Parkside PKSA 20-Li B2 Originalbetriebsanleitung

Akku-kettensäge
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Cordless Chainsaw PKSA 20-Li B2
Akkus láncfűrész
Az originál használati utasítás fordítása
Aku řetězová pila
Překlad originálního provozního návodu
Akku-Kettensäge
Originalbetriebsanleitung
IAN 346174_2004
Akumulatorska verižna žaga
Prevod originalnega navodila za uporabo
Aku reťazová píla
Preklad originálneho návodu na obsluhu

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PKSA 20-Li B2

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PKSA 20-Li B2

 • Seite 1 Cordless Chainsaw PKSA 20-Li B2 Akkus láncfűrész Akumulatorska verižna žaga Az originál használati utasítás fordítása Prevod originalnega navodila za uporabo Aku řetězová pila Aku reťazová píla Překlad originálního provozního návodu Preklad originálneho návodu na obsluhu Akku-Kettensäge Originalbetriebsanleitung IAN 346174_2004...
 • Seite 2 Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
 • Seite 3 PARKSIDE...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Tartalom Láncfeszesség beállítása ....26 Új fűrészlánc bejáratása ....26 Bevezető ........5 Karbantartási időközök ....26 Rendeltetésszerű használat ..6 Láncvezető lap karbantartása ... 27 Láncvezető lap megfordítása .... 27 Általános leírás ......6 A csomag tartalma ......6 Tárolás ........
 • Seite 6: Rendeltetésszerű Használat

  A készülék semmi- lyen más használatra nem alkalmas (pl. fa- lak, műanyag vagy élelmiszer vágására). A legfontosabb funkcióelemek A készülék a Parkside X 20 V TEAM so- ábráját a kihajtható oldalon rozat része és a Parkside X 20 V TEAM találhatja. sorozat akkumulátoraival üzemeltethető.
 • Seite 7: Áttekintés

  Áttekintés láncfűrész különböző biztonsági berende- zésekkel van ellátva. 1 hátsó markolat A kezelési elemek működését a következő 2 be-/kikapcsoló leírások tartalmazzák. 3 kapcsolózár Biztonsági funkciók 4 olajtartály-sapka 5 elülső markolat 6 láncfékező kar/elülső kézvéde- 1 Hátsó markolat kézvédelemmel (14) védi a kezet az ágaktól és gally- 7 fűrészlánc aktól, valamint a leeső...
 • Seite 8: Biztonsági Utasítások

  Lánctávolság ......10 mm megállapításra és felhasználható az elek- Láncvastagság ......1,1 mm tromos kéziszerszám egy másik készülékkel Lánckerék fogai ........ 6 történő összehasonlítására. Láncvezető lap hossza ....307 mm A megadott rezgéskibocsátási érték a kitettség előzetes megbecsüléséhez is fel- Vágás hossza ......kb.
 • Seite 9: A Használati Útmutatóban Lévő Szimbólumok

  Az elektromos készülékek nem tar- funkcióját, működési módját, a toznak a háztartási hulladékba. fűrészelési technikákat és az egyéni védőeszközöket. Láncfék Olvassa el és vegye figyelembe a Ez a készülék a Parkside géphez tartozó használati útmuta- X 20 V TEAM termékcsalád tót! része. Szimbólumok a lánckerék-alatt: Használjon egyéni védőeszközt.
 • Seite 10: Az Elektromos Kéziszerszámokra Vonatkozó Általános Biztinsági Tudnivalók

  Szimbólumok a láncvezető lapon: zatról működtetett elektromos szerszám- gépekre (hálózati kábellel) és akkuval Fűrészlánc mozgási iránya működtetett elektromos szerszámgépekre (hálózati kábel nélkül) vonatkozik. Szimbólumok az olajtartály-sap- kán: Olajozza meg a fűrészláncot. 1) Munkahelyi biztonság a) Munkaterületét mindig tartsa Szimbólumok a lánckerék-burkolat rögzí- tőcsavarján: tisztán és jól megvilágítva. A ren- detlenség vagy a megvilágítatlan mun- Nyissa katerületek balesetekhez vezethetnek.
 • Seite 11 és nedvességtől távol kell tarta- szerelést és mindig hordjon védőszemüveget. Az olyan sze- ni. Nő az áramütés kockázata, ha víz mélyes védőfelszerelés, mint hatol be az elektromos szerszámgép- csúszásmentes biztonsagi cipő, d) Ne használja a kábelt rendelte- átvágásbiztos nadrág, védősi- tésétől eltérő...
 • Seite 12 használják azokat. A porelszívó szerszámgépek veszélyesek, ha azokat tapasztalatlan személyek használják. csökkentheti a por okozta veszélyt. h) Ne gondolja, hogy biztonság- e) Az elektromos láncfűrészt ápol- ban van és ne hagyja figyelmen ja gondosan. Ellenőrizze, hogy kívül az elektromos kéziszers- a mozgatható...
 • Seite 13: Biztonsági Tudnivalók Láncfűrészekhez

  látoros szerszámot a használati 5) AZ AKKUMULÁTOROS KÉZIS- útmutatóban megadott hőmér- ZERSZÁM HASZNÁLATA ÉS KE- sékleti tartományon kívül.A ZELÉSE helytelen töltés vagy a megengedett a) Az akkumulátorokat csak a gy- hőmérséklet-tartományon kívüli töltés ártó által ajánlott töltővel töltse. tönkre teheti az akkumulátort és növeli Olyan töltő...
 • Seite 14 fogja meg, mivel a fűrészlánc állapotban, a fűrészláncnak rejtett áramvezetékekhez vagy testével ellenkező irányba kell a készülék hálzati kábeléhez néznie. A láncfűrész szállítása érhet. A fűrészlánc feszültség alatt vagy tárolása során mindig húzza fel a védőburkolatot. A álló kábellel való érintkezése a készülék fém részeit is feszültség alá...
 • Seite 15: Visszacsapódás Elleni Óvintézkedések

  Visszacsapódás elleni • A fűrészt tartsa szorosan mind- óvintézkedések két kezével, miközben a hü- velykujja és az ujjai körbefog- ják a láncfűrész nyeleit. Vigye Figyelem, visszacsapódás! Mun- testét és karjait olyan helyzetbe, kavégzés közben ügyeljen a gép visszacsapódására. Fennáll a melyben ellen tud állni a vis- szacsapódás erejének.
 • Seite 16: Maradék Rizikó

  érjen a talajhoz. A vágás befeje- orvosi implantátum gyártójával, zését követően várja meg amíg az mielőtt használnák a gépet. elektromos láncfűrész teljesen leáll és Vegye figyelembe a Parkside csak ezután távolítsa el az elektromos X 20 V Team akkumulátor és töltő láncfűrészt. Mindig kapcsolja ki az használati útmutatójában lévő elektromos láncfűrész motorját, ha egy- töltésre és helyes használatra vo-...
 • Seite 17: Fűrészlánc Megfeszítése

  1. Állítsa a készüléket egy sima felületre. Kérjük, ügyeljen arra, hogy a láncfűrész 2. A lánckerék-burkolat (12) eltávolításá- használat után olajnyomokat hagyhat és hoz forgassa el a lánckerék-védőburko- olaj folyhat ki, ha az oldalára állítva vagy lat rögzítőcsavarját (10) az óramutató fejjel lefelé...
 • Seite 18: Lánckenés

  fűrészlánc túl szorosan fekszik fel a Új fűrészlánc esetén legfeljebb 5 láncvezető lapra. vágás után be kell állítania a lánc feszességét. A láncfeszítés és a lánc kenése jelentős Lánckenés mértékben befolyásolja a fűrészlánc élet- tartamát. A láncvezető lap és a lánc soha A fűrészlánc akkor van megfelelően meg- nem lehet olaj nélkül.
 • Seite 19: Akkumulátor Behelyezése/Kivétele

  1. Tekerje le az olajtartály-sapkát (4) tályban és szükség esetén töltsön be és töltse a láncolajat a tartályba. láncolajat (lásd „Láncolaj betölté- 2. Törölje le az esetleg kifolyt olajat se“). és zárja vissza az olajtartály-sap- - az akkumulátor töltöttségi szintjét. kát (4).
 • Seite 20: Automata Olajozó Rendszer Ellenőrzése

