Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PDTS 6.3 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Druckluft-trennschleifer
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
AIR ANGLE GRINDER
PDTS 6.3 A1
HR
PNEUMATSKA BRUSILICA
Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost
Prijevod originalnih uputa za uporabu
BG
ПНЕВМАТИЧЕН ЪГЛОШЛАЙФ
Указания за монтаж, работа и безопасност
Превод на оригиналното ръководство за
експлоатация
IAN 292193
292193 Druckluft-Trennschleifer_cover_LB7.indd 3
RO
APARAT DE DEBITAT CU AER COMPRIMAT
Indicații de operare și siguranță
Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale
DE
DRUCKLUFT-TRENNSCHLEIFER
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
HR
RO
BG
DE
01.12.2017 09:15:04

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDTS 6.3 A1

 • Seite 1 AIR ANGLE GRINDER PDTS 6.3 A1 PNEUMATSKA BRUSILICA APARAT DE DEBITAT CU AER COMPRIMAT Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost Indicații de operare și siguranță Prijevod originalnih uputa za uporabu Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale ПНЕВМАТИЧЕН ЪГЛОШЛАЙФ DRUCKLUFT-TRENNSCHLEIFER Указания за монтаж, работа и безопасност...
 • Seite 2 Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Desfaceți înainte să citiți pagina cu ilustrații și apoi familiarizați-vă cu toate funcțiile aparatului. Преди да прочетете отворете страницата с фигурите и след това се запознайте с всички функции на...
 • Seite 3 292193 Druckluft-Trennschleifer_cover_LB7.indd 5 01.12.2017 09:15:05...
 • Seite 4 292193 Druckluft-Trennschleifer_cover_LB7.indd 6 01.12.2017 09:15:05...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Popis sadržaja Legenda korištenih piktograma ................Stranica Uvod ...........................Stranica Korištenje sukladno odredbama ..................Stranica Oprema ..........................Stranica Tehnički podaci ........................Stranica Obim isporuke........................Stranica Sigurnosne napomene za pneumatske alate ..........Stranica Pneumatska brusilica Specifične upozoravajuće napomene ....Stranica 15 Rukovanje ........................Stranica 16 Prije puštanja u režim rada ....................Stranica 16 Puštanje u režim rada ......................Stranica 17 Isključivanje ........................Stranica 17 Održavanje ........................Stranica 17...
 • Seite 6: Legenda Korištenih Piktograma

  Redovito nauljite! uklonite na otpad! OPREZ UPOZORENJE: Mogućnost strujnog udara ! Ne otvarati kućište proizvoda ! PNEUMATSKA BRUSILICA z Oprema PDTS 6.3 A1 Pneumatski priključak Poluga okidača zz Uvod Osigurač za uključivanje Kućište Čestitamo! Odlučili ste za uređaj Zaštitna hauba visoke kvalitete.
 • Seite 7: Obim Isporuke

