Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PBK 4 A1 Originalbetriebsanleitung

Benzin-kombigerät 4 in 1
Vorschau ausblenden

Werbung

4-IN-1 PETROL MULTI-TOOL PBK 4 A1
BENZYNOWE URZĄDZENIE
WIELOFUNKCYJNE 4-W-1
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Przeczytać uważnie przed rozpoczęciem używania
urządzenia!
BENZIN-KOMBIGERÄT 4 IN 1
Originalbetriebsanleitung
Vor dem Gebrauch der Maschine sorgfältig lesen!
IAN 331365_1907
BENZININIS KOMBINUOTAS
PRIETAISAS „KETURI VIENAME"
Naudojimo instrukcija
Prašome atidžiai perskaityti prieš naudojantis įrenginiu!

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PBK 4 A1

 • Seite 1 4-IN-1 PETROL MULTI-TOOL PBK 4 A1 BENZYNOWE URZĄDZENIE BENZININIS KOMBINUOTAS WIELOFUNKCYJNE 4-W-1 PRIETAISAS „KETURI VIENAME“ Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Naudojimo instrukcija Przeczytać uważnie przed rozpoczęciem używania Prašome atidžiai perskaityti prieš naudojantis įrenginiu! urządzenia! BENZIN-KOMBIGERÄT 4 IN 1 Originalbetriebsanleitung Vor dem Gebrauch der Maschine sorgfältig lesen!
 • Seite 2 Przed przeczytaniem proszę rozłożyć obie strony z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš skaitydami atsiverskite abu lapus su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die beiden Seiten mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 3 5a 5...
 • Seite 6: Inhaltsverzeichnis

  Paliwo i olej ......... . .12 PL  │  1 ■ PBK 4 A1...
 • Seite 7: Wstęp

  BENZYNOWE URZĄDZENIE Wyposażenie Zespół napędowy PBK 4 A1-1 WIELOFUNKCYJNE 4 W 1 PBK 4 A1 Blokada włączania Włącznik/wyłącznik Wstęp Ucho do pasa do przenoszenia Gratulujemy zakupu nowego urządzenia. Wybrany produkt charakte- 4 śruby mocujące ryzuje się wysoką jakością. Instrukcja obsługi stanowi część niniejszego Uchwyt okrągły...
 • Seite 8: Zakres Dostawy

  Odstęp zębów: 24 mm (zwana dalej nożycami do żywopłotów) Masa 1 nasadka do cięcia gałęzi PBK 4 A1-4 (zwana dalej piłą do gałęzi) (w stanie gotowości do pracy): ok. 2,24 kg 1 nasadka kosiarka żyłkowa/nóż tnący PBK 4 A1-2 Nasadka do obcinania gałęzi: PBK 4 A1-4 1 nasadka przedłużająca...
 • Seite 9: Objaśnienie Stosowanych Tabliczek Ostrzegawczych

  3. Pociągnąć dźwignię ssania PULL = 4,622 m/s Niepewność pomiarów K = 1,5 m/s Drgania na tylnym uchwycie: wartość emisji drgań 4. Pociągnąć linkę rozruchową PULL = 7,708 m/s Niepewność pomiarów K = 1,5 m/s │  ■ 4  PBK 4 A1...
 • Seite 10 Ostrożnie! Niebezpieczeństwo zranienia obracającym się nożem tnącym! Trzymać z dala dłonie i stopy! Ostrożnie - benzyna jest bardzo łatwopalna! Niebezpieczeństwo wybuchu! Nie rozlewać paliwa! Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych wyłączyć urządzenie i odłączyć wtyk świecy zapłonowej! PL  │  5 ■ PBK 4 A1...
 • Seite 11: Wskazówki Bezpieczeństwa

  Uwaga na napowietrzne przewody energetyczne. niedozwolonymi przeróbkami. d) Należy zrezygnować z posługiwania się nożycami do żywopłotów, g) Używać zawsze obu rąk, jeśli nożyce są wyposażone w dwa uchwyty. gdy w pobliżu znajdują się inne osoby, w szczególności dzieci. │  ■ 6  PBK 4 A1...
 • Seite 12: Uzupełniające Wskazówki Bezpieczeństwa Do Nożyc Do Żywopłotów

