Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PDWE 8 B2 Originalbetriebsanleitung

Druckluft-wartungseinheit
Vorschau ausblenden

Werbung

AIR FILTER REGULATOR & LUBRICATOR PDWE 8 B2
PAINEILMAHUOLTOYKSIKKÖ
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
JEDNOSTKA KONTROLI
SPRĘŻONEGO POWIETRZA
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
DRUCKLUFT-WARTUNGSEINHEIT
Originalbetriebsanleitung
IAN 327372_1904
TRYCKLUFTSSERVICEENHET
Översättning av bruksanvisning i original
SUSPAUSTO ORO
PARUOŠIMO BLOKAS
Naudojimo instrukcijos originalo vertimas

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PDWE 8 B2

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDWE 8 B2

 • Seite 1 AIR FILTER REGULATOR & LUBRICATOR PDWE 8 B2 PAINEILMAHUOLTOYKSIKKÖ TRYCKLUFTSSERVICEENHET Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Översättning av bruksanvisning i original JEDNOSTKA KONTROLI SUSPAUSTO ORO SPRĘŻONEGO POWIETRZA PARUOŠIMO BLOKAS Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Naudojimo instrukcijos originalo vertimas DRUCKLUFT-WARTUNGSEINHEIT Originalbetriebsanleitung IAN 327372_1904...
 • Seite 2 Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Maahantuoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 PDWE 8 B2  ...
 • Seite 5: Johdanto

  PAINEILMAHUOLTOYKSIKKÖ Laitteen osat PDWE 8 B2 Suodatinyksikkö Liitinnippa (esiasennettu) Johdanto Paineilman säädin Onnittelut uuden laitteen hankinnasta . Olet valinnut Painemittari laadukkaan tuotteen . Käyttöohje on osa tätä tuotet- Seinäpidike ta . Se sisältää turvallisuutta, käyttöä ja hävittämistä Öljyn täyttöaukko koskevia tärkeitä ohjeita . Tutustu ennen tuotteen käyttöä...
 • Seite 6: Paineilmalaitteita Koskevia Yleisiä Turvallisuusohjeita

  . Kaikenlainen muu, poikkea- lemia voiteluaineita . va käyttö on kielletty! ■ Älä koskaan ylitä paineilman huoltoyksikölle ilmoitettuja enimmäispainearvoja . ■ Paineilman huoltolaitteen saa liittää vain pai- neilman lähteeseen, jonka työstöpaine ei ylitä 8 baaria . PDWE 8 B2   │  3 ■...
 • Seite 7: Käyttäjän Turvallisuus

  . Älä missään nimessä käytä paineilman huolto- laitetta teknisissä tiedoissa ilmoitettua korkeam- malla käyttöpaineella . Ennen kuin liität pai- neilmatyökaluja paineilman huoltolaitteeseen, varmista, että ne on liitetty oikein ja turvallisesti . (Kuva D) ■ 4  │   PDWE 8 B2...
 • Seite 8: Öljyn Sumutinyksikön Täyttäminen

  ”▸” näyttää paineilman virtaussuunnan . ♦ Liitä paineilmalähteen paineilmaputki paineil- man huoltolaitteen liitinnippaan (vasemmalla puolella – sisääntulo) . Heti sisääntulon vieressä laitteen päällä on kolmio ”▸”, joka näyttää paineilman virtaussuunnan . (Kuva F) PDWE 8 B2   │  5 ■...
 • Seite 9: Työstöpaineen Säätäminen

  Kondenssiveden määrä voidaan tarkastaa läpinä- (Kuva G) kyvien pintojen kautta (ks . kuva C) . Astiaan kerääntynyt kondenssivesi voidaan tyhjentää poistoventtiilin kautta . ■ 6  │   PDWE 8 B2...
 • Seite 10: Öljyn Sumutinyksikkö

  . vähimmäistäyttö- mioi maksimi- Poistoventtiili aukeaa heti, kun se irrotetaan määrän . täyttömäärä . paineilmasta . Paineilman Paineensäädin- käyttöpaine tä on pyöri- Lisää painetta . on liian tetty liikaa kiinni . heikko . PDWE 8 B2   │  7 ■...
 • Seite 11: Hävittäminen

  Takuukorjaus ei pidennä takuuaikaa . Tämä koskee myös vaihdettuja ja korjattuja osia . Mahdollisesti jo oston yhteydessä havaittavista vaurioista ja puutteista on ilmoitettava heti, kun tuote on purettu pakkauksesta . Takuuajan päättymisen jälkeen suoritettavat korjaukset ovat maksullisia . ■ 8  │   PDWE 8 B2...
 • Seite 12: Huolto