  Uvod / Sigurnosne napomene za pneumatske uređaje rukovanje, proizvođač ne preuzima Težina: 0,7 kg odgovornost. Karakteristične vrijednosti za buku: (sukladno EN ISO 15744): L : 102,6 dB Navedene opasnosti : 91,6 dB moraju biti predvidive za opću Nepouzdanost K: 3 dB Vibracija uporabu pneumatskih brusilica koji (sukladno ISO 28927-4):...
 • Seite 8 Sigurnosne napomene za pneumatske alate OPĆA SIGURNOSNA PRAVILA OPASNOSTI USLIJED DIJELOVA Za višestruke opasnosti: KOJI LETE † Prije namještanja, režima rada, U slučaju loma radnog komada † popravka, održavanja i izmjene ili dijelova pribora ili čak strojnog dijelova pribora na pneumat- alata, dijelovi mogu letjeti velikom skoj brusilici te prije rada u blizini brzinom.
 • Seite 9 Sigurnosne napomene za pneumatske alate broja okretaja moraju se provesti Prilikom primjene stroja šake † bez zategnute rezne ploče rukovatelja mogu biti izložene i sukladno instrukcijama opasnostima kao što su primje- proizvođača. rice rezovi te ogrebotine i topline. Morate kontrolirati, da li se Radi zaštite šaka nosite prikladne †...
 • Seite 10 Sigurnosne napomene za pneumatske alate Prilikom rezanja radni komad OPASNOSTI USLIJED † mora biti tako poduprt, da prorez PONOVLJENIH POKRETA tijekom cjelokupne obrade ima Prilikom korištenja pneumatske † konstantnu ili rastuću širinu. brusilice za provođenje djelatno- Ukoliko se rezna ploča zaglavi sti povezanih s poslom moguće †...
 • Seite 11 Sigurnosne napomene za pneumatske alate OPASNOSTI USLIJED DIJELOVA oštećenja; uzrok za pogrešku se mora utvrditi. PRIBORA Prije montiranja ili zamjene alata Zahvaljujući kontroliranju dimen- † † na stroju ili dijelova pribora zija i drugih važnih podataka pneumatsku brusilicu isključite vretena može se izbjeći da kraj sa opskrbe energijom.
 • Seite 12 Sigurnosne napomene za pneumatske alate U procjenu rizika bi trebalo uvrstiti OPASNOSTI NA RADNOM MJESTU † Isklizavanje, spoticanje i pada- prašine koje nastaju prilikom † nje su glavni razlozi za ozljede na korištenja stroja te prašine koje radnom mjestu. Pazite na povr- se pri tome mogu podići.
 • Seite 13 Sigurnosne napomene za pneumatske alate Obrađivanje određenih materijala Ukoliko je pneumatska brusilica † † može prouzročiti emisiju prašine opremljena izolacijom zvuka, i para, što ponovo može dovesti uvijek se uvjerite, da je ona svom do obrazovanja okolice s opasno- mjestu te da pravilno funkcionira, šću od eksplozije.
 • Seite 14 Sigurnosne napomene za pneumatske alate to s velikom vjerojatnošću dovodi Zračnu struju nemojte nikada † do znatnog povećanja vibracija. usmjeriti prema sebi ili prema Potrošni materijali/strojni alati drugoj osobi. † moraju se odabrati, održavati te Crijeva, koja odskaču pod † zamijeniti sukladno preporukama utjecajem tlaka, mogu prouzro- u ovoj uputi, kako bi se izbjeglo...
 • Seite 15: Pneumatska Brusilica Specifične Upozoravajuće Napomene

  ... / Pneumatska brusilica Specifične upozoravajuće napomene pošto to može dovesti do eksplozije, Mora se paziti na to da brusilica „ te time do teških ozljeda. bude pravilno montirana, te da matica brusilice bude čvrsto OPASNOST! Svoje šake ili zategnuta. Brusilicu nemojte ostale udove udaljite od postaviti ni previše čvrsto ni dijelova koji se okreću.
 • Seite 16: Rukovanje

  Pneumatska brusilica Specifične upozoravajuće napomene / Rukovanje Nemojte koristiti zasebne reduk- „ Provjerite da li je rezna ploča pravilno montirana cijske čahure ili adaptere, kako i da li može slobodno okretati! biste mogli koristiti rezne ploče Zaštitna hauba s velikim promjerom rupe. Pneumatski priključak Konstantno koristite preporučenu, Šesterokutni...
 • Seite 17: Puštanje U Režim Rada

  Rukovanje z Puštanje u režim rada POZOR: PRIJE RADOVA NA ODRŽAVANJU UKLONITE PRUKLJUČAK ZA STLAČENI ZRAK! Obucite zaštitnu odjeću te stavite zaštitne naočale. INAČE POSTOJI OPASNOST OD OZLJEDE! Održavajte čistoću pneumatskih uređaja. Okrenite alat da bi priključak za stlačeni zrak poka- Provjerite, da li je rezna ploča čvrsto zategnuta.
 • Seite 18: Napomene Za Garanciju I Odvijanje Servisa

  Napomene za garanciju i odvijanje servisa normalnom trošenju i stoga se mogu posmatrati z Napomene za garanciju kao potrošni dijelovi ili na oštećenja lomljivih i odvijanje servisa dijelova, primjerice prekidači, baterije ili na takve, koji su izrađeni od stakla. Garancija tvrtke Creative Marketing Consulting GmbH Ova garancija propada, ako je proizvod oštećen, nije primjereno korišten ili održavan.
 • Seite 19: Napomene Za Okolicu I Podaci Za Uklanjanje Na Otpad