  ■ Przed odłożeniem odczekać na całkowite unieruchomienie. ■ Urządzenia z uszkodzonym wyłącznikiem należy natychmiast napra- wiać, by nie dopuścić do szkód i obrażeń. PL  │  7 ■ PBK 4 A1...
 • Seite 13: Środki Ostrożności Przeciwko Odbiciu Narzędzia

  ■ Przed uruchomieniem silnika upewnić się, czy szpulka z żyłką nie ma kontaktu z żadną przeszkodą. ■ Urządzenie można stosować dopiero po zapoznaniu się z jego obsługą. Rys. A │  ■ 8  PBK 4 A1...
 • Seite 14: Wskazówki Bezpieczeństwa Do Pracy Z Nożem Tnącym

  ■ Ze względów bezpieczeństwa w przypadku uszkodzenia zbiornika doprowadzić do powstania bezpośredniego niebezpieczeństwa dla paliwa oraz korka zbiornika paliwa należy zawsze wymienić je na użytkownika. nowe. PL  │  9 ■ PBK 4 A1...
 • Seite 15: Przed Uruchomieniem

  łańcucha do otworu prowadnicy . Jednocześnie przełożyć łańcuch tnący przez koło łańcuchowe ♦ Naprężyć teraz łańcuch (patrz rozdz. „Naprężanie i kontrola łańcucha“). ♦ Zamontować ponownie osłonę koła łańcuchowego i lekko dokręcić nakrętkę │  ■ 10  PBK 4 A1...
 • Seite 16: Demontaż Łańcucha

  . Na nożu znajduje się osłona (patrz rys. 2a). ■ Zdemontować osłonę przed rozpoczęciem pracy, a po jej zakończe- UWAGA! niu – zamontować ją ponownie. ■ Nasadki przedłużającej/wysięgnika nie używać wraz z 3-zębo- wym nożem tnącym/nasadką kosiarki żyłkowej! PL  │  11 ■ PBK 4 A1...
 • Seite 17: Montaż/Wymiana Szpulki Z Żyłką

  Teraz szybko pociągnąć linkę rozruchową Urządzenie powinno uruchomić się po 1-2 pociągnięciach linki. Jeżeli urządzenie nie uruchamia się po 6 pociągnięciach linki, powtórzyć czynności 1 – 7 z rozdziału „Uruchamianie zimnego silnika”. │  ■ 12  PBK 4 A1...
 • Seite 18: Praca Z Nożycami Do Żywopłotów

  Może to spowodować uszkodzenie samochodów, domów i okien. Nosić okulary ochronne! Zablokowanie urządzenia Jeśli dojdzie do zablokowania się urządzenia, należy wyłączyć nie- zwłocznie silnik. Przed ponownym uruchomieniem kosy usunąć z niej trawę i zarośla. PL  │  13 ■ PBK 4 A1...
 • Seite 19: Bezpieczna Praca

  8.) Połączyć ponownie obie połówki obudowy, aż się wyraźnie zatrzasną. 9.) Nadmiar żyłki przyciąć do około 13 cm. Zmniejsza to obciążenie silni- ka podczas rozruchu i rozgrzewania. 10.) Zamontować ponownie szpulkę z żyłką (patrz rozdział „Montaż/ wymiana szpulki z żyłką”). │  ■ 14  PBK 4 A1...
 • Seite 20: Przechowywanie I Transport

  . Patrz rozdział „Paliwo i olej”. by wcisnąć smar płynny do obudowy przekładni. Transport ♦ Po napełnieniu przekładni zamknąć ponownie otwór śrubą ■ Jeśli konieczne jest przetransportowanie urządzenia, należy opróżnić w sposób opisany w rozdziale „Przechowywanie“. zbiornik paliwa PL  │  15 ■ PBK 4 A1...
 • Seite 21: Rozwiązywanie Problemów

  Numer artykułu ■ Numer identyfikacyjny urządzenia Aktualne ceny i zdjęcia można znaleźć na stronie www.kompernass.com WSKAZÓWKA ■ Niewymienione tutaj części zamienne (np. szpulka z żyłką, żyłka tną- ca) można zamówić za pośrednictwem naszej infolinii serwisowej. │  ■ 16  PBK 4 A1...
 • Seite 22: Utylizacja

