Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PABH 20-Li B2 Originalbetriebsanleitung

Akku-bohrhammer
Vorschau ausblenden

Werbung

CORDLESS HAMMER DRILL PABH 20-Li B2
AKKUKÄYTTÖINEN PORAVASARA
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
AKUMULATOROWA WIERTARKA
UDAROWA
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
AKU-LÖÖKPUUR
Algupärase kasutusjuhendi tõlge
AKKU-BOHRHAMMER
Originalbetriebsanleitung
IAN 339124_1910
BATTERIDRIVEN BORRHAMMARE
Översättning av bruksanvisning i original
AKUMULIATORINIS SMŪGINIS
SUKTUVAS
Naudojimo instrukcijos originalo vertimas
AKUMULATORA TRIECIENURBIS
Oriģinālās lietošanas pamācības tulkojums

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PABH 20-Li B2

 • Seite 1 CORDLESS HAMMER DRILL PABH 20-Li B2 AKKUKÄYTTÖINEN PORAVASARA BATTERIDRIVEN BORRHAMMARE Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Översättning av bruksanvisning i original AKUMULATOROWA WIERTARKA AKUMULIATORINIS SMŪGINIS UDAROWA SUKTUVAS Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Naudojimo instrukcijos originalo vertimas AKU-LÖÖKPUUR AKUMULATORA TRIECIENURBIS Algupärase kasutusjuhendi tõlge Oriģinālās lietošanas pamācības tulkojums...
 • Seite 2 Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia.
 • Seite 4 20V max. All Parkside tools and the chargers PLG 20 A1/PLG 20 A2/PLG 20 A3/PDSLG 20 A1 of the X20V Team series are compatible with the PAP 20 A1/PAP 20 A2/PAP 20 A3 battery pack. 2 Ah 3 Ah 4 Ah...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Tilaus puhelimitse ..............13 │ PABH 20-Li B2  ...
 • Seite 6: Johdanto

  Onnittelut uuden laitteen hankinnasta. Toimitussisältö Olet valinnut laadukkaan tuotteen. 1 akkukäyttöinen poravasara PABH 20-Li B2 Käyttöohje on osa tätä tuotetta. Se sisältää 3 x 150 mm SDS-Plus-pora Ø 6 / 8 / 10 mm turvallisuutta, käyttöä ja hävittämistä koskevia tär- 3 x porakärki Ø...
 • Seite 7: Sähkötyökaluja Koskevia Yleisiä Turvallisuusohjeita

  Pidä lapset ja muut henkilöt poissa sähkötyö- (kuten ajat, joina sähkötyökalu on sammutet- kalun lähettyviltä työskentelyn aikana. Voit tuna ja joina se on päällä, mutta käy ilman helposti menettää laitteen hallinnan, jos tarkkaa- kuormitusta). vaisuutesi häiriintyy. │ PABH 20-Li B2    3 ■...
 • Seite 8: Sähköturvallisuus

  Löysä vaatetus, korut tai pitkät hiukset voivat jäädä kiinni liikkuviin osiin. g) Jos käytät pölynpoisto- ja pölynkeruulaitteita, varmista, että ne on liitetty laitteeseen ja että niitä käytetään oikein. Pölynpoistolaitteen käyttäminen voi vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja. │ ■ 4    PABH 20-Li B2...
 • Seite 9: Sähkötyökalun Käyttö Ja Käsittely

  Sähkötyökalujen käyttö osat korvataan ainoastaan alkuperäisva- muussa kuin niille tarkoitetussa käyttötarkoituk- raosilla. Näin voidaan taata sähkötyökalun sessa voi aiheuttaa vaaratilanteita. turvallinen toiminta myös korjauksen jälkeen. │ PABH 20-Li B2    5 ■...
 • Seite 10: Latureita Koskevat Turvallisuusohjeet

  Tällä latauslaitteella voidaan ladata vain seu- yhteensopivia tarvikkeita ja lisälaitteita. raavanlaisia akkuja: PAP 20 A1/PAP 20 A2/ VAROITUS! PAP 20 A3. ■ Älä käytä tarvikkeita, joita PARKSIDE ei ole ► Päivitetty luettelo yhteensopivista akuista on suositellut. Seurauksena voi olla sähköisku ja nähtävissä osoitteessa www.lidl.de/akku. tulipalo.
 • Seite 11: Ennen Käyttöönottoa

  Työnnä pyörimissuunnan vaihtokytkin keskiasentoon (lukitus). Anna akun lukittua HUOMAUTUS kahvaan. ► Vaurioitunut pölysuoja on vaihdettava heti Akun irrottaminen uuteen. On suositeltavaa, että tämä jätetään ♦ Paina akun irrotuspainiketta ja irrota akku asiakashuollon tehtäväksi. │ PABH 20-Li B2    7 ■...
 • Seite 12: Sds-Työkalun/Avaimeton Kiinnittäminen

