Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside P-AS 3,6 Li LB3 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise Seite 16

Lithium-ionen akkuschrauber
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_
16.04.2009
7:41 Uhr
Seite 16
SE
Innehållsförteckning
Sida
1. Inledning ................................................................................18
2. Säkerhetsanvisningar .............................................................18-20
3. Beskrivning av maskinen ........................................................21
4. Leveransomfattning ................................................................21
5. Ändamålsenlig användning .....................................................21
6. Tekniska data..........................................................................21
7. Innan du använder maskinen ..................................................22
8. Använda maskinen .................................................................22-23
10. Skrotning och återvinning .......................................................24
11. Förklaring om överensstämmelse...........................................25
12. Garantibevis............................................................................26
Eftertryck eller annan duplicering av
dokumentation och medföljande underlag för
produkter, även utdrag, är endast tillåtet med
Förbehåll för tekniska förändringar
uttryckligt tillstånd från ISC GmbH.
16

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

P-as 3,6 liIan 30423