Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PFS 710 D3 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
SABRE SAW PFS 710 D3
PUUKKOSAHA
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
PIŁA SZABLASTA
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
SÄBELSÄGE
Originalbetriebsanleitung
IAN 352048_2007
TIGERSÅG
Översättning av bruksanvisning i original
TIESINIS PJŪKLAS
Naudojimo instrukcijos originalo vertimas

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PFS 710 D3

 • Seite 1 SABRE SAW PFS 710 D3 PUUKKOSAHA TIGERSÅG Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Översättning av bruksanvisning i original PIŁA SZABLASTA TIESINIS PJŪKLAS Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Naudojimo instrukcijos originalo vertimas SÄBELSÄGE Originalbetriebsanleitung IAN 352048_2007...
 • Seite 2 Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Alkuperäisen vastaavuusvakuutuksen käännös . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 PFS 710 D3  ...
 • Seite 5: Johdanto

  PUUKKOSAHA PFS 710 D3 Toimitussisältö 1 puukkosaha PFS 710 D3 Johdanto 1 sahanterä puulle HCS 152 mm (SWISS MADE) Onnittelut uuden laitteen hankinnasta . Olet valinnut 1 kaksoismetalliterä 152 mm (SWISS MADE) laadukkaan tuotteen . Käyttöohje on osa tätä tuotet- 1 käyttöohje...
 • Seite 6: Sähkötyökaluja Koskevia Yleisiä Turvallisuusohjeita

  (ilman virtajohtoa) . sallittu myös ulkona. Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa . f) Jos sähkötyökalun käyttöä kosteassa ympäris- tössä ei voida välttää, on käytettävä vikavir- takytkintä. Vikavirtakytkimen käyttö pienentää sähköiskun vaaraa . PFS 710 D3   │  3 ■...
 • Seite 7: Henkilöiden Turvallisuus

  Käytä sähkötyökaluja, vaihtotyökaluja jne. Pölynpoistolaitteen käyttäminen voi vähentää tässä annettujen ohjeiden mukaisesti. Huomioi pölyn aiheuttamia vaaroja . työskentelyolosuhteet ja suoritettava tehtävä. Sähkötyökalujen käyttö muussa kuin niille tarkoi- tetussa käyttötarkoituksessa voi aiheuttaa vaara- tilanteita . ■ 4  │   PFS 710 D3...
 • Seite 8: Huolto

  Käytä pölyltä suojaavaa hengityssuojaa! Alkuperäistarvikkeet/-lisälaitteet ■ Käytä vain tässä käyttöohjeessa mainittu- ja, kiinnitykseltään tämän laitteen kanssa yhteensopivia tarvikkeita ja lisälaitteita. Muiden kuin käyttöohjeessa suositeltujen käyttö- työkalujen tai muiden tarvikkeiden käyttö saat- taa aiheuttaa loukkaantumisvaaran . PFS 710 D3   │  5 ■...
 • Seite 9: Ennen Käyttöönottoa

  . alaspainettuna lukkokytkimellä ♦ Paina vapautuspainiketta ja kierrä käsikah- Kestokäytön kytkeminen pois päältä oikealle tai vasemmalle . ♦ Paina käynnistyskytkintä ja vapauta se ♦ Anna käsikahvan lukittua paikoilleen . jälleen . ■ 6  │   PFS 710 D3...
 • Seite 10: Puukkosahan Turvallinen Ohjaaminen

  Puhdista sahanterän kiinnitys tarvittaessa sivelti- 2 . Taivuta puukkosahaa sivusta painaen niin, että mellä tai paineilmalla puhaltamalla . pohjalaatta on kiinni seinässä . 3 . Käynnistä laite kuvatulla tavalla ja katkaise työstettävä kappale tasaisesti painaen . PFS 710 D3   │  7 ■...
 • Seite 11: Kompernass Handels Gmbh:n Takuu

  . Liitä mukaan selvitys viasta kuten kytkimiä tai lasista valmistettuja osia . ja siitä, milloin se on ilmennyt . ■ 8  │   PFS 710 D3...
 • Seite 12: Huolto

  Tel .: 09 4245 3024 E-Mail: kompernass@lidl .fi IAN 352048_2007 Maahantuoja Huomaa, että seuraava osoite ei ole huolto-osoite . Ota ensin yhteyttä mainittuun huoltopisteeseen . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM SAKSA www .kompernass .com PFS 710 D3   │  9 ■...
 • Seite 13: Alkuperäisen Vastaavuusvakuutuksen Käännös

  EN 62841-1:2015 EN 62841-2-11:2016 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Koneen tyyppinimike: Puukkosaha PFS 710 D3 Valmistusvuosi: 07–2020 Sarjanumero: IAN 352048_2007 Bochum, 03 .07 .2020 Semi Uguzlu - Laatujohtaja - Pidätämme oikeuden laitekehityksestä aiheutuviin teknisiin muutoksiin .
 • Seite 14 Importör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Översättning av originalversionen av försäkran om överensstämmelse . . . . . . . . 20 PFS 710 D3  ...
 • Seite 15: Inledning