  . HUOMAUTUS Tämä takuu raukeaa, jos tuote on vaurioitunut, tai ► Lähetä vialliset Parkside- ja Florabest-työkalut sitä ei ole käytetty tai huollettu asianmukaisesti . ilman lisävarusteita (esim . akku, säilytyslaukku Tuotteen asianmukainen käyttö edellyttää kaikkien ja asennustyökalut) .
 • Seite 13 ■ 10  │   PDWE 8 B2...
 • Seite 14 Importör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 PDWE 8 B2  ...
 • Seite 15: Inledning

  TRYCKLUFTSSERVICEENHET Utrustning PDWE 8 B2 Filterenhet Sticknippel (förmonterad) Inledning Tryckluftsreglage Grattis till din nyinköpta produkt . Du har valt en Tryckluftsmanometer produkt med hög kvalitet . Bruksanvisningen ingår i Vägghållare leveransen som en del av produkten . Den innehåll- er viktig information om säkerhet, användning och Oljepåfyllningshål...
 • Seite 16: Allmänna Säkerhets Anvisningar För Tryckluftsanordningar

  Överskrid aldrig serviceenhetens angivna maxi- enligt föreskrifterna . Alla övriga användnings- mala tryckvärde . sätt är förbjudna! ■ Serviceenheten för tryckluft får bara kopplas till tryckluftkällor som inte överskrider det maximala arbetstrycket på 8 bar . PDWE 8 B2   │ ■  ...
 • Seite 17: Användarsäkerhet

  Använd aldrig serviceenheten för tryckluft med högre drifttryck än det som anges i tekniska data . Innan du kopplar ett tryckluftsverktyg till serviceenheten måste du försäkra dig om att den installerats säkert och korrekt . (Bild D) ■ 14  │   PDWE 8 B2...
 • Seite 18: Fylla Oljedimsmörjare

  – utgång) . Triangeln ▸ på produkten visar tryckluftens flödesriktning . ♦ Koppla tryckluftkällans tryckluftsledning till (Bild E) serviceenhetens sticknippel (på vänster sida– ingång) . Triangeln ▸ vid ingången visar tryckluftens flödesriktning . (Bild F) PDWE 8 B2   │ ■  ...
 • Seite 19: Ställa In Arbetstryck

  0,5 och 8 bar . Filterenheten filtrerar bort kondens som sedan samlas i kondens- behållaren (Bild G) Kondensnivån syns genom de transparenta titthålen (se bild C) . Den kondens som samlats i behållaren kan tömmas ut genom avtappningsventilen ■ 16  │   PDWE 8 B2...
 • Seite 20: Oljedimsmörjare

  . under minimi- maximala på- tryckluftkällan . nivån . fyllningsmäng- Avtappningsventilen öppnas så snart tryck- den . luftstillförseln bryts . Tryckluftens Tryckreglaget drifttryck är är för hårt Öka trycket . för lågt . åtskruvat . PDWE 8 B2   │ ■  ...
 • Seite 21: Kassering

  . Det gäller även för utbytta och reparerade delar . Eventuella skador och brister som existerar redan vid köpet måste rapporteras så snart pro- dukten packats upp . När garantitiden är slut måste man själv betala för eventuella reparationer . ■ 18  │   PDWE 8 B2...
 • Seite 22: Service

  OBSERVERA ler används och servas på fel sätt . Alla anvisningar ► Vid verktyg från Parkside och Florabest ska i bruksanvisningen måste följas exakt för att pro- endast den defekta artikeln utan tillbehör dukten ska kunna användas på rätt sätt . Produkten (t ex batteri, förvaringsväska, monteringsverk-...
 • Seite 23 ■ 20  │   PDWE 8 B2...
 • Seite 24 Importer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 PDWE 8 B2  ...
 • Seite 25: Wstęp

  JEDNOSTKA KONTROLI Symbole umieszczone na narzędziu pneumatycznym: SPRĘŻONEGO POWIETRZA PDWE 8 B2 WARNING! Przed uruchomieniem przeczytać instrukcję obsługi . Wstęp Gratulujemy zakupu nowego urządzenia . Wybrany Załóż maskę przeciwpyłową . produkt charakteryzuje się wysoką jakością . Instrukcja obsługi stanowi część niniejszego pro- Załóż...
 • Seite 26: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Urządzeń Pneumatycznych

