Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PFS 710 D3 Originalbetriebsanleitung

Säbelsäge
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
SABRE SAW PFS 710 D3
SABRE SAW
Translation of the original instructions
SABELSÅG
Översättning av bruksanvisning i original
SÄBELSÄGE
Originalbetriebsanleitung
IAN 279052
PUUKKOSAHA
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
TIESINIS PJŪKLAS
Naudojimo instrukcijos originalo vertimas

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PFS 710 D3

 • Seite 1 SABRE SAW PFS 710 D3 SABRE SAW PUUKKOSAHA Translation of the original instructions Alkuperäisen käyttöohjeen käännös SABELSÅG TIESINIS PJŪKLAS Översättning av bruksanvisning i original Naudojimo instrukcijos originalo vertimas SÄBELSÄGE Originalbetriebsanleitung IAN 279052...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Disposal ............9 Translation of the original Conformity Declaration ..... 10 PFS 710 D3  ...
 • Seite 5: Introduction

  Bimetal saw blade be used to make an initial exposure estimate. Package contents 1 sabre saw PFS 710 D3 1 saw blade for wood HCS 152 mm 1 bimetal saw blade 152 mm 1 set of operating instructions ■...
 • Seite 6: General Power Tool Safety Warnings

  Use personal protective equipment. Always you to lose control. wear eye protection. Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries. PFS 710 D3   ■ │ ...
 • Seite 7: Power Tool Use And Care

  Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing ac- cessories or storing power tools. Such preven- tive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally. ■  │ GB PFS 710 D3...
 • Seite 8: Appliance-Specific Safety Instructions For Sabre Saws

  Bimetal saw blade to the right or left. Dimensions: 152 mm, 18 TPI ♦ Allow the handle to engage. Ideal for: for sawing sheet metal, profiles and pipes – flexible and break-resistant. PFS 710 D3   ■ │ ...
 • Seite 9: Adjusting The Footplate

  3. Switch the appliance on as described and saw Switching to continuous operation: off the work piece by applying constant pres- ♦ Press the ON/OFF switch and lock it in this sure. position with the locking switch ■  │ GB PFS 710 D3...
 • Seite 10: Maintenance And Cleaning

  ■ If necessary, clean the saw blade mount with a brush or compressed air. PFS 710 D3   ■ │ ...
 • Seite 11 ► For Parkside and Florabest tools, please send not been carried out by one of our authorised us only the defective item without the acces- Service centres.
 • Seite 12: Service

  E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 279052 Importer Please note that the following address is not the service address. Please use the service address provided in the operating instructions. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com PFS 710 D3   ■ │ ...
 • Seite 13: Translation Of The Original Conformity Declaration

  EN 60745-2-11:2010 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Type designation of machine: Sabre saw PFS 710 D3 Year of manufacture: 10 - 2016 Serial number: IAN 279052 Bochum, 21.10.2016 Semi Uguzlu - Quality Manager - We reserve the right to make technical changes in the context of further product development.
 • Seite 14 Hävittäminen ........... 19 Alkuperäisen vastaavuusvakuutuksen käännös ..... . 20 │ PFS 710 D3    11...
 • Seite 15: Johdanto

  PUUKKOSAHA PFS 710 D3 Toimitussisältö 1 puukkosaha PFS 710 D3 Johdanto 1 sahanterä puulle HCS 152 mm Onnittelut uuden laitteen hankinnasta. Olet valinnut 1 kaksoismetalliterä 152 mm laadukkaan tuotteen. Käyttöohje on osa tätä tuotet- 1 käyttöohje ta. Se sisältää turvallisuutta, käyttöä ja hävittämistä...
 • Seite 16: Sähkötyökaluja Koskevia Yleisiä Turvallisuusohjeita

  Pidä lapset ja muut henkilöt poissa sähkötyö- kalun lähettyviltä työskentelyn aikana. Voit helposti menettää laitteen hallinnan, jos tarkkaa- vaisuutesi häiriintyy. │ PFS 710 D3    13 ■...
 • Seite 17: Sähkötyökalun Käyttö Ja Käsittely

  ■ Käytä pölyltä suojaavaa hengityssuojaa! c) Irrota pistoke pistorasiasta ja/tai poista akku, ennen kuin teet säätöjä laitteeseen, vaihdat lisävarusteita tai asetat laitteen sivuun. Tällä varotoimella estetään sähkötyökalun tahaton käynnistyminen. │ ■ 14    PFS 710 D3...
 • Seite 18: Alkuperäistarvikkeet/-Lisälaitteet

