Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PSSA 3.6 D4 Originalbetriebsanleitung

Akku-stabschrauber
Vorschau ausblenden

Werbung

CORDLESS SCREWDRIVER PSSA 3.6 D4
AKU ŠTAPNI ODVIJAČ
Prijevod originalnih uputa za uporabu
ȘURUBELNIŢĂ CU ACUMULATOR
Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας
IAN 290720
AKU ŠTAPNI ODVIJAČ
Prevod originalnog uputstva za upotrebu
АКУМУЛАТОРЕН ВИНТОВЕРТ
Превод на оригиналното ръководство
за експлоатация
AKKU-STABSCHRAUBER
Originalbetriebsanleitung

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PSSA 3.6 D4

 • Seite 1 CORDLESS SCREWDRIVER PSSA 3.6 D4 AKU ŠTAPNI ODVIJAČ AKU ŠTAPNI ODVIJAČ Prijevod originalnih uputa za uporabu Prevod originalnog uputstva za upotrebu ȘURUBELNIŢĂ CU ACUMULATOR АКУМУЛАТОРЕН ВИНТОВЕРТ Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale Превод на оригиналното ръководство за експлоатация ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ AKKU-STABSCHRAUBER Μετάφραση...
 • Seite 2 Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Pre čitanja rasklopite stranu sa uređajima i u sledećem koraku upoznajte se sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Sadržaj Uvod Srdačno Vam čestitamo na kupnji Vašega Uvod..........4 novog uređaja. Time ste se Vi odlučili za Svrha primjene ......4 jedan visokokvalitetni proizvod. Opći opis ........5 Tijekom proizvodnje ispitana je kvaliteta Opis funkcije ........5 ovog uređaja i podvrgnut je završnoj Obim isporuke .........
 • Seite 5: Opći Opis

  Opći opis Pregled Slike uređaja naći ćete na 1 Opružna čahura preklopljenoj strani. 2 Podešavanje zakretnog momenta 3 Pokazivač stanja napunjenosti Opis funkcije (nije vidljivo) 4 Tipka za otključavanje za pode- Baterijski odvijač s hodom ulijevo/udesno šavanje ručke posjeduje 6 stupnjeva zakretnog momenta, 5 Stakalce svjetla jedan stupanj za bušenje i LED radno svje- 6 Ručka...
 • Seite 6: Tehnički Podatci

  Tehnički podatci Upozorenje: Emisijska vrijednost vibracija se može razlikovati za vri- Baterijski odvijač ..PSSA 3.6 D4 jeme stvarnog korištenja električnog Napon motora ....3,6 V 1,5 Ah alata od podatkovne vrijednosti, Broj okretanja pri praznom ovisno od vrste i načina, kada se hodu (n ) ........200 min...
 • Seite 7: Opće Sigurnosne Upute Za Električne Alate

  1) SIGURNOST NA RAdNOm mJESTU Punjač je prikladan samo za punje- nje u prostorijama. a) Održavajte svoje radno područje čisto i dobro osvijetljeno. Neured- Polovi nost ili neosvijetljena radna područja Zaštitna klasa II mogu dovesti do nesreća. b) Nemojte raditi električnim alatom u okolini, u kojoj prijeti opasnost Električni uređaji ne spadaju u kuć- od eksplozije, u kojoj se nalaze...
 • Seite 8 rizik od električnog udara. dijelu uređaja, može dovesti do povreda. e) Ako radite električnim alatom e) Izbjegavajte nenormalno drža- na otvorenom, koristite samo nje tijela. Pobrinite se za sigurno produžne kablove, koji su ta- stajalište i u svako doba održa- kođer prikladni za vanjsko po- vajte ravnotežu.
 • Seite 9 alata. Prije uporabe uređaja daj- žara. te oštećene dijelove na popra- c) Udaljite punjač koji se ne koristi vak. Uzrok mnogih nesreća su loše od spajalica, kovanica, ključeva, čavala, vijaka ili drugih sitnih održavani električni alati. f) Rezne alate održavajte oštre i metalnih predmeta, koji bi mogli prouzrokovati premošćenje kon- čiste.
 • Seite 10: Pravilno Postupanje S Uređajima Za Punjenje

  sigurnost uređaja. jakom Sunčevom zračenju i ne- d) Uređaj za punjenje pri- mojte ih ostavljati na radijatoru. ključite samo na utičnicu s Toplina šteti punjaču i postoji opasnost uzemljenjem. Pazite na to, od eksplozije. da se mrežni napon slaže b) Ostavite zagrijani punjač da se s podacima na natpisu s ohladi prije punjenja.
 • Seite 11: Punjenje

  iz zidne utičnice. Punjenje baterije k) Ako priključni vod ovog uređaja bude oštećen, 1. Spojite utikač kabela za punje- onda isti mora zamijeni- nje (12) na utičnicu za punjenje ti proizvođač ili njegova (7) na uređaju. servisna služba odnosno 2. Priključite punjač ( 13) na zid- druga slično kvalificirana nu utičnicu.
 • Seite 12: Podešavanje Smjera Okretaja