  Myötäpäivään ♦ Paina pyörimissuunnan vaihtokytkin vasem- malle vasteeseen asti porausta ja ruuvien vään- tämistä varten. Vastapäivään ♦ Paina pyörimissuunnan vaihtokytkin oikealle vasteeseen asti ruuvien ja mutterien höllentämistä tai poispyörittämistä varten. │ ■ 8    PABH 20-Li B2...
 • Seite 13: Päälle- Ja Poiskytkentä

  ■ Kun virtakytkin vapautetaan, poraistukan HUOMAUTUS nopeus hidastuu ja sitä kautta vaihtotyökalun pyöriminen sammuttamisen jälkeen estyy. ► Säilytä alkuperäispakkaus mahdollisuuksien mukaan laitteen takuuajan, jotta voit takuuta- pauksessa pakata tuotteen asianmukaisesti. │ PABH 20-Li B2    9 ■...
 • Seite 14: Kompernass Handels Gmbh:n Takuu

  Elinkaarensa loppuun tulleen tuotteen puutteista on ilmoitettava heti, kun tuote on purettu kierrätyksestä ja hävittämisestä saat pakkauksesta. Takuuajan päättymisen jälkeen tietoja kunnan jätehuollosta vastaaval- suoritettavat korjaukset ovat maksullisia. ta viranomaiselta. │ ■ 10    PABH 20-Li B2...
 • Seite 15: Huolto

  Tel.: 09 4245 3024 ■ luonnonilmiöistä aiheutuneet vauriot E-Mail: kompernass@lidl.fi IAN 339124_1910 Maahantuoja Huomaa, että seuraava osoite ei ole huolto-osoite. Ota ensin yhteyttä mainittuun huoltopisteeseen. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM Saksa www.kompernass.com │ PABH 20-Li B2    11 ■...
 • Seite 16: Alkuperäinen Vaatimustenmukaisuusvakuutus

  EN 60335-2-29:2004/A2:2010 EN 62233:2008 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Koneen tyyppimerkintä: Akkukäyttöinen poravasara PABH 20-Li B2 Valmistusvuosi: 11/2019 Sarjanumero: IAN 339124_1910 Bochum, 23.01.2020 Semi Uguzlu - Laatujohtaja - Pidätämme oikeuden laitekehityksestä aiheutuviin teknisiin muutoksiin. │...
 • Seite 17: Vara-Akun Tilaaminen

  Varaosien tilaus internetin kautta ei ole kaikissa maissa mahdollista. Ota meihin siinä tapauksessa yhteyttä puhelimitse. Tilaus puhelimitse Huolto Suomi Tel.: 09 4245 3024 Jotta tilauksen tekeminen sujuisi nopeammin, pidä laitteen tuotenumero (esim. IAN 339124) lähettyvilläsi. Tuotenumero löytyy laitteen tyyppikilvestä tai tämän ohjeen kansilehdeltä. │ PABH 20-Li B2    13 ■...
 • Seite 18 │ ■ 14    PABH 20-Li B2...
 • Seite 19 Beställning per telefon ............27 │ PABH 20-Li B2  ...
 • Seite 20: Inledning

  Leveransens innehåll användning och återvinning. Läs noga igenom alla användar- och säkerhetsanvisningar innan du börjar 1 batteridriven borrhammare PABH 20-Li B2 använda produkten. Använd endast produkten 3 st. 150 mm SDS-Plus-borrar Ø 6/8/10 mm enligt beskrivningarna och i de syften som anges 3 st.
 • Seite 21: Allmän Säkerhetsinformation För Elverktyg

  Alla delar lorar uppmärksamheten kan du också förlora av driftcykeln ska räknas in (exempelvis den kontrollen över verktyget. tid då elverktyget är avstängt och den tid då det visserligen är påkopplat men inte belastas). │ PABH 20-Li B2    17 ■...
 • Seite 22: Elsäkerhet

  Om det går att montera dammutsug och dammuppsamlingsanordningar ska du försäk- ra dig om att de är anslutna och används på rätt sätt. Genom att använda ett dammutsug kan risker orsakade av damm minskas. │ ■ 18    PABH 20-Li B2...
 • Seite 23: Användning Och Hantering Av Elverktyget

  5. Service a) Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera eller byta ut delar på elverktyget. Endast originaldelar får användas. Då kan du känna dig säker på att elverktyget är lika säkert att använda som tidigare. │ PABH 20-Li B2    19 ■...
 • Seite 24: Säkerhetsanvisningar För Laddare

  PAP 20 A1/PAP 20 A2/PAP 20 A3. VARNING! ► En aktuell lista över kompatibla batterier finns ■ Använd inga tillbehör som inte rekom- på www.lidl.de/akku. menderas av PARKSIDE. Det kan leda till elchocker och eldsvåda. │ ■ 20    PABH 20-Li B2...
 • Seite 25: Innan Produkten Tas I Bruk