  1. Helyezze a készüléket egy stabil, egy- Tisztítsa meg az olajkivezető csa- enletes felületre. Nem szabad semmily- tornát (24), hogy biztosítva legyen en tárgyhoz érnie. a fűrészlánc automatikus olajozása 2. Ellenőrizze, hogy a láncfék ki van en- működés közben. Használjon egy gedve, vagyis a láncfékező...
 • Seite 21: Darabolás

  vizsgát írhatnak elő. Érdeklődjön érjen a talajhoz. A vágás befejezését követően várja meg amíg a láncfűrész az erdőigazgatóságnál. teljesen leáll és csak ezután távolítsa • A fáról el kell távolítani a szennyező- el a láncfűrészt. Mindig kapcsolja ki a láncfűrész motorját, ha egyik fától a dést, köveket, laza fakérget, szögeket, kapcsokat és huzalokat.
 • Seite 22: Ágazás

  ne érjen a talajhoz. Ha lehetőség van a • A támasztó ágakat csak a darabolás fatörzs megfordítására, fűrészelje át 2/3 után távolítsa el. részig. Ezután fordítsa meg a fatörzset és • A feszülő ágakat alulról felfelé kell fűrészelje át teljesen a fatörzset felülről. fűrészelni, hogy megakadályozza a készülék megakadását.
 • Seite 23 2. Menekülési terület: egy másik fába. Vegye figyelembe a természetes dőlési irányt, ami a fa haj- lásától és görbületétől, a szél irányától Távolítsa el az aljnövényzetet a fa körül, és az ágak számától függ. hogy biztonságosan vissza tudjon húzód- • Lejtős területen álljon a kivágandó fa ni.
 • Seite 24: Karbantartás És Tisztítás

  kezdeni dőlni. Ha úgy látja, végeztesse el. Csak eredeti pótalkatrészeket használjon. hogy a fa helytelen irányba dől vagy visszahajlik és a fűrészlánc Minden karbantartási és tisztítási munka előtt hagyja megakad, akkor szakítsa félbe lehűlni a gépet. Égési sérülés a döntővágást, és fa-, műanyag- vagy alumíniumékek segítségével veszélye áll fenn! feszítse szét a vágást és vigye...
 • Seite 25: Fűrészlánc Megolajozása

  Fűrészlánc megolajozása fán és a faforgács nagyon kicsi. Nagyon tompa fűrészlánc esetén Rendszeresen tisztítsa meg és egyáltalán nincs forgács, csak olajozza meg a láncot. Ezzel fapor. élesen tartja a láncot és optimális gépteljesítményt ér el. A fűrészlánc • A lánc fűrészelő részei a vágótagok, nem megfelelő...
 • Seite 26: Láncfeszesség Beállítása

  Új fűrészlánc bejáratása Más átmérőjű reszelők kárt tehetnek a láncban és veszélyt okozhatnak Új fűrészlánc esetén egy idő után csökken a feszesség. Ezért az első 5 vágás után, munkavégzés közben! de legkésőbb 10 perc fűrészelés után újra 3. Csak belülről kifelé élezzen. Vezesse meg kell feszíteni a fűrészláncot.
 • Seite 27: Láncvezető Lap Karbantartása

  Karbantartási időközök táblázat: Minden ha- 10 üzemóra Teendő Alkatrész sználat előtt után láncfék kompo- ellenőrizze, szükség esetén  nensei cserélje ki ellenőrizze a kopást/hornyo- lánckerék (20) kat, szükség esetén cserélje  ellenőrizze, olajozza meg, fűrészlánc (7) szükség esetén élezze meg ...
 • Seite 28: Tárolás

  Ártalmatlanítás/ A láncvezető lapot (8) kb. minden 10 munkaóra után meg kell fordítani az Környezetvédelem egyenletes kopás biztosítása érdekében. Gondosan ürítse ki az olajtartályt. Vegye 1. Kapcsolja ki a készüléket és vegye ki ki az akkumulátorokat a készülékből az akkumulátort ( 16) a készülékből.
 • Seite 29: Pótalkatrészek/Tartozékok

  Pótalkatrészek/Tartozékok Pótalkatrészek és tartozékok a www.grizzlytools-service.eu oldalon állnak rendelkezésre Ha esetleg problémája akad a rendelési folyamattal kapcsolatosan, kérjük, használja a kapcsolatfelvételi űrlapot. További kérdések esetén forduljon a „Service-Center” (lásd a 31. oldalon). Pozíció Pozíció Rajz Rendelési szám Használati Robbantott útmutató ábra Oregon pót láncvezető...
 • Seite 30: Hibakeresés

  Hibakeresés Lehetséges ok Hibaelhárítás Probléma Ellenőrizze az akkumulátor töl- Az akkumulátor ( 16) leme- töttségi szintjét, adott esetben rült vagy nincs behelyezve javíttassa meg villamossági sza- kemberrel A készülék nem A be-/kikapcsoló ( 2) meg- Javíttassa meg az ügyfélszolgá- indul hibásodott lattal Javíttassa meg az ügyfélszolgá-...
 • Seite 31: Hu Jótállási Tájékoztató

  HU JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ A termék megnevezése: Gyártási szám: Akkus láncfűrész IAN 346174_2004 A termék típusa: PKSA 20-Li B2 A gyártó cégneve, címe, e-mail címe: Szerviz neve, címe, telefonszáma: Szerviz Magyarország Grizzly Tools GmbH & Co. KG Tel.: 06800 21225 Stockstädter Straße 20 E-Mail: grizzly@lidl.hu 63762 Großostheim Germany W+T Környezetvédelmi és Szolgáltató...
 • Seite 32 érvényesíthetőségének határideje a termék, vagy fődarabjának kicserélése esetén a csere napján újraindul. 5. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Abban az esetben, ha a javítás a helyszínen nem végezhető el, a termék ki- és visszaszereléséről, vala- mint szállításáról a forgalmazónak kell gondoskodnia.
 • Seite 33: Úvod

  Kazalo Utekanje nove verige žage ....52 Intervali vzdrževanja ...... 53 Obračanje žaginega lista ....53 Úvod......... 33 Shranjevanje ......54 Predvidena uporaba ....33 Splošni opis ......34 Odlaganje med odpadke/ Obseg dobave ......34 varstvo okolja ......54 Opis delovanja ......
 • Seite 34: Splošni Opis

  Parkside Previdno vzemite napravo iz embalaže in X 20 V TEAM. Akumulatorje je dovoljeno preverite, ali so naslednji deli popolni: polniti samo s polnilniki serije Parkside X 20 V TEAM. • akumulatorska motorna žaga Vsaka druga uporaba, ki ni izrecno do- • žagin list (vodilo) (že nameščeno) voljena v teh navodilih za uporabo, lahko •...
 • Seite 35: Varnostne Funkcije

  za pokrov verižnika vam s posebej zasnovanimi varnost- 11 vijak za sistem za hitro napenja- nimi pripravami pomaga prestrezati nje verige povratne udarce. 12 pokrov verižnika 9 Naslon z nastavki za večjo stabilnost pri navpičnem re- 13 prikaz nivoja olja 14 zadnja zaščita za roko zanju in za lažje žaganje.
 • Seite 36: Varnostna Navodila

  Varnostna navodila To napravo lahko uporabljate z naslednji- mi akumulatorji: PAP 20 A1, PAP 20 A2, PAP 20 A3. V tem poglavju so obravnavani osnovni Te akumulatorje smete polniti z naslednjimi varnostni predpisi pri delu z napravo. polnilniki: PLG 20 A1, PLG 20 A3, PDSLG 20 A1. Verižna žaga je nevarna naprava, ki lahko pri napačni ali brezskrbni uporabi povzroči resne ali celo Čas...
 • Seite 37: Splošni Varnostni Napotki Za Električna Orodja