  • Pritisnite prekidač za uključivanje/is- 1. Željeni nastavak (14) ili držač ključivanje, i prikaz stanja napunjenosti nastavaka (15) umetnite u glavu baterije prikazuje se uključivanjem 3 za nastavke (11). Zvučno će ule- LED u boji: ći. Zelena LED svijetlo svijetli: Baterija je 2. Za vađenje nastavaka ili držača potpuno napunjena.
 • Seite 13: Uporaba Džepne Svjetiljke

  Održavanje Uređaj se može zaključati u dva položaja drške: Pištolj-položaj drške Uređaj je bez održavanja. Štapni položaj drške Skladištenje Pritisnite tipku za otključavanje PRESS (4) i dršku uređaja (6) okre- • Čuvajte uređaj na suhom mjestu zaštiće- nite za 180°. Zvučno će uleći. nom od prašine, te izvan dometa djece.
 • Seite 14: Rezervni Dijelovi/Pribor

  Vaše lokalno poduzeće za odvoz sme- izboru – popravimo ili zamijenimo. Predu- ća ili naš Servisni centar. vjet za ovu garancijsku uslugu je, da se u • Vršimo besplatno uklanjanje Vaših pok- roku od tri godine priloži taj pokvareni ure- varenih poslanih uređaja.
 • Seite 15: Servis Za Popravke

  Servis za popravke ljanja, primjene sile i kod zahvata, koje ne poduzme naša autorizirana servisna poslovnica. Vi možete dati nalog za izvršenje poprava- ka, koji ne podliježu garanciji u našoj Ser- Obavljanje garancijskog slučaja visnoj poslovnici uz obračun usluge. Ona Kako bismo omogućili brzu obradu Vaših će Vam rado izraditi Predračun troškova.
 • Seite 16: Uvod

  Sadržaj Uvod Uvod.......... 16 Čestitamo na kupovini Vašeg novog uređa- Namenska upotreba ....16 ja. Time ste se odlučili za veoma kvalitetan Opšti opis ........17 proizvod. Kvalitet ovog proizvoda je za Opis funkcija ......... 17 vreme proizvodnje kontrolisan i sprovede- Obim isporuke .......
 • Seite 17: Opšti Opis

  Opšti opis Pregled Slika najvažnijih funkcional- 1 Oprugasta čaura nih delova možete da prona- 2 Podešavanje obrtnog momenta đete na isklopnoj strani. 3 Indikator stanja punjenja (nije vidljiv) Opis funkcija 4 Tipka za deblokadu za podešavanje ručke Akumulatorski štapni odvrtač sa hodom u 5 Staklo za svetiljku desnu/levu stranu ima 6 stepeni obrtnog 6 Ručka...
 • Seite 18: Tehnički Podaci

  Postoji neophodnost da se odrede bezbednosne mere za zaštitu poslu- Akumulatorski štapni odvrtač ..žitelja, koje su bazirane na proceni ........PSSA 3.6 D4 izuzeća tokom stvarnih uslova upotrebe (pritom trebate da uzmete Motorni napon ....3,6 V ; 1,5 Ah...
 • Seite 19: Opšte Bezbednosne Napomene Za Električne Uređaje

  Simboli u uputstvu: Električni alati stvaraju iskre, koje mogu da zapale prašine ili isparenja. Simboli opasnosti s navodi- c) držite decu i druga lica za vre- ma o sprečavanju nastanka me upotrebe električnog alata štete za lica i predmete. na udaljenosti. U slučaju odvlače- nja pažnje možete da izgubite kontro- Znak naredbe (umesto uskličnika je lu nad uređajem.
 • Seite 20 svakom trenutku održite ravno- područje umanjuje opasnost nastanka težu. Na taj način električni alat može- električnog udara. f) Ako ne možete da izbegnete rad te u neočekivanim situacijama bolje da električnog uređaja u vlažnom kontrolišete. okruženju, koristite fid sklopku. f) Nosite podobnu odeću. Ne nosi- te široku odeću niti nakit.
 • Seite 21 e) Električne alate održavajte tima. Upotreba drugih akumulatora pažljivo. kontrolišite, da li po- može da dovede do povreda i opasno- kretni delovi besprekorno funk- sti od požara. cionišu i da nisu zaglavljeni, da c) Akumulator koji ne koristite li su delovi slomljeni ili oštećeni držite dalje od spajalica, kova- nica, ključeva, eksera, vijaka ili u tolikoj meri, da funkcija elek-...
 • Seite 22: Ispravno Ophođenje S Punjačem Akumulatora

  lifikovanim stručnjacima, 8) SPECIJALNE SIGURNOSNE NA- isključivo sa upotrebom POmENE ZA AkUmULATORSkE originalnih rezervnih delo- UREđAJE va. Ne koristite defektan punjač i ne otvarajte pu- a) Ne izložite akumulator duže njač na sopstvenu ruku. vreme snažnoj sunčanoj svetlosti Time se obezbeđuje, da bez- i ne odložite ga na radijatorima.
 • Seite 23: Postupak Punjenja

  j) U cilju smanjenja opasno- • Defekti usled nestručne upotrebe ne sti od električnog udara podležu garanciji. izvucite utikač punjača iz utičnice pre čišćenja pu- Punjenje akumulatora njača. k) kada dođe do oštećenja 1. Povežite utikač za kabel punjača priključnog voda ovog (12) sa utičnicom za punjenje (7) uređaja, proizvođač...
 • Seite 24: Provera Stanja Napunjenosti Akumulatora

  Provera stanja napunjenosti 1. Utaknite željeni bit (14) ili držač akumulatora bita (15) u prihvat za bitove (11). Čujno će da ulegne. Indikator stanja napunjenosti ( 3) prika- 2. Za uklanjanje bita ili držača bita zuje stanje napunjenosti akumulatora. povucite opružnu čauru (1) na- •...
 • Seite 25: Upotreba Kao Baterijska Lampa

  Održavanje Uređaj možete da blokirate u dve pozicije ručke: Pozicija ručke pištolja Uređaj ne zahteva održavanje. Štapna pozicija Skladištenje Pritisnite tipku za deblokadu PRESS (4) i okrenite ručku (6) uređaja za • Uređaj čuvajte na suvom mestu zašti- 180°. Čujno će da ulegne. ćenom od prašine, izvan domašaja dece.
 • Seite 26: Rezervni Delovi / Pribor

  mestu, gde se vrši ekološki prihvatljiva da unutar trogodišnjeg roka defektan ure- reciklaža. S time u vezi se raspitajte đaj i dokaz o kupovini (račun kase) predo- kod Vašeg mesnog preduzeća za zbri- čite i pismeno kratko opišete, od čega se njavanje otpada ili u našem servisnom sastoji kvar i kada se pojavio.
 • Seite 27: Popravka - Servis

  Popravka - Servis sile i zahvata koje ne vrši naša autorizova- na servisna ispostava, garancija prestaje da važi. Popravke, koje ne podležu garanciji, mo- žete da naložite našoj servisnoj ispostavi Odvijanje u slučaju garancije uz plaćanje. Ona će Vam rado sastaviti Za omogućavanje brze obrade Vašeg predračun.
 • Seite 28: Introducere

  Cuprins Introducere Introducere ........ 28 Felicitări pentru achiziţia noului Dvs. apa- domeniul de aplicare ....28 rat. Aţi luat o decizie înţeleaptă şi aţi achi- descriere generală ..... 29 ziţionat un produs valoros. Descrierea modului de funcţionare ... 29 Acest aparat a fost verificat din punct de Inventar de livrare ......
 • Seite 29: Descriere Generală

  Descriere generală Privire de ansamblu Imaginile pot fi vizualizate 1 Manşon elastic pe partea rabatabilă. 2 Setare cuplu 3 Afişaj stare încărcare Descrierea modului de (invizibil) funcţionare 4 Tastă de deblocare pentru seta- rea mânerului Maşina de înşurubat în linie cu acumulator 5 Sticlă...
 • Seite 30: Date Tehnice

  Valoarea dată a emisiilor de vibraţie este măsurată prin intermediul unui proces Şurubelniţă tip normat de testare şi poate fi folosită pentru stilou cu acumulator ..PSSA 3.6 D4 a efectua comparaţii între diverse utilaje electrice. Tensiunea motorului ..3,6 V 1,5 Ah Turaţie de mers în gol (n...
 • Seite 31: Instrucţiuni Generale De Siguranţă Pentru Utilajele Electrice

  Simboluri înscrise pe încărcător unilor de siguranţă şi a prevederilor ghidului poate cauza producerea Atenţie! de şoc electric, incendiu şi/sau lezi- uni grave. Citiţi cu atenţie manualul de opera- Toate instrucţiunile de siguranţă şi re înainte de a încărca dispozitivul. ghidurile trebuie menţinute în bună...
 • Seite 32 cele ale ţevilor, dispozitivelor de ment de neatenţie în folosirea utilajului încălzire , cuptoarelor şi frigide- electric este suficient pentru a cauza relor. În cazul în care şi corpul Dvs. leziuni corporale grave. b) Folosiţi echipamentul personal este protejat prin legare la pământ, de protecţie şi ochelari de prote- apare un riscul major de şoc electric.
 • Seite 33 4) UTILIZAREA ŞI TRATAmENTUL Instrumentele de tăiere trebuie SCULEI ELECTRICE: menţinute ascuţite şi curate. Instrumentele de tăiere corespunzător a) Nu supra-sollicitaţi aparatul. îngrijite şi cu margini ascuţite se blo- Folosiţi doar utilajul electric spe- chează mai rar şi sunt mai uşor de cial dedicat activităţii dvs.
 • Seite 34: Manipularea Adecvată A Încărcătorului Pentru Acumulator

  tactelor. Un scurt-circuit între contac- îndelungat şi nu îl amplasaţi pe radiatoare. Căldura deteriorează tele acumulatorului poate genera arsuri sau incendiu. acumulatorul şi generază riscul de ex- d) În cazul folosirii necorespunză- plozie. toare, se pot scurge lichide din b) Înainte de încărcare, lăsaţi acu- mulatorul încălzit să...
 • Seite 35: Procedura De Încărcare

  schimb originale. Nu folo- k) În cazul în care cablul co- siţi încărcătorul dacă este nector al acestui aparat defect şi nu îl deschideţi. este deteriorat, trebuie să contactaţi fabricantul, ser- Astfel este garantată menţine- viciul lor de relaţii clienţii rea siguranţei aparatului.
 • Seite 36: Încărcarea Acumulatorului

