Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PFS 710 D3 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
SABRE SAW PFS 710 D3
SABRE SAW
Translation of the original instructions
FERĂSTRĂU SABIE
Traducerea instrucţiunilor de utilizare original
ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας
IAN 279052
SABLJASTA PILA
Prijevod originalnih uputa za uporabu
САБЛЕН ТРИОН
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация
SÄBELSÄGE
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PFS 710 D3

 • Seite 1 SABRE SAW PFS 710 D3 SABRE SAW SABLJASTA PILA Translation of the original instructions Prijevod originalnih uputa za uporabu FERĂSTRĂU SABIE САБЛЕН ТРИОН Traducerea instrucţiunilor de utilizare original Превод на оригиналното ръководство за експлоатация ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ SÄBELSÄGE Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Disposal ............9 Translation of the original Conformity Declaration ..... 10 GB │ CY │ PFS 710 D3    1 ■...
 • Seite 5: Introduction

  Bimetal saw blade be used to make an initial exposure estimate. Package contents 1 sabre saw PFS 710 D3 1 saw blade for wood HCS 152 mm 1 bimetal saw blade 152 mm 1 set of operating instructions │...
 • Seite 6: General Power Tool Safety Warnings

  Use personal protective equipment. Always you to lose control. wear eye protection. Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries. GB │ CY │ PFS 710 D3    3 ■...
 • Seite 7: Power Tool Use And Care

  Such preven- tive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally. │ GB │ CY ■ 4    PFS 710 D3...
 • Seite 8: Appliance-Specific Safety Instructions For Sabre Saws

  Bimetal saw blade to the right or left. Dimensions: 152 mm, 18 TPI ♦ Allow the handle to engage. Ideal for: for sawing sheet metal, profiles and pipes – flexible and break-resistant. GB │ CY │ PFS 710 D3    5 ■...
 • Seite 9: Adjusting The Footplate

  3. Switch the appliance on as described and saw Switching to continuous operation: off the work piece by applying constant pres- ♦ Press the ON/OFF switch and lock it in this sure. position with the locking switch │ GB │ CY ■ 6    PFS 710 D3...
 • Seite 10: Maintenance And Cleaning

  ■ If necessary, clean the saw blade mount with a brush or compressed air. GB │ CY │ PFS 710 D3    7 ■...
 • Seite 11 ► For Parkside and Florabest tools, please send not been carried out by one of our authorised us only the defective item without the acces- Service centres.
 • Seite 12: Service

  Please note that the following address is not the service address. Please use the service address provided in the operating instructions. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com GB │ CY │ PFS 710 D3    9 ■...
 • Seite 13: Translation Of The Original Conformity Declaration

  EN 60745-2-11:2010 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Type designation of machine: Sabre saw PFS 710 D3 Year of manufacture: 10 - 2016 Serial number: IAN 279052 Bochum, 21.10.2016 Semi Uguzlu - Quality Manager - We reserve the right to make technical changes in the context of further product development.
 • Seite 14 Zbrinjavanje ........... . 19 Prijevod originalne izjave o sukladnosti ......20 PFS 710 D3  ...
 • Seite 15: Uvod

  SABLJASTA PILA PFS 710 D3 Opseg isporuke 1 Sabljasta pila PFS 710 D3 Uvod 1 Rezni list za drvo HCS 152 mm Čestitamo na kupnji Vašeg novog uređaja. Time 1 Bimetalni rezni list 152 mm ste se odlučili za vrlo kvalitetan proizvod. Upute 1 Upute za uporabu za uporabu sastavni su dio ovog proizvoda.
 • Seite 16: Opće Sigurnosne Napomene Za Uporabu Električnog Alata

  žnje možete izgubiti kontrolu nad uređajem. zaštitnih rukavica, zaštitne kacige ili zaštite za sluh – ovisno o vrsti i namjeni električnog alata – umanjuje rizik od ozljeda. PFS 710 D3    13 ■ │...
 • Seite 17: Korištenje I Rukovanje Električnim Alatom

