Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Electrolux AFP700 Gebrauchsanweisung

Electrolux AFP700 Gebrauchsanweisung

Afp7 serie assistent food processor
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 65
822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 1 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20
Assistent Food Processor AFP7..
S
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . 6
Brugsanvisning . . . . . . . . . . 17
N
Bruksanvisning . . . . . . . . . . 29
Käyttöohje . . . . . . . . . . . . . . 41
Instruction book . . . . . . . . . 53
D
Gebrauchsanweisung . . . . . 65
F
Mode d'emploi . . . . . . . . . . 78
Návod k použití . . . . . . . . . . 91
Instrukcja obsługi . . . . . . . 104
H
Návod na obsluhu . . . . . . . 131
PAGE
Navodilo za uporabo . . . . .144
Priručnik . . . . . . . . . . . . . . .157
Priročnik za navodila . . . . .170
Rokasgrāmata . . . . . . . . . .195
Instrukcija . . . . . . . . . . . . . .208
Kasutusjuhend . . . . . . . . . .221
Kullanma kılavuzu . . . . . . .234
Óïúòâàíå çà ðàáîòà. . . . . . .247
²íñòðóêö³ÿ ç åêñïëóàòàö³¿ . . .261

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Electrolux AFP700

 • Seite 1: Inhaltsverzeichnis

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 1 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Assistent Food Processor AFP7.. PAGE Navodilo za uporabo ..144 Bruksanvisning ... 6 Priručnik ....157 Brugsanvisning .
 • Seite 2 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 2 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20...
 • Seite 3 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 3 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20...
 • Seite 4 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 4 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20...
 • Seite 5 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 5 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20...
 • Seite 6: Säkerhetsföreskrifter

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 6 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Bästa köpare, Säkerhetsföreskrifter läs noga igenom denna bruksanvisning. Säkerheten i denna apparat uppfyller Beakta särskilt säkerhetsföreskrifterna kraven i tekniska bestämmelser och på de första sidorna. Förvara bruksan- direktiv om säkerhet i elektrisk utrust- visningen för ett senare bruk på...
 • Seite 7 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 7 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Beakta följande vid användning • Vid normala arbeten (bearbetning av lättare degar etc.) kan du använda av köksmaskinen maskinen i upp till 10 minuter utan • Starta inte maskinen med våta händer. avbrott.
 • Seite 8 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 8 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 0 Sätt mixerbägaren (bild 1/B och bild 2) Allmänna användnings- på mixerdrivningen (pil på pil instruktioner och vrid moturs mot anslag. Mixerbä- garen snäpper tydligt fast. De båda Köksmaskinen är till stor hjälp vid till- svarta pilarna skall stå...
 • Seite 9 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 9 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 0 Ta bort mixerbägaren enligt beskriv- Multifunktionsenhet ning i kapitlet "Mixer". – Den röda varningslampan (bild 4/a) Redskapen och deras använd- blinkar. ningsmöjligheter 0 Lägg skyddslocket på mixerns drivning (markering mot markering ) och Följande redskap kan användas i multi-...
 • Seite 10 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 10 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 över handtaget och de båda pilarna hastigheten. När Pulse-knappen trycks mot varandra. går maskinen med högsta hastighet. 0 Sätt påmataren (bild 1/E) i mataröpp- Riktvärden lämnas i kapitlet "Tips för användning av multifunktionsenheten".
 • Seite 11: Rengöring Och Skötsel

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 11 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 utan avbrott (låt svalna 20 minst Knivenheten får inte diskas i maskin. minuter efter 10 minuters användning 0 Sätt in tätningsringen i knivenheten. utan avbrott). 0 Sätt in knivenheten i bägaren från undre sidan, luta knivenheten en aning.
 • Seite 12: Tekniska Data

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 12 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Tekniska data Nätspänning: 230 – 240 V Upptagen effekt: 700 W Den här produkten är anpassad enligt följande EG-direktiv: • Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG • EMC-direktiv 89/336/EEG med ändringarna 92/31/EEG och 93/68/EEG Användningstips Mixer •...
 • Seite 13 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 13 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Multfunktionsenhet Så här används insatshållaren Det är ytterst viktigt att ingredienserna Hacka tillförs på rätt sätt genom mataröpp- Bästa resultatet uppnås om bitarna ningen. som skall hackas är lika stora. Skär eller Om så...
 • Seite 14 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 14 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Redskap Livsmedel Max. Hastighet Anvisningar mängd Hacka Metallkniv Grönsaker t.ex. lök 800 g 3 – 5 Frukt och grönsaker bör Frukt 800 g vara färska och fasta, skär Färska örter 1 knippe dem i lika stora bitar Nötter, mandel...
 • Seite 15 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 15 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Recept Basrecept för biskvi Grundrecept rördeg Äggvita 500 g Mjöl 4 msk kallt vatten 1 påse Bakpulver 200 g Socker 250 g mjukt margarin eller smör 1 påse Vaniljsocker 250 g Socker Äggula 1 påse...
 • Seite 16 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 16 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Grundrecept för mördeg Grundrecept jäsdeg 250 g Mjöl 500 g Mjöl 1 tsk Bakpulver 40 g Jäst (färsk) eller 1 påse torrjäst 125 g kallt margarin eller smör 80 g Socker 60 g Socker...
 • Seite 17: Kære Kunde

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 17 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Kære kunde Sikkerhedshenvisninger Læs venligst denne brugsanvisning Sikkerhedsmæsssigt overholder dette omhyggeligt igennem. apparat de anerkendte regler for teknik Bemærk i særdeleshed sikkerhedshen- og lovens krav til apparaters sikkerhed. visningerne på de første sider i denne! Alligevel ser vi os som producent for- Opbevar venligst brugsanvisningen til anlediget til at informere dig som bru-...
 • Seite 18: Bortskaffelse

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 18 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Sikkerhed for børn studsen. Fare for kvæstelser! Arbejd kun med stopperen (billede 1/E), for at • Lad aldrig apparatet køre uden opsyn, trykke skæregodset ned. og varetag overfor børn en særlig •...
 • Seite 19 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 19 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 at forebygge eventuelle negative Mikser påvirkninger af miljøet og af personers Mikseren er beregnet til tilberedning af helbred, der ellers kunne forårsages af de forskelligste blandings-shakes, til forkert bortskaffelse af dette produkt. knusning af is, og til findeling af frugt Kontakt det lokale kommunekontor, og grønsager osv.
 • Seite 20 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 20 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 0 Start mikser: Drej drejekontakten (bil- Osterive lede 1/l) til højre på det ønskede Til rivning af hård ost, fx Parme- hastighedstrin eller tryk impuls-knap- san osv. pen (billede 1/J). Groft rivejern Til grov rivning af grønsager og Det anbefales at begynde på...
 • Seite 21: Isætning Af Værktøj

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 21 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 0 Placer indsatsen med spidsen i midten Isætning af værktøj af indsatsholderen og læg skiven i Valgvis kan der isættes følgende værk- udsparingen (billede 10). tøjer: 0 For at tage den af, trækkes indsatsen i •...
 • Seite 22: Rengøring Og Pleje

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 22 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 0 Efter brug drejes dækslet med uret og Rengøring og pleje tages af. Tag først dækslet af, når værktøjet står Motorhus helt stille! 0 Tag værktøj og spindel af. Sørg for, at der ikke kommer væske ind 0 Drej universalskålen med uret og tag i motorhuset! den af.
 • Seite 23 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 23 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 0 Sæt knivanordningen i beholderen Tekniske data nedefra, derved skal knivanordningen Netspænding: 230 – 240 V holdes lidt skråt. Stram knivenheden ved at bruge lukkedækslet som værktøj Strømforbrug: 700 W ved at dreje det med uret (billede 14).
 • Seite 24: Tips Til Brug

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 24 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Tips til brug • Is-knusning: Hæld lidt vand i beholde- ren, inden du knuser isen. • Ved brug af tørre blandinger kan det Mikser være nødvendigt, ind imellem at slukke apparatet, åbne dækslet og med •...
 • Seite 25 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 25 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Multifunktionsdel Arbejde med indsatsholderen Den rigtige tilførsel af levnedsmid- Hakke lerne gennem påfyldningsstudsen er For at få et ensartet resultat bør du meget vigtig. forarbejde muligst lige store stykker. Skær evt. de forberede levnedsmidler i Skær eller bræk inden forarbejdningen mindre stykker, således at de problem- levnedsmidlerne i lige store stykker.
 • Seite 26 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 26 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Værktøj Levnedsmiddel Max. Hastig- Henvisninger mængde Hakke Metalkniv Grønsager, fx løg 800 g 3 – 5 Frugt og grønsager bør frugt 800 g være friske og faste, anvend friske urter 1 bundt lige store styker nødder, mandler...
 • Seite 27 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 27 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Opskrifter Grundopskrift Biskuit Grundopskrift røredej æggehvider 500 g 4 spsk. koldt vand 1 brev bagepulver 200 g sukker 250 g blød magarine eller smør 1 brev vanillesukker 250 g sukker æggeblommer 1 brev vanillesukker...
 • Seite 28 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 28 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Grundopskrift mørdej Grundopskrift gærdej 250 g 500 g 1 tesk. bagepulver 40 g gær (frisk) eller 1 pk. tørgær 125 g kold magarine eller smør 80 g sukker 60 g sukker 1 prise salt...
 • Seite 29 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 29 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Kjære kunde, Sikkerhetsregler les nøye gjennom denne bruksanvis- Dette apparatets sikkerhet følger tek- ningen. nikkens anerkjente regler og Loven om Vær spesielt oppmerksom på sikker- apparatsikkerhet. Likevel føler vi som hetsreglene på...
 • Seite 30 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 30 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Pass på følgende ved bruk av • Til vanlig arbeid (røring av lette deiger osv.) kan du bruke apparatet inntil kjøkkenmaskinen 10 minutter uten avbrudd. Når appara- • Ta ikke i apparatet med våte hender tet har vært brukt i lengre tid uten mens det går.
 • Seite 31 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 31 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 0 Sett mikserbeholderen (bilde 1/B og Generelle råd for bruk bilde 2) på mikserens drev (pil Kjøkkenmaskinen er til stor hjelp ved ) og drei mot urviseren til ansla- tilberedning av mat: get.
 • Seite 32 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 32 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Multifunksjonsenhet og sikkerhetsdekslet til mikserens drev (bilde 1/S og bilde 4) er satt på. 0 Ta av mikserbeholderen som beskrevet Redskapene og deres under „Mikser“. bruksområder – Den røde varsellampen (bilde 4/a) blinker.
 • Seite 33 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 33 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 0 Starte apparatet: Drei rattet (bilde 1/I) Sette på lokket (bilde 6) mot høyre til ønsket hastighetstrinn 0 Sett lokket (bilde 1/F) på universalbol- eller trykk på puls-knappen (bilde 1/J). len (pil på...
 • Seite 34 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 34 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 0 Etter bruk skal pressekeglen tas av. 0 Ta tetningsringen (bilde 14/b) av kniv- mekanismen. 0 Vri silen med klokka og ta den av. 0 Vri universalbollen med klokka og ta Knivmekanismen er svært skarp.
 • Seite 35: Tekniske Data

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 35 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Oppbevaring Tekniske data Alt tilbehør unntatt sitruspressen kan Nettspenning: 230 – 240 V oppbevares direkte i apparatet. Effektforbruk: 700 W • Oppbevar innsatsene i oppbevarings- lommen (bilde 1/K). Dette apparatet er i overrensstemmelse med EUs direktiver: Merk: Innsatsene er svært skarpe.
 • Seite 36: Tips For Bruk

