Parkside PTBS 30 A1 Bedienungsanleitung

Tropfbewässerungs-set
Vorschau ausblenden

Werbung

DRIP IRRIGATION SET PTBS 30 A1
CSEPEGTETŐ ÖNTÖZŐ KÉSZLET
Használati utasítás
KAPKOVÝ ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉM
Návod k obsluze
TROPFBEWÄSSERUNGS-SET
Bedienungsanleitung
IAN 360192_2007
KOMPLET ZA NAMAKANJE
Navodila za uporabo
KVAPKOVÝ ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉM
Návod na obsluhu

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Parkside PTBS 30 A1

  Verwandte Anleitungen für Parkside PTBS 30 A1

Keine ergänzenden Anleitungen

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PTBS 30 A1

 • Seite 1 DRIP IRRIGATION SET PTBS 30 A1 CSEPEGTETŐ ÖNTÖZŐ KÉSZLET KOMPLET ZA NAMAKANJE Használati utasítás Navodila za uporabo KAPKOVÝ ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉM KVAPKOVÝ ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉM Návod k obsluze Návod na obsluhu TROPFBEWÄSSERUNGS-SET Bedienungsanleitung IAN 360192_2007...
 • Seite 2 Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Gyártja ......... . 9 │ PTBS 30 A1  ...
 • Seite 5: Bevezető

  CSEPEGTETŐ ÖNTÖZŐ A csomag tartalma KÉSZLET PTBS 30 A1 Bevezető Gratulálunk! 1× alapkészülék nyomásszabá- Vásárlásával kiváló minőségű lyozóval termék mellett döntött. Az első üzembe helyezés előtt ismerkedjen meg a termékkel. Ehhez figyelme- sen olvassa el az alábbi használati 2× L összekötőelem útmutatót.
 • Seite 6: Műszaki Adatok

  és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha felvilágosították őket a termék 1× 15 m elosztócső (13 mm/ biztonságos használatáról és megértették az ebből eredő 1× használati útmutató veszélyeket. │ PTBS 30 A1    3 ■...
 • Seite 7: Csatlakoztatás És Összeszerelés

  1 vízcsapra. a kívánt öntözési helyig. Fektesse a keskeny elosztó- csövet q a széles elosztócső- től w kezdve közvetlenül a növények mentén, amelyeket a sorcsepegtető 8 öntöz. │ ■ 4    PTBS 30 A1...
 • Seite 8 Csavarja erősen a hollandi hez w. anyát a befogó menetére az óramutató járásával megegye- ző irányba. ♦ Csatlakoztassa a T-szűkítőele- meket 4 az elosztócsövekhez w azokon a helyeken, ahol sorokat alakít ki a növényeihez. │ PTBS 30 A1    5 ■...
 • Seite 9 Egyetlen növény vagy egy sor növény öntözése külön szabá- lyozható. ♦ Csatlakoztassa a záródugókat 6 az elosztócsövekhez q azokon a helyeken, ahová már semmit nem csatlakoztat. │ ■ 6    PTBS 30 A1...
 • Seite 10: Működtetés

  9/0. más. Ügyeljen arra, hogy ez ♦ Húzza ki a tömlőtartókat a nyílás mindig szabadon 9/0 a földből. maradjon. ♦ Szerelje le az elosztócsöveket q/w az összes részről. │ PTBS 30 A1    7 ■...
 • Seite 11: Tisztítás

  összes vízvezető részét. meg folyó víz alatt. ♦ Tárolás előtt hagyja a terméket ♦ Helyezze vissza a szűrőt az teljesen megszáradni. alapkészülékbe 1. ♦ Tárolja a terméket fagymentes helyen a fagykárok megelőzése érdekében. │ ■ 8    PTBS 30 A1...
 • Seite 12: Ártalmatlanítás

  és adott esetben válassza külön azokat. A csomago- lóanyagok rövidítésekkel (a) és számjegyekkel (b) vannak megje- lölve, az alábbi jelentéssel: 1–7: műanyagok, 20–22: papír és karton, 80–98: kompozit anyagok. │ PTBS 30 A1    9 ■...
 • Seite 13 │ ■ 10    PTBS 30 A1...
 • Seite 14 Proizvajalec ........19 Pooblaščeni serviser ......19 │ PTBS 30 A1    11...
 • Seite 15: Uvod

