Parkside PKSA 20-Li A1 Originalbetriebsanleitung

Akku-kettensäge
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CORDLESS CHAIN SAW PKSA 20-Li A1
AKUMULATORSKA VERIŽNA ŽAGA
Prevod originalnega navodila za uporabo
PRED UPORABO JIH SKRBNO PREBERITE IN JIH
VARNO SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO.
IAN 327520_1904
AKKU-KETTENSÄGE
Originalbetriebsanleitung
VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR
SPÄTEREN GEBRAUCH SICHER AUFBEWAHREN.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PKSA 20-Li A1

 • Seite 1 CORDLESS CHAIN SAW PKSA 20-Li A1 AKUMULATORSKA VERIŽNA ŽAGA AKKU-KETTENSÄGE Prevod originalnega navodila za uporabo Originalbetriebsanleitung PRED UPORABO JIH SKRBNO PREBERITE IN JIH VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR VARNO SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO. SPÄTEREN GEBRAUCH SICHER AUFBEWAHREN. IAN 327520_1904...
 • Seite 2 Pred branjem obe strani s slikami odprite navzven in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Klappen Sie vor dem Lesen die beiden Seiten mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. Prevod originalnega navodila za uporabo Stran DE / AT / CH Originalbetriebsanleitung...
 • Seite 3 .375’’ (9.525mm) .05’’(1.27mm)
 • Seite 4 45° - 60°...
 • Seite 6 20V max. All Parkside tools and the chargers PLG 20 A1/PLG 20 A2/PLG 20 A3 of the X20V Team series are compatible with the PAP 20 A1/PAP 20 A2/PAP 20 A3 battery pack. 2 Ah 3 Ah 4 Ah Charging times...
 • Seite 7: Inhaltsverzeichnis

  Vklop/izklop......15 Preverjanje in nastavitev mazanja verige ..15 Preverjanje zavore verige ....15 │ PKSA 20-Li A1    1 ■...
 • Seite 8: Uvod

  Stopnje nevarnosti AKUMULATORSKA VERIŽNA ŽAGA PKSA 20-Li A1 NEVARNOST! ► Pomeni neposredno grozečo nevarnost, ki Uvod lahko privede do težkih telesnih poškodb ali Čestitamo vam ob nakupu nove naprave. Odločili do smrti. ste se za kakovosten izdelek. Navodila za uporabo so sestavni del tega izdelka.
 • Seite 9: Oprema

  1 vodilna tirnica Oregon 10" 100NDEA041 Trajanje polnjenja: pribl. 60 min (že nameščena) 1 pokrov za vodilno tirnico (zaščita verige) Razred zaščite: II/ (dvojna izolacija) 180 ml biorazgradljivega olja za verigo (izdelanega v Nemčiji) 1 navodila za uporabo │ PKSA 20-Li A1    3 ■...
 • Seite 10 Nosite zaščitno čelado! dele obratovalnega cikla (na primer čase, ko je električno orodje izklopljeno, ter čase, v katerih je vklopljeno, vendar obratuje brez Nosite zaščitna očala! obremenitve). Nosite zaščito sluha! Nosite zaščitne rokavice. │ ■ 4    PKSA 20-Li A1...
 • Seite 11: Splošna Varnostna Navodila Za Električna Orodja

  Nespremenjeni vtiči in primerne vtičnice zmanj- šajo tveganje električnega udara. b) Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, kot so cevi, radiatorji, štedilniki in hladilniki. Če je vaše telo ozemljeno, je pove- čano tveganje zaradi električnega udara. │ PKSA 20-Li A1    5 ■...
 • Seite 12: Varnost Oseb

  Če pri prenašanju električnega orodja s prstom pritiskate na stikalo ali že vklop- ljeno napravo priključite na oskrbo s tokom, lahko to privede do nezgod. │ ■ 6    PKSA 20-Li A1...
 • Seite 13: Servis

  ■ Ne uporabljajte pribora, ki ga ni priporočil c) Akumulator, ki ga ne uporabljate, hranite PARKSIDE. To lahko privede do električnega udara in ognja. stran od pisarniških sponk, kovancev, ključev, žebljev, vijakov ali drugih manjših kovinskih predmetov, ki bi lahko povzročili premostitev kontaktov.
 • Seite 14: Varnostna Navodila Za Verižne Žage

