Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PSE 2900 A1 Originalbetriebsanleitung

Stromerzeugungsaggregat
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
GENERATOR PSE 2900 A1
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
IAN 315810
STROMERZEUGUNGSAGGREGAT
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Kapitel

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PSE 2900 A1

 • Seite 1 GENERATOR PSE 2900 A1 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY STROMERZEUGUNGSAGGREGAT Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Originalbetriebsanleitung IAN 315810...
 • Seite 2 Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Strona DE / AT / CH Originalbetriebsanleitung...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Spis tresci Wstęp .......... 4 Podłączanie urządzeń elektrycznych 12 Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 12 Przeznaczenie ......4 Opis ogólny ......... 5 Czyszczenie i konserwacja ..12 Zawartość opakowania ....5 Czyszczenie ........12 Przegląd ......... 5 Filtr powietrza ....... 13 Świeca zapłonowa ......13 Dane techniczne ......
 • Seite 5: Opis Ogólny

  Przegląd W przypadku artykułów gospodarstwa domowego należy skontrolować ich możliwość zastosowania zgodnie z wyty- 1 Korek wlewu paliwa cznymi producenta. 2 Wskaźnik poziomu paliwa Każde inne wykorzystanie, na które nie 3 Filtr paliwa zezwala wyraźnie niniejsza instrukcja 4 Przyłącze uziemienia obsługi, może prowadzić...
 • Seite 6: Dane Techniczne

  Agregat prądotwórczy ISO 8525, a układ chłodzenia silnika ........PSE 2900 A1 lub generatora ulegnie uszkodzeniu, np. w wyniku eksploatacji w przestrze- Moc silnika ..maks. 4,1 kW (5,5 KM) Moc maksymalna ... maks. (S2**) 2900 W niach zamkniętych, należy zmniejszyć...
 • Seite 7: Ogólne Zasady Bezpieczeństwa Dotyczące Narzędzi Elektrycznych

  Symbole w instrukcji obsługi Zakaz używania ognia, otwartych źródeł światła i palenia tytoniu! Symbol niebezpieczeństwa z informacjami na temat ochro- Wskaźnik poziomu paliwa: ny osób i zapobiegania szko- Pełen dom materialnym. Znak zagrożenia z informa- cjami dotyczącymi zapobie- Pusty gania szkodom osobowym na skutek porażenia prądem Dźwignia ssania elektrycznym.
 • Seite 8 może zostać uszkodzony agregat Prace związane z naprawami, prace instalacyjne i nastawcze mogą być prądotwórczy lub podłączone do niego urządzenia. przeprowadzane jedynie przez autory- 2. RYZYKO ZATRUCIA! zowany personel techniczny. 7. Należy się zabezpieczać przed Spaliny, paliwa i smary są substan- zagrożeniami elektrycznymi.
 • Seite 9: Bezpieczeństwo Elektryczne

  koniecznie bezpieczne paramet- pobliżu pali się tytoń lub występują ry robocze. otwarte płomienie. Z uwagi na fakt, że istnieje związek • W przypadku wykorzystywania między poziomem emisji i poziomem urządzenia w dobrze wentylowanych imisji, nie można go stosować jako pomieszczeniach należy podejmować podstawy do wdrażania wymaganego dodatkowe działania zabezpieczające ewentualnie dodatkowego działania...
 • Seite 10: Kółka

  Kółka Wlewanie oleju 1. Najpierw wsunąć oś kółek (21) Przed pierwszym uruchomieniem przez uchwyty na dole agregatu urządzenia należy agregat prądotwórczy prądotwórczego. napełnić olejem.. 2. Zamontować kółka (5) z 2 podkładkami (25) zgodnie z ry- 1. Wyciągnąć końcówkę kabla sunkiem i dokręcić nakrętkę M12 świecy zapłonowej ( 29).
 • Seite 11: Uruchamianie Urządzenia

  Obsługa - Stosować jedynie czystą, świeżą benzynę. Uruchomić silnik - Nie przechowywać benzyny dłużej niż przez miesiąc; w UWAGA! W trakcie uruchami- przeciwnym razie może się ania urządzenia za pomocą pogorszyć jej jakość. linki rozruchowej (14) może powstawać zagrożenie 1. Wyciągnąć końcówkę kabla świecy urazów dłoni w wyniku zapłonowej ( 29).
 • Seite 12: Podłączanie Urządzeń Elektrycznych