  Ne koristite električne alate s oštećenim preki- vo kvalificiranim stručnjacima i koristite samo dačima. Električni alat koji ne možete uključiti i originalne rezervne dijelove. Na taj način isključiti opasan je i treba ga popraviti. osiguravate trajnu sigurnost električnog alata. ■ 14    PFS 710 D3 │...
 • Seite 18: Sigurnosne Napomene Specifične Za Sabljaste Pile

  Bimetalni rezni list ♦ Pustite da ručka ulegne. Dimenzije: 152 mm, 18 TPI Najprikladniji: za rezanje limova, profila i cijevi – fleksibilan i otporan na lomove. PFS 710 D3    15 ■ │...
 • Seite 19: Podešavanje Osnovne Ploče

  3. Uređaj uključite na opisani način i izradak odre- ♦ Otpustite prekidač UKLJ / ISKLJ žite uz konstantni pritisak. Uključivanje trajnog pogona: ♦ Pritisnite prekidač UKLJ / ISKLJ i blokirajte ga u pritisnutom stanju pomoću prekidača za blokadu ■ 16    PFS 710 D3 │...
 • Seite 20: Održavanje I Čišćenje

  Za čišćenje kućišta koristite krpu. Nikada ne koristite benzin, otapala ili sredstva za čišćenje koja agresivno djeluju na plastiku. ■ Po potrebi čeljust za rezne listove očistite pomo- ću kista ili ispušite komprimiranim zrakom. PFS 710 D3    17 ■ │...
 • Seite 21 NAPOMENA primjene sile i zahvata na uređaju koje nije obavila za to ovlaštena podružnica servisa. ► Kod alata Parkside i Florabest Vas molimo da pošaljete isključivo defektan artikl bez opreme (npr. baterije, kufer za čuvanje, alat za montažu i slično).
 • Seite 22: Servis

  Najprije kontaktirajte navedenu ispostavu servisa. Lidl Hrvatska d.o.o. k.d., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, HR-10410 Velika Gorica, Hrvatska Proizvođač: KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com PFS 710 D3    19 ■ │...
 • Seite 23: Prijevod Originalne Izjave O Sukladnosti

  EN 60745-2-11:2010 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Oznaka tipa stroja: Sabljasta pila PFS 710 D3 Godina proizvodnje: 10 - 2016 Serijski broj: IAN 279052 Bochum, 21.10.2016. Semi Uguzlu - Voditelj odjela kvalitete - Zadržavamo pravo na tehničke izmjene u svrhu daljnjeg razvoja proizvoda.
 • Seite 24 Eliminarea ............29 Traducerea declaraţiei de conformitate originale ..... . 30 PFS 710 D3  ...
 • Seite 25: Introducere

  FERĂSTRĂU SABIE PFS 710 D3 Furnitura 1 ferăstrău sabie PFS 710 D3 Introducere 1 pânză de ferăstrău pentru lemn HCS 152 mm Vă felicităm pentru cumpărarea noului dvs. aparat. 1 pânză de ferăstrău bimetalică 152 mm Aţi decis astfel pentru un produs de calitate superi- 1 exemplar instrucţiuni de utilizare...
 • Seite 26: Indicaţii Generale De Siguranţă Pentru Scule Electrice

  (cu cablu de alimentare) şi la sculele adecvate şi pentru utilizarea în exterior. electrice cu acumulatori (fără cablu de alimentare). Utilizarea unui cablu prelungitor adecvat pentru utilizarea în exterior reduce riscul de electrocu- tare. PFS 710 D3    23 ■ │...
 • Seite 27: Siguranţa Persoanelor

  Îmbrăcămintea largă, Sculele de tăiere îngrijite cu atenţie, cu muchii bijuteriile sau părul lung pot fi agăţate de com- de tăiere ascuţite se blochează mai rar şi sunt ponentele mobile. mai uşor de controlat. ■ 24    PFS 710 D3 │...
 • Seite 28: Service

  (12,7 mm). Pentru fiecare tip de utilizare a ferăstră- aceasta trebuie să revină în poziţia sa iniţială. ului dvs. sabie, în comerţ sunt disponibile pânze de Pânza de ferăstrău este acum blocată. ferăstrău optimizate, de diferite lungimi. PFS 710 D3    25 ■ │...
 • Seite 29: Rotirea Mânerului Aparatului

