Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PAS 3.6 A1 Originalbetriebsanleitung

Cordless screwdriver
Vorschau ausblenden

Werbung

CORDLESS SCREWDRIVER PAS 3.6 A1
CORDLESS SCREWDRIVER
Operation and Safety Notes
Translation of original operation manual
AКУМУЛАТОРНА ОТВЕРТКА
Инструкции за обслужване и безопасност
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация
AKKUSCHRAUBER
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 74287
ŞURUBELNIŢĂ ELECTRICĂ
Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă
Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PAS 3.6 A1

 • Seite 1 CORDLESS SCREWDRIVER PAS 3.6 A1 CORDLESS SCREWDRIVER ŞURUBELNIŢĂ ELECTRICĂ Operation and Safety Notes Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă Translation of original operation manual Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale AКУМУЛАТОРНА ОТВЕРТКА ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ Инструкции за обслужване и безопасност Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди да прочетете отворете страницата с фигурите и след това се запознайте с всички функции на...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Intended purpose ......................Page 6 Equipment Components ....................Page 6 Included items ........................Page 6 Technical Data ........................Page 7 General safety advice for electrical power tools 1. Workplace safety ......................Page 7 2. Electrical safety ......................Page 8 3. Personal safety ......................Page 8 4.
 • Seite 6: Introduction

  Use the appliance only as described 1 Cordless screwdriver PAS 3.6 A1 and only for the purposes indicated. The device is 1 Battery charger PAS 3.6 A1 - 1 not intended for commercial use. Any other uses, and 1 Carry case...
 • Seite 7: Technical Data

  Technical Data Q note: If you wish to make an accurate assessment of the vibration loads experienced during a particular PAS 3.6 A1 cordless screwdriver: period of working, you should also take into account Rated voltage: 3.6 V the intervening periods of time when the device is Rechargeable battery switched off or is running but is not actually in use.
 • Seite 8: Electrical Safety

  General safety advice for electrical power tools Electrical safety Wear personal protective equipment and always wear a) The mains plug on the device must match safety glasses. The wearing of the mains socket. The plug must not personal protective equipment such as dust be modified in any way.
 • Seite 9: Use And Handling Of The Cordless Electrical Power Tool

  General safety advice for electrical power tools tool that can no longer be switched on and off battery unit. There is the danger of fire if other is dangerous and must be repaired. types of rechargeable battery units are used. Pull the mains plug out of the socket b) Only the rechargeable battery units and / or remove the rechargeable bat-...
 • Seite 10: Original Ancillaries / Accessories

  General safety advice for electrical … / Before first use / Preparing the tool for use Starting the charging process: Be prepared for high reaction torques as they may cause kickback. C onnect the Battery charger to a 230 V ~ The inserted tool may 50 Hz mains socket.
 • Seite 11: Switching On / Off The Led Lights

  Preparing the tool for use / Maintenance and cleaning / Service / Warranty Service Anticlockwise: Q S lide the direction of rotation switch to the Have your device right. repaired at the service centre or by P ress the ON / OFF switch .
 • Seite 12: Disposal

  Defective or worn out rechargeable batteries must Type / Appliance Designation: be recycled according to Directive 2006 / 66 / EC. Cordless screwdriver PAS 3.6 A1 Dispose of batteries and appliances over the existing collection facilities. Date of manufacture (DOM): 05–2012...
 • Seite 13 Cuprins Introducere Utilizare conform scopului .................... Pagina 14 Dotare ..........................Pagina 14 Pachet de livrare ......................Pagina 15 Date tehnice ........................Pagina 15 Indicaţii generale de siguranţă pentru uneltele electrice 1. Siguranţa la locul de muncă ..................Pagina 15 2. Siguranţă electrică ....................Pagina 16 3.
 • Seite 14: Introducere

