Parkside PKS 2200 A1 Originalbetriebsanleitung

Elektro-kettensäge
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ELECTRIC CHAINSAW PKS 2200 A1
ELEKTROMOS LÁNCFŰRÉSZ
Az originál használati utasítás fordítása
ELEKTRICKÁ ŘETĚZOVÁ PILA
Překlad originálního provozního návodu
ELEKTRO-KETTENSÄGE
Originalbetriebsanleitung
IAN 307044
ELEKTRIČNA VERIŽNA ŽAGA
Prevod originalnega navodila za uporabo
ELEKTRICKÁ REŤAZOVÁ PÍLA
Preklad originálneho návodu na obsluhu

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PKS 2200 A1

 • Seite 1 ELECTRIC CHAINSAW PKS 2200 A1 ELEKTROMOS LÁNCFŰRÉSZ ELEKTRIČNA VERIŽNA ŽAGA Az originál használati utasítás fordítása Prevod originalnega navodila za uporabo ELEKTRICKÁ ŘETĚZOVÁ PILA ELEKTRICKÁ REŤAZOVÁ PÍLA Preklad originálneho návodu na obsluhu Překlad originálního provozního návodu ELEKTRO-KETTENSÄGE Originalbetriebsanleitung IAN 307044...
 • Seite 2 Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Tartalom Láncfeszesség beállítása ....25 Bevezető ........5 Új fűrészlánc bejáratása ....25 A vezetősín karbantartása ....25 Alkalmazási célok ...... 6 Megfordítás karbantartása ....26 Általános leírás ......6 Szállítási terjedelem ....... 6 Tárolás ........26 Áttekintés ........6 Eltávolítás és Működés ........
 • Seite 6: Alkalmazási Célok

  Alkalmazási célok Szállítási terjedelem Az elektromos láncfűrész csak fa fűrészelé- Csomagolja ki a készüléket és ellenőrizze sére van kialakítva. Minden más alkalma- teljességét: zásra (pl. falak, műanyag vagy élelmiszer darabolására) a fűrész nem alkalmas. - Elektromos láncfűrész A láncfűrész hobbi munkákra alkalmas. Nem - Vezetősín (máris felszerelve) készült ipari, tartós jellegű...
 • Seite 7: Működés

  Műszaki adatok A kezelő védelme érdekében meg kell határozni azon biztonsági in- Elektromos láncfűrész ..PKS 2200 A1 tézkedéseket, amelyek a tényleges Névleges bemeneti használati feltételek melletti kitettség feszültség U ....230-240 V~, 50 Hz becslésén alapulnak (ennek során...
 • Seite 8: Biztonsági Utasítások/ Szimbólumok A Fűrészen

  Az elektromos láncfűrész veszélyes Vigyázat! Visszavágás - Ügyeljen szerszámgép, amely helytelen vagy munka közben arra, hogy a gép gondatlan kezelés esetén komoly visszavághat. vagy még halálos sérüléseket is okozhat. Vegye tehát saját és má- Ne tegye ki a gépet esőnek. A sok biztonsága érdekében mindig szerszámgépnek nem szabad igyelembe a következő...
 • Seite 9: Az Utasításban Található Szimbólumok

  Általános biztonsági Szimbólumok a lánckerék-burkola- thoz való rögzítőcsavaron: utasítások Mielőtt dolgozni kezdene az elekt- romos láncfűrésszel, ismerkedjen meg jól a gép kezelési elemeivel. Szimbólumok a láncfékező karon: Gyakorolja a bánásmódot a fűrész- szel (gömbfa darabolása fűrészba- Láncfék: KI kon) és egy tapasztalt alkalmazó vagy szakember által magyaráz- tassa el magának a működést, a Láncfék: BE...
 • Seite 10 • Kerülje teste érintkezését a föl- A biztonsági tudnivalókban alkalmazott delt felületekkel, mint pl. csövek- „elektromos szerszámgép” fogalom kel, fűtőtestekkel, tűzhelyekkel hálózatról működtetett elektromos szers- és hűtőszekrényekkel. Megnő az zámgépekre (hálózati kábellel) és akkuval működtetett elektromos szerszámgépekre áramütés veszélyének kockázata, ha az (hálózati kábel nélkül) vonatkozik.
 • Seite 11 Mindig teljesen leteker a kábeldob, kulcsokat. A forgó készülékrészekben használat előtt. Ellenőrizze a tápkábelt lévő szerszám vagy kulcs sérülésekhez a kár. vezethet. • Kerülje az abnormális testtar- Személyek biztonsága: tást. Gondoskodjon a stabil állóhelyzetről és mindenkor tart- Vigyázat: Így kerülheti el a balese- sa meg egyensúlyát.
 • Seite 12 számgépet. A megfelelő elektromos éles vágó élekkel rendelkező vágószer- szerszámgéppel jobban és biztonságo- számok kevésbé szorulnak be és köny- sabban dolgozhat a megadott teljesít- nyebben vezethetők. • Az elektromos láncfűrészt, a tar- ménytartományban. • Ne használjon olyan elektromos tozékokat, a behelyezhető szer- szerszámgépet, melynek meg- számokat stb.
 • Seite 13 nálja a láncfűrészt, ha szilárd, szerűen megjavíttatni vagy kicseréltetni, amennyiben a használati útmutató nem biztonságos és egyenes aljzaton rendelkezik ettől eltérően. áll. A csúszós aljzatok vagy instabil állófelületek (mint pl. létrák) az egyensúly elvesztéséhez vagy a láncfűrész feletti Biztonsági tudnivalók láncfűrészekhez: kontroll elvesztéséhez vezethetnek.
 • Seite 14: Visszacsapódás Elleni Óvintézkedések

  láncfűrészt műanyagok, fala- intézkedéseket kell tennie a baleset- és zatok vagy nem fából készült sérülésmentes munka érdekében. építőanyagok fűrészeléséhez. A láncfűrész nem rendeltetésszerű mun- A visszacsapódás az elektromos szerszám- kákhoz történő alkalmazása veszélyes gép helytelen vagy hibás használatának szituációkat teremthet. következménye és a lent leírt megfelelő...
 • Seite 15: További Biztonsági Utasítások

  a) vágási sérülések melynek méretezési hibaárama nem b) halláskárosodás, amennyiben nem vi- magasabb, mint 30 mA. selne megfelelő fülvédőt. • Figyelmesen kövesse a jelen hasz- c) egészségkárosodás, amely a kéz és nálati útmutatóban leírt karbantartási, a kar rezgéséből következik, amen- ellenőrzési és javítási utasításokat.
 • Seite 16: Összeszerelés

  ), és távolítsa el a lánc- 15 Elektromotor Biztonsági okokból kétszeresen kerék burkolatát (8). 3. Terítse ki a fűrészláncot kör alak- szigetelt. ban úgy, hogy a vágóélek óra- 13 Ki-/bekapcsoló és azonnali mutató szerűen helyezkedjenek láncleállítás Ha elengedjük a ki-/bekapcsolót, 4.
 • Seite 17: Fűrészlánc Megfeszítése

  előállítása során, egy kis pihenés a tartály Ha a fűrészláncot 9 N (kb. 1 kg) húzóerő- lehet, annak ellenére, hogy kiürítése, ami vel terheljük, a fűrészlánc és vezetősín kö- könnyen kiszúrták a ház olaj szállítása so- zött ne legyen több mint 2 mm távolság. rán.
 • Seite 18: A Láncfűrész Kezelése

  Vigyázat! Az elektromos láncfűrész Láncolaj betöltése: • Rendszeresen ellenőrizze az után-olajozhat, lásd az „ - Fűrész- olajszintkijelzőt ( 21) és töltsön be lánc és vezetősín felszerelése“ feje- olajat, ha az olaj szintje elérte az zetet. olajszintkijelző „MIN“ minimum szint jelölését ( 22).
 • Seite 19: Az Olaj-Automata Ellenőrzése