  En skadad dammskyddshätta ska genast mitten (spärr). Låt batteripaketet snäppa bytas ut. Vi rekommenderar att låta kundtjänst fast i handtaget. byta ut den. Ta ut batteripaketet: ♦ Tryck på upplåsningsknappen och ta ut batteripaketet │ PABH 20-Li B2    21 ■...
 • Seite 26: Sätta På Sds-Verktyg/Snabbchuck För Rundborr

  åt vänster tills det tar stopp för att borra och skruva in skruvar. Rotation åt vänster ♦ Flytta rotationsriktningsväljaren åt höger tills det tar stopp för att lossa och skruva ut skruvar och muttrar. │ ■ 22    PABH 20-Li B2...
 • Seite 27: Sätta På/Stänga Av

  OBSERVERA ► Spara helst originalförpackningen under ga- rantitiden så att du kan använda den för att packa ner produkten ordentligt om du skulle behöva skicka in den för att utnyttja garantin. │ PABH 20-Li B2    23 ■...
 • Seite 28: Garanti Från Kompernass Handels Gmbh

  Garantin täcker inte delar av produkten som utsätts för normalt slitage och därför betraktas som förslitningsdelar och inte heller skador på ömtåliga delar som t ex knappar, batterier eller delar av glas. │ ■ 24    PABH 20-Li B2...
 • Seite 29: Service

  ■ En produkt som klassas som defekt kan tillsam- mans med köpbeviset (kassakvittot) och en be- skrivning av felet samt när det uppstod skickas in portofritt till den angivna serviceadressen. │ PABH 20-Li B2    25 ■...
 • Seite 30: Originalförsäkran Om Överensstämmelse

  EN 62233:2008 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Maskinens typbeteckning: Batteridriven borrhammare PABH 20-Li B2 Tillverkningsår: 11 - 2019 Serienummer: IAN 339124_1910 Bochum, 2020-01-23 Semi Uguzlu - Kvalitetsansvarig - Med reservation för ändringar på grund av den tekniska utvecklingen.
 • Seite 31: Beställning Av Reservbatteri

  För snabb hantering av din beställning ber vi dig att ha produktens artikelnummer (t ex IAN 339124) i beredskap vid alla förfrågningar. Artikelnumret står på typskylten eller på titelsidan i den här anvisningen. │ PABH 20-Li B2    27 ■...
 • Seite 32 │ ■ 28    PABH 20-Li B2...
 • Seite 33 Zamawianie telefoniczne ............42 │ PABH 20-Li B2  ...
 • Seite 34: Wstęp

  3 x końcówki wkrętakowe - wiertła Ø 5/6/ z  przeznaczeniem 8 mm (HSS) z uchwytem sześciokątnym 6 x końcówki wkrętakowe 50 mm (S2): Młotowiertarka PABH 20-Li B2 (dalej nazywana 5.5/PH1/PZ1/PZ2/T20/T25 urządzeniem) jest przeznaczona do: 2 x końcówka wkrętakowa PH2 (50 mm) ▯...
 • Seite 35: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Elektronarzędzi

  EN 60745: wskazówek bezpieczeństwa oraz instrukcji może być przyczyną po- Wiercenie z udarem w betonie = 4,724 m/s rażenia prądem elektrycznym, po- h(HD) żaru i/lub ciężkich obrażeń ciała. K = 1,5 m/s │ PABH 20-Li B2    31 ■...
 • Seite 36: Bezpieczeństwo Na Stanowisku Pracy

  Nigdy nie chwytaj za kabel, np. w celu prze- klucze. Narzędzie lub klucz pozostawiony niesienia bądź zawieszenia elektronarzędzia w obracającej się części urządzenia może lub wyciągnięcia wtyku z gniazda zasilania. spowodować obrażenia ciała. Kabel trzymaj z dala od źródeł gorąca, oleju, │ ■ 32    PABH 20-Li B2...
 • Seite 37: Użytkowanie I Obsługa Elektro Narzędzia

  Unikaj kontaktu z tą cieczą. W razie przypadkowego kontaktu przemyj dotknięte miejsce wodą. W przypad- ku przedostania się cieczy do oczu skorzystać dodatkowo z pomocy lekarza. Wydostająca się z akumulatora ciecz może powodować po- drażnienia skóry lub poparzenia. │ PABH 20-Li B2    33 ■...
 • Seite 38: Serwis

  UWAGA! ► W tej ładowarce można ładować tylko na- stępujące baterie: PAP 20 A1/PAP 20 A2/ PAP 20 A3. ► Aktualna lista zgodności akumulatorów znajdu- je się na stronie internetowej www.lidl.de/akku. │ ■ 34    PABH 20-Li B2...
 • Seite 39: Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Młotów

