Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Makita AN450H Bedienungsanleitung
Makita AN450H Bedienungsanleitung

Makita AN450H Bedienungsanleitung

Druckluft-dachpappnagler
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für AN450H:

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 31
Pneumatic Roofing Coil Nailer
GB
Касетний пневматичний пістолет
UA
Gwoździarka Pneumatyczna
PL
Pistol pneumatic cu bobină pentru
RO
bătut cuie pe acoperiş
Druckluft-Dachpappnagler
DE
Pneumatikus tetőfedő táras szegező HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
HU
Pneumatický pokrývačský zvitkový klincovač NÁVOD NA OBSLUHU
SK
Pneumatická svitková
CZ
hřebíkovačka pro střešní krytiny
AN450H
INSTRUCTION MANUAL
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BEDIENUNGSANLEITUNG
NÁVOD K OBSLUZE
1

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Makita AN450H

 • Seite 1 Gwoździarka Pneumatyczna INSTRUKCJA OBSŁUGI Pistol pneumatic cu bobină pentru MANUAL DE INSTRUCŢIUNI bătut cuie pe acoperiş Druckluft-Dachpappnagler BEDIENUNGSANLEITUNG Pneumatikus tetőfedő táras szegező HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Pneumatický pokrývačský zvitkový klincovač NÁVOD NA OBSLUHU Pneumatická svitková NÁVOD K OBSLUZE hřebíkovačka pro střešní krytiny AN450H...
 • Seite 2 004294 009540 009537 009548 009538 009551 009533 009547 009534 009546 009530 009531...
 • Seite 3 009535 009536 009539 004317 009545 009587...
 • Seite 4: Specifications

  11-2. Contact element 17-1. Cap 7-1. Magazine cap 12-1. Trigger 18-1. Drain cock SPECIFICATIONS Model AN450H Air pressure 1.28 - 2.26 Mpa (12.8 - 22.6 bar) Nail length 19 mm - 45 mm Nail capacity 120 pcs. Min. hose diameter 5.0 mm...
 • Seite 5 WARNING: It is an employer's responsibility to Makita Corporation responsible enforce the use of safety eye protection equipment manufacturer declare that the following Makita by the tool operators and by other persons in the machine(s): immediate working area. Designation of Machine:...
 • Seite 6 fasten the trigger. Do not operate a tool if any Always assume that the tool contains fasteners. • portion of the tool operating controls is inoperable, Never point the tool toward yourself or anyone • disconnected, altered, or not working properly. whether it contains fasteners or not.
 • Seite 7: Installation

  Use an air hose as large and as short as possible to minimize friction-related wear. Wipe off all dust assure continuous, efficient nailing operation. from the parts. Ask Makita authorized service center for periodical • CAUTION: inspection of the tool.
 • Seite 8: Functional Description

  FUNCTIONAL DESCRIPTION magazine. If the tool is operated with the coil support plate set to the wrong step, poor nail feed or malfunction of the tool may result. CAUTION: Fig.8 Always disconnect the air hose before adjusting or • Place the nail coil over the coil support plate. Uncoil checking function on the tool.
 • Seite 9: Maintenance

  If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center. WARNING: Nails •...
 • Seite 10: Технічні Характеристики

  11-2. Контактний елемент 17-1. Ковпачок 7-1. Кришка магазину 12-1. Курок 18-1. Зливний кран ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель AN450H Тиск повітря 1,28 - 2,26 MПа (12,8 - 22,6 бар) Довжина цвяха 19 мм - 45 мм Місткість 120 шт. Мінімальний діаметр шланга...
 • Seite 11 надягайте захисні окуляри, щоб • Позначення обладнання: захистити очі від пилу або від поранення Касетний пневматичний пістолет цвяхами/скобами. № моделі / тип: AN450H УВАГА: Роботодавець несе відповідальність є серійним виробництвом та за дотримання правил, що стосуються Відповідає таким Європейським Директивам: використання...
 • Seite 12 деяких випадках слід використовувати віконниці Працюйте з інструментом лише на стиснутому • для стримування шуму в межах приміщення, в повітрі. Якщо у якості джерела енергії якому виконується робота. використовується газ у балонах (вуглекислий Захисні пристрої газ, кисень, азот, водень, повітря та ін.) або Перед...
 • Seite 13 риштуванням, сходами, драбинами чи інструменту. подібними конструкціями, напр. даховими Звертайтеся до авторизованого сервісного • сходинками; центру Makita з метою проведення періодичної − при збиванні коробок або ящиків; перевірки інструмента. − при скріпленні транспортних систем Для забезпечення БЕЗПЕКИ та НАДІЙНОСТІ •...
 • Seite 14: Інструкція З Використання

  ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ інструменту. Недотримання цієї інструкції може призвести до серйозного травмування оператора інструменту або осіб, що знаходяться поблизу нього. ОБЕРЕЖНО: Вибір повітряного шланга Перед регулюванням або перевіркою • функціонування інструмента необхідно Fig.1 обов'язково від'єднати повітряний шланг. Використовуйте міцний повітряний шланг високого тиску.
 • Seite 15: Технічне Обслуговування

  КОМПЛЕКТУВАННЯ ОБЕРЕЖНО: Проте, якщо інструмент відрегульовано на • ОБЕРЕЖНО: режим "Переривчате забивання цвяхів", А Слід завжди від’єднувати повітряний шланг • КУРКОВИЙ ВМИКАЧ УТРИМУЄТЬСЯ У НАПІВ- перед виконанням будь-яких робіт на НАТИСНУТОМУ ПОЛОЖЕННІ, інструмент може інструменті. випадково спрацювати і забити цвях, якщо Заряджання...
 • Seite 16: Додаткове Приладдя

  Чищення та видалення смоли та бруду Тримайте повітряний шланг подалі від джерела нагрівання (понад 60°C, понад 140°F) та хімічних Налипання смоли та бруду на ділянки довкола речовин (розчинників, сильних кислот або лугів). контактного елемента перешкоджає плавному рухові Крім того, проводьте шланг таким чином, щоб контактного...
 • Seite 17 18-1. Kurek spustowy 7-1. Pokrywa magazynku 12-1. Spust 7-2. Dźwignia zamku 12-2. Obrabiany element SPECYFIAKCJE Model AN450H Ciśnienie powietrza 1,28 - 2,26 Mpa (12,8 - 22,6 bara) Długość gwoździa 19 mm - 45 mm Pojemność magazynku 120 sztuk Minimalna średnica węża 5,0 mm Olej do narzędzi pneumatycznych...
 • Seite 18 Makita: Należy zawsze nosić okulary ochronne w celu Opis maszyny: • zabezpieczenia oczu przed pyłem i obrażeniami Gwoździarka Pneumatyczna spowodowanymi gwoździami/zszywkami. Nr modelu/Typ: AN450H OSTRZEŻENIE: Obowiązkiem pracodawcy jest są produkowane seryjnie oraz nakazanie stosowania środków ochrony oczu Jest zgodne wymogami określonymi...
 • Seite 19 należy korzystać z osłon, okiennic, itp. Zawsze odłączać wąż pneumatyczny oraz • Urządzenia zabezpieczające wyjmować wszystkie gwoździe/zszywki: Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić − gdy narzędzie jest bez nadzoru; • działanie wszystkich systemów bezpieczeństwa. − przed dokonaniem napraw lub konserwacji; Narzędzia nie wolno uruchamiać, jeżeli tylko język −...
 • Seite 20 średnicy największej z możliwych oraz jak najkrótszy. konserwacyjne regulacje powinny być przeprowadzane przez autoryzowany punkt UWAGA: serwisowy narzędzi Makita, zawsze z użyciem Niska wydajność sprężarki, długi i/lub cienki wąż • oryginalnych części zamiennych Makita. oznacza danej częstotliwości gwoździowania obniżenie jakości pracy narzędzia. ZACHOWAĆ INSTRUKCJE. Smarowanie Zarówno przed, jak i po użyciu narzędzie należy...
 • Seite 21: Opis Działania

