Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 71
822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 1 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20
Assistent Food Processor AFP8..
S
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . 7
Brugsanvisning . . . . . . . . . . 19
N
Bruksanvisning . . . . . . . . . . 32
Käyttöohje . . . . . . . . . . . . . . 45
Instruction book . . . . . . . . . 58
D
Gebrauchsanweisung . . . . . 71
F
Mode d'emploi . . . . . . . . . . 85
Gebruiksaanwijzing . . . . . . . 99
I
Istruzione per l'uso . . . . . . 112
E
Instrucciones de uso. . . . . 125
P
Návod k použití . . . . . . . . . 152
Instrukcja obsługi . . . . . . . 165
PAGE
H
Használati útmutató . . . . . .179
Návod na obsluhu . . . . . . .193
Navodilo za uporabo . . . . .207
Priručnik . . . . . . . . . . . . . . .221
Priročnik za navodila . . . . .234
Rokasgrāmata . . . . . . . . . .262
Instrukcija . . . . . . . . . . . . . .276
Kasutusjuhend . . . . . . . . . .290
Kullanma kılavuzu . . . . . . .304
Óïúòâàíå çà ðàáîòà. . . . . . .318
²íñòðóêö³ÿ ç åêñïëóàòàö³¿ . . .333

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Electrolux AFP880

 • Seite 1: Inhaltsverzeichnis

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 1 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Assistent Food Processor AFP8.. PAGE Használati útmutató ..179 Bruksanvisning ... 7 Návod na obsluhu ..193 Brugsanvisning .
 • Seite 2 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 2 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20...
 • Seite 3 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 3 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20...
 • Seite 4 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 4 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20...
 • Seite 5 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 5 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20...
 • Seite 6 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 6 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20...
 • Seite 7: Säkerhetsföreskrifter

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 7 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Bästa köpare, Beskrivning av maskin (bild 1) läs noga igenom denna bruksanvisning. Beakta särskilt säkerhetsföreskrifterna på de första sidorna. Förvara bruksan- Bilden visar AFP 850 visningen för ett senare bruk på ett säkert ställe och ge den vidare till möj- Motorhus liga senare ägare.
 • Seite 8 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 8 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 • Dra aldrig ut stickproppen ur väggut- • Obs! Metallkniven (bild 1/Q) är taget genom att slita i nätsladden. mycket vass! Risk för skärskada! Grip alltid tag i metallknivens grepp och •...
 • Seite 9 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 9 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 • Efter avslutat arbete frånkoppla maski- Säkerhetssystem nen och dra ut stickproppen ur väggut- Maskinen är utrustad med flera säker- taget. hetssystem. • Mixern och universalskålen kan startas Avfallshantering endast om respektive behållare och till- hörande lock är rätt påsatta.
 • Seite 10 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 10 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 0 Sätt mixerbägaren resp. universalskalen Så här används mixern pa plats (bild 18/➂ och ➃) enligt bes- 0 Öppna locket (bild 1/C) fyll i alla ingre- krivning i denna bruksanvisning. dienser som behövs.
 • Seite 11 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 11 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 • Insatshållare (bild 1/O) med skärin- Sätt in drivaxeln (bild 7) sats (bild 10) 0 Sätt upp drivaxeln (bild 1/H) på tappen Insatserna är på greppen märkta med i mitten på universalskålen. ett nummer (1 till 6).
 • Seite 12: Citruspress

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 12 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 0 Ta ut önskad insats ur tillbehörsfacket Citruspress och håll endast i greppet (bild 9). 0 Placera insatsens spets i centrum på Förberedelser (bild 13) insatshållaren och skjut in i skivans spår (bild 10).
 • Seite 13: Tekniska Data

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 13 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Plastdetaljer åldras snabbare om de Mixer ofta diskas i maskin. Om de det oaktat skall diskas i maskin måste de placeras i Med hjälp av Pulse-steget kan bägaren övre korgen. och kniven rengöras på...
 • Seite 14 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 14 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Användningstips • Vid bearbetning av torr blandning kan det vara nödvändigt att då och då frånkoppla maskinen, öppna mixer- Mixer locket och med degskrapa skrapa ner ingredienserna från mixerbägarens • Mixern är speciellt lämplig för hack- insida.
 • Seite 15 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 15 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Multfunktionsenhet Så här används insatshållaren Det är ytterst viktigt att ingredienserna Hacka tillförs på rätt sätt genom mataröpp- Bästa resultatet uppnås om bitarna ningen. som skall hackas är lika stora. Skär eller Om så...
 • Seite 16 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 16 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Redskap Livsmedel Max. Hastighet Anvisningar mängd Hacka Metallkniv Grönsaker t.ex. lök 800 g 3 – 5 Frukt och grönsaker bör Frukt 800 g vara färska och fasta, skär Färska örter 1 knippe dem i lika stora bitar Nötter, mandel...
 • Seite 17 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 17 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Recept Basrecept för biskvi Grundrecept rördeg Äggvita 500 g Mjöl 4 msk kallt vatten 1 påse Bakpulver 200 g Socker 250 g mjukt margarin eller smör 1 påse Vaniljsocker 250 g Socker Äggula 1 påse...
 • Seite 18 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 18 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Grundrecept för mördeg Grundrecept jäsdeg 250 g Mjöl 500 g Mjöl 1 tsk Bakpulver 40 g Jäst (färsk) eller 1 påse torrjäst 125 g kallt margarin eller smör 80 g Socker 60 g Socker...
 • Seite 19: Kære Kunde

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 19 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Kære kunde Apparatbeskrivelse (billede 1) Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem. Bemærk i særdeleshed sikkerhedshen- Illustrationen viser AFP 850 visningerne på de første sider i denne! Opbevar venligst brugsanvisningen til Motorhus senere brug.
 • Seite 20: Sikkerhedshenvisninger

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 20 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Sikkerhed for børn Sikkerhedshenvisninger • Lad aldrig apparatet køre uden opsyn, Sikkerhedsmæsssigt overholder dette og varetag overfor børn en særlig apparat de anerkendte regler for teknik opsynspligt! og lovens krav til apparaters sikkerhed. •...
 • Seite 21: Bortskaffelse

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 21 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 studsen. Fare for kvæstelser! Arbejd at forebygge eventuelle negative kun med stopperen (billede 1/E), for at påvirkninger af miljøet og af personers trykke skæregodset ned. helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt.
 • Seite 22 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 22 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 mod beskadigelser. Knappen til overop- Forberedelse mikser hedningssikringen (billede 1/N) i appara- For at mikserbeholderen kan sættes på, tets bund springer i det tilfælde ud. skal sikkerhedsafdækningen til mikser- Hvis den situation opstår, gør man som drevet (billede 1/T og billede 4) være følger.
 • Seite 23 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 23 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Det anbefales at begynde på en lav Groft rivejern hastighed og derefter skue op på en Til grov rivning af grønsager og højere hastighed. Trykkes impuls-knap- frugt osv. pen kører mikseren på højeste hastig- Fint rivejern hed.
 • Seite 24 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 24 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 • indsatsholder (billede 1/O) med skære- Betjening multifunktionsdel indsats (billede 9) Åbn dækslet (billede 1/F) og fyld alle Indsatsholderen skal alt efter formålet nødvendige ingredienser i universal- bestykkes med den passende indsats (se skålen.
 • Seite 25: Rengøring Og Pleje

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 25 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Citronpresse Rengøring og pleje Forberedelse (billede 13) Motorhus 0 Sæt universalskålen på som beskrevet Sørg for, at der ikke kommer væske ind længere oppe (billede 5). i motorhuset! 0 Sæt citronpressens siindsats (billede 0 Rengør motorhuset med en klud.
 • Seite 26: Tekniske Data

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 26 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 0 Sæt knivanordningen i beholderen Tekniske data nedefra, derved skal knivanordningen Netspænding: 230 – 240 V holdes lidt skråt. Stram knivenheden ved at bruge lukkedækslet som værktøj Strømforbrug: 800 W ved at dreje det med uret (billede 14).
 • Seite 27: Tips Til Brug

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 27 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Tips til brug • Is-knusning: Hæld lidt vand i beholde- ren, inden du knuser isen. • Ved brug af tørre blandinger kan det Mikser være nødvendigt, ind imellem at slukke apparatet, åbne dækslet og med •...
 • Seite 28 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 28 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Multifunktionsdel Arbejde med indsatsholderen Den rigtige tilførsel af levnedsmid- Hakke lerne gennem påfyldningsstudsen er For at få et ensartet resultat bør du meget vigtig. forarbejde muligst lige store stykker. Skær evt. de forberede levnedsmidler i Skær eller bræk inden forarbejdningen mindre stykker, således at de problem- levnedsmidlerne i lige store stykker.
 • Seite 29 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 29 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Værktøj Levnedsmiddel Max. Hastig- Henvisninger mængde Hakke Metalkniv Grønsager, fx løg 800 g 3 – 5 Frugt og grønsager bør frugt 800 g være friske og faste, anvend friske urter 1 bundt lige store styker nødder, mandler...
 • Seite 30 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 30 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Opskrifter Grundopskrift Biskuit Grundopskrift røredej æggehvider 500 g 4 spsk. koldt vand 1 brev bagepulver 200 g sukker 250 g blød magarine eller smør 1 brev vanillesukker 250 g sukker æggeblommer 1 brev vanillesukker...
 • Seite 31 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 31 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Grundopskrift mørdej Grundopskrift gærdej 250 g 500 g 1 tesk. bagepulver 40 g gær (frisk) eller 1 pk. tørgær 125 g kold magarine eller smør 80 g sukker 60 g sukker 1 prise salt...
 • Seite 32 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 32 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Kjære kunde, Beskrivelse av maskinen (figur 1) les nøye gjennom denne bruksanvis- ningen. Vær spesielt oppmerksom på sikker- Tegningen viser AFP 850 hetsreglene på de første sidene i bruk- sanvisningen! Ta vare på Motorhus bruksanvisningen for senere bruk.
 • Seite 33 Feil reparasjon kan tilbehørsrommet (fig. 1/K). Vær forsik- medføre betydelige farer. Ta kontakt tig når de vaskes! med Electrolux kundeservice eller din • Advarsel: Knivinnretningen til mikse- fagforhandler ved reparasjon. ren (fig. 14/a) er svært skarp! Fare for •...
 • Seite 34 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 34 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 • Sett alltid universalbollen (fig. 1/G) på Når du ikke skal bruke apparatet ditt motorhuset før du setter inn spindel lenger, leveres du det til nærmeste (fig. 1/H) og utstyr. returmottak eller til din forhandler.
 • Seite 35 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 35 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 0 Vri sikkerhetslokket med klokka og ta vernet (fig. 1/N) under maskinen spretter da ut. det av. – Den røde varsellampen (fig. 4/a) Når det skjer, skal man gå fram som blinker.
 • Seite 36 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 36 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 0 Slå av maskinen: Vri bryteren mot ven- Klargjøring av multifunksjonsdel stre til stilling "0". Sette på sikkerhetslokket (fig. 4) 0 Etter miksing skal beholderen vris med klokka og tas av. Deretter vrir man lok- Multifunksjonsdelen kan bare tas i ket og fjerner det.
 • Seite 37 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 37 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 0 Sette ønsket utstyr på spindelen. Betjening multifunksjonsdel – Vispeskive, metallkniv og plastkniv 0 Åpne lokket (fig. 1/F) og hell alle nød- (fig. 8) griper inn i fortanningen vendige ingredienser inn i universal- nede på...
 • Seite 38: Rengjøring Og Stell

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 38 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Sitruspresse Mikser Ved hjelp av pulstrinnet kan beholder Klargjøring (fig. 13) og kniv rengjøres lett og trygt. 0 Fyll miksebeholderen halvfull med 0 Sett på universalbollen som beskrevet varmt (ikke kokende!) vann og tilsett høyere oppe (fig.
 • Seite 39 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 39 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Universalbolle og utstyr Tekniske data 0 Vask universalbollen og utstyret i opp- Nettspenning: 230 – 240 V vaskvann. Effektforbruk: 800 W Advarsel: Metallkniven er ekstremt Dette apparatet er i overrensstemmelse skarp! Fare for skader! med EUs direktiver: Plastdeler slites raskere hvis de vaskes...
 • Seite 40 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 40 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Tips om bruk • Knusing av is: Hell alltid litt vann i beholderen før du knuser is i den. • Ved bearbeiding av tørre blandinger Mikser kan det være nødvendig å slå av maski- nen innimellom, åpne mikserlokket og •...
 • Seite 41 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 41 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Multifunksjonsdel Arbeide med innsatsholderen Det er svært viktig å fylle på matvarene Hakking/maling gjennom påfyllingsstussen på riktig For et jevnt resultat bør stykkene som måte. skal bearbeides, være så jevnstore som De klargjorte matvarene må...
 • Seite 42 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 42 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Utstyr Matvarer Maks. Hastighet Anvisninger mengde Hakking/ Metallkniv Grønnsaker, f.eks. løk 800 g 3 – 5 Frukt og grønnsaker bør maling frukt og bær, 800 g være friske og faste, friske urter, 1 bunt bruk jevnstore stykker...
 • Seite 43 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 43 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Oppskrifter Basisoppskrift sukkerbrød Basisoppskrift formkakedeig eggehviter 500 g 4 ss kald vann 2-3 ts bakepulver 200 g sukker 250 g mykt smør eller margarin 2-3 ts vaniljesukker 250 g sukker eggeplommer 2-3 ts vaniljesukker...
 • Seite 44 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 44 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Basisoppskrift mørdeig Basisoppskrift gjærdeig 250 g 500 g 1 ts bakepulver 40 g gjær (fersk) eller 1 pk. tørrgjær 125 g kaldt smør eller margarin 80 g sukker 60 g sukker 1 knivsodd salt...
 • Seite 45 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 45 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Arvoisa asiakas, Laitekuvaus (Kuva 1) lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi. Kuvassa on AFP 850 Ota ennen kaikkea huomioon tämän käyttöohjeen ensimmäisillä sivuilla ole- Laitteen runko-osa, jossa on moottori vat turvallisuusohjeet! Säilytä käyttö- ohje myöhempää...
 • Seite 46: Turvallisuusohjeet

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 46 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Tämä tulee ottaa huomioon lai- Turvallisuusohjeet tetta käytettäessä Tämä laite vastaa turvallisuudeltaan • Älä koskaan käytä laitetta, kun kätesi yleisesti hyväksyttyjä tekniikka- ja lai- ovat märät. teturvallisuusasetuksia. Meistä on silti •...
 • Seite 47: Yleisiä Käyttöohjeita

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 47 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 • Älä kaada kuumia (ainoastaan kylmiä kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi tai lämpimiä) nesteitä tehosekoittimen aiheutua muussa tapauksessa tämän kulhoon tai monitoimikoneen kulhoon. tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsit- telystä. Tarkempia tietoja tämän tuot- •...
 • Seite 48: Tehosekoittimen Käyttö

