Korisnički Priručnik - Bestway FAST SET 57265 Benutzerhandbuch

Vorschau ausblenden

Werbung

1,07m (42") Havuz Merdiveni
Model: #58330
KULLANIM KILAVUZU
Merdiveni kurup kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.
UYARI
Merdiveni sağlam bir zemine yerleştirin.
Merdiveni bir seferde sadece bir kişi kullanabilir.
Merdiven mutlaka üreticinin talimatlarına göre kurulmalıdır. Havuza girip
çıkarken yüzünüz mutlaka merdivene doğru baksın. Havuz dolu
olmadığında veya yetişkin olmadığında merdiveni sabitleyin.
Kimsenin merdiven havuza, havuz kenarına veya başka cisimlerin
üzerine atlamasına izin vermeyin.
Merdiven sadece çocukların başında her an hazır bekleyen bir yetişkin
varsa havuza yerleştirilmelidir.
Havuz kullanıcıları merdivenin bulunduğu bölgeden uzakta yüzmeli ve
oynamalıdırlar. Hiçbir tehlike yaratmayacağı düşünülerek dikkatli
olunmaması halinde merdiven havuz kullanıcılarının yaralanmalarına
neden olabilir.
Kullanmadan önce merdivenin montaj vidalarını, tutma klipslerini ve
keskin kenarları kontrol edin.
Cıvataları izleyerek, çocuklardan uzak tutar.
Bu merdiven yalnızca havuza giriş ve çıkış için kullanılmak üzere
tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın.
Tüm küçük merdiven parçalarını çocukların erişemeyeceği yerde
saklayın. Merdiven bir oyuncak değildir, kullanırken tedbirli olun.
Bakım gerekliliklerinin göz ardı edilmesi, özellikle çocuklar için ciddi
sağlık risklerine yol açabilir.
ÖZELLİKLER
Azami yük kapasitesi: 150kg (330lbs).
1,07m (42") merdiven, 1,07m (42") duvar yüksekliğine ve en fazla
30cm (11,8") duvar genişliğine sahip havuzlar için tasarlanmış ve
üretilmiştir.
1,07m (42") Стълба за Басейн
Модел: #58330
РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Прочетете всички инструкции преди монтажа / използването
на стълбата.
ВНИМАНИЕ
Поставете стълбата върху солидна основа.
Стълбата трябва да се използва само от един човек в даден
момент.
Стълбата трябва да бъде монтирана съгласно инструкциите
на производителя. При влизане/излизане от басейна, винаги
заставайте обърнати с лице към стълбата. Обезопасете
стълбата, когато басейнът не се използва или когато не
присъства възрастно лице.
Никой не трябва никога да прави опити за гмуркане от
стълбата, странично от басейна или от близки предмети.
Стълбата трябва да се поставя в басейна, единствено когато
съществува правилен надзор и присъствие на възрастно
лице.
Потребителите на басейна трябва да плуват и да играят
далеч от района на стълбата. Стълбата може да причини
нараняване на потребителите, ако тя не се счита за
потенциален риск.
Винаги проверявайте винтовете за сглобяване на стълбата и
скобите за закрепване,за отломки или остри ръбове преди
употреба.
Наблюдавайте болтовете и ги дръжте далеч от деца.
Тази стълба е проектирана за да бъде употребявана в
басейн за влизане / излизане. Не използвайте стълбата за
никакви други цели.
Съхранявайте малките компоненти на стълбата далеч от
достъпа на деца. Тази стълба не е играчка, бъдете
внимателни, когато я използвате.
Неспазването на изискваната поддръжка може да доведе до
сериозни рискове за здравето, особено за деца.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Максимално тегло на натоварване: 150kg (330lbs).
Стълбата с размер 1,07m (42'') е произведена и проектирана
