Herunterladen Diese Seite drucken

Kassering; Service; Importör - Parkside PTBS 30 A1 Bedienungsanleitung

Tropfbewässerungs-set
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis

Kassering

Fråga din kommun eller
stadsdelsförvaltning om
möjligheterna att lämna
den uttjänta produkten till kasse-
ring/återvinning.
Förpackningsmaterialet har
valts med tanke på miljön
och de tekniska förutsätt-
ningarna för avfallshantering och
kan därför återvinnas.
Kassera förpackningsmaterial som
inte behövs längre enligt gällande
lokala bestämmelser.
Tänk på miljön när du kas-
serar förpackningen. Ob-
servera märkningen på de
olika förpackningsmaterialen så att
de kan källsorteras och ev. kasseras
separat. Förpackningsmaterialen
är märkta med förkortningar (a)
och siffror (b) som har följande
betydelse:
1–7: Plast,
20–22: Papper och kartong,
80–98: Komposit.
PTBS 30 A1

Service

Service Sverige
Tel.: 0770 930739
E-Mail: kompernass@lidl.se
Service Suomi
Tel.: 09 4245 3024
E-Mail: kompernass@lidl.fi
IAN 360192_2007
Importör
Observera att följande adress inte
är någon serviceadress. Kontakta
först det serviceställe som anges.
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
TYSKLAND
www.kompernass.com
SE
 19

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PTBS 30 A1

Diese Anleitung auch für:

Ian 360192 2007