  2. Csatlakoztassa a gépet a hálóza- Olajnyom észlelése esetén tisztítsa ti feszültségre. meg az olajvezetőt vagy ügyféls- 3. Oldja ki a láncféket, ehhez zolgálatunkkal javíttasa meg az húzza a láncfékező kart/elülső elektromos láncfűrészt. kézvédőt (3) az elülső markolat (16) felé. Tisztítsa meg az olajnyílásokat a 4.
 • Seite 20: Fűrészelési Technikák

  Fűrészelési technikák • Ügyeljen arra, hogy a munkavégzés közelében ne tartózkodjanak emberek vagy állatok. A biztonsági távolság a Általános tudnivalók kivágandó fa és a legközelebbi munka- • Jobban tudja ellenőrizni a vágást, ha a hely között 2 2 fahossznyit tegyen ki. fűrészlap alsó...
 • Seite 21 Közvetlenül a fűrészelés befejezése A döntővágás olyan mély legyen, után csapja fel a fülvédőt, hogy hal- hogy a döntővágás és a beróvás hassa az esetleges hangokat vagy vonala közti távolság a törzs átmérőjének legalább 1/10-ét vészjelzést. tegye ki. A törzs nem átmetszett részét törésmutatónak nevezzük.
 • Seite 22: Gallyazás

  Gallyazás 1. A fatörzs a földön fekszik: Fentről vágja egészen át a fatör- Gallyazásnak nevezzük a kisebb-nagyobb zset és ügyeljen a vágás végén ágak eltávolítását egy kivágott fáról. arra, hogy ne érintse a talajt. Ha fennáll a lehetőség, hogy a Sok baleset gallyazás közben törté- törzset megfordítsa, akkor fűré- nik.
 • Seite 23: Karbantartás És Tisztítás

  Karbantartás és tisztítás • Tisztítsa meg a láncvezetőt (vezetősín) ( A karbantartási és tisztí- • A fűrészlánc üzem alatti automatikukus tási művele-teket mindig olajozása érdekében tisztítsa meg az csak a motor kikapcso-lása olajvezetőt ( 26). Az olajvezetőben és a hálózati csatlakozódu- lévő maradványok eltávolításához has- gó kihúzása után végezze. ználjon ecsetet vagy kendőt. Sérülésveszély! Végeztesse azokat a karbantartási és Rendszeres karbantartás javítási munkálatokat, ame-...
 • Seite 24: Rendszeres Karbantartási Táblázat

  Rendszeres karbantartási táblázat Minden Minden 10 óra Gépalkatrész Tennivaló használat üzemeltetés használat előtt után után A láncfék elemei Ellenőrzés, szükség esetén csere  Lánckerék ( 24) Ellenőrzés, szükség esetén csere  Fűrészlánc Ellenőrzés, olajozás, szükség  esetén csiszolás vagy csere Fűrészlánc ( 5) Tisztítás, olajozás ...
 • Seite 25: Láncfeszesség Beállítása

  Új fűrészlánc bejáratása 1. Kapcsolja ki a fűreszt és húzza ki a hálózati dugós csatlakozót. 2. Vegye le a fűrészláncot (lásd „A Az új lánc feszessége idővel megenged. láncfűrész kezelése“ című fejeze- Ezért az első 5 vágás után vagy legkésőbb tet).
 • Seite 26: Megfordítás Karbantartása

  Eltávolítás és Megfordítás karbantartása környezetvédelem Használjon vágásálló kesz- tyűt, ha a láncon vagy a ve- A fáradt olajt a környezetvédelem igye- zetősínen dolgozik. lembe vételével távolítsa el - adja le egy hasznosító telepen. Fáradt olajt ne öntsön A vezetősínt minden 10 munkaóra után a szennyvízcsatornába vagy a lefolyóba. meg kell fordítani, ezzel biztosítva az Gondoskodjon a szerszámgép, a tartozék- egyenletes kopást részek és a csomagolás környezetbarát...
 • Seite 27: Pótalkatrészek / Tartozékok

  Pótalkatrészek / Tartozékok Pótalkatrészeket és tartozékokat az alábbi honlapon rendelhet: www.grizzly-service.eu Ha nincs internete, úgy telefonon hívja fel szerviz-központunkat (lásd: szerviz neve, 29. oldal). Tartsa készenlétben a megfelelő rendelési számot Sapka ....................75118246 Fűrészlánc Oregon 91P057X ..............30091570 Vezetősín Oregon .................. 30100420 Bio-láncolaj 1 l ..................
 • Seite 28: Hibakeresés

  Hibakeresés Lehetséges ok Hibaelhárítás Probléma Láncfék ellenőrzése, adott eset- Láncfék beakad ben láncfék kioldása Aljzat, kábel, vezeték, kapcsoló ellenőrzése, szükség Gép nem indul Nincs hálózati feszültség esetén javíttatás villamossági szakemberrel. Házi biztosíték reagál Házi biztosíték ellenőrzése, lásd az utalást. Ki-/bekapcsoló ( Javíttatás szakműhelyben hibás Szénkefék kopottak...
 • Seite 29: Jótállási Tájékoztató

  HU JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ A termék megnevezése: Gyártási szám: Elektromos láncfűrész IAN 307044 A termék típusa: PKS 2200 A1 A gyártó cégneve, címe, e-mail címe: Szerviz neve, címe, telefonszáma: Szerviz Magyarország Grizzly Tools GmbH & Co. KG Tel.: 06800 21225 Stockstädter Straße 20 E-Mail: grizzly@lidl.hu...
 • Seite 30 érvényesíthetőségének határideje a termék, vagy fődarabjának kicserélése esetén a csere napján újraindul. 5. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Abban az esetben, ha a javítás a helyszínen nem végezhető el, a termék ki- és visszaszereléséről, vala- mint szállításáról a forgalmazónak kell gondoskodnia.
 • Seite 31: Úvod

  Kazalo Vzdrževanje meča ....... 49 Úvod......... 31 Pa meča ........49 Namen uporaba ....... 32 Shranjevanje ......50 Splošni opis ......32 Odstranjevanje/varstvo okolja . 50 Obseg dobave ......32 Pregled ........32 Nadomestni deli / Pribor ..51 Odpravljanje napak ....52 Opis funkcij ........
 • Seite 32: Namen Uporaba

  Namen uporaba Pregled Električna verižna žaga je primerna samo 1 Zadnji ročaj za žaganje lesa in ni namenjena obdelo- 2 Pokrovček posode za olje vanju drugih materialov, npr. zidov, ume- 3 Ročica verižne zavore / prednja tnih snovi ali živil. zaščita za roke Električna žaga je namenjena domači 4 Meč...
 • Seite 33: Tehnični Podatki

  Raven treslja- jev lahko zmanjšate, tako da med Električna uporabo orodja nosite rokavice in verižna žaga ..... PKS 2200 A1 da omejite čas uporabe orodja. Pri Nazivna napetost U ... 230-240 V~, 50 Hz tem je treba upoštevati celoten čas Nazivna moč...
 • Seite 34: Simboli V Navodilih Za Uporabo

  Simboli pod pokrovom zobnika: Preberite in upoštevajte navodila za uporabo naprave! Nosite zaščitna očala in zaščito za sluh Upoštevajte smer vrtenja verige žage.Po- zor! Preberite navodila za uporabo. Nosite zaščito glave! Simboli na meču: Nosite zaščitne rokavice, da preprečite ureznine! Smer vrtenja verige žage Simbol na pokrovu posode za olje: Nosite varnostne čevlje s stabilnim...
 • Seite 35: Splošna Varnostna Navodila