  Czyszczenie i 1. Ustawić włącznik / wyłącznik 13) w położeniu „OFF”. konserwacja 2. Zamknąć zawór paliwa (16). Przed rozpoczęciem wszel- Podłączanie urządzeń elek- kich prac związanych z czyszczeniem i konserwacją trycznych należy wyłączyć silnik i UWAGA! Gniazda można w try- wyciągnąć...
 • Seite 13: Filtr Powietrza

  • Należy zwracać uwagę, aby do Montaż należy wykonywać w odwrotnej wnętrza urządzenia nie mogła kolejności. przedostać się woda. Filtr paliwa Filtr powietrza Filtr paliwa ( 3) ma kształt pojemnika, Regularnie przeprowadzać czyszcze- który znajduje się bezpośrednio pod nie filtra powietrza. W razie potrzeby korkiem wlewu ( 1).
 • Seite 14: Wymiana Oleju

  Zabezpieczenie na wypadek stosując odpowiedni olej silnikowy niedoboru oleju (15 W–40). 4. Rozlany olej należy wytrzeć i ponow- nie zamknąć korek zbiornika oleju Agregat prądotwórczy jest wyposażony w (   9). zabezpieczenie na wypadek niedoboru oleju (  11). Zabezpieczenie reaguje w momencie, gdy w silniku znajduje się...
 • Seite 15: Konserwacja

  Konserwacja Uwaga! Aby zagwarantować bezusterkową eksploatację urządzenia, należy koniecznie przeprowadzać czynności konserwacyjne w podanych terminach. Tabela terminów konserwacji Prace konserwacyjne pierw- Po 50 Przed każdym szych 20 godzi- (patrz rozdział „Czyszczenie i godzi- godzi- użyciem godzi- konserwacja“) nach nach nach nach Kontrola wizualna agregatu ...
 • Seite 16: Gwarancja

  Zakres gwarancji Gwarancja Urządzenie wyprodukowano z zacho- Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie, waniem staranności zgodnie z surowymi na zakupione urządzenie otrzymują Pań- normami jakościowymi i dokładnie spraw- dzono przed wysyłką. stwo 3 lata gwarancji od daty zakupu. W przypadku wad tego produktu przysłu- gują...
 • Seite 17: Serwis Naprawczy

  Serwis naprawczy innych wad prosimy o skontaktowanie się z wymienionym niżej działem ser- Naprawy, które nie są objęte gwarancją, wisowym telefonicznie lub mailowo. Uzyskają Państwo wówczas szczegó- można zlecić odpłatnie w naszym oddzia- łowe informacje na temat realizacji le serwisowym. Serwis sporządzi Państwu reklamacji.
 • Seite 18: Wykrywanie Błędów

  Wykrywanie błędów W sytuacji wypadku lub usterki eksploatacyjnej należy natychmi- ast wyciągnąć końcówkę kabla świecy zapłonowej (  29) ze świecy (  30). Problem Możliwa przyczyna Sposób usunięcia problemu Załącza się automatyczny Sprawdzić poziom oleju, uzupełnić olej system odłączania układu silnikowy olejowego Oczyścić...
 • Seite 19: Einleitung

  Inhalt Einleitung ........19 Anschluss stromabnehmender Bestimmungsgemäße Geräte .......... 26 Verwendung ......20 Überlastungsschutz ......27 Allgemeine Beschreibung ... 20 Reinigung und Wartung ..... 27 Lieferumfang........20 Reinigung ........27 Übersicht ........20 Luftfilter ......... 27 Zündkerze ........28 Technische Daten ......21 Sicherheitshinweise ....
 • Seite 20: Bestimmungsgemäße Verwendung

  Bestimmungsgemäße 2 Muttern M12 für Radmontage Verwendung 1 Zündkerzenschlüssel 1 Öleinfülltrichter Das Stromerzeugungsaggregat ist für Geräte, 1 Ölflasche 1 Multitool Schlitz/Kreuz (zerlegt) welche einen Betrieb an einer 230 V Wech- selspannungsquelle vorsehen, geeignet. Betriebsanleitung Zweck des Stromerzeugungsaggregats ist Übersicht der Antrieb von Elektrowerkzeugen und die Stromversorgung von Beleuchtungsquellen.
 • Seite 21: Technische Daten