  Käsikahvaa voidaan kiertää 90° oikealle ja vasemmalle. Näin käynnistyskytkin voidaan kääntää edulli- simpaan asentoon työolosuhteiden mukaan. ♦ Paina vapautuspainiketta ja kierrä käsikah- oikealle tai vasemmalle. ♦ Anna käsikahvan lukittua paikoilleen. │ PFS 710 D3    15 ■...
 • Seite 19: Pohjalaatan Säätäminen

  2. Taivuta puukkosahaa sivusta painaen niin, että Kestokäytön kytkeminen päälle: pohjalaatta on kiinni seinässä. ♦ Paina käynnistyskytkintä ja lukitse se alaspai- 3. Käynnistä laite kuvatulla tavalla ja katkaise nettuna lukkokytkimellä työstettävä kappale tasaisesti painaen. │ ■ 16    PFS 710 D3...
 • Seite 20: Huolto Ja Puhdistus

  Puhdista kotelo liinalla. Älä koskaan käytä ben- pakkauksesta. Takuuajan päättymisen jälkeen siiniä, liuotinaineita tai muovia vahingoittavia suoritettavat korjaukset ovat maksullisia. puhdistusaineita. ■ Puhdista sahanterän kiinnitys tarvittaessa sivelti- mellä tai paineilmalla puhaltamalla. │ PFS 710 D3    17 ■...
 • Seite 21 OHJE valtuutetun huoltopisteen suorittamat korjaukset aiheuttavat takuun raukeamisen. ► Lähetä vialliset Parkside- ja Florabest-työkalut ilman lisävarusteita (esim. akku, säilytyslauk- ku, asennustyökalut, jne.). Osoitteessa www.lidl-service.com voit ladata tämän ja monia muita käsikirjoja, tuotevideoita ja ohjelmia.
 • Seite 22: Huolto

  Huolto Suomi vastaavalta viranomaiselta. Tel.: 010309 3582 E-Mail: kompernass@lidl.fi IAN 279052 Maahantuoja Huomaa, että seuraava osoite ei ole huolto-osoite. Ota ensin yhteyttä mainittuun huoltopisteeseen. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │ PFS 710 D3    19 ■...
 • Seite 23: Alkuperäisen Vastaavuusvakuutuksen Käännös

  Sovelletut yhdenmukaistetut standardit: EN 60745-1:2009/A11:2010 EN 60745-2-11:2010 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Koneen tyyppinimike: Puukkosaha PFS 710 D3 Valmistusvuosi: 10 - 2016 Sarjanumero: IAN 279052 Bochum, 21.10.2016 Semi Uguzlu - Laatujohtaja - Pidätämme oikeuden laitekehityksestä aiheutuviin teknisiin muutoksiin. │...
 • Seite 24 Kassering ............29 Översättning av originalversionen av försäkran om överensstämmelse . . 30 PFS 710 D3  ...
 • Seite 25: Inledning

  Det vi- Sågblad för trä brationsvärde som anges kan även användas Bimetallsågblad för att inledningsvis uppskatta exponeringen. Leveransens innehåll 1 sabelsåg PFS 710 D3 1 sågblad för trä HCS 152 mm 1 bimetallsågblad 152 mm 1 bruksanvisning ■ 22 ...
 • Seite 26: Allmän Säkerhets Information För Elverktyg

  Personlig uppmärksamheten kan du också förlora kontrol- skyddsutrustning som dammskyddsmask, halk- len över verktyget. fria skor, skyddshandskar, skyddshjälm eller hörselskydd, beroende på vilket arbete som utförs, minskar risken för skador. PFS 710 D3    23 ■ │...
 • Seite 27: Användning Och Hantering Av Elverktyget

  är lika säkert att b) Använd inte elverktyg med trasiga brytare. använda som tidigare. Ett verktyg som inte längre går att sätta på och stänga av är farligt och måste repareras. ■ 24    PFS 710 D3 │...
 • Seite 28: Produktspecifika Säkerhets Anvisningar För Tigersågar

  Tryck på upplåsningsknappen och vrid Mått: 152 mm, 18 TPI handtaget åt höger eller vänster. Passar bäst för att såga plåt, profiler och rör - ♦ Låt handtaget låsa fast. flexibelt och brottresistent PFS 710 D3    25 ■ │...
 • Seite 29: Justera Fotplattan