  Simbol za obveznost z navedbami Varnostna navodila in opozorila shranite za prihodnjo uporabo. za preprečevanje škode. Nosite zaščitne rokavice, da pre- Pojem ,,električno orodje”, uporabljen v prečite nevarnost ureznin! varnostnih navodilih, se nanaša na elek- trična orodja s priklopom na omrežje (s Obvestilni simbol z informacijami priključnim kablom) in na akumulatorska za boljše rokovanje z napravo.
 • Seite 36 Nespremenjen vtič in ustrezna vtičnica Preverite napajalni kabel za škodo. zmanjšujeta nevarnost električnega udara. Varnost oseb: Izogibajte se telesnemu stiku • Previdno: Tako preprečite nesreče z ozemljenimi površinami, na in poškodbe: primer s cevmi, grelci, štedilniki in hladilniki. Če je ozemljeno tudi vaše telo, obstaja povečano tveganje •...
 • Seite 37 vtič iz električne vtičnice. Ta pre- • Uporabljajte primerno obleko. Ne nosite širokih oblačil ali na- vidnostni ukrep onemogoča nenamerni kita. Lasje, oblačila in rokavice zagon električne verižne žage. naj se ne približujejo premika- Električno verižno žago, ki je ne •...
 • Seite 38 električnim kablom naprave. Stik Preden se premaknete do naslednjega drevesa, motor verižne žage vedno verige žage z napeljavo pod napetostjo izklopite. lahko spravi pod napetost tudi kovinske • Iz bližine drevesa po potrebi odstrani- dele naprave in povzroči električni udar. Nosite zaščitna očala in zaščito te umazanijo, odpadlo skorjo, žeblje, •...
 • Seite 39: Previdnostni Ukrepi Proti Povratnemu Udarcu

  • Ukleščenje verige na zgornjem robu • Upoštevajte navodila za maza- vodila lahko vodilo močno odbije na- nje, napenjanje verige in menja- vo pribora. Nepravilno napeta in na- zaj proti uporabniku. mazana veriga se lahko pretrga ali pa • Vsaka taka reakcija lahko povzroči iz- povečuje nevarnost povratnega udarca.
 • Seite 40: Druga Tveganja

  • Skrbno upoštevajte navodila za Druga tveganja vzdrževanje, nadzor in servisiranje v Tudi če to električno orodje uporabljate v teh navodilih za uporabo. skladu s predpisi, se pri njegovi uporabi po- Poškodovane zaščitne priprave in javlja nekaj tveganj. Naslednje nevarnosti dele mora strokovno popraviti naša se lahko pojavijo v povezavi s konstrukcijo servisna služba ali pa jih zamenjati, če...
 • Seite 41: Montaža

  4. Namestite verigo (5) v utor na 13 Stikalo za vklop/izklop s meču. Da namestite meč (4), ga funkcijo takojšnje zaustavi- držite dvignjenega za pribl. 45 tve verige Ko izpustite stikalo vklop/izklop, stopinj, da boste verigo (5) lažje se žaga takoj izklopi. namestili na zobnik (24).
 • Seite 42: Napenjanje Verige

  4. Zategnite pritrdilni vijak (7) Napenjanje verige Redno napenjanje verige poveča varnost uporabnika in zmanjša oz. prepreči obra- Pri novi verigi za žago morate na- bo in poškodbe na verigi. Uporabnikom petost verige ponovno nastaviti po priporočamo, da pred začetkom del in v največ...
 • Seite 43: Upravljanje Verižne Žage

  in počakajte, da se motor najvišjo hitrostjo. Izpustite zaporo ohladi. Zaradi prelivanja olja vklopa. obstaja nevarnost požara. 7. Žaga se sama izklopi, če izpusti- te stikalo za vklop/izklop. Trajen Upravljanje vklop ni možen. verižne žage Preverjanje verižne zavore Verižno žago vklopite šele, ko so meč, veriga in pokrov verižnika Veriga žage se ne vrti, če je aktivi- pravilno montirani.
 • Seite 44: Preverjanje Avtomatike Za Oljenje

  Tehnike žaganja Preverjanje avtomatike za oljenje Splošno Pred začetkom dela preverite nivo olja in avtomatiko za oljenje • Pri žaganju imate boljši nadzor, če ža- gate s spodnjo stranjo meča (z vlečno • Vklopite verižno žago in jo držite nad verigo), kot če žagate z zgornjo stranjo svetlo podlago.
 • Seite 45 1. Obvejevanje: • Pazite na smer padanja drevesa: Zagotovljeno mora biti varno pre- Odstranite veje, ki visijo navzdol, mikanje uporabnika okoli podrtega tako da vejo odžagate na zgor- drevesa, da lahko ta varno odstrani nji strani. Nikoli ne žagajte vej veje in razžaga deblo.
 • Seite 46: Obvejevanje

  Ščetina preprečuje, da bi se dre- • Oporne veje odstranite šele po rezanju vo obrnilo in padlo v napačno na dolžino. smer. Ne prežagajte ščetine. • Napete veje žagajte od spodaj Ko se pri podžagovanju približuje- navzgor, da preprečite zagozditev žagi- te ščetini, drevo začne padati.
 • Seite 47: Vzdrževanje In Čiščenje

  Čiščenje 1/3 debla, da preprečite, da bi se le-to razklalo. Nato žagajte od zgoraj navzdol (s spodnjo stranjo • Po vsaki uporabi temeljito očistite na- meča) v smeri prvega reza, da se pravo. S tem boste podaljšali njeno ži- izognete zagozditvi verige. vljenjsko dobo in se izognili nesrečam.
 • Seite 48: Tabela Intervalov Vzdrževanj

  Tabela intervalov vzdrževanj Pred Po 10 Sklop Po vsaki urah obra- Delo vsako naprave uporabi uporabo tovanja Komponente ve- Kontrola, po potrebi menjava  rižne zavore  Verižnik ( Kontrola, po potrebi menjava Veriga Kontrola, oljenje, po potrebi bru-  žage ( šenje ali menjava ...
 • Seite 49: Nastavitev Napetosti Verige

  Verige nikoli ne pritrdite na 1. Izklopite žago in izvlecite vtič. obrabljeno gonilno vreteno 2. Snemite verigo (glejte poglavje ali poškodovan meč, saj se Upravljanje verižne žage). Za ta lahko sname ali pretrga pravilno brušenje mora biti veri- ter povzroči hude poškodbe. ga dobro napeta. 3. Za brušenje potrebujete okroglo Vzdrževanje meča pilo s premerom 4,00 mm. Brusilne pile z drugačnim Pri delih na verigi ali meču premerom lahko poškoduje-...
 • Seite 50: Shranjevanje

  Odstranjevanje/varstvo „Namestitev verige in meča“. Pri tem upoštevajte smer vrtenja okolja verige! Odstranite staro olje na okolju prijazen Smer vrtenja verige način, in sicer na mestu za odstranjevanje žage nevarnih odpadkov. Nikoli ne izlijte stare- ga olja v odtok ali kanalizacijo. Če je meč...
 • Seite 51: Nadomestni Deli / Pribor

  Nadomestni deli / Pribor Nadomestni deli in pribor so na voljo na spletni strani www.grizzly-service.eu Če nimate dostopa do spleta, pokličite servisni center (stran 53). Navedite ustrezno kataloško številko. Pokrovček posode za olje ................. 75118246 Veriga za žago 91P057X ................ 30091570 Meč...
 • Seite 52: Odpravljanje Napak