  TIGERSÅG PFS 710 D3 Leveransens innehåll 1 tigersåg PFS 710 D3 Inledning 1 sågblad för trä HCS 152 mm (SWISS MADE) Grattis till din nyinköpta produkt . Du har valt 1 bimetallsågblad 152 mm (SWISS MADE) en produkt med hög kvalitet . Bruksanvisningen 1 bruksanvisning ingår som en del av leveransen .
 • Seite 16: Allmän Säkerhets Information För Elverktyg

  är avsedd för utomhusbruk . och på batteridrivna elverktyg (utan kabel) . f) Om du måste arbeta med elverktyget i fuktig miljö ska du använda en jordfelsbrytare. Risken för elchock minskar om man använder jordfelsbrytare . PFS 710 D3   │  13 ■...
 • Seite 17: Personsäkerhet

  även om du har använt verktyget flera gånger och tror dig veta hur det fung- erar. Oförsiktiga handlingar kan leda till allvar- liga skador inom bråkdelen av en sekund . ■ 14  │   PFS 710 D3...
 • Seite 18: Service

  AKTA! utsätter du dig själv för risk . ► Sågtänderna måste peka nedåt! ♦ Släpp snabbchucken . Den ska återgå till sitt utgångsläge . Sågbladet är nu låst . PFS 710 D3   │  15 ■...
 • Seite 19: Vrida Produktens Handtag

  Anpassa sågblad och slaghastighet till det material som ska sågas . ■ I handeln finns sågblad i olika längder som optimerats för tigersågens olika användnings- områden . ■ För sågbladet framåt i jämn takt när du sågar . ■ 16  │   PFS 710 D3...
 • Seite 20: Underhåll Och Rengöring

  Det får inte komma in vätska i produkten . Torka av produkten utvändigt med en trasa . Använd inte bensin, lösningsmedel eller rengöringsme- del som angriper plastytorna . ■ Rengör sågbladsfästet med en pensel eller med tryckluft när det behövs . PFS 710 D3   │  17 ■...
 • Seite 21: Garanti Från Kompernass Handels Gmbh

  ■ yrkesmässig användning av produkten ■ skador eller förändringar på produkten, som orsakas av kunden själv ■ medvetet bortseende från säkerhets- och underhållsföreskrifter, felaktig användning ■ skador på grund av elementarhändelser ■ 18  │   PFS 710 D3...
 • Seite 22: Service

  OBSERVERA ► Reservdelar som inte listats (t .ex . kolborstar, brytare och knappar) kan beställas via vår kundtjänst . PFS 710 D3   │  19 ■...
 • Seite 23: Översättning Av Originalversionen Av Försäkran Om Överensstämmelse

  EN 62841-2-11:2016 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Maskinens typbeteckning: Tigersåg PFS 710 D3 Tillverkningsår: 07–2020 Serienummer: IAN 352048_2007 Bochum, 2020-07-03 Semi Uguzlu - Kvalitetsansvarig - Med reservation för ändringar på grund av den tekniska utvecklingen .
 • Seite 24 Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 PFS 710 D3  ...
 • Seite 25: Wstęp

  . In- Zakres dostawy strukcja obsługi stanowi część tego produktu . 1 piła szablasta PFS 710 D3 Zawiera ona ważne informacje na temat bezpie- czeństwa, użytkowania i utylizacji . Przed rozpoczę- 1 brzeszczot do drewna HCS 152 mm ciem użytkowania produktu należy zapoznać...
 • Seite 26: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Elektronarzędzi

  Uszkodzone lub poplątane kable Użyte we wskazówkach bezpieczeństwa pojęcie zasilające zwiększają ryzyko porażenia prądem „elektronarzędzie“ dotyczy narzędzi elektrycznych elektrycznym . zasilanych z sieci (przez kabel sieciowy) oraz narzędzi elektrycznych zasilanych akumulatorami (bez kabla sieciowego) . PFS 710 D3   │  23 ■...
 • Seite 27: Bezpieczeństwo Osób

  Przed włączeniem elektronarzędzia usuń Ten środek ostrożności uniemożliwi przypad- wszystkie przyrządy regulacyjne lub klucze. kowe uruchomienie elektronarzędzia . Narzędzie lub klucz pozostawiony w obracają- cej się części elektronarzędzia może spowodo- wać obrażenia ciała . ■ 24  │   PFS 710 D3...
 • Seite 28: Serwis