  Încărcarea acumulatorului Verificați starea de încărcare a acumulatorului 1. Conectați stecărul cablului de alimentare (12) cu fişa de încăr- Afişajul stării de încărcare ( 3) semna- care (7) a aparatului. lizează starea de încărcare a acumulato- 2. Conectați încărcătorul ( rului.
 • Seite 37: Montarea/Schimbarea Biturilor

  Montarea/schimbarea Setarea mânerului biturilor Înainte de a efectua orice lucrare la Înainte de a efectua orice lucrare la aparat, reglați comutatorul sensului aparat, reglați comutatorul sensului de rotație ( 9) în poziție mediană de rotație ( 9) în poziție media- pentru a evita o pornire accidentală.
 • Seite 38: Mentenanţă

  • Menţineţi curate orificiile de aerisire, Nu aruncaţi acumulatorii şi carcasa motorului şi mânerele dispozi- aparat în gunoiul menajer, tivului. În acest scop, folosiţi un prosop apă sau foc (pericol de explo- umed sau o perie. zie). Acumulatorii deterioraţi Evitaţi utilizarea de detergenţi sau pot dăuna mediului şi sănătăţii solvenţi.
 • Seite 39: Garanţie

  Garanţie Conţinutul garanţiei Aparatul este fabricat în conformitate cu Stimată clientă, stimate client, standarde de calitate foarte înalte şi este Pentru acest aparat veţi primi 3 ani de ga- testat în detaliu înainte de livrare. ranţie, de la data achiziţiei. În cazul în care aparatul este deteriorat, Dreptul la garanţie este valabil pentru aveţi dreptul legal de a solicita compen-...
 • Seite 40: Reparaţii-Service

  Service-Center menţionat mai jos. Veţi primi informaţii suplimentare referitoare la modalitatea Service România de soluţionare a reclamaţiei Dvs. • Produsul evaluat ca fiind defect, în Tel.: 0800896637 urma consultării cu serviciul nostru E-Mail: grizzly@lidl.ro IAN 290720 de relaţii cu clienţii, poate fi expediat gratuit către departamentul de service Importator indicat de noi, odată...
 • Seite 41: Увод

  Съдържание Увод Увод ............41 Сърдечно Ви честитим закупуването Предназначение .........41 на Вашия нов уред. По такъв начин Общо описание ........42 Вие сте избрали един висококачествен Описание на функцията....42 продукт. По време на производството Обем на доставката ......42 уредът е проверяван за качество и е Преглед...
 • Seite 42: Общо Описание

  Общо описание Преглед Фигурите ще намерите 1 Пружинна гилза върху отварящата се стра- 2 Регулатор на въртящия мо- на. мент 3 Индикатор за състоянието на Описание на функцията зареждане (не се вижда) Акумулаторният винтоверт с десен/ляв 4 Деблокиращ бутон за настрой- ход...
 • Seite 43: Технически Данни

  Технически данни Предупреждение: Стойността на емисиите по време Акумулаторна ответка ..PSSA 3.6 D4 на действителната употреба на Напрежение на електрическия инструмент може двигателя ......3,6 V 1,5 Ah да се различава от посочената Обороти на празен ход (n ) ..200 min стойност...
 • Seite 44: Общи Инструкции За Безопасност Ръководството За Експлоатация За Ел. Инструменти

  Зарядното устройство е подходя- инструмент” се отнася за електрически що само за употреба в помеще- инструменти, които работят в мрежата ния. (с мрежов кабел) и за акумулаторни електрически инструменти (без мрежов Полюси кабел). Клас защита II 1) БеЗОПАСнОСТ нА РАБОТнОТО мяСТО: Не...
 • Seite 45 заземи. да доведе до сериозни наранява- c) Пазете електрическия инструмент ния. b) носете лични предпазни от дъжд или влага. Проникването на вода в електрическия инструмент средства и винаги защитни очи- ла. Носенето на лични предпазни повишава риска от удар от ток. d) не...
 • Seite 46 4) УПОТРеБА И ТРеТИРАне нА Поддържайте режещите инстру- елекТРИчеСкИя ИнСТРУменТ: менти остри и чисти. Грижливо поддържаните режещи инструменти a) не претоварвайте уреда. За ва- с остри режещи ръбове заяждат по- шата работа използвайте само малко и се водят по-лесно. g) Използвайте електрическия предназначен...
 • Seite 47: Указания За Безопасност За То Съдържа Важни Указания За Зарядното Устройство На Безопасността, Употребата И Батерията