  Odpravljanje napak Možni vzroki Napaka Ukrep Zavora verige se je Preverite zavoro verige, po potrebi zaskočila zavoro verige sprostite Preverite vtičnico, kabel, napeljavo Ni omrežne napetosti in vtič. Dele v okvari naj popravi Hišna varovalka se izklaplja električar. Preverite hišno varovalko (glejte na- Naprava se ne vodila).
 • Seite 53: Garancijski List

  Grizzly Tools GmbH & Co. KG Stockstädter Straße 20, 63762 Großostheim, Germany Pooblaščeni serviser: Tel.: 080080917 E-Mail: grizzly@lidl.si (Birotehnika, Hodošček Renata s.p., Lendavska ULICA 23, 9000 Murska Sobota) Garancijski list 1. S tem garancijskim listom «Grizzly Tools GmbH & Co. KG, Stockstädter Straße 20, 63762 Großostheim, Germany»...
 • Seite 55: Úvod

  Obsah Údržba vodicí lišty ....... 74 Úvod......... 55 Účel použití ....... 56 Zapnutí lišty ........ 74 Obecný popis ......56 Skladování ....... 75 Odklízení a ochrana okolí ..75 Objem dodávky ......56 Náhradní díly ......75 Přehled ........56 Záruka ........
 • Seite 56: Účel Použití

  Účel použití - Pilový řetěz (již namontovaný) - Ochranná pochva čepele Elektrická řetězová pila je zkonstruována - Olejová láhev 180 ml bio-olej pouze pro řezání dřeva. Pro všechny ostatní - Návod k obsluze druhy použití (např. řezání zdiva, plastů Přehled nebo potravin) není...
 • Seite 57: Popis Funkce

  Technická data používá. Dle možnosti se snažte udržet co Elektrická řetězová pila ..PKS 2200 A1 nejnižší zatížení, způsobené vibra- Jmenovité vstupní cemi. Příklady opatření ke snížení napětí U ....230-240 V~, 50 Hz zatížení, způsobeno vibracemi, je...
 • Seite 58: Bezpečnostní Pokyny

  Bezpečnostní pokyny / Hladina akustického výkonu symboly na pile Piktogram na typovém štítku: Před započetím práce se dobře sez- namte se všemi ovládacími prvky. Elektrické přístroje nepatří do Cvičte zacházení s pilou a nechte domácího odpadu si vysvětlit funkci, účinek a techniku 460 mm řezání...
 • Seite 59: Symboly V Návodu

  Pozor! Při použití elektrických Symboly v návodu nástrojů je nutné v rámci ochrany Označení nebezpečí s údaji proti úrazu el. proudem, zranění k vyvarování se škodám na a požáru nutné respektovat níže zdraví a věcných škodám. uvedená základní bezpečnostní opatření: Hrozí nebezpečí úrazu. Označení nebezpečí s infor- Všeobecné bezpečnostní po- macemi o zabránění zranění kyny pro elektrická zařízení osob v důsledku zasažení...
 • Seite 60 Elektrická bezpečnost: Použití prodlužovacího kabelu vhodné- ho pro venkovní oblast, zmenšuje riziko Pozor: Takto se vyvarujete nehodám elektrického úderu. • Když nejde vyhnout se provo- a poraněním skrz elektrický úder: zu elektrické řetězové pily ve • Přípojná zástrčka elektrické vlhkém prostředí, používejte řetězové...
 • Seite 61 • Vyvarujte se nezáměrnému uve- implantáty. Pro snížení nebezpečí vážného dení do provozu. Přesvědčte se nebo smrtelného zranění doporučujeme o tom, že je elektrická řetězová osobám s lékařskými implantáty před pila vypnuta předtím, než ji obsluhou stroje konzultovat implantát se připojíte na napájení...
 • Seite 62 Bezpečnostní pokyny Příčiny mnohých nehod tkví ve špatně pro řetězové pily: udržovaných elektrických nástrojích. • Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Pečlivě ošetřované řezné nástroje • Při běžící pile udržujte všechny části těla vzdáleně od řetězu s ostrými řeznými hranami se méně za- pily.
 • Seite 63: Preventivní Opatření Proti

  Preventivní opatření proti hou vést ke ztrátě rovnováhy anebo ke zpětnému nárazu ztrátě kontroly nad řetězovou pilou. • Počítejte při řezání větve, která je Pozor, zpětný náraz! Dbejte při vystavena pnutí s tím, že bude práci na zpětný náraz stroje. Exi- zpětně...
 • Seite 64: Zbývající Rizika

  • Držte pilu pevně oběma rukama, gnetické pole. Toto pole může za přičemž palec a prsty obepínají určitých okolností omezovat aktivní rukojetě řetězové pily. Uveďte nebo pasivní lékařské implantáty. Vaše tělo a ramena do takové po- Pro snížení nebezpečí vážného nebo lohy, v které...
 • Seite 65: Montáž

  Páka řetězové brzdy/ Před uvedením elektrické řetězové pily do chránič rukou provozu je nutné provést tyto činnosti: Bezpečnostní zařízení, které případně namontovat list, pilový řetěz a zastaví okamžitě pilový řetěz při kryt řetězu, „kopnutí“ řetězu. Páka může být napnout pilový řetěz, ovládána i ručně, chrání...
 • Seite 66: Napnutí Řetězu

  Dej si pozor! Lze mazat elektrická Řetěz je správně napnut, když se na spod- řetězová pila. ní straně neprověšuje a lze jej tahem ruky volně posunovat. Při zatažení za řetěz Vezměte prosím na vědomí, že elektrická silou 9 N (ca 1 kg) se řetěz nesmí vzdálit řetězová...
 • Seite 67: Obsluha Řetězové Pily

  Plnění oleje pro mazání řetězu: Zapnutí pily • Pravidelně kontrolujte ukazatel stavu hladi- ny oleje ( 21) doplňte olej při dosažení Před startem zkontrolujte, zda se značky minimální hladiny „MIN“ ( v olejové nádržce nachází do- ukazatele stavu hladiny oleje. Nádrž na statek oleje a event.
 • Seite 68: Kontrola Olejové Automatiky

  Vyměnit čepel Při běžícím motoru zatlačte levou rukou do brzdové páky. Odsuňte páčku brzdy řetězu Vypněte přístroj a vytáhněte / přední ochranu rukou (3) od síťovou zástrčku ze předního madla (16). Řetěz se zásuvky ( 12). musí okamžitě zastavit. Pilu položte na rovný povrch. Pokud řetězová...
 • Seite 69: Kácení Stromů

  Zasekne-li se řetěz pily, • Na svahu stůjte nad káceným stromem. nepokoušejte se vytáhnout elek- • Malé stromy s průměrem 15- 18 cm mo- trickou řetězovou pilu násílím. hou běžně být uříznuty jedním řezem. Vzniká tím nebezpečí poranění. • U stromů větších průměrů se musí použít Vypněte motor a použíjte zásekového a porážecího řezu (viz páky anebo klínu k uvolnění...
 • Seite 70: Odřezávání Větví

  Udělejte šikmý řez pilou v úhlu Je-li průměr kmene větší, řezu přibližně 45°, ze shora, který než délka vodicí kolejnice, přesně směruje na dolní řez pilou. proveďte dva řezy řeznou čárou Tím se zabrání sevření pilového zásekového řezu obnášela řetězu nebo vodicí lišty při nasa- nejméně...
 • Seite 71: Odřezávání Na Délku

  • Rozvidlené větve se rozřezávají stranou pilového listu). Potom jednotlivě. řezejte odzdola nahoru (horní • Menší větvičky se musí odřezat jedním stranou pilového listu), až se řezem podle znázornění na obrázku řezy setkají. Řezání na kozlíku: Odřezávání na délku Elektrickou motorovou řetězovou pilu držte pevně...
 • Seite 72: Čištění