  . do przewidzenia sytuacjach . 5 . Serwis a) Naprawę elektronarzędzia należy zlecać tylko wykwalifikowanemu specjaliście i stoso- wać do tego wyłącznie oryginalne części zamienne. Dzięki temu zapewnione jest bez- pieczeństwo użytkowania elektronarzędzia . PFS 710 D3   │  25 ■...
 • Seite 29: Informacje Dotyczące Brzeszczotów

  . ♦ Wciśnij przycisk odblokowania i obróć rękojeść w prawo lub w lewo . ♦ Rękojeść musi się prawidłowo zablokować w wybranym położeniu . ■ 26  │   PFS 710 D3...
 • Seite 30: Przestawianie Podstawy

  WŁĄCZNIKU/WYŁĄCZNIKU oświetlając w ten sposób strefę roboczą przy słabym oświetleniu otoczenia . Wyłączanie pracy chwilowej ♦ Zwolnij WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK Włączenie trybu pracy ciągłej ♦ Naciśnij WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK i  zablokuj go w stanie wciśniętym przyciskiem blokady PFS 710 D3   │  27 ■...
 • Seite 31: Konserwacja I Czyszczenie

  . powietrzem . 2 . Przechyl piłę szablastą do przodu i zagłęb ją brzeszczotem w obrabianym przedmiocie . 3 . Ustaw piłę szablastą pionowo i piłuj dalej wzdłuż linii cięcia . ■ 28  │   PFS 710 D3...
 • Seite 32: Gwarancja Kompernaß Handels Gmbh

  łatwo łamliwych, np . przełączni- wtedy wraz z dołączonym dowodem zakupu ków, lub części wykonanych ze szkła . (paragonem) oraz opisem i datą wystąpienia usterki wysłać nieodpłatnie na przekazany wcześniej adres serwisu . PFS 710 D3   │  29 ■...
 • Seite 33: Serwis

  . Importer Pamiętaj, że poniższy adres nie jest adresem ser- wisu . Skontaktuj się najpierw z odpowiednim punk- tem serwisowym . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM NIEMCY www .kompernass .com ■ 30  │   PFS 710 D3...
 • Seite 34: Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności

  EN 62841-2-11:2016 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Oznaczenie typu maszyny: Piła szablasta PFS 710 D3 Rok produkcji: 07–2020 Numer seryjny: IAN 352048_2007 Bochum, dnia 03 .07 .2020 Semi Uguzlu - dyrektor ds . jakości - Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w ramach procesu...
 • Seite 35 ■ 32  │   PFS 710 D3...
 • Seite 36 Atitikties deklaracijos originalo vertimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 PFS 710 D3  ...
 • Seite 37: Įžanga

  TIESINIS PJŪKLAS PFS 710 D3 Tiekiamas rinkinys 1 tiesinis pjūklas PFS 710 D3 Įžanga 1 geležtė medienai HCS 152 mm (SWISS MADE) Sveikiname įsigijus naują įrankį . Pasirinkote kokybišką 1 geležtė iš bimetalo 152 mm (SWISS MADE) gaminį . Naudojimo instrukcija yra šio gaminio dalis .
 • Seite 38: Elektrinių Įrankių Naudojimo Bendrieji Saugos Nurodymai

  Saugos nurodymuose vartojama sąvoka „elektrinis pažaidos srove valdomą jungtuvą. Naudojant įrankis“ reiškia į elektros tinklą (maitinimo laidu) pažaidos srove valdomą jungtuvą sumažėja jungiamus ir akumuliatoriais (be maitinimo laido) elektros smūgio pavojus . maitinamus elektrinius įrankius . PFS 710 D3   │  35 ■...
 • Seite 39: Žmonių Sauga

  įrankį naudojote įrankio negalėsite saugiai naudoti ir valdyti daug kartų ir gerai mokate su juo dirbti. nenumatytomis situacijomis . Nerūpestingai elgdamiesi greitai galite sunkiai susižaloti . ■ 36  │   PFS 710 D3...
 • Seite 40: Klientų Aptarnavimas

  Naudokite tik naudojimo instrukcijoje nurodytus priedus, papildomą įrangą ir (arba) tokius priedus, kurių laikiklis tinka įrankiui. Jei naudosite ne naudojimo instrukcijo- je rekomenduojamus papildomus darbo įrankius ar kitus priedus, kils pavojus susižaloti . PFS 710 D3   │  37 ■...
 • Seite 41: Prieš Pradedant Naudoti

  Atleiskite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį ♦ Paspauskite atlaisvinimo mygtuką rankeną pasukite į dešinę arba į kairę . Nuolatinio veikimo režimo įjungimas ♦ Rankena turi užsifiksuoti . ♦ Paspauskite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį ir nuspaustą jungiklį užfiksuokite fiksavimo jungikliu ■ 38  │   PFS 710 D3...
 • Seite 42: Saugus Tiesinio Pjūklo Valdymas

