Parkside PDRS 6.3 B2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
AIR RATCHET SET PDRS 6.3 B2
SŰRÍTETT LEVEGŐS RACSNIS
CSAVARBEHAJTÓ
Az originál használati utasítás fordítása
PNEU RÁČNOVÝ UTAHOVÁK
Překlad originálního provozního návodu
DRUCKLUFT-RATSCHEN-
SCHRAUBER
Originalbetriebsanleitung
IAN 315475
RAČNI VIJAČNIK NA STISNJEN
ZRAK
Prevod originalnega navodila za uporabo
PNEUMATICKÝ RAČŇOVÝ
UŤAHOVÁK
Preklad originálneho návodu na obsluhu

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDRS 6.3 B2

 • Seite 1 AIR RATCHET SET PDRS 6.3 B2 SŰRÍTETT LEVEGŐS RACSNIS RAČNI VIJAČNIK NA STISNJEN CSAVARBEHAJTÓ ZRAK Az originál használati utasítás fordítása Prevod originalnega navodila za uporabo PNEU RÁČNOVÝ UTAHOVÁK PNEUMATICKÝ RAČŇOVÝ Překlad originálního provozního návodu UŤAHOVÁK Preklad originálneho návodu na obsluhu...
 • Seite 2 Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Be- / kikapcsolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 PDRS 6.3 B2  ...
 • Seite 5 Gyártja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Az eredeti megfelelőségi nyilatkozat fordítása . . . .31 ■ 2  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 6: Bevezető

  A készülék minden más használata vagy módosítása nem rendel- tetésszerűnek minősül és jelentős balesetveszélyt okozhat . A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért nem vállalunk felelős- séget . A készülék csak magánháztartásokban használható . PDRS 6.3 B2   │  3 ■...
 • Seite 7: Felszereltség

  Porképződés esetén mindig viseljen légzésvédő maszkot . Mindig viseljen hallásvédőt . Naponta olajozza be Felszereltség Pneumatikus racsnis csavarozó Levegőbemenet Csatlakoztatható csonk (előszerelt) Kioldókar Szögletes befogó Terelőcsap Olajozó üveg Csavarozó bitek Dugókulcsfejek Bittartó Hosszabbító nyél Kardáncsukló ■ 4  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 8: A Csomag Tartalma

  Forgásirány-változtatás: jobbra és balra forgó Befogó: 1/2’’ Zajkibocsátási érték: A zaj mérési értéke az ISO 15744 alapján meghatározva: Hangnyomásszint: 89,8 dB (A) Bizonytalansági érték: Hangteljesítményszint: = 100,8 dB (A) Bizonytalansági érték: Viseljen hallásvédőt! PDRS 6.3 B2   │  5 ■...
 • Seite 9 A zajterhelés adott munkaidőszakon belüli pontos becsléséhez azokat az időszakokat is figyelembe kell venni, amikor a készü- lék ki van kapcsolva, vagy bár működik, de ténylegesen nincs használatban . Ez a teljes munkaidőtartamra nézve jelentősen csökkentheti a zajterhelést . ■ 6  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 10: Pneumatikus Készülé Kekre Vonatkozó Általános

  és képzett kezelő személyek szerelhetik össze, állíthatják be vagy használhatják . ■ A pneumatikus kéziszerszámot nem szabad megváltoztatni . A módosítások csökkenthetik a biztonsági intézkedések hatékonysá- gát és növelhetik a kezelő személyeket érintő kockázatokat . PDRS 6.3 B2   │  7 ■...
 • Seite 11 . Ne dolgozzon olyan anyagokkal, amelyek esetleg gyúlékonyak, robbanásveszélyesek vagy azok lehetnek . ■ A készüléket csak olyan alkalmazási területeken használja, ame- lyekre tervezték! ■ Ne terhelje túl a készüléket . ■ 8  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 12 . A készülék használata előtt javíttassa meg a sérült részeket . Sok balesetet a rosszul karbantartott készülékek okoznak . ■ Kapcsolja ki a készüléket, ha azt már nem használja . PDRS 6.3 B2   │  9 ■...
 • Seite 13 Ne lélegezze be közvetlenül a távozó levegőt . Ügyeljen arra, hogy a távozó levegő ne kerüljön szembe . A pneumatikus készülékből távozó levegőben víz, olaj, fémrészecs- kék vagy a kompresszorból származó szennyeződések lehetnek . Ez egészségkárosodást okozhat . ■ 10  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 14 Nagy munkanyomás esetén visszaütés léphet fel, ami a tartós terhelés miatt bizonyos körülmények között veszélyt jelenthet . ■ Mindenképpen tájékozódjon a készülék biztonságos használatá- ról, ha nem rendelkezik tapasztalattal a készülék használatával kapcsolatban . PDRS 6.3 B2   │  11 ■...
 • Seite 15 . Ezzel biztosítható a készülék hosszan tartó biztonsága . ■ Használat közben a gyermekeket és más személyeket tartsa tá- vol . Ha elterelik a figyelmét, elveszítheti uralmát a készülék felett . ■ 12  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 16 ISO 11148 által előírt névleges értékek és jelölések a gépen olvashatóan fel vannak tüntetve . Szükség esetén a munkavállaló/felhasználó forduljon a gyártóhoz és kér- jen pótcímkéket a jelölésekhez . PDRS 6.3 B2   │  13 ■...
 • Seite 17: Kirepülő Alkatrészek Okozta Veszélyek

  . ■ Ne viseljen laza kesztyűt vagy levágott, ill . kopott ujjú kesztyűt . ■ Soha ne tartsa szorosan a hajtást, a foglalatot vagy a hajtáshosz- szabbítót . ■ 14  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 18: Működés Során Felmerülő Veszélyek

  és pisztolymarkolatú gépekhez . Minden esetben javasolt segéd- eszközöket használni a reakciós forgatónyomaték felfogásához, ha a nyomaték egyenes markolatú gépek esetén nagyobb mint 4 Nm, pisztolymarkolatú gépek esetén nagyobb mint 10 Nm, szögcsavarozók esetén nagyobb mint 60 Nm . PDRS 6.3 B2   │  15 ■...
 • Seite 19: Ismétlődő Mozgások Okozta Veszélyek

  Mielőtt szerszámot vagy tartozékot cserél, válassza le a gépet az energiaellátásról . ■ Az ütőfolyamat közben ne érjen hozzá foglalatokhoz vagy tarto- zékokhoz, mert ez növeli a vágás, égés okozta veszélyt vagy a rezgés okozta sérüléseket . ■ 16  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 20: Munkahelyi Veszélyek

