Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PRM 1200 A1 Originalbetriebsanleitung

Elektro-rasenmäher
Vorschau ausblenden

Werbung

ELECTRIC LAWNMOWER PRM 1200 A1
ELEKTRISCHE GAZONMAAIER
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
IAN 311034
ELEKTRO-RASENMÄHER
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Kapitel

loading

  Andere Handbücher für Parkside PRM 1200 A1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PRM 1200 A1

 • Seite 1 ELECTRIC LAWNMOWER PRM 1200 A1 ELEKTRO-RASENMÄHER ELEKTRISCHE GAZONMAAIER Originalbetriebsanleitung Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing IAN 311034...
 • Seite 2 Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Pagina DE / AT / CH...
 • Seite 3 11 9...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Inhoud Inleiding Inleiding ........4 Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van Gebruik ........4 uw nieuw apparaat. Daarmee hebt u voor Algemene beschrijving ....5 een hoogwaardig apparaat gekozen. Omvang van de levering....5 Dit apparaat werd tijdens de productie Overzicht ........5 op kwaliteit gecontroleerd en aan een Functiebeschrijving ......
 • Seite 5: Algemene Beschrijving

  Technische gegevens 2 Vleugelmoeren 3 Onderste hoofdligger 4 Grasvangzak Elektrische 5 Wielen grasmaaier ....PRM 1200 A1 6 Behuizing van de grasmaaier Opnamevermogen van de motor . 1200 W 7 Stootbescherming Netspanning ... 220V-240V~, 50 Hz 8 Snoerhouder Onbelast toerental (n ) ....
 • Seite 6: Veiligheidsvoorschriften

  Veiligheidsvoorschriften Geluidsdrukniveau ) ......86 dB(A); K = 3 dB Deze paragraaf behandelt de fun- Geluidsvermogensniveau (L damentele veiligheidsinstructies bj gemeten ..91,8 dB(A); K = 2,56 dB het werk met de elektrische gras- gewaarborgd ......95 dB(A) maaier. Trilling aan de handgreep ) ........
 • Seite 7: Symbolen In De Gebruiksaanwijzing

  Opgelet! ernstige verwondingen ver- oorzaken. Om lichamelj ke Naloop van het mes van de grasmaaier. letsels en materiële schade te vermj den, leest u de on- voorwaardelj k volgende vei- Draag oog- en gehoorbe- scherming. ligheidsinstructies en neemt u ze in acht en maakt u zich Vermelding van het geluids- goed met alle bedieningson- niveau L...
 • Seite 8 • Maak nooit gebruik van het ap- • Gebruik enkel reserveonderde- paraat terwjl andere mensen, len en toebehoren, die door de in het bjzonder kinderen, en fabrikant geleverd en aanbe- huisdieren in de buurt zjn. volen worden. Het gebruik van •...
 • Seite 9 van beschadiging of sljtage. standigheden, in een vochtige Als de kabel bj gebruik bescha- omgeving of op een nat gazon. digd wordt, moet hj onmiddel- Werk uitsluitend bj daglicht of ljk worden afgekoppeld van bj een goede verlichting. het stroomnet. RAAK DE KABEL •...
 • Seite 10 het apparaat weer op de grond Gebruik uw apparaat niet voor neergezet wordt. doeleinden, waarvoor het niet • Werk nooit zonder grasvang- bestemd is. zak of stootbescherming. Houd • Gebruik het apparaat niet in u altjd op een veilige afstand de nabjheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
 • Seite 11 is een onmiddelljke controle vervormingen. Vervang omwille nodig. van de veiligheid versleten of - zoek naar beschadigingen; beschadigde onderdelen. Wees - laat de noodzakeljke repara- bj de instelling van de messen ties van beschadigde onder- uiterst voorzichtig, opdat uw delen uitvoeren; vingers niet tussen de roterende - zorg ervoor dat alle moeren, messen en vaststaande onder-...
 • Seite 12: Montage

  Current Device) met een uitscha- ven (14) en de vleugelmoeren kelstroom van niet meer dan 30 (2) aan de onderste hoofdligger mA aan. (3). • Vermjd lichameljk contact met Er zijn twee posities mogelijk. geaarde onderdelen (bjvoor- 4. Klik de snoerhouders ( 8) op beeld metalen omheiningen, de hoofdligger (3) en aan de...
 • Seite 13: Bediening

  Bediening 1. Leg de grasmaaier op zijn zi- jkant. Grasvangzak aanhaken/ 2. Grijp de wielas aan beide kant- afnemen en vast. 3. Trek gelijkmatig aan de as en 1. Om de grasvangzak (4) vast laat de as in de gewenste positie te haken, tilt u de stootbescher- vastklikken.
 • Seite 14: Werken Met De Grasmaaier

  Na het uitschakelen van het ap- Schakel na het werk en voor het paraat draait het mes nog enkele transport het apparaat uit, trek de seconden lang. Raak het draaiende netstekker uit en wacht de stilstand mes niet aan. Er bestaat gevaar van het mes af.
 • Seite 15: Mes Uitwisselen

