Parkside PGG 15 E4 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ENGRAVING TOOL PGG 15 E4
KAIVERRUSKONE
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
GRAVIRAVIMO ĮRANKIS
Naudojimo instrukcijos originalo vertimas
IAN 300499
GRAVYRMASKIN
Översättning av bruksanvisning i original
GRAVIERGERÄT
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PGG 15 E4

 • Seite 1 ENGRAVING TOOL PGG 15 E4 KAIVERRUSKONE GRAVYRMASKIN Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Översättning av bruksanvisning i original GRAVIRAVIMO ĮRANKIS GRAVIERGERÄT Naudojimo instrukcijos originalo vertimas Originalbetriebsanleitung IAN 300499...
 • Seite 2 Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Prieš skaitydami atsiverskite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Maahantuoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Alkuperäisen vastaavuusvakuutuksen käännös . . . 16   │ ■   PGG 15 E4...
 • Seite 5: Johdanto

  KAIVERRUSKONE PGG 15 E4 Johdanto Onnittelut uuden laitteen hankinnasta . Olet valinnut laadukkaan tuot- teen . Käyttöohje on osa tätä tuotetta . Se sisältää turvallisuutta, käyt- töä ja hävittämistä koskevia tärkeitä ohjeita . Tutustu ennen tuotteen käyttöä kaikkiin käyttö- ja turvallisuusohjeisiin . Käytä tuotetta vain kuvatulla tavalla ja vain mainittuihin käyttötarkoituksiin .
 • Seite 6: Laitteen Osat

  Virtakytkin Iskutaajuuden säätöpyörä Silmukka Virtajohto Kaiverruskärki Kaiverruskärjen lukitus Kaiverrussabluunat Toimitussisältö 1 Kaiverruskone PGG 15 E4 4 kaiverrussabluunaa 1 käyttöohje Tekniset tiedot Nimellisjännite: 230 V ~ 50 Hz (vaihtovirta) Käyttötapa: jaksollinen ajoittaiskäyttö: S3 20 % Ohje: Käynnissäoloaika (%) ilmoittaa tarkasti pisimmän mahdollisen jatkuvan käyttöajan ja sitä...
 • Seite 7 Epävarmuus K = 1,5 m/s OHJE ► Näissä ohjeissa ilmoitettu tärinäaltistus on mitattu standardissa EN 60745 normitetulla mittausmenetelmällä, ja sitä voidaan käyttää laitevertailuun . Ilmoitettua tärinäaltistusarvoa voidaan käyttää myös altistuksen suuntaa antavaan arviointiin . ■ │    FI PGG 15 E4...
 • Seite 8: Sähkötyökaluja Koskevia Yleisiä Turvallisuusohjeita

  . Säilytä kaikki turvallisuusohjeet ja muut ohjeet myö- hempää käyttöä varten . Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” koskee sekä verk- kokäyttöisiä sähkötyökaluja (sis . virtajohdon/verkkoadapterin) että akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (ilman virtajohtoa) .   │ ■   PGG 15 E4...
 • Seite 9: Työpaikan Turvallisuus

  Älä kanna äläkä ripusta sähkötyökalua virtajohdosta. Älä myöskään vedä virtajohdosta irrottaessasi pistoketta pistora- siasta. Pidä johto loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reu- noista tai laitteen liikkuvista osista. Vaurioitunut tai kietoutunut virtajohto lisää sähköiskun vaaraa . ■ │    FI PGG 15 E4...
 • Seite 10: Henkilöiden Turvallisuus

  Laitteen pyörivässä osassa oleva työkalu tai avain voi aiheuttaa loukkaantumisia . e) Vältä työskentelyä epätavallisessa asennossa. Huolehdi tukevas- ta asennosta ja säilytä tasapaino koko ajan. Näin pystyt yllättä- vissä tilanteissa hallitsemaan sähkötyökalua paremmin .   │ ■   PGG 15 E4...
 • Seite 11: Sähkötyökalun Käyttö Ja Käsittely