  Koppla på kontinuerlig drift: 3. Koppla på produkten enligt beskrivningen och ♦ Tryck på PÅ-/AV-knappen och spärra fast såga av föremålet med jämnt tryck. den i det läget med spärrknappen ■ 26    PFS 710 D3 │...
 • Seite 30: Underhåll Och Rengöring

  När garantitiden är slut måste man del som angriper plastytorna. själv betala för eventuella reparationer. ■ Rengör sågbladsfästet med en pensel eller med tryckluft när det behövs. PFS 710 D3    27 ■ │...
 • Seite 31 Produkten är endast avsedd för privat bruk och ska OBSERVERA inte användas yrkesmässigt. ► Vid verktyg från Parkside och Florabest ska Garantin gäller inte vid missbruk och felaktig endast den defekta artikeln utan tillbehör (t behandling, användande av våld och vid ingrepp ex batteri, förvaringsväska, monteringsverktyg...
 • Seite 32: Service

  Service Suomi Tel.: 010309 3582 E-Mail: kompernass@lidl.fi IAN 279052 Importör Observera att följande adress inte är någon service- adress. Kontakta först det serviceställe som anges. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com PFS 710 D3    29 ■ │...
 • Seite 33: Översättning Av Originalversionen Av Försäkran Om Överensstämmelse

  EN 60745-2-11:2010 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Maskinens typbeteckning: Sabelsåg PFS 710 D3 Tillverkningsår: 10 - 2016 Serienummer: IAN 279052 Bochum, 2016-10-21 Semi Uguzlu - Kvalitetsansvarig - Med reservation för ändringar på grund av den tekniska utvecklingen.
 • Seite 34 Šalinimas ............39 Atitikties deklaracijos originalo vertimas ......40 PFS 710 D3  ...
 • Seite 35: Įžanga

  įrankiui palyginti su kitu. Nurodyta vibracijos Tiekiamas rinkinys intensyvumo verte taip pat galima vadovautis siekiant atlikti pirminį poveikio vertinimą. 1 tiesinis pjūklas PFS 710 D3 1 geležtė medienai HCS 152 mm 1 geležtė iš bimetalo 152 mm 1 naudojimo instrukcija ■...
 • Seite 36: Elektrinių Įrankių Naudojimo Bendrieji Saugos Nurodymai

  įrankiu gali gali uždegti dulkes ar garus. būti sunkių sužalojimų priežastis. c) Kai naudojate elektrinį įrankį, neleiskite ar- tintis vaikams ar kitiems asmenims. Atitraukus dėmesį įrankis gali tapti nevaldomas. PFS 710 D3    33 ■ │...
 • Seite 37: Elektrinio Įrankio Naudojimas Ir Elgsena Su Juo

  įrankį. Tinkamu elektriniu įran- kiu darbą nurodytoje įrankio naudojimo srityje atliksite geriau ir saugiau. b) Nenaudokite elektrinio įrankio, jei pažeistas jo jungiklis. Neįsijungiantis arba neišsijungiantis elektrinis įrankis kelia pavojų, todėl įrankį reikia pataisyti. ■ 34    PFS 710 D3 │...
 • Seite 38: Tiesinių Pjūklų Naudojimo Specialieji Saugos Nurodymai

  į dešinę arba į kairę. Geležtė iš bimetalo ♦ Rankena turi užsifiksuoti. Matmenys: 152 mm, 18 TPI Geriausiai tinka lakštiniam metalui, profiliams ir vamzdžiams pjauti – lanksti ir atspari lūžimui. PFS 710 D3    35 ■ │...
 • Seite 39: Atraminės Plokštės Reguliavimas

  3. Įjunkite įrankį, kaip aprašyta, ir, spausdami pjūklą vienoda jėga, nupjaukite apdirbamą ♦ Atleiskite ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jungiklį medžiagą. Nuolatinio veikimo režimo įjungimas ♦ Paspauskite ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jungiklį ir nuspaustą jungiklį užfiksuokite fiksavimo jungikliu ■ 36    PFS 710 D3 │...
 • Seite 40: Techninė Priežiūra Ir Valymas