  Cu ajutorul rotiţei de reglare puteţi preselecta numărul de curse dorit (– = număr de curse mai mic, + = număr de curse mai mare). Numărul de curse poate fi modificat și pe durata exploatării. ■ 26    PFS 710 D3 │...
 • Seite 30: Indicaţii De Lucru Pentru Tăierea Cu Ferăstrăul

  ■ Curăţaţi prinderea pânzei de ferăstrău, dacă este cazul cu o pensulă sau prin suflarea de aer comprimat. PFS 710 D3    27 ■ │...
 • Seite 31: Garanţia Kompernass Handels Gmbh

  Apoi puteţi expedia produsul înregistrat ca fiind defect la adresa de service care v-a fost comunicată, fără a plăti taxe poştale, anexând dovada cumpărării (bonul fiscal) şi indicând în ce constă defectul şi când a apărut acesta. ■ 28    PFS 710 D3 │...
 • Seite 32: Service

  Eliminarea INDICAŢIE Ambalajul este format din materiale eco- ► În cazul sculelor Parkside şi Florabest trimiteţi logice pe care le puteţi elimina ca deşeu numai articolul defect, fără accesorii (de prin intermediul centrelor locale de reci- exemplu acumulator, geantă de depozitare, clare.
 • Seite 33: Traducerea Declaraţiei De Conformitate Originale

  EN 60745-2-11:2010 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Denumirea tipului maşinii: Ferăstrău sabie PFS 710 D3 Anul de fabricaţie: 10 - 2016 Număr de serie: IAN 279052 Bochum, 21.10. 2016 Semi Uguzlu - Manager calitate - Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice în scopul dezvoltării ulterioare.
 • Seite 34 Предаване за отпадъци ......... . 39 Превод на оригиналната декларация за съответствие ....40 PFS 710 D3  ...
 • Seite 35: Въведение

  САБЛЕН ТРИОН PFS 710 D3 Окомплектовка на доставката 1 саблен трион PFS 710 D3 Въведение 1 режещ нож за дърво HCS 152 mm Поздравяваме ви за покупката на вашия нов 1 биметален режещ нож 152 mm уред. Избрали сте висококачествен продукт.
 • Seite 36: Общи Указания За Безопасност За Електрически Инструменти

  Не използвайте преходни щепсели заед- включен, но работи без натоварване). но със защитно заземените електрически инструменти. Щепсели, по които не са пра- вени промени, и подходящи електрически контакти намаляват риска от токов удар. PFS 710 D3    33 ■ │...
 • Seite 37: Безопасност На Хората

  изключва, е опасен и трябва да се ремонтира. защитна маска, устойчиви на плъзгане за- щитни обувки, каска или антифони – в зависимост от вида и приложението на електрическия инструмент – намалява ри- ска от наранявания. ■ 34    PFS 710 D3 │...
 • Seite 38: Сервиз

  строителен материал, дървесина за плочи и циалисти и само с оригинални резервни шперплат, както и за рязане чрез потапяне. части. С това се гарантира, че безопасност- та на електрическия инструмент ще бъде запазена. PFS 710 D3    35 ■ │...
 • Seite 39: Преди Пускането В Експлоатация

  Режещият нож е фиксиран. Посредством регулатора можете да зада- дете желания брой ходове (– = по-малък брой ходове, + = по-голям брой ходове). Броят ходове може да се променя и по време на експлоатация. ■ 36    PFS 710 D3 │...
 • Seite 40: Пускане В Експлоатация

  3. Поставете сабления трион в отвесно поло- ♦ Внимавайте да не се покриват вентилацион- жение и продължете рязането по линията за ните отвори. рязане. ♦ Включете уреда и едва след това го подве- дете към материала за обработка. PFS 710 D3    37 ■ │...
 • Seite 41: Техническо Обслужване И Почистване

  В случай че в рамките на три години от датата на закупуване на този продукт се появи материа- извършени от нашия оторизиран сервизен филиал, гаранцията отпада. лен или фабричен дефект, продуктът се ремонти- ■ 38    PFS 710 D3 │...
 • Seite 42: Сервиз

