Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside BMH 1100 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Bohr- und meisselhammer
Vorschau ausblenden

Werbung

Anleitung_BMH_1100_4258398:_
21.11.2008
7:39 Uhr
Seite 1

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside BMH 1100

 • Seite 1 Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:39 Uhr Seite 1...
 • Seite 2 Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:39 Uhr Seite 2...
 • Seite 3 Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:40 Uhr Seite 3...
 • Seite 4 Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:40 Uhr Seite 4...
 • Seite 5 Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:40 Uhr Seite 5...
 • Seite 6: Inhaltsverzeichnis

  Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:40 Uhr Seite 6 GB/IE/ Table of contents: Page 1. Introduction ................8 2. Safety regulations ..............8-10 3. Layout ..................10 4. Items supplied.................11 5. Proper use ................11 6. Technical data ................11-12 7. Before starting the equipment..........12-13 8. Starting up................13-14 9.
 • Seite 7 Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:40 Uhr Seite 7 GB/IE/ Caution - Read the operating instructions to reduce the risk of inquiry Wear ear-muffs. The impact of noise can cause damage to hearing. Wear a breathing mask. Dust which is injurious to health can be generated when working on wood and other materials.
 • Seite 8: Introduction

  Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:40 Uhr Seite 8 GB/IE/ 1. Introduction 2. ELECTRICAL SAFETY The toolʼs connector plug must be able to fit into the socket outlet. Do not Important! modify the plug in any way! Do not use When using equipment, a few safety adapter plugs in conjunction with precautions must be observed to avoid injuries electrically grounded tools.
 • Seite 9 Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:40 Uhr Seite 9 GB/IE/ goggles. An electric tool that no longer can be Wearing personal protective equipment switched on or off is dangerous and must such as a dust mask, non-slip footwear, be repaired. protective headgear and ear muffs Pull the plug out of the socket and/or (depending upon the type of electric tool remove the battery before making any...
 • Seite 10: Layout

  Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:40 Uhr Seite 10 GB/IE/ Additional Safety rules flying parts and splinters. Wear a helmet! Erect a screen wall! Check that your mains voltage is the same as that marked on the rating plate. Work gloves protect you against skin abrasions.
 • Seite 11: Items Supplied

  Take all the parts out of the packaging. Mains voltage: 230 V ~ 50 Hz Check that nothing is missing. Power input: 1050 W BMH 1100 hammer drill Idling speed: 0-1100 rpm Additional handle Depth stop Blow rate: 0-5100 rpm...
 • Seite 12: Before Starting The Equipment

  Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:40 Uhr Seite 12 GB/IE/ exceed the specified value in exceptional 7.2 Depth stop (Fig. 3 – Item 13) circumstances. The depth stop (13) is held in place by clamping with the lock (4) on the additional handle (3). 7.
 • Seite 13: Starting Up

  Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:40 Uhr Seite 13 GB/IE/ chuck (14). To switch on: 7.7. Removing the additional scroll chuck Press the ON/OFF switch (10) (Fig. 5) Pull back and hold the locking sleeve (2) and To switch off: remove the scroll chuck. Release the ON/OFF switch (10) 7.8 Inserting the drill into the scroll chuck Switching on continuous operation:...
 • Seite 14: Replacing The Power Cable

  Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:40 Uhr Seite 14 GB/IE/ 8.5 Clockwise/Counter-clockwise switch 10. Cleaning, maintenance and (Fig. 9/Item 7) ordering of spare parts Change switch position only when the drill is at a standstill! Important. Switch the direction of the hammer drill Always pull out the mains power plug before using the clockwise/counter-clockwise starting any cleaning work.
 • Seite 15: Disposal And Recycling

  Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:40 Uhr Seite 15 GB/IE/ 11. Disposal and recycling The unit is supplied in packaging to prevent its being damaged in transit. This packaging is raw material and can therefore be reused or can be returned to the raw material system. The unit and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic.
 • Seite 16: Declaration Of Conformity

  Normlar∂ gere©ince aμa©∂daki uygunluk aç∂kla Samræmisyfirl‡sing sta›festir eftirfarandi samræmi mas∂n∂ sunar. samkvæmt reglum Evfrópubandalagsins og stö›lum ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË Û˘Ìʈӛ· Û‡Ìʈӷ Ì fyrir vörur ÙËÓ √‰ËÁ›· ∂∂ Î·È Ù· ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Bohrhammer BMH 1100 98/37/EC 87/404/EEC 2006/95/EC R&TTED 1999/5/EC 97/23/EC 2000/14/EC_2005/88/EC:...
 • Seite 17: Guarantee Certificate

  Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:40 Uhr Seite 17 GB/IE/ 13. GUARANTEE CERTIFICATE Dear Customer, All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card.
 • Seite 18 Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:40 Uhr Seite 18 Sisällysluettelo Sivu 1. Johdanto ................20 2. Turvallisuusmääräykset ............20-22 3. Laitekuvaus................22 4. Toimituksen laajuus ..............23 5. Määräysten mukainen käyttö ..........23 6. Tekniset tiedot.................23 7. Ennen käyttöönottoa ...............24-25 8. Käyttöönotto................25-26 9. Verkkojohdon vaihtaminen............26 10. Puhdistus, huolto ja varaosatilaus ...........26-27 11.
 • Seite 19 Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:40 Uhr Seite 19 Varoitus – Tapaturmavaaran vähentämiseksi lue käyttöohje Käytä kuulosuojuksia. Melun vaikutus saattaa aiheuttaa kuulon heikkenemistä. Käytä pölynaamaria. Puun ja muiden materiaalien työstössä saattaa syntyä terveydelle vaarallista pölyä. Asbestipitoista materiaalia ei saa työstää! Käytä suojalaseja. Työssä syntyvät kipinät tai laitteesta sinkoutuvat sirpaleet, lastut ja pölyt saattavat aiheuttaa näkökyvyn menetyksen.
 • Seite 20: Johdanto

  Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:40 Uhr Seite 20 1. Johdanto 2. SÄHKÖTURVALLISUUS Laitteen liitäntäpistokkeen tulee sopia pistorasiaan. Pistoketta ei saa muuttaa Huomio! millään tavalla. Älä käytä Sähkölaitteita käytettäessä tulee noudattaa sovitinpistokkeita suojamaadoitetuissa tiettyjä turvallisuusvarotoimia tapaturmien ja laitteissa. vaurioiden välttämiseksi. Lue sen vuoksi tämä Muuttamattomat pistokkeet ja sopivat käyttöohje huolellisesti läpi.
 • Seite 21 Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:40 Uhr Seite 21 käyttö, riippuen sähkötyökalun varusteita tai panet laitteen pois. käyttötarkoituksesta, vähentää Tämä varotoimenpide estää laitteen tapaturmanvaaraa. tahattoman käynnistyksen. Vältä tahatonta käynnistystä. Varmista, Laitteet on säilytettävä poissa lasten että sähkötyökalu on sammutettu, ulottuvilta silloin, kun niitä ei käytetä. ennen kuin liität sen virransyöttöön Älä...
 • Seite 22: Laitekuvaus

  Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:40 Uhr Seite 22 Erityiset turvallisuusohjeet sähköver kosta ja ota taltta tai poranterä pois työkalusta. Tarkasta tyyppikilvessä annettu jännite (volttia). Ennen taltan tai poranterän vaihtoa tulee Johtokeloja käytettäessä tulee johto kelata iskuporakone aina irroittaa sähköverkosta. täysin auki. Johdon läpimitan tulee olla väh. Suojaa silmiä...
 • Seite 23: Toimituksen Laajuus

  4. Toimituksen laajuus 6. Tekniset tiedot Ota kaikki osat pakkauksesta, ja tarkasta, että Verkkojännite: 230 V~ 50 Hz ne ovat täysilukuiset. Virranotto: 1050 wattia Poravasara BMH 1100 Joutokäyntikierrosluku: 0-1100 min Tukikahva Syvyysvaste Iskuluku: 0-5100 min Poranterät kiviä varten (6, 8, 10 mm) Porausteho betoniin/kiveen (kork.):...
 • Seite 24: Ennen Käyttöönottoa

  Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:40 Uhr Seite 24 7. Ennen käyttöönottoa koskettaa työstökappaleeseen. 7.3 Työkalun asettaminen paikalleen Huomio! (kuva 4) Tarkistakaa ennen käyttöönottoa, että Puhdista työkalu ennen sen asettamista tyyppikilven tiedot täsmäävät verkkotietojen paikalleen ja rasvaa työkalun varsi ohuesti kanssa. poranterärasvalla. Vedä lukitusholkki (2) taakse ja pidä se Vetäkää...
 • Seite 25: Käyttöönotto

  Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:40 Uhr Seite 25 7.8 Poranterän asettaminen Sammutus: hammaskehräistukkaan (kuvat 6-7) Päästä päälle-/pois-katkaisin (10) irti. Huomio! Jatkuvan käytön käynnistäminen: Irroita aina verkkopistoke ennen kuin teet Lukitse päälle-/pois-katkaisin (10) lukitusnupilla laitteeseen säätöjä. (8) paikalleen. Irroita syvyysvaste (13) kuten kohdassa 7.2 Huomio! Lukitus on mahdollista vain kuvataan ja työnnä...
 • Seite 26: Verkkojohdon Vaihtaminen

  Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:40 Uhr Seite 26 8.5 Kiertosuunnan vaihtokytkin myötä- 9. Verkkojohdon vaihtaminen /vastapäivään (kuva 9/nro 7) Vaihda suuntaa vain laitteen ollessa Kun tämän laitteen verkkojohto vahingoittuu pysähdyksissä! sen on korvattava joko valmistaja tai hänen Säädä iskuporakoneen kiertosuunta asiakas-, huolto- ja varaosapalvelunsa tai vaihtokytkimellä...
 • Seite 27: Käytöstäpoisto Ja Uusiokäyttö

  Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:40 Uhr Seite 27 11. Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö Laite on pakattu kuljetuspakkaukseen, jotta vältetään kuljetusvauriot. Tämä pakkaus on raaka-ainetta ja sitä voi siksi käyttää uudelleen tai sen voi toimittaa kierrätyksen kautta takaisin raaka-ainekiertoon. Laite on ja sen varusteet on valmistettu eri materiaaleista, kuten esim.
 • Seite 28: Standardinmukaisuustodistus

  Normlar∂ gere©ince aμa©∂daki uygunluk aç∂kla Samræmisyfirl‡sing sta›festir eftirfarandi samræmi mas∂n∂ sunar. samkvæmt reglum Evfrópubandalagsins og stö›lum ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË Û˘Ìʈӛ· Û‡Ìʈӷ Ì fyrir vörur ÙËÓ √‰ËÁ›· ∂∂ Î·È Ù· ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Bohrhammer BMH 1100 98/37/EC 87/404/EEC 2006/95/EC R&TTED 1999/5/EC 97/23/EC 2000/14/EC_2005/88/EC:...
 • Seite 29: Takuutodistus

  Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:40 Uhr Seite 29 13. TAKUUTODISTUS Arvoisa asiakas, tuotteemme läpikäyvät erittäin tiukan laadunvalvontatarkastuksen. Mikäli tämä laite ei kuitenkaan toimi moitteettomasti, valitamme tapahtunutta suuresti ja pyydämme sinua kääntymään teknisen asiakaspalvelumme puoleen käyttäen tässä takuukortissa annettua osoitetta. Voit halutessasi myös ottaa yhteyttä puhelimitse allaolevaan palvelunumeroon.
 • Seite 30 Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:40 Uhr Seite 30 Innehållsförteckning Sida 1. Inledning ................32 2. Säkerhetsanvisningar .............32-34 3. Beskrivning av maskinen ............34 4. Leveransomfattning ..............35 5. Ändamålsenlig användning .............35 6. Tekniska data................35 7. Före användning ..............36-37 8. Använda maskinen ..............37-38 9. Byta ut nätkabeln ..............38 10.
 • Seite 31 Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:40 Uhr Seite 31 Varning – Läs igenom bruksanvisningen för att sänka risken för skador Bär hörselskydd. Buller kan leda till att hörseln förstörs. Bär dammskyddsmask. Vid bearbetning av trä och andra material finns det risk för att hälsovådligt damm uppstår.
 • Seite 32: Inledning

  Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:40 Uhr Seite 32 1. Inledning 2. ELEKTRISK SÄKERHET Maskinens stickkontakt måste passa i stickuttaget. Stickkontakten får aldrig Obs! ändras på något sätt. Använd inga Innan produkten kan användas måste adapterstickkontakter till jordad särskilda säkerhetsanvisningar beaktas för att utrustning.
 • Seite 33 Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:40 Uhr Seite 33 alltid skyddsglasögon. resp. ifrån är farlig och måste därför Om du bär personlig skyddsutrustning, t ex repareras. ansiktsmask, halkfria skyddsskor, Dra ut stickproppen ur eluttaget skyddshjälm eller hörselskydd, beroende och/eller ta bort batteriet, innan ni på...
 • Seite 34: Beskrivning Av Maskinen

  Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:40 Uhr Seite 34 Särskilda säkerhetsanvisningar du byter ut en mejsel eller borr. Kontrollera vilken spänning (volt) som Skydda dina ögon samt dina medarbetare anges på typskylten. mot partiklar som flyger genom luften och mot delar som splittras loss. Bär Om du använder en kabeltrumma, se till att skyddshjälm! Ställ upp skiljeväggar! kabeln är helt utrullad.
 • Seite 35: Leveransomfattning

