Parkside BMH 1100 Bedienungs- Und Sicherheitshinweis

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Anleitung_BMH_1100_4258399:_
21.11.2008
7:45 Uhr
Seite 1

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside BMH 1100

 • Seite 1 Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:45 Uhr Seite 1...
 • Seite 2 Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:45 Uhr Seite 2...
 • Seite 3 Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:45 Uhr Seite 3...
 • Seite 4 Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:46 Uhr Seite 4...
 • Seite 5 Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:46 Uhr Seite 5...
 • Seite 6: Inhaltsverzeichnis

  Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:46 Uhr Seite 6 Table of contents: Page 1. Introduction ................8 2. Safety regulations ..............8-10 3. Layout ..................10 4. Items supplied.................11 5. Proper use ................11 6. Technical data ................11-12 7. Before starting the equipment..........12-13 8. Starting up................13-14 9. Replacing the power cable ............14 10.
 • Seite 7 Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:46 Uhr Seite 7 Caution - Read the operating instructions to reduce the risk of inquiry Wear ear-muffs. The impact of noise can cause damage to hearing. Wear a breathing mask. Dust which is injurious to health can be generated when working on wood and other materials.
 • Seite 8: Introduction

  Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:46 Uhr Seite 8 1. Introduction 2. ELECTRICAL SAFETY The toolʼs connector plug must be able to fit into the socket outlet. Do not Important! modify the plug in any way! Do not use When using equipment, a few safety adapter plugs in conjunction with precautions must be observed to avoid injuries electrically grounded tools.
 • Seite 9 Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:46 Uhr Seite 9 goggles. An electric tool that no longer can be Wearing personal protective equipment switched on or off is dangerous and must such as a dust mask, non-slip footwear, be repaired. protective headgear and ear muffs Pull the plug out of the socket and/or (depending upon the type of electric tool remove the battery before making any...
 • Seite 10: Layout

  Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:46 Uhr Seite 10 Additional Safety rules flying parts and splinters. Wear a helmet! Erect a screen wall! Check that your mains voltage is the same as that marked on the rating plate. Work gloves protect you against skin abrasions.
 • Seite 11: Items Supplied

  Take all the parts out of the packaging. Mains voltage: 230 V ~ 50 Hz Check that nothing is missing. Power input: 1050 W BMH 1100 hammer drill Idling speed: 0-1100 rpm Additional handle Depth stop Blow rate: 0-5100 rpm...
 • Seite 12: Before Starting The Equipment

  Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:46 Uhr Seite 12 exceed the specified value in exceptional 7.2 Depth stop (Fig. 3 – Item 13) circumstances. The depth stop (13) is held in place by clamping with the lock (4) on the additional handle (3). 7.
 • Seite 13: Starting Up

  Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:46 Uhr Seite 13 chuck (14). To switch on: 7.7. Removing the additional scroll chuck Press the ON/OFF switch (10) (Fig. 5) Pull back and hold the locking sleeve (2) and To switch off: remove the scroll chuck. Release the ON/OFF switch (10) 7.8 Inserting the drill into the scroll chuck Switching on continuous operation:...
 • Seite 14: Replacing The Power Cable

  Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:46 Uhr Seite 14 8.5 Clockwise/Counter-clockwise switch 10. Cleaning, maintenance and (Fig. 9/Item 7) ordering of spare parts Change switch position only when the drill is at a standstill! Important. Switch the direction of the hammer drill Always pull out the mains power plug before using the clockwise/counter-clockwise starting any cleaning work.
 • Seite 15: Disposal And Recycling

  Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:46 Uhr Seite 15 11. Disposal and recycling The unit is supplied in packaging to prevent its being damaged in transit. This packaging is raw material and can therefore be reused or can be returned to the raw material system. The unit and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic.
 • Seite 16: Declaration Of Conformity

  Normlar∂ gere©ince aμa©∂daki uygunluk aç∂kla Samræmisyfirl‡sing sta›festir eftirfarandi samræmi mas∂n∂ sunar. samkvæmt reglum Evfrópubandalagsins og stö›lum ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË Û˘Ìʈӛ· Û‡Ìʈӷ Ì fyrir vörur ÙËÓ √‰ËÁ›· ∂∂ Î·È Ù· ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Bohrhammer BMH 1100 98/37/EC 87/404/EEC 2006/95/EC R&TTED 1999/5/EC 97/23/EC 2000/14/EC_2005/88/EC:...
 • Seite 17: Guarantee Certificate

  Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:46 Uhr Seite 17 13. GUARANTEE CERTIFICATE Dear Customer, All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card.
 • Seite 18 Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:46 Uhr Seite 18 Spis treści: Strona: 1. Przedmowa...................20 2. Wskazówki bezpieczeństwa ............20-23 3. Opis urządzenia ................23 4. Zakres dostawy ................23 5. Użycie zgodne z przeznaczeniem ..........23 6. Dane techniczne ................23-24 7. Przed uruchomieniem..............24-25 8. Uruchamianie ................25-26 9. Wymiana przewodu zasilającego ..........26 10.
 • Seite 19 Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:46 Uhr Seite 19 Ostrzeżenie – Aby zmniejszyć ryzyko zranienia, należy przeczytać instrukcję obsługi Nosić nauszniki ochronne Hałas powoduje postępującą utratę słuchu. Nosić maskę przeciwpyłową Przy pracy w drewnie i innych materiałach może dochodzić do powstawania szkodliwego dla zdrowia pyłu. Nie obrabiać materiału zawierającego azbest! Nosić...
 • Seite 20: Przedmowa

  Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:46 Uhr Seite 20 dzieci i inne osoby trzymać z dala od 1. Przedmowa obszaru pracy. Odwrócenie uwagi od wykonywanej pracy Uwaga! może spowodować utratę kontroli nad Podczas użytkowania urządzenia należy urządzeniem. przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa w celu uniknięcia zranień i uszkodzeń. Z tego 2.
 • Seite 21 Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:46 Uhr Seite 21 3. Bezpieczeństwo osób Użycie przyłącza do odsysania pyłu Należy zachować ostrożność, uważać zmniejsza niebezpieczeństwo wywołane na to, co się robi i poruszać się z przez kurz. rozwagą przy pracy z urządzeniem. Nie używać urządzenia, gdy jest się 4.
 • Seite 22 Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:46 Uhr Seite 22 Zwracać przy tym uwagę na warunki uszkodzić przewód. pracy i wykonywane czynności. Nie przeciążać urządzenia. Wykorzystanie elektronarzędzi do celów Ważne! innych niż jest to przewidziane może Należy przestrzegać wszystkich, prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. obowiązujących w danym kraju przepisów BHP w sprawie instalacji, eksploatacji i 5.
 • Seite 23: Opis Urządzenia

  II / ® Klasa ochrony: sprawdzić zawartości dostawy pod katem kompletności. Waga: 3,6 kg Młotowiertarka BMH 1100 Uchwyt dodatkowy Ogranicznik głębokości Hałas i wibracje Wiertła do kamienia (6, 8, 10 mm) Przecinak szpiczasty – przecinak płaski Hałas i wibracje zostały zmierzone zgodnie z Dodatkowy uchwyt główki wiertarki...
 • Seite 24: Przed Uruchomieniem

  Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:46 Uhr Seite 24 Nosić nauszniki ochronne. z ruchem wskazówek zegara powoduje Oddziaływanie hałasu może spowodować zaciśnięcie zacisku. Obracanie w kierunku utratę słuchu. przeciwny do ruchu wskazówek zegara zwalnia zacisk. Wartości całkowite drgań (suma wektorowa 3 Najpierw należy zamontować dodatkowy kierunków) mierzone są...
 • Seite 25: Uruchamianie

  Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:46 Uhr Seite 25 czy jest zablokowane. oporu do zębatego uchwytu wiertarskiego (14). Po założeniu wiertła lub narzędzia 7.4 Wyjmowanie narzędzia (rys. 5) dokręcić zębaty uchwyt wiertarski (14) w Pociągnąć do tyłu tulejkę blokującą (2) , kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zatrzymać...
 • Seite 26: Wymiana Przewodu Zasilającego

  Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:46 Uhr Seite 26 Wyłączanie pracy ciągłej: ierunek obrotów Pozycja przełącznika Wcisnąć na chwilę włącznik/ wyłącznik (10). Obroty w prawo Wciśnięty w prawo (do przodu i wiercenie) 8.3 Ustawianie liczby obrotów (rys. 9/ poz.10) Obroty w lewo Wciśnięty w lewo (obrót powrotny) Liczbą...
 • Seite 27: Czyszczenie, Konserwacja I Zamawianie Części Zamiennych

  Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:46 Uhr Seite 27 10. Czyszczenie, konserwacja i 11. Usuwanie odpadów i zamawianie części recycling zamiennych Aby zapobiec uszkodzeniom podczas transportu urządzenie znajduje się w Uwaga! opakowaniu. Opakowanie to jest surowcem, Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac który można użytkować ponownie lub można związanych z czyszczeniem wyciągnąć...
 • Seite 28: Deklaracja Zgodności Z Normami

  Normlar∂ gere©ince aμa©∂daki uygunluk aç∂kla Samræmisyfirl‡sing sta›festir eftirfarandi samræmi mas∂n∂ sunar. samkvæmt reglum Evfrópubandalagsins og stö›lum ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË Û˘Ìʈӛ· Û‡Ìʈӷ Ì fyrir vörur ÙËÓ √‰ËÁ›· ∂∂ Î·È Ù· ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Bohrhammer BMH 1100 98/37/EC 87/404/EEC 2006/95/EC R&TTED 1999/5/EC 97/23/EC 2000/14/EC_2005/88/EC:...
 • Seite 29: Świadectwo Gwarancyjne

  Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:46 Uhr Seite 29 13. Świadectwo gwarancyjne Na opisywane w instrukcji obsługi urządzenie udzielamy 3-letniej gwarancji, na wypadek wadliwości naszego produktu. 3-letni okres gwarancyjny zaczyna obowiązywać w momencie przejścia ryzyka lub przejęcia urządzenia przez klienta. Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest prawidłowa konserwacja urządzenia, zgodnie z instrukcją...
 • Seite 30 Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:46 Uhr Seite 30 Tartalomjegyzék: Oldal 1. Bevezetés ................32 2. Biztonsági utasítások ..............32-35 3. A készülék leírása ..............35 4. A szállítás terjedelme ..............35 5. Rendeltetésszerűi használat ...........35 6. Technikai adatok..............35-36 7. Beüzemeltetés előtt ..............36-37 8. Beüzemeltetés ................37-38 9. A hálózati csatlakozásvezetékének a kicserélése....38 10.
 • Seite 31 Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:46 Uhr Seite 31 Figyelmeztetés – Sérülés veszélyének a lecsökkentéséhez olvassa el a használati utasítást Viseljen egy zajcsökkentő fülvédőt A zaj befolyása hallásvesztességhez vezethet. Viseljen egy porvédőálarcot. Fa és más anyagok megdolgozásánál az egészségre káros por keletkezhet. Azbeszt tartalmú...
 • Seite 32: Bevezetés

  Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:46 Uhr Seite 32 1. Bevezetés használata alatt gyerekeket valamint más személyeket távol. A figyelme elterelésénél elveszithet a Figyelem! készülék feletti uralmat. A készülékek használatánál be kell tartani egy pár biztonsági intézkedéseket, azért hogy 2. ELEKTROMOS BIZTONSÁG sérüléseket és károkat megakadályozzon. A készülék csatalakozási dugójának Olvassa ezért ezt a használati utasítást bele kell passzolnia a dugaszoló...
 • Seite 33 Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:46 Uhr Seite 33 3. SZEMÉLYEK BIZTONSÁGA berendezéseket, akkor bizonyosodjon Legyen figyelmes, ügyeljen arra amit meg arról, hogy ezek rá vannak csinál és fogjon elektromos kapcsolva és helyesen használva szerszámmal mindig okosan a vannak. munkához. Ne használja a készüléket ha Egy porelszívó...
 • Seite 34 Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:46 Uhr Seite 34 vágószerszámok éles vágóélekkel kevésbé Minden átépítő és tisztító munkálatnál szorulnak be és könnyebben lehet őket húzza ki a dugót a dugaszoló aljzatból. vezetni. Óvja a hálózati kábelt károsodásoktól. Olaj Az elektromos szerszámot, és sav károsíthatja a kábelt. tartozékkénti betéti tartozékokat stb., Ne terhelje túl a gépet.
 • Seite 35: A Készülék Leírása

  Tömeg: 3,6 kg Vegyen ki minden részt a csomagolásból és Zaj és vibrálás ellenőrizze őket le teljességre. Fúrókalapács BMH 1100 A zaj és a vibrálási értékek az EN 60745 Pótfogantyú szerint lettek mérve. Mélység ütköző Fúró kövekhez (6, 8, 10 mm) Hangnyomásmérték L...
 • Seite 36: Beüzemeltetés Előtt

  Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:46 Uhr Seite 36 Vésni számára mint a balkezesek számára Rezgésemisszióértékek a = 15,668 m/s alkalmas. Bizonytalanság K = 1,5 m/s 7.2 Mélységütköző (3-as ábra – poz. 13) A mélységütköző (13) a pótfogantyún (3) levő Figyelem! arretálóval (4) lesz, szorítás által tartva. Az elektromos szerszám rezgésértéke a A mélységütköző...
 • Seite 37: Beüzemeltetés

  Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:46 Uhr Seite 37 szerszámtartóba. Miután el lesz engedve a 8. Beüzemeltetés bereteszelő hüvely, a fogaskoszorútokmány (14) önmagátol bereteszel. Figyelem! A reteszelést a fogaskoszorútokmány (14) Egy veszélyeztetésnek az elkerüléséhez a on való húzás által leellenőrizni. gépet csakis mind a két fogantyúnál (3/6) fogva szabad tartani! Különben a vezetékek 7.7 A kiegészítő...
 • Seite 38: A Hálózati Csatlakozásvezetékének A Kicserélése

  Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:46 Uhr Seite 38 Tipp: Fúrólyukakat alacsony fordulatszámmal (5) a D kapcsolóállásba fordítani. A D megfúrni. Azután a fordulatszámot fokozatosan állasban arretálva van a véső. növelni. Figyelem! Előnyök: Az ütvefúráshoz csak egy csekély rányomóerőre van szükség. Egy túl nagy A megfúrásnál könnyebben lehet nyomás feleslegesen erölteti a motort.
 • Seite 39: Megsemmisítés És Újrahasznosítás

  Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:46 Uhr Seite 39 10.2 Szénkefék Túlságos szikraképződés vagy a szénkefék Csak EU-országok elkopása (12) kijelzőjének a felvilágítása esetén hagyja a szénkeféket egy elektromos szakerő Ne dobja az elektromos által leellenőrizni. szerszámokat a házi hulladék közé. 10.3 Karbantartás A villamos készülékekkel és elektromos- A készülék belsejében nem található...
 • Seite 40: Konformitás Kijelentés

  Normlar∂ gere©ince aμa©∂daki uygunluk aç∂kla Samræmisyfirl‡sing sta›festir eftirfarandi samræmi mas∂n∂ sunar. samkvæmt reglum Evfrópubandalagsins og stö›lum ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË Û˘Ìʈӛ· Û‡Ìʈӷ Ì fyrir vörur ÙËÓ √‰ËÁ›· ∂∂ Î·È Ù· ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Bohrhammer BMH 1100 98/37/EC 87/404/EEC 2006/95/EC R&TTED 1999/5/EC 97/23/EC 2000/14/EC_2005/88/EC:...
 • Seite 41: Garanciaokmány

  Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:46 Uhr Seite 41 13. GARANCIAOKMÁNY Tisztelt Vevő, termékeink szigorú minőségi kontroll alá vannak vetve. Ha ez a készülék mégis egyszer nem működne kifogástalanul, akkor azt nagyon sajnáljuk és kérjük Önt forduljon a szervízszolgáltatásunkhoz amely ebben a garanciakártyában megadott cím alatt található. Szívesen állunk a rendelkezésére telefonon is, az alul megadott szervízszám alatt.
 • Seite 42 Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:46 Uhr Seite 42 Kazalo: Stran 1. Uvod ..................44 2. Varnostni napotki..............44-46 3. Opis naprave................46 4. Obseg dobave ................47 5. Predpisana namenska uporaba ..........47 6. Tehnični podatki..............47 7. Pred uporabo ................48-49 8. Prvi zagon ................49-50 9. Zamenjava omrežnega priključnega kabla......50 10.
 • Seite 43 Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:46 Uhr Seite 43 Opozorilo! Da bi zmanjšali tveganje poškodb, preberite navodila za uporabo! Uporabljajte zaščito sluha. Vpliv hrupa lahko povzroči izgubo sluha. Uporabljajte masko za zaščito pred prahom. Pri obdelovanju lesa in ostalih materialov lahko nastaja zdravju škodljiv prah. Material, ki vsebuje azbest, se ne sme obdelovati! Uporabljajte zaščitna očala.
 • Seite 44: Uvod

  Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:46 Uhr Seite 44 1. Uvod Pri odvračanju pozornosti lahko izgubite nadzor nad napravo. Pozor! 2. ELEKTRIČNA VARNOST Pri uporabi naprav je potrebno upoštevati Električni priključni vtič mora ustrezati preventivne varnostne ukrepe, da bi tako vtičnici. Vtiča se ne sme na noben način preprečili poškodbe in škodo na napravi.
 • Seite 45 Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:46 Uhr Seite 45 resne poškodbe. Ne uporabljajte električnega orodja, ki Nosite osebno zaščitno opremo in ima defektno stikalo. vedno uporabljajte zaščitna očala. Električno orodje, ki se ne da več vklopiti Glede na način in vrsto uporabe ali izklopiti, je nevarno in ga je potrebno električnega orodja, uporaba osebne popraviti.
 • Seite 46: Opis Naprave

  Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:46 Uhr Seite 46 Dodatni varnostna napotki Pred zamenjavo sekača ali svedra zmeraj Preverite na tablici s podatki navedeno izključite dovod električnega toka do napetost (Volt). vrtalnika. Pri uporabi kabelskih kolutov popolnoma Zavarujte oči in sodelavce pred letečimi odvijte kabel.
 • Seite 47: Obseg Dobave

  6. Tehnični podatki Vzemite vse dele iz embalaže in preverite Omrežna napetost: 230 V~ 50 Hz popolnost dobave. Sprejem moči: 1050 W Vrtalno kladivo BMH 1100 Število vrtljajev v prostem teku: 0-1100 min Dodatni ročaj Globinski nastavek Število udarcev: 0-5100 min...
 • Seite 48: Pred Uporabo

  Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:46 Uhr Seite 48 7. Pred uporabo vzporedno s svedrom na enako dolžino. Omejevalo globine vrtanja (13) potegnite nazaj za želeno globino vrtanja. Pozor ! Ponovno spustite blokado (4). Pred priklopom se prepričajte, če se podatki na Zdaj pa vrtajte luknjo tako globoko, da se bo tipski podatkovni tablici skladajo s podatki o omejevalo globine vrtanja (13) dotaknilo električnem omrežju.
 • Seite 49: Prvi Zagon

  Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:46 Uhr Seite 49 7.7 Snemanje dodatne vpenjalne glave z 8.2 Stikalo za vklop/izklop (Slika 9/Poz.10) zobatim vencem (Slika 5) Prvo v napravo vstavite ustrezen sveder Zaskočno pušo (2) potegnite nazaj in jo držite v (glej 7.3). tem položaju met tem, ko iz nje vzamete Električni omrežni vtikač...
 • Seite 50: Zamenjava Omrežnega Priključnega Kabla

  Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:46 Uhr Seite 50 8.4 Predizbira števila vrtljajev nabrusite ali zamenjajte. (Slika 9/Poz. 9) Regulator števila vrtljajev (9) Vam omogoča, da nastavite največje število vrtljajev. Zdaj 9. Zamenjava električnega lahko stikalo za vklop/izklop (10) pritisnete priključnega kabla le še do vnaprej nastavljenega maksimalnega števila vrtljajev.
 • Seite 51: Odstranjevanje Odpadkov In Reciklaža

  Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:46 Uhr Seite 51 10.4 Naročanje rezervnih delov: Pri naročilu rezervnih delov navedite naslednje podatke: Tip stroja Številka artikla/stroja Identifikacijska številka stroja Aktualne cene in informacije najdete na spletni strani www.isc-gmbh.info 11. Odstranjevanje in reciklaža Naprava je ovita v ovojnino, da bi preprečili poškodovanje zaradi transporta.
 • Seite 52: Izjava O Skladnosti

  Normlar∂ gere©ince aμa©∂daki uygunluk aç∂kla Samræmisyfirl‡sing sta›festir eftirfarandi samræmi mas∂n∂ sunar. samkvæmt reglum Evfrópubandalagsins og stö›lum ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË Û˘Ìʈӛ· Û‡Ìʈӷ Ì fyrir vörur ÙËÓ √‰ËÁ›· ∂∂ Î·È Ù· ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Bohrhammer BMH 1100 98/37/EC 87/404/EEC 2006/95/EC R&TTED 1999/5/EC 97/23/EC 2000/14/EC_2005/88/EC:...
 • Seite 53: Garancijski List

  Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:46 Uhr Seite 53 13. GARANCIJSKI LIST Spoštovana stranka! Naši proizvodi podležejo strogi kontroli kakovosti. Če ta naprava kljub temu ne bi delovala brezhibno, to zelo obžalujemo in Vas prosimo, da se obrnete na našo servisno službo na naslov, ki je naveden spodaj na tem garancijskem listu.
 • Seite 54 Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:46 Uhr Seite 54 Obsah Strana 1. Úvod ..................56 2. Bezpečnostní pokyny ..............56-58 3. Popis přístroje .................58 4. Rozsah dodávky ..............58 5. Použití podle účelu určení ............59 6. Technická data................59 7. Před uvedením do provozu .............59-60 8. Uvedení do provozu ..............61 9.
 • Seite 55 Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:46 Uhr Seite 55 Varování – Ke snížení rizika zranění si přečíst návod k obsluze Noste ochranu sluchu. Působení hluku může způsobit ztrátu sluchu. Noste ochrannou prachovou masku. Při opracovávání dřeva a jiných materiálů může vznikat zdraví škodlivý prach. Materiály obsahující...
 • Seite 56: Úvod

  Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:46 Uhr Seite 56 1. Úvod 2. ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST Zástrčka přístroje musí být pro zásuvku vhodná. Zástrčka nesmí být v žádném Pozor! případě pozměňována. Nepoužívejte Při používání přístrojů musí být dodržována žádné adaptéry zástrček společně s určitá bezpečnostní opatření, aby se zabránilo přístroji s ochranným uzemněním.
 • Seite 57 Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:46 Uhr Seite 57 Nošení osobního ochranného vybavení, odstraňte akumulátor ještě před tím, jako je prachová maska, neklouzavá než začnete provádět nastavení bezpečnostní obuv, ochranná přilba nebo přístroje, vyměňovat části příslušenství ochrana sluchu, podle druhu a použití nebo přístroj odložíte. elektrického nářadí, snižuje riziko zranění.
 • Seite 58: Popis Přístroje

  Všechny díly z balení vyjměte a zkontrolujte sítě a sekáč nebo vrták z nářadí vyndat. jejich úplnost. Před výměnou sekáče nebo vrtáku vrtací Vrtací kladivo BMH 1100 kladivo vždy odpojit od sítě. Přídavná rukojeť Chraňte oči a spolupracovníky před Hloubkový doraz odlétávajícími částečkami a...
 • Seite 59: Použití Podle Účelu Určení

  Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:46 Uhr Seite 59 5. Použití podle účelu určení 2000/14/EC_2005/88/EC. Noste ochranu sluchu. Přístroj je určen k vrtání do betonu, kameniva a Působení hluku může způsobit ztrátu sluchu. cihel a k sekání za použití příslušného vrtáku nebo dláta. Hodnoty celkových vibrací...
 • Seite 60 Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:46 Uhr Seite 60 mechanické upevnění povolováno. svisle nad hlavu přístroje. Přiložená přídavná rukojeť (3) musí být nejdříve namontována. K tomu otáčením 7.6 Nasazení dodatečného sklíčidla s přídavné rukojeti (3) mechanické upevnění ozubeným věncem (obr. 4) dostatečně povolit, aby mohla být přídavná Sklíčidlo s ozubeným věncem (14) před rukojeť...
 • Seite 61: Uvedení Do Provozu

  Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:46 Uhr Seite 61 8. Uvedení do provozu Přednosti: Vrták lze při navrtávání lépe kontrolovat a nesklouzne. Pozor! Zabráníte roztříštěným vyvrtaným dírám Aby se zabránilo ohrožení, musí se přístroj (např. u dlaždiček). držet vždy pouze za obě rukojeti (3/6)! V opačném případě...
 • Seite 62: Výměna Síťového Napájecího Vedení

  Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:46 Uhr Seite 62 9. Výměna síťového napájecího 10.4 Objednání náhradních dílů: Při objednávce náhradních dílů je třeba uvést vedení následující údaje: Typ přístroje Pokud je síťové napájecí vedení poškozeno, Číslo výrobku přístroje musí být nahrazeno výrobcem nebo jeho Identifikační...
 • Seite 63: Prohlášení O Shodě

  Normlar∂ gere©ince aμa©∂daki uygunluk aç∂kla Samræmisyfirl‡sing sta›festir eftirfarandi samræmi mas∂n∂ sunar. samkvæmt reglum Evfrópubandalagsins og stö›lum ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË Û˘Ìʈӛ· Û‡Ìʈӷ Ì fyrir vörur ÙËÓ √‰ËÁ›· ∂∂ Î·È Ù· ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Bohrhammer BMH 1100 98/37/EC 87/404/EEC 2006/95/EC R&TTED 1999/5/EC 97/23/EC 2000/14/EC_2005/88/EC:...
 • Seite 64: Záruční List

  Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:46 Uhr Seite 64 13. ZÁRUČNÍ LIST Vážená zákaznice, vážený zákazníku, naše výrobky podléhají přísné kontrole kvality. Pokud i přesto tento přístroj bezvadně nefunguje, velice toho litujeme a prosíme Vás, abyste se obrátili na náš zákaznický servis, jehož adresa je uvedena na tomto záručním listu.
 • Seite 65 Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:46 Uhr Seite 65 Obsah Strana 1. Úvod ..................67 2. Bezpečnostné pokyny.............67-69 3. Popis prístroja .................70 4. Objem dodávky ...............70 5. Správne použitie prístroja............70 6. Technické údaje..............70-71 7. Pred uvedením do prevádzky..........71-72 8. Uvedenie do prevádzky ............72-73 9. Výmena sieťového prípojného vedenia ........73 10.
 • Seite 66 Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:47 Uhr Seite 66 Upozornenie - Aby ste znížili riziko poranenia, prečítajte si návod na obsluhu Používajte ochranu sluchu. Pôsobenie hluku môže spôsobiť poškodenie sluchu. Používajte ochrannú masku proti prachu. Pri práci s drevom a inými materiálmi môže vznikať zdraviu škodlivý prach. Materiál obsahujúci azbest nesmie byť...
 • Seite 67: Úvod

  Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:47 Uhr Seite 67 1. Úvod Zabráňte prístup deťom a iným cudzím osobám do vašej pracovnej oblasti počas práce s elektrickým nástrojom. Pozor! V prípade, že budete vyrušovaný, môžete Pri používaní prístrojov sa musia dodržiavať stratiť kontrolu nad prístrojom. príslušné...
 • Seite 68 Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:47 Uhr Seite 68 3. BEZPEČNOSŤ OSÔB zachytávanie prachu, presvedčite sa Buďte vždy pozorný, dbajte na to, čo o tom, že sú tieto prípravky zapojené práve robíte a postupujte pri práci a že sa správne používajú. s elektrickým nástrojom rozumne. Použitie odsávania prachu môže znížiť...
 • Seite 69 Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:47 Uhr Seite 69 pritom ohľad na konkrétne pracovné prevádzku a údržbu tohto prístroja. podmienky a činnosť, ktorá sa má Dláto a vrták môžu pri nesprávnom vykonať. používaní vyletieť von z prístroja a spôsobiť Použitie elektrických nástrojov na iné účely ťažké...
 • Seite 70: Popis Prístroja

  II / Hmotnosť: 3,6 kg Vyberte všetky diely von z obalu a skontrolujte, či je obsah kompletný. Vŕtacie kladivo BMH 1100 Hlučnosť a vibrácie Prídavná rukoväť Hĺbkový doraz Vrtáky na kameň (6, 8, 10 mm) Hodnoty hlučnosti a vibrácií boli merané podľa európskej normy EN 60745.
 • Seite 71: Pred Uvedením Do Prevádzky

  Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:47 Uhr Seite 71 Príklepové vŕtanie do betónu bude najviac vyhovovať. Hodnota emisií vibrácií a = 15,81 m/s Teraz prídavnú rukoväť (3) opäť dotiahnite do opačného smeru, kým nie je prídavná Nepresnosť K = 1,5 m/s rukoväť (3) pevne upevnená. Prídavná...
 • Seite 72: Uvedenie Do Prevádzky

  Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:47 Uhr Seite 72 7.6 Nasadenie dodatočného skľučovadla 8. Uvedenie do prevádzky s ozubeným vencom (obr. 4) Skľučovadlo s ozubeným vencom (14) pred Pozor! nasadením vyčistite a stopku skľučovadla Aby sa zabránilo ohrozeniu, prístroj sa zľahka namažte mazivom na vrtáky. musí...
 • Seite 73: Výmena Sieťového Prípojného Vedenia

  Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:47 Uhr Seite 73 Tip: Navŕtajte vŕtacie otvory s nízkymi Pozor! otáčkami. Potom postupne zvyšujte otáčky. Na príklepové vŕtanie potrebujete iba malú prítlačnú silu. Príliš vysoký pritláčací tlak Výhody: zbytočne zaťažuje motor. Pravidelne kontrolujte vrták. Tupé vrtáky nabrúste alebo vymeňte. Vrták je pri navŕtaní...
 • Seite 74: Likvidácia A Recyklácia

  Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:47 Uhr Seite 74 10.4 Objednávanie náhradných dielov: Pri objednávaní náhradných dielov je potrebné uviesť nasledovné údaje; Typ prístroja Výrobné číslo prístroja Identifikačné číslo prístroja Aktuálne ceny a informácie nájdete na stránke www.isc-gmbh.info 11. Likvidácia a recyklácia Prístroj sa nachádza v obale za účelom zabránenia poškodeniu pri transporte.
 • Seite 75: Prehlásenie O Zhode

  Normlar∂ gere©ince aμa©∂daki uygunluk aç∂kla Samræmisyfirl‡sing sta›festir eftirfarandi samræmi mas∂n∂ sunar. samkvæmt reglum Evfrópubandalagsins og stö›lum ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË Û˘Ìʈӛ· Û‡Ìʈӷ Ì fyrir vörur ÙËÓ √‰ËÁ›· ∂∂ Î·È Ù· ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Bohrhammer BMH 1100 98/37/EC 87/404/EEC 2006/95/EC R&TTED 1999/5/EC 97/23/EC 2000/14/EC_2005/88/EC:...
 • Seite 76: Záručný List

  Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:47 Uhr Seite 76 13. ZÁRUČNÝ LIST Vážená zákazníčka, vážený zákazník, naše výrobky podliehajú prísnej kontrole kvality. V prípade, že nebude prístroj napriek tomu bezchybne fungovať, je nám to veľmi ľúto a prosíme Vás, aby ste sa obrátili na našu servisnú službu na adrese uvedenej na tomto záručnom liste.
 • Seite 77 Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:47 Uhr Seite 77 Sadržaj: Stranica 1. Uvod ..................79 2. Sigurnosne napomene ............79-81 3. Opis uređaja................81 4. Sadržaj isporuke ..............81 5. Namjenska uporaba..............82 6. Tehnički podaci ...............82 7. Prije puštanja u pogon.............82-83 8. Puštanje u pogon ..............84-85 9. Zamjena mrežnog priključka ...........85 10.
 • Seite 78 Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:47 Uhr Seite 78 Upozorenje – pročitajte upute za uporabu kako bi se smanjio rizik ozljeđivanja Nosite zaštitu za sluh. Djelovanje buke može uzrokovati gubitak sluha. Nosite masku za zaštitu od prašine. Kod obrade drva i drugih materijala može nastati po zdravlje opasna prašina. Ne smije se obradjivati materijal koji sadrži azbest! Nosite zaštitne naočale.
 • Seite 79: Uvod

  Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:47 Uhr Seite 79 1. Uvod 2. ELEKTRIČNA SIGURNOST Priključni utikač uredjaja mora odgovarati utičnici. Utikač ne smijete ni Pažnja! na koji način mijenjati. Ne koristite Da bi se spriječila ozljedjivanja i nastanak šteta adaptorski utikač zajedno s uredjajima prilikom korištenja uredjaja, treba se koji imaju zaštitno uzemljenje.
 • Seite 80 Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:47 Uhr Seite 80 zaštitni šljem ili zaštita sluha, ovisno o vrsti nekontrolirano pokretanje uredjaja. i korištenju elektroalata, smanjuje rizik od Elektroalate koji se ne koriste čuvajte ozljeda. van dohvata djece. Osobe koje nisu upoznate s ovim uputama ili ih nisu Izbjegavajte nekontrolirano puštanje u rad.
 • Seite 81: Opis Uređaja

  Izvadite sve dijelove iz pakiranja i provjerite Udarajući alat uključite samo kada je cjelovitost sadržaja. pritisnut na izradak (zid, strop itd.) Čekić za bušenje BMH 1100 Nakon završenog posla izvadite utikač iz Dodatna ručka utičnice, te dlijeto ili svrdlo iz bušilice.
 • Seite 82: Namjenska Uporaba

  Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:47 Uhr Seite 82 5. Namjenska uporaba Nosite zaštitu za sluh. Buka može utjecati na gubitak sluha. Uređaj je namijenjen za udarno bušenje u Ukupne vrijednosti vibracija (vektorski zbroj betonu, kamenu, cigli i za klesarske radove uz triju pravaca) određene su prema normi EN korištenje odgovarajućeg svrdla ili dlijeta.
 • Seite 83 Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:47 Uhr Seite 83 (3) može povući preko stroja. držite je. Kad stavite dodatnu ručku (3) zakrenite je u Okretanjem umetnite očišćeni zaglavnik za za Vas najugodniji radni položaj. svrdla (14) u njegov prihvatnik do kraja. Sad ponovno pritegnite dodatnu ručku (3) u Zaglavnik (14) se učvršćuje automatski, čim suprotnom smjeru tako da se učvrsti.
 • Seite 84: Puštanje U Pogon

  Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:47 Uhr Seite 84 8. Puštanje u pogon uključivanje/isključivanje (10): manji broj okretaja Veći pritisak na sklopku za Pozor! uključivanje/isključivanje (10): veći broj Da bi se izbjegla opasnost, stroj smijete okretaja držati samo za obje ručke (3/6)! U suprotnom prilikom bušenja u vodove može Savjet: Rupe počnite bušiti s manjim brojem doći do električnog udara!
 • Seite 85: Zamjena Mrežnog Priključka

  Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:47 Uhr Seite 85 preklopniku (5) i istovremeno okrenite 10.2 Ugljene četkice preklopnik (5) u položaj C. U položaju C U slučaju prekomjernog iskrenja ili ako je dlijeto nije aretirano. reagirao signal za istrošenost četkica (12), Za klesanje pritisnite tipku (E) na predajte stroj električaru da provjeri ugljene preklopniku (5) i istovremeno okrenite četkice.
 • Seite 86 Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:47 Uhr Seite 86 Alternativa s recikliranjem u odnosu na zahtjev za povrat uredjaja: Vlasnik elektrouredjaja alternativno je obvezan da umjesto povrata robe u slučaju odricanja vlasništva sudjeluje u stručnom zbrinjavanju elektrouredjaja. Stari uredjaj može se u tu svrhu prepustiti i stanici za preuzimanje rabljenih uredjaja koja će provesti uklanjanje u smislu državnog zakona o recikliranju i otpadu.
 • Seite 87: Izjava O Usklađenosti

  Normlar∂ gere©ince aμa©∂daki uygunluk aç∂kla Samræmisyfirl‡sing sta›festir eftirfarandi samræmi mas∂n∂ sunar. samkvæmt reglum Evfrópubandalagsins og stö›lum ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË Û˘Ìʈӛ· Û‡Ìʈӷ Ì fyrir vörur ÙËÓ √‰ËÁ›· ∂∂ Î·È Ù· ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Bohrhammer BMH 1100 98/37/EC 87/404/EEC 2006/95/EC R&TTED 1999/5/EC 97/23/EC 2000/14/EC_2005/88/EC:...
 • Seite 88: Jamstveni List

  Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:47 Uhr Seite 88 13. JAMSTVENI LIST Poštovani kupče, naši proizvodi podliježu strogoj kontroli kvalitete. Žao nam je ako bi ipak došlo do toga da uređaj ne funkcionira besprijekorno i zamolili bismo Vas da se u tom slučaju obratite na adresu naše servisne službe navedenu ispod ovog jamstva.
 • Seite 89 Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:47 Uhr Seite 89 Inhaltsverzeichnis Seite 1. Einleitung ................91 2. Sicherheitshinweise ..............91-94 3. Gerätebeschreibung ...............94 4. Lieferumfang................94 5. Bestimmungsgemäße Verwendung........94 6. Technische Daten..............94-95 7. Vor Inbetriebnahme ..............95-96 8. Inbetriebnahme...............97-98 9. Austausch der Netzanschlussleitung........98 10. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung......98 11.
 • Seite 90 Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:47 Uhr Seite 90 WARNUNG - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen Tragen Sie einen Gehörschutz. Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken. Tragen Sie eine Staubschutzmaske. Beim Bearbeiten von Holz und anderer Materialien kann gesundheitsschädlicher Staub entstehen. Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet werden! Tragen Sie eine Schutzbrille.
 • Seite 91: Einleitung

  Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:47 Uhr Seite 91 den Staub oder die Dämpfe entzünden 1. Einleitung können. Halten Sie Kinder und andere Personen Achtung! während der Benutzung des Beim Benutzen von Geräten müssen einige Elektrowerkzeuges fern. Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle um Verletzungen und Schäden zu verhindern.
 • Seite 92 Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:47 Uhr Seite 92 vermeidbar ist, verwenden Sie einen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Fehlerstromschutzschalter. Halten Sie Haare, Kleidung und Der Einsatz eines Fehlerstromschutz- Handschuhe fern von sich bewegenden schalters vermindert das Risiko eines Teilen. elektrischen Schlages. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen 3.
 • Seite 93 Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:47 Uhr Seite 93 sind, dass die Funktion des Teilen oder Leitern vermeiden. Elektrowerkzeuges beeinträchtigt ist. Tragen Sie zum Schutze Ihrer Ohren einen Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Gehörschutz: schleichender Gehörverlust! Einsatz des Gerätes reparieren. Tragen Sie eine Schutzbrille und Viele Unfälle haben ihre Ursache in verwenden Sie eine Staubmaske bei schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.
 • Seite 94: Gerätebeschreibung

  Schutzklasse: II / Gewicht: 3,6 kg 4. Lieferumfang Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und überprüfen Sie diese auf Vollständigkeit. Bohrhammer BMH 1100 Zusatzhandgriff Tiefenanschlag Bohrer für Stein (6, 8, 10 mm) Spitzmeißel - Flachmeißel zusätzliches Zahnkranzbohrfutter Bedienungsanleitung Staubaufnahme-Vorrichtung...
 • Seite 95: Vor Inbetriebnahme

  Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:47 Uhr Seite 95 Geräusch und Vibration 7. Vor Inbetriebnahme Die Geräusch- und Vibrationswerte wurden Achtung! entsprechend EN 60745 ermittelt. Überzeugen Sie sich vor dem Anschließen, dass die Daten auf dem Typenschild mit den Schalldruckpegel L 91,8 dB(A) Netzdaten übereinstimmen.
 • Seite 96 Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:47 Uhr Seite 96 7.2 Tiefenanschlag (Abb. 3 – Pos. 13) Staubfreies Zahnkranzbohrfutter (14) Der Tiefenanschlag (13) wird mit der drehend in die Werkzeugaufnahme bis Arretierung (4) am Zusatzhandgriff (3) durch zum Anschlag einschieben. Das Klemmung gehalten. Zahnkranzbohrfutter (14) verriegelt sich Achten Sie bei der Montage des selbst, nachdem die Verriegelungshülse Tiefenanschlages (13) darauf, dass die...
 • Seite 97: Inbetriebnahme

  Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:47 Uhr Seite 97 8. Inbetriebnahme Tipp: Bohren Sie Bohrlöcher mit geringer Drehzahl an. Erhöhen Sie die Drehzahl danach schrittweise. Achtung! Um eine Gefährdung zu vermeiden, darf die Vorteile: Maschine nur an den beiden Handgriffen Der Bohrer ist beim Anbohren leichter zu (3/6) gehalten werden! Andernfalls kann beim kontrollieren und rutscht nicht ab.
 • Seite 98: Austausch Der Netzanschlussleitung

  Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:47 Uhr Seite 98 arretiert. Geräteinnere gelangen kann. Für Meißelarbeiten den Knopf (E) am Umschalter (5) drücken und 10.2 Kohlebürsten gleichzeitig den Umschalter (5) in die Bei übermäßiger Funkenbildung oder Auf- Schalterstellung D drehen. leuchten der Anzeige für den In der Stellung D ist der Meißel arretiert.
 • Seite 99 Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:47 Uhr Seite 99 Wiederverwertung zugeführt werden. Recycling-Alternative zur Rücksendeauf- forderung: Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alter- nativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetze durchführt.
 • Seite 100: Konformitätserklärung

  Normlar∂ gere©ince aμa©∂daki uygunluk aç∂kla Samræmisyfirl‡sing sta›festir eftirfarandi samræmi mas∂n∂ sunar. samkvæmt reglum Evfrópubandalagsins og stö›lum ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË Û˘Ìʈӛ· Û‡Ìʈӷ Ì fyrir vörur ÙËÓ √‰ËÁ›· ∂∂ Î·È Ù· ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Bohrhammer BMH 1100 98/37/EC 87/404/EEC 2006/95/EC R&TTED 1999/5/EC 97/23/EC 2000/14/EC_2005/88/EC:...
 • Seite 101: Garantieurkunde

  Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:47 Uhr Seite 101 GARANTIEURKUNDE Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht ein- wandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf die- ser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden.
 • Seite 102 Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:47 Uhr Seite 102...
 • Seite 103 Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:47 Uhr Seite 103...
 • Seite 104 Anleitung_BMH_1100_4258399:_ 21.11.2008 7:47 Uhr Seite 104...

Inhaltsverzeichnis