  OSTRZEŻENIE! ■ Nie używaj akcesoriów, które nie zostały zalecone przez firmę PARKSIDE. Może to spowodować porażenie prądem elektrycz- nym i pożar. │ PABH 20-Li B2    35...
 • Seite 40: Wkładanie/Wyjmowanie Akumulatora Z Urządzenia

  SDS-Plus lub narzędzia roboczego z chwytem sześcio- kątnym. ■ Do wkręcania używaj końcówek wkrętako- wych , które wkłada się przez adapter SDS do końcówek wkrętakowych │ ■ 36    PABH 20-Li B2...
 • Seite 41: Wkładanie Narzędzia Sds/ Szybkowymienny Uchwyt Wiertarski

  Do wiercenia i wkręcania śrub naciśnij przełącz- nik kierunku obrotów aż do oporu w lewo. Praca w lewo ♦ W celu odkręcania lub wykręcania śrub i nakrę- tek naciśnij przełącznik kierunku obrotów oporu w prawo. │ PABH 20-Li B2    37 ■...
 • Seite 42: Włączanie/Wyłączanie

  Zbędne materiały opakowaniowe należy utylizować zgodnie z lokal- nymi przepisami. WSKAZÓWKA ► W miarę możliwości należy zachować ory- ginalne opakowanie na czas trwania gwa- rancji. Umożliwi to prawidłowe zapakowanie urządzenia do ewentualnej wysyłki. │ ■ 38    PABH 20-Li B2...
 • Seite 43: Gwarancja Kompernaß Handels Gmbh

  Gwarancja obejmuje wady materiałowe lub pro- dukcyjne. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części produktu, podlegających normalnemu zużyciu, ani uszkodzeń części łatwo łamliwych, np. przełączników, akumulatorów, lub części wykonanych ze szkła. │ PABH 20-Li B2    39 ■...
 • Seite 44: Serwis

  (w dolnym lewym rogu) lub na naklejce z tyłu bądź na spodzie urządzenia. ■ W przypadku wystąpienia błędów działania lub innych wad, prosimy o kontakt z odpowied- nim działem serwisu telefonicznie lub przez e-mail. │ ■ 40    PABH 20-Li B2...
 • Seite 45: Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności

  EN 62233:2008 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Oznaczenie typu maszyny: Akumulatorowa wiertarka udarowa PABH 20-Li B2 Rok produkcji: 11 - 2019 Numer seryjny: IAN 339124_1910 Bochum, dnia 23.01.2020 Semi Uguzlu - dyrektor ds. jakości - Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w ramach procesu udoskonalania urządzenia.
 • Seite 46: Zamawianie Dodatkowego Akumulatora

  Serwis Polska Tel.: 22 397 4996 Aby zapewnić szybką realizację zamówienia, prosimy przygotować numer katalogowy przypisany do urządzenia (np. IAN 339124). Numer katalogowy znajduje się na tabliczce znamionowej lub na stronie tytułowej niniejszej instrukcji. │ ■ 42    PABH 20-Li B2...
 • Seite 47 Užsakymas telefonu ............. . 55 │ PABH 20-Li B2  ...
 • Seite 48: Įžanga

  Joje pateikti svarbūs saugos, naudojimo ir Tiekiamas rinkinys utilizavimo nurodymai. Prieš pradėdami naudoti 1 akumuliatorinis smūginis suktuvas PABH 20-Li B2 gaminį, susipažinkite su visais naudojimo ir saugos nurodymais. Gaminį naudokite tik taip, kaip apra- 3 x 150 mm grąžtai su „SDS-Plus“...
 • Seite 49: Elektrinių Įrankių Naudojimo Bendrieji Saugos Nurodymai

  įrankiu. Taip pat būtina atsižvelgti į visas įrankio naudojimo ciklo dalis (pavyzdžiui, laikotarpius, kai elektrinis įrankis yra išjungtas, ir laikotarpius, kai įrankis įjung- tas, tačiau veikia nenaudojamas). │ PABH 20-Li B2    45 ■...
 • Seite 50: Elektros Sauga

  įrankiu gali atliksite geriau ir saugiau. būti sunkių sužalojimų priežastis. b) Nenaudokite elektrinio įrankio, jei jo jungiklis pažeistas. Neįsijungiantis arba neišsijungiantis elektrinis įrankis kelia pavojų ir jį reikia sutaisyti. │ ■ 46    PABH 20-Li B2...
 • Seite 51: Akumuliatorinio Įrankio Naudojimas Ir Elgimasis Su Akumuliatoriniu Įrankiu

  Tam tikro tipo aku- muliatoriams skirtą kroviklį naudojant kitokiems akumuliatoriams įkrauti gali kilti gaisras. b) Elektriniuose įrankiuose naudokite tik jiems numatytus akumuliatorius. Naudojant kitokius akumuliatorius kyla pavojus susižaloti arba sukelti gaisrą. │ PABH 20-Li B2    47 ■...
 • Seite 52: Krovikliams Taikomi Saugos Nurodymai