  KOMPLET ZA NAMAKANJE Vsebina kompleta PTBS 30 A1 Uvod Iskrene čestitke! 1× osnovna naprava s tlačno S svojim nakupom ste se regulacijo odločili za kakovosten izdelek. Pred prvo uporabo se seznanite z izdelkom. V ta namen pozorno preberite spodnja navodila za 2×...
 • Seite 16: Tehnični Podatki

  če jih pri tem kdo nadzoruje ali jih je poučil o varni uporabi izdelka in so razumeli nevarnosti, ki 15-metrska razdelilna cev izhajajo iz uporabe izdelka. 1× (13 mm/ 1× navodila za uporabo │ PTBS 30 A1    13 ■...
 • Seite 17: Priključitev In Montaža

  1 do bližine želenega mesta za zalivanje. Ozko razdelilno cev q položite od široke raz- delilne cevi w neposredno ob rastlinah, ki jih želite zalivati z vrstnimi kapljalniki 8. │ ■ 14    PTBS 30 A1...
 • Seite 18 Prekrivno matico privijte v smeri zanimi razdelilnimi cevmi w. urnega kazalca na navoj spre- jemnega nastavka. Reducirne T-kose 4 povežite ♦ z razdelilnimi cevmi w na mestih, kjer tvorijo vrste za vaše rastline. │ PTBS 30 A1    15 ■...
 • Seite 19 Posamezno rastlino ali celo vrsto rastlin je mogoče regulirati ločeno. Povežite zamaške 6 z razde- ♦ lilnimi cevmi q na mestih, kjer ne priključite nič drugega. │ ■ 16    PTBS 30 A1...
 • Seite 20: Delovanje

  če je 9/0. vodni tlak previsok. Pazite, Držala gibkih cevi 9/0 ♦ da ta odprtina vedno ostane povlecite iz zemlje. prosta. Razdelilne cevi q/w ločite ♦ od vseh delov. │ PTBS 30 A1    17 ■...
 • Seite 21: Čiščenje

  ♦ Sito znova vtaknite v osnovno izpraznite. napravo 1. ♦ Pred shranitvijo izdelek pustite, da se popolnoma posuši. ♦ Izdelek hranite na mestu, kjer ni zmrzali, da preprečite škodo zaradi zmrzali. │ ■ 18    PTBS 30 A1...
 • Seite 22: Odstranjevanje Med Odpadke

  Embalažni materiali so označeni s kraticami (a) in številkami (b) z naslednjim pomenom: 1–7: umetne snovi, 20–22: papir in karton, 80–98: sestavljeni materiali. │ PTBS 30 A1    19 ■...
 • Seite 23 │ ■ 20    PTBS 30 A1...
 • Seite 24 Dovozce ........30 │ PTBS 30 A1  ...
 • Seite 25: Úvod

  KAPKOVÝ ZAVLAŽOVACÍ Rozsah dodávky SYSTÉM PTBS 30 A1 Úvod Srdečně gratulujeme! 1× základní přístroj s regulací Svým nákupem jste se roz- tlaku hodli pro velice kvalitní výrobek. Ještě před prvním uvedením do provozu se seznamte s výrobkem. Pro tento účel si pozorně přečtěte 2×...
 • Seite 26: Technické Údaje

  (4,6 mm/ žívat pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání výrobku a pokud po- 1× 15m trubka rozdělovače rozuměly z toho vyplývajícímu (13 mm/ nebezpečí. 1× návod k obsluze │ PTBS 30 A1    23 ■...
 • Seite 27: Připojení A Montáž