  123456. wraz z dowodem zakupu (paragonem) oraz krótkim opisem wady i daty jej wystąpienia. Jeżeli wada jest objęta naszą gwarancją, otrzymasz z powrotem naprawio- ny lub nowy produkt. PL  │  17 ■ PBK 4 A1...
 • Seite 23: Serwis

  EN ISO 10517: 2019 EN ISO 11680-1: 2011 EN ISO 14982:2009 EN 50581:2012 Typ /nazwa urządzenia: Benzynowe urządzenie wielofunkcyjne 4 w 1 PBK 4 A1 Rok produkcji: 10 - 2019 Numer seryjny: IAN 331365_1907 Bochum, dnia 16.10.2019 Semi Uguzlu - dyrektor ds. jakości - Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w ramach procesu udoskonalania urządzenia.
 • Seite 24 Degalai ir alyva........12 LT  │  19 ■ PBK 4 A1...
 • Seite 25: Įžanga

  įtaisyta pavara ir pirmyn bei atgal judančiais tiese išdėstytais ašmenimis. Degalų siurblys „Primer“ ĮSPĖJIMAS! Oro filtro dėžės dangtis ► Gyvatvorių žirkles draudžiama naudoti vaikams. Gyvatvorių žirklių įranga PBK 4 A1-3 Rankena Stiebinis genėtuvas Atblokavimo/užblokavimo įtaisas Šis įrankis skirtas medžių šakoms genėti. Pavaros korpusas 3-dantis pjovimo diskas/pjovimo galvutė...
 • Seite 26: Tiekiamas Rinkinys

  Pjūvio srities ilgis: apie 425 mm Atstumas tarp dantukų: 24 mm 1 variklio blokas 1 gyvatvorių žirklių įranga PBK 4 A1-3 (toliau vadinama „gyvatvorių žirklės“) Svoris 1 stiebinio genėtuvo įranga PBK 4 A1-4 (toliau vadinama „stiebinis genėtuvas“) (parengus naudoti): apie 2,24 kg 1 pjovimo galvutės su lynu/pjovimo disko įranga PBK 4 A1-2...
 • Seite 27: Naudojamų Informacinių Ženklų Paaiškinimas

  = 4,622 m/s CHO KE Patraukite oro sklendės svirtį Neapibrėžtis K = 1,5 m/s Galinės rankenos vibracija: Vibracijos intensyvumo vertė = 7,708 m/s 6x paspauskite degalų siurblį („Primer“) Neapibrėžtis K = 1,5 m/s │ ■ 22   LT PBK 4 A1...
 • Seite 28 Atsargiai – benzinas ypač lengvai užsidega! Sprogimo pavojus! Neišpilkite degalų! Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus išjunkite įrankį ir nutraukite uždegimo žvakės kištuką! Dėmesio! Pavojus uždusti! Atsargiai! Nuodingi CO (anglies monoksido) garai! Nenaudokite įrankio uždarose patalpose! LT  │  23 ■ PBK 4 A1...
 • Seite 29: Saugos Nurodymai

  Rekomenduojame mūvėti abiem rankomis. tvirtas pirštines, avėti neslystančius batus ir užsidėti apsauginius akinius. h) Kas kartą apžiūrėkite aplinką ir atkreipkite dėmesį į galimus pavojus, kurių galite neišgirsti dėl gyvatvorių žirklių skleidžiamo triukšmo. │ ■ 24   LT PBK 4 A1...
 • Seite 30: Gyvatvorių Žirklių Naudojimo Papildomi Saugos Nurodymai

  Jei įrankiu netyčia paliestumėte kokį nors kietą daiktą, nedelsdami išjun- ■ Niekada nenaudokite gyvatvorių žirklių su apgadintais arba nesurinktais kite variklį ir apžiūrėkite, ar įrankis neapgadintas. apsauginiais įtaisais. ■ Po 30 darbo minučių padarykite bent valandos trukmės pertrauką. LT  │  25 ■ PBK 4 A1...
 • Seite 31: Atatrankos Padedančios Išvengti Atsargumo Priemonės