  Preberite in upoštevajte stroju pri- Naprava je del serije Parksi- ložena navodila za uporabo! de X 20 V TEAM. Slikovne oznake pod pastorkom verige: Nosite osebno zaščitno opremo. Vedno nosite zaščitna očala ali zaščito obraza in zaščito sluha. Upoštevajte smer teka verige žage. Nosite zaščitno čelado. Pozor! Preberite navodila za uporabo. Slikovna oznaka na žaginem listu: Nosite primerna delovna oblačila.
 • Seite 38 navodil in opozoril lahko povzroči b) Izogibajte se telesnemu stiku z električni udar, požar in/ali težke ozemljenimi površinami, na pri- mer s cevmi, grelci, štedilniki in poškodbe. hladilniki. Če je ozemljeno tudi vaše telo, obstaja povečano tveganje elek- Varnostna navodila in opozorila shranite za prihodnjo uporabo.
 • Seite 39 tudi če električno orodje zaradi lahko za posledico resne telesne po- škodbe. pogoste uporabe dobro pozna- b) Uporabljajte osebno zaščitno te. Neprevidna uporaba lahko povz- opremo in vedno nosite zašči- roči hude telesne poškodbe v delcih tna očala. Nošenje osebne zaščitne sekunde.
 • Seite 40 d) Pri napačni uporabi lahko iz slabo vzdrževana električna orodja. akumulatorja izteka tekočina. f) Rezalna orodja naj bodo ostra in čista. Skrbno negovana rezalna Izogibajte se stika z njo. V pri- meru nehotenega stika mesto orodja z ostrimi robovi se manj zatika- izperite z vodo.
 • Seite 41: Varnostni Predpisi Za Verižne Žage

  Varnostni predpisi za g) Pri rezanju upognjene veje upo- verižne žage števajte, da se bo ta vrnila v izhodiščni položaj. Ko se napetost a) Med delovanjem žage se z deli v lesnih vlaknih sprosti, lahko napeta telesa ne približujte verigi. Pred veja uporabnika udari in/ali verižna zagonom žage se prepričajte, žaga uide iz nadzora.
 • Seite 42: Previdnostni Ukrepi Proti Povratnemu Udarcu

  mi. Stik verige žage z napeljavo pod nimi varnostnimi ukrepi, ki so opisani v napetostjo lahko spravi pod napetost nadaljevanju: • Žago trdno držite z obema ro- tudi kovinske dele naprave in povzroči kama, tako da palca in prsti električni udar. objemajo ročaja verižne žage.
 • Seite 43: Druga Tveganja

  žeblje, spon- ke in žico. uporabljajte samo originalne • Ne uporabljajte pribora, ki ga ni pripo- dele. ročilo podjetje PARKSIDE. To lahko pri- Obstaja nevarnost telesnih vede do električnega udara ali požara. poškodb! Druga tveganja Pred začetkom uporabe naprave morate: napeti verigo žage;...
 • Seite 44: Napenjanje Verige Žage

  Smer teka verige žage prisotnosti oblog umazanije veriga žage skoči iz vodila. Obloge tudi lahko posrka- jo olje za verigo. Posledica bi bila, da olje 4. Vstavite verigo žage (7) v utor za veri- za verigo ne zaide ali le v majhni meri zaide na spodnjo stran vodila in tega ne go žage.
 • Seite 45: Mazanje Verige

  Dolivanje olja za verigo: Napravo izklopite in pred vsemi deli iz naprave vzemite akumulator- • Redno preverjajte prikaz nivoja olja (13) in olje dolijte, ko je dosežena »oz- naka za minimum« olja. V rezervoarju 1. Preverite, ali je zavora verige za olje je prostora za 270 ml olja.
 • Seite 46: Uporaba

  Uporaba Prikaz napolnjenosti Napravo vklopite šele, ko so pra- Prikaz stanja napolnjenosti prikazuje stanje vilno nameščeni žagin list, veriga napolnjenosti akumulatorske baterije. žage in pokrov verižnika. Pri zagonu pazite na varno stojišče. • Prižgejo se ustrezne LED-diode, ki prika- Pred zagonom se prepričajte, da se zujejo stanje napolnjenosti akumulatorske verižna žaga ne dotika predmetov.
 • Seite 47: Preverjanje Avtomatike Za Olje

  Če zavora verige ne deluje 4. Snemite žagin list (8) in verigo žage (7). pravilno, naprave ne smete Za odstranitev držite žagin list (8) uporabljati. Obstaja nevarn- ost telesnih poškodb zaradi obrnjen navzgor pod kotom pribl. 45 teka verige žage po izklopu. stopinj, da lahko verigo žage (7) lažje snamete s pastorka verige (20).
 • Seite 48: Krajšanje

  • Več nadzora imate, če žagate s spod- • Pazite na to, da se žaga verige pri ža- njo stranjo žaginega lista (z vlečeno ganju ne dotakne tal. verigo) in ne z zgornjo stranjo žagine- • Pazite na dobro stojišče in na nagnje- ga lista (s potiskano verigo).
 • Seite 49: Odrezovanje Vej

  vesa podirajte samo, če z Ko je deblo prežagano, stroj vodite des- no mimo telesa (1). Levo roko držite čim napravo znate delati. Napra- bolj ravno (2). Pazite na padajoče deblo. ve nikakor ne uporabljajte, če se počutite negotovo. Postavite se tako, da odrezani kos debla ne predstavlja nikakršne nevarnosti.
 • Seite 50 Ne podirajte dreves, če piha nad vodoravnim zasekom. Biti močen ali spremenljiv veter, mora tako globok, da razdalja če obstaja nevarnost poško- do linije zaseka znaša najmanj dbe lastnine ali če bi drevo 1/10 premera debla. Nepreža- lahko zadelo ob napeljave. gani del debla se imenuje ščeti- na (vrtišče).
 • Seite 51: Čiščenje In Vzdrževanje

  Čiščenje in vzdrževanje suho krpo. Za čiščenje ne uporabljajte tekočin. Vzdrževalna in čis tilna dela Oljenje verige žage izvajajte samo pri izkloplje- nem motorju in odstranjenih akumulatorjih. Nevarnost Redno čistite in oljite verigo. S tem telesnih poškodb! verigo ohranjate ostro in dosežete Servisna in vzdrževalna dela, optimalno moč...
 • Seite 52: Nastavitev Napetosti Verige

  • Žagajoči deli verige so rezalni členki, ostalo samo še pribl. 4 mm rezalnega ki obsegajo po en rezalni zob in en zoba. nastavek za omejitev globine rezanja. 6. Po brušenju morajo biti vsi rezalni člen- Razlika v višini med tema določa globi- ki enako dolgi in široki.
 • Seite 53: Intervali Vzdrževanja

  Intervali vzdrževanja Redno izvajajte vzdrževalna dela, navede- na v spodnji tabeli. Z rednim vzdrževan- jem svoje naprave podaljšate življenjsko dobo svoje naprave. Poleg tega dosežete optimalno zmožnost rezanja in preprečite nesreče. Preglednica intervalov vzdrževanja: Po 10 urah Pred vsako Del stroja Opravilo uporabo dela...
 • Seite 54: Shranjevanje

  Odlaganje med Žagin list (8) je treba obrniti pribl. vsakih 10 delovnih ur, da je zagotovljena njego- odpadke/varstvo okolja va enakomerna obraba. Temeljito izpraznite rezervoar za olje. Od- 1. Izklopite napravo in vzemite akumula- stranite akumulatorje iz naprave in poskr- tor ( 16) iz naprave.
 • Seite 55: Nadomestni Deli/Pribor

  Nadomestni deli/pribor Nadomestne dele in pribor lahko naročite na www.grizzlytools-service.eu Če imate težave s postopkom naročanja, uporabite kontaktni obrazec. Pri dodatnih vprašanjih se obrnite na servisno službo (glejte stran 57). Pol. v na- Pol. na ek- Oznaka Št. za naročanje vodilih za splozijskem uporabo pogledu Nadomestni žagin list Oregon 91105763 Veriga žage Oregon 90PX040X 30091615...
 • Seite 56: Iskanje Napak

  Iskanje napak Težava Morebiten vzrok Odpravljanje napak Preverite napolnjenost akumula- Akumulator ( 16) je prazen torja, po potrebi ga naj popravi ali ni vstavljen električar Naprava se ne Stikalo za vklop/izklop ( Popravilo naj izvede servisna zažene je okvarjeno služba Popravilo naj izvede servisna Motor je okvarjen služba Veriga se ne vrti in...
 • Seite 57: Garancijski List

