Parkside PDFP 500 B2 Originalbetriebsanleitung

Druckluft-farbspritzpistole
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PNEUMATIC PAINT SPRAY GUN PDFP 500 B2
PNEUMATIC PAINT SPRAY GUN
Translation of the original instructions
PIŠTOLA ZA BRIZGANJE BARVE NA
STISNJEN ZRAK
Prevod originalnega navodila za uporabo
NEUMATICKÁ STRIEKACIA PIŠTOĽ
Preklad originálneho návodu na obsluhu
IAN 275684
SŰRÍTETT LEVEGŐS FESTÉKSZÓRÓ
PISZTOLY
Az originál használati utasítás fordítása
PNEUMATICKÁ STŘÍKACÍ PISTOLE
Překlad originálního provozního návodu
DRUCKLUFT-FARBSPRITZPISTOLE
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PDFP 500 B2

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDFP 500 B2

 • Seite 1 PNEUMATIC PAINT SPRAY GUN PDFP 500 B2 PNEUMATIC PAINT SPRAY GUN SŰRÍTETT LEVEGŐS FESTÉKSZÓRÓ Translation of the original instructions PISZTOLY Az originál használati utasítás fordítása PIŠTOLA ZA BRIZGANJE BARVE NA PNEUMATICKÁ STŘÍKACÍ PISTOLE Překlad originálního provozního návodu STISNJEN ZRAK Prevod originalnega navodila za uporabo NEUMATICKÁ...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Importer ............8 Translation of the original Conformity Declaration ..... . 8 PDFP 500 B2...
 • Seite 5: Introduction

  This compressed air-powered appliance is designed solely for the application/spraying of solvent-based Package contents and water-soluble paints, glazes, foundation, clear 1 pneumatic paint spray gun PDFP 500 B2 varnishes, vehicle paints, stains, wood preserva- 1 flow cup tives, pesticides, oils and disinfectants. The appli- 1 flow cup lid...
 • Seite 6: Safety Information

  In this way, you avoid uncontrollable thrashing about of the supply hose or kickback. ■ Use suitable body protection equipment to protect yourself. Wear a mask with an active carbon filter and safety goggles! PDFP 500 B2...
 • Seite 7: Safety Instructions For Fine Spray Systems

  In the event of a chemical penetration of poor adhesion properties. If, however, the the skin, seek medical assistance immediately. working pressure is too low, the paint will not be adequately dispersed. This leads to wavy surfaces and droplets. PDFP 500 B2...
 • Seite 8: Preparing The Surface

  10 cm from the spray surface. Switching on: ♦ To switch on, pull the trigger and keep it pressed in. Switching off: ♦ To stop working, simply release the trigger PDFP 500 B2...
 • Seite 9: Adjusting The Airflow

  Oil all moving parts from time to time. to dangerous reactions. ♦ After cleaning the needle, the thread and seal must be lightly greased with a suitable lubricant. ♦ Do not use any silicon-based lubricants. ♦ Store compressed-air appliances only in dry rooms. PDFP 500 B2...
 • Seite 10: Disposal

  Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to charge. PDFP 500 B2...
 • Seite 11: Service

  flow cups) can be ordered via our EN 1953:2013 service hotline. Type designation of machine: Service Great Britain Pneumatic paint spray gun PDFP 500 B2 Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk Year of manufacture: 02 - 2016 IAN 275684...
 • Seite 12 Importőr ............16 Az eredeti megfelelőségi nyilatkozat fordítása ..... . . 16 PDFP 500 B2...
 • Seite 13: Bevezető

  és fertőtlenítőszerek felhordására / porlasztá- A csomag tartalma sára használható. A készülék nem használható 1 sűrített levegős festékszóró pisztoly PDFP 500 B2 diszperziós és latex-festékek, lúgok, savtartalmú 1 festékpohár bevonóanyagok, szemcsés és szilárdanyag-tartalmú szóróanyagok, valamint nehezen szórható és nehe- 1 festékpohár fedele...
 • Seite 14: Biztonsági Utasítások