  Jei su įrankiu dar nesusipažinote, pasimokykite jį valdyti esant išjungtam varikliui. ■ Nelieskite išmetimo vamzdžio. ■ Nenaudokite įrankio, jei vartojote alkoholio ar narkotikų. ■ Įrankį visada tvirtai laikykite abiem rankomis. Nykščiu ir pirštais apka- binkite rankenas. │ ■ 26   LT PBK 4 A1...
 • Seite 32: Pjovimo Diskų Naudojimo Saugos Nurodymai

  Atleidus droselinį reguliatorių, pjovimo diskas kurį laiką dar sukasi. Dar ■ Mūvėkite apsaugines pirštines. besisukantis pjovimo diskas gali įpjauti jums arba aplinkui stovintiems žmonėms. Prieš kaip nors tvarkydami pjovimo diską išjunkite variklį ir įsitikinkite, kad pjovimo diskas sustojo. LT  │  27 ■ PBK 4 A1...
 • Seite 33: Prieš Pradedant Naudoti

  Įkabinkite nešimo diržą į nešimo ąselę pjūklo juostą ir pjovimo grandinę įtempimas ir patikrinimas“). Vadovaukitės šiais nurodymai atvirkštine ♦ Nešimo diržą pritaikykite pagal savo ūgį – įkabinus diržą nešimo seka. ąselė turi būti klubo aukštyje. │ ■ 28   LT PBK 4 A1...
 • Seite 34: Pjovimo Grandinės Įtempimas Ir Patikrinimas

  įrangą! NURODYMAS ► Ilginamąją įrangą/strypą naudokite, kai dirbant reikia pasiekti aukščiau. ♦ Ilginamąją įrangą/strypą surinkite tarp variklio bloko ir gyvatvorių žirklių/stiebinio genėtuvo. Jie surenkami taip pat, kaip pirmiau aprašyti priedai. LT  │  29 ■ PBK 4 A1...
 • Seite 35: Pjovimo Galvutės Su Lynu Surinkimas/Pakeitimas

  šinimo. Dabar paleidimo lyną staigiai patraukite. Patraukus 1 ar 2 kartus įrankis turėtų pasileisti. Jei patraukus 6 kartus įrankis vis dar nepa- leidžiamas, pakartokite 1–7 veiksmus, aprašytus skirsnyje „Šalto variklio paleidimas”. │ ■ 30   LT PBK 4 A1...
 • Seite 36: Gyvatvorių Žirklių Naudojimas

  šie gali sužaloti žmones ar gyvūnus arba apgadinti automo- bilius, namus, pvz., langus. Užsidėkite apsauginius akinius! Įstrigimas Jei pjaunamasis įtaisas užsiblokavo, nedelsdami išjunkite variklį. Prieš vėl naudodami įrankį pašalinkite iš jo žolę ir krūmokšnius. LT  │  31 ■ PBK 4 A1...
 • Seite 37: Saugus Naudojimas

  8. Vėl sujunkite abi dėžutės puses, kol jos aiškiai užsifiksuos. 9. Nupjaukite per ilgą lyną, patrumpindami maždaug iki 13 cm. Tai sumažina apkrovą paleidžiant ir pašildant variklį. 10. Vėl surinkite pjovimo galvutę su lynu (žr. skyrių „Pjovimo galvutės su lynu surinkimas/pakeitimas“). │ ■ 32   LT PBK 4 A1...
 • Seite 38: Laikymas Nenaudojant Ir Gabenimas

  . Žr. skirsnį „Degalai ir alyva“. skysto transmisinio tepalo į pavaros korpusą. Gabenimas ♦ Sutepę pavarą, tepimo angą vėl uždenkite varžtu ■ Jei įrankį norite gabenti, ištuštinkite benzino bakelį , kaip paaiškinta skirsnyje „Laikymas nenaudojant“. LT  │  33 ■ PBK 4 A1...
 • Seite 39: Gedimų Diagnostika

  Įrankio gaminio numeris ■ Įrankio identifikavimo numeris Galiojančias kainas ir informaciją rasite svetainėje www.kompernass.com NURODYMAS ■ Neišvardytų atsarginių dalių (pvz., pjovimo galvutę su lynu, pjovimo lyną) galite užsisakyti paskambinę mūsų klientų aptarnavimo tarnybos karštąja linija. │ ■ 34   LT PBK 4 A1...
 • Seite 40: Šalinimas