  Čištění • Vyčistěte vzduchové štěrbiny a povrchy stroje štětcem, smetákem anebo suchým • Po každém použití stroj pečlivě hadrem. K čištění nepoužívejte žádných vyčistěte. Tím prodloužíte životnost stro- kapalin. je a zamezíte nehodám. • Vyčistěte otvory pro olej ve vodící liště, aby •...
 • Seite 73: Ostření Řetězu Pily

  Ostření řetězu pily odborné dílně. Když si troufáte provést ostření řetězu sami, obdržíte speciální Nesprávně naostřený řetěz nástroje v odborné prodejně. pily zvýšuje nebezpečí zpětného rázu! Při manipu- Pilu vypněte a vytáhněte síťovou laci s řetězem anebo vodící zástrčku. kolejnicí použijte rukavic s Sejměte pilový řetěz (viz kapi- ochranou proti pořezání. tola „Obsluha řetězové pily“). Pro nabroušení by měl být řetěz Ostrý...
 • Seite 74: Nastavení Napnutí Řetězu

  Nastavení napnutí řetězu Při optimálním stavu otvorů pro průtok oleje a správném nastavení Nastavení napnutí řetězu je popsáno v ka- regulačního knolíku oleje odstříkne pitole „Montáž – Napnutí řetězu“. pilový řetěz několik sekund po rozběhnutí automaticky trochu Záběh nového řetězu pily oleje.
 • Seite 75: Skladování

  Skladování Stroje nepatří do domácího odpadu. • Před uskladněním přístroj vyčistěte. • Před delšími provozními přestávkami Označené produkty není dovoleno vyhazo- vyprázdněte olejovou nádrž. Starý olej vat spolu s domácím odpadem. Je nutné je zlikvidujte ekologicky (viz část „Likvi- odevzdat na přijímacím místě pro recyklaci dace / ochrana životního prostředí“...
 • Seite 76: Záruka

  Záruka Záruční oprava se vztahuje na materiá- lové nebo výrobní vady. Tato záruka se Vážení zákazníci, netýká dílů výrobku, které jsou vystaveny Na tento přístroj poskytujeme 3letou záru- normálnímu opotřebení, a lze je pova- ku od data zakoupení. žovat za spotřební materiál (např. Pilový V případě...
 • Seite 77: Opravna

  Service-Center čem závada spočívá a kdy k ní došlo, přeposlat bez platby poštovného na Servis Česko vám sdělenou adresu příslušného ser- visu. Aby bylo zabráněno problémům Tel.: 800143873 s přijetím a dodatečnými náklady, E-Mail: grizzly@lidl.cz bezpodmínečně použijte jen tu adresu, IAN 307044 která...
 • Seite 78: Hledání Závad

  Hledání závad Možná příčina Odstranění závady Problém Zkontrolujte řetězovou brzdu, Zacvaknutá řetězová brzda případně řetězovou brzdu uvolněte. Zásuvku, kabel, vedení, zástrčku kontrolovat, příp. oprava elektrood- Chybí síťové napětí borníkem Domovní pojistka vypíná Kontrola domovní pojistky, viz Přístroj nestar- pokyn tuje Vadný...
 • Seite 79: Úvod

  Obsah Údržba vodiacej lišty ..... 98 Úvod......... 79 Použitie ........80 Otočenie lišty ....... 99 Všeobecný popis ....... 80 Odloženie ......... 99 Odstránenie a Objem dodávky ......80 ochrana životného prostredia ... 99 Prehľad ........80 Náhradné diely/Príslušenstvo . 100 Popis funkcie ........
 • Seite 80: Použitie

  Použitie - Ochranný kryt lišty - Fľaša oleja s 180 ml „Bio-olej“ Elektrická reťazová píla je skonštruovaná - Návod na obsluhu len na pílenie dreva. Na všetky ostatné druhy použitia (napr. rezanie stien a mú- Obalový materiál řádně zlikvidujte. rov, umelých hmôt alebo potravín) táto píla Prehľad nie je vhodná.
 • Seite 81: Popis Funkcie

  Technické údaje Zaťaženie spôsobené vibráciami sa pokúste udržať tak malé, ako Elektrická reťazová píla ..PKS 2200 A1 je to možné. Príkladné opatrenia menovité vstupné na zníženie zaťaženia vibráciami napätie U ....230-240 V~, 50 Hz je nosenie rukavíc pri používaní...
 • Seite 82: Bezpečnostné Pokyny/ Obrázkové Znaky Na Píle

  Bezpečnostné pokyny/ob- Pozor! V prípade poškodenia alebo prerezania sieťového kábla ihneď rázkové znaky na píle vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Pred začatím práce sa dobre oboz- námte so všetkými obsluhovacími Zaručená hladina akustického prvkami píly. Naučte sa s pílou za- výkonu obchádzať...
 • Seite 83: Symboly V Návode

  Znak na skrutke pre reťazový Dodržiavajte ochranu proti hluku rýchloupínací systém: a miestne predpisy pri rúbaní dreva. Miestne ustanovenia môžu uvoľniť vyžadovať skúšku spôsobilosti. Infor- mujte sa u Lesnej správy. upnúť Pozor! Pri používaní elektrického náradia sa musia dodržiavať predpisy Symboly v návode ochrany proti úrazu elektrickým prú- Výstražné značky s údajmi...
 • Seite 84 zenom výbuchom, v ktorom sa Poškodené alebo zamotané káble zvy- nachádzajú horľavé tekutiny, šujú riziko elektrického úderu. plyny alebo prachy. Elektrické stro- • Keď pracujete s elektrickou re- ťazovou pílou pod šírym nebom, je vytvárajú iskry, ktoré môžu zapáliť potom používajte iba predlžo- prach alebo pary.
 • Seite 85 viesť k vážnym poraneniam. smrteľných zranení, odporúčame, aby Noste osobný ochranný výstroj a vždy osoby s lekárskymi implantátmi kon- ochranné okuliare. Nosenie osobného zultovali svojho lekára alebo výrobcu ochranného výstroja, ako je protišmy- lekárskeho implantátu pred samotnou ková obuv, ochranná prilba a ochrana obsluhou prístroja.
 • Seite 86 nástroja opraviť. Príčiny mnohých Poškodené ochranné zariadenia a diely nehôd spočívajú v zle udržovaných sa musia odborne opraviť alebo vyme- elektrických nástrojoch. niť skrz náš Service-Center, pokiaľ v ná- • Udržujte rezné nástroje ostré vode na obsluhu nie je nič iného udané. a čisté.
 • Seite 87: Preventívne Opatrenia Proti Spätnému Nárazu

  odpruží. Keď sa pnutie vo vláknach Preventívne opatrenia proti dreva uvoľní, môže napätý konár traiť spätnému nárazu obsluhujúcu osobu a/alebo vytrhnúť reťa- zovú pílu z kontrolovaného stavu. Pozor, spätný náraz! Dbajte pri • Buďte obzvlášť opatrní pri rezaní práci na spätný náraz stroja. Exis- podrastu a mladých stromov.
 • Seite 88: Zvyškové Riziká

  Spätný náraz je následkom nesprávneho ale- Upozornenie! Tento elektrický bo chybného používania elektrického náradia. prístroj počas prevádzky vytvára Možno mu zabrániť vhodnými preventívnymi elektromagnetické pole. Toto pole opatreniami, ako to je nasledovne popísané: môže za určitých okolností ovplyv- niť aktívne alebo pasívne lekárske •...
 • Seite 89: Bezpečnostné Funkcie