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 48 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Ylikuormitussuojaus jäätä, silputa hedelmiä, marjoja ja vihanneksia jne. Laite on varustettu ylikuormitussuoja- uksella. Se katkaisee laitteesta virran Sekoittimen käytön ylikuumenemisen yhteydessä ja suojaa sitä näin vioittumiselta. Laitteen poh- esivalmistelut jassa oleva ylikuormituksen painike Tehosekoittimen kulho voidaan asettaa (kuva 1/N) vapautuu tällöin.
 • Seite 49 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 49 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 (kuva 1/D) myös mitta-astiana. Sulje PG1 Perunaraastin täyttöaukko aina välittömästi aineksien Perunoiden raastamiseen. lisäämisen jälkeen välttääksesi roiskeita. Ranskalaisten perunoiden 0 Sekoittimen käynnistys: käännä kierto- leikkuri valitsin (kuva 1/I) toivottuun nopeusas- Perunoiden suikaloiminen ranska- teeseen tai paina pitokytkintä...
 • Seite 50 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 50 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 0 Avaa säilytyslokero vetämällä kädensi- Aseta akseli paikalleen (kuva 7) jasta (kuva 9). 0 Aseta akseli (kuva 1/H) monitoimiosan 0 Ota tarvitsemasi terä säilytyslokerosta, kulhon keskellä oleviin ulokkeisiin. muista koskea ainoastaan terän ylä- osaan (kuva 9).
 • Seite 51: Puhdistus Ja Hoito

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 51 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Irrota kansi vasta, kun käyttöosa on Puhdistus ja hoito täydellisesti pysähtynyt! 0 Irrota käyttöosa ja akseli. Monitoimikoneen runko-osa, 0 Käännä monitoimiosan kulhoa myötä- päivään ja irrota se. jossa on moottori Pidä...
 • Seite 52: Tekniset Tiedot

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 52 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Älä laita tehosekoittimen terää astian- Säilytys pesukoneeseen. Kaikkia muita lisäosia paitsi sitruspu- 0 Aseta kumitiiviste teräasennelmaan. serrinta voidaan säilyttää laitteen 0 Aseta teräasennelma alakautta kul- sisällä. hoon, pidä sitä samalla lievästi vinossa. •...
 • Seite 53 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 53 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Käyttövinkkejä • Jään murskaaminen: laita aina kulhoon tilkka vettä ennen kuin alat murskata jäätä. Tehosekoitin • Kuivien sekoitusten kohdalla voi olla tarpeen sammuttaa laite välillä, avata • Tehosekoitin soveltuu erinomaisesti sen kansi ja kaapia seos kulhon seinä- pienten ruoka-ainemäärien kuten päh- mistä...
 • Seite 54 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 54 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Monitoimiosa Kiinnityslevyn käyttäminen On ensiarvoisen tärkeää, että ruoka- Hienontaminen aineet syötetään kulhoon oikein syöt- Tasaisen lopputuloksen takaamiseksi on tösuppilon kautta. hienonnettavien palojen oltava suun- Jotta ruoka-aineet mahtuvat ongel- nilleen saman kokoisia. Leikkaa tai mitta syöttösuppiloon, on ne paloitel- murra ruoka-aineet mahdollisimman tava hieman pienemmiksi paloiksi.
 • Seite 55 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 55 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Käyttöosa Ruoka-aine Enim- Nopeus Ohjeita mäis- määrä Määrä Hienonta- Metalliterä Vihannekset, esim. sipulit 800 g 3 – 5 Hedelmien ja vihannesten minen hedelmät 800 g tulee olla tuoreita ja kiin- tuoreet yrtit 1 nippu teitä, suunnilleen samanko-...
 • Seite 56 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 56 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Reseptejä Perusresepti keksipohja Perusresepti kakkutaikina munanvalkuaista 500 g jauhoja 4 rkl kylmää vettä 1 paketti leivinjauhetta 200 g sokeria 250 g Pehmeää margariinia tai voita 1 paketti vaniljasokeria (n. 8 g) 250 g sokeria munankeltuaista...
 • Seite 57 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 57 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Perusresepti murotaikina Perusresepti hiivataikina 250 g jauhoja 500 g jauhoja 1 tl leivinjauhetta 40 g hiivaa (tuore) tai 1 pkt kuivahiivaa 125 g kylmää margariinia tai voita 80 g sokeria 60 g sokeria 1 hyppysell suolaa...
 • Seite 58 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 58 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Dear customer, Description of appliance (Fig. 1) Please read these operating instruc- tions through carefully. Above all please follow the safety Picture shows AFP 850 instructions on the first few pages of these operating instructions! Please Motor casing keep the operating instructions for...
 • Seite 59: Safety Instructions

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 59 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 • Children should be supervised to Safety instructions ensure that they do not play with the This appliance corresponds to accepted appliance. technological standards with regards To be noted when using the food to safety and to the German Appliance processor Safety Law.
 • Seite 60: Safety System

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 60 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 injury! Work only with the stopper (fig. duct is disposed of correctly, you will 1/E) to compress the cut food. help prevent potential negative conse- quences for the environment and •...
 • Seite 61: Overload Cut-Out

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 61 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Overload cut-out Mixer The appliance is equipped with an The mixer is used to prepare a wide overload cut-out, which switches the range of mixed drinks, to crush ice, appliance off if it starts to overheat, reduce fruit and vegetables, etc.
 • Seite 62 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 62 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 immediately every time to avoid French fries cutter splashing. For cutting potatoes for French fries. 0 Start the mixer: turn speed selector (fig. 1/l) to the right to the desired Cheese grater speed or press the pulse button For grating hard cheese, e.g.
 • Seite 63 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 63 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 0 Place the insert with the tip at the cen- Inserting tools tre of the insert holder and place in the The following tools can be selected for recess of the disk (fig. 10). insertion: 0 To remove the insert draw slightly out- •...
 • Seite 64: Cleaning And Care

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 64 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Citrus press Mixer Container and blade can be cleaned Preparation (fig. 13) easily and properly with the aid of the pulse position. 0 Fit all-purpose bowl as described above 0 Fill the mix container half full with (fig.
 • Seite 65: Technical Data

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 65 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Plastic parts age more quickly if Technical data cleaned frequently in a dishwasher. If Mains voltage: 230 – 240 V they are nevertheless to be cleaned in a dishwasher, they must be placed in the Power consumption: 800 W upper basket.
 • Seite 66: Tips For Use

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 66 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Tips for use • Crushing ice: always add a little water to the container before crushing ice. • When processing dry mixtures it may Mixer be necessary to switch off the appli- ance occasionally, to open the mixer lid •...
 • Seite 67 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 67 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Multifunction section Working with the insert holder Correct supply of the foods through Chopping the filling inlet is very important. For a uniform result pieces of size as Cut the prepared foods a little smaller equal as possible should be processed.
 • Seite 68 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 68 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Tool Food Max. Speed Notes amount Chopping Metal blade Vegetables, e.g. onions 800 g 3 – 5 Fruit and vegetables should fruit 800 g be fresh and firm, use pieces fresh herbs 1 bunch of roughly equal size...
 • Seite 69 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 69 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Recipes Basic recipe for sponge Basic recipe for cake mix white of egg 500 g flour 4 tbsp. cold water 1 pck. baking powder 200 g sugar 250 g soft margarine or butter 1 pck.
 • Seite 70 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 70 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Basic recipe for short pastry Basic recipe for yeast dough 250 g flour 500 g flour 1 tsp. baking powder 40 g yeast (fresh) or 1 pck. dry yeast 125 g cold margarine or butter 80 g sugar...
 • Seite 71: Gebrauchsanweisung

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 71 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Sehr geehrte Kundin, Gerätebeschreibung (Bild 1) sehr geehrter Kunde, Abbildung zeigt AFP 850 lesen Sie bitte diese Gebrauchsanwei- sung sorgfältig durch. Motorgehäuse Beachten Sie vor allem die Sicherheits- Mixbehälter * hinweise auf den ersten Seiten dieser Mixerdeckel Gebrauchsanweisung! Bewahren Sie...
 • Seite 72: Sicherheitshinweise

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 72 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 oder geistigen Fähigkeiten, benutzt Sicherheitshinweise oder betrieben zu werden, es sei denn Die Sicherheit dieses Geräts entspricht sie wurden durch eine für sie verant- den anerkannten Regeln der Technik wortliche Person angewiesen wie das und dem Gerätesicherheitsgesetz.
 • Seite 73: Entsorgung

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 73 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 • Achtung: Greifen Sie nie mit den Fin- Entsorgung gern in den Einfüllstutzen (Bild 1/F)! Verletzungsgefahr! Verpackungsmaterial • Achtung: Halten Sie keine harten Die Verpackungsmaterialien sind Gegenstände (z.B. Löffel) in den lau- umweltverträglich und wiederverwert- fenden Mixer und greifen Sie nicht mit bar.
 • Seite 74: Überlastschutz

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 74 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 0 Das Gerät auf den Rücken legen, so – Sahne oder Eiweiß schlagen ... – sowie Zitronen, Orangen, Grapefruits dass die Geräteunterseite zugänglich entsaften ist (Bild 17/➁). 0 Knopf des Überlastschutzes (Bild 1/N) auf der Geräteunterseite drücken.
 • Seite 75: Die Werkzeuge Und Ihre Einsatzmöglichkeiten

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 75 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 0 Nur AFP 850: Mixerdeckel (Bild 1/C Multifunktionsteil und Bild 3) auf den Mixbehälter auf- setzen und drehen, bis die Nase des Die Werkzeuge und ihre Einsatz- Deckels direkt über dem Griff steht. Der Deckel rastet merklich ein.
 • Seite 76 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 76 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 0 Gewünschtes Werkzeug auf die Spindel der Mixbehälter abgenommen und die Sicherheitsabdeckung für den Mixer- aufsetzen. antrieb (Bild 1/T und Bild 4) aufgesetzt – Schlagscheibe, Metallmesser und ist. Kunststoffmesser (Bild 8) greifen in 0 Mixbehälter abnehmen, wie unter die Verzahnung unten an der Spindel „Mixer“...
 • Seite 77: Bedienen Der Zitruspresse

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 77 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Bedienen Multifunktionsteil Zitruspresse 0 Deckel (Bild 1/F) öffnen und alle benö- tigten Zutaten in die Universalschüssel Vorbereitung (Bild 13) geben. 0 Universalschüssel aufsetzen, wie weiter Achtung: Maximale Füllmengen nicht oben beschrieben (Bild 5). überschreiten: 0 Siebeinsatz der Zitruspresse (Bild 13/a) –...
 • Seite 78: Reinigung Und Pflege

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 78 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Spülen Sie die Teile vorsichtig von Reinigung und Pflege Hand (Verletzungsgefahr!). Verwen- den Sie zur Reinigung nur Wasser und Geschirrspülmittel. Motorgehäuse Reinigen Sie die Messervorrichtung Stellen Sie sicher, daß keine Flüssigkeit nicht in der Geschirrspülmaschine.
 • Seite 79: Aufbewahrung

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 79 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Aufbewahrung Technische Daten Alle Zubehörteile außer der Zitrus- Netzspannung: 230 – 240 V presse können direkt im Gerät aufbe- Leistungsaufnahme: 800 W wahrt werden. • Die Einsätze im Zubehörfach (Bild 1/K) Dieses Gerät erfüllt folgende EC aufbewahren.
 • Seite 80: Tipps Zur Benutzung

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 80 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Tipps zur Benutzung • Eis-Crushen: Geben Sie immer etwas Wasser in den Behälter, bevor Sie das Eis darin zerstoßen. Mixer • Bei der Verarbeitung von trockenen Mischungen kann es notwendig sein, •...
 • Seite 81 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 81 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Multfunktionsteil Arbeiten mit dem Einsatzträger Sehr wichtig ist das richtige Zuführen Hacken der Lebensmittel durch den Einfüllstut- Für ein gleichmäßiges Resultat sollten zen. Sie möglichst gleich große Stücke ver- Die vorbereiteten Lebensmittel evtl. arbeiten.
 • Seite 82 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 82 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Werkzeug Lebensmittel Max. Geschwin Hinweise Menge digkeit Hacken Metall- Gemüse, z.B. Zwiebeln 800 g 3 – 5 Früchte und Gemüse soll- messer Früchte 800 g ten frisch und fest sein, Frische Kräuter 1 Bund etwa gleich große Stücke...
 • Seite 83 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 83 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Rezepte Grundrezept Biskuit Grundrezept Rührteig Eiweiß 500 g Mehl 4 EL kaltes Wasser 1 Pck. Backpulver 200 g Zucker 250 g weiche Margarine oder Butter 1 Pck. Vanillezucker 250 g Zucker Eigelb 1 Pck.
 • Seite 84: Grundrezept Mürbeteig

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 84 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Grundrezept Mürbeteig Grundrezept Hefeteig 250 g Mehl 500 g Mehl 1 TL Backpulver 40 g Hefe (frisch) oder 1 Pck. Trockenhefe 125 g kalte Margarine oder Butter 80 g Zucker 60 g Zucker 1 Pr.
 • Seite 85: Mode D'emploi

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 85 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Chère cliente, Description de l'appareil Cher client, (figure 1) Veuillez lire soigneusement le présent L'illustration représente le modèle mode d'emploi. Observez spécialement AFP 850 les indications de sécurité figurant en première page.
 • Seite 86: Consignes De Sécurité

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 86 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 leur sécurité ou si cette personne les a Consignes de sécurité informées de l'utilisation de l'appareil. La sécurité de cet appareil est con- Sécurité des enfants forme aux règles et à la législation en •...
 • Seite 87: Protection De L'environnement

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 87 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 • Attention : ne mettez jamais les Protection de l’environne- doigts dans l'ouverture de remplis- ment sage (figure 1/F). Risque de blessure ! • Attention : ne mettez aucun objet dur Elimination du matériel d’emballage (par ex.
 • Seite 88: Système De Sécurité

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 88 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 0 Retourner l'appareil pour que le fond – couper, râper ou broyer des légumes ou des fruits ... soit accessible (figure 17/➁). – découper des frites ... 0 Appuyer sur le bouton réinitialisation –...
 • Seite 89 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 89 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 – La lampe rouge d'avertissement Valeur recommandées du réglage de (figure 4/a) s'éteint. vitesse, voir au chapitre „Conseils pour l'utilisation, mixer (blender)“. 0 Uniquement sur le modèle AFP 850 : 0 Arrêter l'appareil : tourner le sélecteur Fixer le couvercle du bol mixer (blen- der) (figure 1/C et figure 3) sur le réci-...
 • Seite 90 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 90 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Grosse râpe Mise en place des accessoires Pour râper des légumes et des Vous pouvez choisir les accessoires fruits, etc. suivants : Râpe fine • disque émulsionneur (figure 1/R), ou Pour râper finement des légumes, •...
 • Seite 91: Utilisation Du Presse-Agrumes

