Herunterladen Diese Seite drucken

Dane Techniczne; Wskazówki Bezpieczeństwa - Parkside PTBS 30 A1 Bedienungsanleitung

Tropfbewässerungs-set
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
7
2× zawór odcinający
(4,6 mm/
8
35× kroplownik rzędowy
(4,6 mm/
9
20× uchwyt węża (4,6 mm/
0
5× uchwyt węża (13 mm/
q
rura rozdzielcza 15 m
(4,6 mm/
w
1× rura rozdzielcza 15 m
(13 mm/
1× instrukcja obsługi
PTBS 30 A1
)
)
)
)
)
)
WSKAZÓWKA
Należy sprawdzić komplet-
ność dostawy i obecność
widocznych uszkodzeń.

Dane techniczne

Maks. ciśnienie robocze: 2 bary
Wskazówki bezpieczeń-
stwa
Przeczytaj wszystkie wskazówki
bezpieczeństwa oraz instrukcje!
Nie kieruj strumienia wody
na urządzenia elektryczne!
Nie kieruj strumienia wody
na osoby lub zwierzęta!
Zakaz poboru wody
pitnej z węża!
Dzieciom nie wolno bawić
się produktem.
Ten produkt może być używany
przez dzieci od 8. roku życia
oraz przez osoby o zmniejszo-
nych zdolnościach fizycznych,
sensorycznych lub umysłowych
lub też osoby nieposiadające
odpowiedniego doświadczenia
i wiedzy wyłącznie pod ad-
zorem lub po przeszkoleniu
w zakresie bezpiecznego
użytkowania urządzenia oraz
potencjalnych zagrożeń.
PL
 23

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PTBS 30 A1

Diese Anleitung auch für:

Ian 360192 2007