  Miliamper / Amper / Amper oră A / Ah menajer! Curent continuu (Tipul de curent şi tensiune) Şurubelniţă electrică PAS 3.6 A1 comerciale. Orice altă utilizare sau modificare a aparatului este considerată ca o utilizare ¬necores- punzătoare scopului şi reprezintă pericole conside- Introducere Q rabile de accidente.
 • Seite 15: Pachet De Livrare

  1 Şurubelniţă electrică PAS 3.6 A1 surare normat în EN 60745 şi poate fi utilizat pen- 1 Aparat de încărcat PAS 3.6 A1 - 1 tru compararea aparatelor. 1 Geantă Nivelul de oscilaţii se va modifica conform utilizării 26 bit-uri x 25 mm uneltei electrice şi poate depăşi în unele cazuri...
 • Seite 16: Siguranţă Electrică

  Indicaţii generale de siguranţă pentru uneltele electrice 3. Siguranţa persoanelor Ţineţi copii şi alte persoane la distanţă atunci când, lucraţi cu unealta electrică. Atunci când a) Fiţi întotdeauna atent, aveţi grijă la ceea ce faceţi şi procedaţi raţional în atenţia vă este distrasă puteţi pierde controlul timpul lucrului cu unealta electrică.
 • Seite 17: Utilizarea Şi Deservirea Uneltei Electrice

  Indicaţii generale de siguranţă pentru uneltele electrice de aspirare a prafului poate reduce periclita- uneltelor electrice în alte scopuri decât cele rea prin praf. prevăzute poate crea situaţii periculoase. 4. utilizarea şi deservirea 5. utilizarea şi deservirea uneltei electrice uneltei cu acumulator a) nu suprasolicitaţi aparatul.
 • Seite 18: Indicaţii De Siguranţă Pentru Maşina De Înşurubat Cu Acumulator

  Indicaţii generale … / Înainte de punerea în funcţiune / Punere în funcţiune Indicaţii de siguranţă Înainte de punerea în funcţiune Q pentru maşina de înşurubat cu acumulator Încărcare acumulator aparat Q (vezi fig. D) A siguraţi piesa de lucru. O piesă de lucru Indicaţie: Acumulatorul este livrat în stare parţial fixată...
 • Seite 19: Comutare Direcţie De Rotaţie

  Punere în funcţiune / Curăţare şi întreţinere / Service / Garanţie Curăţare şi întreţinere Oprire: Q P entru oprirea aparatului eliberaţi întrerupătorul PERICOL DE ELEC- PORNIT- / OPRIT TROCuTARE! Înainte de efectuarea lucrărilor de curăţare scoateţi aparat de încărcat din priză. Comutare direcţie de rotaţie Q Maşina de înşurubat cu acumulator nu necesită...
 • Seite 20: Înlăturare

  Garanţie / Înlăturare din cauza transportului, piese de uzură sau deterio- Vă puteţi informa cu privire la posibilităţie de înlătu- rarea pieselor sensibile, ca de ex.: întrerupătoare sau rare ale uneltelor electrice defecte / acumulatoarelor acumulatoare. Produsul este destinat numai uzului la administraţia dvs.
 • Seite 21: Declaraţie De Conformitate / Producător

  EN55014-2/A2:2008 EN60335-1:2002+A11,A1:04+A12, A2:06+A13:08+A14:10 EN60335-2-29:2004+A2:10 EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN61000-3-3:2008 Tip / Denumire aparat: Şurubelniţă electrică PAS 3.6 A1 An de producţie: 05–2012 număr serie: IAn 74287 Bochum, 31.05.2012 Semi Uguzlu - Manager de calitate - Ne rezervăm dreptul la modificări în sensul dezvol-...
 • Seite 23 Съдържание Увод Употреба по предназначение................Cтраница 24 Оборудване ......................Cтраница 24 Доставен пакет ...................... Cтраница 25 Технически данни ....................Cтраница 25 Общи инструкции за безопасност при работа с електроуреди ....................Cтраница 25 1. Работно място-безопасност ................Cтраница 26 2. Електрическа безопасност ................Cтраница 26 3.
 • Seite 24: Увод