  Korjauta vaurioituneet osat ennen laitteen käyttöä. Moni tapaturma johtuu huonosti huolletuista sähkötyökaluista . f) Pidä terät terävinä ja puhtaina. Huolella hoidetut ja leikkuureu- noiltaan terävät leikkuuterät eivät juutu niin helposti kiinni, ja niiden käyttö on helpompaa . ■ │    FI PGG 15 E4...
 • Seite 12: Huolto

  . Muiden kuin käyttöohjeessa suositeltujen osien tai varusteiden käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisia . Kytkeminen päälle / pois päältä ♦ Liitä pistoke pistorasiaan . Kytkeminen päälle: ♦ Paina virtakytkintä Kytkeminen pois päältä: ♦ Vapauta sen jälkeen virtakytkin   │ ■   PGG 15 E4...
 • Seite 13: Iskusyvyyden Säätäminen

  Poista jousi ja aluslevy . ♦ Työnnä aluslevy ja jousi uuteen kaiverruskärkeen . Aseta nämä sen jälkeen paikoilleen ja lukitse kiertämällä kaiverruskär- jen lukitusta myötäpäivään . ♦ Varmista, että kaiverruskärki on hyvin kiinni . ■ │    FI PGG 15 E4...
 • Seite 14: Työskentelyohjeet

  DVD-levyjen jne . kaivertamiseen . Nämä materiaalit ja niiden luettavuus voivat vaurioitua . Puhdistaminen VAROITUS! LOUKKAANTUMISVAARA! Irrota pistoke pistorasiasta ennen kaikkia puhdistus- ja huoltotöitä . ■ Poista lika laitteesta . Käytä siihen kuivaa liinaa .   │ ■   PGG 15 E4...
 • Seite 15: Hävittäminen

  . Pakkausmateriaalit on merkitty lyhenteillä (a) ja numeroilla (b), joiden merkitys on seuraava: 1–7: Muovit, 20–22: Paperi ja pahvi, 80–98: Yhdistelmämateriaalit Lisätietoja käytöstä poistetun tuotteen hävittämismahdol- lisuuksista saat kuntasi tai kaupunkisi viranomaisilta . ■ │    FI PGG 15 E4...
 • Seite 16: Kompernass Handels Gmbh:n Takuu

  . Takuuajan päättymisen jälkeen suoritettavat korjaukset ovat maksullisia . Takuun laajuus Laite on valmistettu tiukkojen laatuvaatimusten mukaan huolella ja tarkastettu perusteellisesti ennen toimitusta .   │ ■   PGG 15 E4...
 • Seite 17 Voit lähettää viallisena pitämäsi tuotteen yhdessä ostokuitin kans- sa maksutta sinulle ilmoitettuun huolto-osoitteeseen . Liitä mukaan selvitys viasta ja siitä, milloin se on ilmennyt . Osoitteessa www .lidl-service .com voit ladata tämän ja monia muita käsikirjoja, tuotevideoita ja ohjelmia . ■ │    FI PGG 15 E4...
 • Seite 18: Huolto

  E-Mail: kompernass@lidl .fi IAN 300499 Maahantuoja Huomaa, että seuraava osoite ei ole huolto-osoite . Ota ensin yhteyt- tä mainittuun huoltopisteeseen . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM SAKSA www .kompernass .com   │ ■   PGG 15 E4...
 • Seite 19: Alkuperäisen Vastaavuusvakuutuksen Käännös

  Euroopan parlamentin ja neuvoston 8 . kesäkuuta 2011 antaman direktiivin 2011/65/EU määräykset tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa . Sovelletut yhdenmukaistetut standardit: EN 60745-1:2009/A11:2010 EN 60745-2-6:2010 EN ISO 12100:2010 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 ■ │    FI PGG 15 E4...
 • Seite 20 Koneen tyyppimerkintä: Kaiverruskone PGG 15 E4 Valmistusvuosi: 1 - 2018 Sarjanumero: IAN 300499 Bochum, 03 .01 .2018 Semi Uguzlu - Laatujohtaja - Pidätämme oikeuden laitekehityksestä aiheutuviin teknisiin muutoksiin .   │ ■   PGG 15 E4...
 • Seite 21 ■ │    FI PGG 15 E4...
 • Seite 22 överensstämmelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35   │ ■   PGG 15 E4...
 • Seite 23: Inledning

