Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PAK 20-Li A1 Gebrauchsanweisung, Originalbetriebsanleitung

Akku-kompressor akku-luftpumpe
Vorschau ausblenden

Werbung

CORDLESS COMPRESSOR PAK 20-Li A1
CORDLESS AIR PUMP PALP 20-Li A1
AKKUS KOMPRESSZOR
AKKUS LÉGSZIVATTYÚ
Az originál használati utasítás fordítása
AKU KOMPRESOR
AKU PUMPA
Překlad originálního provozního návodu
AKKU-KOMPRESSOR
AKKU-LUFTPUMPE
Originalbetriebsanleitung
IAN 300633
AKUMULATORSKI KOMPRESOR
AKUMULATORSKA ZRAČNA TLAČILKA
Prevod originalnega navodila za uporabo
AKUMULÁTOROVÝ KOMPRESOR
AKUMULÁTOROVÁ PUMPA
Preklad originálneho návodu na obsluhu

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Parkside PAK 20-Li A1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PAK 20-Li A1

 • Seite 1 CORDLESS COMPRESSOR PAK 20-Li A1 CORDLESS AIR PUMP PALP 20-Li A1 AKKUS KOMPRESSZOR AKUMULATORSKI KOMPRESOR AKKUS LÉGSZIVATTYÚ AKUMULATORSKA ZRAČNA TLAČILKA Az originál használati utasítás fordítása Prevod originalnega navodila za uporabo AKU KOMPRESOR AKUMULÁTOROVÝ KOMPRESOR AKU PUMPA AKUMULÁTOROVÁ PUMPA Překlad originálního provozního návodu Preklad originálneho návodu na obsluhu...
 • Seite 2 Olvasás előtt kattintson az ábrákat tartalmazó mindkét oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem obe strani s slikami odprite navzven in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si odklopte obě dvě strany s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte obidve strany s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Akkus kompresszor PAK 20-Li A1 használata . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Seite 6: Bevezető

  Minden egyéb felhasználási mód vagy a készü- zöld töltésjelző LED lékek módosítása rendeltetésellenesnek minősül és balesetveszélyes . A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget . ■ 2    PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1 │...
 • Seite 7: A Csomag Tartalma

  A jelen használati útmutatóban megadott rezgésszint szabványos mérési eljárással lett meghatározva és felhasználható a készülé- kek összehasonlítására . A megadott rezgés kibocsátási érték a kitettség előzetes megbe- csüléséhez is használható . PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1    3 ■ │...
 • Seite 8: Általános Biztonsági Utasítások

  áramütés veszélyének kockázatát . b) Ne dolgozzon a készülékkel olyan robba- násveszélyes környezetben, ahol gyúlékony folyadékok, gázok vagy porok vannak. Az elektromos kéziszerszámok szikráznak, amik meggyújthatják a port vagy gőzöket . ■ 4    PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1 │...
 • Seite 9: Személyi Biztonság

  és megfelelően használni kell. nálata előtt javíttassa meg a sérült részeket. A porelszívó alkalmazása csökkentheti a por Sok balesetet a rosszul karbantartott elektromos általi veszélyeztetést . kéziszerszámok okoznak . PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1    5 ■ │...
 • Seite 10: Az Akkumulátoros Kéziszerszám Használata És Kezelése

  Ne érjen hozzá. Ha véletlenül mégis hozzáérne, öblítse le vízzel. Ha a folyadék szembe kerül, forduljon orvoshoz. A kiszivárgó akkumulátor-folyadék bőrirritációt vagy égési sérülést okozhat . ■ 6    PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1 │...
 • Seite 11: Töltővel & Fúvóval Kapcsolatos Biztonsági Utasítások

  üzemkész . ♦ Helyezze be az akkumulátor-telepet készülékbe . ♦ Az egymást követő töltések között kapcsolja ki a töltőt legalább 15 percre . Ehhez húzza ki a hálózati csatlakozódugót . PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1    7 ■ │...
 • Seite 12: Akkumulátor-Telep Behelyezése A Készülékbe / Kivétele A Készülékből

  Kapcsolja be a készüléket az ON / OFF kapcsoló megnyomásával . ♦ Amikor elérte a kívánt térfogatot, kapcsolja ki a készüléket az ON / OFF kapcsoló ismételt megnyomásával . ■ 8    PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1 │...
 • Seite 13: Akkus Kompresszor Pak 20-Li A1 Használata

  . ♦ Nyomja meg a BE/KI kapcsolót ♦ Az előre beállított nyomás elérésekor a komp- resszor automatikusan kikapcsol . ♦ Húzza ki az adapterfúvókát vagy a felfújt tárgyból . PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1    9 ■ │...
 • Seite 14: Adapterfúvókák

  . Az akkumulátorok karbantartását csak a gyártó vagy az általa felhatalmazott vevőszolgálatok végezhetik . TUDNIVALÓ ► A felsorolásban nem szereplő alkatrészeket (mint pl . akkumulátor, töltő) szerviz-forródró- tunkon keresztül rendelheti meg . ■ 10    PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1 │...
 • Seite 15: Ártalmatlanítás

  . Az akkumulátor-telepet és / vagy a készüléket a rendelkezésre álló gyűjtőhelyeken adhatja vissza . Az elhasznált elektromos kéziszerszámok / ak- kumulátor-telepek ártalmatlanítási lehetőségeiről tájékozódjon települése önkormányzatánál . PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1    11 ■ │...
 • Seite 16: Jótállási Tájékoztató

  . Ha a forgalmazó, vagy szerviz a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát a forgalmazó költségére kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja . A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre . ■ 12    PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1 │...
 • Seite 17 A jótállási igény bejelentésének és javításra A hiba oka: átvételi időpontja: A fogyasztó részére történő visszaadás A hiba javításának módja: időpontja: A szerviz bélyegzője, kelt és aláírása: A javításra tekintettel a jótállás új határideje: PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1    13 ■ │...
 • Seite 18: Az Eredeti Megfelelőségi Nyilatkozat Fordítása

  EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 A gép típusmegjelölése: Akkumulátoros kompresszor PAK 20-Li A1 / Akkumulátoros levegőpumpa PALP 20-Li A1 Gyártási év: 2018.08. Sorozatszám: IAN 300633 Bochum, 2018 .08 .07 . Semi Uguzlu - minőségbiztosítási vezető - A továbbfejlesztés érdekében a műszaki változtatások jogát fenntartjuk .
 • Seite 19: Pótakkumulátor Rendelése

  E-Mail: kompernass@lidl .hu A rendelés gyors feldolgozása érdekében megkeresése során tartsa készenlétben készüléke cikkszámát (pl . IAN 300633) . A cikkszám a típustáblán vagy a jelen használati útmutató címoldalán található . PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1    15 ■...
 • Seite 20 ■ 16    PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1 │...
 • Seite 21 Uporaba akumulatorski kompresor PAK 20-Li A1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Seite 22: Uvod

  LED nadzora polnjenja za nenamensko in pomeni bistveno nevarnost zelena lučka LED nadzora polnjenja nezgod . Proizvajalec ne prevzema nobene odgo- vornosti za škodo, nastalo zaradi nepredvidene uporabe . ■ 18    PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1 │...
 • Seite 23: Vsebina Kompleta

  Raven tresljajev, navedena v teh navodilih, je bila izmerjena s standardiziranim merilnim postopkom in se lahko uporablja za pri- merjavo naprav . Navedena vrednost emisij tresljajev se lahko uporablja tudi za uvodno oceno izpostavljenosti . PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1    19 ■ │...
 • Seite 24: Splošna Varnostna Navodila

  Električnega orodja ne uporabljajte na območju nevarnosti eksplozije, na katerem so goreče tekočine, plini ali prah. Električna orodja povzročajo iskre, ki lahko povzročijo vnetje prahu ali hlapov . ■ 20    PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1 │...
 • Seite 25: Varnost Oseb

  . f) Rezalna orodja ohranjajte ostra in čista. Skrbno vzdrževana rezalna orodja z ostrimi rezili se manj zatikajo in so lažje vodljiva . PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1    21 ■ │...
 • Seite 26: Uporaba In Ravnanje Z Akumulatorskim Orodjem

  Napač- zdravniško pomoč. Iztekajoča tekočina lahko no polnjenje ali polnjenje zunaj dovoljenega draži kožo in povzroči opekline . temperaturnega območja lahko uniči akumula- tor in poveča nevarnost požara . ■ 22    PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1 │...
 • Seite 27: Varnostna Navodila Za Polnilnike In Puhala

  . ♦ Akumulator vstavite v napravo . ♦ Polnilnik med dvema zaporednima postopkoma polnjenja izklopite za najmanj 15 minut . V ta namen električni vtič potegnite iz vtičnice . PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1    23 ■ │...
 • Seite 28: Vstavljanje/Odstranjevanje Akumu -Latorja

  Ko je dosežena želena prostornina polnjenja, izklopite napravo s pritiskom na stikalo 6 za vklop / izklop ♦ Zdaj odstranite prilagojeno šobo ♦ Znova namestite pokrovček ventila na izdelku za polnjenje z zrakom . ■ 24    PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1 │...
 • Seite 29: Uporaba Akumulatorski Kompresor Pak 20-Li A1

  črpanje . ♦ Sprožite stikalo za vklop/izklop ♦ Kompresor se samodejno izklopi, ko je dosežen nastavljeni tlak . ♦ Izvlecite adapter predmeta, napolnjenega z zrakom . PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1    25 ■ │...
 • Seite 30: Adapterji

  Vsakršno vzdrževanje akumulatorjev naj izvaja izključno proizvajalec ali pooblaščene servisne službe . OPOMBA ► Nenavedene nadomestne dele (npr . aku- mulatorji, stikala) lahko naročite na številki servisne službe . ■ 26    PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1 │...
 • Seite 31: Odstranjevanje Med Odpadke

  številkami (b) z naslednjim pomenom: 1–7: umetne snovi, 20–22: papir in karton, 80–98: kompozitni materiali O možnostih za odstranitev odslužene- ga izdelka vprašajte pri svoji občinski ali mestni upravi . PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1    27 ■ │...
 • Seite 32: Garancijski List

  . 6 . V primeru, da proizvod popravlja nepoo- blaščeni servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije . ■ 28    PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1 │...
 • Seite 33: Prevod Izvirne Izjave O Skladnosti

  EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Oznaka tipa stroja: Akumulatorski kompresor PAK 20-Li A1 / Akumulatorska zračna tlačilka PALP 20-Li A1 Leto izdelave: 08 - 2018 Serijska številka: IAN 300633 Bochum, 07 . 08 . 2018 Semi Uguzlu – vodja kakovosti –...
 • Seite 34: Naročanje Nadomestnega Akumulatorja

  Za zagotavljanje hitre obdelave naročila imejte pripravljeno številko artikla (npr . IAN 300633) za svojo napravo . Številko artikla najdete na tipski tablici ali na naslovnici teh navodil . ■ 30    PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1 │...
 • Seite 35 Obsluha aku kompresor PAK 20-Li A1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Seite 36: Úvod

  úrazu . Za škody, které červená LED kontrolka nabíjení vzniknou při použití v rozporu s určením, nenese zelená LED kontrolka nabíjení výrobce odpovědnost . ■ 32    PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1 │...
 • Seite 37: Rozsah Dodávky

  Kapacita: 2,0 Ah metodou měření a lze ji použít ke srovnání přístrojů . Uvedenou hodnotu emise vibrací lze rovněž použít k předběžnému posouzení expozice . PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1    33 ■ │...
 • Seite 38: Všeobecné Bezpečnostní Pokyny

  S elektrickým nářadím nepracujte v prostředí ohroženém výbuchem, ve kterém se nachází hořlavé kapaliny, plyny nebo prachy. Elektrické nářadí vytváří jiskry, od nichž se může vznítit prach nebo výpary . ■ 34    PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1 │...
 • Seite 39: Bezpečnost Osob

  Použitím odsávání vu. Pečlivě udržované řezné nástroje s ostrými prachu se může snížit ohrožení prachem . řeznými hranami se méně zasekávají a snáze se vedou . PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1    35 ■ │...
 • Seite 40: Manipulace S Akumulátorovým Nářadím A Jeho Použití

  Pokud požáru . se kapalina dostane do očí, vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina unikající z akumu- látoru může způsobit podráždění kůže nebo popáleniny . ■ 36    PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1 │...
 • Seite 41: Bezpečnostní Pokyny Pro Nabíječky & Dmýchadla

  . ♦ Zasuňte akumulátor do přístroje . ♦ Mezi nabíjeními následujícími po sobě vypněte nabíječku alespoň na 15 minut . Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky . PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1    37 ■ │...
 • Seite 42: Vložení Akumulátoru Do Přístroje / Jeho Vyjmutí Z Přístroje

  Zapněte přístroj stisknutím spínače ON / OFF ♦ Po dosažení požadovaného objemu vypnutí vypněte přístroj opětovným stisknutím spínače ON / OFF ♦ Nyní odstraňte adaptér nebo ♦ Opět nasaďte krytku ventilku nafukovacího výrobku . ■ 38    PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1 │...
 • Seite 43: Obsluha Aku Kompresor Pak 20-Li A1

  ♦ Zastrčte síťový adaptér nebo do nafukovaného předmětu . ♦ Stiskněte spínač ZAP/VYP ♦ Kompresor se automaticky vypne po dosažení přednastaveného tlaku . ♦ Vytáhněte adaptér nebo z nafukovaného předmětu . PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1    39 ■ │...
 • Seite 44: Adaptér