  A kockázatértékelésbe be kell vonni a gép használata során keletkező port és a gép által felkavart meglévő port is . ■ A távozó levegőt úgy kell elvezetni, hogy poros környezetben a lehető legkisebb mennyiségű por kavarodjon fel . PDRS 6.3 B2   │  17 ■...
 • Seite 21: Zajhatás Okozta Veszélyek

  és a gépszerszámot a jelen útmutató ajánlásainak megfelelően kell kiválasztani, karbantartani és kicserélni . ■ A szükségtelenül magas zajszint elkerülése érdekében a pneu- matikus kéziszerszámot a jelen útmutatóban foglalt ajánlásoknak megfelelően kell üzemeltetni és karbantartani . ■ 18  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 22: Rezgések Okozta Veszélyek

  A gépet ne túl erősen, de biztos fogással a szükséges kéz-reak- cióerők figyelembe vételével tartsa, mivel a szorítóerő növelésével általában a rezgés kockázata is nő . ■ A nem megfelelően felszerelt vagy sérült cserélhető szerszám túlzott rezgéseket okozhat . PDRS 6.3 B2   │  19 ■...
 • Seite 23: A Pneumatikus Gépekre Vonatkozó További Biztonsági Utasítások

  . Ezért meg kell határozni a tömlő hosszára és átmérőjére vonatkozó követelményeket . ■ Soha ne vigye a levegővel működtetett gépeket a tömlőnél fogva . ■ 20  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 24: További Biztonsági Utasítások

  Tartsa távol a pneumatikus kéziszerszámot gyerekektől . ■ Ne tárolja a szerszámot védelem nélkül a szabadban vagy párás környezetben . ■ Védje a pneumatikus kéziszerszámot – különösen a sűrítettleve- gő-csatlakozást és a kezelőelemeket – portól és szennyeződéstől . PDRS 6.3 B2   │  21 ■...
 • Seite 25: Üzembe Helyezés Előtt

  . – Manuális kenés Ha nem rendelkezik olajköd-olajozóval, akkor minden üzembe helyezés előtt, illetve hosszabb munkamenetek esetén végezzen kenést . Csepegtessen 3 - 5 csepp speciá- lis pneumatika olajat a csatlakoztatható csonkba ■ 22  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 26: Feltöltés Olajjal

  Csak legalább 9 mm belső átmérőjű csatlakozótömlőket használjon . ► Csak szűrt, kent és szabályozott sűrített levegőt használjon . ♦ Csatlakoztassa a készüléket egy kompresszorhoz úgy, hogy a csatlakoztatható csonkot összeköti a sűrítettlevegő-forrás ellá- tótömlőjével . PDRS 6.3 B2   │  23 ■...
 • Seite 27: Üzembe Helyezés

  10 mm belső méretű sűrítettlevegő-tömlővel érhető el . Be- / kikapcsolás Bekapcsolás: ♦ A készülék bekapcsolásához nyomja meg a kioldókart Kikapcsolás: ♦ Engedje el a kioldókart ♦ A munka befejezését követően válassza le a készüléket a sűrített- levegő-forrásról . ■ 24  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 28: Karbantartás És Tisztítás

  . meg kell javítani a készüléket . ■ Csak a gyártó eredeti pót-, illetve cserealkatrészeit használja, mivel ellenkező esetben veszély áll fenn a felhasználó számára . Kérdés esetén vegye fel a kapcsolatot szervizközpontunkkal . PDRS 6.3 B2   │  25 ■...
 • Seite 29: Hibaelhárítás

  . A készülék nem A felhalmozódott Végezzen kenést mozog, az összes anyag miatt a a készüléken az sűrített levegő távozik motor szorul . útmutatóban leírtak a kivezetőn keresztül . szerint . ■ 26  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 30: Ártalmatlanítás

  . Ne érjen a talajba / talajba . Ügyeljen a megfelelő felületre . A hatósági előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa . ■ A szennyezett karbantartási anyagokat és anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyen kell ártalmatlanítani . PDRS 6.3 B2   │  27 ■...
 • Seite 31: A Kompernass Handels Gmbh Garanciája

  és hiányosságokat a kicsomagolás után azonnal jelezni kell . A garanciai lejárta után esedékes javítások díjkötelesek . A garancia köre A készüléket szigorú minőségi előírások szerint gyártottuk és kiszállí- tás előtt lelkiismeretesen ellenőriztük . ■ 28  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 32 ■ Küldje el díjmentesen a megadott szerviz címére a hibásnak talált terméket és a vásárlást igazoló bizonylatot (pénztári blokk), illetve röviden írja le azt is, hogy hol és mikor jelentkezett a hiba . PDRS 6.3 B2   │  29 ■...
 • Seite 33: Szerviz

  IAN 315475 Gyártja Ügyeljen arra, hogy az alábbi cím nem a szerviz címe . Először forduljon a megjelölt szervizhez . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM NÉMETORSZÁG www .kompernass .com ■ 30  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 34: Az Eredeti Megfelelőségi Nyilatkozat Fordítása

  Sűrített levegős racsnis csavarbehajtó PDRS 6 .3 B2 Gyártási év: 2019-02 Sorozatszám: IAN 315475 Bochum, 2019 .02 .11 . Semi Uguzlu – minőségbiztosítási vezető – A továbbfejlesztés érdekében a műszaki változtatások jogát fenntartjuk . PDRS 6.3 B2   │  31 ■...
 • Seite 35 ■ 32  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 36 Vklop/izklop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 PDRS 6.3 B2  ...
 • Seite 37 Prevod izvirne izjave o skladnosti . . . . . . . . . . . . . . .61 ■ 34  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 38: Uvod

  Vsaka druga vrsta uporabe ali sprememba naprave velja za nepred- videno in povzroči bistveno nevarnost nesreče . Za škodo, nastalo zaradi nepredvidene uporabe, ne prevzemamo nobene odgovorno- sti . Naprava je predvidena le za uporabo v zasebnih gospodinjstvih . PDRS 6.3 B2   │  35...
 • Seite 39: Oprema

  Napravo dnevno naoljite Oprema pnevmatska raglja dovod zraka cevni nastavek (predhodno sestavljena) sprožilni vzvod štirikotni sprejemni nastavek preusmerjevalni sornik steklenička z oljem vijačni nastavki natični nastavki držalo vijačnih nastavkov podaljševalni kos kardanski zglob ■ 36  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 40: Vsebina Kompleta