  és ne hagyjon rajta festék- vagy és visszaütését. oldószer-tároló edényeket, kendőket és más ■ Személyes védelmére használjon megfelelő éghető anyagokat. Lehetséges öngyulladás- testvédő eszközt. Viseljen aktívszén-szűrős veszély. Folyamatosan tartson készenlétben légzésvédőt és védőszemüveget. működőképes tűzoltó- / oltókészüléket. PDFP 500 B2...
 • Seite 15: Üzembe Helyezés

  Állítsa be 3 bar munkanyomást a sűrítettlevegő- ket, vagy a szóróanyag gyártói utasításait, forrás nyomáscsökkentőjén. ideértve a személyi védőfelszerelés viselésére vonatkozó előírásokat is. A gyártói információ- kat követve csökkenthatő a tűz, valamint mérgek, rákkeltő anyagok, stb. által okozott sérülések. PDFP 500 B2...
 • Seite 16: A Szórásfelület Előkészítése

  óramutató járásával ellentétes irányba. Bekapcsolás: Festékmennyiség csökkentése: ♦ A bekapcsoláshoz nyomja meg a ravaszt és ♦ Forgassa el az ütköző löketszabályozó csavart tartsa lenyomva. az óra járásával megegyező irányba. Kikapcsolás: ♦ Az üzem befejezéséhez engedje el a ravaszt PDFP 500 B2...
 • Seite 17: Levegőmennyiség Szabályozása

  Ez veszélyes reakció- kissé le kell kezelni zsírral. kat idézhet elő. ♦ Ne használjon szilikont tartalmazó tisztítószert. FIGYELEM! ♦ A pneumatikus készülék csak száraz helyiség- ben tárolható. ► A festékszóró pisztolyt soha ne merítse teljesen az oldószerbe. PDFP 500 B2...
 • Seite 18: Ártalmatlanítás

  és ■ Festékek, lakkok… vásárlása során ügyeljen hiányosságokat a kicsomagolás után azonnal, de arra, hogy környezetbarátak legyenek. legkésőbb két nappal a vásárlás napja után jelez- ze. A garanciaidő lejárta után esedékes javítások díjkötelesek. PDFP 500 B2...
 • Seite 19: Szerviz

  (mint pl. tű, rugó, festékpohár) ügyfélszolgá- lati forródrótunkon keresztül rendelheti meg. EN 1953:2013 Szerviz Magyarország A gép típusmegjelölése: Tel.: 0640 102785 Sűrített levegős festékszóró pisztoly PDFP 500 B2 E-Mail: kompernass@lidl.hu Gyártási év: 02-2016 IAN 275684 Sorozatszám: IAN 275684 Importőr KOMPERNASS HANDELS GMBH Bochum, 2016.02.01.
 • Seite 20 Prevod izvirne izjave o skladnosti ........24 PDFP 500 B2...
 • Seite 21: Uvod

  PIŠTOLA ZA BRIZGANJE BARVE Oprema nastavek za odzračevanje NA STISNJEN ZRAK pokrov lončka za dotok PDFP 500 B2 lonček za dotok omejevalni vijak (za regulacijo količine barve) Uvod gumb za okrogli/ploski curek Čestitamo vam ob nakupu nove naprave. Odločili priključek stisnjenega zraka ste se za kakovosten izdelek.
 • Seite 22: Varnostni Napotki

  POŠKODBE! ■ Če nimate izkušenj z ravnanjem s to napravo, ► Kot vira energije nikoli ne uporabljajte kisika bo najbolje, da opravite izobraževalni program ali drugih gorljivih plinov. o njeni nenevarni uporabi. PDFP 500 B2...
 • Seite 23: Originalni Pribor/Dodatne Naprave

  šečemu curku. Če bi pršeči curek prodrl skozi nanje in varno uporabo vira stisnjenega zraka, še kožo, nemudoma poiščite zdravniško pomoč. posebej pa navodila za pripravo barv. Brizgani material lahko prodre v kožo in s tem v vaše telo tudi skozi rokavice. PDFP 500 B2...
 • Seite 24: Priprava Površine Za Pršenje