  Grizzly Tools GmbH & Co. KG Stockstädter Straße 20, 63762 Großostheim, Germany Pooblaščeni serviser: Tel.: 080080917 E-Mail: grizzly@lidl.si (Birotehnika, Hodošček Renata s.p., Lendavska ULICA 23, 9000 Murska Sobota) Garancijski list 1. S tem garancijskim listom «Grizzly Tools GmbH & Co. KG, Stockstädter Straße 20, 63762 Großostheim, Germany»...
 • Seite 59: Úvod

  Obsah Údržba vodicí lišty ......79 Zapnutí lišty ........79 Intervaly údržby ......79 Úvod..........59 Použití dle určení ......60 Uskladnění ........80 Likvidace/ochrana životního Obecný popis ......60 prostředí ........80 Rozsah dodávky ......60 Náhradní díly/příslušenství ..81 Popis funkce ........60 Odhalení...
 • Seite 60: Použití Dle Určení

  Není určen pro trvalé komerční využívání. Akumulátory a nabíječka nejsou Přístroj je součástí série Parkside součástí dodávky. X 20 V TEAM a lze jej provozovat s akumu- látory série Parkside X 20 V TEAM. Akumulá- tory se smí nabíjet pouze nabíječkami série Obalový materiál zlikvidujte správně dle Parkside X 20 V TEAM. předpisů.
 • Seite 61: Bezpečnostní Funkce

  9 Ozubený doraz 14 zadní ochrana rukou 15 toulec ochrany vodicí lišty zvyšuje stabilitu při vertikálních řezech 16 akumulátor a usnadňuje řezání. 16a odblokovací tlačítko akumulátoru Technické údaje 17 nabíječka 18 láhev na olej Aku řetězová pila ... PKSA 20-Li A1 19 kolejnicový...
 • Seite 62: Bezpečnostní Pokyny

  Tyto akumulátory se smí nabíjet použitím této pily. Nacvičujte následujícími nabíječkami: PLG 20 A1, zacházení s pilou (zkracování PLG 20 A3, PDSLG 20 A1. kulatiny na koze na řezání dřeva) a nechte si zkušeným uživatelem anebo odborníkem vysvětlit funkci, Doba nabí- PLG 20 A1 PLG 20 A3 způsob účinku, techniky řezání a jení...
 • Seite 63: Všeobecné Bezpečností Pokyny Pro Elektrické Nářadí

  Piktogram na listu: noste ochrannou přilbu noste vhodný pracovní oděv. Ne- Směr běhu pilového řetězu bezpečí pořezání! Piktogram na krytce olejové nádr- že: Mazání pilového řetězu. noste rukavice, odolné proti střihání a řezání Piktogram na upevňovacím šroubu krytu řetězu: noste bezpečnostní holínky, odolné proti střihání a řezání s protiskluzo- vou podrážkou. OTEVŘENO Vždy používejte přístroj oběma ZAVŘENO...
 • Seite 64 Pojem „elektrické nářadí“ používaný v dešti anebo mokru. Vniknutí vody do elektrického nástroje zvyšuje riziko bezpečnostních pokynech se vztahuje na elektrické nářadí napájené z elektrické sítě elektrického úderu. d) Nepoužívejte kabel k jinému (prostřednictvím síťového kabelu) a na elek- účelu, jako je nošení nebo zavě- trické...
 • Seite 65 c) Vyvarujte se nezáměrnému uve- 4) POUŽÍVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ dení do provozu. Přesvědčte se ELEKTRICKÉHO NÁSTROJE: o tom, že je elektrický nástroj vypnutý předtím, než ho při- a) Nepřetěžujte tento nástroj. Po- pojíte na napájení elektrickým užijte pro svoji práci elektrické proudem, než...
 • Seite 66 d) Při nesprávném používání může je s ostrými řeznými hranami se méně zaseknou a lépe se vedou. z akumulátoru unikat tekutina. g) Používejte tento elektrický ná- Vyvarujte se kontaktu s ní. Při stroj, jeho příslušenství, vložné náhodném kontaktu opláchněte vodou. Když se tato tekutina nástroje atd.
 • Seite 67: Bezpečnostní Pokyny Pro Řetězové Pily

  Bezpečnostní pokyny pro ký materiál se může zachytit v pilovém řetězové pily řetězi a Vás zasáhnout nebo vyvést z rovnováhy. a) Při chodu pily chraňte všechny h) Přenášejte řetězovou pilu za přední rukojeť ve vypnutém sta- části těla od pilového řetězu. Před spuštěním pily se ujistěte, vu a pilový...
 • Seite 68: Preventivní Opatření Proti Zpětnému Nárazu

  Preventivní opatření proti • Držte pilu pevně oběma ruka- zpětnému nárazu ma, přičemž palec a prsty obe- pínají rukojetě řetězové pily. Uveďte Vaše tělo a ramena do Pozor, zpětný náraz! Dbejte při takové polohy, v které můžete práci na zpětný náraz stroje. Exis- odolat silám zpětného nárazu.
 • Seite 69: Zbývající Rizika

  • Nepoužívejte příslušenství, které nebylo rukavic a výhradně originál- ních dílů. Před jakýmikoliv doporučeno společností PARKSIDE. To prácemi na pile vždy vytáh- může vést k úrazu elektrickým proudem něte síťovou zástrčku. nebo k požáru. Zbývající rizika Před uvedením elektrické...
 • Seite 70: Napnutí Řetězu

  resp. pod řetězovým pastorkem (20). Před výměnou řetězu je nutné očistit matici vodící lišty od nečistot, protože v případě Směr běhu pilového nánosů nečistot může řetěz z vodící lišty řetězu vyskočit. Nánosy mohou také nasávat řetě- zový olej. V důsledku by se pak řetězový 4.
 • Seite 71: Mazání Řetězu

  Doplnění řetězového oleje: Před jakoukoliv prací na přístroji vypněte přístroj a vytáhněte akumu- • Pravidelně kontrolujte ukazatel stavu látor z přístroje. hladiny oleje (13) a doplňte olej při do- sažení „Značky minimum“. Nádržka na 1. Přesvědčte se, že brzda řetězu je olej pojme 270 ml oleje. povolená, tzn.
 • Seite 72: Zapínání

  3 LED svítí (červená, oranžová a zelená): postoj. Před spuštěním se ujistěte, zda se řetězová pila nedotýká Akumulátor je nabitý předmětů. 2 LED svítí (červená a oranžová): Pozor! Přístroj lze opět naolejovat, Akumulátor je částečně nabitý viz Uvedení do provozu. 1 LED svítí (červená): Zapínání Akumulátor je nutné dobít Kontrola napnutí řetězu 1. Příp. vložte akumulátor ( 16) do přístroje (viz „Vložení/vyjmutí...
 • Seite 73: Vyměnit Čepel

  Techniky řezání • Přístroj zapněte a přidržte jej nad světlým podkladem. Přístroj se nesmí Obecně dotýkat země. Objeví-li se olejová skvrna, funguje pří- stroj bezvadně. Při kácení dřeva dodržujte ochranu proti hluku a místní předpisy. Na Jestliže se žádná olejová skvrna ne- základě...
 • Seite 74: Zkrácení

  v okamžiku „přeříznutí pilou“ plnou dávejte pozor, abyste se nedotkli kontrolu, zredukujte přítlačný tlak na země. Pokud je možné otočit konci řezu bez toho, žeby ste povolili kmen, prořízněte jej do 2/3. pevné uchopení řetězové pily za ruko- Potom ken otočte a prořízněte jetě.
 • Seite 75: Kácení Stromů

  zpětného rázu, pokud jsou větve závisí na sklonu a křivosti stromu, smě- pod napětím. ru větru a počtu větví. • Postavte se na svažitém terénu nad stro- • Odstraňte podpůrné větve až po zkrá- mem, který má být pokácen. • Malé stromy o průměru 15-18 cm lze cení.
 • Seite 76: Údržba A Čištění

  straňte podrost kolem stromu. se zasekl, musí se hlavní řez Úniková oblast (1) by měla ležet přerušit a pro otevření řezu a k asi 45° za plánovaným směrem podložení stromu do požadova- kácení (2). né spádové linie použít klíny ze 3.
 • Seite 77: Čištění