  какво се състои дефектът и кога се е появил, GERMANY без да заплащате пощенска такса. www.kompernass.com УКАЗАНИЕ ► При инструментите Parkside и Florabest Предаване за отпадъци моля изпращайте единствено дефектния Опаковката е произведена от еколо- артикул без принадлежностите (напр. аку- гични материали, които могат да се...
 • Seite 43: Превод На Оригиналната Декларация За Съответствие

  EN 60745-2-11:2010 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Типово обозначение на машината: Саблен трион PFS 710 D3 Година на производство: 10 - 2016 Сериен номер: IAN 279052 Бохум, 21.10.2016 г. Семи Угузлу - Мениджър качество - Запазено право на технически изменения с цел усъвършенстване.
 • Seite 44 Απόρριψη ............49 Μετάφραση της Πρωτότυπης Δήλωση συμμόρφωσης ....50 PFS 710 D3 GR│CY  ...
 • Seite 45: Εισαγωγή

  ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ PFS 710 D3 Παραδοτέος εξοπλισμός 1 σπαθόσεγα PFS 710 D3 Εισαγωγή 1 λεπίδα για ξύλο HCS 152 mm Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας σας 1 λεπίδα για μέταλλο 152 mm συσκευής. Το προϊόν που αποκτήσατε είναι ένα 1 οδηγίες χρήσης...
 • Seite 46: Γενικές Υποδείξεις Ασφαλείας Για Ηλεκτρικά Εργαλεία

  είναι γειωμένο. χεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά γ) Κρατάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία μακριά από ή/και σοβαροί τραυματισμοί. βροχή ή υγρασία. Η διείσδυση νερού σε μια ηλεκτρική συσκευή αυξάνει τον κίνδυνο ηλε- κτροπληξίας. PFS 710 D3 GR│CY    43 ■ │...
 • Seite 47: Ασφάλεια Ατόμων

  τή, καθώς και προτού το σηκώσετε ή το μετα- εργαλείου. φέρετε. Όταν μεταφέρετε το ηλεκτρικό εργαλείο και έχετε το δάχτυλο στον διακόπτη ή εάν έχετε συνδέσει την ήδη ενεργοποιημένη συσκευή στην παροχή ρεύματος, ενδέχεται να προκληθούν ατυχήματα. ■ 44    GR│CY PFS 710 D3 │...
 • Seite 48: Σέρβις

  μοριοσανίδων, ξύλινων πλακών και κόντρα πλακέ, καθώς και για βαθιά κοψίματα. Λεπίδα για μέταλλο Διαστάσεις: 152 mm, 18 TPI Κατάλληλη για πριόνισμα ελασμάτων, προφίλ και σωλήνων - ευέλικτη και ανθεκτική στο σπάσιμο. PFS 710 D3 GR│CY    45 ■ │...
 • Seite 49: Πριν Από Την Έναρξη Λειτουργίας

  ευνοϊκότερη θέση. ♦ Πιέστε το πλήκτρο απασφάλισης και περι- Απενεργοποίηση στιγμιαίας λειτουργίας: στρέψτε τη χειρολαβή δεξιόστροφα ή αρι- ♦ Αφήστε ελεύθερο τον διακόπτη ON / OFF στερόστροφα. ♦ Αφήστε τη χειρολαβή να ασφαλίσει. ■ 46    GR│CY PFS 710 D3 │...
 • Seite 50: Ασφαλής Χειρισμός Της Σπαθόσεγας

  1. Τοποθετήστε τη λεπίδα απευθείας στον τοίχο. ■ Εφόσον απαιτείται, καθαρίζετε την υποδοχή των 2. Λυγίστε την ασκώντας πίεση στη σπαθόσεγα, λεπίδων με ένα πινέλο ή με πεπιεσμένο αέρα. έτσι ώστε η βάση να εφάπτεται στον τοίχο. PFS 710 D3 GR│CY    47 ■ │...
 • Seite 51: Εγγύηση Της Kompernass Handels Gmbh

  ■ Ένα προϊόν που θεωρείται ελαττωματικό μπορείτε να το αποστείλετε ατελώς στην αναφερόμενη διεύ- θυνση του σέρβις επισυνάπτοντας την απόδειξη αγοράς (απόδειξη ταμείου) και αναφέροντας που βρίσκεται η έλλειψη και πότε εμφανίστηκε. ■ 48    GR│CY PFS 710 D3 │...
 • Seite 52: Σέρβις