  UPOZORNĚNÍ do spojovacího prvku zahradní Základní přístroj 1 můžete ► hadice. připojit k vodovodnímu ko- houtku nebo ke spojovacímu prvku zahradní hadice. Symbol šipky na základním přístroji 1 ukazuje směr prou- dění vody. │ ■ 24    PTBS 30 A1...
 • Seite 28 ♦ Přesuvnou matici odšroubujte proti směru hodinových ručiček. ♦ Přesuvnou matici nastrčte úzkou stranou na trubku rozdělovače q/w. Trubku rozdělovače q/w ♦ nastrčte na uchycení. │ PTBS 30 A1    25 ■...
 • Seite 29 Lze samostatně regulovat jednotlivé rostliny nebo celý řádek rostlin. Redukční kusy T 4 spojte ♦ s trubkami rozdělovače w na místech, kde tvoříte řádky k rostlinám. │ ■ 26    PTBS 30 A1...
 • Seite 30: Provoz

  Uzavírací zátky 6 spojte ♦ rem, kterým je odpouštěn s trubkami rozdělovače q vzduch, pokud je tlak vody na místech, kde nepřipojujete příliš vysoký. Dbejte na to, aby nic dalšího. tento otvor zůstal vždy volný. │ PTBS 30 A1    27 ■...
 • Seite 31: Demontáž

  Zasuňte sítko opět do základní- ♦ Vytlačte všechny trubky rozdě- ho přístroje 1. lovače q/w z držáků hadic 9/0. Vytáhněte držáky hadic 9/0 ♦ ze země. ♦ Demontujte trubky rozdělovače q/w ze všech dílů. │ ■ 28    PTBS 30 A1...
 • Seite 32: Skladování

  (b) s následujícím významem: ♦ Výrobek nechejte před sklado- 1–7: plasty, váním zcela vysušit. 20–22: papír a lepenka, ♦ Výrobek uložte na místě odol- 80–98: kompozitní materiály. ném proti mrazu, aby se zabrá- nilo poškození mrazem. │ PTBS 30 A1    29 ■...
 • Seite 33: Servis

  Servis Česko Tel.: 800143873 E-Mail: kompernass@lidl.cz IAN 360192_2007 Dovozce Dbejte prosím na to, že následující adresa není adresou servisu. Kon- taktujte nejprve uvedený servis. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM NĚMECKO www.kompernass.com │ ■ 30    PTBS 30 A1...
 • Seite 34 Dovozca ........39 │ PTBS 30 A1  ...
 • Seite 35: Úvod

  KVAPKOVÝ ZAVLAŽOVACÍ Rozsah dodávky SYSTÉM PTBS 30 A1 Úvod Srdečne vám blahoželáme! 1 × Základný prístroj s regulá- Touto kúpou ste sa rozhodli ciou tlaku pre vysoko kvalitný výrobok. Pred prvým uvedením do prevádzky sa oboznámte s výrobkom. Preto si po- zorne prečítajte nasledujúci návod 2 ×...
 • Seite 36: Technické Údaje

  15 m rozdeľovacie 1 × boli o bezpečnom používaní potrubie (4,6 mm/ výrobku poučené a pochopili z toho vyplývajúce nebezpe- čenstvá. 1 × 15 m rozdeľovacie potrubie (13 mm/ 1 × Návod na obsluhu │ PTBS 30 A1    33 ■...
 • Seite 37: Pripojenie A Montáž

  1 až do blízkosti želaného miesta zavlažovania. Úzke rozdeľovacie potrubie q sa povedie zo širokého rozde- ľovacieho potrubia w priamo k rastlinám, ktoré sa budú zavla- žovať radovým kvapkačom 8. │ ■ 34    PTBS 30 A1...
 • Seite 38 časťami rozdeľovacieho potru- pevne naskrutkujte prevlečnú bia w. maticu na závit uchytenia. Spojte redukčné kusy T 4 ♦ s časťami rozdeľovacieho po- trubia w na miesta, kde vytvá- rate rady k vašim rastlinám. │ PTBS 30 A1    35 ■...
 • Seite 39 Voda pre jednotlivú rastlinu alebo celý rad rastlín sa môže regulovať samostatne. Pripevnite uzatváracie zátky 6 ♦ na tie časti rozdeľovacieho potrubia q, kde už nič nepri- pájate. │ ■ 36    PTBS 30 A1...
 • Seite 40: Prevádzka