  2087 Internet adresa: www.cmc-creative.de godina proizvodnje: 2018/04 E-Mail: service.hr@cmc-creative.de model: PDTS 6.3 A1 Telefon: 01 652 3020 Sjedište: Njemačka zadovoljava bitne zahtjeve za zaštitu, koje su utvrđene u Europskim smjernicama IAN 292193 Smjernica o strojevima: Molimo obratite pažnju na to da sljedeća adresa 2006/42/EZ nije adresa servisa.
 • Seite 20 292193 Druckluft-Trennschleifer_content_LB7.indb 20 01.12.17 08:13...
 • Seite 21 Cuprins ................Pagina 22 Legenda pictogramelor utilizate ........................Pagina 22 Introducere Utilizare conform destinației....................Pagina 22 Echiparea..........................Pagina 22 Date tehnice.........................Pagina 22 Pachet de livrare ........................Pagina 23 Instrucţiuni de securitate pentru scule cu aer comprimat ......Pagina 23 Avertismente specifice aparatului de debitat cu aer comprimat ....
 • Seite 22: Legenda Pictogramelor Utilizate

  în butelii ca sursă de energie. Eliminați ambalajul și aparatul Ungeți regulat! în mod ecologic! APARAT DE DEBITAT CU AER z Echiparea COMPRIMAT PDTS 6.3 A1 Racord aer comprimat Manetă extragere Siguranță la pornire zz Introducere Carcasă Capacul de protecţie Felicitări! Ați ales un produs de înaltă...
 • Seite 23: Pachet De Livrare

  Introducere / Instrucțiuni de siguranță pentru scule cu aer comprimat cătorul nu își asumă nicio responsa- Nesiguranță K: 3 dB Vibrație bilitate. (conform ISO 28927-4): 6,41 m/s Nesiguranță K: 1,16 m/s Pericolele indicate sunt previzibile pentru utilizarea z Pachet de livrare generală...
 • Seite 24 Instrucţiuni de securitate pentru scule cu aer comprimat REGULI GENERALE DE PERICOLE PRIN PIESELE SIGURANȚĂ ARUNCATE Pentru pericolele multiple: În cazul ruperii unei piese sau † † Trebuie citite și înțelese instruc- accesoriu sau chiar a sculei țiunile de siguranță înainte de utilajului se pot arunca piese cu montare, operare, reparare, între- viteză...
 • Seite 25 Instrucţiuni de securitate pentru scule cu aer comprimat efectuate fără un disc montat și ridicate. Purtați mănuși adecvate conform indicațiilor producătorului. pentru protejarea mâinilor. Se va verifica dacă flanșa de Operatorul și personalul de între- † † tensionare este folosită conform ținere trebuie să...
 • Seite 26 Instrucţiuni de securitate pentru scule cu aer comprimat a continua utilizarea se va verifica La utilizarea unui aparat de † dacă discul mai este fixat cores- debitare cu aer comprimat opera- punzător și nu este deteriorat. torul trebuie să mențină o poziție Discurile de șlefuit și de debitat comodă...
 • Seite 27 Instrucţiuni de securitate pentru scule cu aer comprimat Asigurați-vă că dimensiunile dis- reductoare sau care trebuie † folosite cu piese sau bucșe cului de debitat sunt compatibile reductoare, utilizatorul trebuie să cu cele ale aparatului de debitat cu aer comprimat și că discul se se asigure că...
 • Seite 28 Instrucţiuni de securitate pentru scule cu aer comprimat Aparatul de debitat cu aer com- Dacă apar prafuri sau vapori, † † primat nu este adecvat pentru principala obligație este contro- folosirea în atmosfere explozive larea acestora în locul în care au și nu este izolat împotriva contac- apărut.
 • Seite 29 Instrucţiuni de securitate pentru scule cu aer comprimat Este absolut necesar să se PERICOLE LEGATE DE VIBRAȚII † efectueze o evaluare de risc Efectul vibrațiilor poate produce † cu privire la aceste pericole și afecțiuni la nervi și probleme de circulație în mâini și brațe.
 • Seite 30 Instrucţiuni de securitate pentru scule cu aer comprimat Nu țineți aparatul prea strâns siguranțe pentru furtun tip † însă sigur cu respectarea forțe- Wipcheck pentru a asigura o pro- lor de reacție necesare în mâini, tecție în cazul în care conexiunea pentru că...
 • Seite 31: Avertismente Specifice Aparatului De Debitat Cu Aer Comprimat