  Sprememba smeri vrtenja: vrtenje v desno in levo Sprejemni nastavek: 1/2’’ Vrednosti emisij hrupa: Merilna vrednost hrupa, ugotovljena v skladu z ISO 15744: Raven zvočnega tlaka: 89,8 dB (A) Negotovost: Raven zvočne moči: = 100,8 dB (A) Negotovost: Nosite zaščito sluha! PDRS 6.3 B2   │  37 ■...
 • Seite 41 čenem času dela z napravo je treba upoštevati tudi čase, ko je naprava izklopljena ali teče, vendar se pri tem dejansko ne uporablja . To lahko bistveno zmanjša obremenitev zaradi tresljajev med celotnim obdobjem dela z napravo . ■ 38  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 42: Splošna Varnostna Navodila Za Pnevmatske Naprave

  Pnevmatsko orodje smejo opremljati, nastavljati ali uporabljati izključno ustrezno kvalificirani in usposobljeni uporabniki . ■ Pnevmatskega orodja ni dovoljeno spreminjati . Spremembe bi lahko zmanjšale učinkovitost varnostnih ukrepov in povečale tveganje za uporabnike . PDRS 6.3 B2   │  39 ■...
 • Seite 43 . ■ Napravo redno vzdržujte in čistite v skladu s predpisi (glejte poglavje »Vzdrževanje in čiščenje«) . ■ 40  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 44 . Prenizek tlak neugodno vpliva na delovanje naprave, previsok tlak pa lahko privede do materialne škode in telesnih poškodb . PDRS 6.3 B2   │  41...
 • Seite 45 Uporabljati smete samo ustrezen pribor, ki ga lahko kupite pri proizvajalcu . Pribor, ki ni originalen, lahko povzroči nevarnosti . ■ Uporabljajte samo filtriran in reguliran stisnjen zrak . Prah, jedki hlapi in/ali vlaga lahko poškodujejo motor pnevmatskega orodja . ■ 42  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 46 . ■ Če tlačna naprava ni nepredušna ali jo je treba popraviti, je ni dovoljeno uporabljati . ■ Pnevmatske naprave nikoli ne povežite s cevjo za stisnjen zrak, ki presega tlak 6,3 bar . PDRS 6.3 B2   │  43 ■...
 • Seite 47 . V nasprotnem primeru lahko pride do težkih telesnih poškodb . ■ Stroj za vijačne spoje smejo opremljati, nastav ljati ali uporabljati izključno ustrezno kvalifici rani in usposobljeni uporabniki . ■ 44  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 48: Nevarnost Zaradi Izvrženih Delov

  Ločite pnevmatsko orodje od oskrbe s stisnjenim zrakom, preden začnete menjavati delovno orodje ali dele pribora ali izvajati nastavitev, vzdrževanje ali čiščenje . ■ Prepričajte se, da tudi za druge osebe ne nastanejo nevarnosti . PDRS 6.3 B2   │  45 ■...
 • Seite 49: Nevarnosti Zaradi Zagrabitve/Navijanja

  – obe roki imejte pripravljeni na to . ■ Pazite na to, da vaše telo ohranja ravnotežje in da ste v stabil- nem položaju . ■ Poskrbite za varen položaj in vedno ohranjajte ravnotežje . ■ 46  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 50: Nevarnost Zaradi Ponavljanja Gibov

  . Uporabnik stroja mora med potekom dlje časa trajajočih del spremeniti svojo telesno držo, kar je lahko koristno pri preprečevanju neugodnih posledic dela in utrujenosti . PDRS 6.3 B2   │  47...
 • Seite 51: Nevarnost Zaradi Delov Pribora

  ženem ozračju in ni izolirano pred stikom z viri električnega toka . ■ Zagotovite, da niso prisotne električne napeljave, plinski cevovodi itd ., ki bi lahko v primeru poškodbe pri uporabi stroja predstavlja- li vir nevarnosti . ■ 48  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 52: Nevarnosti Zaradi Prahu In Hlapov

  . ■ Uporabite opremo za zaščito dihal v skladu z navodili svojega delodajalca ter v skladu z zahtevami predpisov o varstvu pri delu in zdravju . PDRS 6.3 B2   │  49 ■...
 • Seite 53: Nevarnosti Zaradi Tresljajev

  . ■ Ne uporabljajte obrabljenih ali slabo prilegajočih se držal in podaljškov, saj to zelo verjetno privede do bistveno ojačenih tresljajev . ■ 50  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 54: Dodatna Varnostna Navodila Za Pnevmatske Stroje

  Če uporabljate univerzalne vrtljive spojke (zobate spojke), mora- te uporabiti zaskočne zatiče in varovala gibkih cevi Whipcheck za zaščito v primeru okvare spoja gibke cevi s strojem in gibkih cevi med seboj . PDRS 6.3 B2   │  51 ■...
 • Seite 55: Druga Varnostna Navodila

  Pnevmatska orodja zavarujte pred otroci . ■ Orodja ne shranjujte nezaščitenega na prostem ali v vlažni okolici . ■ Zaščitite pnevmatsko orodje, zlasti priključek za stisnjen zrak in upravljalne elemente, pred prahom ter umazanijo . ■ 52  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 56: Pred Prvo Uporabo

  . – Ročno mazanje Če nimate razpršilnika olja, pred vsakim zagonom naprave oziroma pred daljšimi delovnimi postopki izvedite maza- nje . Dodajte 3–5 kapljice posebnega olja za stisnjen zrak v cevni nastavek PDRS 6.3 B2   │  53 ■...
 • Seite 57: Dolivanje Olja

  Obvezno pazite, da je gibka cev za stisnjen zrak čvrsto pritr- jena . Odvita in nenadzorovano opletajoča gibka cev je zelo nevarna . Prav tako pazite, da sta vijačna spoja med spojko in napravo čvrsto pritrjena . ■ 54  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 58: Začetek Uporabe

  širino (LW) belső átmérőjű 10 mm . Vklop/izklop Vklop: ♦ Za vklop naprave pritisnite sprožilni vzvod Izklop: ♦ Spustite sprožilni vzvod ♦ Po končanem delu napravo ločite od vira stisnjenega zraka . PDRS 6.3 B2   │  55 ■...
 • Seite 59: Vzdrževanje In Čiščenje

  . Če o čem niste prepričani, se obrnite na servisni center . ■ Napravo čistite samo s suho, mehko krpo ali s stisnjenim zrakom . ■ Nikakor ne uporabljajte ostrih in/ali praskajočih sredstev za čiščenje . ■ 56  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 60: Odprava Napak