  ■ Prireikus geležtės laikiklį išvalykite šepetėliu sutaisytoms dalims. Apie įsigyto gaminio pažeidimus arba išpūskite suslėgtuoju oru. ir trūkumus būtina pranešti vos išpakavus gaminį. Pasibaigus garantijos teikimo laikotarpiui už remon- to darbus imamas mokestis. PFS 710 D3    37 ■ │...
 • Seite 41 Garantija netaikoma piktnaudžiavi- NURODYMAS mo, netinkamo naudojimo atvejais, jei naudojama jėga ir jei remontuoja ne mūsų įgaliotoji klientų ► Siųsdami „Parkside“ ir „Florabest“ įrankius, aptarnavimo tarnyba. siųskite tik patį sugedusį gaminį be priedų (pvz., akumuliatoriaus, lagaminėlio, montavi- mo įrankių ir t.t.).
 • Seite 42: Klientų Aptarnavimas

  Tel. 880 033 144 Elektroninio pašto adresas kompernass@lidl.lt IAN 279052 Importuotojas Atminkite, kad šis adresas nėra techninės priežiūros tarnybos adresas. Pirmiausia susisiekite su nurodyta klientų aptarnavimo tarnyba. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com PFS 710 D3    39 ■ │...
 • Seite 43: Atitikties Deklaracijos Originalo Vertimas

  EN 60745-1:2009/A11:2010 EN 60745-2-11:2010 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Įrankio tipas: Tiesinis pjūklas PFS 710 D3 Pagaminimo metai: 2016-10 Serijos numeris: IAN 279052 Bochumas, 2016-10-21 Semi Uguzlu – Kokybės vadybininkas – Galimi techniniai pakeitimai tobulinant gaminį. ■...
 • Seite 44 Original-Konformitätserklärung ........50 DE │ AT │ CH │ PFS 710 D3    41...
 • Seite 45: Einleitung

  SÄBELSÄGE PFS 710 D3 Lieferumfang 1 Säbelsäge PFS 710 D3 Einleitung 1 Sägeblatt Holz HCS 152 mm Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen 1 Sägeblatt Bi-Metall 152 mm Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges 1 Betriebsanleitung Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Technische Daten Teil dieses Produkts.
 • Seite 46: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzün- den können. DE │ AT │ CH │ PFS 710 D3    43 ■...
 • Seite 47: Sicherheit Von Personen

  Sie sich, dass diese angeschlossen sind und Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen richtig verwendet werden. Die Verwendung führen. einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern. │ DE │ AT │ CH ■ 44    PFS 710 D3...
 • Seite 48: Service

  Drücken Sie die Entriegelungstaste Beste Eignung: zum Sägen von Konstruktionsholz, drehen Sie den Handgriff nach rechts oder Span-, Platten- und Sperrholz, auch für Tauchschnitte. links. ♦ Lassen Sie den Handgriff einrasten. DE │ AT │ CH │ PFS 710 D3    45 ■...
 • Seite 49: Fußplatte Verstellen

  Drücken Sie den EIN- / AUS-Schalter 3. Schalten Sie das Gerät wie beschrieben ein und stellen Sie ihn im gedrückten Zustand mit dem sägen Sie das Werkstück mit konstantem Druck Feststellschalter fest. │ DE │ AT │ CH ■ 46    PFS 710 D3...
 • Seite 50: Wartung Und Reinigung

  Kunststoff angreifen. dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind ■ Reinigen Sie die Sägeblattaufnahme ggf. mit ei- kostenpflichtig. nem Pinsel oder durch Ausblasen mit Druckluft. DE │ AT │ CH │ PFS 710 D3    47 ■...
 • Seite 51 Gebrauch bestimmt. Bei HINWEIS missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht ► Bei Parkside und Florabest Werkzeugen von unserer autorisierten Service-Niederlassung senden Sie bitte ausschließlich den defekten vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. Artikel ohne Zubehör (z. B. Akku, Aufbewah- rungskoffer, Montagewerkzeuge, etc) ein.
 • Seite 52: Service

  IAN 279052 Importeur Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com DE │ AT │ CH │ PFS 710 D3    49 ■...
 • Seite 53: Original-Konformitätserklärung

  EN 60745-1:2009/A11:2010 EN 60745-2-11:2010 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Typbezeichnung der Maschine: Säbelsäge PFS 710 D3 Herstellungsjahr: 10 - 2016 Seriennummer: IAN 279052 Bochum, 21.10.2016 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 54 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus Informacijos data · Stand der Informationen: 10 / 2016 Ident.-No.: PFS710D3-102016-1 IAN 279052...