  Brizgalno pištolo za barvanje vedno ohranjajte na enaki razdalji do objekta. Idealna razdalja Povečanje količine barve: za brizganje znaša pribl. 15 cm. ♦ Zavrtite omejevalni vijak v nasprotni smeri ♦ Vsakokrat pravilno nastavitev ugotovite na pod- urnega kazalca. lagi preizkusa. PDFP 500 B2...
 • Seite 25: Določanje Količine Zraka

  Iglo znova vstavite v brizgalno pištolo za barvanje. ♦ Namestite vzmet na konec igle ♦ Znova privijte omejevalni vijak z obračanjem v smeri urnega kazalca ♦ Odvijte lonček za dotok v nasprotni smeri urnega kazalca s pištole. PDFP 500 B2...
 • Seite 26: Odstranjevanje Med Odpadke

  Pri nakupu barv, lakov... bodite pozorni na (garancijski list, račun). njihovo okoljsko primernost. 11. Ta garancija proizvajalca ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti proda- jalca za napake na blagu. Prodajalec: Lidl d.o.o.k.d., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda PDFP 500 B2...
 • Seite 27: Servis

  EN 1953:2013 Servis Slovenija Tel.: 080080917 Oznaka tipa stroja: E-Mail: kompernass@lidl.si Pištola za brizganje barve na stisnjen zrak IAN 275684 PDFP 500 B2 Leto izdelave: 02 - 2016 Uvoznik Serijska številka: IAN 275684 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 Bochum, 1.2.2016...
 • Seite 28 Překlad originálu prohlášení o shodě ....... 32 PDFP 500 B2...
 • Seite 29: Úvod

  ředitelných Rozsah dodávky laků, lazur, základních nátěrů, čirých laků, krycích 1 pneumatická stříkací pistole PDFP 500 B2 nátěrů na vozidla, mořidel, prostředků na ochranu 1 vytlačovací nádobka dřeva, pesticidů, olejů a dezinfekčních prostředků.
 • Seite 30: Bezpečnostní Pokyny

  Tak předejdete nekontrolova- ným pohybům resp. zpětnému rázu napájecí hadice. ■ Pro svou vlastní osobní ochranu používejte vhod- né osobní ochranné prostředky. Noste ochranu dýchacích cest s aktivním uhlím a ochranné brýle. PDFP 500 B2...
 • Seite 31: Bezpečnostní Pokyny Pro Jemné Rozprašovací Systémy

  že proud rozprašovaného prostředku pronikne se zdroje stlačeného vzduchu a speciální pokyny kůží, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. pro přípravu barev. Rozprašovaný materiál může i přes rukavici pro- niknout do pokožky a dostat se do Vašeho těla. PDFP 500 B2...
 • Seite 32: Příprava Stříkané Plochy

  15 cm. ♦ Otáčejte zdvihovým dorazovým šroubem ♦ Vhodné nastavení vyzkoušejte. ve směru hodinových ručiček. ♦ Nezapínejte ani nevypínejte přístroj nad postři- kovanou plochou, ale spusťte a ukončete postřik cca 10 cm mimo postřikovanou plochou. PDFP 500 B2...
 • Seite 33: Regulace Množství Vzduchu

  Občas naolejujte všechny pohyblivé části. barvy. Toto může vést k nebezpečným reakcím. ♦ Po vyčištění jehly se závit a těsnění musí lehce namazat tukem. ♦ Nepoužívejte maziva obsahující silikon. ♦ Pneumatické přístroje uchovávejte pouze v su- chých prostorách. PDFP 500 B2...
 • Seite 34: Likvidace

  To platí i pro vyměněné a opravené součásti. Poškození nebo vady vyskytující se již při nákupu výrobku je nutno oznámit ihned po vybalení, avšak nejpozději do dvou dnů od data nákupu. Po uplynutí záruční doby podléhají veškeré opravy zpoplatnění. PDFP 500 B2...
 • Seite 35: Servis

