Gebruikershandleiding - Bestway FAST SET 57265 Benutzerhandbuch

Vorschau ausblenden

Werbung

1,07m (42") Zwembadladder
Model: #58330

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Lees alle instructies vooraleer de ladder te monteren/te
gebruiken.
WAARSCHUWING
Plaats de ladder op een stevige ondergrond.
Slechts één persoon kan de ladder tegelijkertijd gebruiken.
De ladder moet volgens de instructies van de fabrikant
geïnstalleerd worden. Bij het in/uitstappen van het zwembad
moet men steeds met het gezicht uitzien op de ladder. Bevestig
de ladder wanneer er niemand in het zwembad is.
Men mag niet duiken van op de ladder, de zijkant van het
zwembad of een object in de buurt van het zwembad.
De ladder mag enkel in het zwembad geplaatst worden wanneer
een volwassene aanwezig en oplettend is.
Gebruikers van het zwembad moeten zwemmen en spelen op
een afstand van het laddergebied. De ladder kan letsels
veroorzaken bij zwembadgebruikers indien deze niet als een
potentieel gevaar wordt beschouwd.
Controleer altijd de laddermontageschroeven en retentieclips,
splinters of andere scherpe randen vóór gebruik.
Controleer de bouten en houd ze op een afstand van kinderen.
Deze ladder is ontworpen om in- of uit het zwembad te stappen.
Gebruik de ladder niet voor andere doeleinden.
Houd alle kleine ladderonderdelen buiten het bereik van
kinderen. De ladder is geen speelgoed, wees voorzichtig bij het
gebruik.
Het negeren van de onderhoudsvereisten kan resulteren in
ernstige gezondheidsrisico's, vooral voor kinderen.
SPECIFICATIE
Maximum draaggewicht: 150kg (330lbs).
De ladder van 1,07m (42") ladder is ontworpen en gemaakt voor
een wandhoogte van 1,07m (42") en voor zwembaden met een
wandbreedte van maximum 30cm (11,8").
1,07m bassinstige
Model: nr.58330
BRUGERVEJLEDNING
Læs hele vejledningen, før stigen samles/bruges.
ADVARSEL
Placer stigen på et fast underlag.
Stigen må kun bruges af én person ad gangen.
Stigen skal monteres som beskrevet i producentens vejledning. Ved
i-/udstigning af bassinet skal man altid vende ind mod stigen. Stigen skal
sikres mod brug, hvis der ikke er nogen i bassinet, eller hvis der ikke er
voksne tilstede.
Ingen må på noget tidspunkt forsøge at dykke fra stigen, bassinkanten eller
genstande i nærheden.
Stigen må kun placeres i bassinet, når der en voksen person tilstede og
holder tæt opsyn.
Bassinbrugerne skal svømme og lege på afstand fra stigen. Stigen kan
anrette personskader på bassinets brugere, hvis den ikke betragtes som et
muligt faremoment.
Kontroller altid stigens samleskruer og holdeclips, og hold øje med splinter og
skarpe kanter før brug.
Hold øje med bolte og hold børn på afstand af dem.
Stigen er kun beregnet til brug, når der trædes i og ud af bassinet. Brug ikke
stigen til noget andet formål.
Hold alle små stigedele ude af børns rækkevidde. Stigen er ikke et legetøj,
vær forsigtig, når den bruges.
Forsømmelse af nødvendigt vedligehold kan medføre alvorlige skader på
helbredet, især for børn.
SPECIFIKATIONER
Maksimum belastning: 150kg.
Stigen på 1,07m er konstrueret og fremstillet til en væghøjde på 1,07m og en
bassinvægsbredde på maksimum 30cm.
Escalera de piscina de 1,07m (42")
Modelo: #58330
MANUAL DE INSTRUCCIONES
Lea todas las instrucciones antes de utilizar la escalera.
ADVERTENCIA
Coloque la escalera sobre una base sólida.
Los usuarios deben usar la escalera de uno en uno.
La escalera debe instalarse según las instrucciones del
fabricante. Colóquese siempre de cara a la escalera al entrar o
salir de la piscina. Guarde la escalera cuando la piscina no esté
en uso o no haya un adulto presente.
No zambullirse desde la escalera, el borde de la piscina o un
objeto cercano.
La escalera solo debe colocarse en la piscina en presencia de
supervisión adulta adecuada y atenta.
Se recomienda nadar y jugar lejos de la zona de la escalera. La
escalera podría causar lesiones a los usuarios de la piscina si no
se la considera como un riesgo potencial.
Compruebe siempre los tornillos y los clips de retención de la
escalera, la presencia de astillas o cualquier borde puntiagudo
antes del uso.
Compruebe los tornillos y manténgalos alejados de los niños.
Esta escalera ha sido diseñada para entrar y salir de la piscina.
No utilice la escalera para usos distintos.
Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.
La escalera no es un juguete, úsela con cuidado.
Ignorar los requisitos de mantenimiento podría comportar graves
riesgos para la salud, especialmente para los niños.
ESPECIFICACIONES
Peso máximo de carga: 150kg (330lbs).
La escalera de 1,07m (42") ha sido diseñada y fabricada para
piscinas con paredes de 1,07m (42") de altura y 30cm (11,8") de
ancho como máximo.
Escada de Piscina 1,07m (42")
Modelo: #58330
MANUAL DO PROPRIETÁRIO
Leia todas as instruções antes de montar / utilizar a escada.
ATENÇÃO
Coloque a escada numa base sólida.
A escada deve ser utilizada apenas por uma pessoa de cada
vez.
A escada deve ser instalada de acordo com as instruções do
fabricante. Quando entrar/sair da piscina, coloque-se sempre
voltado para a escada. Coloque a escada em segurança quando
a piscina não estiver ocupada ou na ausência de adultos.
Ninguém deve tentar, sob forma alguma, mergulhar da escada,
da lateral da piscina ou objecto próximo.
A escada só deve ser colocada na piscina com supervisão
atenta de adultos.
Os utilizadores da piscina devem nadar e brincar afastados da
zona da escada. A escada pode causar ferimentos aos
utilizadores caso não seja considerada como um perigo
potencial.
Verifique sempre os parafusos de fixação e os clips de retenção
da escada, farpas ou qualquer aresta afiada antes de a utilizar.
Monitorize os parafusos e mantenha-os afastados das crianças.
Esta escada foi concebida para ser utilizada na entrada / saída
da piscina. Não utilize a escada para qualquer outra finalidade.
Mantenha todas as partes pequenas da escada longe do
alcance das crianças. A escada não é um brinquedo, utilize-a
com precaução.
Caso ignore as normas de manutenção isso pode resultar em
riscos sérios para a saúde, especialmente para as crianças.
ESPECIFICAÇÕES
Carga máxima: 150kg (330lbs).
A escada de e 1,07m (42") está concebida e fabricada para uma
altura de parede de 1,07m (42") eum máximo de 30cm (11,8") de
espessura da parede das piscinas.
3

Quicklinks ausblenden:

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway FAST SET 57265

Inhaltsverzeichnis