlanden in acht te nemen. Binnen deze veiligheidszones mogen zendontvan-
gers met 80 kanalen in geen geval op de kanalen 41 tot 80 worden gebruikt.
Bij vragen omtrent deze zones kan u zich wenden tot:
Rijksdienst voor Radiocommunicatie (RDR)
Postbus 450
9700 AL Groningen
Gelieve als gebruiker deze gebruiksaanwijzing goed op te volgen teneinde de onbe-
rispelijke toestand van de zendontvanger CV Mobil te behouden en een gebruik zon-
der gevaren te waarborgen!
Bij vragen kunt u zich wenden tot onze technische hulplijn
Nederland: Tel. 053 / 428 54 80
Ma. - Vr. 9.00 - 20.00 uur
43

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis