Herunterladen Diese Seite drucken

Adaptere; Vedligeholdelse, Opbevaring Og Rengøring - Parkside PAK 20-Li A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis

Adaptere

Adapter
Boldnålen kan bruges til oppumpning af forskellige
sportsbolde .
Adapter
Sclaverandventilen giver mulighed for nem
oppumpning af cykeldæk .
Adapter
Dunlopventilen giver mulighed for nem oppump-
ning af cykeldæk .
Adapter
Universaladapteren kan bruges til oppumpning
af luftmadrasser og lignende .
Adapter
Til oppumpning af f .eks . badebolde .
Adapter
Universaladapteren kan bruges til oppumpning af
luftmadrasser og lignende .
10 
DK
Vedligeholdelse, opbevaring
og rengøring
ADVARSEL!
FARE FOR ELEKTRISK STØD!
Før rengøring skal opladeren tages
ud af stikkontakten.
BEMÆRK
Før du udfører arbejde på produktet, skal du
sikre dig, at den genopladelige batteripakke
er taget ud . Det forhindrer utilsigtet
aktivering .
Batteridrevne produkter kræver ikke vedligehol-
delse .
Produkterne skal altid være rene, tørre og fri for
olie eller smørefedt .
Der må ikke komme væske ind i produktet .
Brug en klud til rengøring af husene . Brug aldrig
benzin, opløsningsmidler eller rensemidler, som
angriber plast .
Opbevar altid produktet og dets tilbehør rent,
støvfrit og tørt .
Hvis produkterne ikke skal bruges i længere
tid, skal batterierne tages ud, og produkterne
skal opbevares på et rent, tørt sted uden direkte
sollys .
Hvis lithium-ion-batteriet skal opbevares i
længere tid, skal dets opladningstilstand kontrol-
leres regelmæssigt . Den optimale opladnings-
tilstand er mellem 50 % og 80 % . Det optimale
opbevaringsklima er køligt og tørt .
Vedligehold aldrig beskadigede batterier .
Enhver vedligeholdelse af batterier må kun
udføres af producenten eller et autoriseret
serviceværksted .
BEMÆRK
Reservedele, som ikke er angivet (som f .eks .
batterier, oplader), kan bestilles hos vores
service-hotline .
PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1

Werbung

Kapitel

Inhaltsverzeichnis
loading