  битовите отпадъци Постоянен ток (ток и вид напрежение) Акумулаторна отвертка ластите на приложение, посочени тук. Продуктът PAS 3.6 A1 не е годен за професионална употреба. Всяка друга употреба или промяна на машината се счита за противоречаща на условията за ползване Увод...
 • Seite 25: Доставен Пакет

  = 0,781 m / s h, D 1 Акумулаторна отвертка PAS 3.6 A1 Нестабилност K = 1,5 m / s 1 Зарядно устройство PAS 3.6 A1 - 1 1 Куфарче Нивото на вибраци- 26 Накрайници x 25 mm ите, посочено в настоящите указания, е измерено...
 • Seite 26: Работно Място-Безопасност

  Общи инструкции за безопасност при работа с електроуреди 1. Работно място-безопасност повишават риска от токов удар. д) Ако работите с електроуред на от- a) Поддържайте работното място чисто крито, използвайте само удължаващи и добре осветено. Безпорядъкът и лошо- кабели, разрешени за условия на от- крито.
 • Seite 27: Употреба И Обслужване На Електроуреда

  Общи инструкции за безопасност при работа с електроуреди д) Избягвайте необичайното положение по начин, който пречи на правилното на тялото. Погрижете се за стабилна функциониране на уреда. Преди стойка и по всяко време пазете рав- употреба дайте повредените части новесие. Така ще можете да контролирате на...
 • Seite 28: Сервиз

  Общи инструкции за безопасност при … / Преди пристъпване към употреба ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ лице, което ги наблюдава и им дава напът- ЕКСПЛОЗИЯ! Никога не преза- ствия как да използват уреда. Децата трябва реждайте незарядни батерии! да бъдат контролирани, за да се гарантира, че...
 • Seite 29: Смяна На Битове / Винтови Накрайници

  Преди пристъпване към … / Употреба / Поддръжка и почистване / Сервиз Смяна на битове / винтови LED-лампи включване - / Q Q накрайници изключване Поставяне: Включване: П оставете бита директно в патронника на Н атиснете Шалтера за ВКЛ / ИЗКЛ на LED- уреда...
 • Seite 30: Гаранция

  Сервиз / Гаранция / Изхвърляне на уреда Подмяната на щепсела или електрическия кабел Сервизно обслужване България следва да се извършва единствено Тел.: 00800 1114920 от производителя на уреда или от e-мейл: kompernass@lidl.bg негов сервиз. Така се гарантира, че ще IAn 74287 се...
 • Seite 31: Декларация За Съответствие / Производител

  EN55014-2/A2:2008 EN60335-1:2002+A11,A1:04+A12, A2:06+A13:08+A14:10 EN60335-2-29:2004+A2:10 EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN61000-3-3:2008 Тип / Обозначение на продукта: Акумулаторна отвертка PAS 3.6 A1 Година на производство: 05–2012 Сериен номер: IAn 74287 Bochum, 31.05.2012 Semi Uguzlu - Мениджър по качеството - Запазваме си правото на технически промени с цел усъвършенстване на уреда.
 • Seite 33 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς.................Σελίδα 34 Εξοπλισμός ........................Σελίδα 34 Περιεχόμενα παράδοσης ....................Σελίδα 35 Τεχνικά δεδομένα ......................Σελίδα 35 Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία ..Σελίδα 35 1. Θέση εργασίας-ασφάλεια ..................Σελίδα 36 2. Ηλεκτρική ασφάλεια ....................Σελίδα 36 3. Ασφάλεια ατόμων ......................Σελίδα 36 4.
 • Seite 34: Εισαγωγή