  ► Naujausią suderinamų akumuliatorių sąrašą tus priedus, papildomą įrangą ir (arba) tokius rasite adresu www.lidl.de/akku. priedus, kurių laikiklis tinka įrankiui. ĮSPĖJIMAS! ■ Naudokite tik PARKSIDE rekomenduojamus priedus. Antraip galite patirti elektros smūgį arba sukelti gaisrą. │ ■ 48    PABH 20-Li B2...
 • Seite 53: Prieš Pradedant Naudoti

  įrankį ir išėmimas Akumuliatoriaus bloko įdėjimas ♦ Sukimosi krypties keitiklį nustatykite į vidurinę padėtį (blokavimo padėtis). Akumuliatoriaus bloką užfiksuokite rankenoje. Akumuliatoriaus bloko išėmimas ♦ Paspauskite atlaisvinimo mygtuką ir išimkite akumuliatoriaus bloką │ PABH 20-Li B2    49 ■...
 • Seite 54: Įrankio Su Sds Kotu/Greitai Užveržiamas Griebtuvas Įdėjimas

  įsukti varžtus, sukimosi krypties keitiklį iki galo nuspauskite į kairę. Sukimas į kairę: ♦ norėdami atlaisvinti ir (arba) išsukti varžtus ar veržles, sukimosi krypties keitiklį iki galo nuspauskite į dešinę. │ ■ 50    PABH 20-Li B2...
 • Seite 55: Įjungimas Ir Išjungimas

  ■ Atleidus įjungimo/išjungimo jungiklį , grąžto NURODYMAS griebtuvas sustabdomas, kad papildomas įrankis nustotų suktis. ► Jei įmanoma, garantijos galiojimo laikotarpiu išsaugokite originalią pakuotę, kad garanti- nės priežiūros atveju galėtumėte tinkamai su- pakuoti įrankį. │ PABH 20-Li B2    51 ■...
 • Seite 56: Kompernaß Handels Gmbh Garantija

  Ta pati sąlyga taikoma ir pakeistoms bei sutaisytoms dalims. Apie įsigyto gaminio pažei- dimus ir trūkumus būtina pranešti vos išpakavus gaminį. Pasibaigus garantijos teikimo laikotarpiui už remonto darbus imamas mokestis. │ ■ 52    PABH 20-Li B2...
 • Seite 57: Priežiūra

  čekį kaip pirkimo dokumentą ir www.kompernass.com gaminio numerį (pvz., IAN 12345). ■ Gaminio numerį rasite gaminio duomenų lentelėje, išgraviruotą ant gaminio, nurodytą ant naudojimo instrukcijos viršelio (apačioje kairėje) arba užklijuotą gaminio užpakalinėje pusėje ar apačioje. │ PABH 20-Li B2    53 ■...
 • Seite 58: Atitikties Deklaracijos Originalo Vertimas

  EN 62233:2008 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Įrankio tipas: Akumuliatorinis smūginis suktuvas PABH 20-Li B2 Pagaminimo metai: 2019-11 Serijos numeris: IAN 339124_1910 Bochumas, 2020-01-23 Semi Uguzlu - Kokybės vadybininkas - Galimi techniniai pakeitimai tobulinant gaminį.
 • Seite 59: Atsarginio Akumuliatoriaus Užsakymas

  Užsakymas telefonu Priežiūra Lietuva Tel. 880 033 144 Kad galėtume greitai apdoroti Jūsų užsakymą, kreipdamiesi bet kokiu klausimu dėl gaminio žinokite gaminio numerį (pvz., IAN 339124). Gaminio numerį rasite duomenų lentelėje arba ant šios naudojimo instrukcijos viršelio. │ PABH 20-Li B2    55 ■...
 • Seite 60 │ ■ 56    PABH 20-Li B2...
 • Seite 61 Telefoni teel tellimine ............. 69 │ PABH 20-Li B2  ...
 • Seite 62: Sissejuhatus

  5.5/PH1/PZ1/PZ2/T20/T25 andke kõik dokumendid kaasa. 2 x otsik PH2 (50 mm) Sihipärane kasutamine 1 x otsikupikendus (kuuskantkinnitus) 1 x 10 mm ümarsabakinnitusega puuripadrun Akupuurvasar PABH 20-Li B2 (edaspidi seade) (SDS-Plus kinnitus) on sobiv: 1 kandekohver ▯ löökpuurimiseks tellistesse, betooni ja kivimisse 50 g määret ▯...
 • Seite 63: Elektritööriistade Üldised Ohutusjuhised

  Tähelepanu hajumisel vestada töötsükli kõiki osi (näiteks aegu, kui võite kaotada seadme üle kontrolli. elektritööriist on välja lülitatud ja selliseid, kui see on küll sisse lülitatud, kuid töötab ilma koormuseta). │ PABH 20-Li B2    59 ■...
 • Seite 64: Elektriohutus