  . Veškerou údržbu akumulátorů by měl provádět jen výrobce nebo autorizovaný zákaznický servis . UPOZORNĚNÍ ► Neuvedené náhradní díly (jako např . akumu- látory, nabíječka) můžete objednat přes naši servisní poradenskou linku . ■ 40    PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1 │...
 • Seite 45: Likvidace

  20–22: Papír a lepenka, zpoplatnění . 80–98: Kompozitní materiály Informace o možnostech likvidace vysloužilého výrobku Vám podá správa Vašeho obecního nebo městského úřadu . PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1    41 ■ │...
 • Seite 46: Servis

  čem spočívá vada a www .kompernass .com kdy k ní došlo, poslat výrobek pro Vás bez poš- tovného na adresu, kterou Vám oznámí servis . ■ 42    PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1 │...
 • Seite 47: Překlad Originálu Prohlášení O Shodě

  EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typové označení stroje: Akumulátorový kompresor PAK 20-Li A1 / Akumulátorové vzduchové čerpadlo PALP 20-Li A1 Rok výroby: 08 - 2018 Sériové číslo: IAN 300633 Bochum, 07 . 08 . 2018 Semi Uguzlu - manažer kvality - Technické...
 • Seite 48: Objednávka Náhradního Akumulátoru

  Aby bylo zaručeno rychlé zpracování Vaší objednávky, připravte si prosím pro všechny dotazy číslo výrobku (např . IAN 300633) . Číslo výrobku naleznete na typovém štítku nebo na titulní straně tohoto návodu . ■ 44    PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1 │...
 • Seite 49 Obsluha akumulátorový kompresor PAK 20-Li A1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Seite 50: Úvod

  Akýkoľvek iný spôsob používania alebo úprava prístroja sa považuje za používanie v rozpore s ur- čením a je skrytým zdrojom nebezpečenstva úrazu . Za škody vzniknuté v dôsledku použitia v rozpore s určením výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť . ■ 46    PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1 │...
 • Seite 51: Technické Údaje

  Kapacita: 2,0 Ah postupom merania a môže sa použiť na po- rovnanie prístrojov . Uvedená hodnota emisií vibrácií sa môže tiež použiť na počiatočné posúdenie prerušenia . PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1    47 ■ │...
 • Seite 52: Všeobecné Bezpečnostné Predpisy

  Nepracujte s elektrickým náradím na miestach s nebezpečenstvom výbuchu, na ktorých sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. Z elektrického náradia vychádzajú iskry, ktoré môžu tento prach alebo výpary zapáliť . ■ 48    PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1 │...
 • Seite 53: Bezpečnosť Osôb

  . prachu môže zredukovať ohrozenie prachom . f) Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté. Starostlivo udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými hranami sa menej zasekávajú a ľahšie sa dajú viesť . PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1    49 ■ │...
 • Seite 54: Manipulácia S Akumulátorovým Náradím A Jeho Používanie

  Ak sa kvapalina do- rozsahu teplôt môže akumulátor zničiť a zvýšiť stane do očí, vyhľadajte dodatočne lekársku nebezpečenstvo požiaru . pomoc. Unikajúca kvapalina môže spôsobiť podráždenie kože a popáleniny . ■ 50    PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1 │...
 • Seite 55: Bezpečnostné Upozornenia Pre Nabíjačky & Dúchadlá

  . ♦ Zastrčte box s akumulátorom do prístroja . ♦ Medzi nabíjaniami nasledujúcimi po sebe vyp- nite nabíjačku na minimálne 15 minút . Pritom vytiahnite sieťovú zástrčku . PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1    51 ■ │...
 • Seite 56: Vloženie/Vybratie Boxu S Akumulátorom Do/Z Prístroja

  . ♦ Zapnite prístroj stlačením spínača ON / OFF ♦ Po dosiahnutí požadovaného objemu vypnutia prístroj vypnite stlačením spínača ON / OFF znova . ■ 52    PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1 │...
 • Seite 57: Obsluha Akumulátorový Kompresor Pak 20-Li A1

  . ♦ Stlačte spínač ZAP/VYP ♦ Kompresor sa automaticky vypne po dosiahnutí prednastaveného tlaku . ♦ Vytiahnite adaptér alebo z nafukovaného predmetu . PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1    53 ■ │...
 • Seite 58: Adaptér

  . UPOZORNENIE ► Neuvedené náhradné diely (ako napr . akumulátor, nabíjačka) si môžete objednať prostredníctvom servisnej poradenskej linky . ■ 54    PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1 │...
 • Seite 59: Likvidácia

  . PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1    55 ■ │...
 • Seite 60: Servis

