Herunterladen Diese Seite drucken

Personsikkerhed; Anvendelse Og Behandling Af Elværktøjet - Parkside PAK 20-Li A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis

3 . Personsikkerhed

a) Vær opmærksom og bevidst om, hvad du
laver, og arbejd fornuftigt med elværktøjet.
Brug ikke elværktøjet, hvis du er ukoncentre-
ret eller påvirket af narkotika, alkohol eller
medicin. Selv et øjebliks uopmærksomhed
ved brug af elværktøjet kan medføre alvorlige
kvæstelser .
b) Brug personligt beskyttelsesudstyr, og bær
altid beskyttelsesbriller. Når du bruger per-
sonligt beskyttelsesudstyr som f .eks . støvmaske,
skridsikre sikkerhedssko, beskyttelseshandsker,
sikkerhedshjelm og høreværn afhængigt af
elværktøjets type og anvendelse, reduceres
risikoen for kvæstelser .
c) Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at
elværktøjet er slukket, før du forbinder det
med strømforsyningen og/eller tilslutter bat-
teriet, tager elværktøjet op eller bærer det.
Hvis du bærer elværktøjet rundt med fingeren
på kontakten, eller hvis elværktøjet sluttes til
strømforsyningen, mens det er tændt, kan der
opstå uheld .
d) Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgler, før
du tænder for elværktøjet. Hvis der sidder et
værktøj eller en skruenøgle på en roterende del
af elværktøjet, kan det medføre personskader .
e) Undgå unormale kropsstillinger. Sørg for, at
du står sikkert, og hold altid balancen.
Derved kan du bedre kontrollere elværktøjet i
uventede situationer .
f) Bær velegnet påklædning. Bær ikke løstsid-
dende tøj eller smykker. Hold hår og tøj på
afstand af dele, der bevæger sig. Løst tøj,
smykker eller hår kan gribe fat i dele, der
bevæger sig .
g) Hvis der kan monteres støvopsugnings- og
opsamlingsanordninger, skal disse tilsluttes
og anvendes korrekt. Anvendelse af denne
type anordninger nedsætter støvrisikoen .
PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1
h) Lad dig ikke lulle ind i en falsk følelse af sik-
kerhed, og tilsidesæt ikke sikkerhedsreglerne
for elværktøj, selv om du er fortrolig med el-
værktøjet efter hyppig anvendelse. Uforsigtige
handlinger kan på brøkdele af et sekund føre til
alvorlige kvæstelser .
4 . Anvendelse og behandling af
elværktøjet
a) Overbelast ikke elværktøjet. Brug et elværk-
tøj, der er egnet til arbejdet. Med et velegnet
elværktøj arbejder du bedre og mere sikkert i
det angivne effektområde .
b) Brug ikke elværktøj med defekt kontakt.
Elværktøj, som ikke længere kan tændes og
slukkes, er farligt og skal repareres .
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
fjern det aftagelige batteri, før du foretager
indstillinger på produktet, udskifter indsats-
værktøj eller lægger elværktøjet fra dig. Disse
forholdsregler forhindrer, at elværktøjet starter
ved en fejl .
d) Opbevar elværktøj uden for børns række-
vidde, når værktøjet ikke anvendes. Personer,
som ikke kender elværktøjet, eller som ikke
har læst disse anvisninger, må ikke bruge
produktet. Elværktøj er farligt, hvis det
anvendes af uerfarne personer .
e) Vedligehold elværktøjet og dets indsatsværk-
tøj omhyggeligt. Kontrollér, om bevægelige
dele fungerer, som de skal og ikke sætter
sig fast, om dele er defekte eller så beskadi-
gede, at elværktøjets funktion er påvirket. Få
beskadigede dele repareret, inden du bruger
elværktøjet. Mange uheld skyldes dårligt vedli-
geholdt elværktøj .
f) Hold skærende værktøjer skarpe og rene.
Omhyggeligt vedligeholdt værktøj med skarpe
skær sætter sig ikke så ofte fast og er lettere at
styre .
 5
DK

Werbung

Kapitel

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Inhalte für Parkside PAK 20-Li A1