  2 . Iš šono spausdami tiesinį pjūklą geležtę sulen- kite taip, kad atraminė plokštė priglustų prie sienos . 3 . Įjunkite įrankį, kaip aprašyta, ir, spausdami pjūklą vienoda jėga, nupjaukite apdirbamą medžiagą . PFS 710 D3   │  39 ■...
 • Seite 43: Kompernaß Handels Gmbh Garantija

  čekį kaip pirkimo dokumentą ir gaminio numerį (pvz ., IAN 12345) . ■ Gaminio numerį rasite gaminio duomenų lentelėje, išgraviruotą ant gaminio, nurodytą ant naudojimo instrukcijos viršelio (apačioje kairėje) arba užklijuotą gaminio užpakalinėje pusėje ar apačioje . ■ 40  │   PFS 710 D3...
 • Seite 44: Priežiūra

  1–7: Plastikai, 20–22: Popierius ir kartonas, 80–98: Sudėtinės medžiagos . Priežiūra Kaip išmesti nenaudojamą gaminį, Priežiūra Lietuva sužinosite savo savivaldybės arba Tel . 880 033 144 miesto administracijoje . Elektroninio pašto adresas: kompernass@lidl .lt IAN 352048_2007 PFS 710 D3   │  41 ■...
 • Seite 45: Atitikties Deklaracijos Originalo Vertimas

  EN 62841-2-11:2016 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Įrankio tipas: Tiesinis pjūklas PFS 710 D3 Pagaminimo metai: 2020–07 Serijos numeris: IAN 352048_2007 Bochumas, 2020-07-03 Semi Uguzlu – Kokybės vadybininkas – Galimi techniniai pakeitimai tobulinant gaminį .
 • Seite 46 Original-Konformitätserklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 PFS 710 D3 DE │...
 • Seite 47: Einleitung

  SÄBELSÄGE PFS 710 D3 Lieferumfang 1 Säbelsäge PFS 710 D3 Einleitung 1 Sägeblatt Holz HCS 152 mm (SWISS MADE) Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen 1 Sägeblatt Bi-Metall 152 mm (SWISS MADE) Gerätes . Sie haben sich damit für ein hochwertiges 1 Betriebsanleitung Produkt entschieden .
 • Seite 48: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Schlag, Brand und/oder schwere leitung fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten Verletzungen verursachen . oder sich bewegenden Teilen. Beschädigte oder verwickelte Anschlussleitungen erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages . PFS 710 D3 DE │ AT │ CH   │  45 ■...
 • Seite 49: Sicherheit Von Personen

  Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch e) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatz- können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten werkzeug mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob Situationen besser kontrollieren . bewegliche Teile einwandfrei funktionieren ■ 46  │   DE │ AT │ CH PFS 710 D3...
 • Seite 50: Service

  Stromleitungen oder die eigene Anschlussleitung treffen kann. Der Kontakt mit einer spannungsführenden Leitung kann auch metallene Geräteteile unter Span- nung setzen und zu einem elektrischen Schlag führen . PFS 710 D3 DE │ AT │ CH   │  47 ■...
 • Seite 51: Vor Der Inbetriebnahme

  Dauerbetrieb einschalten links . ♦ Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter ♦ Lassen Sie den Handgriff einrasten . stellen Sie ihn im gedrückten Zustand mit dem Feststellschalter fest . ■ 48  │   DE │ AT │ CH PFS 710 D3...
 • Seite 52: Säbelsäge Sicher Führen

  Säbelsäge so, dass die Fußplatte an der Wand anliegt . 3 . Schalten Sie das Gerät wie beschrieben ein und sägen Sie das Werkstück mit konstantem Druck ab . PFS 710 D3 DE │ AT │ CH   │  49 ■...
 • Seite 53: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Sie portofrei an die den können oder für Beschädigungen an zerbrechli- Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden . chen Teilen, z . B . Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind . ■ 50  │   DE │ AT │ CH PFS 710 D3...
 • Seite 54: Service

  Mobilfunk max . 0,40 CHF/Min .) 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe . E-Mail: kompernass@lidl .ch Möglichkeiten zur Entsorgung des aus- IAN 352048_2007 gedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung . PFS 710 D3 DE │ AT │ CH   │  51 ■...
 • Seite 55: Original-Konformitätserklärung

  EN 62841-2-11:2016 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typbezeichnung der Maschine: Säbelsäge PFS 710 D3 Herstellungsjahr: 07–2020 Seriennummer: IAN 352048_2007 Bochum, 03 .07 .2020 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten .
 • Seite 56 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Tietojen tila · Informationsstatus · Stan informacji Informacijos data · Stand der Informationen: 09 / 2020 · Ident.-No.: PFS710D3-072020-1 IAN 352048_2007...