  μέσα στα οικιακά απορρίμματα! Συνεχές ρεύμα (Είδος τάσης και ρεύματος) Επαναφορτιζομενο κατσαβιδι Χρήση σύμφωνη με Q PAS 3.6 A1 τους κανονισμούς Η συσκευή είναι κατάλληλη για βίδωμα σε ξύλο, Εισαγωγή Q πλαστικό και μέταλλο. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται και για τα αναφερόμενα...
 • Seite 35: Περιεχόμενα Παράδοσης

  Βίδωμα: Τιμή εκπομπής δονήσεων = 0,781 m / s 1 Επαναφορτιζομενο κατσαβιδι PAS 3.6 A1 Ανασφάλεια K = 1,5 m / s 1 Φορτιστής PAS 3.6 A1 - 1 1 Βαλιτσάκι μεταφοράς 26 Κεφαλές x 25 mm Η αναφερόμενη στις...
 • Seite 36: Θέση Εργασίας-Ασφάλεια

  Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο Ο ορος που χρησιμοποιειται στις υποδειξεις ασφαλειας δ) για άλλο λόγο, για να μεταφέ- „ηλεκτρονικο εργαλειο“ αναφερεται σε ηλεκτρικα ερ- ρετε τη συσκευή, για να την γαλεια που λειτουργουν με το δικτυο (με καλωδιο αναρτήσετε...
 • Seite 37: Ασφαλής Λειτουργία Και Χρήση Ηλεκτρονικών Συσκευών

  Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία γ) Αποφεύγετε την αθέλητη θέση σε λει- εργαλείο που δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να τουργία. Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτ ρικό απενεργοποιηθεί είναι επικίνδυνο και θα πρέπει εργαλείο είναι απενεργοποιημένο προ- να επιδιορθωθεί. γ) τού...
 • Seite 38: Χρήση Και Χειρισμός Εργαλείου Με Συσσωρευτή

  Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία 5. Χρήση και χειρισμός Υποδείξεις ασφάλειας εργαλείου με συσσωρευτή επαναφορτιζόμενου τρυπανοκατσάβιδου α) Φορτίστε τις μπαταρίες μόνο μέσα σε συσκευές φόρτισης, τις οποίες προτείνει Α σφαλίστε το τεμάχιο επεξεργασίας. Το ο κατασκευαστής. Σε ό,τι αφορά σε μία τεμάχιο...
 • Seite 39: Γνήσια Εξαρτήματα / Συμπληρωματικές Συσκευές

  Γενικές υποδείξεις … / Πριν από την θέση σε λειτουργία / Θέση σε λειτουργία Γνήσια εξαρτήματα / Q Αφαίρεση: συμπληρωματικές συσκευές Α φαιρέστε την κεφαλή από την υποδοχή εργαλείου Χ ρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα και συμπληρωματικές συσκευές οι οποίες Θέση σε λειτουργία Q αναφέρονται...
 • Seite 40: Υποδείξεις Και Τρικ

  Θέση σε λειτουργία / Συντήρηση και καθαρισμός / Σέρβις / Εγγύηση Απενεργοποίηση: αυτό μπορεί να διασφαλιστεί το γεγονός ότι δι- Α φήστε ελεύθερο το διακόπτη ΕΝΤΟΣ / ΕΚΤΟΣ ατηρείται το επίπεδο ασφάλειας της συσκευής. των λυχνιών LED Υποδείξεις και τρικ Εγγύηση...
 • Seite 41: Απόρριψη

  πρέπει να ανακυκλώνονται σύμφωνα με την Κατευ- θυντήρια γραμμή 2006 / 66 / ΕC. Επιστρέψετε τον Τύπος / Περιγραφή συσκευής: συσσωρευτή και / ή τη συσκευή μέσω των προσφε- Επαναφορτιζομενο κατσαβιδι PAS 3.6 A1 ρόμενων σημείων συγκέντρωσης. Date of manufacture (DOM): 05–2012 Αριθμός σειράς: IAn 74287 Μπορείτε...
 • Seite 43 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch ..................Seite 44 Ausstattung ........................Seite 44 Lieferumfang ........................Seite 44 Technische Daten ......................Seite 45 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ....................Seite 45 2. Elektrische Sicherheit ....................Seite 46 3. Sicherheit von Personen ....................Seite 46 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..........Seite 47 5.
 • Seite 44: Einleitung