  Instrucţiuni de securitate pentru scule cu aer comprimat apărea inflamații sau iritații ale Asigurați-vă că dimensiunile dis- „ pielei. De aceea este important cului de debitat sunt adecvate ca uleiul pentru motor să fie apli- pentru aparatul de debitat cu cat cu grijă...
 • Seite 32: Operarea

  Avertismente specifice aparatului de debitat cu aer comprimat / Operarea Discul de debitat continuă să se „ Mufă racord rotească după oprirea aparatului. Ștecăr închidere rapidă După oprire aparatul poate fi așe- Furtun aer comprimat zat abia după ce discul de debitat Ștecăr închidere rapidă...
 • Seite 33: Oprirea

  Operarea / Indicaţii referitoare la garanţie şi service La tragerea completă a manetei aparatul se Viteza și vibrațiile trebuie verificate după fiecare rotește cu viteza maximă. Reglați cu presiunea de întreținere și mentenanță. tragere variabilă viteza de rotație pentru rezultate Aparatul cu aer comprimat trebuie păstrat în încă- optime.
 • Seite 34: Domeniul De Aplicare Al Garanției

  Indicaţii referitoare la garanţie şi service de casă) și să descrieți pe scurt, în scris, defectul și achiziţie. Numărul de articol este gravat sau poate să indicați momentul apariției acestuia. fi găsit pe plăcuţa de fabricaţie, pe pagina de titlu a instrucţiunilor de utilizare (jos stânga) sau pe Dacă...
 • Seite 35: Indicaţii Referitoare La Mediul Înconjurător Și Date Referitoare La Înlăturare

  Aparat de debitat cu aer comprimat IAN: 292193 Nr. art.: 2087 Anul fabricației: 2018/04 Model: PDTS 6.3 A1 sunt suficiente cerințele de protecție stabilite în directivele europene Directiva pentru mașini-unelte: 2006/42/CE și modificările acestora. Pentru evaluarea conformității s-au utilizat următoarele norme armonizate: EN ISO 11148-7:2012 292193 Druckluft-Trennschleifer_content_LB7.indb 35...
 • Seite 36 292193 Druckluft-Trennschleifer_content_LB7.indb 36 01.12.17 08:14...
 • Seite 37 Съдържание Легенда на използваните пиктограми ............Страница Въведение ........................Страница Употреба по предназначение ..................Страница Оборудване .........................Страница Технически данни ......................Страница Обхват на доставката: ....................Страница Указания за безопасност за пневматични инструменти ....Страница Пневматичен ъглошлайф специфични предупредителни указания ................Страница Употреба ........................Страница Преди пускане в експлоатация ..................Страница Пускане...
 • Seite 38: Легенда На Използваните Пиктограми

  газ в бутилки като енергиен източник. Изхвърлете опаковката и уреда по щадящ за Смазвайте редовно! околната среда начин! ПНЕВМАТИЧЕН ЪГЛОШЛАЙФ z Оборудване PDTS 6.3 A1 Извод за свързване на сгъстен въздух Изтеглящ лост zz Въведение Защита от включване Корпус Поздравления! Вие избрахте Защитен капак...
 • Seite 39: Обхват На Доставката