  6. Tekniska data Ta ut alla delar ur förpackningen och kontrollera Nätspänning 230 V~ 50 Hz att allt är komplett. Upptagen effekt 1050 W Borrhammare BMH 1100 Tomgångs-varvtal 0-1100 min Stödhandtag Djupanslag Slagtal 0-5100 min Stenborr (6, 8, 10 mm) Borrkapacitet betong/sten (max.)
 • Seite 36: Före Användning

  Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:40 Uhr Seite 36 7. Före användning Borra nu hålet tills djupanslaget (13) rör vid materialet som borras. Obs! 7.3 Sätta in verktyg (bild 4) Innan du ansluter maskinen måste du övertyga Rengör verktyget och fetta in dess fäste dig om att uppgifterna på...
 • Seite 37: Använda Maskinen

  Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:40 Uhr Seite 37 kuggkranschucken (14) fritt åtkomlig. Koppla ifrån kontinuerlig drift: Öppna kuggkranschucken (14) genom vrida Tryck in strömbrytaren (10) kort. runt med den bifogade chucknyckeln (15) i motsols riktning. 8.3 Ställa in varvtalet (bild 9/pos. 10) För optimal passning bör borren resp.
 • Seite 38: Byta Ut Nätkabeln

  Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:40 Uhr Seite 38 Vänstergång (bakåt) Intryckt på vänster sida efter varje användningstillfälle. Rengör maskinen med jämna mellanrum 8.6 Omkopplare för med en fuktig duk och en aning såpa. borrning/slagborrning/bilning (bild 10) Använd inga rengörings- eller Om du vill borra, tryck på knappen (E) på lösningsmedel.
 • Seite 39 Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:40 Uhr Seite 39 Endast för EU-länder Kasta inte elverktyg i hushållssoporna. Enligt det europeiska direktivet 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och dess tillämpning i den nationella lagstiftningen, måste förbrukade elverktyg källsorteras och lämnas Återvinnings-alternativ till begäran om återsändning:...
 • Seite 40: Förklaring Om Överensstämmelse

  Normlar∂ gere©ince aμa©∂daki uygunluk aç∂kla Samræmisyfirl‡sing sta›festir eftirfarandi samræmi mas∂n∂ sunar. samkvæmt reglum Evfrópubandalagsins og stö›lum ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË Û˘Ìʈӛ· Û‡Ìʈӷ Ì fyrir vörur ÙËÓ √‰ËÁ›· ∂∂ Î·È Ù· ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Bohrhammer BMH 1100 98/37/EC 87/404/EEC 2006/95/EC R&TTED 1999/5/EC 97/23/EC 2000/14/EC_2005/88/EC:...
 • Seite 41: Garantibevis

  Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:41 Uhr Seite 41 13. GARANTIBEVIS Bästa kund, Våra produkter genomgår en sträng kvalitetskontroll. Om denna produkt mot förmodan inte fungerar på rätt sätt, beklagar vi detta och ber dig att kontakta vår serviceavdelning under adressen som anges på garantikortet. Vi står även gärna till tjänst på...
 • Seite 42 Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:41 Uhr Seite 42 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning ................44 2. Sikkerhedsanvisninger............44-46 3. Oversigt over maskinen ............46 4. Pakkens indhold..............47 5. Formålsbestemt anvendelse ...........47 6. Tekniske data................47 7. Inden ibrugtagning ..............48-49 8. Ibrugtagning ................49-50 9. Udskiftning af nettilslutningsledning ........50 10.
 • Seite 43 Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:41 Uhr Seite 43 Advarsel – Læs betjeningsvejledningen for at reducere risikoen for personskade Brug høreværn. Støjudviklingen fra maskinen kan forårsage høretab. Brug støvmaske. Ved bearbejdning af træ og andre materialer kan der dannes sundhedsskadeligt støv. Der må ikke arbejdes i asbestholdigt materiale! Brug beskyttelsesbriller.
 • Seite 44: Indledning

  Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:41 Uhr Seite 44 værktøjet. 1. Indledning Hvis du distraheres i dit arbejde, kan du miste kontrollen over værktøjet. Vigtigt! Ved brug af el-værktøj er der visse 2. ELEKTRISK SIKKERHED sikkerhedsforanstaltninger, der skal Værktøjets forbindelsesstik skal passe respekteres for at undgå skader på personer til stikkontakten.
 • Seite 45 Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:41 Uhr Seite 45 medføre alvorlig kvæstelse. afbryderknappen er defekt. Brug personligt beskyttelsesudstyr og El-værktøj, som ikke længere kan tændes altid sikkerhedsbriller. og slukkes, er farligt og skal repareres. Brug af personligt beskyttelsesudstyr, Træk stikket ud af stikkontakten, såsom støvmaske, skridsikre og/eller tag akkumulatorbatteriet ud, sikkerhedssko, sikkerhedshjelm og...
 • Seite 46: Oversigt Over Maskinen

  Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:41 Uhr Seite 46 Særtige sikkerhedshenvisninger smådele og afsplintrende fremmed legem er. Bær sikkerhedshjelm! Stil skillevægge op! Kontrollér den på typeskiltet angivne spænding (V). Arbejdshandskerne beskytter mod hudafskrabninger. Ved anvendelse af kabeltromler skal ledningen rulles helt ud. Ledningstværsnit Vibrationer kan være skadelige for hænder min.
 • Seite 47: Pakkens Indhold

  6. Tekniske data Tag alle dele ud af pakken, og kontroller, Netspænding: 230V~ 50Hz at der ikke mangler noget. Optagen effekt: 1050 W Borehammer BMH 1100 Omdrejningstal, ubelastet: 0-1100 min Hjælpegreb Dybdestop Slagantal: 0-5100 min Bor til sten (6, 8, 10 mm) Boreydelse beton/sten (maks.):...
 • Seite 48: Inden Ibrugtagning

  Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:41 Uhr Seite 48 7. Inden ibrugtagning Slip låsningen (4) igen. Bor nu hullet, indtil dybdestoppet (13) berører arbejdsemnet. Vigtigt! Inden du slutter høvlen til 7.3 Indsættelse af værktøj (fig. 4) strømforsyningsnettet, skal du kontrollere, at Rengør værktøjet først, og smør dataene på...
 • Seite 49: Ibrugtagning

  Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:41 Uhr Seite 49 7.8 Isætning af bor i tandkransborepatron Tilkobling af vedvarende drift: (fig. 6-7) Fikser tænd/sluk-knappen (10) med låseknappen (8) Vigtigt! Vigtigt! Fiksering er kun mulig i højregang. Træk altid stikket ud af stikkontakten, inden du foretager indstillinger på maskinen. Frakobling af vedvarende drift: Løsn dybdestoppet (13), som beskrevet Tryk kortvarigt tænd/sluk-knappen (10) ind.
 • Seite 50: Udskiftning Af Nettilslutningsledning

  Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:41 Uhr Seite 50 8.5 Omskifter højre-/venstregang 10. Rengøring, vedligeholdelse (fig. 9/pos. 7) og reservedelsbestilling Omskift må kun foretages, når maskinen står stille! Vigtigt! Indstil slagboremaskinens omløbsretning Træk stikket ud af stikkontakten inden med omskifteren (7): vedligeholdelsesarbejde. Omløbsretning Kontaktposition 10.1 Rengøring Højregang (fremad og boring) Højre trykket ind...
 • Seite 51: Bortskaffelse Og Genanvendelse

  Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:41 Uhr Seite 51 11. Bortskaffelse og genanvendelse Maskinen er pakket ind for at undgå transportskader. Emballagen består af råmaterialer og kan således genanvendes eller indleveres på genbrugsstation. Maskinen og dens tilbehør består af forskellige materialer, f.eks. metal og plast. Defekte komponenter skal kasseres ifølge miljøforskrifterne og må...
 • Seite 52: Overensstemmelseserklæring

  Normlar∂ gere©ince aμa©∂daki uygunluk aç∂kla Samræmisyfirl‡sing sta›festir eftirfarandi samræmi mas∂n∂ sunar. samkvæmt reglum Evfrópubandalagsins og stö›lum ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË Û˘Ìʈӛ· Û‡Ìʈӷ Ì fyrir vörur ÙËÓ √‰ËÁ›· ∂∂ Î·È Ù· ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Bohrhammer BMH 1100 98/37/EC 87/404/EEC 2006/95/EC R&TTED 1999/5/EC 97/23/EC 2000/14/EC_2005/88/EC:...
 • Seite 53: Garantibevis

  Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:41 Uhr Seite 53 13. GARANTIBEVIS Kære kunde! Vore produkter er underlagt streng kvalitetskontrol. Hvis produktet alligevel på et tidspunkt skulle udvise fejl, beklager vi naturligvis dette og beder dig kontakte vores kundeservice på adressen, som står angivet på dette garantibevis.
 • Seite 54 Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:41 Uhr Seite 54 Περιεχόμενα Σελίδα 1. Eισαγωγή ..................56 2. Àԉ›ÍÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ ..............56-59 3. Περιγραφή της συσκευής ............59 4. Συμπαραδιδόμενα ................59 5. Σωστή χρήση................60 6. Τεχνικά χαρακτηριστικά ..............60 7. Πριν τη θέση σε λειτουργία............61-62 8. Θέση σε λειτουργία..............62-63 9.
 • Seite 55 Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:41 Uhr Seite 55 Προειδοποίηση – Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού διαβάστε την Οδηγία χρήσης ¡· ÊÔÚ¿Ù ˆÙÔÚÔÛÙ·Û›·. ∏ Â›‰Ú·ÛË ıÔÚ‡‚Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ·ÎÔ‹˜. ¡· ÊÔÚ¿Ù˜ ÚÔÛÙ·Û›· ηٿ Ù˘ ÛÎfiÓ˘. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ͇ÏÔ˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÌÔÚ› Ó· Û¯ËÌ·ÙÈÛı› ÛÎfiÓË Ô˘ ‚Ï¿ÙÂÈ...
 • Seite 56: Eισαγωγή

  Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:41 Uhr Seite 56 1. Eισαγωγή ÙË ÛÎfiÓË ‹ ÙÔ˘˜ ·ÙÌÔ‡˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ٷ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ó· Îڷٿ٠·È‰È¿ Î·È ¶ÚÔÛÔ¯‹! ¿ÏÏ· ¿ÙÔÌ· Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ∫·Ù¿ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Û˘Û΢ÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÁ·Û›·˜.
 • Seite 57 Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:41 Uhr Seite 57 διακόπτη ασφαλείας. στέκεστε σταθερά και να κρατάτε Η χρήση ενός διακόπτη ασφαλείας μειώνει πάντα την ισορροπία σας. τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ¤¯ÂÙ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂϤÁ¯ÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ηχÙÂÚ· Û 3. ∞™º∞§∂π∞ ¶ƒ√™ø¶ø¡ ·ÓÂ¿ÓÙ¯˜...
 • Seite 58 Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:41 Uhr Seite 58 ¤¯Ô˘Ó ‰È·‚¿ÛÂÈ ÙȘ √‰ËÁ›Â˜, Ó· ÙËÓ ∂ȉÈΤ˜ ˘ԉ›ÍÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó. ∂ϤÁÍÙ ÙËÓ ÛÙËÓ ÂÙÈΤٷ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ √È ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘Ó˜, ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓË Ù¿ÛË (‚ÔÏÙ). fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÌË ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ¯Ú‹Û˘ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÂÂÈڷ̤ӷ ¿ÙÔÌ·. Ù‡ÏÈ͢...
 • Seite 59: Περιγραφή Της Συσκευής

  Aφαιρέστε όλα τα τμήματα από τη ŸÙ·Ó ÂÚÁ¿˙ÂÛÙ ӷ Îڷٿ٠ÙË Û˘Û΢‹ συσκευασία και ελέγξτε την πληρότητά τους. ¿ÓÙ· Î·È Ì ٷ ‰‡Ô ¯¤ÚÈ· Î·È Ó· Πιστολέτο πνευματικό BMH 1100 ÚÔÛ¤¯ÂÙ ӷ ÛÙ¤ÎÂÛÙ ÛÙ·ıÂÚ¿. Πρόσθετη χειρολαβή Οδηγός βάθους º˘Ï¿ÍÙ ηϿ ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ·˘Ù¤˜.
 • Seite 60: Σωστή Χρήση

  Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:41 Uhr Seite 60 5. Σωστή χρήση Θόρυβος και δονήσεις Η συκευή προορίζεται για εργασίες με Οι τιμές θορύβων και δονήσεων σφυροτρύπανο σε μπετόν, πέτρα και τούβλα διαπιστώθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο EN και για εργασίες σμίλευσης με χρήση του 60745.
 • Seite 61: Πριν Τη Θέση Σε Λειτουργία

  Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:41 Uhr Seite 61 7. Πριν τη θέση σε λειτουργία 7.2 Οδηγός βάθους (εικ. 3 - αρ. 13) Ο οδηγός βάθους (13) συγκρατείται με την ασφάλιση (4) στην πρόσθετη χειρολαβή (3) με Προσοχή! σύσφιξη. Πριν τη σύνδεση σιγουρευτείτε πως τα Κατά...
 • Seite 62: Θέση Σε Λειτουργία

  Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:41 Uhr Seite 62 μανδάλωσης (2) και κρατήστε τον. 8. Θέση σε λειτουργία Σπρώξτε περιστρέφοντας την οδοντωτή στεφάνη της υποδοχής τρυπανιού (14) Προσοχή! στην υποδοχή της μέχρι το τέρμα. Η Προς αποφυγή κινδύνου να κρατάτε τη οδοντωτή στεφάνη υποδοχής (14) μηχανή...
 • Seite 63: Αντικατάσταση Του Αγωγού Σύνδεσης Με Το Δίκτυο

  Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:41 Uhr Seite 63 διακόπτη κίνησης του κρουστικού δράπανου. ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (10) επιλέγετε τον αριθμό στροφών. Κατεύθυνση κίνησης Θέση διακόπτη Δεξιόστροφη κίνηση Πίεση δεξιά Επιλογή του σωστού αριθμού στροφών: Ο ιδανικός αριθμός στροφών εξαρτάται από (προς τα εμπρός και τρύπημα) το...
 • Seite 64: I·úèûìfi˜, Û˘óù‹Úëûë˜, ·Ú·ááâï

  Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:41 Uhr Seite 64 10. ∫·ı·ÚÈÛÌfi˜, Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘, 11. ¢È¿ıÂÛË ÛÙ· ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· Î·È ·Ú·ÁÁÂÏ›· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ¶ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹ ˙ËÌÈÒÓ Î·Ù¿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ë Προσοχή! Û˘Û΢‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ̛· Û˘Û΢·Û›·. ∏ ¶ÚÈÓ ·fi fiϘ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Ó· Û˘Û΢·Û›· ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÚÒÙË ‡ÏË, ÌÔÚ› ‚Á¿˙ÂÙÂ...
 • Seite 65: Δήλωση Συμμόρφωσης

  Normlar∂ gere©ince aμa©∂daki uygunluk aç∂kla Samræmisyfirl‡sing sta›festir eftirfarandi samræmi mas∂n∂ sunar. samkvæmt reglum Evfrópubandalagsins og stö›lum ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË Û˘Ìʈӛ· Û‡Ìʈӷ Ì fyrir vörur ÙËÓ √‰ËÁ›· ∂∂ Î·È Ù· ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Bohrhammer BMH 1100 98/37/EC 87/404/EEC 2006/95/EC R&TTED 1999/5/EC 97/23/EC 2000/14/EC_2005/88/EC:...
 • Seite 66: Εγγύηση

  Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:41 Uhr Seite 66 13. ΕΓΓΥΗΣΗ Αξιότιμη πελάτισα, αξιότιμε πελάτη, Τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους ποιότητας. Εάν παρ΄όλα αυτά κάποτε δεν λειτουργήσουν άψογα, λυπούμαστε πολύ και σας παρακαλούμε να αποτανθείτε προς το τμήμαμας Εξυπηρέτησης Πελατών, στη διεύθυνση που αναφέρετε σε αυτή την εγγύηση. Ευχαρίστως σας βοηθούμε και...
 • Seite 67 Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:41 Uhr Seite 67 Inhaltsverzeichnis Seite 1. Einleitung ................69 2. Sicherheitshinweise ..............69-72 3. Gerätebeschreibung ...............72 4. Lieferumfang................72 5. Bestimmungsgemäße Verwendung........72 6. Technische Daten..............72-73 7. Vor Inbetriebnahme ..............73-74 8. Inbetriebnahme...............75-76 9. Austausch der Netzanschlussleitung........76 10. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung......76 11.
 • Seite 68 Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:41 Uhr Seite 68 WARNUNG - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen Tragen Sie einen Gehörschutz. Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken. Tragen Sie eine Staubschutzmaske. Beim Bearbeiten von Holz und anderer Materialien kann gesundheitsschädlicher Staub entstehen. Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet werden! Tragen Sie eine Schutzbrille.
 • Seite 69: Einleitung

  Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:41 Uhr Seite 69 den Staub oder die Dämpfe entzünden 1. Einleitung können. Halten Sie Kinder und andere Personen Achtung! während der Benutzung des Beim Benutzen von Geräten müssen einige Elektrowerkzeuges fern. Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle um Verletzungen und Schäden zu verhindern.
 • Seite 70 Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:41 Uhr Seite 70 vermeidbar ist, verwenden Sie einen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Fehlerstromschutzschalter. Halten Sie Haare, Kleidung und Der Einsatz eines Fehlerstromschutz- Handschuhe fern von sich bewegenden schalters vermindert das Risiko eines Teilen. elektrischen Schlages. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen 3.
 • Seite 71 Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:41 Uhr Seite 71 sind, dass die Funktion des Teilen oder Leitern vermeiden. Elektrowerkzeuges beeinträchtigt ist. Tragen Sie zum Schutze Ihrer Ohren einen Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Gehörschutz: schleichender Gehörverlust! Einsatz des Gerätes reparieren. Tragen Sie eine Schutzbrille und Viele Unfälle haben ihre Ursache in verwenden Sie eine Staubmaske bei schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.
 • Seite 72: Gerätebeschreibung

  Schutzklasse: II / Gewicht: 3,6 kg 4. Lieferumfang Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und überprüfen Sie diese auf Vollständigkeit. Bohrhammer BMH 1100 Zusatzhandgriff Tiefenanschlag Bohrer für Stein (6, 8, 10 mm) Spitzmeißel - Flachmeißel zusätzliches Zahnkranzbohrfutter Bedienungsanleitung Staubaufnahme-Vorrichtung...
 • Seite 73: Vor Inbetriebnahme

  Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:41 Uhr Seite 73 Geräusch und Vibration 7. Vor Inbetriebnahme Die Geräusch- und Vibrationswerte wurden Achtung! entsprechend EN 60745 ermittelt. Überzeugen Sie sich vor dem Anschließen, dass die Daten auf dem Typenschild mit den Schalldruckpegel L 91,8 dB(A) Netzdaten übereinstimmen.
 • Seite 74 Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:41 Uhr Seite 74 7.2 Tiefenanschlag (Abb. 3 – Pos. 13) Staubfreies Zahnkranzbohrfutter (14) Der Tiefenanschlag (13) wird mit der drehend in die Werkzeugaufnahme bis Arretierung (4) am Zusatzhandgriff (3) durch zum Anschlag einschieben. Das Klemmung gehalten. Zahnkranzbohrfutter (14) verriegelt sich Achten Sie bei der Montage des selbst, nachdem die Verriegelungshülse Tiefenanschlages (13) darauf, dass die...
 • Seite 75: Inbetriebnahme

  Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:41 Uhr Seite 75 8. Inbetriebnahme Tipp: Bohren Sie Bohrlöcher mit geringer Drehzahl an. Erhöhen Sie die Drehzahl danach schrittweise. Achtung! Um eine Gefährdung zu vermeiden, darf die Vorteile: Maschine nur an den beiden Handgriffen Der Bohrer ist beim Anbohren leichter zu (3/6) gehalten werden! Andernfalls kann beim kontrollieren und rutscht nicht ab.
 • Seite 76: Austausch Der Netzanschlussleitung

  Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:41 Uhr Seite 76 arretiert. Geräteinnere gelangen kann. Für Meißelarbeiten den Knopf (E) am Umschalter (5) drücken und 10.2 Kohlebürsten gleichzeitig den Umschalter (5) in die Bei übermäßiger Funkenbildung oder Auf- Schalterstellung D drehen. leuchten der Anzeige für den In der Stellung D ist der Meißel arretiert.
 • Seite 77 Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:41 Uhr Seite 77 Wiederverwertung zugeführt werden. Recycling-Alternative zur Rücksendeauf- forderung: Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alter- nativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetze durchführt.
 • Seite 78: Konformitätserklärung

  Normlar∂ gere©ince aμa©∂daki uygunluk aç∂kla Samræmisyfirl‡sing sta›festir eftirfarandi samræmi mas∂n∂ sunar. samkvæmt reglum Evfrópubandalagsins og stö›lum ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË Û˘Ìʈӛ· Û‡Ìʈӷ Ì fyrir vörur ÙËÓ √‰ËÁ›· ∂∂ Î·È Ù· ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Bohrhammer BMH 1100 98/37/EC 87/404/EEC 2006/95/EC R&TTED 1999/5/EC 97/23/EC 2000/14/EC_2005/88/EC:...
 • Seite 79: Garantieurkunde

  Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:41 Uhr Seite 79 GARANTIEURKUNDE Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht ein- wandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf die- ser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden.
 • Seite 80 Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:41 Uhr Seite 80...
 • Seite 81 Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:41 Uhr Seite 81...
 • Seite 82 Anleitung_BMH_1100_4258398:_ 21.11.2008 7:41 Uhr Seite 82...