  Embalaža je iz okolju prijaznih materi alov . Odvržete jo lahko v lokalne smetnjake za reciklažne materiale . Naprave nikakor ne odvrzite med običajne gospodinjske odpadke! O možnostih za odstranitev neuporabne naprave povprašajte pri svoji občinski ali mestni upravi . PDRS 6.3 B2   │  57 ■...
 • Seite 61: Proizvajalec

  . A hatósági előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa . ■ A szennyezett karbantartási anyagokat és anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyen kell ártalmatlanítani . Proizvajalec KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM NEMČIJA www .kompernass .com ■ 58  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 62: Pooblaščeni Serviser

  . 6 . V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščeni servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije . PDRS 6.3 B2   │  59...
 • Seite 63 11 . Ta garancija proizvajalca ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu . Prodajalec: Lidl Slovenija d .o .o . k .d ., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda ■ 60  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 64: Prevod Izvirne Izjave O Skladnosti

  Oznaka tipa stroja: Račni vijačnik na stisnjen zrak PDRS 6 .3 B2 Leto izdelave: 02 – 2019 Serijska številka: IAN 315475 Bochum, 11 . 02 . 2019 Semi Uguzlu – vodja kakovosti – Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb zaradi razvoja . PDRS 6.3 B2   │  61 ■...
 • Seite 65 ■ 62  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 66 Zapnutí / vypnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 PDRS 6.3 B2  ...
 • Seite 67 Dovozce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 Překlad originálu prohlášení o shodě . . . . . . . . . . . .92 ■ 64  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 68: Úvod

  Jakékoli jiné použití nebo úprava přístroje jsou považovány za pou- žití v rozporu s určením a představují značné riziko úrazu . Za škody vzniklé při použití v rozporu s určením neneseme odpovědnost . Pří- stroj je určen pouze pro soukromé použití . PDRS 6.3 B2   │  65...
 • Seite 69: Vybavení

  . Používejte vždy ochranu sluchu . Denně naolejujte Vybavení pneumatická ráčna přívod vzduchu zástrčková vsuvka (sestavená) spoušť čtyřhranné upnutí otočný čep láhev oleje šroubové bity nástrčné klíče držák bitů nástavek kardanový kloub ■ 66  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 70: Rozsah Dodávky

  Uchycení: 1/2“ Hodnoty emisí hluku: Naměřená hodnota hluku zjištěná podle ISO 15744: Hladina akustického tlaku: = 89,8 dB (A) Nejistota: Hladina akustického výkonu: L = 100,8 dB (A) Nejistota: Používat ochranu sluchu! PDRS 6.3 B2   │  67 ■...
 • Seite 71 . Tím se může zatížení emisemi hluku za celou pracovní dobu výrazně snížit . ■ 68  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 72: Obecné Bezpečnostní

  Pneumatické nářadí by měly seřizovat, nastavovat nebo používat výhradně kvalifikované a zaškolené obsluhující osoby . ■ Pneumatické nářadí se nesmí upravovat . Změny by mohly snížit účinnost bezpečnostních opatření a zvýšit rizika pro obsluhující osobu . PDRS 6.3 B2   │  69 ■...
 • Seite 73 Jako zdroj energie pro toto nářadí nikdy nepoužívejte vodík, kyslík, oxid uhličitý nebo jiný plyn v lahvích, protože to může vést k výbuchu a tím vážným zraněním . ■ Provádějte pravidelnou údržbu a čištění přístroje (viz kapitola „Údržba a čištění“) . ■ 70  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 74 . Příliš nízký tlak nepříznivě ovlivní funkci přístroje, příliš vysoký tlak může způsobit věcné škody a zranění . PDRS 6.3 B2   │  71 ■...
 • Seite 75 . Jiné než originální příslušenství může vést k nebezpečí . ■ Používejte pouze filtrovaný a regulovaný stlačený vzduch . Prach, žíravé výpary a / nebo vlhkost mohou poškodit motor pneumatic- kého nářadí . ■ 72  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 76 . ■ Pokud pneumatický přístroj není vzduchotěsný nebo musí být opraven, nesmí se používat . ■ Pneumatický přístroj nikdy nepřipojujte k hadici se stlačeným vzduchem, jejíž tlak překračuje 6,3 bar . PDRS 6.3 B2   │  73 ■...
 • Seite 77 šroubové spoje a musí se jim rozumět . V opačném případě to může vést k vážnému tělesnému zranění . ■ Stroj na šroubové spoje by měly seřizovat, nastavovat nebo pou- žívat výhradně kvalifikované a zaškolené obsluhující osoby . ■ 74  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 78: Ohrožení V Důsledku Odletujících Částí

  Odpojte pneumatické nářadí od napájení vzduchu ještě před tím, než provedete výměnu výměnného nástroje nebo příslušenství nebo vykonáte jeho seřízení, údržbu nebo čištění . ■ Ujistěte se, že ani jiným osobám nehrozí žádné nebezpečí . PDRS 6.3 B2   │  75 ■...
 • Seite 79: Ohrožení V Důsledku Zachycení / Navinutí

  – mějte připravené obě ruce . ■ Dbejte na to, aby bylo Vaše tělo v rovnováze a abyste měli bez- pečnou stabilitu . ■ Zajistěte si bezpečnou stabilitu a neustále udržujte rovnováhu . ■ 76  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 80 ■ Ruce udržujte mimo rotující upínací sklíčidlo a rotující vrták . ■ Nástroj nepoužívejte ve stísněných prostorech a dbejte na to, aby ruce nebyly stlačeny mezi strojem a obrobkem, zejména při odšroubování . PDRS 6.3 B2   │  77 ■...
 • Seite 81: Ohrožení V Důsledku Opakovaných Pohybů

  žádné jiné typy ani velikosti dílů příslušenství a spotřebních materiálů . ■ Používejte pouze příklepové objímky v dobrém pracovním stavu, protože špatný stav ručních objímek a dílů příslušenství může způsobit jejich zlomení a odmrštění během používání rázových utahováků . ■ 78  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 82: Ohrožení Na Pracovišti

  . ■ Všechny montážní součásti a veškeré příslušenství stroje určené pro zachycení, odsávání nebo potlačení polétavého prachu nebo výparů se musí používat a udržovat řádně podle pokynů výrobce . PDRS 6.3 B2   │  79 ■...
 • Seite 83: Ohrožení Hlukem

  . ■ Integrovaný tlumič hluku nesmí být odstraněn a musí být v dob- rém provozním stavu . ■ 80  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 84: Ohrožení V Důsledku Vibrací