  (IAN) 123456 galėsite atverti savo naudojimo laiką. instrukciją. Jei trūkumui taikoma mūsų garantija, jums grąžinsime sutaisytą arba pristatysime naują gaminį. Sutaisius ar pakeitus gaminį, garantijos teikimo laikotarpis nepratęsiamas. LT  │  35 ■ PBK 4 A1...
 • Seite 41: Klientų Aptarnavimas

  EN ISO 11806-1: 2011 EN ISO 10517: 2019 EN ISO 11680-1: 2011 EN ISO 14982:2009 EN 50581:2012 Tipas/įrankio pavadinimas: Benzininis kombinuotas prietaisas „Keturi viename“ PBK 4 A1 Pagaminimo metai: 2019-10 Serijos numeris: IAN 331365_1907 Bochumas, 2019-10-16 Semi Uguzlu – Kokybės vadybininkas –...
 • Seite 42 Treibstoff und Öl ........48 DE │ AT │ CH  │  37 ■ PBK 4 A1...
 • Seite 43: Einleitung

  BENZIN-KOMBIGERÄT 4 IN 1 Ausstattung Motoreinheit PBK 4 A1-1 PBK 4 A1 Einschaltsperre Einleitung Ein-/ Ausschalter Trageöse Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich 4 x Befestigungsschrauben damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Betriebsanleitung ist Rundgriff...
 • Seite 44: Lieferumfang

  24 mm Lieferumfang Gewicht 1 Motoreinheit (betriebsbereit): ca. 2,24 kg 1 Heckenscherenvorsatz PBK 4 A1-3 (nachfolgend Heckenschere genannt) Hochentaster: PBK 4 A1-4 1 Hochentastervorsatz PBK 4 A1-4 (nachfolgend Hochentaster genannt) Gewicht (betriebsbereit): ca. 1,6 kg 1 Fadenspulen-/ Schnittmesservorsatz PBK 4 A1-2 Öltank empfohlene Füllmenge: 140 cm...
 • Seite 45: Erläuterung Der Verwendeten Hinweisschilder

  = 4,622 m/s 4. Startseilzug ziehen PULL Unsicherheit K = 1,5 m/s Vibration am hinteren Griff: Schwingungsemissionswert CHO KE Choke-Hebel ziehen = 7,708 m/s Unsicherheit K = 1,5 m/s │  DE │ AT │ CH ■ 40  PBK 4 A1...
 • Seite 46 Vorsicht! Verletzungsgefahr durch drehendes Schnittmesser! Hände und Füße fernhalten! Vorsicht – Benzin ist extrem leicht entzündlich! Explosionsgefahr! Keinen Kraftstoff verschütten! Vor Wartungsarbeiten Gerät abstellen und Zündkerzenstecker abziehen! Achtung! Erstickungsgefahr! DE │ AT │ CH  │  41 ■ PBK 4 A1...
 • Seite 47: Sicherheitshinweise

  Stellen Sie immer sicher, dass alle Griffe und Sicherheitseinrichtungen zu tragen. beim Gebrauch der Heckenschere angebaut sind. Versuchen Sie nie- mals, eine unvollständige Heckenschere oder eine mit nicht zulässigem Umbau zu benutzen. │  DE │ AT │ CH ■ 42  PBK 4 A1...
 • Seite 48: Ergänzende Sicherheitshinweise Für Heckenscheren

  Achten Sie immer auf einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit es ablegen. das Gleichgewicht. Verwenden Sie den im Lieferumfang enthaltenen Tragegurt, um das Gewicht gleichmäßig auf den Körper zu verteilen. DE │ AT │ CH  │  43 ■ PBK 4 A1...
 • Seite 49: Vorsichtsmaßnahmen Gegen Rückschlag

  Bevor Sie den Motor anlassen, vergewissern Sie sich, dass die Faden- spule mit keinem Hindernis in Berührung kommt. ■ Benutzen Sie das Gerät erst, wenn Sie sich mit diesem vertraut fühlen. Abb. A │  DE │ AT │ CH ■ 44  PBK 4 A1...
 • Seite 50: Arbeitssicherheitshinweise Für Schnittmesser