  Metall bestimmt. Benutzen Sie das Gerät nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatz- 1 Akkuschrauber PAS 3.6 A1 bereiche. Das Gerät ist nicht für den gewerblichen 1 Ladegerät PAS 3.6 A1 - 1 Einsatz bestimmt. Jede andere Verwendung oder 1 Tragekoffer 44 DE/AT/CH...
 • Seite 45: Technische Daten

  Wert liegen. Die Schwingungsbelastung könnte unterschätzt werden, wenn das Elektrowerk- zeug regelmäßig in solcher Weise verwendet wird. Technische Daten Hinweis: Für eine genaue Abschätzung der PAS 3.6 A1 Akkuschrauber: Schwingungsbelastung während eines bestimmten Nennspannung: 3,6 V Arbeitszeitraumes sollten auch die Zeiten berücksichtigt...
 • Seite 46: Elektrische Sicherheit

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 3. Sicherheit von Personen Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benut- zung des Elektrowerkzeugs a) Seien Sie stets aufmerksam, achten Sie fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle darauf, was Sie tun und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elek- über das Gerät verlieren.
 • Seite 47: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge g) Wenn Staubabsaug- und -auffangein- werkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklem- richtungen montiert werden können, men sich weniger und sind leichter zu führen. vergewissern Sie sich, dass diese g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, angeschlossen sind und richtig ver- Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw.
 • Seite 48: Service

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge / Vor der Inbetriebnahme 6. Service Originalzubehör / -zusatzgeräte a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von B enutzen Sie nur Zubehör und Zusatz- qualifiziertem Fachpersonal und nur geräte, die in der Gebrauchsanweisung mit Original-Ersatzteilen reparieren. angegeben sind. Der Gebrauch anderer Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit als in der Bedienungsanleitung empfohlener des Elektrowerkzeugs erhalten bleibt.
 • Seite 49: Inbetriebnahme

  Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung / Service / Garantie Inbetriebnahme Tipps und Tricks Akkuschrauber ein- / ausschalten S chraub-Bits sind mit ihren Maßen und der Form gekennzeichnet. Falls Sie sich unsicher Einschalten: sind probieren Sie immer zuerst aus, ob das Bit D rücken Sie zur Inbetriebnahme des Gerätes den ohne Spiel im Schraubkopf sitzt.
 • Seite 50: Garantie Entsorgung

  Garantie / Entsorgung Ihrer Servicestelle telefonisch in Verbindung. nur so kann eine kostenlose Einsendung Service Schweiz Ihrer Ware gewährleistet werden. Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fa- E-Mail: kompernass@lidl.ch brikationsfehler, nicht aber für Transportschäden, Verschleißteile oder für Beschädigungen an zer- IAn 74287 brechlichen Teilen, z.
 • Seite 51: Konformitätserklärung / Hersteller

  EN60745-1:2009, EN60745-2-2/A12:2009 EN62233:2008, EN55014-1/A1:2009 EN55014-2/A2:2008 EN60335-1:2002+A11,A1:04+A12, A2:06+A13:08+A14:10 EN60335-2-29:2004+A2:10 EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN61000-3-3:2008 Typ / Gerätebezeichnung: Akkuschrauber PAS 3.6 A1 Herstellungsjahr: 05–2012 Seriennummer: IAn 74287 Bochum, 31.05.2012 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten. DE/AT/CH...
 • Seite 52 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum © by ORFGEN Marketing Last Information Update · Versiunea informaţiilor Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 05 / 2012 · Ident.-No.: PAS3.6A1052012-7 IAN 74287...