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 91 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Si la lampe d'avertissement (figure 4/a) 0 Ouvrir le casier de rangement en tirant clignote et si l'appareil ne veut pas sur la poignée (figure 9). démarrer, c'est que le couvercle de 0 Prendre le disque sélectionné...
 • Seite 92: Nettoyage Et Entretien

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 92 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 0 Tourner le filtre du presse agrumes 0 Libérer le dispositif de coupe (figure dans le sens des aiguilles d'une montre 14/a) du bol mixer en utilisant le et l'enlever. couvercle de fermeture (figure 1/D et figure 14/c) comme outil.
 • Seite 93: Caractéristiques Techniques

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 93 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Disques Caractéristiques techniques 0 Nettoyez les disques avec une brosse Tension du réseau : 230 – 240 V ou un linge sous l'eau courante ou au Puissance consommée : 800 W lave-vaisselle ! Cet appareil est conforme aux directi- Attention : les disques sont très tran-...
 • Seite 94: Conseils Pour L'utilisation

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 94 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Conseils pour l'utilisation • Piler de la glace : mettez toujours un peu d'eau dans le bol avant d'y intro- duire la glace. Mixer (blender) • Lors de la préparation de mélanges secs, il peut être nécessaire d'arrêter •...
 • Seite 95 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 95 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Robot multifonction Travail avec le support de lame Il est très important de bien guider les Hacher aliments à travers l'ouverture de rem- Pour atteindre un résultat régulier, il plissage. faut travailler des morceaux si possible Couper éventuellement plus finement de même grandeur.
 • Seite 96 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 96 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Outil Aliment Quantité Vitesse Remarques max. Hacher Couteau en Légumes, par ex. oignons 800 g 3 – 5 Les fruits et légumes métal fruits 800 g doivent être frais et fermes, herbes fraîches 1 bouquet utiliser des morceaux de...
 • Seite 97 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 97 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Recettes Recette de base pour biscuit Recette de base de la pâte molle Blanc d'œuf 500 g Farine 4 c s Eau froide 1 sachet Levure en poudre 200 g Sucre 250 g Margarine ou...
 • Seite 98 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 98 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Recette de base de la pâte brisée Recette de base de la pâte levée 250 g Farine 500 g Farine 1 c c* Levure en poudre 40 g Levure (fraîche) ou 1 sachet de levure sèche 125 g Margarine ou...
 • Seite 99: Geachte Klant

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 99 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Geachte klant Uitrusting (figuur 1) Lees deze gebruiksaanwijzing aandach- Figuur toont AFP 850 tig door. Lees vooral de aanwijzingen m.b.t. de veiligheid op de eerste Motorhuis pagina's van deze gebruiksaanwijzing. Bewaar het boekje, zodat u nog eens Mixbeker * Mixerdeksel...
 • Seite 100: Veiligheidsinstructies

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 100 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 apparaat eerst hebben geleerd onder Veiligheidsinstructies toezicht of met instructie van een per- De veiligheid van dit apparaat voldoet soon die voor hun veiligheid verant- aan de officiële regels der techniek en woordelijk is.
 • Seite 101: Afvalverwerking

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 101 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 • Attentie: komt nooit met uw vingers Afvalverwerking in de vulopening (figuur 1/F)! Ver- wondingsgevaar! Verpakkingsmateriaal • Attentie: houd geen harde voorwerpen De verpakkingsmaterialen zijn niet (b.v. lepels) in de lopende mixer en kom schadelijk voor het milieu en herbruik- niet met uw hand in de mixbeker.
 • Seite 102 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 102 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 0 Knop van de overbelastingsbeveiliging – room of eiwit kloppen ... – citroenen, sinaasappels, grapefruits (figuur 1/N) aan de onderkant van het uitpersen apparaat indrukken. Wanneer het apparaat voldoende is afgekoeld, klikt de knop in (figuur 17/➂).
 • Seite 103 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 103 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 0 Na het mixen de beker met de klok – Het rode waarschuwingslampje (figuur 4/a) gaat uit. mee draaien en verwijderen. Dan de deksel draaien en verwijderen. 0 Alleen AFP 850: Mixerdeksel (figuur 1/C en figuur 3) op de mixbeker plaat- sen en draaien tot het uitsteeksel van Multifunctiedeel...
 • Seite 104 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 104 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 De elementdrager moet afhankelijk Voorbereiden van het van het gebruik voorzien worden van multifunctiedeel het passende element (zie „Snij-ele- ment in de elementdrager aanbren- Veiligheidsafdekking aanbrengen gen“). (figuur 4) 0 Gewenst hulpstuk op de spil zetten. Het multifunctiedeel kan alleen dan in –...
 • Seite 105 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 105 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Bedienen van het Citruspers multifunctiedeel Voorbereiding (figuur 13) 0 Deksel (figuur 1/f) openen en alle benodigde ingrediënten in de univer- 0 Universele kom aanbrengen zoals hier- sele kom doen. boven beschreven is (figuur 5). Attentie: maximale vulhoeveelheid 0 Zeefinzetstuk van de citruspers (figuur niet overschrijden:...
 • Seite 106: Technische Gegevens

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 106 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Attentie: het metalen mes is extreem Mixer scherp! Verwondingsgevaar! Met behulp van de pulsknop kunnen Kunststofdelen worden sneller oud als beker en mes gemakkelijk en veilig ze vaak in de afwasmachine gereinigd schoongemaakt worden.
 • Seite 107: Tips Voor Het Gebruik

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 107 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Tips voor het gebruik • IJs crushen: doe altijd een beetje water in de beker voordat u het ijs erin fijn- maakt. Mixer • Bij het verwerken van droge mengsels kan het noodzakelijk zijn het apparaat •...
 • Seite 108 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 108 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Multifunctiedeel Werken met de elementdrager Zeer belangrijk is het juiste toevoegen Hakken van de levensmiddelen door de vulope- Voor een gelijkmatig resultaat moet u ning. stukken van zo gelijk mogelijke grootte De voorbereide levensmiddelen evt.
 • Seite 109 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 109 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Element Levensmiddelen Max. Snelheid Instructies hoeveel- heid Hakken Metalen Groente, b.v. uien 800 g 3 – 5 Fruit en groente moeten Fruit 800 g vers en stevig zijn; Verse kruiden 1 bosje ongeveer even grote Noten, amandelen...
 • Seite 110 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 110 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Recepten Basisrecept biscuit-gebak Basisrecept roerdeeg eiwitten 500 g meel 4 eetl. koud water 1 pakje bakpoeder 200 g suiker 250 g zachte margarine of boter 1 pakje vanillesuiker 250 g suiker eidooiers 1 pakje...
 • Seite 111 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 111 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Basisrecept zandtaartdeeg Basisrecept gistdeeg 250 g meel 500 g meel 1 theel bakpoeder 40 g gist (vers) of 1 pakje droge gist 125 g koude margarine of boter 80 g suiker 60 g suiker...
 • Seite 112: Gentile Cliente

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 112 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Gentile Cliente Descrizione dell'apparecchio (Figura 1) La preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni per l’uso, osser- vando in particolare le avvertenze di si- La figura mostra il AFP 850 curezza riportate nelle prime pagine! Si prega inoltre di conservare le presenti Carter motore...
 • Seite 113 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 113 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 zioni riportate sulla targhetta delle Durante l'esercizio del robot da caratteristiche! cucina attenersi alle seguenti • È permesso collegarlo solo ad una presa regole installata conformemente alle norme. • Mai mettere l'apparecchio in esercizio •...
 • Seite 114: Smaltimento

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 114 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 (figura 1/E), per aggiungere premendo deve essere considerato come un nor- l'alimento da tagliare. male rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appro- • Non riempire il vaso da lavoro o il vaso priato per il riciclaggio di apparecchia- universale con liquidi bollenti (solo ture elettriche ed elettroniche.
 • Seite 115 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 115 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 e ➃), come descritto nel rispettivo pas- Tenere ugualmente i bambini lontani dall'apparecchio. saggio delle istruzioni per l'uso. 0 L'apparecchio è nuovamente pronto Mettere l'apparecchio in esercizio solo per l'uso. Girare la manopola di sele- su una superficie di lavoro piana e zione a destra nella posizione deside- asciutta.
 • Seite 116 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 116 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 0 Inserire il coperchio di chiusura • Lama in metallo (Figura 1/Q) (figura 1/D) e bloccare. Per tritare carne cruda, cioccolato, noci, ecc. • Lama in materiale sintetico Uso del frullatore (Figura 1/P) 0 Aprire il coperchio (figura 1/C) e met- Per impastare e mescolare impasti...
 • Seite 117 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 117 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 rario fino alla battuta d'arresto. Il carter Applicare il coperchio (figura 6) di protezione aggancia percettibilmente. 0 Applicare il coperchio (figura 1/F) sul La marca deve trovarsi sopra la spia vaso universale (freccia su freccia luminosa d'avvertimento (figura 4).
 • Seite 118: Pulizia E Cura

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 118 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Richiudere sempre subito l'apertura di battuta d'arresto. L'inserto filtrante riempimento, per evitare la fuoriuscita aggancia percettibilmente, la freccia di spruzzi. deve trovarsi sopra la freccia 0 Inserire il cono spremitore (figura 13/b) Utilizzare esclusivamente il pressore nell'inserto filtrante.
 • Seite 119: Dati Tecnici

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 119 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Le parti di plastica sono soggette ad 0 Azionare brevemente il tasto pulse. invecchiamento se vengono pulite 0 Sciacquare poi il contenitore sotto spesso nella lavastoviglie. Dovendo l'acqua corrente. ugualmente pulire queste parti nella Smontare/montare il dispositivo lavastoviglie, dovranno essere piazzate di taglio (figura 14)
 • Seite 120: Consigli Per La Conservazione

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 120 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Consigli per la • Frantumaghiaccio: aggiungere sempre un poco d'acqua nel contenitore, prima conservazione di triturarvi il ghiaccio. • Durante la lavorazione di miscele asciutte, può risultare necessario spe- Frullatore gnere saltuariamente l'apparecchio, aprire il coperchio del frullatore e grat- •...
 • Seite 121 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 121 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Parte multifunzionale Lavorare con il portautensili La giusta adduzione degli alimenti Tritare attraverso l'apertura di riempimento è Per ottenere un risultato omogeneo si molto importante. dovrebbero lavorare pezzi possibil- Ridurre ev. la grandezza degli alimenti mente della stessa grandezza.
 • Seite 122 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 122 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Utensile Alimento Quantità Velocità Osservazioni max. Tritare Lama in Verdure, per es. cipolle 800 g 3 – 5 Frutta e verdura dovrebbero metallo frutta 800 g essere fresche e compatte - verdure aromatiche fresche 1 fascio utilizzare pezzi all'incirca...
 • Seite 123 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 123 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Ricette Ricetta di base per biscotto Ricetta di base pasta per torte Chiara d'uovo 500 gr. Farina 4 CM Acqua fredda 1 bustina Lievito in polvere 200 gr. Zucchero 250 gr. Margarina o burro morbidi 1 bustina...
 • Seite 124 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 124 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Ricetta di base per pasta frolla Ricetta di base pasta lievitata 250 gr. Farina 500 gr. Farina 1 CT Lievito in polvere 40 gr. Lievito (fresco) o 1 bustina di lievito secco 125 gr.
 • Seite 125: Normas De Seguridad

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 125 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Estimado/a cliente: Descripción del aparato (Fig. 1) Lea detenida y completamente las ins- trucciones de uso. En especial, observe las normas de seguridad incluidas en La figura muestra el AFP 850 las primeras páginas de estas instruc- ciones de uso.
 • Seite 126 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 126 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 • No utilice jamás la batidora si desenchufe la clavija de la red eléc- – el cable eléctrico está dañado, o trica. • ¡No sumerja nunca la carcasa del – la carcasa está dañada. motor (Fig.
 • Seite 127: Eliminación De Desechos

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 127 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 • Para los trabajos normales (preparación este producto no se manipula de forma de masas ligeras) Usted podrá utilizar adecuada. Para obtener información el aparato sin interrupción hasta más detallada sobre el reciclaje de este 10 minutos.
 • Seite 128: Protección Contra La Sobrecarga

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 128 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Protección contra la sobrecarga la derecha hasta la posición deseada (Fig. 18/➄) y continuar con la función El aparato dispone de una protección interrumpida. contra la sobrecarga. Ésta desconecta el aparato en caso de sobrecalentami- ento, protegiéndolo así...
 • Seite 129 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 129 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Manejo de la batidora • Cuchilla de plástico (Fig. 1/P) Para amasar y mezclar masas pesadas. 0 Abrir la tapa (Fig. 1/C) e introducir • Portainsertos (Fig. 1/O) con inserto de todos los ingredientes precisos en el corte (Fig.
 • Seite 130 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 130 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 – Se apagará la lámpara roja de aviso cómo se bloquea la tapa. El pico de la (Fig. 4/a). tapa estará entonces situado sobre el asa, y las dos flechas negras deben coincidir.
 • Seite 131: Limpieza Y Cuidados

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 131 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Para presionar sobre los alimentos a quea en esa posición. La flecha cortar, utilice sólo el empujador! debe estar sobre la flecha 0 Conectar el aparato: girar el selector 0 Colocar el cono exprimidor (Fig. 13/b) giratorio (Fig.
 • Seite 132 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 132 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 con agua muy caliente!) y añadir unas Recipiente universal y accesorios gotas de líquido lavavajillas. 0 Limpie el recipiente universal y los 0 Pulsar la tecla "Pulse" durante un accesorios fregándolos normalmente. tiempo corto.
 • Seite 133: Datos Técnicos