  Při manipulaci s pilovým ře- vodicí lištou vyjměte akumulátor a tězem nebo vodicí lištou pou- používejte rukavice odolné proti žívejte rukavice, odolné proti proříznutí. proříznutí. Nebezpečí řezných poranění. • Po očištění, po 10 hodinách používání nebo minimálně jednou týdně, podle Před jakoukoliv prací...
 • Seite 78: Nastavení Napnutí Řetězu

  - úhel ostření (30°) 7. Po každém třetím ostření se musí zkont- - prsní úhel (85°) rolovat hloubka řezu (omezení hloubky) -- úhel střechy (60°) a výška se musí dobrousit plochým - hloubka ostření (0,65 mm) pilníkem. Omezení hloubky by mělo - průměr kurhového opilování...
 • Seite 79: Údržba Vodicí Lišty

  Údržba vodicí lišty a namontujte ji a řetěz opět tak, jak je popsáno v bodě „Montáž pilového Při manipulaci s řetězem řetězu a vodicí lišty“. nebo vodicí lištou používejte Dodržujte přitom směr běhu pilového rukavice odolné vůči proříz- řetězu! nutí. Směr běhu pilového 1.
 • Seite 80: Uskladnění

  Tabulka intervalů údržby: Před každým Po 10 provozních Strojní část Akce použitím hodinách Komponenty brz- Zkontrolovat, v případě po-  dy řetězu třeby vyměnit Zkontrolovat opotřebení/ Řetězový pastorek výskyt zářezů, v případě po-  (20) třeby vyměnit Zkontrolovat, naolejovat, Pilový řetěz (7) podle potřeby dobrousit ...
 • Seite 81: Náhradní Díly/Příslušenství

  Náhradní díly/příslušenství Náhradní díly a příslušenství dostanete na webových stránkách www.grizzlytools-service.eu Pokud máte problémy při objednávání, použijte prosím kontaktní formulář. V případě jakýchkoliv dalších dotazů se obraťte na servisní středisko / „Service-Center“ (viz strana 84). Pol. Pol. Označení Č. artiklu. návod k rozvinutý...
 • Seite 82: Odhalení A Odstranění Chyb

  Odhalení a odstranění chyb Možná příčina Odstranění chyb Problém Zkontrolovat stav nabití akumuláto- Akumulátor ( 16) je vybitý ru, příp. zajistit opravu kvalifikova- nebo není vložen ným elektrikářem Zapínač/vypínač ( 2) je Oprava prostřednictvím zákaznic- vadný kého servisu Přístroj se nespustí Opotřebované...
 • Seite 83: Záruka

  Záruka Záruční oprava se vztahuje na materiálové nebo výrobní vady. Tato záruka se netýká Vážení zákazníci, dílů výrobku, které jsou vystaveny nor- Na tento přístroj poskytujeme 3letou záru- málnímu opotřebení, a lze je považovat za spotřební materiál (např. Pilový řetěz), ku od data zakoupení.
 • Seite 84: Opravna

  Service-Center přeposlat bez platby poštovného na vám sdělenou adresu příslušného ser- Servis Česko visu. Aby bylo zabráněno problémům s přijetím a dodatečnými náklady, Tel.: 800143873 bezpodmínečně použijte jen tu adresu, E-Mail: grizzly@lidl.cz IAN 346174_2004 která vám bude sdělena. Zajistěte, aby zásilka nebyla odeslána nevyplaceně Dovozce jako nadměrné...
 • Seite 85: Úvod

  Obsah Umožnenie zabehnutia novej pílovej reťaze ....... 105 Úvod..........85 Používanie na určený účel ..86 Údržba lišty ........106 Všeobecný opis ......86 Otočenie lišty ....... 106 Rozsah dodávky ......86 Odloženie ........106 Likvidácia/ochrana životného Opis funkcie ........86 Prehľad .......... 86 prostredia ........107 Náhradné...
 • Seite 86: Používanie Na Určený Účel

  Prístroj je súčasťou série X 20 V TEAM a Akumulátory a nabíjačka nie sú môže sa prevádzkovať s akumulátormi súčasťou dodávky. série X 20 V TEAM. Akumulátory sa smú nabíjať iba s nabíjačkami série Parkside X 20 V TEAM. Obalový materiál riadne zlikvidujte. Zariadenie je určené pre dospelých. Mla- Opis funkcie diství nad 16 rokov môžu zariadenie pou- žívať...
 • Seite 87: Bezpečnostné Funkcie

  7 Pílová reťaz s malým spätným nací systém 12 Kryt reťazového kolesa rázom 13 Ukazovateľ stavu oleja so špeciálne vyvinutými bezpečnost- 14 Zadná ochrana ruky nými zariadeniami pomáha zachytiť 15 Ochranné puzdro na lištu spätné rázy. 16 Akumulátor 9 Doraz zubov 16a Uvoľňovacie tlačidlo posilňuje stabilitu, keď...
 • Seite 88: Bezpečnostné Pokyny

  Tento prístroj sa môže prevádzkovať Elektrická reťazová píla je nebez- výlučne s nasledovnými akumulátormi: pečný nástroj, ktorý pri nesprávnom PAP 20 A1, PAP 20 A2, PAP 20 A3. alebo neopatrnom používaní môže Tieto akumulátory sa smú nabíjať s spôsobiť vážne alebo dokonca nasledovnými nabíjačkami: PLG 20 A1, smrteľné zranenia. Preto pre Vašu PLG 20 A3, PDSLG 20 A1.
 • Seite 89: Všeobecné Bezpečnostné Pokyny Pre Elektrické Nástroje

  Piktogram pod reťazovým pastorkom: Prečítajte si návod na obsluhu pat- riaci k stroju a dodržiavajte ho! Noste osobné ochranné prostried- ky. Zásadne noste ochranné okulia- Dodržiavajte smer chodu reťazovej píly. re alebo ochranu tváre a ochranu Pozor! Prečítajte si návod na používanie. sluchu. Znak na lište: Noste ochrannú...
 • Seite 90 môže zapríčiniť zásah elektrickým b) Vyvarujte sa telesnému kontak- tu s uzemnenými povrchmi ako prúdom, požiar a/alebo ťažké sú rúry, vyhrievacie telesá, spo- poranenia. ráky a chladničky. Existuje zvýšené Všetky bezpečnostné pokyny a riziko skrz elektrický úder, keď je Vaše nariadenia si uschovajte pre bu- telo uzemnené.
 • Seite 91 používaní elektrického nástroja môže ohrozenia prachom. h) Neuspokojujte sa s falošnou viesť k vážnym poraneniam. b) Noste osobný ochranný výstroj bezpečnosťou a nepovznášajte a vždy ochranné okuliare. Nose- sa nad bezpečnostné predpi- sy pre elektrické náradie, aj nie osobného ochranného výstroja, ako keď...
 • Seite 92 Kontrolujte, či pohyblivé diely čenstvu požiaru. c) Udržujte nepoužívané akumulá- bezchybne fungujú a neviaznu, či sú časti zlomené alebo na- tory vzdialene od kancelárskych toľ ko poškodené, že je funkcia spiniek, mincí, kľúčov, klincov, skrutiek alebo iných malých elektrického nástroja narušená. kovových predmetov, ktoré...
 • Seite 93: Bezpečnostné Pokyny Pre Reťazové Píly

  mocou originálnych náhradných Šmykľavý podklad alebo nestabilné plo- dielov. Týmto sa zaistí to, že bez- chy na státie, ako napríklad na rebríku, pečnosť elektrického náradia zostane môžu viesť k strate rovnováhy alebo k zachovaná. strate kontroly nad reťazovou pílou. • Počítajte pri rezaní konára, kto- b) Nikdy nevykonávajte údržbu na poškodených akumulátoroch.
 • Seite 94: Preventívne Opatrenia Proti Spätnému Nárazu

  Preventívne opatrenia proti preventívnymi opatreniami, ako to je nasle- spätnému nárazu dovne popísané: Pozor, spätný náraz! Dbajte pri • Držte pílu pevne obomi rukami, pričom práci na spätný náraz stroja. Exis- palec a prsty obopínajú rukoväti reťa- tuje nebezpečenstvo poranenia. zovej píly.
 • Seite 95: Zvyškové Riziká