  Montáž Bezpečnostné funkcie 1 Zadná rukoväť Pri práci s reťazou používaj- s chráničom rúk (10) te vždy ochranné rukavice a používajte len originálne chráni ruku pred konármi a vetvami diely. Pred začatím akých- a pred padajúcou reťazou. 3 Páka reťazovej brzdy / koľvek prác na reťazovej píle chránič rúk vytiahnite zástrčku zo zásuv- ky. Existuje nebezpečenstvo Bezpečnostné zariadenie, ktoré zranenia. reťaz píly pri spätnom ráze okamžite zastaví;...
 • Seite 90: Napínanie Reťaze

  sedí lišta správne. Je normálne, reťaze a v prípade potreby ho korigovať. keď pílová reťaz (5) prevísa. Počas práce s pílou sa reťaz zohrieva a 6. Predopnite pílovú reťaz (5) tým sa mierne roztiahne. S týmto „predĺže- tak, že skrutku pre reťazový ním“...
 • Seite 91: Mazanie Reťaze

  Pred doplňovaním U novej reťaze musíte napnutie re- reťazového oleja prístroj ťaze po max. 5 rezoch dodatočne vždy vypnite a nechajte mo- nastaviť. tor vychladnúť. Pri pretečení Mazanie reťaze oleja vzniká nebezpečenstvo požiaru. Vodiaca lišta a reťaz nikdy nesmú Obsluha reťazovej píly zostať...
 • Seite 92: Kontrola Reťazovej Brzdy

  Nechajte previesť opravu 6. Za účelom zapnutia píly stlačte píly naším zákazníckym ser- pravým palcom poistku vypínača visom. (14) a potom stlačte zapínač/vypínač (13), píla beží najvyššou rýchlosťou. Poistku vypínača opäť pustite. Kontrola automatiky 7. Motorová píla sa vypne, keď olejového mazania opäť pustíte zapínač/vypínač. Nepretržité...
 • Seite 93: Techniky Pílenia

  5. Vymeňte lištu a namontujte lištu a lišta je menšia než priemer kmeňa reťaz podľa opisu pod „Montáž stromu. pílovej reťaze a lišty“. • Dbajte na to, aby sa v blízkosti pracov- Techniky pílenia ného priestoru nezdržiavali iné osoby alebo zvieratá. Bezpečnostný odstup medzi stromom, ktorý...
 • Seite 94 napriek tomu dôjde do kon- smeru alebo sa nakloní späť a taktu s napájacím vedením, pílová reťaz sa zovrie, hlavný musí sa ihneď informovať rez prerušte a na otvorenie rezu komunálny podnik pre záso- a preloženie stromu do želanej bovanie energiou. spádovej priamky použite kliny z dreva, plastu alebo hliníka. Hneď po ukončení pílenia snímte z Nikdy sa nestavajte pred uší...
 • Seite 95: Odvetvovanie

  1. Kmeň leží na zemi: Odvetvovanie Kmeň zhora úplne prepílte a Pojem odvetvovanie označuje odstraňova- na konci rezu dbajte na to, aby nie konárov a vetví zo zoťatého stromu. ste sa nedotkli zeme. Ak máte možnosť kmeň stromu otočiť, Pri odvetvovaní dochádza často prepílte ho najskôr do 2/3.
 • Seite 96: Údržba A Čistenie

  Údržba a čistenie Čistenie Údržbové a čistiace práce • Pílu po každom použití dôkladne vyčis- prevádzajte zásadne len keď tite. Tým predĺžite jej životnosť a zabrá- je motor vypnutý a zástrčka nite vzniku úrazov. vytiahnutá zo zásuvky. Ne- • Rukoväte chráňte pred znečistením bezpečenstvo úrazu! benzínom, olejom alebo mastnotou. Opravárenské a údržbové V prípade potreby ich vyčistite vlhkou práce, ktoré nie sú popísané...
 • Seite 97: Tabuľka Intervalov Údržby

  Tabuľka intervalov údržby pred po 10 časť stroja úkon každým hodinách každom použitím prevádzky použití komponenty skontrolovať, v prípade  reťazovej brzdy potreby vymeniť reťazové koleso skontrolovať, v prípade  potreby vymeniť skontrolovať, naolejovať, v reťaz píly ( prípade potreby dobrúsiť ...
 • Seite 98: Nastavenie Napnutia Reťaze

  Zabehávanie novej reťaze 1. Pílu vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. U novej reťaze sa po určitom čase znižuje 2. Snímte reťaz píly (viď kapitolu „Obsluha reťazovej píly“). Za jej predpínacia sila. Preto musíte reťaz po účelom brúsenia by mala byť prvých 5-tich rezoch, najneskôr po 1 hodi- reťaz dobre napnutá, aby sa ne práce s pílou dotiahnuť.
 • Seite 99: Otočenie Lišty

  Otočenie lišty Odstránenie a ochrana životného prostredia Pri narábaní s reťazou alebo lištou používajte ochranné Starý olej odstráňte spôsobom, ktorý zod- rukavice odolné voči prere- povedá požiadavkám ochrany životného zaniu. prostredia – odovzdajte ho do špecializo- vanej zberne. Nevylievajte starý olej do Po každých 10 hodinách prevádzky treba kanalizácie alebo do odtoku vody. vodiacu lištu obrátiť, aby sa zabezpečilo Prístroj, príslušenstvo a obal odovzdajte v jej rovnomerné...
 • Seite 100: Náhradné Diely/Príslušenstvo

  Náhradné diely/Príslušenstvo Náhradné diely a príslušenstvo nájdete na strane www.grizzly-service.eu Ak nemáte Internet, kontaktujte sa telefonicky na Service-Center (viď „Service-Center“ strana 103). Dodržiavajte nižšie uvedené objednávacie čísla Viečko olejovej nádržky ................75118246 Reťaz píly 91P057X ..................30091570 Vodiaca lišta (16“, Oregon) ...............30100420 Bio-reťazový...
 • Seite 101: Zisťovanie Závad

  Zisťovanie závad Možná príčina Odstránenie poruchy Problém Skontrolovať brzdu reťaze, príp. brzdu Zaskočená brzda reťaze reťaze uvoľniť skontrolujte zásuvku, kábel, el. vedenie, zástrčku, príp. nechajte chýba sieťové napätie previesť opravu odborníkom na domová poistka vypína elektrické prístroje. prístroj nechce skontrolujte domovú poistku, viď pokyn naštartovať...
 • Seite 102: Záruka

  Rozsah záruky Záruka Prístroj bol vyrobený podľa prísnych smer- Vážená zákazníčka, vážený zákazník, níc kvality a pred dodaním bol svedomite Pre tento prístroj platí záruka 3 roky od kontrolovaný. dátumu zakúpenia. Ak je prístroj poškodený, podľa zákona Záruka sa týka materiálových alebo výrob- máte právo ho reklamovať...
 • Seite 103: Servisná Oprava

  Service-Center • Produkt evidovaný ako poškodený môžete po dohode s našim zákazníc- kym servisom, s priloženým dokladom Servis Slovensko o zakúpení (pokladničný doklad) a s Tel.: 0850 232001 údajmi, v čom chyba spočíva a kedy E-Mail: grizzly@lidl.sk vznikla, zaslať bez poštovného na adre- IAN 307044 su servisu, ktorá...
 • Seite 104: Einleitung

  Inhalt Sägetechniken ......120 Einleitung .........104 Allgemeines ........120 Bestimmungsgemäße Verwendung ......105 Bäume fällen ........120 Allgemeine Beschreibung ..105 Entasten ........122 Lieferumfang ........ 105 Ablängen ........122 Funktionsbeschreibung ....105 Wartung und Reinigung ..123 Übersicht ........106 Reinigung ........123 Technische Daten ......106 Wartungsintervalle .......
 • Seite 105: Bestimmungsgemäße Verwendung