  GRAVYRMASKIN PGG 15 E4 Inledning Grattis till din nyinköpta produkt . Du har valt en produkt med hög kvalitet . Bruksanvisningen ingår som en del av leveransen . Den inne- håller viktig information om säkerhet, användning och återvinning . Läs noga igenom alla användar- och säkerhetsanvisningar innan du börjar...
 • Seite 24: Utrustning

  S kruvreglage graveringsdjup Ögla Strömkabel Gravyrspets Låsning till gravyrspets Graveringsmallar Leveransens innehåll 1 gravyrmaskin PGG 15 E4 4 graveringsmallar 1 bruksanvisning Tekniska data Nominell spänning: 230 V ~ 50 Hz (växelström) Typ av drift: periodisk intermittent drift: S3 20 % Observera: Påkopplingstiden (i %) anger specifikt den maximala...
 • Seite 25 ► I denna anvisning har den angivna vibrationsnivån mätts med standardmätning enligt EN 60745 och kan användas vid en produktjämförelse . Det vibrationsvärde som anges kan även användas för att inledningsvis uppskatta exponeringen . ■ 22  │   PGG 15 E4...
 • Seite 26: Allmän Säkerhetsinformation För Elverktyg

  . Spara all säkerhetsinformation och alla anvisningar för framtida bruk . Begreppet "elverktyg" som används i säkerhetsinformationen syftar på elverktyg (med strömkabel/nätadapter) och batteridrivna elverk- tyg (utan kabel) .   │ ■   PGG 15 E4...
 • Seite 27: Säkerhet På Arbetsplatsen

  Håll kabeln på avstånd från hetta, olja, vassa kanter och rörliga delar. Skadade och trassliga kablar och kontakter ökar risken för elchocker . ■ 24  │   PGG 15 E4...
 • Seite 28: Personsäkerhet

  Om ett verktyg befinner sig i en rörlig del kan det hända en olycka . e) Undvik onormala kroppsställningar. Se till så att du står stadigt och inte kan tappa balansen. Då kan du lättare kontrollera el- verktyget, särskilt i oväntade situationer .   │ ■   PGG 15 E4...
 • Seite 29: Användning Och Hantering Av Elverktyget

  Lämna in skadade delar för reparation innan du använder produkten igen. Många olyckor har sin orsak i dåligt underhållna elverktyg . ■ 26  │   PGG 15 E4...
 • Seite 30: Service

  än de som rekommenderas i bruksanvisningen utsätter du dig själv för risk . Sätta på/Stänga av ♦ Sätt kontakten i ett eluttag . Sätta på: ♦ Tryck på PÅ/AV-knappen Stänga av: ♦ Släpp PÅ/AV-knappen igen .   │ ■   PGG 15 E4...
 • Seite 31: Ställa In Graveringsdjup

  ♦ Sätt mellanläggsbrickan och fjädern på en ny gravyrspets Sätt sedan gravyrspetsen på produkten och vrid låsningen medsols för att fästa den . ♦ Försäkra dig om att gravyrspetsen sitter ordentligt fast . ■ 28  │   PGG 15 E4...
 • Seite 32: Arbetsinstruktion

  . Rengöring VARNING! RISK FÖR PERSONSKADOR! Dra alltid ut kontakten innan du rengör eller servar pro- dukten . ■ Ta bort all smuts från produkten . Använd en torr trasa .   │ ■   PGG 15 E4...
 • Seite 33: Kassering

  . Förpackningsmaterialen är märkta med förkortningar (a) och siffror (b) som har följande betydelse: 1–7: Plast, 20–22: Papper och kartong, 80–98: Komposit Kontakta kommunen för närmare information om avfallshantering av den förbrukade produkten . ■ 30  │   PGG 15 E4...
 • Seite 34: Garanti Från Kompernass Handels Gmbh

  även för utbytta och reparerade delar . Eventuella skador och brister som existerar redan vid köpet måste rapporteras så snart produkten packats upp . När garantitiden är slut måste man själv betala för eventuella reparationer .   │ ■   PGG 15 E4...
 • Seite 35 . ■ En produkt som klassas som defekt kan tillsammans med köpbevi- set (kassakvittot) och en beskrivning av felet samt när det uppstod skickas in portofritt till den angivna serviceadressen . ■ 32  │   PGG 15 E4...
 • Seite 36: Service