  • Smeer van tjd tot tjd de wielen met • Laat de motor afkoelen voordat u het olie in. apparaat in gesloten ruimten wegzet. • Controleer de grasmaaier telkens vóór • Omhul het apparaat niet met nylonzak- gebruik op klaarbljkeljke tekortkomin- ken, omdat er vochtigheid zou kunnen gen, zoals losse, versleten of beschadig- ontstaan.
 • Seite 16: Reserveonderdelen/Accessoires

  Reserveonderdelen/Accessoires Reserveonderdelen en accessoires verkrijgt u op www.grizzly-service.eu Indien u geen Internet hebt, neem dan telefonisch contact op met het Service-Center (zie „Service-Center“ pagina 19). Hou de onderstaande bestelnummers klaar. Pos. Gebruiks- Benaming Artikel-Nr. aanwijzing Reservemes 13700204 (Identiicatie van de fabrikant: GD65BX.00.03.X1.03.X) Grasvangmand 91104095...
 • Seite 17: Opsporing Van Fouten

  Opsporing van fouten Mogeljke Probleem Oplossing van de fout oorzaak Stopcontact, snoer, leiding, stekker nakjken, eventueel Netspanning ontbreekt reparatie door vakkundig geschoold elektricien Schakelaar “Aan/ uit” Reparatie door 12) defect Apparaat start niet klantenserviceafdeling Koolborstels versleten Motor defect Grotere snoeihoogte instellen. Door te duwen op de Gras te lang hoofdligger van de handgreep...
 • Seite 18: Garantie

  Garantie gemeld worden. Na het verstrijken van de garantieperiode tot stand komende Geachte cliënte, geachte klant, reparaties worden tegen verplichte U krijgt op dit apparaat 3 jaar garantie, te betaling van de kosten uitgevoerd. rekenen vanaf de datum van aankoop. Ingeval van gebreken aan dit product heeft Omvang van de garantie u tegenover de verkoper van het product...
 • Seite 19: Reparatieservice

  • Gelieve voor alle aanvragen de Reparatieservice kassabon en het artikelnummer (IAN 311034) als bewijs van de aankoop klaar te houden. U kunt reparaties, die niet onder de • Gelieve het artikelnummer uit het garantie vallen, tegen berekening door ons serviceiliaal laten doorvoeren.
 • Seite 20: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........20 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......20 ein hochwertiges Gerät entschieden. Die- Allgemeine Beschreibung ..21 ses Gerät wurde während der Produktion Lieferumfang......... 21 auf Qualität geprüft und einer Endkontrolle Übersicht ........
 • Seite 21: Allgemeine Beschreibung

  mit dieser Betriebsanleitung nicht vertraut 13 Schrauben zur Holmbefestigung sind, dürfen das Gerät nicht benutzen. Die Benutzung des Gerätes bei Regen oder 14 Schrauben zur feuchter Umgebung ist verboten. Bügelgriffbefestigung Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch bestimmungswidrigen Gebrauch 15 Handgriff oder falsche Bedienung verursacht wurden.
 • Seite 22: Technische Daten

  Technische Daten Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar ein- Elektro-Rasenmäher .. PRM 1200 A1 geschaltet ist, aber ohne Belastung Aufnahmeleistung des Motors ..1200 W läuft). Netzspannung ..220-240 V~, 50 Hz Leerlaufdrehzahl (n ) ....3500 min Lärm- und Vibrationswerte wurden entspre- Schnittkreis ........
 • Seite 23: Bildzeichen In Der Anleitung

  Achtung! Nachlauf des Allgemeine Sicherheitshinweise Rasenmähermessers Gefahr durch beschädigtes Dieses Gerät kann bei un- Netzkabel. sachgemäßem Gebrauch Netzkabel von Gerät und ernsthafte Verletzungen ver- Schneidmesser fernhalten! ursachen. Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, Tragen Sie Augen- und Ge- lesen und beachten Sie unbe- hörschutz dingt die folgenden Sicher- heitshinweise und machen...
 • Seite 24 das Gerät zu benutzen. Ört- • Seien Sie vorsichtig bei Ge- liche Bestimmungen können das räten mit mehreren Schneid- Mindestalter der Bedienungs- werkzeugen, da die Bewegung person festlegen. eines Messers zur Rotation der • Setzen Sie das Gerät niemals übrigen Messer führen kann. ein, während Personen, beson- •...
 • Seite 25 verbunden ist. Ein beschädigtes • Schalten Sie den Motor nach Netzkabel kann zum Berühren Anweisung ein und nur dann, spannungsführender Teile füh- wenn Ihre Füße in sicherem Ab- ren. stand von den Schneidwerkzeu- • Vor dem Gebrauch sind immer gen sind. Anschlussleitung und Verlänge- •...
 • Seite 26 es unbedingt erforderlich ist, richtungen wie Ablenk- und/ und heben Sie nur die vom Be- oder Grasfangeinrichtungen. nutzer abgewandte Seite hoch. • Überlasten Sie Ihr Gerät nicht. In diesem Fall kippen Sie das Arbeiten Sie nur im angege- Gerät durch Drücken des Griff- benen Leistungsbereich und än- holms so, dass die Vorderräder dern Sie nicht die Reglereinstel-...
 • Seite 27 • Sorgen Sie dafür, dass alle Mut- besser und sicherer arbeiten zu tern, Bolzen und Schrauben fest können. Befolgen Sie die War- angezogen sind. tungsvorschriften. Falls der Rasenmäher anfängt, • Tragen Sie Schutzhandschuhe, ungewöhnlich stark zu vibrieren, wenn Sie die Schneideinrich- ist eine sofortige Überprüfung tung wechseln.
 • Seite 28: Montage