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 133 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Datos técnicos Tensión de red: 230 – 240 V Potencia: 800 W Este aparato cumple los requisitos de las siguientes directivas europeas: • Directiva de baja tensión 2006/95/CE • Directiva EMC (Compatibilildad electromagnética) 89/336/CEE con las modificaciones 92/31/CEE y 93/68/CEE...
 • Seite 134 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 134 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Dispositivo multiusos Trabajar con el portainsertos Es muy importante el introducir Picar correctamente los alimentos a procesar Para obtener un resultado uniforme, se a través de la tolva de llenado. deben de procesar si es posible, trozos Conviene cortar los alimentos a proce- de tamaño parecido.
 • Seite 135 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 135 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Accesorio Tipo alimentos Cant. Velocidad Notas máx. Picar Cuchilla de Verduras, p.ej. cebollas 800 g 3 - 5 La fruta y la verdura debe metal Frutas 800 g ser fresca y firme. Utilice Hierbas, especias 1 ramillete trozos de tamaño similar.
 • Seite 136 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 136 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Recetas Receta básica para bizcocho Receta básica para bizcocho esponjoso claras de huevo 4 cucharadas agua fría 500 g harina 200 g azúcar 1 sobre levadura 1sobre azúcar de vainilla 250 g margarina o mantequilla blandas...
 • Seite 137 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 137 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Receta básica para masa Receta básica para masa de pastaflora levadura 250 g harina 500 g harina 1 cuch. café levadura 40 g levadura (fresca) o 1 sobre de levadura seca 125 g margarina o mantequilla frías...
 • Seite 138 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 138 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Prezado cliente, Descrição do aparelho (Fig. 1) Leia este manual de instruções com atenção. Tenha especial atenção às Ins- truções de segurança nas primeiras A ilustração mostra o modelo AFP 850 páginas deste manual de instruções! Guarde este manual de instruções para Carcaça do motor...
 • Seite 139: Instruções De Segurança

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 139 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Protecção das crianças Instruções de segurança • Nunca deixe a máquina a funcionar A segurança deste aparelho está de sem vigilância e esteja especialmente acordo com as regras da técnica atento em presença de crianças.
 • Seite 140: Instruções De Utilização

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 140 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 mão no recipiente do mixer. Existe plástico estão identificadas, por exem- risco de lesão! plo, >PE<, >PS< etc. Elimine os materi- ais de embalagem de acordo com a sua • A tampa só deve ser tirada quando os identificação, utilizando para o efeito acessórios estiverem completamente os contentores de recolha existentes...
 • Seite 141: Sistemas De Segurança

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 141 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 0 Prima o botão do dispositivo de pro- Sistemas de segurança tecção contra sobrecargas (Figura 1/N). O aparelho dispõe de vários sistemas de Se o aparelho já tiver arrefecido segurança. suficientemente, o botão mantém-se •...
 • Seite 142 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 142 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 0 Depois de bater, gire o recipiente no – A luz vermelha de aviso apaga-se (Fig. 4/a). sentido dos ponteiros do relógio. Gire então a tampa e retire-a. 0 Só AFP 850: Coloque a tampa (Figs. 1/C e 3) sobre o recipiente do mixer e gire-a, até...
 • Seite 143 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 143 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 O porta-acessórios deve levar o acessó- Preparação do dispositivo rio de corte adequado, conforme a multiusos tarefa que se deseja realizar em cada caso (consulte "Colocar o acessório no Colocação da tampa de segu- porta-acessórios").
 • Seite 144: Espremedor De Citrinos

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 144 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 0 Coloque o acessório de corte, com a 0 Após a utilização, gire a tampa no sen- ponta virada para o centro do porta- tido dos ponteiros do relógio, e retire-a. acessórios, no espaço do disco (Fig.
 • Seite 145: Limpeza E Cuidados

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 145 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Lave as peças à mão, com cuidado Limpeza e cuidados (Perigo de lesão!). Para a limpeza, use apenas água e detergente para a loiça. Carcaça do motor Não limpe o sistema de lâminas na máquina de lavar loiça.
 • Seite 146: Dados Técnicos

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 146 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Conselhos para guardar o Dados técnicos aparelho Tensão de rede: 230 – 240 V Potência: 800 W Todos os acessórios, excepto o espre- medor de citrinos, podem ser guarda- Este aparelho está de acordo com as dos no próprio aparelho.
 • Seite 147: Conselhos De Utilização

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 147 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Conselhos de utilização Mixer • Se estiver a processar misturas secas, é possível que tenha que desligar o apa- • O mixer é muito adequado para picar relho de vez em quando, para abrir a pequenas quantidades de alimentos, tampa e, com a ajuda do raspador, tirar como frutos secos, pão duro ou especi-...
 • Seite 148 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 148 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Dispositivo multiusos Trabalhar com o porta-acessórios É muito importante introduzir correc- Picar tamente os alimentos que se deseja Para obter um resultado homogéneo, processar através do bocal de enchi- sempre que possível, deve processar mento.
 • Seite 149 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 149 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Acessório Tipo de alimentos Quant. Veloci- Notas máx dade Picar Lâmina de Verduras, p.ex. cebolas 800 g 3 – 5 A fruta e as verduras devem metal Frutas 800 g ser frescas e firmes.
 • Seite 150 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 150 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Receitas Receita básica de massa para Receita básica de bolo esponjoso bolo 500 g farinha claras de ovo 1 pacote fermento 4 colheres de sopa água fria 250 g margarina ou manteiga mole 200 g açúcar...
 • Seite 151 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 151 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Receita básica de massa Receita básica de massa levedada quebrada 500 g farinha 250 g farinha 40 g levedura (fresca) ou 1 pacote de levedura seca 1 colher de chá fermento 80 g açúcar...
 • Seite 152: Návod K Použití

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 152 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Vážená zákaznice, Popis zaøízení vážený zákazníku, (obrázek 1) pøeètìtì si laskavì peèlivì tento Obrázek pøedstavuje AFP 850 návod k použití. Dbejte pøedevším bezpeènostních Skøíò motoru pokynù na prvních stránkách tohoto Mixovací...
 • Seite 153 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 153 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 • Nikdy pøístroj neuvádìjte do provozu, • V pøístroji není dovoleno míchat pokud je poškozená jakékoli barvy (laky, polyester atd.) – – napájecí šòùra nebezpeèí výbuchu! • Pøed každým èištìním nebo operací –...
 • Seite 154 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 154 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 zpracovávaného materiálu používejte zabránit negativním dusledkum pro pouze maèkací zaøízení (obrázek 1/E). životní prostredí a lidské zdraví, které by jinak byly zpusobeny nevhodnou • Do mixovací nádoby ani do likvidací tohoto výrobku. Podrobnejší univerzální...
 • Seite 155 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 155 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Ochrana proti pøetížení Mixér Pøístroj je vybaven ochranou proti Mixér slouží k pøípravì nejrùznìjších pøetížení, která ho vypne pøi míchaných nápojù, k drcení ledu, pøípadném pøehøátí a tím ho chrání rozmìlòování...
 • Seite 156 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 156 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Bìhem provozu mùžete do nádoby Krájení najemno pøidávat další pøísady plnicím Ke krájení ovoce, zeleniny, otvorem. K plnìní mùžete mùžete syrového masa a uzenin použít i horní uzávìr (obrázek 1/D). (napøíklad salámù) na jemné...
 • Seite 157 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 157 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Nasazení univerzální nádoby maèkací 0 Do plnicího otvoru vložte zaøízení (obrázek 1/E). (obrázek 5) 0 Univerzální nádobu (obrázek 1/G) nasaïte na pøístroj (šipka Nasazení øezného nástavce do musí shodovat se šipkou držáku nástavcù...
 • Seite 158: Èištìní A Údržba

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 158 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Obsluha lisu na citronovou 0 Spuštìní zaøízení: Otoète volièem otáèek (obrázek 1/I) doprava a nas- št’ávu tavte jej na požadovaný rychlostní stupeò, nebo stisknìte pulzní tlaèítko 0 Spuštìní pøístroje: Otoète volièem (obrázek 1/J).
 • Seite 159: Technické Údaje

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 159 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Nástavce Demontáž a montáž øezné mechaniky (obrázek 14) 0 Nástavce umývejte kartáèem nebo hadøíkem pod tekoucí vodou nebo v Pokud je to nutné, lze øeznou myèce na nádobí! mechaniku z pøístroje vymontovat a vyèistit ji samostatnì.
 • Seite 160 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 160 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Tipy pro používání • Vejce: Než do nádoby rozklepnete vejce, nalijte do ní trochu vody. pøístroje • Pøi zpracovávání suchých smìsí mùže být zapotøebí mixér bìhem práce vypnout, otevøít víko a stìrkou Mixér tìsta seškrábnout smìs, která...
 • Seite 161 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 161 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Multifunkèní díl Práce s držákem nástavcù Velmi dùležitý je správný pøísun Sekání potravin plnicím otvorem. Pro dosažení rovnomìrného Pøipravené potraviny lze nakrájet na výsledku potraviny pøed zpravováním tak malé kousky, aby bez problémù nakrájejte nebo nalámejte na zhruba prošly plnicím otvorem.
 • Seite 162 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 162 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Max. Nástroj Potravina Rychlost Upozornìní množství zelenina, napøíklad cibule 800 g 3 – 5 ovoce 800 g Ovoce a zelenina by mìly Sekání kovový nùž èerstvé bylinky 1 svazek být èerstvé. Používejte oøechy, mandle 500 g zhruba stejnì...
 • Seite 163 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 163 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Recepty Základní recept na piškot Základní recept na míchané tìsto vajeèný bílek 4 polévková studená voda 500 g vajeèný bílek lžíce 1 balení prášek do peèiva 200 g cukr 250 g mìkký...
 • Seite 164 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 164 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Základní recept na kypré tìsto Základní recept na kynuté tìsto 250 g mouka 1 èajová prášek do peèiva 500 g mouka lžièka 40 g droždí (èerstvé) nebo 125 g studený margarín 1 balíèek droždí...
 • Seite 165 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 165 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Szanowni klienci Opis urz¹dzenia (rysunek 1) Prosimy o staranne przeczytanie tej instrukcji obs³ugi. Nale¿y szczególnie zwróciæ uwagê na zasady Na rysunku pokazano robota bezpieczeñstwa, które podano na kuchennego AFP 850 pierwszych stronach! Instrukcjê...
 • Seite 166 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 166 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Zasady • To urz¹dzenie nie jest przeznaczone dla osób (w tym dzieci), które bezpieczeñstwa z powodu braku doœwiadczenia lub stosownej wiedzy nie s¹ w stanie Bezpieczeñstwo tego urz¹dzenia zapewniæ bezpiecznego u¿ytkowania, odpowiada uznanym zasadom jak równie¿...
 • Seite 167 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 167 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 chwytaæ tylko i wy³¹cznie za uchwyt i przyrz¹dzaniu bardzo ciê¿kich nale¿y go przechowywaæ z na³o¿on¹ sk³adników, np. 1,5 kg ciasta, nie os³on¹ no¿a! Przy zmywaniu w³¹czaæ urz¹dzenia bez przerwy na zachowaæ...
 • Seite 168 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 168 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Generalne wskazówki do (rysunek 1/N) umieszczony na spodzie urz¹dzenia wystaje. obs³ugi Jeœli to nast¹pi, nale¿y postêpowaæ Robot kuchenny jest pomocny na wed³ug poni¿szego opisu. W wiele sposobów przy przeciwnym razie mo¿e dojœæ do nie przygotowywaniu potraw: podlegaj¹cego gwarancji •...
 • Seite 169 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 169 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Mikser Uwaga: nie przekraczaæ maksymalnej pojemnoœci 1,5 litra! Mikser s³u¿y do przyrz¹dzania Podczas pracy mo¿na dodaæ dalsze ró¿nych napojów, do rozbijania lodu, sk³adniki przez otwór w pokrywie. W szatkowania owoców i warzyw itd. tym celu mo¿na u¿ywaæ...
 • Seite 170 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 170 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 • Tarcza noœna (rys. 1/O) z s³yszalny sposób. Oznaczenie wk³adem tn¹cym (rys. 10) musi byæ nad kontrolk¹ (rys. 4). Wk³ady s¹ oznakowane na uchwycie – Czerwona kontrolka (rys. 4/a) numerem (1 do 6). Po¿¹dany wk³ad gaœnie.
 • Seite 171 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 171 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Podczas pracy dalsze sk³adniki Nak³adanie pokrywy (rys. 6) mo¿na dodawaæ poprzez otwór 0 Pokrywê (rysunek 1/F) osadziæ na wrzutowy. Mo¿na tak¿e w tym celu misce uniwersalnej (strza³ka u¿ywaæ miarki w popyczaczu ) i obróciæ...
 • Seite 172: Czyszczenie I Pielêgnacja

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 172 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Wyciskacz do cytrusów Czyszczenie i pielêgnacja Przygotowanie (rys. 13) Obudowa silnika 0 Na³o¿yæ miskê uniwersaln¹ w sposób Upewniæ siê, ¿e do obudowy silnika opisany powy¿ej (rysunek 5). nie dosta³a siê jakakolwiek ciecz! 0 Nasadziæ...
 • Seite 173: Dane Techniczne

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 173 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Czêœci nale¿y p³ukaæ rêcznie z du¿¹ Przechowywanie ostro¿noœci¹ (niebezpieczeñstwo zranienia!). Do czyszczenia u¿ywaæ Wszystkie akcesoria poza wyciskaczem do cytrusów mo¿na wy³¹cznie wody i p³ynu do mycia naczyñ. przechowywaæ bezpoœrednio w urz¹dzeniu.
 • Seite 174 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 174 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Porady dotycz¹ce • Rozbijanie lodu: przed wrzuceniem lodu zawsze dodaæ do pojemnika zastosowania niewielk¹ iloœæ wody. • Przy przyrz¹dzaniu suchych mieszanek mo¿e byæ konieczne co Mikser pewien czas wy³¹czenie urz¹dzenia, otworzenie pokrywy miksera i •...
 • Seite 175 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 175 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Czêœæ wieloczynnoœciowa Praca z tarcz¹ noœn¹ Bardzo wa¿ne jest poprawne Siekanie dodawanie artyku³ów spo¿ywczych Dla uzyskania równomiernego przez otwór wrzutowy. wyniku nale¿y przyrz¹dzaæ w miarê Przygotowane artyku³y spo¿ywcze równej wielkoœci kawa³ki. Przed mo¿na ewentualnie poci¹æ...
 • Seite 176 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 176 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Przyst- Maks. Prêd- Artyku³y spo¿ywcze Wskazówki awki iloœæ koœæ Warzywa jak np. cebula, 800 g 3 – 5 Owoce i warzywa powinny owoce, 800 g Nó¿ byæ œwie¿e i twarde, Siekanie œwie¿e zio³a 1 pêczek...
 • Seite 177 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 177 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Przepisy Podstawowy przepis na Przepis podstawowy keks biszkopt 500 g m¹ki bia³ka 1 opak. proszku do pieczenia 4 ³y¿ek zimnej wody 250 g miêkkiej margaryny lub mas³a 200 g cukru 250 g cukru 1 opak.
 • Seite 178 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 178 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Przepis podstawowy na ciasto Przepis podstawowy na ciasto kruche dro¿d¿owe 250 g m¹ki 500 g m¹ki 1 ³y¿eczka proszku do pieczenia 40 g dro¿d¿y (œwie¿ych) lub jedno opakowanie 125 g zimnej margaryna lub dro¿d¿y suchych mas³a...
 • Seite 179: Használati Útmutató