  Nedržte stroj příliš pevně, ale bezpečně, abyste zachovali poža- dovanou reakční sílu rukou, protože riziko vibrace je s rostoucí sílou úchopu větší . ■ Nedostatečně namontovaný nebo poškozený vyměnitelný nástroj může způsobit nadměrné vibrace . PDRS 6.3 B2   │  81 ■...
 • Seite 85: Dodatečné Bezpečnostní Pokyny Pro Pneumatické Stroje

  U strojů řízených krouticím momentem s nepřetržitým otáčením má tlak vzduchu bezpečnostní vliv na výkon . Proto musí být stano- veny požadavky na délku a průměr hadice . ■ Se vzduchem pracující stroj nikdy nepřenášejte za hadici . ■ 82  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 86: Další Bezpečnostní Upozornění

  Zajistěte pneumatické nářadí před dětmi . ■ Neuchovávejte nářadí nechráněné venku nebo ve vlhkém pro- středí . ■ Chraňte pneumatické nářadí, především přípojku stlačeného vzduchu a ovládací prvky, před prachem a nečistotami . PDRS 6.3 B2   │  83 ■...
 • Seite 87: Před Uvedením Do Provozu

  . – Manuální mazání Pokud nemáte rozprašovací olejničku, proveďte před každým uvedením do provozu, resp . při delších pracovních činnostech mazání . Nakapejte cca 3–5 kapky pneumatic- kého speciálního oleje do zástrčkové vsuvky ■ 84  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 88: Doplňování Oleje

  Používejte pouze připojovací hadice s vnitřním průměrem minimálně 9 mm . ► Používejte pouze filtrovaný, mazaný a regulovaný stlačený vzduch . ♦ Přístroj zapojte do kompresoru zapojením zástrčkové vsuvky do napájecí hadice rozvodu stlačeného vzduchu . PDRS 6.3 B2   │  85 ■...
 • Seite 89: Uvedení Do Provozu

  (LW) s vnitřním průměrem 10 mm . Zapnutí / vypnutí Zapnutí: ♦ Pro zapnutí přístroje stiskněte páku spojky Vypnutí: ♦ Pusťte spoušť ♦ Je-li Vaše práce ukončena, odpojte přístroj od zdroje stlačeného vzduchu . ■ 86  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 90: Údržba A Čištění

  Používejte pouze originální náhradní díly, resp . náhradní díly výrobce, jinak hrozí nebezpečí pro uživatele . V případě pochyb- ností kontaktujte servisní středisko . ■ Přístroj čistěte pouze suchým měkkým hadříkem nebo stlačeným vzduchem . PDRS 6.3 B2   │  87 ■...
 • Seite 91: Odstranění Závad

  . Likvidace Obal je z ekologických materiálů . Lze ho zlikvidovat v míst- ních recyklačních kontejnerech . Přístroj nevyhazujte do domovního odpadu! Informace o možnostech likvidace vysloužilého přístroje Vám poskyt- ne obecní nebo městský úřad . ■ 88  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 92: Záruka Společnosti Kompernass Handels Gmbh

  3 let od data zakoupení . V případě závad tohoto výrobku máte zákonná práva vůči prodejci výrobku . Tato zákonná práva nejsou omezena naší níže uvedenou zárukou . PDRS 6.3 B2   │  89...
 • Seite 93 Výrobek je určen pouze pro soukromé účely a ne pro komerční pou- žití . Při nesprávném a neodborném používání, při použití násilí a při zásazích, které nebyly provedeny našimi autorizovanými servisními provozovnami, záruční nároky zanikají . ■ 90  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 94: Servis

  E-Mail: kompernass@lidl .cz IAN 315475 Dovozce Dbejte prosím na to, že následující adresa není adresou servisu . Kontaktujte nejprve uvedený servis . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM NĚMECKO www .kompernass .com PDRS 6.3 B2   │  91 ■...
 • Seite 95: Překlad Originálu Prohlášení O Shodě

  Typové označení stroje: Pneu ráčnový utahovák PDRS 6 .3 B2 Rok výroby: 02 - 2019 Sériové číslo: IAN 315475 Bochum, 11 . 02 . 2019 Semi Uguzlu - manažer kvality - Technické změny ve smyslu dalšího vývoje jsou vyhrazeny . ■ 92  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 96 Zapnutie/vypnutie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116 PDRS 6.3 B2  ...
 • Seite 97 Dovozca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Preklad originálneho vyhlásenia o zhode . . . . . . . 123 ■ 94  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 98: Úvod

  účelom a má za následok vážne nebezpečenstvá úrazu . Za škody vzniknuté použitím v rozpore s určeným účelom nepreberáme žiadne ručenie . Prístroj je určený len na súkromné používanie v domácnosti . PDRS 6.3 B2   │  95...
 • Seite 99: Vybavenie

  Noste vždy ochranu sluchu . Prístroj olejujte každý deň Vybavenie Pneumatická račňa Prívod vzduchu Nástrčná vsuvka (zostavená) Páka spúšte Štvorhranná objímka Otočný čap Fľaša na olej Bity skrutkovača Zástrčné kľúče Držiak bitov Predlžovací diel Kardanový kĺb ■ 96  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 100: Rozsah Dodávky

  ľavotočivý Objímka: 1/2“ Hodnoty hlukových emisií: Nameraná hodnota hluku zistená podľa ISO 15744: Hladina akustického tlaku: 89,8 dB (A) Neurčitosť: Hladina akustického výkonu: L = 100,8 dB (A) Neurčitosť: Nosiť ochranu sluchu! PDRS 6.3 B2   │  97 ■...
 • Seite 101 časového úseku práce by sa mali zohľadniť aj tie časy, kedy prístroj nie je zapnutý alebo kedy beží, ale v skutočnosti sa nepoužíva . Tento spôsob môže značne zredukovať zaťaženie hlukovými emisiami počas celého pracovného času . ■ 98  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 102: Všeobecné Bezpečnostné Pokyny Pre Pneumatické