  Bestimmungsgemäße Allgemeine Verwendung Beschreibung Die Elektrokettensäge ist nur zum Sägen Die Abbildung der wichtigsten von Holz konstruiert. Für alle anderen Funktionsteile inden Sie auf Anwendungsarten (z. B. Schneiden von der vorderen und hinteren Aus- Mauerwerk, Kunststoff oder Lebensmitteln) klappseite. ist das Gerät nicht vorgesehen. Die Elektrokettensäge ist für den Einsatz im Lieferumfang Heimwerkerbereich bestimmt.
 • Seite 106: Übersicht

  Technische Daten Übersicht 1 Hinterer Griff Elektro-Kettensäge ....PKS 2200 A1 2 Öltankkappe Nenneingangs- 3 Kettenbremshebel/ spannung U ....230-240 V~, 50 Hz vorderer Handschutz Leistungsaufnahme P ....2200 W 4 Schwert (Führungsschiene) Schutzklasse ........5 Sägekette Schutzart ........IPX0 6 Umlenkstern Kettengeschwindigkeit v ...
 • Seite 107: Sicherheitshinweise

  Bildzeichen auf dem Gerät Warnung: Der Schwingungsemissionswert kann sich während der tatsäch- Machen Sie sich vor der Arbeit mit lichen Benutzung des Elektro- allen Bedienelementen gut vertraut. werkzeugs von dem Angabewert Üben Sie den Umgang mit der Elek- unterscheiden, abhängig von der trokettensäge und lassen Sie sich Art und Weise, in der das Elektro- Funktion, Wirkungsweise und Sä-...
 • Seite 108: Symbole In Der Betriebsanleitung

  Bildzeichen am Kettenbremshebel: Achtung! Rückschlag - Achten Sie beim Arbeiten auf Rückschlag der Kettenbremse: AUS Maschine. Kettenbremse: EIN Achtung! Ziehen Sie bei Beschä- digung oder Durchschneiden des Bildzeichen auf der Schraube für das Ket- Netzkabels sofort den Netzstecker tenschnellspann-System: aus der Steckdose. Garantierter Schallleistungspegel lösen Bildzeichen auf dem Typenschild:...
 • Seite 109: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Bewahren Sie alle Sicherheitshin- Allgemeine weise und Anweisungen für die Sicherheitshinweise Zukunft auf. Bevor Sie mit der Elektrokettensäge Der in den Sicherheitshinweisen verwende- arbeiten, machen Sie sich mit allen te Begriff ,,Elektrowerkzeug” bezieht sich Bedienteilen gut vertraut. Üben Sie auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit den Umgang mit der Elektroket- Netzkabel) und auf akkubetriebene Elekt- tensäge (Ablängen von Rundholz...
 • Seite 110 beltrommel vor Gebrauch immer ganz • Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberlächen wie ab. Überprüfen Sie das Netzkabel auf von Rohren, Heizungen, Herden Schäden. und Kühlschränken. Es besteht Sicherheit von Personen: ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist. Vorsicht: So vermeiden Sie Unfälle •...
 • Seite 111 schalten. Ein Werkzeug oder Schlüs- Verwendung und Behandlung sel, der sich in einem drehenden Ge- der Elektrokettensäge: räteteil beindet, kann zu Verletzungen • Überlasten Sie das Gerät nicht. führen. Verwenden Sie für Ihre Arbeit • Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für das dafür bestimmte Elektro- einen sicheren Stand und halten werkzeug.
 • Seite 112 • Halten Sie Schneidwerkzeuge Beschädigte Schutzvorrichtungen und scharf und sauber. Sorgfältig ge- Teile müssen sachgemäß durch unser plegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Service-Center repariert oder ausge- Schneidkanten verklemmen sich weniger wechselt werden, soweit nichts anderes und sind leichter zu führen. in der Betriebsanleitung angegeben ist. •...
 • Seite 113: Vorsichtsmaßnahmen Gegen Rückschlag

  • Arbeiten Sie mit der Kettensäge • Halten Sie Griffe trocken, sauber nicht auf einem Baum. Bei Betrieb und frei von Öl und Fett. Fettige, einer Kettensäge auf einem Baum be- ölige Griffe sind rutschig und führen zum steht Verletzungsgefahr. Verlust der Kontrolle.
 • Seite 114: Restrisiken

  Verwenden Sie stets vom Her- • Das Verklemmen der Sägekette an der • steller vorgeschriebene Ersatz- Oberkante der Führungsschiene kann schienen und Sägeketten. Falsche die Schiene heftig in Bedienerrichtung zurückstoßen. Ersatzschienen und Sägeketten können • Jede dieser Reaktionen kann dazu zum Reißen der Kette und/oder zu führen, dass Sie die Kontrolle über die Rückschlag führen.
 • Seite 115: Weiterführende Sicherheitshinweise

  Weiterführende Sicherheitsfunktionen Sicherheitshinweise 1 Hinterer Griff mit hinterem Handschutz (10) • Wenn die Anschlussleitung des Elek- trowerkzeuges beschädigt ist, muss schützt die Hand vor Ästen und sie durch eine speziell vorgerichtete Zweigen und bei abspringender Anschlussleitung ersetzt werden, die Sägekette. 3 Kettenbremshebel/ über die Kundendienstorganisation vorderer Handschutz...
 • Seite 116: Montage

  Montage 5. Setzen Sie das Schwert (4) und Sägekette (5) auf den Schienenbolzen (23) auf. Wenn Tragen Sie beim Arbeiten mit der Sägekette stets Schutz- die Nase, rechts unterhalb des handschuhe und verwenden Schienenbolzens (23), in der Sie nur Originalteile. Ziehen unteren runden Aussparung am Schwert sitzt, sitzt das Schwert Sie vor allen Arbeiten an der...
 • Seite 117: Sägekette Spannen

  auch das Kettenöl aufsaugen. Die Folge 1. Vergewissern Sie sich, dass die wäre, dass das Kettenöl nicht oder nur zu Kettenbremse gelöst ist, d. h. der einem geringen Teil an die Schienenunter- Kettenbremshebel (3) gegen den seite gelangt und die Schmierung verrin- vorderen Griff (16) gedrückt ist.
 • Seite 118: Bedienung

  • Verwenden Sie Bio-Öl, das Zusätze Einschalten zur Her absetzung von Reibung und Abnutzung enthält. Sie können es über 1. Überprüfen Sie vor dem Starten, unser Service-Center bestellen. ob sich genügend Kettenöl im • Wenn Grizzly Bio-Öl nicht zur Ver- Tank beindet und füllen Sie ggf.
 • Seite 119: Kettenbremse Prüfen

  Kettenbremse prüfen Kettenschmierung prüfen Die Sägekette läuft nicht, wenn die Prüfen Sie vor Arbeitsbeginn den Ölstand Kettenbremse eingerastet ist. und die Funktion der Kettenschmierung. 1. Legen Sie die Elektrokettensäge • Schalten Sie die Elektrokettensäge ein auf eine feste, ebene Unterlage. und halten Sie sie über einen hellen Sie darf keine Gegenstände berüh- Grund.
 • Seite 120: Sägetechniken