  Použité harmonizované normy: nat prostřednictvím našeho call centra. EN 1953:2013 Servis Česko Tel.: 800143873 Typové označení stroje: E-Mail: kompernass@lidl.cz Pneumatická stříkací pistole PDFP 500 B2 IAN 275684 Rok výroby: 02 - 2016 Sériové číslo: IAN 275684 Dovozce KOMPERNASS HANDELS GMBH Bochum, 01.02.2016 BURGSTRASSE 21...
 • Seite 36 Dovozca ............40 Preklad originálneho vyhlásenia o zhode ......41 PDFP 500 B2...
 • Seite 37: Úvod

  PNEUMATICKÁ STRIEKACIA Noste vždy ochranné rukavice. PIŠTOĽ PDFP 500 B2 Úvod Vybavenie Srdečne vám gratulujeme ku kúpe tohto nového odvetrávanie prístroja. Touto kúpou ste sa rozhodli pre výrobok veko pretláčacej nádobky vysokej kvality. Návod na obsluhu je súčasťou tohto pretláčacia nádobka výrobku.
 • Seite 38: Bezpečnostné Pokyny

  Neodstraňujte žiadne typové štítky - sú bezpeč- nostnou súčasťou prístroja. VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO PORANENIA! ■ Ak nemáte dostatok skúseností s prístrojom, mali by ste absolvovať školenie o bezpečnom ► Ako zdroj energie nikdy nepoužívajte kyslík zaobchádzaní. alebo iné horľavé plyny. PDFP 500 B2...
 • Seite 39: Originálne Príslušenstvo/Prídavné Zariadenia

  Takéto zdroje iskier môže viesť k vhodnou hlavou dýzy znižuje pravdepodobnosť zapáleniu okolia. preniknutia vysokotlakového rozprašovaného ■ Nestriekajte materiály, u ktorých nie je známe, prúdu cez pokožku a vniknutiu jedov do tela. či predstavujú isté nebezpečenstvo. Neznáme materiály môžu vytvárať nebezpečné podmienky. PDFP 500 B2...
 • Seite 40: Uvedenie Do Prevádzky

  Zablokovanie sa vykoná automaticky. ♦ Na zapnutie stlačte páčku spúšte a držte ju ♦ Na regulačnom ventile filtra zdroja stlačeného stlačenú. vzduchu nastavte pracovný tlak na 3 bary. Vypnutie: ♦ Na ukončenie prevádzky opäť pustite páčku spúšte PDFP 500 B2...
 • Seite 41: Nastavenie Prúdu Farby

  , pretože môže dochádzať k chemickým reakciám s niektorými materiálmi striekacej pištole na farbu. Môže to viesť k ne- bezpečným reakciám. POZOR! ► Striekaciu pištoľ na farbu nikdy nepokladajte celú do rozpúšťadla. PDFP 500 B2...
 • Seite 42: Likvidácia

  ♦ Z času na čas naolejujte všetky pohyblivé časti. ♦ Po vyčistení ihly závit a tesnenie musíte ľahko natrieť tukom. ♦ Nepoužívajte mastiace prostriedky s obsahom silikónu. ♦ Prístroje na stlačený vzduch skladujte len v suchých priestoroch. PDFP 500 B2...
 • Seite 43: Záruka

  KOMPERNASS HANDELS GMBH vybalení, najneskôr však do dvoch dní od dátumu BURGSTRASSE 21 zakúpenia. Po uplynutí záručnej lehoty sú prípadné 44867 BOCHUM opravy vykonané za poplatok. GERMANY www. kompernass. com PDFP 500 B2...
 • Seite 44: Preklad Originálneho Vyhlásenia O Zhode

  Smernica o strojových zariadeniach (2006 / 42 / EC) Použité harmonizované normy: EN 1953:2013 Typové označenie stroja: Pneumatická striekacia pištoľ PDFP 500 B2 Rok výroby: 02 ‒ 2016 Sériové číslo: IAN 275684 Bochum, 01. 02. 2016 Semi Uguzlu – manažér kvality –...
 • Seite 45 PDFP 500 B2...
 • Seite 46 Original-Konformitätserklärung ........51 PDFP 500 B2...
 • Seite 47: Einleitung