  Въведение/указания за безопасност за пневматични инструменти водство за експлоатация, произво- Неопределеност K: 3 dB дителят не носи отговорност. Вибрация (съгласно ISO 28927-4): 6,41 m/s Неопределеност K: 1,16 m/s Посочените опас- ности са предвидими за общата z Обхват на доставката: употреба на ръчни пневматични ъглошлайфи.
 • Seite 40 Указания за безопасност за пневматични инструменти ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА на ISO 11148 ясно четливи БЕЗОПАСНОСТ номинални стойности и озна- За многократни опасности: чения. Работодателят/потре- † Указанията за безопасност бителят трябва да се свърже трябва да бъдат прочетени с производителя, за да получи преди...
 • Seite 41 Указания за безопасност за пневматични инструменти слагат четки, чиито обороти изключва от електрозахранва- са по-високи от максимално нето. допустимите обороти за четки. Уверете се, че защитният капак ОПАСНОСТИ ОТ ЗАХВАЩАНЕ † е монтиран, че е в добро Може да съществува опасност състояние...
 • Seite 42 Указания за безопасност за пневматични инструменти Внимавайте тялото Ви да Шлифовъчни и режещи дискове † † е в равновесие и да заемате не могат да се използват за сигурен стоеж. странично шлайфане (изклю- Разрешете командно устрой- чение: шлифовъчни дискове за †...
 • Seite 43 Указания за безопасност за пневматични инструменти При използване на пневмати- размери и типове, които са † чен ъглошлайф операторът препоръчани от производителя трябва да заема удобна пози- на пневматичния ъглошлайф. ция на тялото, при това трябва Не използвайте други типове да...
 • Seite 44 Указания за безопасност за пневматични инструменти Чрез проверка на размерите Режещият диск трябва да † † и други важни данни на шпин- се съхранява и използва дела трябва да се предотврати в съответствие с указанията краят на шпиндела да докосва на...
 • Seite 45 Указания за безопасност за пневматични инструменти ОПАСНОСТИ ОТ ПРАХ Всички монтирани части или † И ИЗПАРЕНИЯ принадлежности на маши- Отделящите се при използване ната, предвидени за улавяне, † на пневматичния ъглошлайф изсмукване или ограничаване прахове и изпарения могат на летящ прах или изпарения, да...
 • Seite 46 Указания за безопасност за пневматични инструменти и други проблеми, като Консумативите/инструмен- † например тинитус (звънене, тите на машината трябва да се свистене, свирене или избират, поддържат и сменят бръмчене в ухото). в съответствие с препоръките Наложително е да се направи на...
 • Seite 47 Указания за безопасност за пневматични инструменти детайла, тъй като това с висока на ремонтни работи, се погри- вероятност води до значително жете подаването на въздух да увеличаване на вибрациите. е затворено, пневматичният Консумативите/инструмен- маркуч да не е под налягане † тите...
 • Seite 48: Пневматичен Ъглошлайф Специфични Предупредителни Указания

  .../пневматичен ъглошлайф специфични предупредителни указания Използвайте уреда само z Пневматичен „ в областите на приложение, ъглошлайф специфични предупредителни указания за които е проектиран! Преди поставяне на режещ Не претоварвайте уреда. „ „ диск, след всеки ремонт на инструмент или преди първо Никога...
 • Seite 49: Употреба

  .../употреба ъглошлайфа и режещият диск Не използвайте режещи „ съответства на шпиндела. дискове за странично рязане. Режещите дискове трябва да Режещият диск продължава „ „ се съхраняват и употребяват да се върти след изключване на внимателно и в съответствие уреда. След изключването с...
 • Seite 50: Пускане В Експлоатация

  Употреба Подаване на сгъстен въздух и свързване. Уверете се, че отделените при използване Използвайте само филтриран, смазан и регули- искри не представляват опасност, т.е.не попа- ран сгъстен въздух. Следната фигура показва дат върху хора и няма да запалят леснозапа- правилния начин на свързване към системата лими...
 • Seite 51: Указания За Гаранцията И Сервиза

  Употреба/указания за гаранцията и сервиз Указания за гаранцията свързване на сгъстения въздух да сочи нагоре, и сервиза и капнете няколко капки масло за пневматични уреди или моторно масло SAE 10-20 в извода за свързване на сгъстен въздух на пневматичните уреди. Гаранция...
 • Seite 52: Гаранционен Срок И Законови Претенции При Дефекти

  .../указания за опазване на околната среда и информация за изхвърляне z Гаранционен срок и законови За всички запитвания подгответе касовата † претенции при дефекти бележка и идентификационния номер (IAN 123245) като доказателство за покуп- Гаранционната услуга не удължава гаранцион- ката. ния...
 • Seite 53: Сервизно Обслужване

  .../сервизно обслужване Ние ще извършим безплатно изхвърлянето 1. стойността на потребителската стока, на изпратените от Вас дефектни уреди. ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието; 3. възможността да се предложи на Сервизно обслужване потребителя друг начин на обезщетява- не, който...
 • Seite 54: Указания За Опазване На Околната Среда