  c) Дръжте батерията, която не се 8) СПеЦИАлнИ ИнСТРУкЦИИ ЗА използва, далече от канцеларски БеЗОПАСнОСТ ЗА АкУмУлА- кламери, монети, ключове, пиро- ТОРнИ УРеДИ ни, винтове или други дребни ме- тални предмети, които биха могли a) не излагайте батерията по-п- родължително време на силна да...
 • Seite 48: Зареждане

  c) Преди всяка употреба h) Избягвайте механични проверявайте зарядно- повреди на зарядното то устройство, кабела и устройство. Те могат да до- щепсела и ги давайте за ведат до вътрешни къси съе- поправка от квалифици- динения. рани специалисти и само i) Зарядното устройство с...
 • Seite 49: Зареждане На Батерията

  Пуск безопасно ниско напрежение) съгласно обозначението върху него. • Заредете вградената батерия на Носенето на защита за слуха на- уреда преди първата употреба. Не малява риска от увреждания на зареждайте батерията много пъти слуха. един след друг за кратко време. Включване...
 • Seite 50: Въртене

  Настройка на посоката на 3. Извадете бита или държача въртене за битове от гнездото (11) при изтеглена пружинна гилза (1). Чрез превключвателя за посоката на Освободете пружинната гилза. въртене можете да избирате посоката Регулатор на въртящия момент на въртене на уреда (десен и ляв ход) и...
 • Seite 51: Използване На Фенера

  Натиснете деблокиращия бу- или четка. тон PRESS (4) и завъртете ръ- Не използвайте почистващи препа- кохватката (6) на уреда на 180°. рати и разтворители. С тях можете Той се фиксира с отчетливо да повредите уреда безвъзвратно. щракване. Техническа поддръжка Използване на фенера Уредът...
 • Seite 52: Резервни Части/Принадлежности

  Резервни части/ където той ще бъде рециклиран по Принадлежности щадящ околната среда начин. За целта попитайте Вашата местна Резервни части и при- фирма за събиране на отпадъци надлежности можете да получите или наш сервизен център. на адрес • Ние ще изхвърлим безплатно www.grizzly-service.eu изпратените...
 • Seite 53 в какво се състои дефектът и кога е стопанска употреба. При злоупотреба и неправилно третиране, употреба на възникнал. Ако дефектът е покрит от нашата гаранция, Вие ще получите сила и при интервенции, които не са обратно ремонтирания или нов продукт. извършени...
 • Seite 54: Ремонтен Сервиз / Извънгаранционно Обслужване

  Ремонтен сервиз / * Чл. 112. (1) При несъответствие на извънгаранционно потребителската стока с договора за продажба потребителят има право обслужване да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в Ремонти извън гаранцията можете да съответствие с договора за продажба. възложите...
 • Seite 55 (3) След изтичането на срока по ал. 2 (3) Търговецът е длъжен да удовлетво- потребителят има право да развали ри искане за разваляне на догово- договора и да му бъде възстановена ра и да възстанови заплатената от заплатената сума или да иска нама- потребителя...
 • Seite 56: Εισαγωγή

  Περιεχόμενα εισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας συ- εισαγωγή ..........56 σκευής σας. Προτιμήσατε να αγοράσετε Σκοπός χρήσης........56 ένα προϊόν ανώτερης ποιότητας. Γενική περιγραφή ........57 Η ποιότητα αυτής της συσκευής ελέγχθη- Περιγραφή λειτουργίας ......57 κε κατά τη διάρκεια της παραγωγής, αλλά Παραδοτέα...
 • Seite 57: Γενική Περιγραφή

  Γενική περιγραφή Επισκόπηση Την απεικόνιση των σημα- 1 Ελατηριωτό περίβλημα ντικότερων εξαρτημάτων 2 Ρύθμιση ροπής στρέψης λειτουργίας θα βρείτε στη 3 Ένδειξη κατάστασης φόρτισης σελίδα-φάκελλο. (δεν απεικονίζεται) 4 Πλήκτρο απασφάλισης για την Περιγραφή λειτουργίας ρύθμιση λαβής 5 Γυαλί φακού Το επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι με δεξιά/ 6 Λαβή...
 • Seite 58: Τεχνικά Στοιχεία

  Τεχνικά στοιχεία H αφερόμενη τιμή μετάδοσης δόνησης μετρήθηκε βάσει τυποποιημένης μεθόδου Κατσαβιδι μπαταριας . PSSA 3.6 D4 δοκιμής και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Τάση κινητήρα ....3,6 V ; 1,5 Ah τη σύγκριση μίας ηλεκτρικής συσκευής με Αριθμός στροφών ρελαντί (n ) ..
 • Seite 59: Γενικές Υποδείξεις Ασφαλείας Για