  Pneumatické náradie by mal zriaďovať, nastavovať alebo použí- vať výlučne obslužný personál, ktorý je kvalifikovaný a zaškolený . ■ Pneumatické náradie sa nesmie nikdy modifikovať . Zmeny by mohli znížiť účinnosť bezpečnostných opatrení a zvýšiť riziká pre obslužný personál . PDRS 6.3 B2   │  99 ■...
 • Seite 103 . Neobrábajte žiadne materiály, ktoré by mohli byť alebo sú ľahko horľavé alebo výbušné . ■ Prístroj používajte len v oblastiach použitia, pre ktoré bol konci- povaný! ■ Prístroj nepreťažujte . ■ 100  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 104 Vždy noste osobné ochranné prostriedky a ochranné okuliare . Nosenie osobných ochranných prostriedkov, ako je maska proti prachu, protišmyková bezpečnostná obuv, ochranná prilba alebo ochrana sluchu, podľa druhu a použitia pneumatického náradia znižuje riziko poranení . PDRS 6.3 B2   │  101 ■...
 • Seite 105 . To môže spôsobiť ohrozenie zdravia . VÝSTRAHA! ► BUĎTE OPATRNÍ PRI ODKLADANÍ PRÍSTROJA! Prístroj odložte vždy tak, aby neležal na spúšťači . Za istých okolností by mohlo dôjsť k náhodnému zapnutiu prístroja s následnými potenciál- nymi nebezpečenstvami . ■ 102  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 106 . Ak sa vám rozprašo- vaný prúd dostane pod pokožku, bezpodmienečne vyhľadajte lekársku pomoc . ■ Pneumatický prístroj sa nesmie upravovať žiadnym spôsobom bez povolenia výrobcu . PDRS 6.3 B2   │  103 ■...
 • Seite 107 Pokiaľ možno, používajte odlučovač kondenzátu alebo pravidelne odstráňte kondenzát (vodu) z hadíc a rúrových vedení pred a počas používania pneumatických prístrojov . ■ POZOR! Poddimenzovaný pneumatický systém môže znížiť účin- nosť vášho prístroja . ■ 104  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 108: Ohrozenia Vymrštovanými Dielmi

  Musíte zabezpečiť, že obrobok je bezpečne upevnený . ■ Musí sa pravidelne kontrolovať, či otáčky pneumatického náradia nie sú vyššie ako údaj otáčok uvedený na pneumatickom náradí . Tieto kontroly otáčok musia prebiehať bez vloženého nástroja . PDRS 6.3 B2   │  105 ■...
 • Seite 109: Ohrozenia Následkom Zachytenia/Ovinutia

  Noste vhodný odev . Nenoste voľný odev ani šperky . Vlasy, odev a rukavice udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti od pneumatické- ho náradia a pohyblivých dielov . Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť zachytené pohybujúcimi sa časťami prístroja . Hrozí nebezpečenstvo poranenia . ■ 106  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 110: Nebezpečenstvá Pri Prevádzke

  ■ Používajte iba výrobcom odporúčané mazacie prostriedky . ■ Prsty sa môžu zaseknúť v maticových skrutkovačoch s otvorenou plochou hlavou . ■ Držte ruky ďaleko od rotujúcej klieštiny a otáčajúcich sa vrtákov . PDRS 6.3 B2   │  107 ■...
 • Seite 111: Nebezpečenstvá V Dôsledku Opakovaných Pohybov

  Používajte výlučne rázuvzdorné objímky v dobrom pracovnom stave, pretože chybný stav objímok a dielov príslušenstva môže viesť k tomu, že pri používaní rázových uťahovákov sa môžu zlomiť a môžu byť vymrštené von . ■ 108  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 112: Ohrozenia Na Pracovisku

  . ■ Všetky plánované nadstavbové diely alebo diely príslušenstva stroja určené na zachytávanie, odsávanie a potlačenie ľahkého prachu alebo výparov, sa musia používať a riadne udržiavať podľa pokynov od výrobcu . PDRS 6.3 B2   │  109 ■...
 • Seite 113: Nebezpečenstvá Spôsobené Hlukom

  Pneumatické náradie sa musí prevádzkovať a udržiavať podľa odporúčaní uvedených v tomto návode, aby sa zabránilo zvýše- niu hladiny hluku . ■ Integrovaný tlmič hluku sa nesmie odstraňovať a musí byť v dob- rom prevádzkovom stave . ■ 110  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 114: Ohrozenia Spôsobené Kmitaním

  Stroj držte nie v úplne silnom ale bezpečnom uchopení a dbajte na potrebné reakcie ruky, pretože riziko kmitania je spravidla pri silnejšom uchopení vyššie . ■ Nedostatočne namontovaný alebo poškodený vložený nástroj môže mať za následok zvýšené vibrácie . PDRS 6.3 B2   │  111 ■...
 • Seite 115: Ďalšie Bezpečnostné Upozornenia Pre Pneumatické Stroje

  Pri strojoch s reguláciou točivého momentu s nepretržitou rotáciou tlak vzduchu predstavuje relevantné bezpečnostné vplyvy na výkon . Preto musia byť stanovené požiadavky na dĺžku a priemer hadice . ■ Stroje pracujúce so stlačeným vzduchom nikdy neprenášajte držiac za hadicu . ■ 112  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 116: Ďalšie Bezpečnostné Pokyny

  Pneumatické nástroje zabezpečte, aby boli mimo dosahu detí . ■ Náradie neskladujte nechránene v exteriéri alebo vo vlhkom prostredí . ■ Pneumatické náradie, najmä prípojku stlačeného vzduchu chráňte a ovládacie prvky chráňte pred prachom a špinou . PDRS 6.3 B2   │  113 ■...
 • Seite 117: Pred Uvedením Do Prevádzky

  Ak nemáte maznicu na olejovú hmlu, tak pred každým uvedením stroja do prevádzky, príp . pri dlhších pracovných postupoch vykonajte mazanie . Pridajte 3 – 5 kvapky špeci- álneho pneumatického oleja do nástrčnej vsuvky ■ 114  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 118: Doplnenie Oleja

  9 mm . ► Používajte iba filtrovaný, namazaný a regulovaný stlačený vzduch . ♦ Pripojte prístroj ku kompresoru tak, že spojíte nástrčnú vsuvku s napájacou hadicou zdroja stlačeného vzduchu . PDRS 6.3 B2   │  115 ■...
 • Seite 119: Uvedenie Do Prevádzky

  . Najlepší výkon vášho račňového skrutkovača dosiahnete s hadicou stlačeného vzduchu (LW) s vnútorným priemerom 10 mm . Zapnutie/vypnutie Zapnutie: ♦ Stlačte páčku púšte na zapnutie prístroja . Vypnutie: ♦ Pustite páku spúšte ■ 116  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 120: Údržba A Čistenie

  . Pri hydraulickom tlaku 6,3 baru sa otáčky pri chode naprázdno nesmú žiadnom prípade prekročiť . ■ Ak prístroj spôsobuje zvýšenú hladinu vibrácií, pred ďalším použi- tím musíte odstrániť príčinu tohto javu, resp . prístroj opraviť . PDRS 6.3 B2   │  117 ■...
 • Seite 121: Odstraňovanie Porúch