  Bügelgriff montieren Elektrische Sicherheit: • Achten Sie darauf, dass die Netzspannung mit den Anga- 1. Setzen Sie die unteren Holme ben des Typenschildes überein- (3) in die Aufnahme des Elektro- stimmt. Rasenmähergehäuses (6) ein. • Schließen Sie das Gerät nur an Vergleichen Sie mit der eine Steckdose mit Fehlerstrom- Abbildung...
 • Seite 29: Bedienung

  Schnitthöhe einstellen Mit dem Elektro-Rasenmäher darf nicht ohne Prallschutz gearbeitet wer- den. Es besteht Verletzungsgefahr. Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie Wir empfehlen, mit dem Elektro-Ra- den Stillstand des Messers ab.Es senmäher immer mit Grasfangkorb besteht die Gefahr von Personen- zu arbeiten.
 • Seite 30: Arbeiten Mit Dem Elektro-Rasenmäher

  • Führen Sie das Gerät im Schritttempo eine Schlaufe und hängen diese in die Kabel-Zugentlastung (11) in möglichst geraden Bahnen. Für ein ein. Vergleichen Sie mit der Ab- lückenloses Mähen sollten sich die bildung Bahnen immer um wenige Zentimeter 3. Schließen Sie das Gerät an die überlappen.
 • Seite 31: Allgemeine Reinigungs- Und Wartungsarbeiten

  Messer austauschen Allgemeine Reinigungs- und Wartungsarbeiten Ist das Messer stumpf, so kann es von einer Spritzen Sie den Elektro-Rasenmäher Fachwerkstätte nachgeschliffen werden. Ist nicht mit Wasser ab. Es besteht die das Messer beschädigt oder zeigt eine Un- Gefahr eines elektrischen Schlages. wucht, so muss es ausgewechselt werden •...
 • Seite 32: Lagerung

  Entsorgung/ Lagerung Umweltschutz • Bewahren Sie das Gerät trocken und außerhalb der Reich weite von Kindern Führen Sie Gerät, Zubehör und Verpa- auf. Lösen Sie die Flügelmuttern (2) ckung einer umweltgerechten Wiederver- und klappen Sie den Bügelgriff (1) wertung zu. zusammen, damit das Gerät weniger Platz beansprucht.
 • Seite 33: Fehlersuche

  Fehlersuche Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Steckdose, Kabel, Leitung, Netzstecker Netzspannung fehlt prüfen, ggf. Reparatur durch Elektrofachmann Starthebel ( Reparatur durch defekt Gerät startet nicht Kundendienst Kohlebürsten abgenutzt Motor defekt Größere Schnitthöhe einstellen. Durch Drücken Gras zu lang des Bügelgriffs ( die Vorderräder leicht anheben.
 • Seite 34: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 35: Reparatur-Service

  Service-Center Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere Informationen über die Abwicklung Service Deutschland Tel.: 0800 54 35 111 Ihrer Reklamation. E-Mail: grizzly@lidl.de • Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie, nach Rücksprache mit unserem Kundenservice, unter Beifügung des Service Österreich Tel.: 0820 201 222 Kaufbelegs (Kassenbons) und der...
 • Seite 37: Vertaling Van De Originele Ce-Conformiteitsverklaring

  CE-conformiteitsverklaring Hiermede bevestigen wij dat de Elektrische grasmaaier bouwserie PRM 1200 A1 Serienummer 201810000001 - 201901104644 is overeenkomstig met de hierna volgende, van toepassing zijnde EU-richtlijnen: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2005/88/EC • 2011/65/EU* Om de overeenstemming te waarborgen, werden de hierna volgende, in overeenstemming gebrachte normen en nationale normen en bepalingen toegepast: EN 60335-1:2012/A11:2014 •...
 • Seite 39: Original Eg-Konformitätserklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass der Elektro-Rasenmäher Modell PRM 1200 A1 Seriennummern 201810000001 - 201901104644 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2000/14/EG • 2005/88/EG • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60335-1:2012/A11:2014 •...
 • Seite 41: Explosietekening

  Explosionszeichnung Explosietekening PRM 1200 A1 informativ, informatief 2018-11-08_rev02_TvR...
 • Seite 44 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Stand van de informatie Stand der Informationen: 11/2018 Ident.-No.: 72055390112018-NL IAN 311034...