  Reservdelar (t ex extramallar och spetsar) kan beställas via vår service hotline . Service Sverige Tel .: 0770 930739 E-Mail: kompernass@lidl .se Service Suomi Tel .: 010309 3582 E-Mail: kompernass@lidl .fi IAN 300499   │ ■   PGG 15 E4...
 • Seite 37: Importör

  Importör Observera att följande adress inte är någon serviceadress . Kontakta först det serviceställe som anges . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM TYSKLAND www .kompernass .com ■ 34  │   PGG 15 E4...
 • Seite 38 8 juni 2011 angående begränsad användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning . Tillämpade harmoniserande normer: EN 60745-1:2009/A11:2010 EN 60745-2-6:2010 EN ISO 12100:2010 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012   │ ■   PGG 15 E4...
 • Seite 39 Typbeteckning: Gravyrmaskin PGG 15 E4 Tillverkningsår: 01 - 2018 Serienummer: IAN 300499 Bochum, 03 .01 .2018 Semi Uguzlu - Kvalitetsansvarig - Med reservation för ändringar på grund av den tekniska utvecklingen . ■ 36  │   PGG 15 E4...
 • Seite 40 Importuotojas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Atitikties deklaracijos originalo vertimas . . . . . . . . . 53   │  37 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 41: Įžanga

  GRAVIRAVIMO ĮRANKIS PGG 15 E4 Įžanga Sveikiname įsigijus naują įrankį . Jūs pasirinkote kokybišką gaminį . Naudojimo instrukcija yra sudedamoji šio gaminio dalis . Joje pateikti svarbūs saugos, naudojimo ir utilizavimo nurodymai . Prieš pradėdami naudoti gaminį, susipažinkite su visais naudojimo ir saugos nuro- dymais .
 • Seite 42: Dalys

  E igos dažnio pasukamasis reguliatorius Ąselė Maitinimo laidas Graviravimo adata Graviravimo adatos fiksatorius Graviravimo šablonai Tiekiamas rinkinys 1 graviravimo įrankis PGG 15 E4 4 graviravimo šablonai 1 naudojimo instrukcija Techniniai duomenys Nurodytoji įtampa: 230 V ~ 50 Hz (kintamoji srovė) Veiksena: trūkioji periodinė...
 • Seite 43 Šiose instrukcijose deklaruotasis vibracijos lygis išmatuotas EN 60745 nustatytu standartiniu matavimo metodu ir gali būti naudojamas vienam įrankiui palyginti su kitu . Nurodyta vibracijos intensyvumo verte taip pat galima vadovautis siekiant atlikti pirminį poveikio vertinimą . ■ 40  │   PGG 15 E4...
 • Seite 44: Elektrinių Įrankių Naudojimo Bendrieji Saugos

  Išsaugokite visus saugos ir kitus nurodymus – jų gali prireikti ateityje . Saugos nurodymų sąvoka „elektrinis įrankis“ reiškia į elektros tinklą (maitinimo laidu / tinklo adapteriu) jungiamus elektros įrankius ir iš akumuliatorių maitinamus elektros įrankius (be maitinimo kabelio) .   │  41 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 45: Darbo Vietos Sauga

  Laidas nėra skirtas elektriniam įrankiui nešti, kabinti, taip pat traukti norint iš elektros lizdo ištraukti kištuką. Saugokite laidą nuo karščio, aštrių briaunų ir judančių įrankio dalių, neištepkite jo alyva. Sugedus arba susiraizgius laidams padidėja elektros smūgio pavojus . ■ 42  │   PGG 15 E4...
 • Seite 46: Žmonių Sauga

  Besisukančioje įrankio dalyje esantis įrankis ar raktas gali sužaloti . e) Venkite nenatūralios kūno padėties. Pasirūpinkite, kad stovėtu- mėte stabiliai, visada išlaikykite pusiausvyrą. Taip geriau galėsite kontroliuoti elektrinį įrankį nenumatytomis aplinkybėmis .   │  43 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 47: Elektrinio Įrankio Naudojimas Ir Elgimasis Su Elektriniu Įrankiu

