Parkside PDFP 500 B2 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise Originalbetriebsanleitung

Druckluft-farbspritzpistole
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
AIR PAINT SPRAY GUN PDFP 500 B2
AIR PAINT SPRAY GUN
Operation and Safety Notes
Translation of original operation manual
PIŠTOLA ZA BRIZGANJE BARVE
NA STISNJEN ZRAK
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Prevod originalnega navodila za uporabo
DRUCKLUFT-FARBSPRITZPISTOLE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 96898
SURÍTETT LEVEGOS FESTÉKSZÓRÓ PISZTOLY
Kezelési és biztonsági utalások
Az originál használati utasítás fordítása
PNEUMATICKÁ STŘÍKACÍ PISTOLE
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Překlad originálního provozního návodu

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDFP 500 B2

 • Seite 1 AIR PAINT SPRAY GUN PDFP 500 B2 AIR PAINT SPRAY GUN SURÍTETT LEVEGOS FESTÉKSZÓRÓ PISZTOLY Operation and Safety Notes Kezelési és biztonsági utalások Translation of original operation manual Az originál használati utasítás fordítása PIŠTOLA ZA BRIZGANJE BARVE PNEUMATICKÁ STŘÍKACÍ PISTOLE NA STISNJEN ZRAK Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Correct Usage.............................Page 6 Features and Fittings ...........................Page 6 Scope of Delivery ..........................Page 6 Technical Data ............................Page 6 Safety advice ..........................Page 6 Original accessories / attachments ....................Page 7 Safety instructions for fine spray systems ..................Page 7 Initial use HVLP properties ..........................Page 8 Connecting the device ........................Page 8 Preparing the spraying surface ......................Page 8...
 • Seite 6: Introduction

  We congratulate you on the purchase of your new device. You have chosen a high quality product. The instructions for use are part of the product. They 1 Air paint spray gun PDFP 500 B2 contain important information concerning safety, 1 Gravity flow cup use and disposal.
 • Seite 7: Original Accessories / Attachments

  Safety advice DANGER OF INJURY! D o not remove rating plates or labels - they are Never exceed the maximum allowable working safety-relevant parts of the device. air pressure of 3 bar. Use a pressure reducer I f you are inexperienced in the use of this type to set the working air pressure.
 • Seite 8: Initial Use

  Safety advice / Initial use Connecting the device Wear additional personal protective Q equipment such as appropriate protec- tive gloves and protective masks or O perate the product only with cleaned, con- respirators when spraying or handling densate- and oil-free compressed air and never chemicals.
 • Seite 9: Adjusting The Paint Jet

  Initial use / Maintenance and Cleaning Regulating the Q When working with the device you should open quantity of paint the vent When diluting the material, make sure that the Note: The front locking screw is used to limit the spraying material and the dilution are suitable for one another.
 • Seite 10: Service

  Maintenance and Cleaning / Service / Warranty Note: Spare parts not listed (e.g. carbon brushes, some materials of the paint spray gun. This can lead to dangerous reactions. switches) can be ordered through our call centre. ATTENTION! Never immerse the paint spray gun completely in solvent.
 • Seite 11: Disposal

  Type / Machine designation: E nvironmentally damaging chemicals must not be allowed to enter the soil, groundwater or Air paint spray gun PDFP 500 B2 watercourses. C arrying out spraying at the edge of water- Date of manufacture (DOM): 05–2014...
 • Seite 13 Tartalomjegyzék Bevezetés Rendeltetésszerű használat ......................Oldal 14 Felszerelés ............................Oldal 14 A szállítmány tartalma........................Oldal 14 Műszaki adatok ..........................Oldal 14 Biztonsági tudnivalók ......................Oldal 14 Originál tartozékok / - kiegészítő készülékek ..................Oldal 15 Finom szórórendszerekre vonatkozó biztonsági tudnivalók ............Oldal 15 Üzembevétel HVLP-tulajdonságok ..........................Oldal 16 A készülék csatlakoztatása .......................Oldal 16 A beszórni való...
 • Seite 14: Bevezetés

  A használati utasítás ezen termék része. A biztonságra, a használatára és a megsemmisítésre vonatkozó fontos tudnivalókat tartalmazza. A termék 1 sűrített levegős festékszóró pisztoly PDFP 500 B2 használata előtt ismerje meg az összes használati 1 festéktartály és biztonsági tudnivalót. A terméket csak a leírtak 1 festéktartály fedele...
 • Seite 15: Originál Tartozékok / - Kiegészítő Készülékek