  OPIS DZIAŁANIA MONTAŻ UWAGA: UWAGA: Wąż należy odłączać zawsze przed Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności • • przystąpieniem do regulacji lub sprawdzania w obrębie narzędzia zawsze należy od niego narzędzia. odłączyć wąż. Regulowanie głębokości gwoździowania Ładowanie gwoździarki Rys.3 Rys.7 Głębokość wbijania gwoździ ustawia się pokrętłem Wybierz gwoździe odpowiednie do pracy.
 • Seite 22 POCIĄGNIĘTY DO POŁOWY, narzędzie może użyciu zawsze należy zutylizować rozpuszczalnik w wystrzelić przypadkowo, jeśli końcówka stykowa, bezpieczny sposób zgodnie z miejscowymi i krajowymi na skutek odrzutu dotknie ponownie materiału lub przepisami. innego elementu. Rys.16 Aby do tego nie dopuścić, należy; Osuszyć...
 • Seite 23: Akcesoria Opcjonalne

  NIEZAWODNOŚCI wyrobu, naprawy oraz inne prace konserwacyjne i regulacyjne powinny być wykonywane przez Autoryzowane Centra Serwisowe Makita, wyłącznie przy użyciu części zamiennych Makita. AKCESORIA OPCJONALNE UWAGA: Zaleca się stosowanie wymienionych akcesoriów i • dodatków razem z elektronarzędziem Makita opisanym w niniejszej instrukcji. Stosowanie jakichkolwiek innych akcesoriów i dodatków może...
 • Seite 24 7-1. Capacul magaziei 12-2. Piesă de prelucrat 18-1. Robinet de drenaj 7-2. Piedică 12-3. Element de contact SPECIFICAŢII Model AN450H Presiunea aerului 1,28 - 2,26 Mpa (12,8 - 22,6 bari) Lungimea cuiului 19 mm - 45 mm Capacitate cuie 120 buc.
 • Seite 25 Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie pentru a • Declaraţie de conformitate CE vă proteja ochii de praf sau de rănirea cu vreun element de fixare. Noi, Makita Corporation ca producător responsabil, AVERTISMENT: Este responsabilitatea declarăm că următorul(oarele) utilaj(e): angajatorului să impună utilizarea echipamentului Denumirea utilajului: de protecţie a ochilor de către operatorii maşinii şi...
 • Seite 26 de contact este apăsat pe lemn. Aceasta trebuie să Siguranţa de funcţionare funcţioneze numai când se execută ambele acţiuni. Înainte de utilizare, verificaţi întotdeauna condiţia • Testaţi cu privire la posibila funcţionare defectuoasă, generală a maşinii şi dacă nu are şuruburi slăbite. fără...
 • Seite 27 şi reparaţiile trebuie rănirea serioasă operatorului maşinii executate de centre de service Makita autorizate, persoanelor din apropiere. folosind întotdeauna piese de schimb Makita. Alegerea furtunului de aer comprimat PĂSTRAŢI ACESTE Fig.1 INSTRUCŢIUNI. Utilizaţi un furtun de aer rezistent la presiune înaltă.
 • Seite 28: Descriere Funcţională

  DESCRIERE FUNCŢIONALĂ MONTARE ATENŢIE: ATENŢIE: Întotdeauna deconectaţi furtunul de aer înainte de Înainte de a efectua orice lucrare asupra maşinii, • • a regla sau verifica funcţionarea maşinii. deconectaţi întotdeauna furtunul de aer. Reglarea adâncimii de împuşcare Încărcarea pistolului de bătut cuie Fig.3 Fig.7 Pentru reglarea adâncimii de batere a cuiului, rotiţi...
 • Seite 29 Scufundaţi în solvent numai elementul de contact şi ATENŢIE: zonele din jurul orificiului de evacuare şi îndepărtaţi cu Cu toate acestea, dacă elementului de contact i se peria gudronul şi murdăria. Pentru a vă proteja mâinile, • permite din nou contactul cu suprafaţa piesei de purtaţi întotdeauna mănuşi impermeabile.
 • Seite 30: Accesorii Opţionale

  Cuptor Diluant 004320 Pentru a menţine siguranţa şi fiabilitatea maşinii, reparaţiile şi reglajele trebuie să fie efectuate numai la Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese de schimb Makita. ACCESORII OPŢIONALE ATENŢIE: Folosiţi accesoriile piesele auxiliare • recomandate pentru maşina dumneavoastră în acest manual.
 • Seite 31: Technische Daten