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 36 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Tips for bruk • Isknusing: Ta alltid litt vann i beholde- ren før du begynner å knuse isen. • Ved bearbeiding av tørre blandinger Mikser kan det være nødvendig å slå av appa- ratet av og til åpne mikserlokket og •...
 • Seite 37 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 37 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Multifunksjonsenhet Slik brukes innsatsholderen Det er svært viktig at ingrediensene til- Hakke settes på riktig måte gjennom fylleåp- For å få best mulig resultat, bør bitene ningen. som skal hakkes ha så lik størrelse som Skjær eventuelt ingrediensene litt min- mulig.
 • Seite 38 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 38 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Redskap Matvarer Maks. Hastighet Anvisninger mengde Hakke Metallkniv Grønnsaker, f.eks. løk 800 g 3 – 5 Frukt og grønnsaker bør frukt 800 g være ferske og faste, skjær friske urter 1 knippe dem i like store biter nøtter, mandler...
 • Seite 39 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 39 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Oppskrifter Grunnoppskrift kjeks Grunnoppskrift røre eggehvite 500 g 4 ss kaldt vann 1 pose bakepulver 200 g sukker 250 g myk margarin eller smør 1 pose vaniljesukker 250 g sukker eggeplommer 1 pose vaniljesukker...
 • Seite 40 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 40 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Grunnoppskrift på mørdeig Grunnoppskrift gjærdeig 250 g 500 g 1 ts bakepulver 40 g gjær (fersk) eller 1 pk. tørrgjær 125 g kald margarin eller smør 80 g sukker 60 g sukker 1 klype salt...
 • Seite 41: Turvallisuusohjeet

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 41 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Arvoisa asiakas, Turvallisuusohjeet lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi. Tämä laite vastaa turvallisuudeltaan Ota ennen kaikkea huomioon tämän yleisesti hyväksyttyjä tekniikka- ja lai- käyttöohjeen ensimmäisillä sivuilla ole- teturvallisuusasetuksia. Meistä on silti vat turvallisuusohjeet! Säilytä...
 • Seite 42 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 42 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Tämä tulee ottaa huomioon lai- • Älä kaada kuumia (ainoastaan kylmiä tai lämpimiä) nesteitä tehosekoittimen tetta käytettäessä kulhoon tai monitoimikoneen kulhoon. • Älä koskaan käytä laitetta, kun kätesi • Aseta monitoimikulho (kuva 1/G) aina ovat märät.
 • Seite 43: Yleisiä Käyttöohjeita

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 43 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi Tehosekoitin aiheutua muussa tapauksessa tämän Tehosekoittimen avulla voit valmistaa tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsit- mitä erilaisimpia juomia, murskata telystä. Tarkempia tietoja tämän tuot- jäätä, silputa hedelmiä, marjoja ja teen kierrättämisestä...
 • Seite 44 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 44 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 aineksien lisäämisen jälkeen välttääk- PG1 Perunaraastin sesi roiskeita. Perunoiden raastamiseen. 0 Sekoittimen käynnistys: käännä kierto- Ranskalaisten perunoiden valitsin (kuva 1/I) toivottuun nopeusas- leikkuri teeseen tai paina pitokytkintä (kuva 1/J). Perunoiden suikaloiminen ranska- laisiksi perunoiksi.
 • Seite 45 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 45 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Terät ovat erittäin teräviä. Ota teristä naksahtaa selvästi paikoilleen. Mustien kiinni ainoastaan niiden yläosasta! nuolien on oltava kohdakkain. 0 Avaa säilytyslokero vetämällä kädensi- jasta (kuva 9). Aseta akseli paikalleen (kuva 7) 0 Ota tarvitsemasi terä...
 • Seite 46: Puhdistus Ja Hoito

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 46 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 0 Käännä kantta käytön jälkeen myötä- Puhdistus ja hoito päivään ja irrota se. Irrota kansi vasta, kun käyttöosa on Monitoimikoneen runko-osa, täydellisesti pysähtynyt! jossa on moottori 0 Irrotta käyttöosa ja akseli. 0 Käännä...
 • Seite 47: Tekniset Tiedot

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 47 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Älä laita tehosekoittimen terää astian- Säilytys pesukoneeseen. Kaikkia muita lisäosia paitsi sitruspu- 0 Aseta kumitiiviste teräasennelmaan. serrinta voidaan säilyttää laitteen 0 Aseta teräasennelma alakautta kul- sisällä. hoon, pidä sitä samalla lievästi vinossa. •...
 • Seite 48 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 48 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Käyttövinkkejä • Jään murskaaminen: laita aina kulhoon tilkka vettä ennen kuin alat murskaa- maan jäätä. Tehosekoitin • Kuivien sekoitusten kohdalla voi olla tarpeen sammuttaa laite välillä, avata • Tehosekoitin soveltuu erinomaisesti sen kansi ja kaapia seos kulhon seinä- pienten ruoka-ainemäärien kuten päh- mistä...
 • Seite 49 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 49 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Monitoimiosa Kiinnityslevyn käyttäminen On ensiarvoisen tärkeää, että ruoka- Hienontaminen aineet syötetään kulhoon oikein syöt- Tasaisen lopputuloksen takaamiseksi on tösuppilon kautta. hienonnettavien palojen oltava suun- Jotta ruoka-aineet mahtuvat ongel- nilleen saman kokoisia. Leikkaa tai mitta syöttösuppiloon, on ne paloitel- murra ruoka-aineet mahdollisimman tava hieman pienemmiksi paloiksi.
 • Seite 50 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 50 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Käyttöosa Ruoka-aine Enim- Nopeus Ohjeita mäis- määrä Määrä Hienonta- Metalliterä Vihannekset, esm. sipulit 800 g 3 – 5 Hedelmien ja vihannesten minen hedelmät 800 g tulee olla tuoreita ja kiin- tuoreet yrtit 1 nippu teitä, suunnilleen samanko-...
 • Seite 51 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 51 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Reseptejä Perusresepti keksipohja Perusresepti kakkutaikina munanvalkuaista 500 g jauhoja 4 rkl kylmää vettä 1 paketti leivinjauhetta 200 g sokeria 250 g Pehmeää margariinia tai voita 1 paketti vaniljasokeria (n. 8 g) 250 g sokeria munankeltuaista...
 • Seite 52 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 52 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Perusresepti murotaikina Perusresepti hiivataikina 250 g jauhoja 500 g jauhoja 1 tl leivinjauhetta 40 g hiivaa (tuore) tai 1 pkt kuivahiivaa 125 g kylmää margariinia tai voita 80 g sokeria 60 g sokeria 1 hyppysell suolaa...
 • Seite 53 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 53 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Dear customer, Description of appliance (Fig. 1) Please read these operating instruc- tions through carefully. Motor casing Above all please follow the safety Mix container instructions on the first few pages of Mixer cover these operating instructions! Please Closing cover...
 • Seite 54: Safety Instructions

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 54 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 • Children should be supervised to Safety instructions ensure that they do not play with the This appliance corresponds to accepted appliance. technological standards with regards To be noted when using the food to safety and to the German Appliance processor Safety Law.
 • Seite 55: Safety System

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 55 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 injury! Work only with the stopper (fig. duct is disposed of correctly, you will 1/E) to compress the cut food. help prevent potential negative conse- quences for the environment and •...
 • Seite 56 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 56 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 It is recommended to start at a slow Mixer speed and then to increase the speed. The mixer is used to prepare a wide The mixer operates at maximum speed range of mixed drinks, to crush ice, by pressing the pulse button.
 • Seite 57 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 57 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 The insert holder must be fitted with Coarse rasp the appropriate insert depending on For coarse rasping of vegetables the purpose of application (see "Insert- and fruit, etc. ing cutting insert in insert holder"). Fine rasp 0 Place desired tool on spindle.
 • Seite 58: Cleaning And Care

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 58 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Operating multifunction section Citrus press (AFP750 only) 0 Open cover (fig. 1/F) and place all ingredients required in the all-purpose Preparation (fig. 13) bowl. 0 Fit all-purpose bowl as described above Caution: Do not exceed maximum fill- (fig.
 • Seite 59: Technical Data

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 59 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Plastic parts age more quickly if Mixer cleaned frequently in a dishwasher. If they are nevertheless to be cleaned in a Container and blade can be cleaned dishwasher, they must be placed in the easily and properly with the aid of the upper basket.
 • Seite 60: Tips For Use

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 60 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Tips for use • Crushing ice: always add a little water to the container before crushing ice. • When processing dry mixtures it may Mixer be necessary to switch off the appli- ance occasionally, to open the mixer lid •...
 • Seite 61 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 61 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Multifunction section Working with the insert holder Correct supply of the foods through Chopping the filling inlet is very important. For a uniform result pieces of size as Cut the prepared foods a little smaller equal as possible should be processed.
 • Seite 62 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 62 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Tool Food Max. Speed Notes amount Chopping Metal blade Vegetables, e.g. onions 800 g 3 – 5 Fruit and vegetables should fruit 800 g be fresh and firm, use pieces fresh herbs 1 bunch of roughly equal size...
 • Seite 63 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 63 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Recipes Basic recipe for sponge Basic recipe for cake mix white of egg 500 g flour 4 tbsp. cold water 1 pck. baking powder 200 g sugar 250 g soft margarine or butter 1 pck.
 • Seite 64 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 64 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Basic recipe for short pastry Basic recipe for yeast dough 250 g flour 500 g flour 1 tsp. baking powder 40 g yeast (fresh) or 1 pck. dry yeast 125 g cold margarine or butter 80 g sugar...
 • Seite 65: Gebrauchsanweisung

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 65 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Sehr geehrte Kundin, Gerätebeschreibung sehr geehrter Kunde, (Bild 1) lesen Sie bitte diese Gebrauchsanwei- Motorgehäuse sung sorgfältig durch. Mixbehälter Mixerdeckel Beachten Sie vor allem die Sicherheits- hinweise auf den ersten Seiten dieser Verschlussdeckel Stopfer mit Messbecher Gebrauchsanweisung! Bewahren Sie...
 • Seite 66 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 66 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 • Wenn die Anschlussleitung dieses • Vor allen Reinigungs- und Pflegearbei- Gerätes beschädigt wird, muss sie ten ist das Gerät auszuschalten und der durch den Hersteller oder seinen Kun- Netzstecker zu ziehen. dendienst oder eine ähnliche qualifi- •...
 • Seite 67: Entsorgung

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 67 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 die Spindel (Bild 1/H) und die Werk- sundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt zeuge einsetzen. und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informa- • Für normale Arbeiten (rühren von tionen über das Recycling dieses Pro- leichten Teigen etc.) können Sie das dukts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Gerät bis zu 10 Minuten lang ohne...
 • Seite 68: Vorbereitung Mixer

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 68 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 0 Mixer starten: Drehwähler (Bild 1/I) Mixer nach rechts auf die gewünschte Der Mixer dient zur Zubereitung ver- Geschwindigkeitsstufe drehen oder schiedenster Mixgetränke, zum Zersto- Pulse-Taste (Bild 1/J) drücken. ßen von Eis, Zerkleinern von Früchten Es empfiehlt sich, mit einer niedrigen und Gemüse usw.
 • Seite 69: Vorbereiten Multifunktionsteil

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 69 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 PG1 Kartoffelreibe Spindel einsetzen (Bild 7) Zum Reiben von Kartoffeln. 0 Spindel (Bild 1/H) auf den Zapfen in Pommes-frites-Schneide der Mitte der Universalschüssel auf- Zum Schneiden von Kartoffeln für setzen. Pommes frites.
 • Seite 70: Bedienen Der Zitruspresse

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 70 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Die Einsätze sind im aufklappbaren Blinkt die Warnlampe (Bild 4/a) und Zubehörfach (Bild 1/K) im Motorge- lässt sich das Gerät nicht starten, ist häuse untergebracht. die Sicherheitsabdeckung für den Mixerantrieb (Bild 1/S und Bild 4) nicht Die Einsätze sind sehr scharf.
 • Seite 71: Reinigung Und Pflege