  Mastni ali oljnati ročaji drsijo in pov- verižna žaga dotakne skritih napeljav. zročijo izgubo nadzora. Verižne žage, ki se dotikajo žice pod napetostjo, prenesejo električno napetost na kovinske dele električnega orodja in lahko pri uporabniku povzročijo električni udar. │ ■ 8    PKSA 20-Li A1...
 • Seite 15: Previdnostni Ukrepi Proti Povratnemu Udarcu

  Pri tem morate priložiti na- vodila za uporabo. ■ Za nekatera opravila rezanja so potrebni po- sebno izobraževanje in posebne sposobnosti. V primeru dvoma se obrnite na strokovnjaka. Bild 1 Slika A │ PKSA 20-Li A1    9 ■...
 • Seite 16: Osebna Varovalna Oprema

  čelado glede poškodb. omogočite boljši nadzor nad verižno žago Najkasneje čez 5 let jo je treba zamenjati. v nepričakovanih situacijah. Uporabljajte samo preverjene zaščitne čelade. │ ■ 10    PKSA 20-Li A1...
 • Seite 17: Shranjevanje In Prevoz

  Pred shranitvijo verižno žago očistite in opravite ■ Pazite, da je veriga vedno ostra. vzdrževanje. ■ Med delom redno počivajte. ■ Napravo hranite na čistem in suhem mestu. Zavarujte jo tudi pred nedovoljenim dostopom. │ PKSA 20-Li A1    11 ■...
 • Seite 18: Varnostna Navodila Za Polnilnike

  ♦ Ta polnilnik lahko polni samo naslednje ljiva. akumulatorje: PAP 20 A1/PAP 20 A2/ PAP 20 A3. ♦ Veljaven seznam združljivih akumulatorjev najdete na www.Lidl.de/Akku. │ ■ 12    PKSA 20-Li A1...
 • Seite 19: Polnjenje Akumulatorja (Glejte Sliko A)

  ■ Če pride verižna žaga v stik s kamni, žeblji ali pripravljen za uporabo. drugimi trdimi predmeti, motor takoj zaustavite in verižno žago ter vodilno tirnico preverite glede poškodb. │ PKSA 20-Li A1    13 ■...
 • Seite 20: Vstavljanje/Odstranjevanje Akumulatorja

  OPOMBA ► Uporabljajte samo olje za verigo žag, najbolje biorazgradljivega. Ne uporabljajte starega olja, motornega olja itd. ► Med delom preverjajte, ali mazanje verige učinkuje. │ ■ 14    PKSA 20-Li A1...
 • Seite 21: Začetek Uporabe

  Verižno žago med njenim delovanjem s sred- njim številom vrtljajev držite nad odžaganim štorom ali primerno podlago. Če je veriga dovolj premazana, nastane na štoru ali podlagi tanek sloj olja (glejte zloženo stran, sliko D). │ PKSA 20-Li A1    15 ■...
 • Seite 22: Osnovna Delovna Navodila Za Podiranje Dreves

  žage prodrla v zemljo, saj v časnim padcem. tem primeru veriga žage takoj otopi. ■ Če z napravo nehote naletite na trd predmet, motor takoj izklopite in preglejte napravo, ali se ni poškodovala. │ ■ 16    PKSA 20-Li A1...
 • Seite 23: Odstranjevanje Vej Z Dreves

  Rez je ne zadržuje več, zato jo ustrezno pridržite. ♦ Potem izvedite dokončni prerez 2 (pribl. 2/3 ■ Odstranjevanje vej izvajajte v trdnem, stabilnem premera debla) na strani napetih lesnih vlaken in varnem položaju telesa. (glejte zloženo stran, sliko H). │ PKSA 20-Li A1    17 ■...
 • Seite 24: Povratni Udarec (Glejte Zloženo Stran, Sliko F)

  čim bolj čiste ter brez prahu. Napravo izpihajte s stisnjenim zrakom ob nizkem tlaku. ■ Napravo redno čistite z vlažno krpo in malce sredstva za pomivanje. Pazite na to, da v notran- jost naprave ne pride voda. │ ■ 18    PKSA 20-Li A1...
 • Seite 25: Čiščenje Verižnega Pogona