  Εισαγωγέας ΥΠΟΔΕΙΞΗ Η ακόλουθη διεύθυνση δεν είναι διεύθυνση σέρβις. ► Σε ότι αφορά τα εργαλεία Parkside και Επικοινωνήστε, κατ’ αρχήν, με την αναφερόμενη Florabest πρέπει να αποστέλλετε αποκλειστι- υπηρεσία σέρβις. κά το ελαττωματικό προϊόν χωρίς αξεσουάρ (π.χ. συσσωρευτή, βαλίτσα φύλαξης, εργα- KOMPERNASS HANDELS GMBH λεία...
 • Seite 53: Μετάφραση Της Πρωτότυπης Δήλωση Συμμόρφωσης

  EN 60745-2-11:2010 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Ονομασία τύπου του μηχανήματος: Σπαθόσεγα PFS 710 D3 Έτος κατασκευής: 10 - 2016 Σειριακός αριθμός: IAN 279052 Bochum, 21.10.2016 Semi Uguzlu - Διευθυντής ποιότητας - Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών υπό την έννοια της συνεχούς ανάπτυξης.
 • Seite 54 Original-Konformitätserklärung ........60 DE │ AT │ CH │ PFS 710 D3    51...
 • Seite 55: Einleitung

  SÄBELSÄGE PFS 710 D3 Lieferumfang 1 Säbelsäge PFS 710 D3 Einleitung 1 Sägeblatt Holz HCS 152 mm Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen 1 Sägeblatt Bi-Metall 152 mm Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges 1 Betriebsanleitung Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Technische Daten Teil dieses Produkts.
 • Seite 56: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzün- den können. DE │ AT │ CH │ PFS 710 D3    53 ■...
 • Seite 57: Sicherheit Von Personen

  Sie sich, dass diese angeschlossen sind und Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen richtig verwendet werden. Die Verwendung führen. einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern. │ DE │ AT │ CH ■ 54    PFS 710 D3...
 • Seite 58: Service

  Drücken Sie die Entriegelungstaste Beste Eignung: zum Sägen von Konstruktionsholz, drehen Sie den Handgriff nach rechts oder Span-, Platten- und Sperrholz, auch für Tauchschnitte. links. ♦ Lassen Sie den Handgriff einrasten. DE │ AT │ CH │ PFS 710 D3    55 ■...
 • Seite 59: Fußplatte Verstellen

  Drücken Sie den EIN- / AUS-Schalter 3. Schalten Sie das Gerät wie beschrieben ein und stellen Sie ihn im gedrückten Zustand mit dem sägen Sie das Werkstück mit konstantem Druck Feststellschalter fest. │ DE │ AT │ CH ■ 56    PFS 710 D3...
 • Seite 60: Wartung Und Reinigung

  Kunststoff angreifen. dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind ■ Reinigen Sie die Sägeblattaufnahme ggf. mit ei- kostenpflichtig. nem Pinsel oder durch Ausblasen mit Druckluft. DE │ AT │ CH │ PFS 710 D3    57 ■...
 • Seite 61 Gebrauch bestimmt. Bei HINWEIS missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht ► Bei Parkside und Florabest Werkzeugen von unserer autorisierten Service-Niederlassung senden Sie bitte ausschließlich den defekten vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. Artikel ohne Zubehör (z. B. Akku, Aufbewah- rungskoffer, Montagewerkzeuge, etc) ein.
 • Seite 62: Service

  IAN 279052 Importeur Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com DE │ AT │ CH │ PFS 710 D3    59 ■...
 • Seite 63: Original-Konformitätserklärung

  EN 60745-1:2009/A11:2010 EN 60745-2-11:2010 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Typbezeichnung der Maschine: Säbelsäge PFS 710 D3 Herstellungsjahr: 10 - 2016 Seriennummer: IAN 279052 Bochum, 21.10.2016 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 64 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Stanje informacija · Versiunea informaţiilor Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών Stand der Informationen: 10 / 2016 Ident.-No.: PFS710D3-102016-1 IAN 279052...