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 179 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Tisztelt Vásárló! A készülék leírása (1. ábra) Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót. Mindenekelõtt azt kérjük, hogy az útmutató elsõ Az ábra a AFP 850-es típusú lapjain közölt biztonsági tudnivalókat készüléket ábrázolja tartsa be.
 • Seite 180: Biztonsági Tudnivalók

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 180 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Biztonsági tudnivalók ságos kezelésére, és kezdetben ellenõrzi a tevékenységüket. Ezen készülékek biztonsága megfelel Gyermekek biztonsága a technika jelenlegi állásának és a • A készüléket ne mûködtessük készülékbiztonsági törvénynek. felügyelet nélkül, a gyermekekre Gyártóként mégis úgy érezzük, hogy pedig fokozottan vigyázzunk! ismertetnünk kell Önökkel a...
 • Seite 181 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 181 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 turmixba, és kézzel ne nyúljunk bele lanító helyeken az arra kijelölt a turmixtartályba. Sérülésveszély! gyûjtõtartályba ártalmatlanítsa. • A turmix fedelét csak akkor vegyük Elhasznált készülék le, ha a vágóeszközök forgása már A terméken vagy a csomagoláson teljesen leállt.
 • Seite 182: Túlterhelés Elleni Védelem

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 182 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Biztonsági rendszerek beakad a gomb (17/➂ ábra). Ha a gomb újra kiugrik, akkor a A készülék több biztonsági készüléknek még hûlnie kell; rendszerrel kerül forgalomba. ismételjük meg a folyamatot késõbb. •...
 • Seite 183 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 183 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 közvetlenül a fogantyú felett áll. A 0 Munka után a tartályt az óramutató járásával megegyezõ irányba fedél érezhetõen bekattan. forgassuk el és vegyük le. Ezután A turmixot csak akkor lehet forgassuk el és vegyük le a fedelét.
 • Seite 184 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 184 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 A betéttartó korongba a célnak Az univerzális rész megfelelõ betétet kell beilleszteni elõkészítése (lásd: „Vágóbetét beillesztése a betéttartó korongba”). Helyezzük fel a biztonsági 0 A kiválasztott betét ráhelyezése a fedelet (4. ábra) tengelyre.
 • Seite 185 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 185 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 közepébe kerüljön, és illesszük bele 0 Kapcsoljuk ki a készüléket. A a korong mélyedésébe. (10. ábra). forgókapcsolót forgassuk el balra, a „0“ állásba. 0 A betétet úgy vehetjük ki, hogy a fogójánál fogva kissé...
 • Seite 186: Tisztítás És Ápolás

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 186 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 0 Az univerzális tartályt forgassuk el az 0 A késszerkezetrõl vegyük le a óramutató járásával megegyezõ tömítõgyûrût (14/b ábra). irányban, és vegyük le. A késszerkezet nagyon éles. A készüléket 10 percig használhatjuk Vigyázzuk, nehogy a tömítõgyûrû...
 • Seite 187: Mûszaki Adatok

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 187 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Tárolás Mûszaki adatok A gyümölcsfacsarón kívül minden Hálózati feszültség: 230 – 240 V alkatrész tárolható közvetlenül a Teljesítmény: 800 W készülékben. • A vágóbetéteket a tárolórekeszben Ez a készülék megfelel az EK alábbi (1/K ábra) tároljuk.
 • Seite 188 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 188 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Ötletek a készülék • Jég zúzása: mindig töltsünk egy kis vizet is a tartályba, ha jeget akarunk használatához összezúzni. • Száraz keverékek feldolgozása esetén szükség lehet arra, hogy Turmix munka közben a készüléket kikapcsoljuk, és a turmix fedelét •...
 • Seite 189 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 189 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Univerzális rész A betéttartó korong használata Igen fontos, hogy az élelmiszereket Aprítás megfelelõ módon juttassuk a Az egyenletes eredmény érdekében tartályba a betöltõnyíláson keresztül. lehetõleg azonos méretû darabokat Az elõkészített élelmiszert vágjuk aprítsunk.
 • Seite 190 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 190 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Max. Sebesség- Eszköz Élelmiszer Javaslat mennyiség fokozat zöldség, pl. hagyma, 800 g 3 – 5 A zöldség és a gyümölcs gyümölcs 800 g legyen friss és kemény. Aprítás Fémkés friss fûszerek 1 csokor Vágjuk nagyjából azonos dió, mandula,...
 • Seite 191: Kevert Tészta Alaprecept

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 191 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Receptek Piskóta alaprecept Kevert tészta alaprecept tojás fehérje 500 g liszt 4 evõkanál hideg víz 1 csg. sütõpor 200 g cukor 250 g puha margarin vagy vaj 1 csg. vaníliás cukor 250 g cukor tojás sárgája...
 • Seite 192 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 192 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Omlós tészta alaprecept Kelt tészta alaprecept 250 g liszt 500 g liszt 1 kávés- sütõpor 40 g friss élesztõ vagy 1 csg. kanál szárított élesztõ 125 g hideg margarin vagy vaj 80 g cukor 60 g...
 • Seite 193: Návod Na Obsluhu

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 193 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Vážený zákazník, Popis prístroja (Obr. 1) prečítajte si pozorne tieto pokyny Obrázok znázorňuje AFP 850 na obsluhu. Najmä dodržiavajte bezpečnostné pokyny na prvých stranách tohto Kryt motora návodu na obsluhu! Odložte si tieto Zmiešavacia nádoba* pokyny na obsluhu pre budúcu Veko mixéra...
 • Seite 194: Bezpečnostné Pokyny

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 194 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Bezpečnost’ detí Bezpečnostné pokyny • Nikdy nenechávajte prístroj bez Tento prístroj je v súlade so dohľadu a nestrážený v schválenými technologickými prítomnosti malých detí! štandardmi pre bezpečnost’ a • Na deti je potrebné dohliadat’, aby nemecký...
 • Seite 195 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 195 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Likvidácia • Upozornenie:Do zapnutého mixéru sa nesmú dostat’ tvrdé Obalový materiál predmety (napr. lyžičky) a nevkladajte ruky do zmiešavacej Obalový materiál chráni životné nádoby. Nebezpečenstvo prostredie a je recyklovateľný. poranenia! Plastové...
 • Seite 196: Bezpečnostný Systém

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 196 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 – rezanie, strúhanie alebo 0 Vyberte zmiešavaciu nádobu alebo univerzálnu misu (obr. 16/➁ a ➂), oškriabanie zeleniny alebo ovocia ... podľa uvedených pokynov v – narezanie hranolčekov ... príslušnej časti tohto návodu na –...
 • Seite 197: Práca S Mixérom

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 197 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 0 Položte zmiešavaciu nádobu (obr. pulzovacieho tlačidla pracuje na 1/B a 2) na pohon mixéra (šípka maximálnej rýchlosti. na šípku ) a otočte proti Pozrite si čast’ "Tipy na používanie smeru hodinových ručičiek až...
 • Seite 198 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 198 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Hrubé strúhanie • Kovový nôž (obr. 1/Q) alebo Na hrubé nastrúhanie zeleniny • Plastický nôž (obr. 1/P) alebo a ovocia atp. • Násadkový držiak (obr. 1/O) s Jemné strúhanie rezacou vložkou (obr. 9) Na jemné...
 • Seite 199 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 199 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Veko zložte až po úplnom 0 Vyberte požadovanú vložku za zastavení nástroja! rúčku z priestoru pre príslušenstvo (obr. 9). 0 Vyberte nástroj a vreteno. 0 Nasaďte vložku na výbežok na 0 Otočte univerzálnu misu v smere strede násadkového držiaka a hodinových ručičiek a vyberte.
 • Seite 200 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 200 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Opláchnite diely opatrne v ruke Čistenie a údržba (nebezpečenstvo poranenia!). Na čistenie používajte len vodu a Kryt motora čistiaci prostriedok. Nedávajte rezaciu jednotku do Zaistite, aby sa do motorového umývačky riadu. krytu nedostala žiadna kvapalina! 0 Nasaďte tesnenie na rezaciu 0 Vyčistite kryt motora navlhčenou...
 • Seite 201 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 201 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Upozornenie: Vložky sú veľmi Technické údaje ostré. Nebezpečenstvo Siet’ové napätie: 230 – 240 V poranenia! Je nutné ich držat’ za Príkon: 800 W rúčky! • Príslušenstvo umiestnite do Tento prístroj je v súlade s univerzálnej misy ako je uvedené...
 • Seite 202 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 202 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Tipy na obsluhu Mixér • Pri spracovaní suchých zmesí môže byt’ potrebné z času na čas • Mixér sa veľmi dobre hodí na vypnút’ prístroj, otvorit’ veko a sekanie malých častí jedla ako sú zoškriabat’...
 • Seite 203 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 203 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Multifunkčná čast’ Práca s násadkovým držiakom Správne podávanie potravín cez Sekanie plniaci otvor je veľmi dôležité. Spracovat’ na rovnomerne Narežte pripravované potraviny na nasekané kúsky čo najviac, ako je menšie časti, ak je to potrebné, aby možné.
 • Seite 204 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 204 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Nástroj Potravina Max. Rýchlost’ Poznámky množstvo Sekanie Kovový Zelenina, napr. cibuľa 800 g 3 – 5 Ovocie a zelenina by nôž ovocie 800 g mala byt’ čerstva a čerstvé bylinky 1 zväzok pevná, použit’...
 • Seite 205 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 205 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Recepty Základný recept pre kysnuté Základný recept na koláčovú cesto zmes bielko z vajíčka 500 g múka 4 polievkové studená voda 1 balíček prášok do pečiva lyžice 250 g mäkký margarín 200 g cukor alebo maslo...
 • Seite 206 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 206 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Základná recept pre jemné Základný recept na kysnuté pečivo cesto 250 g múka 500 g múka 1 polievková prášok do pečiva 40 g droždie (čerstvé) alebo lyžica 1 balíček sušeného droždia 125 g studený...
 • Seite 207: Spoštovani Kupec

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 207 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Opis aparata (slika 1) Spoštovani kupec! Prosimo, pozorno preberite ta Slika prikazuje AFP 850 navodila za uporabo. Bodite posebej pozorni na varnostne napotke na Ohišje motorja prvih straneh navodil. Navodila za Mešalna posoda * uporabo shranite za poznejšo rabo in Pokrov mešalnika...
 • Seite 208: Varnostni Napotki

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 208 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Varnost otrok Varnostni napotki • Nikdar ne puščajte aparata brez Aparat ustreza priznanim nadzora, kadar je prižgan, še tehnološkim standardom glede zlasti pozorno pa ga nadzorujte varnosti in nemškemu zakonu o tedaj, kadar so v bližini mlajši varnosti električnih aparatov.
 • Seite 209: Odstranjevanje Starega Aparata

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 209 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Odstranjevanje • Pozor: Nikdar ne segajte s prsti v polnilno odprtino (slika 1/F)! Embalaža Nevarnost telesne poškodbe! Embalažni material je okolju • Pozor: V mešalnik ne smete vtikati prijazen in je primeren za trdnih predmetov (npr.
 • Seite 210: Varnostni Sistem

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 210 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 – stepanje smetane ali jajčnega 0 Potegnite vtič iz omrežne vtičnice beljaka ... (slika 17/➀). – in stiskanje limon, pomaranč, 0 Položite aparat na hrbet, da dobite grenivk dostop do spodnje strani (slika 17/➁).
 • Seite 211: Uporaba Mešalnika

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 211 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 obrnite v smeri proti urnemu Orientacijske vrednosti za kazalcu do konca. Slišite, kako nastavitev hitrosti so navedene v mešalna posoda zaskoči. Obe črni točki "Nasveti za uporabo puščici se morata pokrivati. mešalnika".
 • Seite 212 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 212 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Grobi ribežen Vstavljanje orodij Za grobo ribanje zelenjave in Vstavite lahko naslednja orodja: sadja, itd. • Kolut za stepanje (slika 1/R) ali Fini ribežen • Kovinski nož (slika 1/Q) ali Za fino ribanje zelenjave in •...
 • Seite 213 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 213 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 0 Z ročajem vzemite potrebni 0 Izklopite aparat: obrnite stikalo za nastavek iz predala (slika 9). izbiro hitrosti v levo v položaj "0". 0 Konico nastavka položite na 0 Po uporabi obrnite pokrov v smeri sredino nosilca in nato nastavek urnega kazalca in ga vzemite položite v utor na kolutu (slika 10).
 • Seite 214: Univerzalna Skleda In Orodja

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 214 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Aparat lahko uporabljate do Rezilo noža je zelo ostro! Tesnilni 10 minut brez prekinitve. Po obroček se lahko poškoduje. dolgem neprekinjenem delovanju Previdno ročno splaknite sestavne ga pustite, da se ohladi (vsaj dele (nevarnost telesne 20 minut, potem ko ste ga poškodbe!).
 • Seite 215: Tehnični Podatki

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 215 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Shranjevanje Tehnični podatki Ves pribor, razen ožemalnika Omrežna napetost: 230 – 240 V citrusov, lahko shranite kar v Poraba: 800 W aparatu. • Nastavke shranjujte v predalu za Aparat je skladen z naslednjimi pribor (slika 1/K).
 • Seite 216 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 216 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Nasveti za uporabo Mešalnik • Kadar mešate suhe snovi, boste morali morda občasno izklopiti • Mešalnik je zelo primeren za aparat, da boste lahko odprli sekljanje manjših količin hrane, na pokrov mešalnika in z lopatico primer orehov, krušnih drobtin in postrgali zmes s stene posode.
 • Seite 217: Dodajanje Sestavin

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 217 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Večnamenski del Delo z nosilcem nastavkov Zelo pomembno je pravilno Sekljanje dodajanje živil skozi polnilno Za dosego enakomernih rezultatov odprtino. morajo biti kosi čim bolj enake Po potrebi narežite živila malo bolj velikosti.
 • Seite 218 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 218 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Orodje Živilo Maks. Hitrost Nasvet količina Sekljanje Kovinski Zelenjava, npr. čebula 800 g 3 – 5 Sadje in zelenjava nož sadje 800 g morata biti sveža in sveža zelišča 1 šopek čvrsta, v kosih približno orehi, mandlji 500 g...
 • Seite 219 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 219 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Recepti Osnovni recept za biskvit Osnovni recept za umešano testo jajčni beljak 500 g moka 4 jed. žl. mrzla voda 1 zavitek pecilni prašek 200 g sladkor 250 g mehka margarina ali surovo maslo 1 zavitek vanilin sladkor 250 g...
 • Seite 220 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 220 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Osnovni recept za krhko Osnovni recept za kvašeno testo testo 250 g moka 500 g moka 1 jed. žl. pecilni prašek 40 g kvas (svež) ali 1 zavojček suhega kvasa 125 g mrzla margarina ali surovo maslo...
 • Seite 221 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 221 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Opis uređaja (Slika 1) Poštovani kupèe, molimo Vas da pažljivo proèitate ove Slika prikazuje AFP 850 upute za uporabu. Posebno obratite pozornost na sigurnosne upute na Kućište motora prvim stranicama ovih uputa za Posuda miksera * uporabu! Molimo Vas da upute za Poklopac miksera...
 • Seite 222: Sigurnosne Upute