  Daug nelaimingų atsitikimų įvyksta dėl netinkamai prižiūrimų elektrinių įrankių . f) Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs. Rūpestingai prižiūrimi pjovimo įrankiai su aštriomis pjaunamosiomis briaunomis rečiau įstringa, juos lengviau valdyti . ■ 44  │   PGG 15 E4...
 • Seite 48: Klientų Aptarnavimas

  . Įjungimas ir išjungimas ♦ Įkiškite tinklo kištuką į elektros lizdą . Įjungimas ♦ Paspauskite ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jungiklį Išjungimas ♦ Atleiskite ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jungiklį   │  45 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 49: Eigos Gylio Nustatymas

  Išimkite spyruoklę ir poveržlę . ♦ Poveržlę ir spyruoklę užmaukite ant naujos graviravimo adatos . Paskui viską įdėkite ir graviravimo adatos fiksatorių įtvir- tinkite sukdami pagal laikrodžio rodyklę . ♦ Įsitikinkite, kad graviravimo adata tinkamai įtvirtinta . ■ 46  │   PGG 15 E4...
 • Seite 50: Praktiniai Nurodymai

  ĮSPĖJIMAS! PAVOJUS SUSIŽALOTI! Prieš valy- dami įrankį ar atlikdami jo techninės priežiūros darbus kas kartą ištraukite tinklo kištuką iš elek- tros lizdo . ■ Pašalinkite nuo įrankio nešvarumus . Tam naudokite sausą šluostę .   │  47 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 51: Utilizavimas

  . Pakuotės medžiagos ženklina- mos šiais trumpiniais (a) ir skaičiais (b): 1–7: Plastikai, 20–22: Popierius ir kartonas, 80–98: Sudėtinės medžiagos Kaip išmesti nenaudojamą gaminį, sužinosite savo savivaldybės arba miesto administracijoje . ■ 48  │   PGG 15 E4...
 • Seite 52: Kompernaß Handels Gmbh Garantija

  . Ta pati sąlyga taikoma ir pakeis- toms bei sutaisytoms dalims . Apie įsigyto gaminio pažeidimus ir trūkumus būtina pranešti vos išpakavus gaminį . Pasibaigus garantijos teikimo laikotarpiui už remonto darbus imamas mokestis .   │  49 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 53 (apačioje kairėje) arba užklijuo- tą prietaiso užpakalinėje pusėje ar apačioje . Jei išryškėtų prietaiso veikimo ar kitokių trūkumų, pirmiausia te- ■ lefonu arba elektroniniu paštu kreipkitės į toliau nurodytą klientų aptarnavimo skyrių . ■ 50  │   PGG 15 E4...
 • Seite 54: Priežiūra

  įrankio gamintojas arba gamintojo klientų aptarnavimo tarnyba. Taip užtikrinama, kad įrankis išliks saugus . NURODYMAS ► Atsarginių dalių (pvz ., atsarginių šablonų ir adatų) galite užsisakyti paskambinę į mūsų klientų aptarnavimo tarnybos karštąją liniją .   │  51 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 55: Importuotojas

  Importuotojas Atminkite, kad šis adresas nėra techninės priežiūros tarnybos adre- sas . Pirmiausia susisiekite su nurodyta klientų aptarnavimo tarnyba . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM VOKIETIJA www .kompernass .com ■ 52  │   PGG 15 E4...
 • Seite 56: Atitikties Deklaracijos Originalo Vertimas

  Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/EU dėl tam tikrų pavo- jingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo . Taikomi darnieji standartai: EN 60745-1:2009/A11:2010 EN 60745-2-6:2010 EN ISO 12100:2010 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012   │  53 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 57 Įrankio tipas: Graviravimo įrankis PGG 15 E4 Pagaminimo metai: 2018-01 Serijos numeris: IAN 300499 Bochumas, 2018-01-03 Semi Uguzlu Kokybės vadybininkas Galimi techniniai pakeitimai tobulinant gaminį . ■ 54  │   PGG 15 E4...
 • Seite 58 Original-Konformitätserklärung . . . . . . . . . . . . . . . . 71 DE │ AT │ CH   │  55 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 59: Einleitung