  6-2. Einstellplatte 11-2. Kontaktfuß 17-1. Kappe 7-1. Magazinkappe 12-1. Schalter 18-1. Ablasshahn TECHNISCHE DATEN Modell AN450H Luftdruck 1,28 - 2,26 Mpa (12,8 - 22,6 bar) Nagellänge 19 mm - 45 mm Max. Anzahl Nägel 120 Stk. Min. Schlauchdurchmesser 5,0 mm Druckluft-Werkzeugöl...
 • Seite 32 Klammern stets eine Bezeichnung des Geräts: Schutzbrille. Druckluft-Dachpappnagler WARNUNG: Es ist Pflicht des Arbeitgebers, das Nummer / Typ des Modells: AN450H Tragen von Schutzbrillen beim Bediener und allen in Serienfertigung hergestellt wird und anderen Personen unmittelbaren Den folgenden EG-Richtlininen entspricht: Arbeitsbereich durchzusetzen.
 • Seite 33 Sicherheitsvorrichtungen explodiert und schwere Verletzungen verursacht. Stellen Sie vor der Benutzung des Werkzeugs Trennen Sie unter folgenden Gegebenheiten stets • • sicher, dass alle Sicherheitssysteme den Luftschlauch ab, und entfernen Sie alle funktionsfähigem Zustand sind. Das Werkzeug darf Stiftnägel aus dem Werkzeug: nicht auslösen, wenn nur der Auslöser betätigt oder −...
 • Seite 34 Reparatur- Gasrohre oder sonstige Rohre und Leitungen, um Wartungsarbeiten ausschließlich von autorisierten elektrische Schläge, Gaslecks, Explosionen usw. Makita-Servicecentern durchgeführt werden, und zu vermeiden. es sollten ausschließlich Original-Ersatzteile von Verwenden Sie dieses Werkzeug nicht für das Makita verwendet werden. •...
 • Seite 35: Funktionsbeschreibung

  FUNKTIONSBESCHREIBUNG Punkts kann zu schweren Verletzungen des Bedieners oder in der Nähe befindlicher Personen führen. Auswahl Luftschlauch ACHTUNG: Trennen Sie stets den Schlauch ab, bevor Sie die Abb.1 • Funktion Werkzeugs einstellen oder Benutzen Sie einen hochdruckfesten Luftschlauch. überprüfen. Verwenden Sie einen möglichst dicken und kurzen Luftschlauch, um einen unterbrechungsfreien und Einstellen der Nageltiefe wirkungsvollen Nagelvorgang zu gewährleisten.
 • Seite 36: Montage

  MONTAGE ACHTUNG: das Werkzeug jedoch auf den Modus • ACHTUNG: „Absatzweises Nageln" eingestellt, kann BEI Trennen Sie stets den Druckluftschlauch ab, bevor • HALB GEDRÜCKTEM AUSLÖSER eine plötzliche Sie Arbeiten am Werkzeug ausführen. Auslösung erfolgen, falls der Kontaktfuß unter Laden des Naglers dem Einfluss des Rückpralls erneut mit dem Werkstück oder einer anderen Oberfläche in Abb.7...
 • Seite 37 Schutz gegen Rost und für eine gute Schmierung SONDERZUBEHÖR und Betriebsweise der beweglichen Teile. WARNUNG: ACHTUNG: Verwenden Sie nie Benzin oder andere, ähnlich • Für Ihr Werkzeug Makita, das in dieser Anleitung • hochflüchtigen Flüssigkeiten zur Reinigung. Die beschrieben ist, empfehlen folgende Dämpfe dieser Flüssigkeiten könnten in das Gerät...
 • Seite 38: Részletes Leírás