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 71 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 0 Die Universalschüssel im Uhrzeigersinn 0 Messervorrichtung (Bild 14/a) mit Hilfe drehen und abnehmen. des Verschlussdeckels (Bild 1/D und Bild 14/c) lösen. Die Vertiefungen des Ver- Sie können das Gerät bis zu 10 Minu- schlussdeckels passen in die Rippen der ten lang ohne Unterbrechung benut- Messervorrichtung.
 • Seite 72: Aufbewahrung

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 72 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Aufbewahrung Alle Zubehörteile außer der Zitrus- presse können direkt im Gerät aufbe- wahrt werden. • Die Einsätze im Zubehörfach (Bild 1/K) aufbewahren. Achtung: Die Einsätze sind sehr scharf. Verletzungsgefahr! Fassen Sie diese nur am Griffstück an! •...
 • Seite 73: Tipps Zur Benutzung

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 73 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Tipps zur Benutzung • Eis-Crushen: Geben Sie immer etwas Wasser in den Behälter, bevor Sie das Eis darin zerstoßen. Mixer • Bei der Verarbeitung von trockenen Mischungen kann es notwendig sein, •...
 • Seite 74 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 74 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Multfunktionsteil Arbeiten mit dem Einsatzträger Sehr wichtig ist das richtige Zuführen Hacken der Lebensmittel durch den Einfüllstut- Für ein gleichmäßiges Resultat sollten zen. Sie möglichst gleich große Stücke ver- Die vorbereiteten Lebensmittel evtl. arbeiten.
 • Seite 75 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 75 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Werkzeug Lebensmittel Max. Geschwin Hinweise Menge digkeit Hacken Metall- Gemüse, z.B. Zwiebeln 800 g 3 – 5 Früchte und Gemüse soll- messer Früchte 800 g ten frisch und fest sein, Frische Kräuter 1 Bund etwa gleich große Stücke...
 • Seite 76 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 76 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Rezepte Grundrezept Biskuit Grundrezept Rührteig Eiweiß 500 g Mehl 4 EL kaltes Wasser 1 Pck. Backpulver 200 g Zucker 250 g weiche Margarine oder Butter 1 Pck. Vanillezucker 250 g Zucker Eigelb 1 Pck.
 • Seite 77: Grundrezept Mürbeteig

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 77 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Grundrezept Mürbeteig Grundrezept Hefeteig 250 g Mehl 500 g Mehl 1 TL Backpulver 40 g Hefe (frisch) oder 1 Pck. Trockenhefe 125 g kalte Margarine oder Butter 80 g Zucker 60 g Zucker 1 Pr.
 • Seite 78: Mode D'emploi

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 78 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Chère cliente, Description de l'appareil Cher client, (figure 1) Veuillez lire soigneusement le présent Bloc moteur mode d'emploi. Observez spécialement Bol mixer (blender) les indications de sécurité figurant en Couvercle du mixer * première page.
 • Seite 79: Consignes De Sécurité

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 79 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 leur sécurité ou si cette personne les a Consignes de sécurité informées de l'utilisation de l'appareil. La sécurité de cet appareil est con- Sécurité des enfants forme aux règles et à la législation en •...
 • Seite 80: Protection De L'environnement

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 80 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 • Attention : ne mettez jamais les Protection de l’environne- doigts dans l'ouverture de remplis- ment sage (figure 1/F). Risque de blessure ! • Attention : ne mettez aucun objet dur Elimination du matériel d’emballage (par ex.
 • Seite 81: Système De Sécurité

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 81 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 – couper, râper ou broyer des légumes quète perceptiblement. Les deux flè- ou des fruits ches noires doivent se superposer. – découper des frites ... – La lampe rouge d'avertissement –...
 • Seite 82 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 82 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 0 Après l'utilisation du mixer (blender), Préparation du robot tourner le bol dans le sens des multifonction aiguilles d'une montre et l'enlever. Tourner ensuite le couvercle et l'enle- Fixer le couvercle de sureté sur le ver.
 • Seite 83 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 83 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Le support de lame doit être muni du Utilisation du robot disque correspondant à l'usage voulu multifonction (voir „Poser le disque de coupe sur le support de lame“). 0 Ouvrir le couvercle (figure 1/F) et 0 Mettez en place l'accessoire sélec- introduire tous les ingrédients néces- tionné...
 • Seite 84: Nettoyage Et Entretien

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 84 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 0 Enlever l'outil et la broche. Nettoyage et entretien 0 Tourner le bol dans le sens des aiguilles d'une montre et l'enlever. Bloc moteur Presse-agrumes Assurez-vous qu'aucun liquide ne pénètre dans le bloc moteur. (AFP750 uniquement) Nettoyez le bloc moteur avec un chif- fon humide.
 • Seite 85: Caractéristiques Techniques

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 85 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Rincer avec précaution les pièces à la Rangement main (risque de blessure !). N'utilisez Tous les accessoires, à l'exception du pour le nettoyage que de l'eau et du détergent pour vaisselle. presse-agrumes, peuvent être rangés directement dans l'appareil.
 • Seite 86: Conseils Pour L'utilisation

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 86 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Conseils pour l'utilisation • Piler de la glace : mettez toujours un peu d'eau dans le bol avant d'y intro- duire la glace. Mixer (blender) • Lors de la préparation de mélanges secs, il peut être nécessaire d'arrêter •...
 • Seite 87 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 87 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Robot multifonction Travail avec le support de lame Il est très important de bien guider les Hacher aliments à travers l'ouverture de rem- Pour atteindre un résultat régulier, il plissage. faut travailler des morceaux si possible Couper éventuellement plus petits les de même grandeur.
 • Seite 88 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 88 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Outil Aliment Quantité Vitesse Remarques max. Hacher Couteau en Légumes, par ex. oignons 800 g 3 – 5 Les fruits et légumes métal fruits 800 g doivent être frais et fermes, herbes fraîches 1 bouquet utiliser des morceaux de...
 • Seite 89 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 89 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Recettes Recette de base pour biscuit Recette de base de la pâte molle Blanc d'œuf 500 g Farine 4 c s Eau froide 1 sachet Levure en poudre 200 g Sucre 250 g Margarine ou...
 • Seite 90 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 90 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Recette de base de la pâte brisée Recette de base de la pâte levée 250 g Farine 500 g Farine 1 c c* Levure en poudre 40 g Levure (fraîche) ou 1 paq.
 • Seite 91: Návod K Použití

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 91 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Vážená zákaznice, Popis zaøízení vážený zákazníku, (obrázek 1) pøeètìtì si laskavì peèlivì tento Skøíò motoru návod k použití. Mixovací nádoba Dbejte pøedevším bezpeènostních Víko mixéru pokynù na prvních stránkách tohoto Horní...
 • Seite 92: Všeobecné Bezpeènostní Pokyny

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 92 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Bezpeènostní pokyny Zabezpeèení pøed dìtmi • Nenechávejte pøístroj v provozu Bezpeènost tohoto spotøebièe bez dozoru a uchovávejte jej odpovídá platným technickým mimo dosah dìtí! pøedpisùm a zákonu o bezpeènosti • Dávejte pozor, aby si s pøístrojem spotøebièù.
 • Seite 93 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 93 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Likvidace • Pozor: Pøed spuštìním mixéru zkontrolujte, zda jste v nìm nenechali žádné pevné pøedmìty (napøíklad Obalový materiál lžíce), a do mixovací nádoby Použité obalové materiály jsou ekolo- nezasahujte rukama. Nebezpeèí gické...
 • Seite 94 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 94 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Bezpeènostní systémy 0 Na mixovací nádobu nasaïte víko mixéru (obrázky 1/C a 3) otoète jím Pøístroj je vybaven rùznými tak, aby se výstupek na víku nachá- bezpeènostními systémy. zel pøímo nad držadlem. Víko pak •...
 • Seite 95 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 95 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Multifunkèní díl Pøíprava multifunkèního dílu Nasazení bezpeènostního Jednotlivé nástroje a možnosti krytu (obrázek 4) jejich použití Multifunkèní díl lze spustit pouze po vyjmutí mixovací nádoby a nasazení Do multifunkèního dílu mùžete bezpeènostního krytu na mechaniku nasadit následující...
 • Seite 96 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 96 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Do držáku nástavcù upevnìte 0 Hrot nástavce umístìte do støedu vhodný nástavec podle toho, k èemu držáku nástavcù a zasuòte jej do chcete robot použít (viz èást drážky v kotouèi (obrázek 10). “Nasazení...
 • Seite 97: Èištìní A Údržba

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 97 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Zaøízení mùžete používat až 10 minut 0 Po použití multifunkèního dílu otoète bez pøerušení. Po delším nepøerušova- víkem ve smìru hodinových ruèièek ném provozu je vždy nechejte vychlad- a sejmìte je. nout (po 10 minutách bez pøerušení...
 • Seite 98: Technické Údaje

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 98 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Uchovávání 0 Z øezné mechaniky vyjmìte tìsnicí kroužek (obrázek 14/b). Všechny souèásti pøíslušenství (s Øezná mechanika je velmi ostrá. výjimkou lisu na citrónovou št‘ávu) Tìsnicí kroužek se mùže poškodit. lze uchovávat pøímo v pøístroji. •...
 • Seite 99 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 99 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Tipy pro používání • Vejce: Než do nádoby rozklepnete vejce, nalijte do ní trochu vody. pøístroje • Pøi zpracovávání suchých smìsí mùže být zapotøebí mixér bìhem práce vypnout, otevøít víko a stìrkou Mixér tìsta seškrábnout smìs, která...
 • Seite 100 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 100 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Multifunkèní díl Práce s držákem nástavcù Velmi dùležitý je správný pøísun Sekání potravin plnicím otvorem. Pro dosažení rovnomìrného Pøipravené potraviny lze nakrájet na výsledku potraviny pøed zpravováním tak malé kousky, aby bez problémù nakrájejte nebo nalámejte na zhruba prošly plnicím otvorem.
 • Seite 101 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 101 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Max. Nástroj Potravina Rychlost Upozornìní množství zelenina, napøíklad cibule 800 g 3 – 5 ovoce 800 g Ovoce a zelenina by mìly Sekání kovový nùž èerstvé bylinky 1 svazek být èerstvé. Používejte oøechy, mandle 500 g zhruba stejnì...
 • Seite 102 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 102 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Recepty Základní recept na piškot Základní recept na míchané tìsto vajeèný bílek 4 polévková studená voda 500 g vajeèný bílek lžíce 1 balení prášek do peèiva 200 g cukr 250 g mìkký...
 • Seite 103 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 103 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Základní recept na kypré tìsto Základní recept na kynuté tìsto 250 g mouka 1 èajová prášek do peèiva 500 g mouka lžièka 40 g droždí (èerstvé) nebo 125 g studený margarín 1 balíèek droždí...
 • Seite 104 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 104 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Szanowni klienci Opis urz¹dzenia (rysunek 1) Prosimy o staranne przeczytanie tej instrukcji obs³ugi. Nale¿y szczególnie Obudowa silnika zwróciæ uwagê na zasady Pojemnik miksera bezpieczeñstwa, które podano na Pokrywa miksera pierwszych stronach! Instrukcjê Korek obs³ugi nale¿y przechowywaæ...
 • Seite 105 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 105 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Zasady • To urz¹dzenie nie jest przeznaczone dla osób (w tym dzieci), które bezpieczeñstwa z powodu braku doœwiadczenia lub stosownej wiedzy nie s¹ w stanie Bezpieczeñstwo tego urz¹dzenia zapewniæ bezpiecznego u¿ytkowania, odpowiada uznanym zasadom jak równie¿...
 • Seite 106 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 106 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 chwytaæ tylko i wy³¹cznie za uchwyt i ci¹g³ej). Przy przyrz¹dzaniu bardzo nale¿y go przechowywaæ z na³o¿on¹ ciê¿kich sk³adników, np. 1,5 kg os³on¹ no¿a! Przy zmywaniu ciasta, nie w³¹czaæ urz¹dzenia bez zachowaæ...
 • Seite 107 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 107 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Mikser miasta, s³uzbami oczyszczania mia- sta lub sklepem, w którym produkt Mikser s³u¿y do przyrz¹dzania zosta³ zakupiony. ró¿nych napojów, do rozbijania lodu, szatkowania owoców i warzyw itd. Generalne wskazówki do Przygotowanie miksera obs³ugi Aby mo¿na by³o nasadziæ...
 • Seite 108 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 108 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Podczas pracy mo¿na dodaæ dalsze Wk³ady s¹ oznakowane na uchwycie sk³adniki przez otwór w pokrywie. W numerem (1 do 6). Po¿¹dany wk³ad tym celu mo¿na u¿ywaæ korka (rys. jest osadzany na tarczy noœnej. 1/D) równie¿...
 • Seite 109 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 109 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Nasadzanie miski uniwersalnej zegara do oporu, pokrywa zaskoczy z charakterystycznym odg³osem. (rys. 5) Nosek pokrywy musi znajdowaæ siê 0 Nasadziæ miskê uniwersaln¹ (rys. bezpoœrednio nad uchwytem, obie 1/G) na urz¹dzenie (strza³ka czarne strza³ki musz¹...
 • Seite 110 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 110 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Wyciskacz do cytrusów sk³adników natychmiast zamkn¹æ otwór, aby unikn¹æ rozpryskiwania. (tylko AFP750) Popychacz nale¿y u¿ywaæ tylko i wy³¹cznie do dociskania krojonych Przygotowanie (rys. 13) artyku³ów spo¿ywczych! 0 W³¹czanie urz¹dzenia: obróciæ 0 Na³o¿yæ...
 • Seite 111: Czyszczenie I Pielêgnacja

