Anslutning Och Montering - Parkside PTBS 30 A1 Bedienungsanleitung

Tropfbewässerungs-set
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Använd bara produkten tillsam-
mans med basenheten 1.
Akta så att det inte kommer in
smuts som kan orsaka stopp i
anslutningarna eller inuti rören.
Kontrollera att alla anslutningar
sitter fast.
Stäng alltid av vattnet vid
vattenutloppet (kranen) efter
användningen!
Demontera produkten under
den kalla årstiden, så att den
inte skadas av frosten.

Anslutning och montering

OBSERVERA
Basenheten 1 kan anslutas till
en vattenkran eller en slang-
koppling till en trädgårdsslang.
Pilen på basenheten 1 visar
vattnets flödesriktning.
Det tjocka fördelarröret w ska
läggas från basenheten 1
till ett område nära det ställe
som ska bevattnas. Det smala
fördelarröret q läggs från det
breda fördelarröret w direkt
längs de plantor som ska vatt-
nas med droppspridarna 8.
14 
SE
OBSERVERA
Titta på bilden med exempel
på anslutning på den uppfäll-
bara sidan inna du ansluter
produkten. Följande beskriv-
ning baseras på det exemplet.
Ansluta trädgårdsslang
Stick in basenheten 1 i träd-
gårdsslangens slangkoppling.
Ansluta till vattenkran
Skruva ut kopplingen till träd-
gårdsslangen motsols ur basen-
heten 1.
Skruva fast basenheten 1 på
en vattenkran genom att vrida
medsols.
PTBS 30 A1

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PTBS 30 A1

Diese Anleitung auch für:

Ian 360192 2007

Inhaltsverzeichnis