  11-2. Érintkező elem 18-1. Leeresztő 7-1. Tár fedele 12-1. Kioldókapcsoló 7-2. Biztosítókar 12-2. Munkadarab RÉSZLETES LEÍRÁS Modell AN450H Légnyomás 1,28 - 2,26 Mpa (12,8 - 22,6 bar) Szeg hossza 19 mm - 45 mm Szeg kapacitás 120 db Min. tömlőátmérő...
 • Seite 39 EK Megfelelőségi nyilatkozat Ne végezzen módosítást a szerszámon. • Személyi védőfelszerelés Mi, a Makita Corporation, mint a termék felelős Mindig viseljen védőszemüveget a por elleni • gyártója kijelentjük, hogy a következő Makita védelem érdekében és a kötőelemek okozta gép(ek):...
 • Seite 40 Biztonsági eszközök − bármilyen karbantartás vagy javítás előtt, A használat előtt ellenőrizze, hogy minden − eltömődés megszüntetése előtt, • biztonsági rendszer működőképes állapotban van. − mielőtt más helyre viszi. A szerszámnak nem szabad működésbe lépnie Csak a kézikönyvben meghatározott pneumatikus •...
 • Seite 41 BIZTONSÁGÁNAK és • vagy a közeli személyeknek komoly sérüléséhez vezethet. MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartása érdekében a karbantartást és a javításokat a Makita hivatalos Légtömlő kiválasztása szervizközpontjában kell elvégezni, mindig csak Fig.1 Makita cserealkatrészeket használva. Magasnyomású légtömlőt használjon. ŐRIZZE MEG EZEKET AZ Olyan nagy és rövid légtömlőt használjon, amilyet csak...
 • Seite 42: Működési Leírás

  MŰKÖDÉSI LEÍRÁS ÖSSZESZERELÉS VIGYÁZAT: VIGYÁZAT: Mindig válassza le a légtömlőt, mielőtt ellenőriz Mindig válassza le a légtömlőt a szerszámról, • • vagy beállít valamilyen funkciót a szerszámon. mielőtt bármilyen munkát végez a szerszámon. A szegezési mélység beállítása A szegező betöltése Fig.3 Fig.7 A szegezési mélység beállításához forgassa el a...
 • Seite 43 Csak az érintkező elemet és a kilövőnyílás körüli VIGYÁZAT: területet merítse az oldószerbe, majd egy kefével Ugyanakkor, amikor a szerszám a "Szakaszos • távolítsa el a kátrányt és a szennyeződéseket. A kezei szegelés" módban van, akkor védelme érdekében mindig viseljen vízálló kesztyűt. KIOLDÓKAPCSOLÓ...
 • Seite 44: Opcionális Kiegészítők

  A tartozékot vagy kelléket használja csupán annak kifejezett rendeltetésére. Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van szüksége ezekkel tartozékokkal kapcsolatban, keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot. Szegek • Légtömlők • Védőszemüveg • MEGJEGYZÉS: A listán felsorolt néhány kiegészítő megtalálható...
 • Seite 45: Technické Údaje

  11-2. Dotýkajúci sa prvok 17-1. Uzáver 7-1. Uzáver zásobníka 12-1. Spúšť 18-1. Vypúšťací kohútik TECHNICKÉ ÚDAJE Model AN450H Tlak vzduchu 1,28 - 2,26 Mpa (12,8 - 22,6 barov) Dĺžka klinca 19 mm - 45 mm Množstvo klincov 120 ks Min. priemer hadičky 5,0 mm Olej pre pneumatické...
 • Seite 46 Náradie nikdy neupravujte. • Osobné ochranné prostriedky Európskeho spoločenstva Vždy používajte ochranné okuliare, aby ste • Naša spoločnosť Makita, ako zodpovedný výrobca chránili svoje oči pred prachom a upínacími prehlasuje, že nasledujúce zariadenie(a) značky prvkami. Makita: VÝSTRAHA: Zamestnávateľ je zodpovedný za Označenie zariadenia:...
 • Seite 47 alebo tak, že sa proti drevu zatláča iba kontaktné Prevádzková bezpečnosť rameno. Musí sa používať jedine pri vykonávaní Náradie pred používaním vždy skontrolujte z • oboch týchto úkonov. Možnú chybnú činnosť pohľadu jeho celkového stavu a z pohľadu vyskúšajte bez nabitia upínacími prvkami a tak, že uvoľnenia skrutiek.
 • Seite 48 BEZPEČNOSŤ výrobku, údržbu a opravy by sa osôb nachádzajúcich sa okolo. mali vykonať v autorizovanom servisnom stredisku Makita, vždy s použitím náhradných dielov Makita. Voľba vzduchovej hadice TIETO POKYNY USCHOVAJTE. Fig.1 Používajte vzduchové hadice odolné voči vysokým tlakom.
 • Seite 49: Popis Funkcie