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 111 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Czêœci nale¿y p³ukaæ rêcznie z du¿¹ Czyszczenie i pielêgnacja ostro¿noœci¹ (niebezpieczeñstwo zranienia!). Do czyszczenia u¿ywaæ Obudowa silnika wy³¹cznie wody i p³ynu do mycia naczyñ. Upewniæ siê, ¿e do obudowy silnika Nie czyœciæ...
 • Seite 112: Dane Techniczne

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 112 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Przechowywanie Dane techniczne Wszystkie akcesoria poza Napiêcie sieciowe: 230 – 240 V wyciskaczem do cytrusów mo¿na Pobór mocy: 700 W przechowywaæ bezpoœrednio w urz¹dzeniu. Urz¹dzenie spe³nia wymagania • Wk³ady nale¿y przechowywaæ w Dyrektyw Unii Europejskiej: schowku na akcesoria (rys.
 • Seite 113 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 113 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Porady dotycz¹ce • Rozbijanie lodu: przed wrzuceniem lodu zawsze dodaæ do pojemnika zastosowania niewielk¹ iloœæ wody. • Przy przyrz¹dzaniu suchych mieszanek mo¿e byæ konieczne co Mikser pewien czas wy³¹czenie urz¹dzenia, otworzenie pokrywy miksera i •...
 • Seite 114 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 114 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Czêœæ wieloczynnoœciowa Praca z tarcz¹ noœn¹ Bardzo wa¿ne jest poprawne Siekanie dodawanie artyku³ów spo¿ywczych Dla uzyskania równomiernego przez otwór wrzutowy. wyniku nale¿y przyrz¹dzaæ w miarê Przygotowane artyku³y spo¿ywcze równej wielkoœci kawa³ki. Przed mo¿na ewentualnie poci¹æ...
 • Seite 115 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 115 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Przyst- Maks. Prêd- Artyku³y spo¿ywcze Wskazówki awki iloœæ koœæ Warzywa jak np. cebula, 800 g 3 – 5 Owoce i warzywa powinny owoce, 800 g Nó¿ byæ œwie¿e i twarde, Siekanie œwie¿e zio³a 1 pêczek...
 • Seite 116 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 116 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Przepisy Podstawowy przepis na Przepis podstawowy keks biszkopt 500 g m¹ki bia³ka 1 opak. proszku do pieczenia 4 ³y¿ek zimnej wody 250 g miêkkiej margaryny lub mas³a 200 g cukru 250 g cukru 1 opak.
 • Seite 117 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 117 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Przepis podstawowy na ciasto Przepis podstawowy na ciasto kruche dro¿d¿owe 250 g m¹ki 500 g m¹ki 1 ³y¿eczka proszku do pieczenia 40 g dro¿d¿y (œwie¿ych) lub jedno opakowanie 125 g zimnej margaryna lub dro¿d¿y suchych mas³a...
 • Seite 118: Használati Útmutató

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 118 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Tisztelt Vásárló! A készülék leírása (1. ábra) Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót. Mindenekelõtt Készülékház azt kérjük, hogy az útmutató elsõ Turmixtartály lapjain közölt biztonsági tudnivalókat Turmixfedél tartsa be. A használati útmutatót Zárófedél gondosan õrizze meg, hogy késõbb Nyomórúd mérõpohárral...
 • Seite 119: Biztonsági Tudnivalók

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 119 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Biztonsági tudnivalók ságos kezelésére, és kezdetben ellenõrzi a tevékenységüket. Ezen készülékek biztonsága megfelel Gyermekek biztonsága a technika jelenlegi állásának és a • A készüléket ne mûködtessük készülékbiztonsági törvénynek. felügyelet nélkül, a gyermekekre Gyártóként mégis úgy érezzük, hogy pedig fokozottan vigyázzunk! ismertetnünk kell Önökkel a...
 • Seite 120 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 120 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 turmixba, és kézzel ne nyúljunk bele ölésnek megfelelõen az ártalmat- a turmixtartályba. Sérülésveszély! lanító helyeken az arra kijelölt gyûjtõtartályba ártalmatlanítsa. • A turmix fedelét csak akkor vegyük le, ha a vágóeszközök forgása már Elhasznált készülék teljesen leállt.
 • Seite 121 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 121 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 A turmixot csak akkor lehet Biztonsági rendszerek bekapcsolni, ha a tartály és a fedél a A készülék több biztonsági helyén van. rendszerrel kerül forgalomba. 0 Helyezzük rá a zárófedelet (1/D •...
 • Seite 122 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 122 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Univerzális rész Az univerzális rész elõkészítése Tartozékai és azok használata Helyezzük fel a biztonsági fedelet (4. ábra) Az univerzális részhez a következõ betéteket használhatjuk: Az univerzális részt csak akkor lehet használni, ha a turmixtartályt levettük, •...
 • Seite 123 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 123 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 A betéttartó korongba a célnak 0 Helyezzük a betétet a korongba úgy, megfelelõ betétet kell beilleszteni hogy a betét csúcsa a korong (lásd: „Vágóbetét beillesztése a közepébe kerüljön, és illesszük bele betéttartó...
 • Seite 124: Tisztítás És Ápolás

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 124 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 takarófedele (1/S és 4. ábra) nincs 0 A szûrõbetétet forgassuk el az óramutató járásával megegyezõ jól a helyén. irányban, és vegyük le. 0 Kapcsoljuk ki a készüléket. A forgókapcsolót forgassuk el balra, a 0 Az univerzális tartályt forgassuk el az „0“...
 • Seite 125: Mûszaki Adatok

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 125 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Tárolás illeszkednek. Fordítsa el az óramutató járásával ellentétes A gyümölcsfacsarón kívül minden irányba, és kissé megdöntve vegye alkatrész tárolható közvetlenül a készülékben. 0 A késszerkezetrõl vegyük le a • A vágóbetéteket a tárolórekeszben tömítõgyûrût (14/b ábra).
 • Seite 126 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 126 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Ötletek a készülék • Jég zúzása: mindig töltsünk egy kis vizet is a tartályba, ha jeget akarunk használatához összezúzni. • Száraz keverékek feldolgozása esetén szükség lehet arra, hogy Turmix munka közben a készüléket kikapcsoljuk, és a turmix fedelét •...
 • Seite 127 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 127 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Univerzális rész A betéttartó korong használata Igen fontos, hogy az élelmiszereket Aprítás megfelelõ módon juttassuk a Az egyenletes eredmény érdekében tartályba a betöltõnyíláson keresztül. lehetõleg azonos méretû darabokat Az elõkészített élelmiszert vágjuk aprítsunk.
 • Seite 128 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 128 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Max. Sebesség- Eszköz Élelmiszer Javaslat mennyiség fokozat zöldség, pl. hagyma, 800 g 3 – 5 A zöldség és a gyümölcs gyümölcs 800 g legyen friss és kemény. Aprítás Fémkés friss fûszerek 1 csokor Vágjuk nagyjából azonos dió, mandula,...
 • Seite 129: Kevert Tészta Alaprecept

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 129 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Receptek Piskóta alaprecept Kevert tészta alaprecept tojás fehérje 500 g liszt 4 evõkanál hideg víz 1 csg. sütõpor 200 g cukor 250 g puha margarin vagy vaj 1 csg. vaníliás cukor 250 g cukor tojás sárgája...
 • Seite 130 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 130 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Omlós tészta alaprecept Kelt tészta alaprecept 250 g liszt 500 g liszt 1 kávés- sütõpor 40 g friss élesztõ vagy 1 csg. kanál szárított élesztõ 125 g hideg margarin vagy vaj 80 g cukor 60 g...
 • Seite 131: Návod Na Obsluhu

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 131 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Vážený zákazník, Popis prístroja (Obr. 1) prečítajte si pozorne tieto pokyny Kryt motora na obsluhu. Zmiešavacia nádoba Najmä dodržiavajte bezpečnostné Veko mixéra pokyny na prvých stranách tohto Horné veko návodu na obsluhu! Odložte si tieto Podávač...
 • Seite 132 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 132 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 ho vymenit’ u výrobcu, v jeho • Nástroje sa smú vkladat’ a vyberat’ zákazníckom oddelení alebo inou do prístroja, len ak je odpojený z kvalifikovanou osobou. elektrickej siete. • Opravy tohto prístroja smú •...
 • Seite 133: Bezpečnostný Systém

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 133 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 nepretržitým použitím je potrebné, získat’ od vášho miestneho úradu, aby prístroj vychladol (aspoň spracovateľa vášho domového 20 minút po každých 10 minútach odpadu alebo v obchode, kde ste bez zastavenia). Pri spracovaní tento výrobok zakúpili.
 • Seite 134: Práca S Mixérom

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 134 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Mixér 0 Zapnutie mixéra: otočte prepínač rýchlosti (obr. 1/I) doprava na Mixér sa používa na prípravu požadovanú rýchlost’ alebo stlačte mnohorakých druhov miešaných pulzovacie tlačidlo (obr. 1/J). nápojov, rozdrvenie ľadu, rozomletie ovocia a zeleniny atď.
 • Seite 135 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 135 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Olúpavač paradajok Vloženie vretena (obr. 7) Na očistenie paradajok. 0 Nasaďte vreteno (obr. 1/H) na čap Krájač hranolčekov v strede univerzálnej misy. Na krájanie zemiakov na hranolčeky. Nasadenie nástrojov Strúhač syra Môžete použit’...
 • Seite 136 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 136 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Vložky sú uložené vo výklopnom Ak bliká kontrolka (obr. 4/a) a priestore pre príslušenstvo (obr. prístroj sa nedá spustit’, 1/K) v kryte motora. bezpečnostný kryt mixéra (obr. 1/S a 4) nie je správne Vložky sú...
 • Seite 137 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 137 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 0 Otočte sitko v smere hodinových 0 Vyberte čepeľovú jednotku (obr. ručičiek a vyberte ho. 14/a) zo zmiešavacej nádoby pomocou horného veka (obr. 1/D a 0 Otočte univerzálnu misu v smere obr.
 • Seite 138 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 138 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Vložky Technické údaje Siet’ové napätie: 230 – 240 V 0 Vložky čistite kefou alebo handričkou pod tečúcou vodou Príkon: 700 W alebo v umývačke riadu! Tento prístroj je v súlade s Upozornenie: Vložky sú...
 • Seite 139 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 139 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Tipy na obsluhu • Drvenie ľadu: pred drvením ľadu vždy pridajte trochu vody do nádoby. Mixér • Pri spracovaní suchých zmesí môže byt’ potrebné z času na čas • Mixér sa veľmi dobre hodí na vypnút’...
 • Seite 140 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 140 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Multifunkčná čast’ Poznámka:Pri spracovaní omáčok alebo polokvapalných prísad môže Sekanie byt’ potrebné príležitostne vypnút’ Spracovat’ na rovnomerne prístroj, otvorit’ veko univerzálnej nasekané kúsky čo najviac, ako je misy a zoškriabat’ zmes zo stien možné.
 • Seite 141 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 141 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Nástroj Potravina Max. Rýchlost Poznámky množstvo ’ Sekanie Kovový Zelenina, napr. cibuľa 800 g 3 – 5 Ovocie a zelenina by nôž ovocie 800 g mala byt’ čerstva a čerstvé bylinky 1 zväzok pevná, použit’...
 • Seite 142 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 142 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Recepty Základný recept pre kysnuté Základný recept na koláčovú cesto zmes bielko z vajíčka 500 g múka 4 polievkové studená voda 1 balíček prášok do pečiva lyžice 250 g mäkký margarín alebo 200 g cukor maslo...
 • Seite 143 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 143 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Základná recept pre jemné Základný recept na kysnuté pečivo cesto 250 g múka 500 g múka 1 polievková prášok do pečiva 40 g droždie (čerstvé) alebo lyžica 1 balíček sušeného droždia 125 g studený...
 • Seite 144: Spoštovani Kupec