  • Zo stromu sa musia odstrániť nečistoty, na používanie. kamene, uvoľnená kôra, klince, svorky a drôt. Montáž • Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré bolo odporúčané spoločnosťou PARKSIDE. To môže viesť k zásahu elek- Pri práci s reťazou používajte vždy ochranné trickým prúdom alebo požiaru. rukavice a používajte Zvyškové riziká len originálne diely. Pred začatím akýchkoľvek prác...
 • Seite 96: Napínanie Reťaze

  3. Rozprestrite reťaz píly do tvaru sľučky byť napriek vyprázdňovania, ktoré ľahko tak, aby rezné hrany boli usporiadané videli bývanie s olejom počas prepravy. v smere hodinových ručičiek. Pri nasta- Prosím čistou handričkou vovaní reťazovej píly (7) sa orientujte podľa piktogramu na lište príp. pod Pred výmenou reťaze sa drážka vodiacej reťazovým pastorkom (20).
 • Seite 97: Mazanie Reťaze

  Vypnite prístroj a pred všetkými prá- cami na prístroji vyberte akumulátor z prístroja. 10 min Naplnenie reťazového oleja: Vypnite prístroj a pred všetkými prá- • Pravidelne kontrolujte ukazovateľ stavu cami na prístroji vyberte akumulátor oleja (13) a pri dosiahnutí „značky z prístroja.
 • Seite 98: Obsluha

  Obsluha Signalizácia stavu nabitia Prístroj zapnite až vtedy, keď sú Ukazovateľ stavu nabitia signalizuje stav lišta, pílová reťaz a kryt reťazového nabitia batérie. kolesa správne namontované. Pri spúšťaní dávajte pozor na bez- Stav nabitia batérie sa zobrazí rozsviete- pečný postoj. Pred spustením sa ním príslušnej LED diódy, keď...
 • Seite 99: Kontrola Automatiky Oleja

  Keď brzda reťaze nefunguje 4. Snímte vodiacu lištu a reťaz píly. Za účelom demontáže držte lištu píly (8) v správne, prístroj nesmiete používať. Existuje nebezpe- uhle cca 45 stupňov natočenú smerom čenstvo poranenia v dôsled- nahor, aby sa mohla ľahšie zložiť reťaz ku dobiehajúcej pílovej reťa- píly (7) z reťazového pastorka (20).
 • Seite 100: Krátenie

  • Pílová reťaz sa počas prerezania alebo pri strmom teréne stojte nad kmeňom. potom nesmie dotýkať ani zeme ani Aby bolo možné v momente „prepíle- iného predmetu. nia“ zachovať plnú kontrolu, voči koncu • Dávajte pozor na to, aby sa pílová rezu znížte prítlačný...
 • Seite 101: Odvetvovanie

  kmeň nepredstavoval žiadne si istí, že viete zaobchádzať s ohrozenie. Dávajte pozor na prístrojom. Prístroj v žiadnom vaše nohy. Oddelený kmeň by prípade nepoužívajte, keď sa mohol pri spadnutí spôsobiť cítite neisto. zranenia. Zachovajte rovnováhu (3). • Dávajte pozor, aby sa v blízkosti pra- Odvetvovanie covnej oblasti nezdržiavali žiadni ľudia alebo zvieratá.
 • Seite 102 Nerúbte strom, keď veje sil- 4. Hlavný rez (B): ný alebo premenlivý vietor, Vykonajte hlavný rez z druhej keď existuje nebezpečenstvo strany kmeňa, zatiaľ čo stojíte poškodenia vlastníctva alebo vľavo od kmeňa stromu a pílite keď strom by mohol zasiah- s ťahajúcou pílovou reťazou.
 • Seite 103: Údržba A Čistenie

  stroj a opustite pracovisko • Pílovú reťaz vyčistite po každom použi- nad dráhou spätného ťahu. tí. Použite na to štetec alebo metličku. Dávajte pozor na padajúce Na čistenie reťaze nepoužívajte žiadne kvapaliny. Po vyčistení naolejujte reťaz konáre a nezakopnite o ne. reťazovým olejom.
 • Seite 104: Nastavenie Napnutia Reťaze

  Ostrá reťaz zaručuje optimálny 2. Na ostrenie je potrebný kruhový rezný výkon. Zareže sa bez náma- pilník s priemerom 4,0 mm. hy cez drevo a zanecháva veľ ké, dlhé drevené triesky. Pílová reťaz Iné priemery poškodzujú re- ťaz a môžu viesť k ohrozeniu je tupá, keď...
 • Seite 105: Intervaly Údržby

  Intervaly údržby Umožnenie zabehnutia novej pílovej reťaze Uvedené údržbárske práce vykonávajte pravidelne podľa nasledujúcej tabuľ ky. U novej reťaze sa po určitom čase znižuje Pravidelnou údržbou vášho prístroja sa jej predpínacia sila. Preto musíte reťaz po predĺži jeho životnosť. Navyše dosiahnete prvých 5-tich rezoch, najneskôr po 1 hodi- optimálne rezné...
 • Seite 106: Údržba Lišty

  Údržba lišty 3. Otočte lištu okolo jej horizontálnej osi a namontujte lištu a reťaz podľa opisu Keď manipulujete s reťazou pod „Montáž pílovej reťaze a lišty“. alebo lištou, používajte ruka- Zohľadnite pritom smer chodu pílovej vice odolné proti prerezaniu. reťaze! 1.
 • Seite 107: Likvidácia/Ochrana Životného Prostredia

  Likvidácia/ochrana Elektrické prístroje nepatria do do- životného prostredia mového odpadu. Olejovú nádržku starostlivo vyprázdnite. Z • Starý olej zlikvidujte ekologicky – odo- prístroja vyberte akumulátor a prístroj, sta- vzdajte ho na mieste na likvidáciu rý olej, akumulátor, príslušenstvo a balenie odpadu.
 • Seite 108: Záruka

  Záruka Záruka sa týka materiálových alebo výrob- ných chýb. Táto záruka sa nevzťahuje na Vážená zákazníčka, vážený zákazník, diely produktu, ktoré sú vystavené normál- Pre tento prístroj platí záruka 3 roky od nemu opotrebeniu a preto sa môžu pova- žovať za opotrebované diely (napr. reťaz dátumu zakúpenia.
 • Seite 109: Servisná Oprava

  Service-Center la, zaslať bez poštovného na adresu servisu, ktorá vám bude oznámená. Pre zabránenie dodatočných nákladov Servis Slovensko a problémov pri prevzatí použite len Tel.: 0850 232001 tú adresu, ktorá vám bude oznámená. E-Mail: grizzly@lidl.sk IAN 346174_2004 Nezasielajte prístroj ako nadmerný tovar na náklady príjemcu, expresne Dovozca alebo s iným špeciálnym nákladom.
 • Seite 110: Vyhľadávanie Chýb

  Vyhľadávanie chýb Možná príčina Odstránenie chyby Problém Skontrolujte stav nabitia akumu- Akumulátor ( 16) je prázd- látora, príp. oprava odborným ny alebo nie je vložený elektrikárom Chybný vypínač zap/vyp Prístroj sa nespustí Oprava v zákazníckom servise Uhlíkové kefky opotrebované Oprava v zákazníckom servise Porucha motora Oprava v zákazníckom servise Reťaz sa neotáča a...
 • Seite 111: Einleitung

  Inhalt Schwert warten ......134 Einleitung .........111 Bestimmungsgemäße Schwert umdrehen ......134 Aufbewahrung ......134 Verwendung ......112 Allgemeine Beschreibung ..112 Entsorgung/Umweltschutz ..135 Ersatzteile/Zubehör ....135 Lieferumfang ......... 112 Fehlersuche ......136 Funktionsbeschreibung ....112 Übersicht ........113 Garantie ........137 Reparatur-Service ....138 Sicherheitsfunktionen ..... 113 Technische Daten ......113 Service-Center ......138 Sicherheitshinweise ....114...
 • Seite 112: Bestimmungsgemäße Verwendung