  MONTÁŽ Fig.2 POPIS FUNKCIE POZOR: Pred vykonávaním akýchkoľvek úprav na nástroji • POZOR: vždy odpojte vzduchovú hadicu. Pred nastavovaním alebo kontrolou fungovania • Nabitie klincovačky náradia vždy odpojte vzduchovú hadicu. Fig.7 Nastavenie hĺbky nastreľovania Zvoľte klince vhodné pre vašu činnosť. Stlačte Fig.3 uzatváraciu páčku a otvorte uzáver zásobníka.
 • Seite 50 Do rozpúšťadla ponorte len kontaktný prvok a plochy POZOR: okolo neho a pomocou kefky odstráňte decht a nečistoty. Predsa len však, pokiaľ je náradie nastavené na • Na ochranu rúk vždy používajte vodotesné rukavice. Do režim „prerušovaného nastreľovania klincov", PRI rozpúšťadla niekde neponárajte skrinku, zásobník a pod.
 • Seite 51: Voliteľné Príslušenstvo

  Kvôli zachovaniu BEZPEČNOSTI a SPOĽAHLIVOSTI výrobkov musia byť opravy a akákoľvek ďalšia údržba či nastavovanie robené autorizovanými servisnými strediskami firmy Makita a s použitím náhradných dielov Makita. VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO POZOR: Pre váš nástroj Makita, opísaný v tomto návode, • doporučujeme používať toto príslušenstvo nástavce.
 • Seite 52 11-2. Kontaktní prvek 17-1. Víčko 7-1. Víko zásobníku 12-1. Spoušť 18-1. Odvodňovací kohout TECHNICKÉ ÚDAJE Model AN450H Tlak vzduchu 1,28 - 2,26 Mpa (12,8 - 22,6 barů) Délka hřebíku 19 mm - 45 mm Kapacita zásobníku 120 kusů Min. průměr hadice 5,0 mm Olej pro pneumatické...
 • Seite 53 UPOZORNĚNÍ: vynucení používání Společnost Makita Corporation jako odpovědný bezpečnostních ochranných brýlí obsluhou nářadí výrobce prohlašuje, že následující zařízení Makita: či jinými osobami v bezprostřední blízkosti Popis zařízení: pracoviště odpovídá zaměstnavatel. Pneumatická svitková hřebíkovačka pro střešní krytiny Pouze Austrálie a Nový Zéland č.
 • Seite 54 Nehrajte si s kontaktním prvkem: zabraňuje Jestliže na nářadí zpozorujete chybnou funkci • • náhodnému spuštění, a proto musí zůstat na nebo něco neobvyklého, okamžitě přerušte práci. místě a nesmí být odejmut. Velmi nebezpečné je Nesprávně fungující nářadí nesmí být používáno. také...
 • Seite 55 SPOLEHLIVOSTI výrobku musí být údržba a opravy svěřeny autorizovaným servisním POZOR: střediskům Makita používajícím vždy náhradní díly Nízký výkon kompresoru, dlouhá vzduchová Makita. • hadice nebo její malý průměr mohou ve vztahu k TYTO POKYNY USCHOVEJTE. frekvenci přibíjení způsobit pokles výkonu nářadí.
 • Seite 56: Popis Funkce

  POPIS FUNKCE vyznačené na zásobníku. Při práci s nastavením podpěrné desky kotouče na chybný krok může dojít k nesprávnému podávání hřebíků nebo poruše nářadí. POZOR: Fig.8 Před seřizováním či kontrolou funkce nářadí vždy • Na podpěrnou desku kotouče položte kotouč s hřebíky. odpojte vzduchovou hadici.
 • Seite 57: Volitelné Příslušenství

  Makita a s použitím náhradních dílů Mohlo by dojít k poruše nářadí. Použité rozpouštědlo Makita. zlikvidujte bezpečným způsobem, který splňuje všechny VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ požadavky místních a národních zákonů.
 • Seite 60 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 884859C974...

Inhaltsverzeichnis