  Kui saab monteerida tolmuäratõmbe- ja kogumisseadised, veenduge, et need on ühendatud ja neid kasutatakse õigesti. Tolmu- äratõmbe kasutamine võib vähendada tolmust tulenevat ohtu. │ ■ 60    PABH 20-Li B2...
 • Seite 65: Elektritööriista Kasutamine Ja Käsitsemine

  5. Teenindus tatavat tegevust. Elektritööriistade kasutamine a) Laske oma elektritööriista remontida ainult ettenähtud kasutusotstarbest erineval viisil võib kvalifitseeritud spetsialistidel ja ainult originaal- tekitada ohtlikke olukordi. varuosadega. Sellega tagatakse, et elektritöö- riista ohutus säilib. │ PABH 20-Li B2    61 ■...
 • Seite 66: Laadimisseadmete Ohutusjuhised

  ♦ See laadimisseade saab laadida ainult järgmisi patareisid: PAP 20 A1/PAP 20 A2/ HOIATUS! PAP 20 A3. ■ Ärge kasutage tarvikuid, mida PARKSIDE ei ♦ Akude ühilduvuse aktuaalse loendi leiate ole soovitanud. See võib tekitada elektrilööki aadressilt www.Lidl.de/Akku. ja tulekahju. │...
 • Seite 67: Enne Kasutuselevõtmist

  Soovitav on seda lasta teha klien- seadmest eemaldamine diteenindusel. Akupaki paigaldamine ♦ Viige pöörlemissuuna ümberlüliti keskmisse asendisse (blokeering). Laske akupakil käepidemesse fikseeruda. Akupaki eemaldamine ♦ Vajutage akupaki lukustuse vabastusklahvi ja eemaldage akupakk │ PABH 20-Li B2    63 ■...
 • Seite 68: Sds-Tööriista/Kiirkinnitusega Puuripadruni Paigaldamine

  Paremkäik ♦ Puurimiseks ja kruvide sissekeeramiseks vajutage pöörlemissuuna ümberlülitit lõpuni kuni tõkiseni vasakule. Vasakkäik ♦ Kruvide/poltide ja mutrite vabastamiseks või väljakeeramiseks vajutage pöörlemissuuna ümberlüliti lõpuni kuni tõkiseni paremale. │ ■ 64    PABH 20-Li B2...
 • Seite 69: Sisse-/Väljalülitamine

  Peatumispidur JUHIS ■ Sisse-/väljalüliti vabastamisel pidurdatakse puuripadrunit ja sellega takistatakse instrumendi ► Hoidke originaalpakend võimalusel garantii- järeljooksu. aja jooksul alles, et seadet saaks garantiijuh- tumil nõuetekohaselt pakkida. │ PABH 20-Li B2    65 ■...
 • Seite 70: Kompernaß Handels Gmbh Garantii

  Võimalikest kahjus- võimaluste kohta saate teavet oma tustest ja puudustest, mis olid olemas juba ostu ajal, valla- või linnavalitsusest. tuleb teavitada kohe pärast pakendist väljavõtmist. Pärast garantiiaja möödumist tehtavad remondid on tasulised. │ ■ 66    PABH 20-Li B2...
 • Seite 71: Teenindus

  E-post: kompernass@lidl.ee ■ loodusjõududest tingitud sündmused IAN 339124_1910 Importija Palun arvestage, et allolev aadress ei ole teeninduse aadress. Võtke kõigepealt ühendust nimetatud teenindusettevõttega. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM SAKSAMAA www.kompernass.com │ PABH 20-Li B2    67 ■...
 • Seite 72: Algupärane Vastavusdeklaratsioon

  EN 60335-2-29:2004/A2:2010 EN 62233:2008 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Masina tüübinimetus: Aku-löökpuur PABH 20-Li B2 Tootmisaasta: 11 - 2019 Seerianumber: IAN 339124_1910 Bochum, 23.01.2020 Semi Uguzlu - Kvaliteedihaldur - Võimalikud on edasiarendusest tulenevad tehnilised muudatused.
 • Seite 73: Varuaku Tellimine

  Telefoni teel tellimine Teenindus Eestis Tel: 8000049109 Teie tellimuse kiire töötlemise tagamiseks hoidke palun kõikide päringute korral seadme toote number (nt IAN 339124) käepärast. Toote numbrit vaadake palun tüübisildilt või käesoleva juhendi tiitellehelt. │ PABH 20-Li B2    69 ■...
 • Seite 74 │ ■ 70    PABH 20-Li B2...
 • Seite 75 Pasūtīšana pa tālruni ............. 83 │ PABH 20-Li B2  ...
 • Seite 76: Ievads