  Εικονοσήματα πάνω στο φορτιστή: Διατηρείτε όλες τις υποδείξεις ασφα- λείας και τις οδηγίες για μελλοντική Προσοχή! αναφορά. Η έννοια „ηλεκτρικά εργαλεία», που χρη- Πριν τη φόρτιση να μελετήσετε τις σιμοποιείται στις υποδείξεις ασφαλείας, Οδηγίες χρήσης. αναφέρεται σε ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούνται...
 • Seite 60 b) Να αποφεύγετε την σωματική επα- 3) ΑΣΦΑλΕιΑ ΑΤΟΜωΝ: φή με γειωμένες επιφάνειες όπως τις γειωμένες επιφάνειες σωλήνων, a) Να είστε προσεκτικοί, να προσέχετε θερμάνσεων, εστιών και ψυγείων. τί κανετε, και να εργάζεστε συνετά με το ηλεκτρικό εργαλείο. Μη χρη- Υπάρχει...
 • Seite 61 Να φοράτε πάντα τον κατάλληλο κάρουν όλα τα κινούμενα τμήματα ρουχισμό εργασίας. Μη φοράτε ή εάν έχουν σπάσει εξαρτήματα ή ορισμένα τμήματα έχουν ζημιές που φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Να κρα- τάτε τα μαλλιά, τα ρούχα και τα γάντια εμποδίζουν την άψογη λειτουργία του ηλεκτρικού...
 • Seite 62: Σωστή Μεταχείριση Της Συσκευής Υποδείξεις Για Την Ασφάλεια, Τη Φόρτισης Συσσωρευτή

  χρησιμοποιηθεί με άλλες μπαταρίες. ίδιο του το καλώδιο δικτύου. Η επα- b) Να χρησιμοποιείτε μόνο τις μπατα- φή της βίδας με έναν αγωγό υπό τάση μπορεί να θέσει υπό τάση και ρίες που προβλέπονται για χρήση στα εκάστοτε ηλεκτρικά εργαλεία. τα...
 • Seite 63: Φόρτιση

  από μη επιτηρούμενα παιδιά. να προκαλέσει βραχυκύκλωμα. i) Ο φορτιστής δεν επιτρέπεται Μην φορτίζετε μη επαναφορτι- να λειτουργεί πάνω σε εύ- ζόμενες μπαταρίες με τον φορ- τιστή. φλεκτη επιφάνεια (π.χ. χαρτί, c) Πριν από κάθε χρήση να ύφασμα). Υφίσταται κίνδυνος ελέγχετε...
 • Seite 64: Φόρτιση Συσσωρευτή

  Η εγκατάσταση μπαταρία. Μην φορτίζετε τη μπαταρία περισσότερες αλλεπάλληλες φορές για σύντομο διάστημα. Η χρήση προστασίας για την ακοή • Για τη φόρτιση του ενσωματωμένου μειώνει τον κίνδυνο βλαβών στην στη συσκευή συσσωρευτή λιθίου ακοή. - ιόντων, χρησιμοποιείτε κατά Ενεργοποίηση και προτίμηση...
 • Seite 65: Ρύθμιση Κατεύθυνσης Περιστροφής

  Ρύθμιση κατεύθυνσης περι- 2. Για την απομάκρυνση μυτών ή στροφής της συγκράτησης μυτών, τραβήξ- τε πίσω το ελατηριωτό περίβλη- Με τον διακόπτη κατεύθυνσης περιστρο- μα (1). φής μπορείτε να επιλέξετε την κατεύθυν- 3. Αφαιρέστε την μύτη ή την συ- ση περιστροφής της συσκευής (δεξιά και γκράτηση...
 • Seite 66: Χρήση Ως Φακός

  Η συσκευή μπορεί να ασφαλιστεί σε δύο • Να κρατάτε καθαρές τις σχισμές αερι- θέσεις λαβής: σμού, το περίβλημα του κινητήρα και Θέση λαβής πιστολιού τις λαβές τις συσκευής. Για τον καθα- Θέση ράβδου ρισμό να χρησιμοποιείτε ένα νωπό πανί ή μία βούρτσα. Πατήστε...
 • Seite 67: Απόσυρση/Προστασία Του Σης

  Απόσυρση/προστασία του Ανταλλακτικά/Αξεσουάρ περιβάλλοντος Ανταλλακτικά και αξεσουάρ μπο- ρείτε να βρείτε στη σελίδα Παραδώστε συσκευή, αξεσουάρ και συ- www.grizzly-service.eu σκευασία για ανακύκλωση που σέβεται το περιβάλλον. Εάν δεν έχετε Internet, απευθυνθείτε τηλεφωνικά στο Κέντρο Σέρβις (βλέπε Μην πετάτε τις ηλεκτρικές συσκευ- «Service-Center»...
 • Seite 68: Εγγύηση

  Εγγύηση αγορά, πρέπει να δηλωθούν αμέσως μετά το ξεπακετάρισμα. Για όλες τις επισκευές Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη, που καθίστανται απαραίτητες μετά τη λήξη για τη συσκευή αυτή σας προσφέρουμε της εγγύησης επιβαρύνεστε με τις σχετι- κές δαπάνες. εγγύηση 3 ετών από την ημερομηνία της αγοράς.
 • Seite 69: Σέρβις Επισκευής