  Biztonsági tudnivalók FULLADÁSVESZÉLY! ha fáradt, vagy ha drogok, alkohol Nitrogénnel való munkáknál fulladás- vagy gyógyszerek hatása alatt áll. veszély áll fenn! Ezért csak jól szellőztetet N e távolítson el a készülékről típustáblákat– helyiségekben dolgozzon! azok a készülék biztonsági szempontból rele- SÉRÜLÉSVESZÉLY! váns alkotó...
 • Seite 16: Üzembevétel

  Biztonsági tudnivalók / Üzembevétel Üzembevétel áramot vezető kábelek csatlakoztatása Q és leválasztása által vagy kapcsolók HVLP-tulajdonságok Q kezelése által szikrák jöhetnek létre. Az ilyen gyulladási források a környezet kigyú- lásához vezethetnek. Ez a készülék egy HVLP-rendszerrel (High Volume N e szórjon a készülékkel olyan anya- Low Pressure) rendelkezik.
 • Seite 17: A Beszórni Való Felület Előkészítése

  Üzembevétel A beszórni való felület A festéksugár beállítása Q Q előkészítése A készülék kerek sugárral és széles sugárral tud T akarja le a beszórni való felület környékét szórni. tágasan és alaposan. Ellenkező esetben az összes nem latakart felület beszennyeződhet. B iztosítsa, hogy a beszórni való felület tiszta, száraz és zsírmenetes legyen.
 • Seite 18: Karbantartás És Tisztítás

  Üzembevétel / Karbantartás és tisztítás / Szerviz / Garancia A légmennyiség növelése: Az óra járásával ellentétesen csavarja le a Utalás: A légmennyiség növelése általában a folyadéktartályt a pisztolyról. durvább szórásnál ajánlatos. A C- ábrán látható módon vegye ki a szűrőt C savarja a légmennyiség szabályzót és tisztítsa meg a kefével.
 • Seite 19: Mentesítés

  Alkalmazott összehangolt szabványok jelezni kell. A garanciális idő lejárta után esedékes EN 1953:2013 javítások térítéskötelesek. Típus / A készülék megnevezése: Sűrített levegős festékszóró pisztoly PDFP 500 B2 Szerviz Magyarország Tel.: 0640 102785 Date of manufacture (DOM): 05–2014 e-mail: kompernass@lidl.hu Sorozatszám: IAN 96898...
 • Seite 20: Jótállási Tájékoztató

  Jótállási tájékoztató JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ A termék megnevezése: SŰRÍTETT LEVEGŐS Gyártási szám: 96898 FESTÉKSZÓRÓ PISZTOLY A termék típusa: PDFP 500 B2 A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása: A gyártó cégneve, címe és email címe: A szerviz neve, címe és telefonszáma: KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTR. 21 Szerviz Magyarország / Hornos Ltd.
 • Seite 21 Jótállási tájékoztató a fogyasztó felelős. A jótállási igény érvényesíthetőségének határideje a termék, vagy fődarabjának kicserélése, kijavítása esetén a kicserélt, vagy kijavított termékre, illetve alkatrészre újra kezdődik. 5. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani.
 • Seite 23 Kazalo Uvod Namen uporabe ..........................Stran 24 Oprema .............................. Stran 24 Obseg dobave ..........................Stran 24 Tehnični podatki ..........................Stran 24 Varnostna opozorila ......................Stran 24 Originalna oprema / originalne dodatne naprave ................. Stran 25 Varnostna navodila za fine razpršilne sisteme ................Stran 25 Začetek uporabe Lastnosti HVLP ............................
 • Seite 24: Uvod

  Uvod / Varnostna opozorila Pištola za brizganje barve na igla stisnjen zrak PDFP 500 B2 vzmet ščetka filter Uvod Q notranji navoj (posoda za tekočino) Iskrene čestitke ob nakupu vaše nove naprave. Od- Obseg dobave Q ločili ste se za zelo kakovosten izdelek. To navodilo za uporabo je sestavni del tega izdelka.
 • Seite 25: Originalna Oprema / Originalne Dodatne Naprave

  Varnostna opozorila NEVARNOST utrujeni ali pod vplivom drog, alkoho- ZADUŠITVE! Pri delu z dušikom obsta- la ali zdravil. ja nevarnost zadušitve! Zato delajte samo P loščic z oznako tipa ne odstranite – so varno- v dobro zračenih prostorih! stno relevantni sestavni deli naprave. NEVARNOST POŠKODB! Č...
 • Seite 26: Začetek Uporabe