  Tā satur svarīgus Piegādes komplekts norādījumus par drošību, ierīces lietošanu un utilizē- 1 akumulatora triecienurbis PABH 20-Li B2 šanu. Pirms produkta lietošanas iepazīstieties ar 3 x 150 mm SDS-Plus urbis Ø 6/8/10 mm visiem lietošanas un drošības norādījumiem. Lietojiet 3 x urbja uzgaļi Ø...
 • Seite 77: Vispārīgi Drošības Norādījumi Par Elektroinstrumentiem

  Kad strādājat ar elektroinstrumentu, neļaujiet kad tas ir ieslēgts, taču darbojas bezslodzes bērniem un citām personām tuvoties ierīcei. režīmā). Ja tiek novērsta uzmanība, varat zaudēt kontroli pār ierīci. │ PABH 20-Li B2    73 ■...
 • Seite 78: Elektrodrošība

  Rotējošas detaļas var aizķert vaļīgu apģērbu, rotaslietas vai garus matus. g) Ja ir iespējams piemontēt putekļu nosūkšanas un savākšanas ierīces, tad pārliecinieties, ka tās ir pieslēgtas un tiek lietotas pareizi. Putekļu nosūcēja izmantošana var samazināt putekļu radīto apdraudējumu. │ ■ 74    PABH 20-Li B2...
 • Seite 79: Elektroinstrumenta Lietošana Un Apstrāde

  5. Serviss no paredzētā lietojuma, var rasties bīstamas a) Uzticiet sava elektroinstrumenta remontu situācijas. vienīgi kvalificētiem speciālistiem un izman- tojiet tikai oriģinālās rezerves daļas. Šādi tiks garantēta elektroinstrumenta drošuma saglabā- šanās. │ PABH 20-Li B2    75 ■...
 • Seite 80: Drošības Norādes Par Uzlādes Ierīcēm

  Uzlādes ierīce var uzlādēt tikai šādas baterijas: BRĪDINĀJUMS! PAP 20 A1/PAP 20 A2/PAP 20 A3. ■ Nelietojiet piederumus, kurus nav ieteicis ♦ Aktuālo akumulatoru saderības sarakstu PARKSIDE. Tas var izraisīt strāvas triecienu meklējiet vietnē www.Lidl.de/Akku. vai liesmas. │ ■ 76   ...
 • Seite 81: Pirms Ekspluatācijas Sākšanas

  Ieteicams to uzticēt klientu apkal- ♦ Novietojiet rotācijas virziena pārslēgu pošanas centra speciālistiem. vidējā pozīcijā (blokators). Ļaujiet akumulatora blokam nofiksēties rokturī. Akumulatora bloka izņemšana ♦ Nospiediet atbloķēšanas taustiņu un izņemiet akumulatora bloku │ PABH 20-Li B2    77 ■...
 • Seite 82: Sds Darbarīka/Ātrās Iespīlēšanas Urbjpatronas Ievietošana

  Lai veiktu urbšanu vai skrūvēšanu, rotācijas vir- ziena pārslēgu spiediet līdz galam pa kreisi. Rotācija virzienā pa kreisi ♦ Lai atskrūvētu vai izskrūvētu skrūves un uz- griežņus, rotācijas virziena pārslēgu spiediet līdz galam pa labi. │ ■ 78    PABH 20-Li B2...
 • Seite 83: Ieslēgšana/Izslēgšana

  Atlaižot ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi IEVĒRĪBAI! urbjpatrona tiek nobremzēta, tādējādi novēršot ► Ja iespējams, saglabājiet oriģinālo iepakoju- ievietojamā darbarīka inerces kustību. mu tik ilgi, kamēr darbojas ierīces garantija, lai, iestājoties garantijas gadījumam, ierīci varētu pienācīgi iepakot. │ PABH 20-Li B2    79 ■...
 • Seite 84: Uzņēmuma «Kompernaß Handels Gmbh» Garantija

  Garantijas pakalpojums attiecas uz materiāla vai ražošanas defektiem. Šī garantija neattiecas uz produkta sastāvdaļām, kas ir pakļautas dabiskam nolietojumam un tāpēc var tikt uzskatītas par │ ■ 80    PABH 20-Li B2...
 • Seite 85: Serviss

  ■ Konstatējot ar ierīces funkciju darbību saistītus defektus vai cita veida defektus, vispirms sazi- nieties ar paziņoto servisa centru, zvanot pa tālruni vai rakstot e-pastu. │ PABH 20-Li B2    81 ■...
 • Seite 86: Oriģinālās Atbilstības Deklarācijas Tulkojums

  EN 62233:2008 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Iekārtas nosaukums un modelis: Akumulatora triecienurbis PABH 20-Li B2 Ražošanas gads: 11 - 2019 Sērijas numurs: IAN 339124_1910 Bohumā, 23.01.2020. Semi Uguzlu - kvalitātes daļas vadītājs - Paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas turpmākas pilnveides nolūkos.
 • Seite 87: Rezerves Akumulatora Bloka Pasūtīšana