  Pri tem pazite, da ga še ne zategnete do konca. ♦ Utor vodilne tirnice očistite s čopičem ali ♦ Napenjalni obroč za verige obrnite v smeri stisnjenim zrakom. urnega kazalca, da povečate napetost. Ko se utor obrabi, zamenjajte vodilno tirnico │ PKSA 20-Li A1    19 ■...
 • Seite 26: Brušenje In Nega Verige Žage

  Lahko pa uporabite tudi električno napravo za brušenje verig in sledite navodilom njenega proizvajalca. ► Če ste v dvomih glede izvedbe brušenja, je verigo žage najbolje zamenjati. ► Verigo žage dajte po potrebi nabrusiti v ustrezni strokovni delavnici. │ ■ 20    PKSA 20-Li A1...
 • Seite 27: Intervali Vzdrževanja

  Pri naročanju nadomestnih delov je treba upoštevati naslednje podatke: ■ Tip naprave: akumulatorska verižna žaga ■ Številka art. naprave: IAN 327520_1904 ■ Ident. številka naprave: PKSA 20-Li A1 OPOMBA ZA VERIGO ŽAGE ► Priporočena veriga za žago OREGON: – Oregon 91P040X/E (na voljo npr. v tehnični trgovini) ►...
 • Seite 28: Shranjevanje In Prevoz

  10. Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije E-Mail: kompernass@lidl.si se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun). IAN 327520_1904 11. Ta garancija proizvajalca ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti proda- jalca za napake na blagu. │ ■ 22    PKSA 20-Li A1...
 • Seite 29: Odstranitev Med Odpadke

  Maziva ne smejo zaiti v kanalizacijo ali vodno okolje. Ne dovolite, da bi zašla v tla/zemljo. Poskrbite za primerno podlago. ■ Odstranjevanje med odpadke se izvede v skladu z uradnimi predpisi. │ PKSA 20-Li A1    23 ■...
 • Seite 30: Prevod Izvirne Izjave O Skladnosti

  EN 60335-1:2012/A13:2017 EN 62233:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Tip/oznaka naprave: Akumulatorska verižna žaga PKSA 20-Li A1 Leto izdelave: 10 - 2019 Serijska številka: IAN 327520_1904 Bochum, 8. 10. 2019 Semi Uguzlu – vodja kakovosti – Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb zaradi razvoja.
 • Seite 31: Naročilo Nadomestnih Akumulatorjev

  Telefonsko naročilo Servis Slovenija Tel.: 080080917 E-Mail: kompernass@lidl.si Za zagotavljanje hitre obdelave naročila imejte pripravljeno številko artikla (npr. IAN 327520) za svojo napravo. Številko artikla najdete na tipski tablici ali na naslovnici teh navodil. │ PKSA 20-Li A1    25 ■...
 • Seite 32 │ ■ 26    PKSA 20-Li A1...
 • Seite 33 Kettenschmierung prüfen und einstellen ..41 Kettenbremse prüfen ....41 DE │ AT │ CH │ PKSA 20-Li A1    27 ■...
 • Seite 34: Einleitung

  Gefahrenstufen AKKU-KETTENSÄGE PKSA 20-Li A1 GEFAHR! ► Für eine unmittelbar drohende Gefahr, die Einleitung zu schweren Körperverletzungen oder zum Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Tod führt. Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Betriebsanleitung ist Teil WARNUNG! dieses Produkts.
 • Seite 35: Ausstattung

  1 Führungsschiene Oregon 10“ 100NDEA041 Bemessungsstrom 4,5 A (vormontiert) Ladedauer ca. 60 min 1 Abdeckung für die Führungsschiene (Kettenschutz) Schutzklasse II / (Doppelisolierung) 180 ml Bio-Kettenöl (Made in Germany) 1 Betriebsanleitung DE │ AT │ CH │ PKSA 20-Li A1    29 ■...
 • Seite 36 Schnittschutzeinlage. geschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft). Tragen Sie einen Schutzhelm! Tragen Sie eine Schutzbrille! Tragen Sie einen Gehörschutz! │ DE │ AT │ CH ■ 30    PKSA 20-Li A1...
 • Seite 37: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Schlages. b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen, wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist. DE │ AT │ CH │ PKSA 20-Li A1    31 ■...
 • Seite 38: Sicherheit Von Personen

