Herunterladen Diese Seite drucken

Makita HM0810 Betriebsanleitung Seite 11

Meißihammer
Vorschau ausblenden

Werbung

POLSKI
1
Przecinak
2
Urządzenie przytrzymujące
3
Nasadka
4
Czerwona plamka
(Głowica urządzenia)
5
Czerwona plamka (Urządzenie
przytrzymujące)
DANE TECHNICZNE
Model
Uderzeń na minutę .......................................................................2.900
Całkowita długość ........................................................................410 mm
Ciężar netto ..................................................................................5,3 kg
• Ze względu na prowadzony program udoskonaleń i
badań,
podane
dane
zmienione bez uprzedzenia.
• Uwaga: Dane techniczne mogą się różnić w zależności
od kraju.
Zasilanie
Urządzenie to, powinno być podłączone tylko do źródła
zasilania o takim samym napięciu jak pokazano na
tabliczce znamionowej i może być używane tylko dla
zmiennego
prądu
standardami Unii Europejskiej zastosowano podwójną
izolację i dlatego też możliwe jest zasilanie z gniazda bez
uziemienia.
OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
UWAGA!
Przeczytaj
Niestosowanie się do wszystkich instrukcji podanych
poniżej może doprowadzić do porażenia prądem,
pożaru lub poważnych obrażeń. Określenie „urządzenie
zasilane
prądem"
ostrzeżeniach odnosi się do urządzeń zasilanych
prądem z sieci (przewodowych) lub z akumulatora
(bezprzewodowych).
ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ.
Bezpieczeństwo miejsca pracy
1.
Miejsce pracy powinno być uporządkowane i
dobrze oświetlone. Nieuporządkowane i ciemne
miejsca sprzyjają wypadkom.
2.
Nie używaj urządzeń zasilanych prądem w
miejscach, gdzie w powietrzu znajdują się
substancje wybuchowe, np. w pobliżu palnych
płynów, gazów lub pyłów. Urządzenia zasilane
prądem wytwarzają iskry, które mogą zapalić pyły
lub opary.
3.
Podczas pracy z urządzeniem zasilanym prądem
dzieci i osoby postronne powinny znajdować się
z dala. Rozproszenie może doprowadzić do utraty
panowania.
Wyjaśnienia dotyczące urządzenia i jego użycia
6
Urządzenie przytrzymujące
7
Naciśnij
8
Przekręć o 180°
9
Rączka boczna
10 Przycisk blokady
11 Nakrętka zaciskowa
12 Klucz Inbus
techniczne
mogą
jednofazowego.
Zgodnie
wszystkie
instrukcje.
we
wszystkich
poniższych
HM0810
Bezpieczeństwo elektryczne
zostać
4.
Wtyczki urządzeń zasilanych prądem muszą
pasować do gniazdek. Nigdy nie przerabiaj
wtyczki
zasilanych prądem z uziemieniem nie używaj
żadnych adapterów wtyczek. Nie przerabiane
wtyczki i pasujące do nich gniazdka zmniejszają
niebezpieczeństwo porażenia prądem.
5.
Unikaj
powierzchni, takich jak rury, kaloryfery, grzejniki
ze
i
lodówki.
niebezpieczeństwo porażenia prądem jest większe.
6.
Nie narażaj urządzeń zasilanych prądem na
deszcz lub wilgoć. Dostanie się wody do wnętrza
urządzenia zasilanego prądem może zwiększyć
niebezpieczeństwo porażenia prądem.
7.
Obchodź się starannie z przewodem. Nigdy nie
używaj go do przenoszenia, przeciągania lub
odłączania od zasilania urządzenia zasilanego
prądem. Trzymaj przewód z dala od źródeł
ciepła, oleju ostrych krawędzi i ruchomych
części.
zwiększają niebezpieczeństwo porażenia prądem.
8.
Podczas
prądem na zewnątrz korzystaj z przedłużacza
przeznaczonego
Korzystania z przedłużacza przeznaczonego do
użytku na zewnątrz zmniejsza niebezpieczeństwo
porażenia prądem.
Bezpieczeństwo osobiste
9.
Podczas pracy z urządzeniem zasilanym prądem
zachowuj
zachowuj
urządzeń
zmęczony
alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas
obsługi
doprowadzić do poważnych obrażeń.
10. Używaj
zakładaj osłonę oczu. Wyposażenia ochronne,
takie jak maska przeciwpyłowa, obuwie z podeszwą
antypoślizgową, kask lub osłona uszu, używane w
wymagających tego sytuacjach, może zapobiec
obrażeniom.
13 Osłona tylna
14 Śrubokręt
15 Nasadka szczotki
16 Klucz z bolcami
17 Osłona wahacza
H0810B
2.900
433 mm
5,3 kg
w
żaden
sposób.
dotykania
ciałem
Kiedy
ciało
Uszkodzone
lub
splątane
używania
urządzenia
do
użytku
czujność,
uważaj,
zdrowy
rozsądek.
zasilanych
prądem,
lub
pod
wpływem
urządzenia
zasilanego
wyposażenia
ochronnego.
Dla
urządzeń
uziemionych
jest
uziemione,
przewody
zasilanego
na
zewnątrz.
co
robisz,
i
Nie
używaj
kiedy
jesteś
narkotyków,
prądem
może
Zawsze
11

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Makita HM0810

Diese Anleitung auch für:

Hm0810b