  údaje . Prístroj sa nepo- Motor je zaseknutý Prístroj namažte tak, hybuje, stlačený z dôvodu na- ako je to opísané vzduch kompletne zhromaždeného v návode . uniká pri výstupe . materiálu . ■ 118  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 122: Likvidácia

  . Nevstupujte do pôdy / pôdy . Dávajte pozor na vhodný povrch . Zlikvidujte v súlade s úradnými predpismi . ■ Znečistené údržbové materiály a spotrebný materiál zlikvidujte v určenom zbernom mieste . PDRS 6.3 B2   │  119 ■...
 • Seite 123: Záruka Spoločnosti Kompernass Handels Gmbh

  . Po uplynutí záručnej doby podliehajú prípadné opravy poplatku . Rozsah záruky Prístroj bol starostlivo vyrobený v súlade s prísnymi smernicami kvali- ty a pred dodaním bol svedomito preskúšaný . ■ 120  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 124 Výrobok, zaevidovaný ako poruchový, môžete potom spolu s dokladom o nákupe (pokladničný blok) a uvedením popisu chyby a dátumu, kedy k nej došlo, bezplatne odoslať na adresu servis- ného strediska, ktorá Vám bude oznámená . PDRS 6.3 B2   │  121...
 • Seite 125: Servis

  Majte na pamäti, že nižšie uvedená adresa nie je adresou servisné- ho strediska . Najprv kontaktujte uvedené servisné stredisko . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM NEMECKO www .kompernass .com ■ 122  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 126: Preklad Originálneho Vyhlásenia O Zhode

  Pneumatický račňový uťahovák PDRS 6 .3 B2 Rok výroby: 02 ‒ 2019 Sériové číslo: IAN 315475 Bochum, 11 .02 .2019 Semi Uguzlu – Manažér kvality – Technické zmeny v zmysle ďalšieho vývoja sú vyhradené . PDRS 6.3 B2   │  123 ■...
 • Seite 127 ■ 124  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 128 Ein- / Ausschalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 PDRS 6.3 B2 DE │...
 • Seite 129 Original-Konformitätserklärung . . . . . . . . . . . . . . . 158 ■ 126  │   DE │ AT │ CH PDRS 6.3 B2...
 • Seite 130: Einleitung

  Unfallgefahren . Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden über- nehmen wir keine Haftung . Das Gerät ist nur für den privaten Einsatz bestimmt . PDRS 6.3 B2 DE │ AT │ CH   │  127...
 • Seite 131: Ausstattung

  Tragen Sie stets bei Staubentwicklung einen Atemschutz . Tragen Sie stets Gehörschutz . Täglich ölen Ausstattung Druckluft-Ratsche Lufteinlass Stecknippel (vormontiert) Abzugshebel Vierkantaufnahme Umlenkbolzen Ölbehälter Schrauberbits Stecknüsse Bithalter Verlängerungsstück Kardangelenk ■ 128  │   DE │ AT │ CH PDRS 6.3 B2...
 • Seite 132: Lieferumfang

  1/2“ Lärmemissionswerte: Messwert für Lärm ermittelt entsprechend ISO 15744: Schalldruckpegel: = 89,8 dB (A) Unsicherheit: = 3 dB Schallleistungspegel: = 100,8 dB (A) Unsicherheit: = 3 dB Gehörschutz tragen! PDRS 6.3 B2 DE │ AT │ CH   │  129 ■...
 • Seite 133 Zeiten berücksichtigt werden, in denen das Gerät abgeschaltet ist oder zwar läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz ist . Dies kann die Lärmemissionsbelastung über den gesamten Arbeits- zeitraum deutlich reduzieren . ■ 130  │   DE │ AT │ CH PDRS 6.3 B2...
 • Seite 134: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Druckluftgeräte

  Bedienern eingerichtet, eingestellt oder verwendet werden . ■ Das Druckluftwerkzeug darf nicht verändert werden . Verände- rungen können die Wirksamkeit der Sicherheitsmaßnahmen verringern und die Risiken für den Bediener erhöhen . PDRS 6.3 B2 DE │ AT │ CH   │  131 ■...
 • Seite 135 . ■ Verwenden Sie das Gerät nur in den Anwendungsgebieten, für die es konzipiert wurde! ■ Überlasten Sie das Gerät nicht . ■ 132  │   DE │ AT │ CH PDRS 6.3 B2...
 • Seite 136 Gerätes beeinträchtigt ist . Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Gerätes reparieren . Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Geräten . ■ Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht mehr benutzen . PDRS 6.3 B2 DE │ AT │ CH   │  133...
 • Seite 137 Atmen Sie die Abluft nicht direkt ein . Vermeiden Sie es, die Abluft in die Augen zu bekommen . Die Abluft des Druckluftgerätes kann Wasser, Öl, Metallpartikel oder Verunreinigungen aus dem Kom- pressor enthalten . Dies kann Gesundheitsschäden verursachen . ■ 134  │   DE │ AT │ CH PDRS 6.3 B2...
 • Seite 138 Umständen zu Gefährdungen durch Dauerbelastung führen können . ■ Wenn Sie im Umgang mit dem Gerät unerfahren sind, sollten Sie sich über den gefahrlosen Umgang schulen lassen . PDRS 6.3 B2 DE │ AT │ CH   │  135...
 • Seite 139 Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt . ■ Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Gerätes fern . Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren . ■ 136  │   DE │ AT │ CH PDRS 6.3 B2...
 • Seite 140 Risiken für den Bediener erhöhen . ■ Die Sicherheitsanweisungen dürfen nicht verloren gehen – geben Sie sie der Bedienperson . ■ Verwenden Sie niemals eine beschädigte Maschine für Schraub- verbindungen . PDRS 6.3 B2 DE │ AT │ CH   │  137 ■...
 • Seite 141: Gefährdungen Durch Herausgeschleuderte Teile

  Sie das Einsatzwerkzeug oder Zubehörteile austauschen oder eine Einstellung oder Wartung oder Reinigung vorgenom- men wird . ■ Stellen sie sicher, dass auch für andere Personen keine Gefahren entstehen . ■ 138  │   DE │ AT │ CH PDRS 6.3 B2...
 • Seite 142: Gefährdungen Durch Erfassen / Aufwickeln