  Finger am Schalter haben oder das Gerät Anweisungen nicht gelesen haben. Elektro- bereits eingeschaltet an die Stromversorgung werkzeuge sind gefährlich, wenn sie von anschließen, kann dies zu Unfällen führen. unerfahrenen Personen benutzt werden. │ DE │ AT │ CH ■ 32    PKSA 20-Li A1...
 • Seite 39: Verwendung Und Behandlung Des Akkuwerkzeugs

  Akkus kann zu Verletzungen und ■ Verwenden Sie kein Zubehör, welches nicht Brandgefahr führen. von PARKSIDE empfohlen wurde. Dies kann c) Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von zu elektrischem Schlag und Feuer führen. Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegen- ständen, die eine Überbrückung der Kontakte...
 • Seite 40: Sicherheitshinweise Für Kettensägen

  Öl und Fett. Fettige, ölige Griffe sind rutschig berühren, machen metallene Teile des Elektro- und führen zum Verlust der Kontrolle. werkzeugs spannungsführend und könnten dem Bediener einen elektrischen Schlag versetzen. │ DE │ AT │ CH ■ 34    PKSA 20-Li A1...
 • Seite 41: Vorsichtsmaßnahmen Gegen Rückschlag

  Erfahrung mit dem Gerät haben. Die Betriebs- anleitung ist dabei zu übergeben. ■ Einige Schneidaufgaben erfordern eine spezielle Schulung und besondere Fertigkeiten. Wenn Sie Zweifel haben, wenden Sie sich an einen Fachmann. Abb. A DE │ AT │ CH │ PKSA 20-Li A1    35 ■...
 • Seite 42: Persönliche Schutzausrüstung (Psa)

  Niemals die Kettensäge loslassen Tragen Sie Schutzhandschuhe. (siehe Ausklappseite Abb. C). ■ Vermeiden Sie weite Kleidung, die sich verfangen kann. ■ Tragen Sie keinen Schal, keine Krawatte und keinen Schmuck! │ DE │ AT │ CH ■ 36    PKSA 20-Li A1...
 • Seite 43: Lagerung Und Transport

  ■ Reinigen und warten Sie die Kettensäge vor der Lagerung. ■ Lagern Sie das Gerät an einem sicheren und trockenen Ort. Sichern Sie es auch vor unbefugtem Zugriff. DE │ AT │ CH │ PKSA 20-Li A1    37 ■...
 • Seite 44: Sicherheitshinweise Für Ladegeräte

  Sie verschlissene Teile rechtzeitig PAP 20 A3. aus. Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge ♦ Eine aktuelle Liste der Akkukompatibilität mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich finden Sie unter www.Lidl.de/Akku. weniger und sind leichter zu führen. │ DE │ AT │ CH ■ 38    PKSA 20-Li A1...
 • Seite 45: Akku-Pack Laden (Siehe Abb. A)

  Wenn die Kettensäge mit Steinen, Nägeln oder sonstigen harten Gegenständen in Berührung gekommen ist, stoppen Sie sofort den Motor und überprüfen Sie die Sägekette und die Führungsschiene auf Beschädigungen. DE │ AT │ CH │ PKSA 20-Li A1    39 ■...
 • Seite 46: Akku-Pack Ins Gerät Einsetzen/Entnehmen

  öfter nachgespannt werden. ► Verwenden Sie nur Sägekettenöl, Vorzugs- weise biologisch abbaubar. Verwenden Sie kein Altöl, Motoröl usw. ► Kontrollieren Sie während der Arbeit, ob die Kettenschmierung funktioniert. │ DE │ AT │ CH ■ 40    PKSA 20-Li A1...
 • Seite 47: Inbetriebnahme

  Halten Sie die Kettensäge im laufenden Betrieb über einen abgesägten Baumstumpf oder einer passenden Unterlage. Ist die Schmierung ausreichend, bildet sich ein leichter Ölfilm auf dem Baumstumpf oder der Unterlage (siehe Ausklappseite Abb. D). DE │ AT │ CH │ PKSA 20-Li A1    41 ■...
 • Seite 48: Grundsätzliche Arbeitshinweise Zu Fällarbeiten