  Inneres Schraubgewinde (Fließbecher) Das druckluftbetriebene Gerät ist nur bestimmt zum Auftragen / Zerstäuben von lösemittelhaltigen und Lieferumfang wasserverdünnbaren Lackfarben, Lasuren, Grun- 1 Druckluft-Farbspritzpistole PDFP 500 B2 dierungen, Klarlacken, Kraftfahrzeug-Decklacken, 1 Fließbecher Beizen, Holzschutzmitteln, Pflanzenschutzmitteln, Ölen 1 Deckel für Fließbecher und Desinfektionsmitteln. Das Gerät ist nicht geeignet 1 Reinigungsbürste...
 • Seite 48: Sicherheitshinweise

  Gase als Energiequelle. ■ Entfernen Sie keine Typenschilder - sie sind sicherheitsrelevante Bestandteile des Gerätes. ■ Wenn Sie im Umgang mit dem Gerät unerfah- ren sind, sollten Sie sich über den gefahrlosen Umgang schulen lassen. PDFP 500 B2...
 • Seite 49: Originalzubehör / -Zusatzgeräte

  Umgebung führen. vermindert die Wahrscheinlichkeit, dass ein ■ Versprühen Sie keine Materialien bei denen Hochdruckstrahl die Haut durchdringt und Gifte nicht bekannt ist, ob sie eine Gefahr darstellen. in den Körper einspritzt. Unbekannte Materialien können gefährdende Bedingungen schaffen. PDFP 500 B2...
 • Seite 50: Inbetriebnahme

  Stellen Sie am Filterdruckminderer der Druckluft- quelle den Arbeitsdruck auf 3 bar ein. Einschalten: ♦ Drücken Sie zum Einschalten den Abzughebel und halten Sie ihn gedrückt. Ausschalten: ♦ Lassen Sie zum Beenden des Betriebs den Abzughebel wieder los. PDFP 500 B2...
 • Seite 51: Farbstrahl Einstellen

  Tragen Sie bei Reinigungsarbeiten geeignete ♦ Drehen Sie die Hubanschlagschraube Schutzhandschuhe. Uhrzeigersinn. ■ Verwenden Sie keine kohlenwasserstoffhalti- gen Halogen-Lösungsmittel wie Trichlormethyl, Ethylchlorid usw., da sie chemische Reaktionen mit einigen Materialien der Farbspritzpistole eingehen. Dies kann zu gefährlichen Reaktionen führen. PDFP 500 B2...
 • Seite 52: Entsorgung

  Stecken Sie den Filter wieder in die Pistole (siehe Abbildung C) und schrauben Sie den Fließbecher im Uhrzeigersinn auf dieser fest. ♦ Zum Rostschutz können Sie nach der Reinigung Nähmaschinenöl durchspritzen. ♦ Ölen Sie alle beweglichen Teile von Zeit zu Zeit. PDFP 500 B2...
 • Seite 53: Garantie

  Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallen- E-Mail: kompernass@lidl.ch de Reparaturen sind kostenpflichtig. IAN 275684 Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com PDFP 500 B2...
 • Seite 54: Original-Konformitätserklärung

  Dokumenten und EG-Richtlinien übereinstimmt: Maschinenrichtlinie (2006 / 42 / EC) Angewandte harmonisierte Normen: EN 1953:2013 Typbezeichnung der Maschine: Druckluft-Farbspritzpistole PDFP 500 B2 Herstellungsjahr: 02 - 2016 Seriennummer: IAN 275684 Bochum, 01.02.2016 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten.
 • Seite 55 PDFP 500 B2...
 • Seite 56 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Információk állása · Stanje informacij Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 02 / 2016 · Ident.-No.: PDFP500B2-022016-1 IAN 275684...

Inhaltsverzeichnis