  Halten Sie das Schwert (4) zur Bäume fällen Demontage in einem Winkel Es ist viel Erfahrung erforder- von ca. 45 Grad nach oben lich, um Bäume zu fällen. Fäl- geschwenkt, um die Sägekette len Sie nur Bäume, wenn Sie (5) leichter vom Kettenritzel (24) sicher mit der Elektroketten- abnehmen zu können.
 • Seite 121 3. Fallkerbe schneiden (A): • Bei Bäumen mit einem größeren Durch- messer müssen Kerbschnitte und ein Setzen Sie eine Fallkerbe in die Fällschnitt angesetzt werden Richtung, in die der Baum fal- (siehe len soll. Beginnen Sie mit dem unteren, horizontalen Schnitt. Die Schnitttiefe soll etwa 1/3 Fällen Sie keinen Baum, wenn ein starker oder wech-...
 • Seite 122: Entasten

  sich zurückneigt und die Sägekette • Unter Spannung stehende Äste müssen festklemmt, den Fällschnitt unterbre- von unten nach oben gesägt werden, chen und zur Öffnung des Schnitts um ein Festklemmen der Elektrokettensä- und zum Umlegen des Baumes in ge zu verhindern. die gewünschte Falllinie Keile aus •...
 • Seite 123: Wartung Und Reinigung

  Wartung und 2. Stamm ist an einem Ende abgestützt: Reinigung Sägen Sie zuerst von unten Führen Sie Wartungs- und nach oben (mit der Oberseite des Schwertes) 1/3 des gungsarbeiten grund- Reini sätzlich bei ausgeschaltetem Stammdurchmessers durch, um ein Splittern zu vermeiden. Motor und gezogenem Netz- stecker durch.
 • Seite 124: Wartungsintervalle

  • Reinigen Sie die Lüftungsschlitze und Wartungsintervalle die Oberlächen der Maschine mit ei- nem Pinsel, Handfeger oder trockenem Führen Sie die in der nachfolgenden Lappen. Benutzen Sie zur Reinigung Tabelle aufgeführten Wartungsarbeiten keine Flüssigkeiten. regelmäßig durch. Durch regelmäßige • Reinigen Sie den Öldurchlass ( 26), Wartung Ihrer Elektrokettensäge wird die um ein störungsfreies, automatisches...
 • Seite 125: Schneidzähne Schärfen

  Zum Schärfen der Sägekette sind Spezial- Schneidzähne schärfen werkzeuge erforderlich, die gewährleisten, Eine falsch geschärfte Säge- dass die Messer im richtigen Winkel und kette erhöht die Rückschlag- in der richtigen Tiefe geschärft sind. Für gefahr! Benutzen Sie schnitt- den unerfahrenen Benutzer von Ketten- feste Handschuhe, wenn Sie sägen empfehlen wir, die Sägekette von einem Fachmann oder von einer Fach-...
 • Seite 126: Kettenspannung Einstellen

  8. Nach jedem dritten Schärfen muss die Schwert warten Schärftiefe (Tiefenbegrenzung) geprüft Benutzen Sie schnittfeste werden, und die Höhe mit Hilfe einer Handschuhe, wenn Sie mit Flachfeile nachgefeilt werden. Die Tiefenbegrenzung sollte um ca. 0,65 der Sägekette oder mit dem Schwert hantieren.
 • Seite 127: Schwert Umdrehen

  Aufbewahrung Schwert umdrehen Benutzen Sie schnittfeste Hand- • Reinigen Sie das Gerät vor der schuhe, wenn Sie mit der Sägekette Aufbewahrung. oder mit dem Schwert hantieren. • Entleeren Sie den Öltank vor längeren Betriebspausen. Entsorgen Sie Altöl Das Schwert (4) muss ca. alle 10 Ar- umweltgerecht (siehe „Entsorgung/ beitsstunden umgedreht werden, um eine Umweltschutz“).
 • Seite 128: Fehlersuche

  Fehlersuche Mögliche Ursache Fehlerbehebung Problem Kettenbremse überprüfen, evtl. Kettenbremse eingerastet Kettenbremse lösen Steckdose, Netzanschluss- leitung, Leitung, Netzstecker Netzspannung fehlt prüfen, ggf. Reparatur durch Haussicherung spricht an Gerät startet nicht Elektrofachmann. Haussicherung prüfen Ein-/Ausschalter ( 13) defekt Reparatur durch Kundendienst Kohlebürsten abgenutzt Reparatur durch Kundendienst Motor defekt Reparatur durch Kundendienst...
 • Seite 129: Ersatzteile/Zubehör

  Ersatzteile/Zubehör Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie unter www.grizzly-service.eu Sollten Sie kein Internet haben, so wenden Sie sich bitte telefonisch an das Service-Center (siehe „Service-Center“ Seite 131). Halten Sie die unten genannten Bestellnummern bereit. Öltankkappe ................... 75118246 Sägekette Oregon 91P057X..............30091570 16“ Oregon Ersatzschwert ................30100420 Bio-Sägekettenöl 1 l ................
 • Seite 130: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Gerätes Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 131: Reparatur-Service

  E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- Service-Center formationen über die Abwicklung Ihrer Service Deutschland Reklamation. • Ein als defekt erfasstes Gerät können Tel.: 0800 54 35 111 Sie, nach Rücksprache mit unserem E-Mail: grizzly@lidl.de Kundenservice, unter Beifügung des IAN 307044 Kaufbelegs (Kassenbons) und der Service Österreich Angabe, worin der Mangel besteht...
 • Seite 132: Az Eredeti Ce Megfelelőségi Nyilatkozat Fordítása

  Az eredeti CE megfelelőségi nyilatkozat fordítása Ezennel igazoljuk, hogy a Elektromos láncfűrész gyártási sorozat PKS 2200 A1 Sorozatszám 201810000001 - 201810038594 évtől kezdve a következő vonatkozó EU irányelveknek felel meg a mindenkor érvényes megfogalmazásban: 2006/42/EC • 2000/14/EC • 2005/88/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* A megegyezés biztosítása érdekében a következő...
 • Seite 133: Prevod Originalne Izjave O Skladnosti Ce

  Prevod originalne izjave o skladnosti CE  S tem potrjujemo, da Električna verižna žaga serije PKS 2200 A1 Serijska številka 201810000001 - 201810038594 ustreza veljavnim verzijam zadevnih smernic Evropske unije. 2006/42/EC • 2000/14/EC • 2005/88/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Za zagotavljanje skladnosti so bile navedene sledeče usklajene norme, kot tudi nacionalne norme in določila:...
 • Seite 134: Překlad Originálního Prohlášení O Shodě Ce

  Překlad originálního prohlášení o shodě CE Potvrzujeme tímto, že konstrukce Elektrická řetězová pila konstrukční řady PKS 2200 A1 Pořadové číslo 201810000001 - 201810038594 odpovídá následujícím příslušným směrnicím EÚ v jejich právě platném znění: 2006/42/EC • 2000/14/EC • 2005/88/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Aby byl zaručen souhlas, byly použity následující...
 • Seite 135: Preklad Originálneho Prehlásenia O Zhode Ce

  Preklad originálneho prehlásenia o zhode CE Týmto potvrdzujeme, že Elektrická reťazová píla konštrukčnej rady PKS 2200 A1 Poradové číslo 201810000001 - 201810038594 zodpovedá nasledujúcim príslušným smerniciam EÚ v ich práve platnom znení: 2006/42/EC • 2000/14/EC • 2005/88/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Aby bola zaručená...
 • Seite 136: Original Eg- Konformitätserklärung

  Original EG- Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass die Elektro-Kettensäge Modell PKS 2200 A1 Seriennummer 201810000001 - 201810038594 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2000/14/EG • 2005/88/EG • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60745-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 137: Robbantott Ábra

  Eksplozijska risba • Rozvinuté náčrtky Výkres náhradných dielov • Explosionszeichnung Robbantott ábra 2018-11-23-rev02-op...
 • Seite 138 0°- 45°...
 • Seite 140 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Információk állása · Stanje informacij Stav informací · Stav informácií Stand der Informationen: 11/2018 Ident.-No.: 75018223112018-4 IAN 307044...

Inhaltsverzeichnis