  Nutzung geeignet. Bei gewerblichem Ein- Mauerwerk, Kunststoff oder Lebensmitteln) satz erlischt die Garantie. ist das Gerät nicht vorgesehen. Allgemeine Das Gerät ist Teil der Serie Parkside X 20 V TEAM und kann mit Akkus der Beschreibung Parkside X 20 V TEAM Serie betrieben werden. Die Akkus dürfen nur mit Lade- Die Abbildung der wichtigsten geräten der Serie Parkside X 20 V TEAM...
 • Seite 113: Übersicht

  Die Funktion der Bedienteile entnehmen Sie gen und bei abspringender Kette. 2 Ein- / Ausschalter mit Ketten- bitte den nachfolgenden Beschreibungen. Sofort-Stopp Übersicht Bei Loslassen des Ein-/Ausschalters schaltet das Gerät sofort ab. 3 Einschaltsperre 1 Hinterer Griff 2 Ein- / Ausschalter Zum Einschalten des Gerätes muss die 3 Einschaltsperre Einschaltsperre entriegelt werden.
 • Seite 114: Sicherheitshinweise

  Temperatur ......max. 50 °C Einschätzung der Aussetzung verwendet Betrieb ....... -20 - 50 °C werden. Lagerung ......0 - 45 °C Warnung: Schalldruckpegel ) ....85,0 dB(A); K = 3 dB Der Schwingungsemissionswert Schallleistungspegel (L kann sich während der tatsäch- gemessen ..93,9 dB(A); K = 2,40 dB lichen Benutzung des Elektro- garantiert ......
 • Seite 115: Bildzeichen In Der Betriebsanleitung

  Bildzeichen in der Gefahr durch Schnittverletzungen! Betriebsanleitung Tragen Sie schnittsichere Handschu- Gefahrenzeichen mit Anga- ben zur Verhütung von Per- Tragen Sie schnittsichere Sicher- sonen- oder Sachschäden heitsstiefel mit rutschfester Sohle. Gebotszeichen mit Angaben zur Verwenden Sie das Gerät immer Verhütung von Schäden mit beiden Händen.
 • Seite 116: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Bewahren Sie alle Sicherheitshin- Bildzeichen auf dem Schwert: weise und Anweisungen für die Laufrichtung der Sägekette Zukunft auf. Der in den Sicherheitshinweisen verwen- Bildzeichen auf der Öltankkappe: dete Begriff ,,Elektrowerkzeug” bezieht Sägekette ölen. sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung) oder auf akkubetriebene Bildzeichen auf der Befestigungsschraube Elektro werkzeuge (ohne Netzleitung). der Kettenradabdeckung: 1) Arbeitsplatzsicherheit a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich...
 • Seite 117 und Kühlschränken. Es besteht zeug, wenn Sie müde sind oder unter Einfluss von Drogen, Alko- ein erhöhtes Risiko durch elektrischen hol oder Medikamenten stehen. Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist. c) Halten Sie Elektrowerkzeuge Ein Moment der Unachtsamkeit beim von Regen oder Nässe fern. Das Gebrauch des Elektrowerkzeugs kann Eindringen von Wasser in ein Elektro- zu ernsthaften Verletzungen führen.
 • Seite 118 wegenden Teilen. Lockere Kleidung, unbeabsichtigten Start des Elektrowerk- zeugs. Schmuck oder lange Haare können von d) Bewahren Sie unbenutzte Elek- sich bewegenden Teilen erfasst wer- trowerkzeuge außerhalb der den. Reichweite von Kindern auf. g) Wenn Staubabsaug- und -auf- fangeinrichtungen montiert Lassen Sie keine Personen das werden können, sind diese Elektrowerkzeug benutzen, die...
 • Seite 119: Sicherheitshinweise Für Kettensägen

  und Griffflächen erlauben keine sichere Feuer, Explosion oder Verletzungsge- fahr führen. Bedienung und Kontrolle des Elektro- werkzeugs in unvorhergesehenen Situa- f) Setzen Sie einen Akku keinem Feuer oder zu hohen Tempera- tionen. turen aus. Feuer oder Temperaturen über 130 °C können eine Explosion 5) VERWENDUNG UND BEHAND- hervorrufen.
 • Seite 120 b) Halten Sie die Kettensäge im- vorderen Griff im ausgeschalte- mer mit Ihrer rechten Hand am ten Zustand, die Sägekette von hinteren Griff und Ihrer linken Ihrem Körper abgewandt. Bei Transport oder Aufbewahrung Hand am vorderen Griff. Das Fest- der Kettensäge stets die Schutz- halten der Kettensäge in umgekehrter abdeckung aufziehen.
 • Seite 121: Vorsichtsmaßnahmen Gegen Rückschlag

  Vorsichtsmaßnahmen gegen Ein Rückschlag ist die Folge eines falschen Rückschlag oder fehlerhaften Gebrauchs des Elektro- werkzeugs. Er kann durch geeignete Achtung Rückschlag! Achten Sie Vorsichtsmaßnahmen, wie nachfolgend beschrieben, verhindert werden: beim Arbeiten auf Rückschlag des a) Halten Sie die Säge mit beiden Gerätes.
 • Seite 122: Restrisiken

  Elektrokettensäge abwarten, bevor und Hinweise zum Aufladen und man die Elektrokettensäge dort entfernt. der korrekten Verwendung, die in Den Motor der Elektrokettensäge immer der Betriebsanleitung Ihres Akkus ausschalten, bevor man von Baum zu und Ladegeräts der Serie Parkside Baum wechselt. X 20 V Team gegeben sind. Eine • Schmutz, Steine, lose Rinde, Nägel, detaillierte Beschreibung zum Lade- Klammern und Draht sind vom Baum zu vorgang und weitere Informationen entfernen.
 • Seite 123: Schwert Und Sägekette Montieren

  Schwert und Sägekette 7. Spannen Sie die Sägekette (7) vor, montieren indem Sie die Schraube für Ket- ten-Schnellspannsystem (11) im Uhrzei- Schalten Sie das Gerät aus und gersinn drehen. 8. Ziehen Sie die Befestigungsschraube nehmen Sie vor allen Arbeiten am Gerät den Akku aus dem Gerät.
 • Seite 124: Kettenschmierung

  kontrollieren und falls nötig zu korrigieren. 3. Zum Spannen der Sägekette Beim Arbeiten mit der Säge erwärmt sich drehen Sie die Schraube (11) für die Sägekette und weitet sich dadurch das Kettenschnellspann-System im Uhrzeigersinn. etwas. Mit diesem „Nachlängen“ ist beson- ders bei neuen Sägeketten zu rechnen.
 • Seite 125: Akku Einsetzen /Entnehmen

  Service-Center bestellen. Achtung! Das Gerät kann nachölen, • Wenn Bio-Öl nicht zur Verfügung steht, siehe Inbetriebnahme. verwenden Sie Kettenschmieröl mit ge- Einschalten ringem Anteil an Haftzusätzen. • Entleeren Sie den Öltank bei längerer Nichtbenutzung (6-8 Wochen). 1. Setzen Sie ggf. den Akku ( 16) in das Gerät ein (siehe „Akku einsetzen/ 1.
 • Seite 126: Kettenbremse Prüfen

  Öl-Automatik prüfen 3 LEDs leuchten (rot, orange und grün): Akku geladen Prüfen Sie vor Arbeitsbeginn den Ölstand 2 LEDs leuchten (rot und orange): und die Öl-Automatik. Akku teilweise geladen • Schalten Sie das Gerät ein und halten 1 LED leuchtet (rot): Sie sie über einen hellen Grund. Das Akku muss geladen werden Gerät darf den Boden nicht berühren. Wenn sich eine Ölspur zeigt, arbeitet Kettenbremse prüfen das Gerät einwandfrei.
 • Seite 127: Sägetechniken

  kette (7) leichter vom Kettenritzel (20) (mit ziehender Kette) und nicht mit der Oberseite des Schwertes (mit schieben- abnehmen zu können. 5. Tauschen Sie das Schwert aus und der Kette) sägen. montieren Sie Schwert und Sägekette • Die Sägekette darf während des Durch- sägens oder danach weder den Erdbo- wie unter „Sägekette und Schwert mon- tieren“...
 • Seite 128: Entasten

  gleichmäßige Verteilung Ihres Körperge- 3. Stamm ist an beiden Enden abgestützt: wichts auf beide Füße. Falls möglich, sollte der Stamm durch Äste, Balken oder Keile Sägen Sie zuerst von oben nach unten unterlegt und gestützt sein. (mit der Unterseite des Schwertes) 1/3 des Stammdurchmessers durch.
 • Seite 129: Bäume Fällen