  (napr . akumulátor, úložný kufrík, montážne náradie, atď .) . Na webových stránkach www .lidl-service .com si môžete stiahnuť tieto a mnoho ďalších príručok, videá o výrobkoch a softvéry . ■ 56    PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1 │...
 • Seite 61: Preklad Originálneho Vyhlásenia O Zhode

  EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typové označenie stroja: Akumulátorový kompresor PAK 20-Li A1 / Akumulátorová vzduchová pumpa PALP 20-Li A1 Rok výroby: 08 - 2018 Sériové číslo: IAN 300633 Bochum, 07 .08 .2018 Semi Uguzlu - Manažér kvality - Technické...
 • Seite 62: Objednanie Náhradného Akumulátora

  Na zaistenie rýchleho spracovania vašej objednávky si pripravte, prosím, číslo tovaru (napr . IAN 300633) pridelené zariadeniu . Číslo tovaru nájdete na typovom štítku alebo na titulnej strane tohto návodu . ■ 58    PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1 │...
 • Seite 63 Bedienung Akku-Kompressor PAK 20-Li A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Seite 64: Einleitung

  Veränderung der Geräte gilt als nicht bestimmungs- Grüne Ladekontroll-LED gemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren . Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung . ■ 60  │   DE │ AT │ CH PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1...
 • Seite 65: Lieferumfang

  Messverfahren gemessen worden und kann für den Gerätevergleich verwendet werden . Der angegebene Schwingungsemis- sionswert kann auch zu einer einleitenden Ein- schätzung der Aussetzung verwendet werden . PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1 DE │ AT │ CH   │  61...
 • Seite 66: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können . ■ 62  │   DE │ AT │ CH PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1...
 • Seite 67: Sicherheit Von Personen

  Schneidkanten verklemmen sich Verwendung einer Staubabsaugung kann weniger und sind leichter zu führen . Gefährdungen durch Staub verringern . PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1 DE │ AT │ CH   │  63...
 • Seite 68: Verwendung Und Behandlung Des Akkuwerkzeugs

  Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen . ■ 64  │   DE │ AT │ CH PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1...
 • Seite 69: Sicherheitshinweise Für Ladegeräte & Gebläse

  . ♦ Schalten Sie das Ladegerät zwischen aufeinan- derfolgenden Ladevorgängen für mindestens 15 Minuten ab . Ziehen Sie dazu den Netzste- cker . PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1 DE │ AT │ CH   │  65 ■...
 • Seite 70: Akku-Pack Ins Gerät Einsetzen / Entnehmen

  Sie das Gerät ab indem Sie den EIN-/AUS-Schalter erneut drücken . ♦ Entfernen Sie nun den Adapter oder ♦ Setzen Sie die Ventilkappe des Aufblasartikels wieder auf . ■ 66  │   DE │ AT │ CH PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1...
 • Seite 71: Bedienung Akku-Kompressor Pak 20-Li A1

  Der Kompressor schaltet sich automatisch nach Erreichen des voreingestellten Druckes ab . ♦ Ziehen Sie den Adapter oder aus dem aufgepumpten Gegenstand heraus . PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1 DE │ AT │ CH   │  67 ■...
 • Seite 72: Adapter

  . HINWEIS ► Nicht aufgeführte Ersatzteile (wie z . B . Akku, Ladegerät) können Sie über unsere Service - Hotline bestellen . ■ 68  │   DE │ AT │ CH PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1...
 • Seite 73: Entsorgung

  Auspacken gemeldet werden . Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind Möglichkeiten zur Entsorgung des kostenpflichtig . ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtver- waltung . PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1 DE │ AT │ CH   │  69 ■...
 • Seite 74 Artikel ohne Zubehör (z . B . Akku, Aufbewah- rungskoffer, Montagewerkzeuge, etc) ein . Auf www .lidl-service .com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Software herunterladen . ■ 70  │   DE │ AT │ CH PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1...
 • Seite 75: Service

  BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www .kompernass .com Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten . PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1 DE │ AT │ CH   │  71 ■...
 • Seite 76: Ersatz-Akku Bestellung

  Um eine schnelle Bearbeitung Ihrer Bestellung zu gewährleisten, halten Sie bitte für alle Anfragen die Artikelnummer (z .B . IAN 300633) des Gerätes bereit . Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild oder dem Titelblatt dieser Anleitung . ■ 72  │   DE │ AT │ CH PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1...
 • Seite 77 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Információk állása · Stanje informacij Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 08 / 2018 Ident.-No.: PAK20-LiA1/PALP20-LiA1-082018-1 IAN 300633...

Diese Anleitung auch für:

Palp 20-li a1