  Pasūtīšana pa tālruni Serviss Lettlannd Tālr.: 80005808 Lai nodrošinātu ātru jūsu pasūtījuma apstrādi, attiecībā uz iespējamiem jautājumiem norādiet savas ierīces preces numuru (piemēram, IAN 339124). Preces numuru skatiet datu plāksnītē vai šīs instrukcijas titullapā. │ PABH 20-Li B2    83 ■...
 • Seite 88 │ ■ 84    PABH 20-Li B2...
 • Seite 89 Telefonische Bestellung ............97 DE │ AT │ CH │ PABH 20-Li B2    85...
 • Seite 90: Einleitung

  Produkts an Dritte mit aus. 2 x Bit PH2 (50 mm) Bestimmungsgemäßer Gebrauch 1 x Bit-Verlängerung (Sechskant-Aufnahme) 1 x 10 mm Rundschaft-Spannbohrfutter Der Akku-Bohrhammer PABH 20-Li B2 (nachfolgend (SDS-Plus-Aufnahme) Gerät) ist geeignet zum: 1 Tragekoffer ▯ Hammerbohren in Ziegel, Beton und Gestein 50g Fett ▯...
 • Seite 91: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über in denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet das Gerät verlieren. ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft). DE │ AT │ CH │ PABH 20-Li B2    87 ■...
 • Seite 92: Elektrische Sicherheit

  Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtun- gen montiert werden können, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden. Die Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern. │ DE │ AT │ CH ■ 88    PABH 20-Li B2...
 • Seite 93: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Arbeitsbedingungen und die auszufüh- stellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs rende Tätigkeit. Der Gebrauch von Elektro- erhalten bleibt. werkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen. DE │ AT │ CH │ PABH 20-Li B2    89 ■...
 • Seite 94: Sicherheitshinweise Für Ladegeräte

  WARNUNG! PAP 20 A3. ■ Verwenden Sie kein Zubehör welches nicht ♦ Eine aktuelle Liste der Akkukompatibilität von PARKSIDE empfohlen wurde. Dies kann finden Sie unter www.Lidl.de/Akku. zu elektrischem Schlag und Feuer führen. │ DE │ AT │ CH ■ 90 ...
 • Seite 95: Vor Der Inbetriebnahme

  Es wird empfohlen, dies von Akku-Pack entnehmen einem Kundendienst vornehmen zu lassen. ♦ Drücken Sie die Taste zur Entriegelung entnehmen Sie den Akku-Pack DE │ AT │ CH │ PABH 20-Li B2    91 ■...
 • Seite 96: Sds-Werkzeug/Schnellspann Bohrfutter Einsetzen

  Sie den Drehrichtungsumschalter nach links bis zum Anschlag durch. Linkslauf ♦ Zum Lösen bzw. Herausdrehen von Schrauben und Muttern drücken Sie den Drehrichtungsum- schalter nach rechts bis zum Anschlag durch. │ DE │ AT │ CH ■ 92    PABH 20-Li B2...
 • Seite 97: Ein-/Ausschalten

  Nachlaufen des Einsatzwerkzeuges verhindert HINWEIS ► Heben Sie wenn möglich die Originalver- packung während der Garantiezeit des Gerätes auf, um das Gerät im Garantiefall ordnungsgemäß verpacken zu können. DE │ AT │ CH │ PABH 20-Li B2    93 ■...
 • Seite 98: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissen- haft geprüft. │ DE │ AT │ CH ■ 94    PABH 20-Li B2...
 • Seite 99: Service

  Produkt, einer Gravur am Produkt, KOMPERNASS HANDELS GMBH dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten BURGSTRASSE 21 links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder 44867 BOCHUM Unterseite des Produktes. DEUTSCHLAND www.kompernass.com DE │ AT │ CH │ PABH 20-Li B2    95 ■...
 • Seite 100: Original-Konformitätserklärung

  EN 62233:2008 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typbezeichnung der Maschine: Akku-Bohrhammer PABH 20-Li B2 Herstellungsjahr: 11 - 2019 Seriennummer: IAN 339124_1910 Bochum, 23.01.2020 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 101: Ersatz-Akku Bestellung

  Um eine schnelle Bearbeitung Ihrer Bestellung zu gewährleisten, halten Sie bitte für alle Anfragen die Artikelnummer (z. B. IAN 339124) des Gerätes bereit. Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild oder dem Titelblatt dieser Anleitung. DE │ AT │ CH │ PABH 20-Li B2    97 ■...
 • Seite 102 │ DE │ AT │ CH ■ 98    PABH 20-Li B2...
 • Seite 103 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Tietojen tila · Informationsstatus · Stan informacji · Informacijos data Teabe seis · Informācijas pēdējās pārskatīšanas datums · Stand der Informationen: 02 / 2020 · Ident.-No.: PABH20LiB2-012020-1 IAN 339124_1910...