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 144 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Opis aparata (slika 1) Spoštovani kupec! Prosimo, pozorno preberite ta Ohišje motorja navodila za uporabo. Bodite posebej Mešalna posoda pozorni na varnostne napotke na Pokrov mešalnika prvih straneh navodil. Navodila za Zapiralni pokrovček uporabo shranite za poznejšo rabo in Potisni čep z merilno čašo...
 • Seite 145: Varnost Otrok

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 145 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 • Nikdar ne vlecite za kabel, da bi • Nikdar ne potopite ohišja motorja tako vzeli vtič iz vtičnice. (slika 1/A) v vodo ali druge tekočine. • Za preprečitev nevarnosti, mora priključno vrvico aparata, če je •...
 • Seite 146: Odstranjevanje Starega Aparata

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 146 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 • Vselej namestite univerzalno posledice za okolje in človekovo skledo (slika 1/G) na ohišje zdravje, ki bi sicer nastale z motorja, preden vstavite vreteno nepravilnim ravnanjem pri (slika 1/H) in pribor. odstranitvi tega izdelka.
 • Seite 147: Uporaba Mešalnika

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 147 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Mešalnik spet takoj zaprite polnilno odprtino, da preprečite brizganje. Mešalnik se uporablja za pripravo 0 Vklopite mešalnik: obrnite stikalo najrazličnejših mešanih pijač, za za izbiro hitrosti (slika 1/l) v desno drobljenje ledu, sekljanje sadja in do želene hitrosti ali pritisnite zelenjave itd.
 • Seite 148 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 148 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Strgalnik za krompir Vstavljanje vretena (slika 7) Za strganje krompirja. 0 Namestite vreteno (slika 1/H) na Rezalnik za pomfrit pogonsko gred v sredini Za rezanje krompirja za univerzalne sklede. pomfrit. Strgalnik za sir Vstavljanje orodij Za strganje trdega sira, npr.
 • Seite 149 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 149 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Nastavki so shranjeni v predalu Če opozorilna lučka (slika 4/a) (slika 1/K) v ohišju motorja. utripa in če aparata ni možno pognati, to pomeni, da varnostni Nastavki so zelo ostri. Prijemajte jih pokrov mešalnega pogona samo za ročaj! (sliki 1/S in 4) ni pravilno...
 • Seite 150: Univerzalna Skleda In Orodja

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 150 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 0 Obrnite cedilo v smeri urnega odstranite, pri čemer ga držite rahlo kazalca in ga odstranite. postrani. 0 Zasukajte univerzalno skledo v 0 Z noža vzemite tesnilni obroček smeri urnega kazalca in jo (slika 14/b).
 • Seite 151: Tehnični Podatki

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 151 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Shranjevanje Tehnični podatki Ves pribor, razen ožemalnika Omrežna napetost: 230 – 240 V citrusov, lahko shranite kar v Poraba: 700 W aparatu. • Nastavke shranjujte v predalu za Aparat je skladen z naslednjimi pribor (slika 1/K).
 • Seite 152 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 152 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Nasveti za uporabo • Kadar mešate suhe snovi, boste morali morda občasno izklopiti aparat, da boste lahko odprli Mešalnik pokrov mešalnika in z lopatico postrgali zmes s stene posode. • Mešalnik je zelo primeren za •...
 • Seite 153: Dodajanje Sestavin

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 153 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Večnamenski del Delo z nosilcem nastavkov Zelo pomembno je pravilno Sekljanje dodajanje živil skozi polnilno Za dosego enakomernih rezultatov odprtino. morajo biti kosi čim bolj enake Po potrebi narežite živila malo bolj velikosti.
 • Seite 154 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 154 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Orodje Živilo Maks. Hitrost Nasvet količina Sekljanje Kovinski Zelenjava, npr. čebula 800 g 3 – 5 Sadje in zelenjava nož sadje 800 g morata biti sveža in sveža zelišča 1 šopek čvrsta, v kosih približno orehi, mandlji 500 g...
 • Seite 155 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 155 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Recepti Osnovni recept za biskvit Osnovni recept za umešano testo jajčni beljak 500 g moka 4 jed. žl. mrzla voda 1 zavitek pecilni prašek 200 g sladkor 250 g mehka margarina ali surovo maslo 1 zavitek vanilin sladkor 250 g...
 • Seite 156 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 156 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Osnovni recept za krhko Osnovni recept za kvašeno testo testo 250 g moka 500 g moka 1 jed. žl. pecilni prašek 40 g kvas (svež) ali 1 zavojček suhega kvasa 125 g mrzla margarina ali surovo maslo...
 • Seite 157: Sigurnosne Upute

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 157 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Opis uređaja Poštovani kupèe, (Slika 1) molimo Vas da pažljivo proèitate ove upute za uporabu. Posebno obratite Kućište motora pozornost na sigurnosne upute na Posuda miksera prvim stranicama ovih uputa za Poklopac miksera uporabu! Molimo Vas da upute za Poklopac za zatvaranje...
 • Seite 158: Sigurnost Djece

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 158 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 • Radi izbjegavanja opasnosti, ako je • Kućište motora (Sl. 1/A) nikada ne kabel napajanja oštećen, mora ga potapajte u vodu ili druge tekućine. zamijeniti proizvođač, njegov • Proizvođač ne prihvaća nikakvu servisni odjel ili slično kvalificirana odgovornost za moguće štete osoba.
 • Seite 159: Sigurnosni Sustav

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 159 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 • Pri normalnom radu (miješanje zbrinjavanje ovog proizvoda. lakih tijesta, itd.) aparat se može Podrobnije informacije o koristiti do 10 minuta bez recikliranju ovog proizvoda zaustavljanja. Svaki put nakon potražite u lokalnoj gradskoj upravi, duljeg stalnog rada treba ga komunalnom poduzeću ili u trgovini ostaviti da se ohladi (najmanje...
 • Seite 160 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 160 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Priprema miksera željenu brzinu ili pritisnite impulsni taster (Sl. 1/J). Da bi se namjestila posuda Preporučuje se početi na maloj miksera, mora se skinuti sigurnosni brzini, a zatim povećavati brzinu. poklopac (Sl.
 • Seite 161 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 161 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Rezač pomfrita Umetnite vreteno (Sl. 7) Za rezanje krumpira u trake za 0 Postavite vreteno (Sl. 1/H) na pomfrit. naglavak u centru višenamjenske Ribež za sir zdjele. Za ribanje tvrdih sireva, npr. Parmezan itd.
 • Seite 162 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 162 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Umetanje reznog umetka u Ako se pritisne impulsni taster, mikser radi na maksimalnoj brzini. držač umetaka (Sl. 10) Referentne vrijednosti potražite u Odgovarajući umetak mora biti odjeljku "Savjeti za uporabu namješten u držač...
 • Seite 163: Čišćenje I Skrb

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 163 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 0 Isključivanje aparata: pomaknite 0 Otpustite jedinicu noža (Sl. 14/a) selektor brzina u lijevo, u položaj "0". od posude miksera koristeći poklopac za zatvaranje (Sl. 1/D i 0 Nakon uporabe izvadite konus Sl.
 • Seite 164: Tehnički Podaci

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 164 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Spremanje Tehnički podaci Svi priključci, osim tijeska za Mrežni napon: 230 – 240 V agrume, moraju se spremati Potrošnja snage: 700 W direktno u aparatu. • Držite umetke u odjeljku za pribor Ovaj aparat je u skladu sa (Sl.
 • Seite 165: Savjeti Za Korištenje

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 165 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Savjeti za korištenje • Lomljenje leda: uvijek dodajte malo vode u posudu prije mrvljenja leda. • Kada obrađujete suhe smjese, Mikser može biti potrebno povremeno isključiti aparat, da bi se otvorio •...
 • Seite 166 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 166 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Višenamjenska sekcija Rad s držačem umetaka Pravilno dodavanje hrane kroz Sjeckanje otvor za punjenje od velike je Za jednolike rezultate treba važnosti. obrađivati dijelove što jednakije po Pripravljenu hranu izrežite malo veličini.
 • Seite 167 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 167 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Alat Hrana Maks. Brzina Napomene količina Sjeckanje Metalni Povrće, npr. luk 800 g 3 – 5 Voće i povrće treba biti nož voće 800 g svježe i čvrsto, koristite svježe bilje komade podjednake orasi, bademi svežanj...
 • Seite 168 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 168 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Recepti Osnovni recept za pjenu Osnovni recept za mješavinu za kolač bjelanjak jajeta 4 stolna žlica hladna voda 500 g brašno 200 g šećer 1 paket prašak za pecivo 1 paket vanilin šećer 250 g meki margarin ili...
 • Seite 169 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 169 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Osnovni recept za kratko Osnovni recept za dizano pecivo tijesto 250 g brašno 500 g brašno 1 čajna žlica prašak za pecivo 40 g kvasac (svjež) ili 1 paket suhoga kvasca 125 g hladan margarin ili maslac...
 • Seite 170: Sigurnosna Uputstva

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 170 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Dragi kupče Opis uređaja (Slika 1) Molimo da pažljivo pročitate ova uputstva za upotrebu. Kućište motora Pre svega, molimo vas da se držite Posuda miksera bezbednosnih uputstava na Poklopac miksera početnih nekoliko strana ovih Poklopac za zatvaranje uputstava za rad! Molimo vas da...
 • Seite 171: Bezbednost Dece

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 171 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 servisno odelenje ili slično • Alati se smeju umetati ili vaditi iz kvalifikovana osoba. uređaja samo kada je kabel napajanja iskopčan iz el. mreže. • Popravke ovog uređaja smeju da obavljaju samo kvalifikovani •...
 • Seite 172 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 172 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Opšta uputstva za rad 10 minuta). Pri obradi vrlo teških stvari, npr. 1,5 kg testa, aparat ne Procesor za hranu na više načina sme da bude neprekidno uključen pomaže u pripremi hrane: dulje od 1 minuta.
 • Seite 173 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 173 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 – Crveno upozoravajuće svetlo Referentne vrednosti za (Sl.4/a) treperi. postavljanje brzina potražite u odeljku "Saveti za upotrebu 0 Postavite posudu miksera miksera". (Sl. 1/B i 2) na pogon miksera (strelica na strelicu 0 Isključivanje aparata: postavite zakrenite suprotno kazaljci sata...
 • Seite 174 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 174 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Fina trenica • Plastični nož (Sl. 1/O) ili Za fino struganje povrća, • Držač umetaka (Sl. 1/N) sa reznim voća, čokolade, belog luka umetkom (Sl. 9). itd. Držač umetaka mora biti namešten na odgovarajući umetak, zavisno Priprema višenamenske od svrhe primene (vidi "Umetanje...
 • Seite 175 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 175 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 0 Da skinete umetak, lagano ga 0 Izvadite alat i vreteno. ručkom povucite prema van i 0 Zakrenite višenamensku posudu u izdignite. smeru kazaljke sata i skinite je. Rad višenamenske sekcije Cediljka za agrume 0 Otvorite poklopac (Sl.
 • Seite 176: Čišćenje I Održavanje