  • Τον αριθμό προϊόντος θα τον βρείτε Προσοχή: Παρακαλούμε να στείλετε τη στην ετικέτα στοιχείων της συσκευής. συσκευή σας στο υποκατάστημά μας για • Εάν παρουσιαστούν σφάλματα λει- σέρβις, καλά καθαρισμένη και με την σχε- τουργίας ή άλλα ελαττώματα, επι- τική...
 • Seite 70: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........70 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......70 ein hochwertiges Gerät entschieden. Die- Allgemeine Beschreibung ... 71 ses Gerät wurde während der Produktion Funktionsbeschreibung ....71 auf Qualität geprüft und einer Endkontrolle Lieferumfang........
 • Seite 71: At Ch

  Allgemeine Übersicht Beschreibung 1 Federhülse Die Abbildung der wich- 2 Drehmomenteinstellung tigsten Funktionsteile finden 3 Ladezustandsanzeige Sie auf der Ausklappseite. (nicht sichtbar) 4 Entriegelungstaste Funktionsbeschreibung zur Griffeinstellung 5 Taschenlampenglas Der Akku-Stabschrauber mit Rechts-/Links- 6 Griff lauf besitzt 6 Drehmomentstufen, eine Bohr- 7 Ladebuchse stufe und ein LED-Arbeitslicht.
 • Seite 72: Technische Daten

  Technische Daten Art und Weise, in der das Elektro- werkzeug verwendet wird. Gerät ......PSSA 3.6 D4 Es besteht die Notwendigkeit, Si- Motorspannung ..... 3,6 V ; 1,5 Ah cherheitsmaßnahmen zum Schutz des Bedieners festzulegen, die auf Leerlaufdrehzahl (n ) ....200 min Drehmoment ......
 • Seite 73: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  1) ARBEITSPLATZSICHERHEIT Schutzklasse II a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich Elektrogeräte gehören nicht in den sauber und gut beleuchtet. Un- Hausmüll. ordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbe- Symbole in der Anleitung: reiche können zu UnfälIen führen. b) Arbeiten Sie mit dem Elektro- Gefahrenzeichen mit Anga- werkzeug nicht in expIosionsge- ben zur Verhütung von Per- fährdeter Umgebung, in der sich...
 • Seite 74 zu tragen, aufzuhängen oder um und Einsatz des Elektrowerkzeuges, ver- den Stecker aus der Steckdose ringert das Risiko von Verletzungen. zu ziehen. Halten Sie das ka- c) Vermeiden Sie eine unbeab- bel fern von Hitze, Öl, scharfen sichtigte lnbetriebnahme. Ver- kanten oder sich bewegenden gewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet...
 • Seite 75 4) VERWENdUNG UNd BEHANd- f) Halten Sie Schneidwerkzeuge LUNG dES ELEkTROWERkZEUGS scharf und sauber. SorgfäItig ge- pflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen a) Überlasten Sie das Gerät nicht. Schneidkanten verklemmen sich weni- Verwenden Sie für Ihre Arbeit das ger und sind Ieichter zu führen. g) Verwenden Sie Elektrowerk- dafür bestimmte Elektrowerk- zeug.
 • Seite 76: Richtiger Umgang Mit Dem Akkuladegerät

  metallgegenständen, die eine strahlung aus und legen Sie ihn Überbrückung der kontakte ver- nicht auf Heizkörpern ab. Hitze ursachen könnten. Ein Kurzschluss schadet dem Akku und es besteht Explo- zwischen den Akkukontakten kann Ver- sionsgefahr. b) Lassen Sie einen erwärmten brennungen oder Feuer zur Folge haben.
 • Seite 77: Ladevorgang

  defektes Ladegerät nicht duzieren, ziehen Sie den und öffnen Sie es nicht Stecker des Ladegeräts selbst. Damit wird sicherge- aus der Steckdose heraus, bevor Sie es reinigen. stellt, dass die Sicherheit des k) Wenn die Anschlussleitung Gerätes erhalten bleibt. d) Achten Sie darauf, dass dieses Gerätes beschä- die Netzspannung mit den digt wird, muss sie durch...
 • Seite 78: Akku Aufladen

  Ladezustand des Akkus Bestimmungen und Hinweise zum Um- prüfen weltschutz. • Defekte, die aus unsachgemäßer Handhabung resultieren, unterliegen Die Ladezustandsanzeige ( 3) signali- nicht der Garantie. siert den Ladezustand des Akkus. • Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, der Akku aufladen Ladezustand des Akkus wird durch Aufleuchten der 3 farbigen LED-Leuch- 1.
 • Seite 79: Drehmomenteinstellung