  Benzindämpfe verflüchtigt haben. der Betriebsanleitung empfohlenen Schneidwerkzeuge oder Zubehöre ■ Aus Sicherheitsgründen sind Benzintank und Tankverschlüsse bei kann eine persönliche Verletzungsgefahr für Sie bedeuten. Beschädigung auszutauschen. DE │ AT │ CH  │  45 ■ PBK 4 A1...
 • Seite 51: Vor Der Inbetriebnahme

  Ziehen Sie an dem roten Gurtstück, falls Sie das Gerät schnell ablegen ♦ Spannen Sie jetzt die Sägekette (siehe Kapitel „Sägekette span- müssen. nen und prüfen“). ♦ Kettenradabdeckung wieder aufsetzen und Mutter leicht anziehen. │  DE │ AT │ CH ■ 46  PBK 4 A1...
 • Seite 52: Sägekette Demontieren

  (siehe Abb. 2a). ■ Den Verlängerungsvorsatz/Ausleger nicht in Kombination mit ■ Entfernen Sie die Sicherung vor Arbeitsbeginn und bringen Sie diese dem 3-Zahn-Schnittmesser-/Fadenspulenvorsatz verwenden! nach dem Arbeiten wieder an. DE │ AT │ CH  │  47 ■ PBK 4 A1...
 • Seite 53: Fadenspule Montieren/Ersetzen

  Sie den Tragegurt abnehmen. nach 1–2 Zügen starten. Falls das Gerät nach 6 Zügen immer noch nicht startet, wiederholen Sie die Schritte 1-7 unter „Starten bei kaltem Motor”. │  DE │ AT │ CH ■ 48  PBK 4 A1...
 • Seite 54: Arbeiten Mit Der Heckenschere

  Beschädigungen an Autos, Häusern und Fenstern führen. Schutzbrille tragen! Verklemmen Sollte das Schneidwerkzeug blockieren, stellen Sie unverzüglich den Motor ab. Befreien Sie das Gerät von Gras und Gestrüpp, bevor Sie es erneut in Betrieb nehmen. DE │ AT │ CH  │  49 ■ PBK 4 A1...
 • Seite 55: Sicheres Arbeiten

  9.) Überschüssigen Faden auf etwa 13 cm zurückschneiden. Das verringert die Belastung auf den Motor während des Startens und Aufwärmens. 10.) Fadenspule wieder montieren (siehe Kapitel „Fadenspule montieren/ ersetzen“). │  DE │ AT │ CH ■ 50  PBK 4 A1...
 • Seite 56: Lagerung Und Transport

  Nach dem Befüllen des Getriebes schließen Sie die Schmieröffnung ■ Wenn Sie das Gerät transportieren möchten, entleeren Sie den Benzin- wieder mit der Schraube tank wie im Abschnitt „Lagerung“ erklärt. DE │ AT │ CH  │  51 ■ PBK 4 A1...
 • Seite 57: Fehlersuche

  Artikelnummer des Gerätes ■ Ident-Nummer des Gerätes Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.kompernass.com HINWEIS ■ Nicht aufgeführte Ersatzteile (wie z. B. Fadenspule, Schnittfaden) können Sie über unsere Service-Hotline bestellen. │  DE │ AT │ CH ■ 52  PBK 4 A1...
 • Seite 58: Entsorgung

  öffnen. Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das repa- rierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum. DE │ AT │ CH  │  53 ■ PBK 4 A1...
 • Seite 59: Service

  44867 BOCHUM EN ISO 11680-1: 2011 DEUTSCHLAND EN ISO 14982:2009 www.kompernass.com EN 50581:2012 Typ/Gerätebezeichnung: Benzin-Kombigerät 4 in 1 PBK 4 A1 Herstellungsjahr: 10 - 2019 Seriennummer: IAN 331365_1907 Bochum, 16.10.2019 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 60 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stan informacji · Informacijos data · Stand der Informationen: 11 / 2019 · Ident.-No.: PBK4A1-102019-1 IAN 331365_1907...