Herunterladen Diese Seite drucken

Makita HM0810 Betriebsanleitung Seite 12

Meißihammer
Vorschau ausblenden

Werbung

11. Unikaj przypadkowego włączenia urządzenia.
Przed podłączeniem do zasilania upewnij się,
czy
włącznik
znajduje
wyłączonym. Przenoszenie urządzenia z palcem na
włączniku
lub
podłączanie
włączonym włącznikiem prowokuje wypadki.
12. Przed
włączeniem
prądem zdejmij z niego wszelkie klucze do
regulacji. Pozostawienie klucza założonego na
obracającą się część urządzenia zasilanego prądem
może spowodować obrażenia.
13. Nie pochylaj się zbyt silnie. Przez cały czas stój
pewnie i w równowadze. Pozwala to na lepsze
panowanie nad urządzeniem zasilanym prądem w
nieoczekiwanych sytuacjach.
14. Ubieraj się właściwie. Nie zakładaj luźnych
rzeczy lub biżuterii. Trzymaj włosy, ubranie i
rękawice z dala od ruchomych części. Luźne
ubranie, biżuteria i długie włosy mogą zaplątać się
w ruchome części.
15. Jeżeli posiadasz urządzenia do podłączenia
wyciągów pyłu, upewnij się, czy są one
podłączone i prawidłowo używane. Korzystanie z
takich
urządzeń
powodowane przez pył.
Korzystanie i dbanie o urządzenia zasilane prądem
16. Nie przeciążaj urządzeń zasilanych prądem.
Korzystaj
z
urządzeń
wykonywania danej pracy. Właściwe urządzenie
zasilane prądem wykona pracę lepiej i bezpieczniej,
kiedy będzie używane w tempie, na jakie zostało
zaprojektowane.
17. Nie używaj urządzenia zasilanego prądem, jeżeli
nie można go włączyć i wyłączyć włącznikiem.
Wszelkie urządzenia zasilane prądem, których nie
można kontrolować włącznikiem są niebezpieczne i
muszą być naprawione.
18. Przed
wykonywaniem
wymianą wyposażenia lub przechowywaniem
urządzenia zasilanego prądem odłącz wtyczkę
od źródła zasilania lub odłącz akumulator. Taki
środek
zapobiegawczy
niebezpieczeństwo przypadkowego uruchomienia
urządzenia.
19. Przechowuj nie używane urządzenia zasilane
prądem poza zasięgiem dzieci i nie pozwalaj,
aby obsługiwały je osoby nie zaznajomione z
nimi lub niniejszą instrukcją obsługi. Urządzenia
zasilane prądem w rękach nie przeszkolonych osób
są niebezpieczne.
20. Konserwuj
urządzenia
Sprawdzaj, czy ruchome części są prawidłowo
ustawione i nie blokują się, czy części nie są
pęknięte i czy nie zachodzą inne warunki
mogące mieć wpływ na pracę urządzenia
zasilanego prądem. Jeżeli urządzenie zasilane
prądem będzie uszkodzone, napraw je przed
użyciem.
Źle
utrzymane
prądem powodują wiele wypadków.
21. Urządzenia
tnące
naostrzone. Właściwie utrzymane urządzenia tnące
z naostrzonymi ostrzami nie zakleszczają się tak
łatwo i można nad nimi łatwiej panować.
12
się
w
położeniu
do
zasilania
urządzenia
zasilanego
może
ograniczyć
zagrożenia
przeznaczonych
wszelkich
regulacji,
zmniejsza
zasilane
prądem.
urządzenia
powinny
być
czyste
22. Używaj wyposażenia, końcówek roboczych itp.
urządzeń zasilanych prądem zgodnie z niniejszą
instrukcją obsługi i w sposób przeznaczony dla
danego urządzenia, biorąc pod uwagę warunki
z
pracy i wykonywane zadanie. Używanie urządzeń
zasilanych prądem do prac, do których nie są one
przeznaczone,
niebezpiecznych sytuacji.
Serwis
23. Serwis urządzeń zasilanych prądem powinien
być wykonywany przez wykwalifikowane osoby i
przy użyciu wyłącznie jednakowych części
zamiennych.
bezpieczeństwa pracy z urządzeniem zasilanym
prądem.
24. Postępuj zgodnie z zaleceniami dotyczącymi
smarowania i wymiany wyposażenia.
25. Uchwyty powinny być suche, czyste i nie pokryte
olejem lub smarem.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
NIE pozwól, aby pewność siebie i znajomość
urządzenia
używania) zastąpiły ścisłe przestrzeganie zasad
bezpiecznej pracy z młotem. Jeżeli urządzenie
będzie
używane w
nieprawidłowy, może dojść do poważnych obrażeń.
do
1.
Zakładaj osłonę uszu. Narażania się na hałas
może spowodować utratę słuchu.
2.
Używaj uchwytów pomocniczych dołączonych
do urządzenia. Utrata panowania nad urządzeniem
może spowodować obrażenia.
3.
Podczas wykonywania prac, podczas których
urządzenie tnące może zetknąć się z ukrytymi
przewodami
przewodem zasilania, trzymaj urządzenie za
izolowane powierzchnie uchwytów. Zetknięcie z
przewodem elektrycznym pod napięciem sprawi, że
odkryte metalowe części urządzenia znajdą się
również pod napięciem, co może doprowadzić do
porażenia prądem operatora.
4.
Zakładaj kask ochronny, okulary ochronne lub
osłonę twarzy. Zwykłe okulary lub okulary
słoneczne
Zdecydowanie zalecane jest również zakładanie
maski
roboczych.
5.
Przed przystąpieniem do pracy upewnij się, czy
końcówka robocza jest dobrze zamocowana.
6.
Urządzenie jest zaprojektowane w taki sposób,
że w normalnych warunkach powoduje drgania.
Śruby mogą się łatwo poluzować, powodując
uszkodzenie lub wypadek. Przed przystąpieniem
do pracy sprawdź dokładnie dokręcenie śrub.
7.
W niskich temperaturach lub jeżeli urządzenie
nie było długo używane, pozwól mu przez chwilę
rozgrzać się, uruchamiając je bez obciążenia.
zasilane
Rozluźni to smar. Bez właściwego rozgrzania
praca jest trudna.
i
8.
Zawsze upewnij się, czy stoisz pewnie.
Podczas używania urządzenia na wysokościach
upewnij się, czy pod spodem nie ma innych
osób.
9.
Trzymaj urządzenie pewnie dwiema rękoma.
10. Trzymaj ręce z dala od ruchomych części.
może
doprowadzić
Zapewni
(uzyskane
w
wyniku
sposób
niebezpieczny
elektrycznymi
NIE
okularami
przeciwpyłowej
i
grubych
do
to
zachowanie
wielokrotnego
lub
lub
własnym
ochronnymi.
rękawic

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Makita HM0810

Diese Anleitung auch für:

Hm0810b