  1. Stecken Sie den gewünschten Bit Das Gerät kann in zwei Griffeinstellungen (14) oder Bithalter (15) in die arretiert werden: Bitaufnahme (11). Er rastet hör- Pistolengriffposition bar ein. Stabposition 2. Zum Entfernen von Bit oder Bithalter ziehen Sie die Federhül- Drücken Sie die Entriegelungstaste se (1) zurück.
 • Seite 80: Wartung

  Verwenden Sie keine Reinigungs- bzw. • Entsorgen Sie das Gerät mit entla- Lösungsmittel. Sie könnten das Gerät denem Akku. Öffnen Sie Gerät und damit irreparabel beschädigen. Akku nicht. • Entsorgen Sie das Gerät nach den Wartung lokalen Vorschriften. Geben Sie das Gerät an einer Sammelstelle ab, wo es Das Gerät ist wartungsfrei.
 • Seite 81: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Gerätes Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 82: Reparatur-Service

  Service-Center E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- formationen über die Abwicklung Ihrer Service deutschland Reklamation. • Ein als defekt erfasstes Gerät können Tel.: 0800 54 35 111 Sie, nach Rücksprache mit unserem E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 290720 Kundenservice, unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbons) und der Service Österreich Angabe, worin der Mangel besteht...
 • Seite 83: Prijevod Originalne Ce Izjave O Podudarnosti

  Prijevod originalne CE Izjave o podudarnosti Ovim mi potvrđujemo da Baterijski odvijač serije PSSA 3.6 D4 Serijski broj 201712000001 - 201803260700 odgovara sljedećim odgovarajućim direktivama EU-a u njihovoj valjanoj verziji: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Za jamčenje sukladnosti primijenjene su sljedeće usklađene norme kao i nacionalne norme i odredbe: EN 60745-1:2009+A11:2010 • EN 60745-2-2:2010 EN 55014-1:2006/A2:2011 • EN 55014-2:2015 • EN 62471:2008...
 • Seite 84: Prevod Originalne Ez Izjave O Konformitetu

  Prevod originalne EZ izjave o konformitetu Ovime potvrđujemo, da akumulatorski štapni odvrtač Serija proizvodnje PSSA 3.6 D4 Broj serije 201712000001 - 201803260700 odgovara sledećim merodavnim EU-smernicama u njihovom važećem izdanju: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* U cilju obezbeđenja podudarnosti primenjene su sledeće harmonizovane norme i nacio- nalne norme i odredbe: EN 60745-1:2009+A11:2010 • EN 60745-2-2:2010 EN 55014-1:2006/A2:2011 • EN 55014-2:2015 • EN 62471:2008 EN 61000-3-2:2014 • EN 61000-3-3:2013...
 • Seite 85: Traducerea Declaraţiei Originale De Conformitate Ce

  Traducerea Declaraţiei Originale de Conformitate CE Prin prezenta confirmăm, că Șurubelniţă tip stilou cu acumulator viiseria PSSA 3.6 D4 numărul serial 201712000001 - 201803260700 corespunde următoarelor prevederi UE relevante, în ultima lor variantă valabilă: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Pentru a garanta conformitatea, au fost aplicate următoarele norme armonizate, norme naţionale şi prevederi: EN 60745-1:2009+A11:2010 • EN 60745-2-2:2010 EN 55014-1:2006/A2:2011 • EN 55014-2:2015 • EN 62471:2008 EN 61000-3-2:2014 • EN 61000-3-3:2013...
 • Seite 86: Превод На Оригиналната Ce- Щети В Резултат На Неправилна Употре- Декларация За Съответствие

  Превод на оригиналната CE-декларация за съответствие С настоящото потвърждаваме, че А умулаторна ответ а к к серия PSSA 3.6 D4 Сериен номер 201712000001 - 201803260700 отговаря на следните директиви на EС в съответната им действаща редакция: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* За да се гарантира съответствието, са приложени следните хармонизирани норми и...
 • Seite 87: Μετάφραση Της Πρωτότυπης Νο Για Το Χρήστη. Ο Κατασκευαστής Δεν Δήλωσης Συμμόρφωσης Ce

  Μετάφραση της πρωτότυπης Δήλωσης συμμόρφωσης CE          Κατσαβιδι μπαταριας Σειρά PSSA 3.6 D4 Αριθμός σειράς 201712000001 - 201803260700           : 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU*     -,     ...
 • Seite 88: Original Eg Konformitätserklärung

  Original EG Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass der Akku-Stabschrauber Baureihe PSSA 3.6 D4 Seriennummer 201712000001 - 201803260700 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60745-1:2009+A11:2010 • EN 60745-2-2:2010 EN 55014-1:2006/A2:2011 • EN 55014-2:2015 • EN 62471:2008 EN 61000-3-2:2014 • EN 61000-3-3:2013 EN 60335-2-29:2004/A2:2010 • EN 60335-1:2012/A11:2014 • EN 62233:2008...
 • Seite 90 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Last Information Update · Stanje informacija Stanje informacija · Versiunea informaţiilor Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 10 / 2017 Ident.-No.: 72036432102017-HR /RS /RO / BG / GR IAN 290720...