за басейни с височина на стената 1,07m (42'') и за басейни с
максимална широчина на стената 30cm (11,8").
Scară de piscină 1,07m (42'')
Model: #58330
MANUALUL UTILIZATORULUI
Citiţi toate instrucţiunile înainte de asamblarea/utilizarea scării.
AVERTISMENT
Amplasaţi scara pe o bază solidă.
Numai o singură persoană trebuie să utilizeze scara o dată.
Scara se va instala conform instrucţiunilor producătorului. Pentru
intrarea/ieşirea din piscină, staţi întotdeauna cu faţa spre scară. Fixați
scara atunci când piscina nu este folosită sau nu există adulți.
Nicio persoană nu trebuie să încerce să sară de pe scară, părţile
laterale ale piscinei sau un obiect din apropiere.
Scara trebuie amplasată în piscină numai sub supravegherea adecvată
şi atentă a adulţilor.
Utilizatorii piscinei trebuie să înoate şi se să joace la distanţă de scară.
Scara poate cauza acestora vătămări dacă nu este considerată un
potenţial pericol.
Verificaţi întotdeauna şuruburile de asamblare şi clemele de fixare
înaintea utilizării.
Monitorizați șuruburile și feriți-le de copii.
Scara se va folosi doar pentru a intra şi a ieşi din piscină. Nu folosiţi
scara în niciun alt scop.
Păstrați piesele mici ale scării departe de îndemâna copiilor. Scara nu
este o jucărie, a se folosi cu atenţie la utilizare.
Ignorarea cerințelor de întreținere poate duce la riscuri serioase de
sănătate, în special pentru copii.
SPECIFICAȚIE
Sarcină maximă: 150kg (330livre).
Scara de 1,07m (42'') este destinată şi fabricată pentru piscine cu pereţi
înalţi de 1,07m (42'') piscine late cu pereți de maxim 30cm (11,8'').
Bazenske ljestve - dužine 1,07m (42")
Model: #58330
KORISNIČKI PRIRUČNIK
Pročitajte sve upute prije sklapanja / korištenja ljestvi.
UPOZORENJE
Postavite ljestve na čvrstu podlogu.
Na ljestvama istovremeno ne stajati više od jedne osobe.
Ljestve morate postaviti prema uputama proizvođača. Licem
morate biti okrenuti prema ljestvama uvijek kada ulazite ili
izlazite iz bazena. Osigurajte ljestve kada ne koristite bazen ili
ako bazen nije pod nadzorom odrasle osobe.
Nije dozvoljeno skakati u bazen s ljestvi, strane bazena ili
obližnjih predmeta.
Postavite ljestve u bazen samo onda kada je uz njih prisutna
odrasla osoba koja će nadgledati bazen.
Osobe u bazenu trebaju plivati ili se igrati podalje od područja u
kojem se nalaze ljestve. Osobe u bazenu trebale bi smatrati
ljestve kao potencijalnu opasnost koja bi im mogla prouzročiti
određene ozljede.
Uvijek provjerite stanje vijaka za sastavljanje ljestvi i kvačica za
učvršćivanje te postojanost krhotine i oštrih rubova prije uporabe
ljestvi.
Provjerite matice i držite ih izvan dosega djece.
Ljestve su namijenjene za ulaženje / izlaženje iz bazena. Ne
koristite ljestve u bilo koju drugu svrhu.
Držite sve manje dijelove ljestvi izvan dosega djece. Ljestve nisu
igračka i stoga budite oprezni prilikom njihove uporabe.
Nepravilno održavanje ljestvi može prouzrokovati nastanak
ozbiljnih opasnosti po zdravlje, a posebice za djecu.
ZNAČAJKE
Najveća nosivost ljestvi: 150kg (330lbs).
Ljestve dužine 1,07m (42") osmišljene su i namijenjene za
bazene čije su bočne stjenke visoke 1,07m (42")i maksimalno
široke 30cm (11,8").
7

Quicklinks ausblenden:

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway FAST SET 57265

Inhaltsverzeichnis