  2087 На www.lidl-service.com можете да Година на производство: 04.2018 г. изтеглите това и много други ръко- Модел: PDTS 6.3 A1 водства, видео филми за продукти и софтуер. изпълнява основните изисквания за защита, които са залегнали в Директиви Директива 2006/42/EО относно машините...
 • Seite 55 ЕО декларация за съответствие За оценка на съвместимостта са приложени следните хармонизирани стандарти: EN ISO 11148-7:2012 Санкт Ингберт, 7.11.2017 г. по пълномощие Марк Уле – отговорник по документацията 292193 Druckluft-Trennschleifer_content_LB7.indb 55 01.12.17 08:14...
 • Seite 56 292193 Druckluft-Trennschleifer_content_LB7.indb 56 01.12.17 08:14...
 • Seite 57 Inhaltsverzeichnis Legende der verwendeten Piktogramme ..........Seite Einleitung ......................Seite Bestimmungsgemäße Verwendung ................Seite Ausstattung .......................Seite Technische Daten .......................Seite Lieferumfang ......................Seite Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge ........Seite Druckluft-Trennschleifer Spezifische Warnhinweise ......Seite Bedienung ......................Seite Vor der Inbetriebnahme ....................Seite Inbetriebnahme ......................Seite Ausschalten.......................Seite Wartung ........................Seite Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung ........Seite Garantiebedingungen ....................Seite Garantieumfang ......................Seite...
 • Seite 58: Legende Der Verwendeten Piktogramme

  Wasserstoff, Sauerstoff, Druckluftschlauch Kohlendioxid oder anderes Gas in Flaschen als Energiequelle Entsorgen Sie Verpackung und Regelmäßig ölen! Gerät umweltgerecht! DRUCKLUFT-TRENNSCHLEIFER z Ausstattung PDTS 6.3 A1 Druckluft-Anschluss Abzugshebel Einschaltsicherung zz Einleitung Gehäuse Schutzhaube Herzlichen Glückwunsch! Sie haben Trennscheibe sich für ein hochwertiges Produkt Montageschlüssel...
 • Seite 59: Lieferumfang

  Einleitung / Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge z Lieferumfang Die angegebenen Gefährdungen sind für den allgemei- Druckluft-Trennschleifer nen Gebrauch von handgehaltenen Trennscheibe Druckluft-Trennschleifern vorhersehbar. Montageschlüssel Innensechskantschlüssel 1/4“ Jedoch muss darüber hinaus der Druckluft Anschluss Benutzer spezifische Risiken bewer- ten, die aufgrund jeder Verwendung auftreten können.
 • Seite 60 Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge ALLGEMEINE Bemessungswerten und Kenn- SICHERHEITSREGELN zeichnungen gekennzeichnet ist. Für mehrfache Gefährdungen: Der Arbeitgeber/Benutzer muss † Die Sicherheitshinweise sind vor den Hersteller kontaktieren, um dem Einstellen, dem Betrieb, der erforderlichenfalls Ersatzschilder zu erhalten. Reparatur, der Wartung und dem Austausch von Zubehörteilen an GEFÄHRDUNGEN DURCH dem Druckluft-Trennschleifer sowie...
 • Seite 61 Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge Stellen Sie sicher, dass die GEFÄHRDUNGEN DURCH † VERFANGEN Schutzhaube montiert ist, dass sie in gutem Zustand und ordnungs- Es kann Erstickungs-, Skalpierungs- gemäß befestigt ist und sie und/oder Schnittverletzungsgefahr regelmäßig kontrolliert wird. bestehen, wenn locker sitzende Es ist regelmäßig zu prüfen, Kleidung, Schmuck, Halsketten, †...
 • Seite 62 Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge Achten Sie darauf, dass Ihr nahme: Schleifscheiben † Körper im Gleichgewicht ist und zum Seitenschleifen). Druck- dass Sie sicheren Halt haben. luft-Trennschleifer dürfen bei Geben Sie Befehlseinrichtung nicht mehr als der maximalen Um- † zum Ingang- oder Stillsetzen im fangsdrehzahl eines Trennmittels Falle einer Unterbrechung der verwendet werden.
 • Seite 63 Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge Bei der Verwendung eines Verwenden Sie ausschließlich † † Druckluft-Trennschleifers sollte die Zubehörteile und Verbrauchs- Bedienungsperson eine bequeme materialien der vom Hersteller Körperhaltung einnehmen, des Druckluft-Trennschleifers emp- dabei auf sicheren Halt achten fohlenen Größen und Typen. Ver- und ungünstige Körperhaltungen wenden Sie keine anderen Typen oder solche, bei denen es schwie-...
 • Seite 64 Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge andere Schäden wahrgenommen Die Trennscheibe ist entsprechend † werden; die Ursache für diese den Anweisungen des Herstellers Fehler ist zu ermitteln. aufzubewahren und zu hand- Durch Überprüfung der Maße haben. † und anderer wichtiger Daten der GEFÄHRDUNGEN Spindel ist zu vermeiden, dass AM ARBEITSPLATZ das Spindelende den Boden...
 • Seite 65 Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge GEFÄHRDUNGEN DURCH Alle zum Auffangen, Absaugen † STAUB UND DÄMPFE oder zur Unterdrückung von Flug- Die beim Einsatz von Druckluft- staub oder Dämpfen vorgesehe- † Trennschleifern entstehenden nen Einbau- oder Zubehörteile der Stäube und Dämpfe können Maschine sollten den Anweisun- gesundheitliche Schäden (wie gen des Herstellers entsprechend z.
 • Seite 66 Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge Es ist unerlässlich, eine Risiko- unnötige Erhöhung des Lärm- † bewertung in Bezug auf diese pegels zu vermeiden. Gefährdungen durchzuführen GEFÄHRDUNGEN und entsprechende Regelungs- DURCH SCHWINGUNGEN mechanismen zu implementieren. Zu den für die Risikominderung Die Einwirkung von Schwingun- †...
 • Seite 67 Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge Die Verbrauchsmaterialien/ nicht unter Druck steht und dass † Maschinenwerkzeuge sind den die Maschine von der Luftzufuhr Empfehlungen dieser Anleitung getrennt wird. entsprechend auszuwählen, zu Richten Sie den Luftstrom niemals † warten und zu ersetzen, um gegen sich selbst oder gegen eine unnötige Verstärkung der andere Personen.
 • Seite 68: Druckluft-Trennschleifer Spezifische Warnhinweise

  Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge / Druckluft-Trennschleifer ... Verwenden Sie niemals dass die tatsächliche Leerlauf- Wasserstoff-, Sauerstoff-, drehzahl des Trennschleifers bei Kohlendioxid oder anderes Gas in 6,3 bar die auf dem Typenschild Flaschen als Energiequelle dieses eingestempelte oder gedruckte Werkzeuges, da dies zu einer Drehzahl nicht überschreitet.
 • Seite 69: Bedienung

  Druckluft-Trennschleifer Spezifische Warnhinweise / Bedienung Stellen Sie vor der Verwendung dass Staub und Späne in die „ sicher, dass die Trennscheibe Geräte gesaugt werden. korrekt angebracht und fest an- gezogen ist, und lassen Sie das z Bedienung Gerät ohne Last 30 Sekunden an einer sicheren Position laufen.
 • Seite 70: Inbetriebnahme

  Bedienung Drücken Sie die Einschaltsicherung in Richtung Spannfutter. Betätigen Sie den Abzugshebel und Anschlussmuffe Schnellverschluss-Stecker führen Sie die Schneidarbeiten aus. Bei vollem Anziehen des Hebels dreht das Gerät mit höchster Geschwindigkeit. Regulieren Sie mit variablem Druckluftschlauch Anzugsdruck die Drehgeschwindigkeit für optimale Schnellverschluss-Stecker Schleifergebnisse.
 • Seite 71: Hinweise Zu Garantie Und Serviceabwicklung

  Bedienung / Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung ACHTUNG! ÜBERSCHÜSSIGES ÖL WIRD Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum AUSGEBLASEN. HALTEN SIE DEN AUSLASS VON dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfeh- PERSONEN ODER GEGENSTÄNDEN FERN. ler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl –...
 • Seite 72: Abwicklung Im Garantiefall

  Druckluft-Trennschleifer So erreichen Sie uns: 292193 IAN: DE, AT, CH 2087 Art.-Nr.: 2018/04 Name: C. M. C. GmbH Herstellungsjahr: PDTS 6.3 A1 Internetadresse: www.cmc-creative.de Modell: E-Mail: service.de@cmc-creative.de service.at@cmc-creative.de den wesentlichen Schutzanforderungen genügt, service.ch@cmc-creative.de die in den Europäischen Richtlinien Telefon: +49 (0) 6894 9989740 Maschinen-Richtlinie: (Normal-Tarif dt.
 • Seite 73 C.M.C. GmbH Katharina-Loth-Str. 15 DE-66386 St. Ingbert GERMANY Stanje informacija · Ultima actualizare a informațiilor · Актуалност на информацията · Stand der Informationen: 11/2017 Ident.-No.: PDTS6.3A1112017-7 IAN 292193 292193 Druckluft-Trennschleifer_cover_LB7.indd 2 01.12.2017 09:15:04...