  ■ Nie należy umieszczać przewodów pneuma- bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi tycznych w pobliżu źródeł ciepła, olejów i oraz instrukcji montażu . Producent lub sprze- ostrych krawędzi . PDWE 8 B2   │  23 ■...
 • Seite 27: Bezpieczeństwo Użytkownika

  . Przed podłączeniem narzędzi pneumatycznych do zespołu przygo- towania sprężonego powietrza upewnij się, że są one prawidłowo i bezpiecznie podłączone . (Rys . D) ■ 24  │   PDWE 8 B2...
 • Seite 28: Napełnianie Modułu Smarowania Mgłą Olejową

  źródła sprężonego powietrza do złączki wtykowej (po lewej stronie – wejście) ze- społu przygotowania sprężonego powietrza . Bezpośrednio przy wejściu, na powierzchni znajduje się trójkąt „▸”, który wskazuje kierunek przepływu sprężonego powietrza . (Rys . F) PDWE 8 B2   │  25 ■...
 • Seite 29: Ustawienie Ciśnienia Roboczego

  Poziom kondensatu można sprawdzić przez prze- zroczyste powierzchnie wziernikowe (patrz rys . C) . Zgromadzony kondensat można spuścić za pomo- cą zaworu spustowego ■ 26  │   PDWE 8 B2...
 • Seite 30: Moduł Smarowania Mgłą Olejową

  Regulator ci- Zawór spustowy otwiera się, gdy tylko zosta- bocze sprę- śnienia jest Zwiększ ciśnie- nie odłączony od sprężonego powietrza . żonego po- zbyt mocno nie . wietrza jest dokręcony . zbyt niskie . PDWE 8 B2   │  27 ■...
 • Seite 31: Utylizacja

  . Po upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy są wykonywane odpłatnie . Zakres gwarancji Urządzenie zostało starannie wyprodukowane i poddane przed wysyłką skrupulatnej kontroli jakości . ■ 28  │   PDWE 8 B2...
 • Seite 32: Serwis

  WSKAZÓWKA należy ściśle przestrzegać wszystkich instrukcji wymienionych w instrukcjach obsługi . Należy ► W przypadku narzędzi Parkside i Florabest bezwzględnie unikać zastosowania oraz postępo- prosimy przesłać wyłącznie uszkodzony wania, których odradza się w instrukcji obsługi lub produkt bez akcesoriów (np . akumulatorów, przed którymi się...
 • Seite 33 ■ 30  │   PDWE 8 B2...
 • Seite 34 Importuotojas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 PDWE 8 B2  ...
 • Seite 35: Įžanga

  SUSLĖGTOJO ORO RUOŠIMO Dalys BLOKAS PDWE 8 B2 Filtravimo įrenginys Įkišamoji mova (surinkta) Įžanga Slėgio reguliatorius Sveikiname įsigijus naują gaminį . Pasirinkote koky- Suslėgtojo oro manometras bišką gaminį . Naudojimo instrukcija yra šio gaminio Sieninis laikiklis dalis . Joje pateikta svarbių saugos, naudojimo ir šalinimo nurodymų...
 • Seite 36: Pneumatinių Įrankių Naudojimo Bendrieji Saugos Nurodymai

  . netinkamai . ■ Pasirūpinkite, kad vaikai ir silpnesnių fizinių arba protinių gebėjimų asmenys būtų atokiai nuo suslėgtojo oro ruošimo bloko ir prijungtų pneu- matinių įrankių . PDWE 8 B2   │  33 ■...
 • Seite 37: Saugus Naudojimas

  . tinkamai ir saugiai prijungti . ■ Pagal sieninį laikiklį pažymėkite ant sienos tvirtinimo vietas ir bloką prisukite tinkamomis tvirtinimo medžiagomis (tiekiamame rinkinyje nėra) (žr . D pav .) . (D pav .) ■ 34  │  PDWE 8 B2...
 • Seite 38: Rūkinio Alyvos Purkštuvo Pripildymas

  Suslėgtojo oro šaltinio suslėgtojo oro tiekimo liniją prijunkite prie suslėgtojo oro ruošimo bloko įkišamosios movos (kairėje pusėje – įėjimas) . Prie pat įėjimo viršuje yra trikampis ▸, rodantis suslėgtojo oro tekėjimo kryptį . (F pav .) PDWE 8 B2   │  35 ■...
 • Seite 39: Darbinio Slėgio Nustatymas

  įrenginys filtruoja kondensatą ir kaupia jį kon- densato talpykloje (G pav .) Kondensato pripildymo lygį galite patikrinti pro permatomus langelius (žr . C pav .) . Sukauptą kon- densatą galite išleisti per išleidimo vožtuvą ■ 36  │  PDWE 8 B2...
 • Seite 40: Rūkinis Alyvos Purkštuvas