  9/0. že je tlak vody príliš vysoký. Držiaky hadice 9/0 vytiahni- ♦ Dbajte na to, aby tento otvor te zo zeme. zostal vždy voľný. ♦ Demontujte rozdeľovacie potru- bie q/w zo všetkých dielov. │ PTBS 30 A1    37 ■...
 • Seite 41: Čistenie

  ♦ Znova zastrčte sitko do základ- ♦ Pred uskladnením nechajte ného prístroja 1. výrobok úplne vysušiť. ♦ Výrobok uskladnite na mieste bez pôsobenia mrazu, aby ste zabránili škodám v dôsledku mrazu. │ ■ 38    PTBS 30 A1...
 • Seite 42: Likvidácia

  44867 BOCHUM Obalové materiály sú označené NEMECKO skratkami (a) a číslicami (b) s nasle- www.kompernass.com dujúcim významom: 1 – 7: plasty, 20 – 22: papier a lepenka, 80 – 98: kompozitné materiály. │ PTBS 30 A1    39 ■...
 • Seite 43 │ ■ 40    PTBS 30 A1...
 • Seite 44 Importeur ........50 DE │ AT │ CH │ PTBS 30 A1    41...
 • Seite 45: Einleitung

  TROPFBEWÄSSERUNGS- Lieferumfang SET PTBS 30 A1 Einleitung Herzlichen Glückwunsch! 1× Basisgerät mit Druck- Mit Ihrem Kauf haben Sie regulierung sich für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu 2× L-Verbindungsstück...
 • Seite 46: Technische Daten

  1× 15 m Verteilerrohr (13 mm/ des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden 1× Bedienungsanleitung und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. DE │ AT │ CH │ PTBS 30 A1    43 ■...
 • Seite 47: Anschluss Und Montage

  Reihentropfer 8 bewässert werden. ► Schauen Sie sich vor der Montage das beispielhafte Anschlussschema auf der Aus- klappseite an. Die folgende Beschreibung bezieht sich auf dieses Beispiel. │ DE │ AT │ CH ■ 44    PTBS 30 A1...
 • Seite 48 Alle Teile des Produkts, die Sie mit den Verteilerrohren q/w verbin- den können, funktionieren nach dem gleichen Prinzip. ♦ Schrauben Sie die Überwurf- mutter gegen den Uhrzeiger- sinn ab. DE │ AT │ CH │ PTBS 30 A1    45 ■...
 • Seite 49 Pflanzenreihe kann separat reguliert werden. ♦ Verbinden Sie die T-Reduzier- stücke 4 mit den Verteiler- rohren w an den Stellen, wo Sie Reihen zu Ihren Pflanzen bilden. │ DE │ AT │ CH ■ 46    PTBS 30 A1...
 • Seite 50 8 und die Absperrventile 7 mit den Verteilerrohren q. ♦ Verbinden Sie die Verschluss- stopfen 6 mit den Verteilerroh- ren q an den Stellen, wo Sie nichts weiter anschließen. DE │ AT │ CH │ PTBS 30 A1    47 ■...
 • Seite 51: Betrieb

  Tuch. ♦ Drehen Sie nach Beendigung der ♦ Reinigen Sie die Anschlüsse Bewässerung den Wasserhahn von Zeit zu Zeit, um einen dich- ten Sitz zu gewährleisten. │ DE │ AT │ CH ■ 48    PTBS 30 A1...
 • Seite 52: Aufbewahrung

  ♦ Entleeren Sie alle wasserfüh- 1–7: Kunststoffe, renden Teile des Produktes 20–22: Papier und Pappe, vollständig. 80–98: Verbundstoffe. ♦ Lassen Sie das Produkt vor der Lagerung vollständig trocknen. DE │ AT │ CH │ PTBS 30 A1    49 ■...
 • Seite 53: Service

  IAN 360192_2007 Importeur Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www.kompernass.com │ DE │ AT │ CH ■ 50    PTBS 30 A1...
 • Seite 54 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Információk állása · Stanje informacij · Stav informací Stav informácií · Stand der Informationen: 12 / 2020 · Ident.-No.: PTBS30A1-112020-2 IAN 360192_2007...