Herunterladen Diese Seite drucken

Beskrivning Av Maskinen; Leveransomfattning; Ändamålsenlig Användning; Tekniska Data - Parkside P-AS 3,6 Li LB3 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Lithium-ionen akkuschrauber
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Anleitung_P_AS_3_6_Li_4513415:_

3. Beskrivning av maskinen

(bild 1)
1. Bitsfäste
2. LED-ljus
3. Låsknapp
4. Strömbrytare för lampa
5. Kapacitetsindikering för batteriet
6. Knapp för kapacitetsindikering för batteriet
7. Laddningskontrollampa
8. Laddningsuttag
9. Strömbrytare
10. Omkopplare för rotationsriktning
11. Laddare
12. Laddningskabel
13. Vridmomentsinställning
14. Chuckhylsa

4. Leveransomfattning

Ta ut alla delar ur förpackningen och kontrollera
att allt är komplett.
Batteridriven skruvdragare P-AS 3,6 Li
Laddare
20 st bits
Bitshållare
Transportväska
Bruksanvisning
5. Ändamålsenlig användning
Den batteridrivna skruvdragaren är avsedd för
att dra åt och lossa på skruvar.
Maskinen får endast användas till sitt avsedda
ändamål. Användningar som sträcker sig utöver
detta användningsområde är ej
ändamålsenliga. För materialskador eller
personskador som resulterar av sådan
användning ansvarar användaren själv.
Tillverkaren övertar inget ansvar.
Tänk på att våra produkter endast får användas
till ändamålsenligt syfte och inte har
konstruerats för yrkesmässig, hantverksmässig
eller industriell användning. Vi ger därför ingen
16.04.2009
7:41 Uhr
Seite 21
garanti om produkten används inom
yrkesmässiga, hantverksmässiga eller
industriella verksamheter eller vid liknande
aktiviteter.

6. Tekniska data

Spänningsförsörjning motor
Tomgångs-varvtal
Höger-/vänstergång
Laddningsspänning batteri
Laddningsström batteri
Nätspänning laddare
Laddningstid
Batterityp
Vikt
LED-klass
Buller och vibration
Buller- och vibrationsvärden har bestämts enligt
EN 60745.
Ljudtrycksnivå L
Osäkerhet K
pA
Ljudeffektnivå L
Osäkerhet K
WA
Bär hörselskydd.
Buller kan leda till att hörseln förstörs.
Totala vibrationsvärden (vektorsumma i tre
riktningar) har bestämts enligt EN 60745.
Skruvdragning utan slag
Vibrationsemissionsvärde a
Osäkerhet K = 1,5 m/s
Obs!
Vibrationsvärdet förändras pga. elverktygets
användningsområde och kan i undantagsfall
ligga över det angivna värdet.
SE
3,6 V DC
200 min
6 V DC
300 mA
230 V~ 50 Hz
3-5,5 tim
Li-Ion
0,4 kg
62 dB(A)
pA
3 dB
73 dB(A)
WA
3 dB
≤ 2,5 m/s
2
h
2
-1
ja
1
21

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

P-as 3,6 liIan 30423