  Varnostna opozorila / Začetek uporabe Priključitev naprave P ri razprševanju kemikalij ali pri ro- Q kovanju z njimi nosite dodatno osebno zaščitno opremo kot so ustrezne za- I zdelek se sme uporabljati izključno z očišče- ščitne rokavice in zaščitna ali dihalna nim komprimiranim zrakom brez olja in brez maska.
 • Seite 27: Nastavljanje Barvnega Curka

  Začetek uporabe / Vzdrževanje in čiščenje Reguliranje količine barve Q napačnega razredčila nastajajo kepice in po- sledica tega je, da se pištola lahko zamaši. Opozorilo: Sprednji vijak za aretiranje je namenjen Posodo za tekočino v smeri urnega kazalca privijte na pištolo. za omejevanje območja nastavljanja omejevalnega V posodo za tekočino natočite razpršilni...
 • Seite 28: Servis

  Vzdrževanje in čiščenje / Servis / Garancija delov. S tem se zagotovi, da varnost naprav mi materiali brizgalne pištole za barve. Le-to lahko vodi do nevarnih reakcij. ostane ohranjena. POZOR! Brizgalne pištole za barve nikoli ne Napotek: Nadomestne dele, ki tukaj niso navede- položite cele v razredčilo.
 • Seite 29: Odstranjevanje

  O kolju škodljive kemikalije ne smejo prodreti v Pištola za brizganje barve na stisnjen zrak zemljo, podtalnico ali zaiti v vodotoke. B rizgalna dela na robu vodotokov ali na PDFP 500 B2 sosednjih površinah (povodje) zaradi tega niso dovoljena. Date of manufacture (DOM): 05–2014 P ri nakupu barv, lakov itd.
 • Seite 30: Garancijski List

  Garancijski list KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY 080080917 Garancijski list 1. S tem garancijskim listom jamčimo Kompernaß 6. V primeru, da proizvod popravlja nepooblašče- Handels GmbH, da bo izdelek v garancijskem ni servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno zahtevkov iz te garancije.
 • Seite 31 Seznam obsahu Úvod Použití ke stanovenému účelu ......................Strana 32 Vybavení............................Strana 32 Rozsah dodávky ..........................Strana 32 Technické údaje ..........................Strana 32 Bezpečnostní pokyny ......................Strana 32 Originální příslušenství / doplňková zařízení ................Strana 33 Bezpečnostní pokyny pro jemné rozprašovací systémy ............... Strana 33 Uvedení...
 • Seite 32: Úvod

  Blahopřejeme vám ke koupi nového výrobku. Roz- hodli jste se pro kvalitní produkt. Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny 1 pneumatická stříkací pistole PDFP 500 B2 pro bezpečnost, použití a likvidaci. Před použitím 1 pohárek k tečení...
 • Seite 33: Originální Příslušenství / Doplňková Zařízení

  Úvod / Bezpečnostní pokyny NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ! Zařízení nepoužívejte, jste-li unaveni Při práci s dusíkem existuje nebezpečí nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo udušení! Pracujte jen v dostatečně větraných léků. místnostech! N eodstraňte typové štítky – jsou bezpečnost- NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ! něrelevatní součásti zařízení. Nikdy nepřekročte maximálně...
 • Seite 34: Uvedení Do Provozu

  Bezpečnostní pokyny / Uvedení do provozu Připojení zařízení N erozprašujte materiály, u nichž není Q známo, představují-li nebezpečí. Nezná- mé materiály mohou vytvořit ohrožující podmínky. V ýrobek se smí výhradně provozovat s vyčiště- N oste navíc osobní ochranné vybave- ným, stlačeným vzduchem bez kondenzátu a ní, jako jsou ochranné...
 • Seite 35: Nastavení Proudu Barvy

  Uvedení do provozu / Údržba a čistění Regulace množství barvy Q Při zředění dbejte na to, aby se stříkací materiál a ředidlo k sobě hodily. Při použití chybného Upozornění: Přední aretační šroub slouží k tomu, zředění mohou vzniknout hrudky a způsobit ucpání...
 • Seite 36: Servis

  Údržba a čistění / Servis / Záruka POZOR! Celou vstřikovací pistoli nikdy Upozornění: Neuvedené náhradní díly (jako např. neponořujte do ředidla. uhlíkové kartáčky, vypínač) můžete objednat přes Po každém použití stříkejte z pistole ředidlo naše Call centrum. (jen ve volném prostoru–nebezpečí exploze!) popř.
 • Seite 37: Zlikvidování