  Schutz der Hände . ■ Die Bediener und das Wartungspersonal müssen physisch in der Lage sein, die Größe, das Gewicht und die Leistung der Maschi- ne zu handhaben . PDRS 6.3 B2 DE │ AT │ CH   │  139...
 • Seite 143 ■ Verwenden Sie das Werkzeug nicht in engen Räumen und achten Sie darauf, dass Ihre Hände nicht zwischen Maschine und Werk- stück gequetscht werden, insbesondere beim Abschrauben . ■ 140  │   DE │ AT │ CH PDRS 6.3 B2...
 • Seite 144: Gefährdungen Durch Wiederholte Bewegungen

  Verwenden Sie ausschließlich Schlagfassungen in gutem Arbeits- zustand, denn ein mangelhafter Zustand von Handfassungen und Zubehörteilen kann dazu führen, dass diese bei der Verwendung mit Schlagschraubern zerbrechen und herausgeschleudert werden . PDRS 6.3 B2 DE │ AT │ CH   │  141...
 • Seite 145: Gefährdungen Am Arbeitsplatz

  Umgebung auf ein Mindestmaß reduziert wird . ■ Falls Staub oder Dämpfe entstehen, muss die Hauptaufgabe sein, diese am Ort ihrer Freisetzung zu kontrollieren . ■ 142  │   DE │ AT │ CH PDRS 6.3 B2...
 • Seite 146: Gefährdungen Durch Lärm

  Verfügt die Maschine für Schraubverbindungen über einen Schalldämpfer, ist stets sicherzustellen, dass dieser beim Betrieb der Maschine für Schraubverbindungen vor Ort ist und sich in einem guten Arbeitszustand befindet . PDRS 6.3 B2 DE │ AT │ CH   │...
 • Seite 147: Gefährdungen Durch Schwingungen

  Verstärkung der Schwingungen führt . ■ Die Verbrauchsmaterialien und das Maschinenwerkzeug sind den Empfehlungen dieser Anleitung entsprechend auszuwählen, zu warten und zu ersetzen, um eine unnötige Verstärkung der Schwingungen zu vermeiden . ■ 144  │   DE │ AT │ CH PDRS 6.3 B2...
 • Seite 148: Zusätzliche Sicherheitsanweisungen Für Pneumatische Maschinen

  Verwenden Sie bei Schlag- und Impulsschraubern keine Schnell- verschlusskupplungen am Werkzeugeinlass . Verwenden Sie für Schlauchanschlüsse mit Gewinde nur solche aus gehärtetem Stahl (oder einem Werkstoff von vergleichbarer Stoßfestigkeit) . PDRS 6.3 B2 DE │ AT │ CH   │...
 • Seite 149: Weitere Sicherheitshinweise

  . Benutzen Sie kein Werkzeug, wenn Sie müde sind oder un- ter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen . Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Werkzeuges kann zu ernsthaften Verletzungen führen . ■ 146  │   DE │ AT │ CH PDRS 6.3 B2...
 • Seite 150: Vor Der Inbetriebnahme

  Arbeitsdruck von 6,3 bar am Gerät nicht überschreiten . Zur Re- gulierung des Arbeitsdruckes muss der Kompressor mit einem Druckminderer ausgestattet sein . Montage des Stecknippels ♦ Schrauben Sie den Stecknippel in den Lufteinlass Auslieferungszustand vormontiert) . PDRS 6.3 B2 DE │ AT │ CH   │  147 ■...
 • Seite 151: Schmierung

  Installieren Sie einen Anbauöler in der Druckluftleitung oder am Druckluftgerät . ♦ Geben Sie alle 15 Betriebsminuten ca . 3 - 5 Tropfen Pneumatik- Öl von Hand in den Stecknippel ■ 148  │   DE │ AT │ CH PDRS 6.3 B2...
 • Seite 152: Anschluss An Eine Druckluftquelle

  Sitz der beiden Schraubverbindungen zwischen Kupp- lungsstück und Gerät . ♦ Damit Sie den Luftdruck regulieren können, muss die Druckluft- quelle mit einem Druckminderer ausgestattet sein . PDRS 6.3 B2 DE │ AT │ CH   │  149 ■...
 • Seite 153: Inbetriebnahme

  Drücken Sie den Abzugshebel um das Gerät einzuschalten . Ausschalten: ♦ Lassen Sie den Abzugshebel los . ♦ Wenn Ihre Arbeit beendet ist, trennen Sie das Gerät von der Druckluftquelle . ■ 150  │   DE │ AT │ CH PDRS 6.3 B2...
 • Seite 154: Wartung Und Reinigung

  6,3 bar darf die Leerlaufdrehzahl keinesfalls überschrit- ten werden . ■ Wenn von dem Gerät ein erhöhter Schwingungspegel ausgeht, muss vor der weiteren Verwendung die Ursache beseitigt bzw . instandgesetzt werden . PDRS 6.3 B2 DE │ AT │ CH   │  151 ■...
 • Seite 155: Fehlerbehebung

  . Gerät bewegt Motor sitzt Gerät schmieren, wie in der sich nicht, aufgrund von Anleitung beschrieben . Druckluft tritt Materialan- komplett beim sammlung fest . Auslass aus . ■ 152  │   DE │ AT │ CH PDRS 6.3 B2...
 • Seite 156: Entsorgung

  . Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen . Achten Sie auf eine geeignete Unterlage . Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften . ■ Geben Sie verschmutztes Wartungsmaterial und Betriebsstoffe in einer dafür vorgesehenen Sammelstelle ab . PDRS 6.3 B2 DE │ AT │ CH   │  153 ■...
 • Seite 157: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile . Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden . Nach Ablauf der Garantiezeit anfal- lende Reparaturen sind kostenpflichtig . ■ 154  │   DE │ AT │ CH PDRS 6.3 B2...
 • Seite 158 Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite . ■ Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontak- tieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail . PDRS 6.3 B2 DE │ AT │ CH   │  155 ■...
 • Seite 159 Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden . Auf www .lidl-service .com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Software herunterla- den . ■ 156  │   DE │ AT │ CH PDRS 6.3 B2...
 • Seite 160: Service

  Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist . Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www .kompernass .com PDRS 6.3 B2 DE │ AT │ CH   │  157 ■...
 • Seite 161: Original-Konformitätserklärung

  Druckluft-ratschenschrauber PDRS 6 .3 B2 Herstellungsjahr: 02 - 2019 Seriennummer: IAN 315475 Bochum, 11 .02 .2019 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten . ■ 158  │   DE │ AT │ CH PDRS 6.3 B2...
 • Seite 162 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Információk állása · Stanje informacij Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 02 / 2019 · Ident.-No.: PDRS6.3B2-022019-1 IAN 315475...

Inhaltsverzeichnis