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 222 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Sigurnosne upute Sigurnost djece • Nikada ne ostavljajte uređaj bez Ovaj uređaj odgovara prihvaćenim nadzora dok je uključen i budite tehnološkim standardima u posebno pažljivi ako su mala pogledu sigurnosti i njemačkom djeca u blizini ! Zakonu o sigurnosti aparata.
 • Seite 223 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 223 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Odbacivanje • Oprez:Nikakvi tvrdi predmeti (npr. žlice) ne smiju se stavljati u mikser dok je u pogonu, niti smijete Ambalažni materijal stavljati ruke u posudu miksera. Ambalažni materijali nisu štetni za Opasnost od povreda ! okoliš...
 • Seite 224: Sigurnosni Sustav

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 224 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 – rezanje pomfrita ... 0 Položite aparat na stražnju stranu – lupanje kreme ili bjelanjka ... da vidite njegovo dno (Sl. 17/➁). – i cijeđenje limuna, naranči, 0 Pritisnite dugme za resetiranje grejpa sklopke preopterećenja (Sl.
 • Seite 225 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 225 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 – Crveno upozoravajuće svjetlo 0 Nakon miksanja, zakrenite posudu (Sl. 4/a) se gasi. u smjeru kazaljke sata i skinite ju. Zatim zakrenite poklopac i skinite 0 Samo AFP 850: Postavite poklopac miksera (Sl.
 • Seite 226 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 226 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Držač umetaka mora biti Priprema višenamjenske namješten na odgovarajući sekcije umetak, ovisno o svrsi primjene (vidi "Umetanje reznog umetka u Postavite sigurnosni držač umetaka"). poklopac (Sl. 4) 0 Postavite željeni alat na vreteno. Višenamjenska sekcija može se –...
 • Seite 227: Čišćenje I Skrb

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 227 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Tijesak za agrume Rad višenamjenske sekcije 0 Otvorite poklopac (Sl. 1/F) i sve potrebne sastojke stavite u Priprema (Sl. 13) višenamjensku zdjelu. 0 Namjestite višenamjensku zdjelu Oprez: Ne prelazite maksimalni kako je gore opisano (Sl.
 • Seite 228: Tehnički Podaci

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 228 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Mikser Višenamjenska zdjela i alati 0 Višenamjenska zdjela i alati trebaju Posuda i nož mogu se lako i dobro se prati u vodi za ispiranje. očistiti pomoću impulsnog tastera. 0 Posudu miksera napunite do Oprez: Metalni nož...
 • Seite 229: Savjeti Za Korištenje

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 229 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Savjeti za korištenje Mikser • Kada obrađujete suhe smjese, može biti potrebno povremeno • Mikser je vrlo prikladan za rezanje isključiti aparat, da bi se otvorio malih količina hrane poput oraha, poklopac mikser i sastrugala krušnih mrvica ili biljaka.
 • Seite 230 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 230 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Višenamjenska sekcija Rad s držačem umetaka Pravilno dodavanje hrane kroz Sjeckanje otvor za punjenje od velike je Za jednolike rezultate treba važnosti. obrađivati dijelove što jednakije po Pripravljenu hranu izrežite malo veličini.
 • Seite 231 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 231 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Alat Hrana Maks. Brzina Napomene količina Sjeckanje Metalni Povrće, npr. luk 800 g 3 – 5 Voće i povrće treba biti nož voće 800 g svježe i čvrsto, koristite svježe bilje komade podjednake orasi, bademi svežanj...
 • Seite 232 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 232 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Recepti Osnovni recept za pjenu Osnovni recept za mješavinu za kolač bjelanjak jajeta 4 stolna hladna voda 500 g brašno žlica 1 paket prašak za pecivo 200 g šećer 250 g meki margarin ili 1 paket vanilin šećer...
 • Seite 233 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 233 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Osnovni recept za kratko Osnovni recept za dizano pecivo tijesto 250 g brašno 500 g brašno 1 čajna žlica prašak za pecivo 40 g kvasac (svjež) ili 1 paket suhoga kvasca 125 g hladan margarin ili maslac...
 • Seite 234 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 234 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Dragi kupče Opis uređaja (Slika 1) Molimo da pažljivo pročitate ova Slika prikazuje AFP 850 uputstva za upotrebu. Pre svega, molimo vas da se držite Kućište motora bezbednosnih uputstava na Posuda miksera * početnih nekoliko strana ovih Poklopac miksera...
 • Seite 235: Sigurnosna Uputstva

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 235 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Sigurnosna uputstva Bezbednost dece • Nikada ne ostavljajte uređaj bez Ovaj aparat odgovara prihvaćenim nadzora dok je uključen i budite tehnološkim standardima u naročito pažljivi ako su mala pogledu bezbednosti i nemačkom deca u blizini ! Zakonu o bezbednosti aparata.
 • Seite 236 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 236 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 • Oprez:Nikakvi tvrdi predmeti se po oznakama, npr. >PE<, >PS< (npr. kašike) ne smeju se stavljati u itd. Molimo vas da ambalažne mikser dok je u pogonu, niti smete materijale odlažete u odgovarajuće da stavljate ruke u posudu miksera.
 • Seite 237 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 237 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Sigurnosni sistem dnu aparata. Ako se aparat dovoljno ohladio, dugme će se Uređaj ima razne sigurnosne aktivirati (Sl. 17/➂). Ako ono opet sisteme. iskoči, pustite aparat da se još • Mikser ili višenamenska posuda malo ohladi, a zatim ponovite mogu da se puste u rad samo ako postupak.
 • Seite 238 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 238 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Višenamenska sekcija dok nos poklopca ne dođe direktno iznad ručke. Poklopac će čujno škljocnuti kada zahvati. Alati i mogućnosti njihove Mikser se može uključiti samo ako primene su posuda i poklopac pravilno namešteni.
 • Seite 239 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 239 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Držač umetaka mora biti namešten Priprema višenamenske na odgovarajući umetak, zavisno sekcije od svrhe primene (vidi "Umetanje reznog umetka u držač umetaka"). Postavite sigurnosni 0 Postavite željeni alat na vreteno. poklopac (Sl.
 • Seite 240 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 240 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Cediljka za agrume Rad višenamenske sekcije 0 Otvorite poklopac (Sl. 1/F) i sve potrebne sastojke stavite u Priprema (Sl. 13) višenamensku posudu. 0 Namestite višenamensku posudu Oprez: Ne prelazite maksimalni kako je gore opisano (Sl.
 • Seite 241: Čišćenje I Održavanje

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 241 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Pažljivo isperite komponente ručno Čišćenje i održavanje (opasnost od povrede !). Za pranje koristite samo vodu i Kućište motora deterdžent. Nemojte prati jedinicu noža u Pobrinite se da nikakve tečnosti ne perilici suđa.
 • Seite 242 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 242 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Oprez: Metalni nož (Sl. 1/Q) je Tehnički podaci izuzetno oštar ! Opasnost od povreda ! Metalni nož držite Mrežni napon: 230 – 240 V isključivo ručkom i spremajte samo Potrošnja snage: 800 W sa nameštenim štitnikom noža ! •...
 • Seite 243 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 243 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Saveti za korišćenje Mikser • Kada obrađujete suhe smese, može biti potrebno da povremeno • Mikser je veoma pogodan za isključite aparat, kako bi se otvorio rezanje malih količina hrane poput poklopac miksera i ostrugala oraha, mrvica hleba ili biljaka.
 • Seite 244 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 244 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Višenamenska sekcija Rad sa držačem umetaka Pravilno dodavanje hrane kroz Seckanje otvor za punjenje od velike je Za jednolike rezultate treba važnosti. obrađivati delove približno iste Pripremljenu hranu izrežite malo veličine.
 • Seite 245 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 245 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Maks. Alat Hrana Brzina Napomene količina Povrće, npr. luk 800 g 3 – 5 Voće i povrće treba biti voće 800 g Metalni sveže i čvrsto, koristite Seckanje sveže bilje 1 svežanj nož...
 • Seite 246 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 246 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Recepti Osnovni recept za penu Osnovni recept za mešavinu za kolač belanjak jajeta 4 supena kašika hladna voda 500 g brašno 200 g šećer 1 paket prašak za pecivo 1 paket vanilin šećer 250 g meki margarin ili maslac...
 • Seite 247 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 247 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Osnovni recept za kratko Osnovni recept za dizano pecivo testo 250 g brašno 500 g brašno 1 čajna kašika prašak za pecivo 40 g kvasac (svež) ili 1 paket suvog kvasca 125 g hladan margarin ili maslac...
 • Seite 248: Instrucţiuni De Utilizare

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 248 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Stimate client, Descrierea aparatului (Fig. 1) Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de utilizare. Înainte de toate, vă rugăm să Imaginea afişează AFP 850 respectaţi instrucţiunile de siguranţă din primele pagini ale Carcasa motorului acestor instrucţiuni de utilizare! Vă...
 • Seite 249: Siguranţa Generală

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 249 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Instrucţiuni • Acest aparat nu trebuie folosit de persoane (inclusiv copii) cu abilităţi de siguranţă fizice, senzoriale sau mintale reduse, sau fără prea multe Aparatul corespunde standardelor cunoştinţe sau experienţă, decât tehnologice acceptate în privinţa dacă...
 • Seite 250 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 250 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 • Atenţie: Inserţiile de tăiere • Îndepărtaţi întotdeauna întâi (fig. 9) sunt foarte ascuţite! sculele şi axul înainte de Pericol de accidentare! Păstraţi îndepărtarea conţinutului vasului. inserţiile numai în compartimentul •...
 • Seite 251 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 251 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Instrucţiuni generale Întrerupătorul de supraîncărcare de funcţionare Aparatul este echipat cu un Robotul de bucătărie ajută întrerupător de supraîncărcare, pregătirea alimentelor în multe care opreşte aparatul dacă începe moduri. să se supraîncălzească, protejând •...
 • Seite 252 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 252 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 0 Aşezaţi din nou vasul pentru 0 Numai pentru AFP 880: Aşezaţi amestec sau vasul multifuncţional capacul mixerului pe vasul pentru (Fig. 18/➂ şi ➃), după cum este amestec. descris la punctul relevant în Mixerul poate fi pornit numai când aceste instrucţiuni de funcţionare.
 • Seite 253 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 253 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Secţiunea Pregătirea secţiunii multifuncţionale multifuncţională Ataşaţi capacul de siguranţă Sculele şi posibilităţile (fig. 4) de aplicare Secţiunea multifuncţională poate fi pusă în funcţiune numai când vasul Următoarele scule pot fi utilizate în pentru amestec este îndepărtat şi secţiunea multifuncţională: capacul de siguranţă...
 • Seite 254 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 254 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 • Suportul de inserţie (fig.1/O) cu 0 Aşezaţi inserţia cu vârful în centrul inserţia de tăiere (fig. 9) suportului de inserţie şi aşezaţi în adâncitura discului (fig. 10). Suportul de inserţie trebuie ataşat 0 Pentru îndepărtarea inserţiei, cu inserţia adecvată, în funcţie de trageţi uşor în afară...
 • Seite 255 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 255 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Aparatul poate fi utilizat până la 0 Oprirea aparatului: răsuciţi 10 minute fără oprire. Trebuie să i selectorul de turaţie spre stânga la se permită răcirea de fiecare dată poziţia "0". după...
 • Seite 256: Date Tehnice

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 256 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Depozitarea 0 Îndepărtaţi garnitura (fig. 14/b) de pe unitatea de lamă. Toate accesoriile cu excepţia Lama este foarte ascuţită! storcătorului de citrice pot fi Garnitura poate fi deteriorată. depozitate direct în aparat. •...
 • Seite 257 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 257 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Sfaturi de utilizare Mixerul • Când procesaţi amestecuri uscate, poate fi necesar să opriţi ocazional • Mixerul este echipat foarte bine aparatul, să deschideţi capacul pentru tocarea cantităţilor mici de mixerului şi să...
 • Seite 258 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 258 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Secţiunea multifuncţională Utilizarea suportului de inserţie Alimentarea corectă a alimentelor Tocarea prin orificiul de umplere este foarte Pentru un rezultat uniform, trebuie importantă. procesate bucăţi de dimensiuni cât Tăiaţi alimentele pregătite un pic mai egale.
 • Seite 259 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 259 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Sculă Aliment Cantitate Turaţie Note max. Tocarea Lama de Legume, de ex. ceapă 800 g 3 – 5 Fructele şi legumele metal fructe 800 g trebuie să fie proaspete şi tari, utilizaţi bucăţi de ierburi proaspete 1 legătură...
 • Seite 260 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 260 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Reţete Reţetă de bază pentru Reţetă de bază pentru blatul pandişpan de prăjitură albuş de ou 500 g făină 4 lingură apă rece 1 pac. praf de copt 200 g zahăr 250 g margarină...
 • Seite 261 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 261 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Reţetă de bază pentru Reţetă de bază pentru aluat prăjituri din aluat cu drojdie 250 g făină 500 g făină 1 linguriţă praf de copt 40 g drojdie (proaspătă) sau 1 pac.
 • Seite 262 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 262 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Cienījamais pircēj, Ierīces apraksts (1. att.) Lūdzu, uzmanīgi izlasi šīs Bildē attēlots AFP 850 lietošanas instrukcijas. Pats galvenais, ievērojiet drošības Motora korpuss noteikumus, kas aprakstīti pirmajās Blendera trauks * šo lietošanas instrukciju lapaspusēs! Blendera vāciņš...
 • Seite 263: Drošības Noteikumi

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 263 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Drošības noteikumi Bērnu drošība • Kad ierīce ir ieslēgta, nekad Šī ierīce atbilst pieņemtajiem neatstājiet to bez uzraudzības un tehnoloģiskajiem standartiem uzmaniet to it īpaši, ja tuvumā sasitībā ar drošību un Vācijas ierīču atrodas mazi bērni! drošības likumu.
 • Seite 264: Atbrīvošanās No Atkritumiem