  S tříkací práce na okrají vodstva nebo přilehlých Značka / Název stoje: ploch (povodí) nejsou proto přípustné. Pneumatická stříkací pistole PDFP 500 B2 D bejte při koupi barev. laků… na jejich ekologickou vhodnost. Date of manufacture (DOM): 05–2014 Sériové...
 • Seite 39 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch ......................Seite 40 Ausstattung ............................Seite 40 Lieferumfang ............................Seite 40 Technische Daten ..........................Seite 40 Sicherheitshinweise .......................Seite 40 Originalzubehör / -zusatzgeräte .......................Seite 41 Sicherheitshinweise für Feinsprühsysteme ..................Seite 41 Inbetriebnahme HVLP-Eigenschaften ..........................Seite 42 Gerät anschließen ..........................Seite 42 Sprühfläche vorbereiten ........................Seite 43 Gerät ein- / ausschalten ........................Seite 43 Farbstrahl einstellen ..........................Seite 43 Farbmenge regulieren ........................Seite 43...
 • Seite 40: Einleitung

  Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen 1 Druckluft-Farbspritzpistole PDFP 500 B2 Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die 1 Fließbecher angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle 1 Deckel für Fließbecher...
 • Seite 41: Originalzubehör / -Zusatzgeräte

  Sicherheitshinweise RÜCKSTOSSKRÄFTE! Mängel aufweisen, darf es auf keinen Fall in Bei hohen Arbeitsdrücken können Rückstosskräfte Betrieb genommen werden. auftreten, die unter Umständen zu Gefährdungen K nicken Sie nicht den Schlauch des Gerätes. durch Dauerbelastung führen können. Andernfalls kann dieser beschädigt werden. ERSTICKUNGSGEFAHR! B itte beachten Sie die Sicherheitshinweise der Beim Arbeiten mit Stickstoff besteht...
 • Seite 42: Hvlp-Eigenschaften

  Sicherheitshinweise / Inbetriebnahme oder ähnlichen Materialien. Leichtflüchtige Gifte, Karzinogene, etc. hervorgerufenen Verlet- verdunstende Lösemittel schaffen eine explosive zungen zu verringern. S prühen Sie niemals ohne montierten Umgebung. S prühen Sie nicht im Bereich von Zünd- Düsenkopf. Die Verwendung eines speziellen quellen wie statischen Elektrizitätsfun- Düseneinsatzes mit dem passenden Düsenkopf ken, offenen Flammen, Zündflammen,...
 • Seite 43: Sprühfläche Vorbereiten

  Inbetriebnahme F arbstrahl einstellen S tellen Sie am Filterdruckminderer der Druck- luftquelle den Arbeitsdruck auf 3 bar ein. Das Gerät verfügt über die Einstellungen Rundstrahl und Breitstrahl. S prühfläche vorbereiten D ecken Sie die Umgebung der Sprühfläche weiträumig und gründlich ab. Alle nicht abge- Rundstrahl Breitstrahl deckten Flächen oder Oberflächen können...
 • Seite 44: Wartung Und Reinigung

  Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung / Service / Garantie Luftmenge erhöhen: S etzen Sie die Feder auf das Ende der Hinweis: Die Erhöhung der Luftmenge ist in der Nadel Regel ratsam bei zu grober Zerstäubung. S chrauben Sie die Hubanschlagschaube D rehen Sie die Luftmengenregulierung durch Drehen im Uhrzeigersinn wieder fest.
 • Seite 45: Entsorgung

  Garantie / Entsorgung E ntsorgung Nur so kann eine kostenlose Einsendung Ihrer Ware gewährleistet werden. Die Verpackung besteht aus umweltfreund- Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fa- lichen Materialien, die Sie über die örtlichen brikationsfehler, nicht aber für Transportschäden, Recyclingstellen entsorgen können.
 • Seite 46: Original-Eg-Konformitätserklärung / Hersteller

  Dokumenten und EG-Richtlinien über- einstimmt: Maschinenrichtlinie (2006 / 42 / EC) angewandte harmonisierte Normen EN 1953:2013 Typ / Gerätebezeichnung: Druckluft-Farbspritzpistole PDFP 500 B2 Herstellungsjahr: 05–2014 Seriennummer: IAN 96898 Bochum, 31.05.2014 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 47 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY Last Information Update · Információk állása · Stanje informacij · Stav informací · Stand der Informationen: 05 / 2014 · Ident.-No.: PDFP500B2052014-HU / SI / CZ IAN 96898...

Inhaltsverzeichnis