Parkside PTBS 30 A1 Bedienungsanleitung Seite 14

Tropfbewässerungs-set
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Innehållsförteckning
Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Föreskriven användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Leveransens innehåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Säkerhetsanvisningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Anslutning och montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Förvaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Kassering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Importör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
PTBS 30 A1
SE
11

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PTBS 30 A1

Diese Anleitung auch für:

Ian 360192 2007

Inhaltsverzeichnis