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 176 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Čišćenje i održavanje 0 Umetnite dihtung u jedinicu noža. 0 Umetnite jedinicu noža u posudu sa donje strane. Držite jedinicu noža Kućište motora pod malim kutom. Zategnite jedinicu noža koristeći poklopac za Pobrinite se da nikakve tečnosti ne zatvaranje kao alatku okrećući u ulaze u kućište motora !
 • Seite 177 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 177 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Tehnički podaci Mrežni napon: 230 – 240 V Potrošnja snage: 700 W Ovaj uređaj usaglašen je sa sledećim EC direktivama: • Direktiva o niskom naponu 2006/95/EC • EMC Direktiva 89/336/EEC sa amandmanima 92/31/EEC i 93/68/EEC Saveti za korišćenje...
 • Seite 178 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 178 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Višenamenska sekcija Rad sa držačem umetaka Pravilno dodavanje hrane kroz Seckanje otvor za punjenje od velike je Za jednolike rezultate treba važnosti. obrađivati delove približno iste Pripremljenu hranu izrežite malo veličine.
 • Seite 179 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 179 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Maks. Alat Hrana Brzina Napomene količina Povrće, npr. luk 800 g 3 – 5 Voće i povrće treba biti voće 800 g sveže i čvrsto, koristite Seckanje Metalni nož sveže bilje 1 svežanj komade podjednake orasi, bademi...
 • Seite 180 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 180 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Recepti Osnovni recept za penu Osnovni recept za mešavinu za kolač belanjak jajeta 4 supena kašika hladna voda 500 g brašno 200 g šećer 1 paket prašak za pecivo 1 paket vanilin šećer 250 g meki margarin ili maslac...
 • Seite 181 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 181 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Osnovni recept za kratko Osnovni recept za dizano pecivo testo 250 g brašno 500 g brašno 1 čajna kašika prašak za pecivo 40 g kvasac (svež) ili 1 paket suvog kvasca 125 g hladan margarin ili maslac...
 • Seite 182: Instrucţiuni De Utilizare

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 182 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Stimate client, Descrierea aparatului (Fig. 1) Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de utilizare. Carcasa motorului Înainte de toate, vă rugăm să Vas pentru amestec respectaţi instrucţiunile de Capac mixer siguranţă...
 • Seite 183: Siguranţa Copiilor

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 183 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 – carcasa este deteriorată, De reţinut când utilizaţi • Nu utilizaţi niciodată conductorul robotul de bucătărie de cablu pentru a scoate fişa din • Nu porniţi niciodată aparatul când priză. aveţi mâinile ude.
 • Seite 184 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 184 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 • Nu ţineţi obiecte lungi (lamă, linguri la instalaţiile de eliminare a de lemn, racletă pentru aluat sau deşeurilor locale. altele asemănătoare) în orificiul de Aparatele vechi umplere. Pericol de accidentare! Lucraţi numai cu opritorul (fig.
 • Seite 185 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 185 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Sistemul de siguranţă 0 Aşezaţi capacul mixerului (figurile 1/C şi 3) pe vasul pentru amestec Aparatul are diferite sisteme de şi răsuciţi până când vârful siguranţă. capacului este direct deasupra •...
 • Seite 186 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 186 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Secţiunea Pregătirea secţiunii multifuncţionale multifuncţională Ataşaţi capacul de siguranţă (fig. 4) Sculele şi posibilităţile de Secţiunea multifuncţională poate fi aplicare pusă în funcţiune numai când vasul Următoarele scule pot fi utilizate în pentru amestec este îndepărtat şi secţiunea multifuncţională: capacul de siguranţă...
 • Seite 187 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 187 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Introducerea sculelor 0 Deschideţi compartimentul de accesorii trăgând de mâner (fig. 9). Următoarele scule pot fi selectate 0 Scoateţi inserţia dorită de mâner pentru introducere: din compartimentul de accesorii • Discul pentru bătut (fig. 1/Q) sau (fig.
 • Seite 188 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 188 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 pornit, capacul de siguranţă pentru 0 Îndepărtaţi pâlnia storcătorului mixer (figurile 1/S şi 4) nu este după utilizare. ataşat corect. 0 Răsuciţi inserţia de sită în sensul 0 Oprirea aparatului: răsuciţi acelor de ceasornic şi îndepărtaţi-o.
 • Seite 189: Date Tehnice

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 189 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Atenţie: Lama este foarte Inserţiile ascuţită! Pericol de accidentare! 0 Curăţaţi inserţiile cu o perie sau 0 Eliberaţi unitatea de lamă (fig. cârpă sub apa de la robinet sau în 14/a) din vasul pentru amestec maşina de spălat vase! utilizând ca ustensilă...
 • Seite 190 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 190 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Sfaturi de utilizare Mixerul • Când procesaţi amestecuri uscate, poate fi necesar să opriţi ocazional • Mixerul este echipat foarte bine aparatul, să deschideţi capacul pentru tocarea cantităţilor mici de mixerului şi să...
 • Seite 191 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 191 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Secţiunea multifuncţională Utilizarea suportului de inserţie Alimentarea corectă a alimentelor Tocarea prin orificiul de umplere este foarte Pentru un rezultat uniform, trebuie importantă. procesate bucăţi de dimensiuni cât Tăiaţi alimentele pregătite un pic mai egale.
 • Seite 192 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 192 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Sculă Aliment Cantitate Turaţie Note max. Tocarea Lama de Legume, de ex. ceapă 800 g 3 – 5 Fructele şi legumele metal fructe 800 g trebuie să fie ierburi proaspete 1 legătură...
 • Seite 193 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 193 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Reţete Reţetă de bază pentru Reţetă de bază pentru blatul pandişpan de prăjitură albuş de ou 500 g făină 4 lingură apă rece 1 pac. praf de copt 200 g zahăr 250 g margarină...
 • Seite 194 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 194 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Reţetă de bază pentru Reţetă de bază pentru aluat prăjituri din aluat cu drojdie 250 g făină 500 g făină 1 linguriţă praf de copt 40 g drojdie (proaspătă) sau 1 pac.
 • Seite 195: Drošības Noteikumi

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 195 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Cienījamais pircēj, Ierīces apraksts (1. att.) Lūdzu, uzmanīgi izlasi šīs Motora korpuss lietošanas instrukcijas. Blendera trauks Pats galvenais, ievērojiet drošības Blendera vāciņš noteikumus, kas aprakstīti pirmajās Noslēdzošais vāciņš šo lietošanas instrukciju lapaspusēs! Aizbāznis ar mērglāzi Lūdzu, saglabājiet šīs lietošanas Vāciņš...
 • Seite 196 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 196 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 • Remontus šai ierīcei drīkst veikt • Piederumus drīkst ievietot ierīcē vai tikai apmācīti remonta meistari. No izņemt no tās tikai tad, kad tā ir nepareiza remonta var rasties atslēgta no strāvas padeves. ievērojami bojājumi.
 • Seite 197: Atbrīvošanās No Atkritumiem

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 197 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 10 minūšu izmantošanas). Kad atkritumu atbrīvošanās servisu vai pārstrādājat ļoti smagas vielas, ejiet uz vietu, kur pirkāt šo produktu. piem., 1,5 kg mīklu, ierīci Vispārējie darba nevajadzētu darbināt ilgāk par 1 minūti bez apstāšanās.
 • Seite 198 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 198 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Blendera sagatavošana vēlamajā ātrumā vai piespiediet impulsa pogu ( 1/J att.). Lai uzstādītu blendera trauku, ir Ir ieteicams uzsākt ar lēnu ātrumu jānoņem no blendera pievada un tad to palielināt. Blenderis drošības aizsargvāciņš...
 • Seite 199 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 199 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Fritētu kartupeļu griezējs Iekšējās ass ievietošana (7. att.) Fritētu kartupeļu griešana. 0 Ielieciet iekšējo asi (1/H att.) uz Siera rīve tapas universālās bļodas centrā. Cieta siera rīvēšanai, piem., parmas u.c. Piederumu ievietošana Rupja rīve Uzlikšanai var izvēlēties šādus...
 • Seite 200 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 200 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Ieliktņi atrodas piederumu Ja iedegas brīdinājuma lampiņa nodalījumā (1/K att.) motora (4/a att.) un ierīci nevar iedarbināt, korpusā. nav pareizi uzlikts drošības aizsargvāciņš blendera pievadam Ieliktņi ir ļoti asi. Tos vajadzētu turēt ( 1/S un 4 att.).
 • Seite 201 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 201 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 0 Pagrieziet sietiņa ieliktni 0 Izmantojot noslēdzošo vāciņu kā pulksteņrādītāja kustības palīgu, atbrīvojiet asmens virzienā un noņemiet. elementu (14/a att.) no blendera trauka (1/D att. un 14/c att.). 0 Pagrieziet universālo Noslēdzošā...
 • Seite 202: Tehniskie Dati

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 202 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Tehniskie dati Ieliktņi 0 Notīriet ieliktņus ar birsti vai lupatu Strāvas padeve: 230 – 240 V zem tekoša ūdens vai trauku Strāvas patēriņš: 700 W mazgājamā mašīnā. Šī ierīce atbilst sekojošajām EK Uzmanību: Ieliktņi ir ļoti asi.
 • Seite 203 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 203 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Lietošanas padomi • Ledus sasmalcināšana: pirms ledus sasmalcināšanas vienmēr traukā pievienojiet nedaudz ūdens. Blenderis • Kad pārstrādājat sausus maisījums, dažreiz var būt nepieciešams • Blenderis ir ideāli piemērots neliela izslēgt ierīci, lai atvērtu blendera apjoma ēdiena smalcināšanai, kā...
 • Seite 204 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 204 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Daudzfunkcionālais Darbs ar ieliktņu turētāju Pareiza ēdiena padeve caur nodalījums iepildīšanas atveri ir ļoti svarīga. Smalcināšana Ja nepieciešams, sagrieziet Vienveidīgam rezultātam sagatavotos ēdienus mazliet izmantojiet gabaliņus, kas izmēra mazākos gabaliņos, tā, lai tie viegli ziņā...
 • Seite 205 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 205 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Maks. Piederums Ēdiens Ātrums Piezīmes daudzums Smalcināšana Metāla Dārzeņi, piem., sīpoli 800 g 3 – 5 Augļiem un dārzeņiem ir asmens augļi 800 g jābūt svaigiem un svaigi augi 1 ķekars stingriem, izmantojiet rieksti, mandeles 500 g...
 • Seite 206 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 206 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Receptes Pamata biskvītkūkas recepte Pamata recepte kūkas maisījumam olas baltums 500 g milti 4 ēdamkarote auksts ūdens 1 paciņa cepampulveris 200 g cukurs 250 g mīksts margarīns vai sviests 1 paciņa vaniļas cukurs 250 g cukurs...
 • Seite 207 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 207 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Pamata recepte nelielai Pamata recepte rauga mīkla kūciņai 250 g milti 500 g milti 1 tējk. cepampulveris 40 g raugs (svaigs) vai 1 paciņa sausais raugs 125 g auksts margarīns vai sviests 80 g cukurs...
 • Seite 208: Instrukcija