  Išleidimo vožtuvas atsidaro atjungus jį nuo pildymo lygio . džiausią pripil- suslėgtojo oro . dymo kiekį . Per mažas Per daug už- suslėgtojo suktas slėgio Padidinkite slė- oro darbinis reguliatorius gį . slėgis . PDWE 8 B2   │  37 ■...
 • Seite 41: Šalinimas

  . Ta pati sąlyga taikoma ir pakeistoms bei sutaisytoms dalims . Apie įsigyto gaminio pažei- dimus ir trūkumus būtina pranešti vos išpakavus gaminį . Pasibaigus garantijos teikimo laikotarpiui už remonto darbus imamas mokestis . ■ 38  │  PDWE 8 B2...
 • Seite 42: Priežiūra

  . NURODYMAS Garantija netaikoma, jei gaminys apgadinamas, ► Siųsdami „Parkside“ ir „Florabest“ įran- netinkamai naudojamas ar netinkamai prižiūrimas . kius, siųskite tik sugedusį gaminį be priedų Gaminys tinkamai naudojamas tik tada, jei tiksliai (pavyzdžiui, be akumuliatoriaus, lagaminėlio, laikomasi visų...
 • Seite 43 ■ 40  │  PDWE 8 B2...
 • Seite 44 Importeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 PDWE 8 B2 DE │...
 • Seite 45: Einleitung

  DRUCKLUFT­ Ausstattung WARTUNGSEINHEIT Filtereinheit PDWE 8 B2 Stecknippel (vormontiert) Druckluftregler Einleitung Druckluftmanometer Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Wandhalter Gerätes . Sie haben sich damit für ein hochwertiges Ölnachfülleinlass Produkt entschieden . Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts . Sie enthält wichtige Hinweise Öldurchlassschraube...
 • Seite 46: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Druckluftgeräte

  ■ Niemals die angegebenen Maximal-Druckwerte der Druckluft-Wartungseinheit überschreiten . ■ Die Druckluft-Wartungseinheit darf nur mit einer Druckluftquelle verbunden werden, die den Arbeitsdruck von 8 bar nicht überschreitet . PDWE 8 B2 DE │ AT │ CH   │  43 ■...
 • Seite 47: Anwendersicherheit

  Technischen Daten ausgezeichnet . Bevor Sie Ihre Druckluft-Werkzeuge mit der Druckluft- Wartungseinheit verbinden, stellen Sie zuvor sicher, dass diese richtig und sicher angeschlossen sind . (Abb . D) ■ 44  │   DE │ AT │ CH PDWE 8 B2...
 • Seite 48: Befüllen Der Ölneblereinheit

  Seite– Eingang) der Druckluft-Wartungseinheit an . Direkt am Eingang befindet sich auf der Oberfläche ein Dreieck „▸“, welches die Fließ- richtung der Druckluft angibt . (Abb . F) PDWE 8 B2 DE │ AT │ CH   │  45 ■...
 • Seite 49: Einstellen Des Arbeitsdrucks

  Kondensat - Sammelbehälter Den Füllstand des Kondensats können Sie durch die transparenten Sichtflächen überprüfen (siehe Abb . C) . Das gespeicherte Kondensat kann über das Ablassventil abgelassen werden . ■ 46  │   DE │ AT │ CH PDWE 8 B2...
 • Seite 50: Ölneblereinheit

  Füllmenge . Füllmenge . Der Betriebs- Der Druck- druck der regler Steigern Sie Druckluft ist zu stark zuge- den Druck . zu schwach . dreht . PDWE 8 B2 DE │ AT │ CH   │  47 ■...
 • Seite 51: Entsorgung

  Teile . Eventuell schon beim Kauf vorhan- dene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden . Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig . ■ 48  │   DE │ AT │ CH PDWE 8 B2...
 • Seite 52: Service

  Teilen, z . B . Schalter, Akkus oder Teile, die aus HINWEIS Glas gefertigt sind . ► Bei Parkside und Florabest Werkzeugen Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschä- senden Sie bitte ausschließlich den defekten digt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wur- Artikel ohne Zubehör (z .
 • Seite 53 ■ 50  │   DE │ AT │ CH PDWE 8 B2...
 • Seite 54 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Tietojen tila · Informationsstatus · Stan informacji Informacijos data · Stand der Informationen: 10 / 2019 · Ident.-No.: PDWE8B2-092019-1 IAN 327372_1904...