  GRAVIERGERÄT PGG 15 E4 Einleitung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes . Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden . Die Bedie- nungsanleitung ist Teil dieses Produkts . Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung . Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut .
 • Seite 60: Ausstattung

  D rehregler Hubzahl Öse Netzkabel Gravierspitze Gravierspitzenarretierung Gravierschablonen Lieferumfang 1 Graviergerät PGG 15 E4 4 Gravierschablonen 1 Bedienungsanleitung Technische Daten Bemessungsspannung: 230 V ~ 50 Hz (Wechselstrom) Betriebsart: periodischer Aussetzbetrieb: S3 20 % Hinweis: Eine Einschaltdauer (in %) gibt explizit die maximale kontinuierliche Nutzung und die darauffolgende Ruhezeit an .
 • Seite 61 EN 60745 genormten Messver- fahren gemessen worden und kann für den Gerätevergleich verwendet werden . Der angegebene Schwingungsemissi- onswert kann auch zu einer einleitenden Einschätzung der Aussetzung verwendet werden . ■ 58  │   DE │ AT │ CH PGG 15 E4...
 • Seite 62: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Zukunft auf . Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerk- zeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netz- kabel / Netzadapter) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel) . DE │ AT │ CH   │  59 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 63: Arbeitsplatz-Sicherheit

  Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geräteteilen. Beschä- digte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages . ■ 60  │   DE │ AT │ CH PGG 15 E4...
 • Seite 64: Sicherheit Von Personen

  Unfällen führen . d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten. Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen . DE │ AT │ CH   │  61 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 65: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Personen das Gerät nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden . ■ 62  │   DE │ AT │ CH PGG 15 E4...
 • Seite 66: Service

  Teile oder anderen Zubehörs kann eine Verletzungsgefahr für Sie bedeuten . Ein- / ausschalten ♦ Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose . Einschalten: ♦ Drücken Sie den EIN- / AUS-Schalter DE │ AT │ CH   │  63 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 67: Hubtiefe Einstellen

  . Setzen Sie diese anschließend ein und drehen Sie die Gravierspitzenarretierung zur Verriegelung im Uhrzeigersinn . ♦ Vergewissern Sie sich, dass die Gravierspitze korrekt fixiert ist . ■ 64  │   DE │ AT │ CH PGG 15 E4...
 • Seite 68: Arbeitshinweise

  WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR! Ziehen Sie vor allen Reinigungs- und Wartungsarbeiten den Netzstecker aus der Steckdose . ■ Entfernen Sie Verschmutzungen vom Gerät . Verwenden Sie dazu ein trockenes Tuch . DE │ AT │ CH   │  65 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 69: Entsorgung

  Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung . ■ 66  │   DE │ AT │ CH PGG 15 E4...
 • Seite 70: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Teile . Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspa- cken gemeldet werden . Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig . DE │ AT │ CH   │  67 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 71 Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite . ■ Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontak- tieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail . ■ 68  │   DE │ AT │ CH PGG 15 E4...
 • Seite 72: Service

  Kundendienst ausführen. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt . HINWEIS ► Ersatzteile (wie z . B . Ersatz-Schablonen und Spitzen) können Sie über unsere Service - Hotline bestellen . DE │ AT │ CH   │  69 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 73: Importeur

  Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist . Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www .kompernass .com ■ 70  │   DE │ AT │ CH PGG 15 E4...
 • Seite 74: Original-Konformitätserklärung

  Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten . Angewandte harmonisierte Normen: EN 60745-1:2009/A11:2010 EN 60745-2-6:2010 EN ISO 12100:2010 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 DE │ AT │ CH   │  71 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 75 Typbezeichnung der Maschine: Graviergerät PGG 15 E4 Herstellungsjahr: 01 - 2018 Seriennummer: IAN 300499 Bochum, 03 .01 .2018 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbe- halten . ■ 72  │   DE │ AT │ CH...
 • Seite 76 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Tietojen tila · Informationsstatus Informacijos data · Stand der Informationen: 01 / 2018 · Ident.-No.: PGG15E4-012018-1 IAN 300499...

Inhaltsverzeichnis