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 208 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Brangus vartotojau, Prietaiso aprašymas (1 pav.) Prašome atidžiai perskaityti šią naudojimo instrukciją. Variklio korpusas Pirmiausia prašome laikytis Maišymo indas saugumo nurodymų, esančių Maišytuvo dangtelis pirmuose naudojimo instrukcijos U˛darymo dangtelis puslapiuose! Išsaugokite šią Grūstuvas su matuokliu naudojimo instrukciją...
 • Seite 209: Vaikų Sauga

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 209 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 • Niekada netraukite kištuko • Gamintojas neprisiima jokios laikydami u˛ laido. atsakomybės už bet kokią žalą dėl netinkamo ar neteisingo prietaiso • Jei pažeistas maitinimo laidas, naudojimo. norint išvengti pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, techninio •...
 • Seite 210 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 210 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 atvėsti (bent 20 minučių po atliekų išmetimo centrą ar nenutrūkstamo 10 minučių parduotuvę, kurioje pirkote šį veikimo), jei ketinate juo atlikti kitą produktą. ilgai trunkančią operaciją. Apdorodami kietus maisto Bendros naudojimo produktus, pavyzd˛iui, 1,5 kg tešlos, nelaikykite prietaiso įjungto instrukcijos...
 • Seite 211 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 211 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Maišytuvo paruošimas arba paspauskite pulsavimo režimo mygtuką ( 1/J pav.). naudojimui Rekomenduojama pradėti nuo Norėdami įstatyti maišytuvo indą, mažo greičio ir jį didinti. Maišytuvas pirmiausia nuimkite apsauginį veikia did˛iausiu greičiu spaudžiant maišytuvo variklio dangtelį...
 • Seite 212 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 212 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Sūrio peiliukas Veleno (7 pav.) pritaisymas Kietam sūriui, pavyzdžiui, 0 Veleną (1/H pav.) pritaisykite prie Parmesanui ir pan. pjaustyti. įvorės universalaus indo centre. Stambaus tarkavimo peiliukai Įrankių įtaisymas Daržovėms, vaisiams ir pan. stambiai tarkuoti Galima naudoti šiuos prietaisus: Smulkaus tarkavimo...
 • Seite 213 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 213 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Diskai laikomi atverčiamame Jei įspėjamoji lemputė (4/a pav.) įrankių skyrelyje (1/K pav.), mirksi, o prietaisas nepasileidžia, esančiame variklio korpuse. reiškia, kad neteisingai uždėjote apsauginį maišytuvo variklio Diskai labai aštrūs! Juos reikia (1/S ir 4 pav.) dangtelį.
 • Seite 214 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 214 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 0 Išjunkite prietaisą: pasukite greičio Peilio išardymas/surinkimas reguliavimo rankenėlę į dešinę iki (14 pav.) „0“ padėties. Jei būtina, peilį taip pat galima 0 Po naudojimo spaudimo kūgį atskirai išardyti ir išvalyti. nuimkite.
 • Seite 215: Techniniai Duomenys

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 215 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Techniniai duomenys Diskai 0 Diskus valykite šepetėliu ar šluoste Elektros įtampa: 230 – 240 V po tekančiu vandeniu ar Energijos suvartojimas: 700 W indaplovėje! Šis prietaisas atitinka žemiau Įspėjimas: Diskai labai aštrūs! nurodytas ES direktyvas: Galite susi˛eisti! •...
 • Seite 216: Naudojimo Patarimai

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 216 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Naudojimo patarimai Maišytuvas • Apdorodami sausus mišinius retkarčiais išjunkite prietaisą, • Maišytuvas tinka kapoti nedidelį atidarykite maišytuvo dangtelį ir maisto, pavyzdžiui, riešutų, duonos gramdykle nugramdykite mišinį nuo minkštimo ar žolelių kiekį. indo sienelių.
 • Seite 217 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 217 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Universalus prietaisas Operacijos su diskų laikikliu Labai svarbu, kad tinkamai Kapojimas dėtumėte maisto produktus per Kad apdoroti maisto gabaliukai pripildymo angą. būtų vienodo dydžio, maistą prieš Jei reikia, supjaustykite paruoštą apdorojimą...
 • Seite 218 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 218 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Įrankiai Maistas Did˛iausias Greitis Pastabos kiekis Kapojimas Metalinis peilis Daržovės, pvz., 800 g 3 – 5 Vaisiai ir daržovės turi būti svogūnai 800 g švieži ir kieti, supjaustyti maždaug vienodais vaisiai 1 ryšulėlis šviežios žolelės...
 • Seite 219 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 219 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Receptai Paprastas biskvito receptas Paprastas kekso receptas kiaušinio baltymas 500 g miltų 4 valg. š. šalto vandens 1 pakelis kepimo miltelių 200 g cukraus 250 g minkšto margarino ar sviesto 1 pakelis vanilinio cukraus 250 g cukraus...
 • Seite 220 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 220 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Paprastas pyrago receptas Paprastas mielinės tešlos receptas 250 g miltų 1 valg. š. kepimo miltelių 500 g miltų 125 g šalto margarino ar 40 g mielių (šviežių) arba sviesto 1 pakelis sausų mielių 60 g cukraus 80 g...
 • Seite 221: Üldine Ohutus

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 221 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Lugupeetud klient Seadme kirjeldus (Joonis 1) Palun lugege tähelepanelikult käesolevat kasutusjuhendit. Mootori korpus Eriti oluline on järgida käesoleva Mikserinõu kasutusjuhendi esimestel lehtedel Mikseri kaas toodud ohutusjuhiseid! Palun hoidke Sulgemiskaas kasutusjuhend alles. Andke see Prunt koos mõõtenõuga kasutusjuhend edasi ka seadme Kaas koos täiteavaga...
 • Seite 222: Laste Ohutus

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 222 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 • Kui toitejuhe on kahjustatud, siis • Ärge kunagi kastke mootorikorpust tuleb see ohu vältimiseks tootja või (joonis 1/A) vette või teistesse hooldustehniku või sarnaselt vedelikesse. kvalifitseeritud isiku poolt välja •...
 • Seite 223 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 223 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 • Tavapärase töö korral (kergete kohta saate te oma linnakantseleist, tainaste segamine, jne) võib seadet olmejäätmete kõrvaldamise kasutada kuni 10 minutit ilma teenistusest või poest, kust te selle pausita. Päast pikemat järjestikust toote ostsite.
 • Seite 224 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 224 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Mikser 0 Käivitage mikser: keerake kiiruse reguleerija (joonis 1/l) soovitud Mikserit kasutatakse erinevate asendisse paremale või vajutage segujookide valmistamiseks, jää impulssnuppu (joonis 1/J). purustamiseks, puuviljade ja Soovitatav on alustada madalal juurviljade peenestamiseks, jne.
 • Seite 225 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 225 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Friikartulite lõikur Võlli sisestamine (joonis 7) Friikartulite 0 Asetage võll (joonis 1/H) kannu ettevalmistamiseks. keskel olevale avale. Juusturiiv Kõva juustu, nt Parmesan jms, Riistade kasutamine riivimiseks. Sisestada saab järgmisi riistu: Jäme riiv Juur- ja puuviljade, jms •...
 • Seite 226 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 226 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Lõikevahendid on väga teravad. (joonised 1/S ja 4) korralikult Neid tuleks hoida ainult paigaldatud. käepidemest! 0 Lülitage seade välja: keerake 0 Avage lisatarvikute ruum, tõmmates kiiruse reguleerija vasakule "0" seda vastavast käepidemest asendisse.
 • Seite 227: Puhastamine Ja Hooldus

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 227 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Seadet võib kasutada ilma 0 Eemaldage terasüsteemi tihend peatamata kuni 10 minutit. Päast (joonis 14/b). pikemat järjestikust tööd peaks alati Terasüsteem on väga terav! Ärge laskma masinal maha jahtuda vigastage tihendit. (vähemalt 20 minutit pärast 10 -minutilist ilma vaheajata Loputage komponendid hoolikalt...
 • Seite 228: Tehnilised Andmed

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 228 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Ladustamine Tehnilised andmed Kõiki tarvikuid, v.a. sidrunipress, Vőrgupinge: 230 – 240 V saab hoida seadme sees olevas Voolutarve: 700 W vastavas ruumis. • Hoidke riistasid vastavas Käesolev seade vastab järgmistele lisatarvikute ruumis (joonis 1/K).
 • Seite 229 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 229 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Nõuanded • Kuivade segude puhul võib olla vajalik masin aeg-ajalt välja lülitada, et saaks mikserikaane avada ja Mikser kaapitsaga anuma seintelt segu ära kraapida. • Mikser sobib suurepäraselt väikeste • Vedelate ja tahkete koostisosade toidukoguste, nt pähklid, riivsai või segamisel tuleb esmalt kallata sisse maitsetaimed, purustamiseks.
 • Seite 230 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 230 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Multifunktsionaalne seade Sisendihoidja kasutamine Toiduainete õige sisestamine läbi Purustamine sisestusava on väga oluline. Ühtlase tulemuse saamiseks peaks Lõigake kasutatavad toiduained töödeldavad tükid olema võimalikult vajadusel veidi väiksemaks, nõnda ühesuurused. Enne ühesuurusteks et need täiteavast kergemini läbi tükkideks tegemist tuleks toiduaine mahuksid.
 • Seite 231 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 231 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Vahend Toit Maks. Kiirus Märkused kogus Purustamine Metalltera Juurviljad, nt sibulad 800 g 3 – 5 Puu- ja juurviljad peaksid puuvili 800 g olema värsked ja kõvad; kasutage enam-vähem värsked maitsetaimed 1 punt pähklid, mandlid 500 g...
 • Seite 232 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 232 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Retseptid Biskviidi retsept Koogisegu retsept munavalget 500 g jahu 4 supilusikatäit külma vett 1 pakk küpsetuspulbrit 200 g suhkrut 250 g pehmet margariini või võid 1 pakk vaniljesuhkrut 250 g suhkrut munakollast 1 pakk...
 • Seite 233 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 233 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Mittekerkiva taigna retsept Pärmitaigna retsepti näide 250 g jahu 500 g jahu 1 teelusikatäis küpsetuspulbrit 40 g pärmi (värske) või 1 pakk kuiva pärmi 125 g külma margariini või võid 80 g suhkrut 60 g...
 • Seite 234: Güvenlik Talimatları

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 234 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Sayın müşterimiz, Cihazın tanımı (Şekil 1) Lütfen, bu kullanım talimatlarını Motor muhafazası dikkatli bir şekilde okuyun. Karıştırma kabı Herşeyden önce, lütfen bu kullanım Mikser kapağı talimatlarının ilk birkaç Kapama kapağı sayfasındaki güvenlik talimatlarına Ölçme kabı...
 • Seite 235 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 235 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 • Bu cihazın bağlantı kablosu • Kesinlikle motor muhafazasını hasarlıysa, tehlikeyi önlemek için (şekil 1/A) su veya başka bir sıvıya üretici, üreticinin müşteri hizmetleri batırmayın. bölümü veya benzeri yetkiye sahip •...
 • Seite 236 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 236 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 amaçlı kaseyi (şekil 1/G) motor açısından muhtemel olumsuz muhafazasının üzerine yerleştirin. sonuçların önüne geçilmesine yardımcı olabilirsiniz. Bu ürünün • Normal çalışma için (hafif geri dönüşümü hakkında daha hamurları karıştırmak vs.) cihaz fazla bilgi almak için, lütfen 10 dakika durmaksızın çalıştırmak belediyenizle, evsel atık toplama...
 • Seite 237 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 237 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Mikser malzeme doldurma durducusu gibi kullanılabilir. Sıçramayı önlemek Mikser çeşitli kokteyleri hazırlamak, için her seferinde derhal malzeme buzu ezmek, meyve ve sebzeleri doldurma girişini kapatın. küçük parçalar haline getirmek vs 0 Mikseri çalıştırın: Hız seçiciyi (şekil için kullanılır.
 • Seite 238 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 238 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 PG1Patates rendesi Çok amaçlı kasenin Patatesleri rendelemek için. yerleştirilmesi (şekil 5) Patates kesici 0 Çok amaçlı kaseyi (şekil 1/G) Kızartmalık patates kesmek cihaza yerleştirin ( için. okunun üzerine gelecek şekilde) ve Peynir rendesi durana kadar saat yönünün aksi Parmesan peyniri gibi sert...
 • Seite 239 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 239 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 ucu sapın tam üzerine gelir, siyah 0 Cihazı çalıştırın: Hız seçiciyi okların her ikiside birbiriyle (şekil 1/l) sağa istediğiniz hız kesişmelidir. ayarına döndürün veya titreşim düğmesine basın (şekil 1/J). 0 Durdurucuyu (şekil 1/E) malzeme doldurma girişine takın.
 • Seite 240 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 240 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Narenciye sıkacağının Bıçak ünitesini sökün/takın (şekil 14) kullanılması Gerekirse, bıçak üniteside 0 Cihazı çalıştırın: hız seçiciyi sökülebilir ve ayrıca temizlenebilir. (şekil 1/I) sağa konum 1'e çevirin. Dikkat: Bıçak çok keskindir! Narenciye sıkacağı...
 • Seite 241: Teknik Bilgiler