  ■ Sollten Sie aus Versehen einen festen Gegen- Umfallen. stand mit dem Gerät berühren, schalten Sie den Motor sofort aus und untersuchen Sie das Gerät auf eventuelle Schäden. │ DE │ AT │ CH ■ 42    PKSA 20-Li A1...
 • Seite 49: Entastungsarbeiten

  Stand beim Entasten ein. seite (siehe Ausklappseite Abb. H). ♦ Führen Sie dann den Trennschnitt 2 (ca. ⅔ des Stammdurchmessers) auf der Zug- seite aus (siehe Ausklappseite Abb. H). DE │ AT │ CH │ PKSA 20-Li A1    43 ■...
 • Seite 50: Rückstoß (Siehe Ausklappseite Abb. F)

  Blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus. ■ Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann. │ DE │ AT │ CH ■ 44    PKSA 20-Li A1...
 • Seite 51: Reinigung Des Kettenantriebes

  Uhrzeigersinn, um die Spannung zu erhöhen. ♦ Reinigen Sie die Nut der Führungsschiene  Hilfe eines Pinsels oder mit Druckluft. Wechseln Sie die Führungsschiene  aus, sobald die Nut verschlissen ist. DE │ AT │ CH │ PKSA 20-Li A1    45 ■...
 • Seite 52: Sägekette Schärfen Und Pflegen

  Anweisungen des Herstellers. ► Im Zweifel über die Durchführung der Arbeit ist ein Austausch der Sägekette vorzunehmen. ► Lassen Sie ggf. das Schärfen der Säge- kette  von einer Fachwerkstatt durchführen. │ DE │ AT │ CH ■ 46    PKSA 20-Li A1...
 • Seite 53: Wartungsintervalle

  ■ Typ des Gerätes: Akku-Kettensäge ■ Artikelnummer des Gerätes: IAN 327520_1904 ■ Ident-Nummer des Gerätes: PKSA 20-Li A1 HINWEIS ZUR SÄGEKETTE ► Empfohlene Oregon Sägekette: Oregon 91 P040X/E (z. B. im Baumarkt erhältlich) ► Beachten Sie zwingend die nachstehenden Spezifikationen bei Nachkauf von alternativen Herstellern: –...
 • Seite 54: Lagerung Und Transport

  Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vor- handene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. │ DE │ AT │ CH ■ 48    PKSA 20-Li A1...
 • Seite 55 Eingabe der Artikelnummer ■ Beschädigung oder Veränderung des Produktes (IAN) 123456 Ihre Bedienungsanleitung öffnen. durch den Kunden ■ Missachtung der Sicherheits- und Wartungs- vorschriften, Bedienungsfehler ■ Schäden durch Elementarereignisse DE │ AT │ CH │ PKSA 20-Li A1    49 ■...
 • Seite 56: Service

  Die Verpackung besteht aus umwelt- Möglichkeiten zur Entsorgung des freundlichen Materialien, die Sie über ausgedienten Produkts erfahren Sie die örtlichen Recyclingstellen entsorgen bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtver- können. waltung. │ DE │ AT │ CH ■ 50    PKSA 20-Li A1...
 • Seite 57: Original-Konformitätserklärung

  EN 55014-2:2015 EN 60335-2-29:2004/A11:2018 EN 60335-1:2012/A13:2017 EN 62233:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typ/Gerätebezeichnung: Akku-Kettensäge PKSA 20-Li A1 Herstellungsjahr: 10 - 2019 Seriennummer: IAN 327520_1904 Bochum, 08.10.2019 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 58: Ersatz-Akku-Bestellung

  Um eine schnelle Bearbeitung Ihrer Bestellung zu gewährleisten, halten Sie bitte für alle Anfragen die Artikelnummer (z. B. IAN 327520) des Gerätes bereit. Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild oder dem Titelblatt dieser Anleitung. │ DE │ AT │ CH ■ 52    PKSA 20-Li A1...
 • Seite 59 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stanje informacij · Stand der Informationen: 12 / 2019 · Ident.-No.: PKSA20-LiA1-102019-1 IAN 327520_1904...

Inhaltsverzeichnis