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 264 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Atbrīvošanās no • Uzmanību: Darbinot blenderi tajā nedrīkst ievietot cietus priekšmetus atkritumiem (piem., karotes) un blendera traukā nedrīkst ievietot rokas. Iepakošanas materiāls Ievainojuma risks! Iepakošanas materiāli ir videi • Vāciņu vajadzētu noņemt tikai tad, draudzīgi un tos var nodot kad piederumi ir nekustīgi.
 • Seite 265 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 265 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 – gaļas, riekstu vai līdzīgu produktu 0 Noņemiet maisījumu trauku vai universālo bļodu (16/➁ un ➂att.), kā sasmalcināšanai ... – dārzeņu vai augļu sagriešanai, aprakstīts attiecīgajā rīvēšanai vai sīkai sarīvēšanai ... rokasgrāmatas nodaļā.
 • Seite 266 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 266 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 0 Nolieciet blendera trauku (1/B un 2 Skatiet nodaļu "Padomi par att.) uz blendera pievada (bultiņa blendera izmantošanu", lai uz bultiņas ) un pagrieziet rekomendetās vērtības ātrumu pretēji pulksteņrādītāja kustības uzstādīšanai.
 • Seite 267 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 267 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Rupja rīve Piederumu ievietošana Dārzeņu un augļu rupjai Uzlikšanai var izvēlēties šādus rīvēšanai u.t.t. piederumus: Smalka rīve • Emuļģēšanas disks (1/R att.) vai Dārzeņu, augļu, šokolādes, • Metāla asmens (1/Q att.) vai ķiploka u.c.
 • Seite 268 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 268 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Ieliktņi ir ļoti asi. Tos vajadzētu turēt nav pareizi uzlikts drošības tikai aia roktura! aizsargvāciņš blendera pievadam 0 Atveriet piederumu nodalījumu (1/T un 4 att.). paraujot rokturi (9. att.) 0 Izslēdziet ierīci: pagrieziet ātrumu regulatoru pa kreisi pozīcijā...
 • Seite 269 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 269 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 0 Pagrieziet universālo 0 Izmantojot noslēdzošo vāciņu kā bļodupulksteņrādītāja kustības palīgu, atbrīvojiet asmens virzienā un noņemiet. elementu (14/a att.) no blendera trauka (1/D att. un 14/c att.). Ierīci var izmantot līdz pat Noslēdzošā...
 • Seite 270: Tehniskie Dati

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 270 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Tehniskie dati Ieliktņi 0 Notīriet ieliktņus ar birsti vai lupatu Strāvas padeve: 230 – 240 V zem tekoša ūdens vai trauku Strāvas patēriņš: 800 W mazgājamā mašīnā. Šī ierīce atbilst sekojošajām EK Uzmanību: Ieliktņi ir ļoti asi.
 • Seite 271 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 271 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Lietošanas padomi • Kad pārstrādājat sausus maisījums, dažreiz var būt nepieciešams izslēgt ierīci, lai atvērtu blendera Blenderis vāciņu un ar lāpstiņu notīrītu maisījumu no trauka sienām. • Blenderis ir ideāli piemērots neliela •...
 • Seite 272 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 272 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Daudzfunkcionālais Darbs ar ieliktņu turētāju Pareiza ēdiena padeve caur nodalījums iepildīšanas atveri ir ļoti svarīga. Smalcināšana Ja nepieciešams, sagrieziet Vienveidīgam rezultātam sagatavotos ēdienus mazliet izmantojiet gabaliņus, kas izmēra mazākos gabaliņos, tā, lai tie viegli ziņā...
 • Seite 273 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 273 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Piederum Maks. Ēdiens Ātrums Piezīmes daudzums Smalcināšana Metāla Dārzeņi, piem., sīpoli 800 g 3 – 5 Augļiem un dārzeņiem ir asmens augļi 800 g jābūt svaigiem un svaigi augi 1 ķekars stingriem, izmantojiet rieksti, mandeles 500 g...
 • Seite 274 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 274 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Receptes Pamata biskvītkūkas recepte Pamata recepte kūkas maisījumam olas baltums 500 g milti 4 ēdamkarote auksts ūdens 1 paciņa cepampulveris 200 g cukurs 250 g mīksts margarīns vai sviests 1 paciņa vaniļas cukurs 250 g cukurs...
 • Seite 275 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 275 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Pamata recepte nelielai Pamata recepte rauga mīkla kūciņai 250 g milti 500 g milti 1 tējk. cepampulveris 40 g raugs (svaigs) vai 1 paciņa sausais raugs 125 g auksts margarīns vai sviests 80 g cukurs...
 • Seite 276: Instrukcija

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 276 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Brangus vartotojau, Prietaiso aprašymas (1 pav.) Prašome atidžiai perskaityti šią naudojimo instrukciją. Pirmiausia prašome laikytis Paveiksle pavaizduotas AFP 850 saugumo nurodymų, esančių pirmuose naudojimo instrukcijos Variklio korpusas puslapiuose! Išsaugokite šią Maišymo indas * naudojimo instrukciją...
 • Seite 277: Vaikų Sauga

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 277 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Saugumo taisyklės Vaikų sauga • Niekada nepalikite įjungto Šis prietaisas atitinka priimtus prietaiso be priežiūros, būkite techninius standartus remiantis ypač atidūs aplink esant saugumo reikalavimais ir Volietijos mažiems vaikams! įrenginių saugos įstatymu. Tačiau, •...
 • Seite 278 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 278 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Šalinimas • Įspėjimas:Maišytuvui veikiant į jį negalima kišti jokių kietų daiktų (pvz. šaukštų), į maišytuvo indą Įpakavimo medžiaga negalima kišti rankų. Įpakavimo medžiagos yra Galite susi˛eisti! nekenksmingos aplinkai, jas galima •...
 • Seite 279: Apsauga Nuo Perkrovos

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 279 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 – plakti grietinėlę ar kiaušinio 0 Paspauskite apsaugos nuo baltymus ... perkrovos mygtuką (1/N pav.) ant – spausti citrinas, aplesinus, prietaisoapačios. Kai greipfutus prietaisaspakankamai atvės, neatšoks (17/➂). Jei mygtukas atšoka, leiskite prietaisuidar kurį Saugumo sistema laiką...
 • Seite 280 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 280 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 0 Tik AFP 850: Uždėkite maišytuvo Tada pasukite apsauginį dangtelį ir dangtelį (1/C ir 3 pav.) ant nuimkite. maišytuvo indo ir pasukite, kol dangtelio snapelis atsidrus virš Universalus prietaisas rankenėlės. Išgirsite, kad dangtelis spragtelėja užsifiksuodamas.
 • Seite 281 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 281 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Prie diskų laikiklio tvirtinami Universalaus prietaiso atitinkami diskai priklausomai nuo paruošimas naudojimui norimos atlikti funkcijos (žr. „Diskų tvirtinimas prie diskų laikiklio“). Pritaisykite apsauginį 0 Ant veleno uždėkite norimą įrankį. dangtelį ( 4/P pav.) –...
 • Seite 282 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 282 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 0 Norėdami diską išimti, atsargiai 0 Išjunkite prietaisą: pasukite greičio traukite už rankenėlės į išorę ir reguliavimo rankenėlę į dešinę iki pakelkite. „0“ padėties. 0 Po naudojimo pasukite indą pagal laikrodžio rodyklę...
 • Seite 283 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 283 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 0 Pasukite universalų indą pagal laikrodžio rodyklę ir, šiek tiek laikrodžio rodyklę ir nuimkite. pakreipę dangtelį, ištraukite peilį. 0 Nuo peilio nuimkite tarpiklį Prietaisas gali veikti be pertraukos (14/b pav.). iki 10 minučių.
 • Seite 284: Techniniai Duomenys

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 284 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Laikymas Techniniai duomenys Visus įrankius išskyrus citrusinių Elektros įtampa: 230 – 240 V vaisių sulčiaspaudę galima laikyti Energijos suvartojimas: 800 W pačiame prietaise. • Diskus laikykite įrankių skyrelyje Šis prietaisas atitinka žemiau (1/K pav.).
 • Seite 285: Naudojimo Patarimai

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 285 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Naudojimo patarimai Maišytuvas • Apdorodami sausus mišinius retkarčiais išjunkite prietaisą, • Maišytuvas tinka kapoti nedidelį atidarykite maišytuvo dangtelį ir maisto, pavyzdžiui, riešutų, duonos gramdykle nugramdykite mišinį nuo minkštimo ar žolelių kiekį. indo sienelių.
 • Seite 286 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 286 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Universalus prietaisas Pastaba:Apdorodami pusiau sausus mišinius retkarčiais Kapojimas išjunkite prietaisą, atidarykite Kad apdoroti maisto gabaliukai universalaus indo dangtelį ir būtų vienodo dydžio, maistą prieš gramdykle nugramdykite mišinį nuo apdorojimą taip pat susmulkinkite indo sienelių.
 • Seite 287 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 287 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Įrankiai Maistas Did˛iausi Greitis Pastabos as kiekis Kapojimas Metalinis Daržovės, pvz., svogūnai 800 g 3 – 5 Vaisiai ir daržovės turi būti peilis vaisiai 800 g švieži ir kieti, supjaustyti maždaug vienodais šviežios žolelės 1 ryšulėlis...
 • Seite 288 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 288 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Receptai Paprastas biskvito receptas Paprastas kekso receptas kiaušinio baltymas 500 g miltų 4 valg. š. šalto vandens 1 pakelis kepimo miltelių 200 g cukraus 250 g minkšto margarino ar sviesto 1 pakelis vanilinio cukraus 250 g cukraus...
 • Seite 289 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 289 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Paprastas pyrago receptas Paprastas mielinės tešlos receptas 250 g miltų 1 valg. š. kepimo miltelių 500 g miltų 125 g šalto margarino ar 40 g mielių (šviežių) arba sviesto 1 pakelis sausų mielių 60 g cukraus 80 g...
 • Seite 290 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 290 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Lugupeetud klient Seadme kirjeldus (Joonis 1) Palun lugege tähelepanelikult käesolevat kasutusjuhendit. Eriti oluline on järgida käesoleva Pildil on näidatud AFP 850 kasutusjuhendi esimestel lehtedel toodud ohutusjuhiseid! Palun hoidke Mootori korpus kasutusjuhend alles.
 • Seite 291: Üldine Ohutus

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 291 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Ohutusjuhised Laste ohutus • Ärge jätke sisselülitatud seadet Käesolev seade on kooskõlas kunagi järelevalveta ja olge eriti Saksa seadmeohutuse seadusega tähelepanelikud, kui läheduses ja ohutuse kohta sätestatud on väikesed lapsed! tehnoloogiliste standarditega.
 • Seite 292 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 292 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Kõrvaldamine • Ettevaatust: Ärge kunagi pistke sõrmi täiteavasse (joonis 1/F)! Vigastusoht! Pakkematerjal • Ettevaatust: Töötavasse Pakkematerjalid on mikserisse ei tohi asetada kõvasid keskkonnasõbralikud ja neid saab esemeid (nt lusikad), ja samuti ei ümber töödelda.
 • Seite 293 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 293 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Turvasüsteem asub seadme põhjal. Kui seade on piisavalt maha jahtunud, siis jääb Käesoleval seadmel on mitu nupp sisse (Joonis 17/➂). Kui see turvasüsteemi. uuesti välja hüppab, siis laske • Mitmeotstarbelist kannu või mikserit seadmel veel veidi jahtuda ja saab käima panna ainult siis, kui vajutage uuesti nuppu.
 • Seite 294 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 294 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Multifunktsionaalne kohal. Kaas fikseerub kuuldava klõpsuga. seade Mikserit on võimalik sisse lülitada ainult siis, kui selle nõu ja kaas on Riistad ja nende rakendamise korralikult paigaldatud. võimalused 0 Ainult AFP 880: Asetage mikserikaas mikserinõu peale.
 • Seite 295 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 295 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Multifunktisonaalse seadme "Lõikevahendi sisestamine sisendihoidikusse"). ettevalmistamine 0 Asetage soovitud riist võllile. Paigaldage turvakate – Vispelketas, metalltera ja (joonis 4) plastiktera (joonis 8) sobituvad võlli all olevate hammastega. Multifunktsionaalset seadet saab –...
 • Seite 296 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 296 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Sidrunipress Multifunktisonaalse seadme kasutamine Ettevalmistused (Joonis 13) 0 Avage kaas joonis 1/F) ja sisestage kõik vajalikud koostisosad nõusse. 0 Paigaldage kann vastavalt Ettevaatust: Ärge ületage eeltoodud juhistele (joonis 5). maksimaalset täitemahtu: 0 Asetage sidrunipressi sõel kannule –...
 • Seite 297: Puhastamine Ja Hooldus

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 297 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Loputage komponendid hoolikalt Puhastamine ja hooldus käsitsi (vigastusoht!). Kasutage puhastamiseks ainult vett ja Mootori korpus pesuainet. Ärge puhastage terasüsteemi Veenduge, et vedelikud ei pääseks nõudepesumasinas. mootorikorpusesse! 0 Sisestage tihend terasüseemi. 0 Puhastage mootorikorpust niiske 0 Sisestage terasüsteem nõusse lapiga.
 • Seite 298: Tehnilised Andmed

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 298 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Ladustamine Tehnilised andmed Kõiki tarvikuid, v.a. sidrunipress, Vőrgupinge: 230 – 240 V saab hoida seadme sees olevas Voolutarve: 800 W vastavas ruumis. • Hoidke riistasid vastavas Käesolev seade vastab järgmistele lisatarvikute ruumis (joonis 1/K).
 • Seite 299 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 299 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Nõuanded Mikser • Kuivade segude puhul võib olla vajalik masin aeg-ajalt välja lülitada, • Mikser sobib suurepäraselt väikeste et saaks mikserikaane avada ja toidukoguste, nt pähklid, riivsai või kaapitsaga anuma seintelt segu ära maitsetaimed, purustamiseks.
 • Seite 300 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 300 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Multifunktsionaalne seade Sisendihoidja kasutamine Toiduainete õige sisestamine läbi Purustamine sisestusava on väga oluline. Ühtlase tulemuse saamiseks peaks Lõigake kasutatavad toiduained töödeldavad tükid olema võimalikult vajadusel veidi väiksemaks, nõnda ühesuurused. Enne ühesuurusteks et need täiteavast kergemini läbi tükkideks tegemist tuleks toiduaine mahuksid.
 • Seite 301 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 301 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Vahend Toit Maks. Kiirus Märkused kogus Purustamine Metalltera Juurviljad, nt sibulad 800 g 3 – 5 Puu- ja juurviljad peaksid puuvili 800 g olema värsked ja kõvad; kasutage enam-vähem värsked maitsetaimed 1 punt pähklid, mandlid 500 g...
 • Seite 302 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 302 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Retseptid Biskviidi retsept Koogisegu retsept munavalget 500 g jahu 4 supilusikatäit külma vett 1 pakk küpsetuspulbrit 200 g suhkrut 250 g pehmet margariini või võid 1 pakk vaniljesuhkrut 250 g suhkrut munakollast 1 pakk...
 • Seite 303 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 303 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Mittekerkiva taigna retsept Pärmitaigna retsepti näide 250 g jahu 500 g jahu 1 teelusikatäis küpsetuspulbrit 40 g pärmi (värske) või 1 pakk kuiva pärmi 125 g külma margariini või võid 80 g suhkrut 60 g...
 • Seite 304 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 304 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Sayın müşterimiz, Cihazın tanımı (Şekil 1) Lütfen, bu kullanım talimatlarını Resim AFP 850'yi göstermektedir dikkatli bir şekilde okuyun. Herşeyden önce, lütfen bu kullanım talimatlarının ilk birkaç Motor muhafazası sayfasındaki güvenlik talimatlarına Karıştırma kabı...
 • Seite 305: Güvenlik Talimatları