  • Beim Absägen von dickeren Ästen ver- • Stehen Sie bei abschüssigem Gelände oberhalb des zu fällenden Baumes. wenden Sie dieselbe Technik wie beim Ablängen. • Kleine Bäume mit einem Durchmesser • Arbeiten Sie links vom Stamm und so von 15-18 cm können gewöhnlich mit einem Schnitt abgesägt werden.
 • Seite 130 1. Entasten: Der nicht durchgesägte Teil des Stammes wird als Steg (Fällleiste) Entfernen Sie nach unten hängende Äste, bezeichnet. Der Steg verhindert, indem Sie den Schnitt oberhalb des Astes dass sich der Baum dreht und in die falsche Richtung fällt. Sägen ansetzen.
 • Seite 131: Wartung Und Reinigung

  Wartung und Reinigung Pinsel oder Handfeger. Benutzen Sie zur Reinigung der Kette keine Flüssig- Führen Sie Wartungs- und Rei- keiten. Ölen Sie die Kette nach der gungsarbeiten grundsätz- Reinigung mit Kettenöl leicht ein. lich bei ausgeschaltetem Mo- • Reinigen Sie die Lüftungsschlitze und die Oberflächen der Maschine mit ei- tor und entnommenem Akku durch.
 • Seite 132 Benutzen Sie schnittfeste Fachmann oder von einer Fachwerkstatt Handschuhe, wenn Sie mit schärfen zu lassen. Wenn Sie sich das Schärfen der Kette zutrauen, erwerben Sie der Kette oder mit dem Schwert hantieren. die Werkzeuge im Fachhandel. Eine scharfe Kette gewährleistet 1.
 • Seite 133: Kettenspannung Einstellen

  Kettenspannung einstellen Befestigen Sie eine neue Ket- te nie auf einem abgenutzten Das Einstellen der Kettenspannung ist im Kettenritzel oder auf einem beschädigten oder abgenutz- Kapitel „Montage - Sägekette spannen“ ten Schwert. Die Kette könn- beschrieben. te abspringen oder reißen. Schwere Verletzungen kön- •...
 • Seite 134: Schwert Warten

  Schwert warten 1. Schalten Sie das Gerät aus und neh- men Sie den Akku ( 16) aus dem Benutzen Sie schnittfes- Gerät. te Handschuhe, wenn Sie 2. Nehmen Sie die Kettenradabdeckung (12), die Sägekette (7) und das mit der Kette oder mit dem Schwert hantieren.
 • Seite 135: Entsorgung/Umweltschutz

  Entsorgung/ • Entsorgen Sie Altöl umweltgerecht - ge- Umweltschutz ben Sie es an einer Entsorgungsstelle ab. Schütten Sie Altöl nicht in die Ka- Entleeren Sie den Öltank sorgfältig. nalisation oder in den Abfluss. Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät •...
 • Seite 136: Fehlersuche

  Fehlersuche Mögliche Ursache Fehlerbehebung Problem Akku ( 16) leer oder nicht Akku-Ladezustand prüfen, ggf. eingesetzt Reparatur durch Elektrofachmann Gerät startet nicht Ein-/Ausschalter ( 2) defekt Reparatur durch Kundendienst Motor defekt Reparatur durch Kundendienst Kette dreht sich nicht Kettenbremse ( 6) blockiert Kettenbremse überprüfen, evtl.
 • Seite 137: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Gerätes Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 138: Reparatur-Service

  Service-Center formationen über die Abwicklung Ihrer Reklamation. Service Deutschland • Ein als defekt erfasstes Gerät können Sie, nach Rücksprache mit unserem Tel.: 0800 54 35 111 Kundenservice, unter Beifügung des E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 346174_2004 Kaufbelegs (Kassenbons) und der Angabe, worin der Mangel besteht Service Österreich und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte...
 • Seite 139: Az Eredeti Ce Megfelelőségi Nyilatkozat Fordítása

  Az eredeti CE megfelelőségi nyilatkozat fordítása Ezennel igazoljuk, hogy a Akkus láncfűrész gyártási sorozat PKSA 20-Li B2 Sorozatszám 000001 - 115000 évtől kezdve a következő vonatkozó EU irányelveknek felel meg a mindenkor érvényes megfogalmazásban: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC & 2005/88/EC 2011/65/EU* & (EU) 2015/863 A megegyezés biztosítása érdekében a következő harmonizált szabványokat, valamint nemzeti szabványokat és rendelkezéseket alkalmaztuk: EN 60745-1:2009/A11:2010 • EN 60745-2-13:2009/A1:2010 EN 55014-1:2017 • EN 55014-2:2015 • EN IEC 63000:2018...
 • Seite 140: Prevod Originalne Izjave O Skladnosti Ce

  Prevod originalne izjave o skladnosti CE  S tem potrjujemo, da Akumulatorska verižna žaga serije PKSA 20-Li B2 Serijska številka 000001 - 115000 ustreza veljavnim verzijam zadevnih smernic Evropske unije: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC & 2005/88/EC 2011/65/EU* & (EU) 2015/863 Za zagotavljanje skladnosti so bile navedene sledeče usklajene norme, kot tudi nacionalne norme in določila: EN 60745-1:2009/A11:2010 • EN 60745-2-13:2009/A1:2010 EN 55014-1:2017 • EN 55014-2:2015 • EN IEC 63000:2018 Dodatno je potrjena skladnost smernice o emisijah hrupa 2000/14/EC:...
 • Seite 141: Překlad Originálního Prohlášení O Shodě Ce

  Překlad originálního prohlášení o shodě CE Potvrzujeme tímto, že Aku řetězová pila konstrukční řady PKSA 20-Li B2 Pořadové číslo 000001 - 115000 odpovídá následujícím příslušným směrnicím EÚ v jejich právě platném znění: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC & 2005/88/EC 2011/65/EU* & (EU) 2015/863 Aby byl zaručen souhlas, byly použity následující harmonizované normy, národní nor- my a ustanovení: EN 60745-1:2009/A11:2010 • EN 60745-2-13:2009/A1:2010 EN 55014-1:2017 • EN 55014-2:2015 • EN IEC 63000:2018...
 • Seite 142: Preklad Originálneho Prehlásenia O Zhode Ce

  Preklad originálneho prehlásenia o zhode CE Týmto potvrdzujeme, že Aku reťazová píla konštrukčnej rady PKSA 20-Li B2 Poradové číslo 000001 - 115000 zodpovedá nasledujúcim príslušným smerniciam EÚ v ich práve platnom znení: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC & 2005/88/EC 2011/65/EU* & (EU) 2015/863 Aby bola zaručená zhoda, boli použité nasledovné harmonizované normy ako i národné normy a predpisy: EN 60745-1:2009/A11:2010 • EN 60745-2-13:2009/A1:2010 EN 55014-1:2017 • EN 55014-2:2015 • EN IEC 63000:2018 Okrem toho sa v súlade so smernicou o emisiách hluku 2000/14/EC potvrdzuje:...
 • Seite 143: Original-Eg-Konformitätserklärung

  Original-EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass die Akku-Kettensäge Modell PKSA 20-Li B2 Seriennummer 000001 - 115000 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2000/14/EG & 2005/88/EG 2011/65/EU* & (EU) 2015/863 Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60745-1:2009/A11:2010 • EN 60745-2-13:2009/A1:2010 EN 55014-1:2017 • EN 55014-2:2015 • EN IEC 63000:2018 Zusätzlich wird entsprechend der Geräuschemissionsrichtlinie 2000/14/EG bestätigt: Schallleistungspegel garantiert: 98 dB(A)
 • Seite 145: Robbantott Ábra

  Robbantott ábra • Eksplozijska risba Výkres sestavení • Výkres náhradných dielov Explosionszeichnung PKSA 20-Li B2 informatív, informativen, informační, informatívny 20201127_rev02_ts...
 • Seite 148 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Információk állása · Stanje informacij Stav informací · Stav informácií Stand der Informationen: 11/2020 Ident.-No.: 72031127112020-4 IAN 346174_2004...

Inhaltsverzeichnis