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 241 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Teknik bilgiler Aparatlar Şebeke voltajı: 230 – 240 V 0 Aparatları akan musluk suyunun altında fırça ve bezle veya bulaşık Güç tüketimi: 700 W makinesinde temizleyin! Bu cihaz aşağıdaki EC Direktifleri Dikkat: Aparatlar çok keskindir! ile uyumludur: Yaralanma tehlikesi!
 • Seite 242 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 242 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Kullanım ipuçları Mikser • Kuru karışımları işlerken, mikser kapağını açmak ve kazıyıcıyla • Mikser, kuruyemiş, galeta unu veya karışımı kabın kenarlarından otlar gibi küçük miktarlardaki kazımak için cihazın ara sıra yiyecekleri doğramak için son kapatılması...
 • Seite 243 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 243 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Çok fonksiyonlu bölme Aparat tutucuyla çalışırken Yiyeceklerin malzeme doldurma Doğrama girişinden doğru şekilde verilmesi Sürekli aynı sonucu almak için çok önemlidir. mümkün olduğunca eşit boyuttaki Hazır yiyecekleri, gerekirse, parçalar işlenmelidir. Yiyecek malzeme doldurma girişinden işlenmeden önce eşit boyuttaki kolayca geçebilmeleri için daha...
 • Seite 244 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 244 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Alet Yiyecek Maks. Hız Açıklama miktar Doğrama Metal Sebze, örneğin soğan 800 gr 3 – 5 Meyve ve sebzeler taze bıçak meyve 800 gr ve sağlam olmalıdır, taze bitkiler 1 demet aşağı...
 • Seite 245: Yemek Tarifleri

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 245 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Yemek tarifleri Basit pandispanya tarifi Basit yaş pasta unu tarifi yumurta akı 500 gr 4 sofra kaşığı soğuk su 1 paket kabartma tozu 200 gr şeker 250 gr yumuşak margarin veya tereyağı...
 • Seite 246 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 246 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Basit çörek tarifi Basit mayalama hamuru tarifi 250 gr 500 gr 1 çay kaşığı kabartma tozu 40 gr maya (taze) veya 1 paket kuru maya 125 gr donmuş margarin veya tereyağı 80 gr şeker 60 gr...
 • Seite 247: Общи Инструкции За Безопасност

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 247 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Скъпи клиенти, Описание на уреда (Фигура 1) Моля, прочетете настоящите инструкции за работа Корпус на двигателя внимателно. Кана за разбъркване Спазвайте особено инструкциите Капак на миксера за безопасност на първите Затварящ...
 • Seite 248 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 248 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 табелката с основните Обърнете внимание на характеристики на уреда! следното, когато • Никога не вземайте уреда, ако използвате кухненския – захранващият кабел е робот повреден, • Никога не включвайте уреда с –...
 • Seite 249 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 249 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 • Внимание: Никога не • След приключване на работа посягайте с пръсти в отвора за изключвайте уреда и изваждайте пълнене (фиг. 1/F)! Опасност щепсела от контакта. от нараняване! Изхвърляне • Внимание: Не слагайте никакви твърди...
 • Seite 250: Работа С Миксера

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 250 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Подготвяне на миксера миксирани напитки, за натрошаване на лед, за рязане За да поставите каната за на плодове и зеленчуци и т.н. разбъркване, трябва да извадите • Мултифункционалната част предпазния капак на двигателния може...
 • Seite 251 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 251 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 за пълнене. Затваряйте винаги • Държач (фиг. 1/N) с режеща отвора за пълнене веднага, за да приставка (фиг. 10) предотвратите изпръскване. Приставките са маркирани с номер (1 до 6) върху дръжката. 0 Включване...
 • Seite 252 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 252 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 0 Поставете предпазния капак – Дискът за разбиване, върху двигателния механизъм на металният нож и миксера (знак върху знак ) и пластмасовият нож (фиг. 8) го завъртете обратно на зацепват със зъбите отдолу часовниковата...
 • Seite 253 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 253 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 0 За да извадите приставката, я 0 Изключване на уреда: завъртете издърпайте леко навън за регулатора на скоростта наляво дръжката и я повдигнете. на позиция "0". 0 След приключване на работа, завъртете...
 • Seite 254: Почистване И Поддръжка

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 254 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 0 Завъртете цедката по посока на Разглобяване/сглобяване часовниковата стрелка и я на частта с ножа (фиг. 14) извадете. При нужда частта с ножа може 0 Завъртете универсалната купа също да бъде разглобена и по...
 • Seite 255: Технически Данни

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 255 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Технически данни Внимание: Металният нож е изключително остър! Напрежение Опасност от нараняване! на мрежата: 230 – 240 V Пластмасовите части остаряват Консумация много по-бързо, ако се мият на енергия: 700 W често...
 • Seite 256 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 256 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Съвети за употреба: Миксер • При обработка на сухи смеси може да се наложи да • Миксерът е много подходящ за изключвате уреда от време на накълцване на малки количества време, за...
 • Seite 257 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 257 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Многофункционална част Работа с държача на приставката Кълцане Много важно е правилното За получаването на еднороден подаване на храна през отвора резултат обработвайте парчета, за пълнене. приблизително еднакви по Ако е необходимо, нарежете размер.
 • Seite 258 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 258 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Инструмент Храна Макс. Скорост Указания количес тво Кълцане Метален нож Зеленчуци, например лук 800 гр. 3 – 5 Плодовете и зеленчуците плодове, пресни подправки 800 гр. трябва да са пресни и орехи, бадеми...
 • Seite 259 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 259 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Рецепти Основна рецепта за Основна рецепта за тесто пандишпан за кекс белтъка 500 гр брашно 4 с.л. студена вода 1 пакетче бакпулвер 200 гр захар 250 гр маргарин или масло 1 пакетче...
 • Seite 260 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 260 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Основна рецепта за Основна рецепта за ронливо тесто заквасено тесто 250 гр брашно 500 гр брашно 1 ч.л. бакпулвер 40 гр мая (прясна) или 1 пакетче суха мая 125 гр студен...
 • Seite 261: Загальні Правила Безпеки

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 261 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Опис пристрою Øàíîâíèé ïîêóïåöü! (Мал. 1) Áóäü ëàñêà, óâàæíî ïðî÷èòàéòe öþ ³íñòðóêö³þ ç åêñïëóàòàö³¿. Корпус мотора Íàñàìïåðåä, áóäü ëàñêà, Контейнер для змішування äîäåðæóéòåñÿ ³íñòðóêö³é ç áåçïåêè, Кришка міксера íàäàíèõ íà ïåðøèõ ñòîð³íêàõ äàíî¿ Закриваюча...
 • Seite 262: Безпека Дітей

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 262 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 • Ніколи не підіймайте прилад, Важливі зауваження щодо якщо експлуатації кухонного – його кабель ушкоджений, комбайну. – його корпус ушкоджений. • Не користуйтеся приладом, якщо • Ніколи не витягайте штепсельну у...
 • Seite 263 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 263 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 • Кришку можна знімати тільки маркуванням, напр. >PE<, >PS<, коли насадки припинили і т.д. Будь ласка, викидайте обертатися. пакувальні матеріали у відповідний контейнер • Не тримайте довгі предмети (ніж, комунальних організацій для дерев'яну...
 • Seite 264 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 264 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 – подрібнення м'яса, горіхів та 0 Поставте ємність для змішування подібних продуктів ... (мал. 1/B і 2) на привід міксера – різання, натирання або (стрілка над стрілкою ) і розтирання овочів та фруктів... поверніть...
 • Seite 265 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 265 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Звертайтесь до розділу "Поради Натирання сиру по використанню міксера" за Для натирання твердого рекомендованими установками сиру, напр. пармезану і т.д. швидкості. Грубе розтирання 0 Вимикання приладу: поверніть Для грубого розтирання регулятор...
 • Seite 266 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 266 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Установка вала (мал. 7) Установка ріжучої вставки в тримач вставки (мал. 10) 0 Встановіть вал (мал. 1/H) на штир в центрі універсальної Потрібна вставка ємності. встановлюється в тримач вставок в залежності від потреби. Установка...
 • Seite 267: Чищення І Догляд

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 267 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 0 Вмикання приладу: поверніть зупинки. Ви почуєте характерний регулятор швидкості (мал. 1/l) звук: гратчаста вставка вправо на бажану швидкість і зафіксована, стрілка повинна натисніть кнопку "пульс" (мал. співпадати зі стрілкою 1/J).
 • Seite 268 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 268 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Міксер Універсальна ємність і насадки Ємність і лезо можна легко і правильно чистити за допомогою 0 Універсальну ємність і насадки кнопки "пульс". слід мити в проточній воді. 0 Заповніть ємність міксера Увага: Металеве...
 • Seite 269: Технічні Характеристики

  822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 269 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Технічні характеристики Напруга в мережі: 230 – 240 V Споживана потужність: 700 Вт Тези уреди са съобразени със следните ЕС Директиви: • Директива за нисък волтаж 2006/95/EC • ЕМС Директива 89/336/EEC с изменение...
 • Seite 270 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 270 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Рекомендації по користуванню Міксер • При роботі с сухими сумішами може бути необхідно вимикати • Міксер добре підходить для прилад час від часу, відкривати подрібнення невеликих об'ємів кришку міксера и зіскрібати суміш їжі, як...
 • Seite 271 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 271 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Універсальна секція Робота з тримачем вставки. Правильне додавання продуктів Подрібнення через отвір у кришці дуже Для отримання однорідної маси важливо. шматки для обробки мають бути Наріжте підготовлені продукти однакового розміру. Продукти дещо...
 • Seite 272 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 272 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Насадка Продукт Макс. Швидкі Зауваження об'єм сть Подрібнення Металеве Овочі, напр. цибуля 800 г 3 – 5 Фрукти та овочі мають лезо фрукти 800 г бути свіжими та твердими, свіжі трави 1 пучок...
 • Seite 273 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 273 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Рецепти Базовий рецепт бісквітів Базовий рецепт кексу яєчний білок 500 г борошно 4 ст. холодна вода 1 упаковка розпушувач ложка 250 г м'який маргарин і 200 г цукор масло 1 упаковка ванільний цукор 250 г...
 • Seite 274 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 274 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 Базовий рецепт піскового Базовий рецепт тіста дріжджового тіста 250 г борошно 500 г борошно 1 ч. ложка розпушувач 40 г дріжджі (свіжі) або 1 упаковка сухих 125 г холодний маргарин дріжджів...
 • Seite 275 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 275 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20...
 • Seite 276 822_949_277 AFP700_750_Elux.book Seite 276 Dienstag, 22. Januar 2008 8:02 20 822 949 277 - 03 - 1207...

Diese Anleitung auch für:

Afp750

Inhaltsverzeichnis