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 305 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Güvenlik talimatları Çocukların Güvenliği • Kesinlikle cihazı kendi başına Bu cihaz güvenlikle ilgili kabul çalışır bir durumda bırakmayın edilmiş teknolojik standartlara ve ve özellikle küçük çocuklar Alman Cihaz Güvenliği Kanununa çevredeyken dikkatli bir şekilde uygundur.
 • Seite 306 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 306 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Atım • Dikkat: Kesinlikle malzemeleri malzeme doldurma girişine parmaklarınızla bastırmayın Ambalaj malzemesi (şekil 1/F)! Yaralanma tehlikesi! Ambalaj malzemeleri çevre • Dikkat: Çalışırken, miksere hiçbir dostudur ve geri dönüştürülebilir. sert cisim (örneğin, kaşık) Plastik parçalar örneğin >PE<, sokulmamalı...
 • Seite 307 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 307 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 – krema veya yumurta akını 0 Cihazınaltındakiaşırı yük devre kesici çırpmak ... için kullanılabilir. sıfırlama düğmesine (Şekil 1/N) – ve limon, portakal ve greyfurt basın. Cihaz yeterince soğursa, sıkmak için kullanılabilir. düğme basılı...
 • Seite 308 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 308 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 0 Sadece AFP 850: Mikser kapağını 0 Karıştırma işleminden sonra kabı (şekil 1/C ve 3) karşıtırma kabı saat yönünde çevirip, çıkarın. üzerine yerleştirin ve kapağın ucu Daha sonra kapağı çevirip, çıkarın. sapın tam üzerine gelene kadar döndürün.
 • Seite 309 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 309 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Aparat tutucuya kullanım amacına Çok fonksiyonlu bölmenin bağlı olarak uygun aparatın hazırlanması takılması gerekir ("Aparat tutucuya kesme aparatının takılması"). Güvenlik kapağını takın 0 İstediğiniz aleti mile yerleştirin. (şekil 4) – Çırpma diski, metal bıçak ve Çok fonksiyonlu bölme yalnızca plastik bıçak (şekil 8) mildeki alt karıştırma kabı...
 • Seite 310: Narenciye Sıkacağı

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 310 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Narenciye sıkacağı Çok fonksiyonlu bölmenin kullanılması Hazırlama (şekil 13) 0 Kapağı (şekil 1/F) açın ve çok amaçlı kaseye gerekli tüm 0 Çok amaçlı kaseyi yukarıda malzemeleri doldurun. tanımlandığı gibi yerine yerleştirin Dikkat: Maksimum malzeme (şekil 5).
 • Seite 311 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 311 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Parçaları elle dikkatli bir şekilde Temizlik ve bakım durulayın (yaralanma tehlikesi!). Temizlik için sadece su ve deterjan Motor muhafazası kullanın. Bıçak ünitesini bulaşık Motor muhafazasına sıvı hiçbir makinesinde temizleyin. maddenin girmemesini sağlayın! 0 Contayı...
 • Seite 312: Teknik Bilgiler

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 312 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Saklanması Teknik bilgiler Narenciye sıkacağı hariç tüm Şebeke voltajı: 230 – 240 V aparatlar doğrudan cihazın Güç tüketimi: 800 W içerisinde muhafaza edilebilir. • Aparatları aksesuar bölmesinde Bu cihaz aşağıdaki EC Direktifleri (şekil.
 • Seite 313 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 313 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Kullanım ipuçları Mikser • Kuru karışımları işlerken, mikser kapağını açmak ve kazıyıcıyla • Mikser, kuruyemiş, galeta unu veya karışımı kabın kenarlarından otlar gibi küçük miktarlardaki kazımak için cihazın ara sıra yiyecekleri doğramak için son kapatılması...
 • Seite 314 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 314 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Çok fonksiyonlu bölme Aparat tutucuyla çalışırken Yiyeceklerin malzeme doldurma Doğrama girişinden doğru şekilde verilmesi Sürekli aynı sonucu almak için çok önemlidir. mümkün olduğunca eşit boyuttaki Hazır yiyecekleri, gerekirse, parçalar işlenmelidir. Yiyecek malzeme doldurma girişinden işlenmeden önce eşit boyuttaki kolayca geçebilmeleri için daha...
 • Seite 315 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 315 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Alet Yiyecek Maks. Hız Açıklama miktar Doğrama Metal Sebze, örneğin soğan 800 gr 3 – 5 Meyve ve sebzeler taze bıçak meyve 800 gr ve sağlam olmalıdır, taze bitkiler 1 demet aşağı...
 • Seite 316: Yemek Tarifleri

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 316 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Yemek tarifleri Basit pandispanya tarifi Basit yaş pasta unu tarifi yumurta akı 500 gr 4 sofra kaşığı soğuk su 1 paket kabartma tozu 200 gr şeker 250 gr yumuşak margarin veya tereyağı...
 • Seite 317 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 317 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Basit çörek tarifi Basit mayalama hamuru tarifi 250 gr 500 gr 1 çay kaşığı kabartma tozu 40 gr maya (taze) veya 1 paket kuru maya 125 gr donmuş margarin veya tereyağı 80 gr şeker 60 gr...
 • Seite 318 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 318 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Скъпи клиенти, Описание на уреда (Фигура 1) Моля, прочетете настоящите инструкции за работа внимателно. Снимката показва AFP 850 Спазвайте особено инструкциите за безопасност на първите Корпус на двигателя няколко страници от настоящите Купа...
 • Seite 319 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 319 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 • Този уред не е предназначен за Инструкции за използване от лица безопасност (включително деца) с понижени физически, психически и сетивни Уредът съответства на приетите технологични стандарти за способности или без опит и знание, освен...
 • Seite 320 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 320 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 • Внимание: Режещите не трябва да включвате уреда за приставки (фиг. 9) са много повече от 1 минута без спиране. остри! Опасност от • Винаги изваждайте първо нараняване! Дръжте приставките инструментите...
 • Seite 321 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 321 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Защита от претоварване отпадъци или с магазина, откъдето сте закупили продукта. Уредът е оборудван със защита от претоварване, коятого Основни инструкции за изключва, ако започне да прегрява, предпазвайки го от работа...
 • Seite 322: Работа С Миксера

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 322 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Миксерът може да се включи съответното място в настоящето само ако купата и капакът са упътване за работа. поставени правилно. 0 Сегауредът е готов да бъде 0 Само за AFP 880: Сложете използван...
 • Seite 323 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 323 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 0 След приключване на работа, Едро ренде завъртете каната по посока на За едро настъргване на часовниковата стрелка и го зеленчуци и плодове и т.н. свалете. След това завъртете Фино ренде капака...
 • Seite 324 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 324 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Поставяне на оста (фиг. 7) Поставяне на режеща приставка в държача 0 Поставете оста (фиг. 1/H) върху (фиг. 10) шийката в средата на универсалната купа. Поставете желаната приставка в държача в зависимост от употребата.
 • Seite 325 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 325 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Използвайте притискача Цитрусова преса изключително за натискане на храната за рязане! Подготовка (фиг. 13) 0 Включване на уреда: завъртете регулатора на скоростта (фиг. 1/I) 0 Поставете универсалната купа, надясно на желаната степен на както...
 • Seite 326: Почистване И Поддръжка

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 326 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Почистване и 0 Извадете уплътнителния пръстен (фиг. 14/b) от частта с ножа. поддръжка Ножът е много остър. Уплътнението може да се Корпус на двигателя повреди. Изплакнете компонентите Внимавайте да не попада внимателно...
 • Seite 327: Технически Данни

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 327 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Съхранение Технически данни Всички приставки, с изключение Напрежение на цитрусовата преса, могат да на мрежата: 230 – 240 V се съхраняват направо в уреда. Консумация • Съхранявайте приставките в на енергия: 800 W отделението...
 • Seite 328 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 328 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Съвети за употреба: • Натрошаване на лед: винаги добавяйте малко вода в каната, преди да трошите лед. Миксер • При обработка на сухи смеси може да се наложи да • Миксерът е много подходящ за изключвате...
 • Seite 329 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 329 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Многофункционална част Работа с държача на приставката Кълцане Много важно е правилното За получаването на еднороден подаване на храна през отвора резултат обработвайте парчета, за пълнене. приблизително еднакви по Ако е необходимо, нарежете размер.
 • Seite 330 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 330 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Инструмент Храна Макс. Скорост Указания количест во Кълцане Метален нож Зеленчуци, например лук 800 гр. 3 – 5 Плодовете и зеленчуците плодове, пресни подправки 800 гр. трябва да са пресни и орехи, бадеми...
 • Seite 331 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 331 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Рецепти Основна рецепта за Основна рецепта за тесто пандишпан за кекс белтъка 500 гр брашно 4 с.л. студена вода 1 пакетче бакпулвер 200 гр захар 250 гр маргарин или масло 1 пакетче...
 • Seite 332 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 332 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Основна рецепта за Основна рецепта за ронливо тесто заквасено тесто 250 гр брашно 500 гр брашно 1 ч.л. бакпулвер 40 гр мая (прясна) или 1 пакетче суха мая 125 гр студен...
 • Seite 333 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 333 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Опис пристрою Øàíîâíèé ïîêóïåöü! (Мал. 1) Áóäü ëàñêà, óâàæíî ïðî÷èòàéòe öþ ³íñòðóêö³þ ç åêñïëóàòàö³¿. Íàñàìïåðåä, áóäü ëàñêà, На малюнку зображено AFP 850 äîäåðæóéòåñÿ ³íñòðóêö³é ç áåçïåêè, íàäàíèõ íà ïåðøèõ ñòîð³íêàõ äàíî¿ Корпус...
 • Seite 334: Правила Безпеки

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 334 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Правила безпеки • Даний прилад не призначений для використання особами Даний прилад відповідає (включаючи дітей) зі зниженими прийнятим технологічним фізичними, сенсорними або стандартам безпеки і вимогам розумовими можливостями або законодавства України щодо недостатнім...
 • Seite 335 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 335 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 • Увага: Ріжучі змінні насадки • Перш ніж виймати насадки і вал (мал. 9) дуже гострі! Небезпека потрібно вийняти вміст ємності. травмування! Зберігайте змінні • Не перевищуйте максимально насадки тільки в спеціально дозволений...
 • Seite 336 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 336 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Запобіжник побутового сміття або з крамницею, де ви придбали перенавантажень продукт. В даномуприладі передбачене захисне вимикання, що Загальні правила вимикаєприлад якщо він починає перегріватися, захищаючи користування прилад від псування. Коли це трапляється, спрацьовує...
 • Seite 337 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 337 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 продовжуйте процедуру, яку було 0 Встановіть закриваючу кришку перервано. (мал. 1/D) і зафіксуйте її. Міксер Робота з міксером Міксер можна використовувати 0 Відкрийте кришку (мал. 1/C) і для приготування великої наповніть...
 • Seite 338 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 338 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Універсальна секція Підготовка універсальної секції Насадки і можливості їх Встановіть захисну кришку використання (мал. 4) Універсальну ємність можна Наступні насадки можуть використовувати тільки коли використовуватися в від'єднана ємність міксера і на універсальній...
 • Seite 339: Установка Насадок

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 339 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Вставки дуже гострі. Тримати їх Установка насадок потрібно тільки за ручку! Можна використовувати наступні 0 Відкрийте відділення для вставок насадки: потягнувши за ручку (мал. 9). • Диск для збивання (мал. 1/R) або 0 Візьміть...
 • Seite 340: Чищення І Догляд

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 340 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Цитрусовий прес повинен Звертайтесь до розділу "Поради працювати тільки на мінімальній по використанню універсальної швидкості. секції" за рекомендованими установками швидкості. 0 Вимикання приладу: поверніть регулятор швидкості на позначку Якщо попереджувальна лампа "0".
 • Seite 341 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 341 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Пластикові деталі зношуються Зняття і установка леза швидше, якщо мити їх в міксера (мал. 14) посудомийній машині. Якщо все Якщо необхідно, лезо міксера ж виникає необхідність мити їх в можна зняти і вимити окремо. посудомийній...
 • Seite 342: Технічні Характеристики

  822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 342 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Технічні характеристики Напруга в мережі: 230 – 240 V Споживана потужність: 800 Вт Тези уреди са съобразени със следните ЕС Директиви: • Директива за нисък волтаж 2006/95/EC • ЕМС Директива 89/336/EEC с изменение...
 • Seite 343 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 343 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Рекомендації по користуванню Міксер • При роботі с сухими сумішами може бути необхідно вимикати • Міксер добре підходить для прилад час від часу, відкривати подрібнення невеликих об'ємів кришку міксера и зіскрібати суміш їжі, як...
 • Seite 344 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 344 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Універсальна секція Робота з тримачем вставки. Правильне додавання продуктів Подрібнення через отвір у кришці дуже Для отримання однорідної маси важливо. шматки для обробки мають бути Наріжте підготовлені продукти однакового розміру. Продукти дещо...
 • Seite 345 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 345 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Насадка Продукт Макс. Швидкі Зауваження об'єм сть Подрібнення Металеве Овочі, напр. цибуля 800 г 3 – 5 Фрукти та овочі мають лезо фрукти 800 г бути свіжими та твердими, свіжі трави 1 пучок...
 • Seite 346 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 346 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Рецепти Базовий рецепт бісквітів Базовий рецепт кексу яєчний білок 500 г борошно 4 ст. ложка холодна вода 1 упаковка розпушувач 200 г цукор 250 г м'який маргарин і масло 1 упаковка ванільний...
 • Seite 347 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 347 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 Базовий рецепт піскового Базовий рецепт тіста дріжджового тіста 250 г борошно 500 г борошно 1 ч. ложка розпушувач 40 г дріжджі (свіжі) або 1 упаковка сухих 125 г холодний маргарин дріжджів...
 • Seite 348 822_949_311 AFP850-880_EX.book Seite 348 Dienstag, 22. Januar 2008 8:57 20 822 949 311 - 03 - 1207...

Diese Anleitung auch für:

Afp8-serieAfp850

Inhaltsverzeichnis