  Bedingungen nicht wie unter ISO 8525 beschrieben verwendet wird und die Stromerzeugungsaggregat Motor- oder Generatorkühlung beeinträch- ........PSE 2900 A1 tigt ist, z.B. als Folge von Betrieb in engen Räumen, muss eine Verringerung der Belas- Motorleistung..max. 4,1 kW (5,5 PS) Maximalleistung ..max.
 • Seite 22: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Symbole in der Anleitung: Tankanzeige: Voll Gefahrenzeichen mit Anga- ben zur Verhütung von Per- sonen- oder Sachschäden. Leer Gefahrenzeichen mit Anga- ben zur Verhütung von Per- Chokehebel sonenschäden durch einen elektrischen Schlag. Öl-Einfüllstutzen Gebotszeichen mit Angaben zur Verhütung von Schäden. Hinweiszeichen mit Informationen zum besseren Umgang mit dem Gerät.
 • Seite 23 2. VERGIFTUNGSGEFAHR! nassen Händen anfassen. Verwenden Sie im Freien nur dafür zugelassene Abgase, Kraftstoffe und Schmierstoffe sind giftig, Abgase dürfen nicht einge- und entsprechend gekennzeichnete atmet werden. Verlängerungskabel (H07RN). 3. BRANDRISIKO! Benzin und Bei Verwendung von Verlängerungs- Benzindämpfe sind leicht ent- leitungen darf deren Gesamtlänge für zündlich bzw.
 • Seite 24: Elektrische Sicherheit

  Elektrische Sicherheit schaften des Arbeitsraumes, andere Geräuschquellen, Luftschall, etc., wie z.B. die Anzahl der Maschinen und • Elektrische Zuleitungen und ange- anderer angrenzender Prozesse und schlossene Geräte müssen in einem die Zeitspanne, die ein Bediener dem einwandfreien Zustand sein. Lärm ausgesetzt ist, ein. Ebenfalls kann •...
 • Seite 25: Schubbügel

  Benzin einfüllen Mutter (23) auf der gegenüber- liegenden Seite der Radachse Warnung! Benzin ist ent- (21) gegenhalten, um die Mutter flammbar und gesundheits- (23) fest anzuziehen. schädlich: Schubbügel - Benzin in dafür vorgesehenen Behäl- tern aufbewahren; 1. Schieben Sie den Schubbügel- - Tanken nur im Freien und niemals bei halter (15a) über das gerade laufendem Motor oder heißer Ma-...
 • Seite 26: Inbetriebnahme

  Inbetriebnahme 3. Den Motor mit dem Startseilzug (14) starten; hierfür am Griff Warnung! Entfernen Sie vor kräftig ziehen. jedem Motorstart alle elektri- Sollte der Motor nicht gestartet schen Zuleitungen und Gerä- haben, nochmals am Griff ziehen. te vom Stromerzeugungsag- 4. Chokehebel (17) nach dem gregat.
 • Seite 27: Überlastungsschutz

  Überlastungsschutz Reinigung Das Stromerzeugungsaggre- Das Stromerzeugungsaggregat ist mit gat darf weder mit Wasser einem Überlastungsschutz ausgestattet. abgespritzt werden, noch Dieser schaltet die Steckdosen ( 7) bei in Wasser gestellt werden. Überlastung ab. Es besteht die Gefahr eines Stromschlages. Durch Betätigen des Überlastschalters ( 6) können die Steckdosen (7) wieder in Betrieb genommen werden.
 • Seite 28: Zündkerze

  Zündkerze Überprüfen Sie die Zündkerze ( 1. Öltankkappe mit Messstab (  9) öff- erstmals nach 20 Betriebsstunden auf Ver- nen und ganz aus dem Tank ziehen. schmutzung und reinigen Sie diese gege- 2. Zum Kontrollieren des Ölstands benenfalls mit einer Kupferdrahtbürste. wischen Sie den Messstab mit einem Danach die Zündkerze alle 50 Betriebs- sauberen Lappen ab und setzen ihn wie-...
 • Seite 29: Ölmangelsicherung

  4. Ölablassschraube (10) öffnen Ölmangelsicherung und altes Motorenöl in einen Auffangbehälter ablassen. Das Stromerzeugungsaggregat verfügt 5. Nach Auslaufen des Altöls die über eine Ölmangelsicherung (  11). Ölablassschraube (10) schließen Diese spricht an, wenn zu wenig Motoröl und Stromerzeugungsaggregat vorhanden ist. wieder eben aufstellen.
 • Seite 30: Lagerung

  Lagerung Garantie • Entleeren Sie den Benzintank mit einer Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Benzin-Absaugpumpe. Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- • Starten Sie den Motor und lassen Sie rantie ab Kaufdatum. den Motor solange laufen bis das rest- Im Falle von Mängeln dieses Produkts liche Benzin verbraucht ist.
 • Seite 31: Reparatur-Service

  Garantieumfang nächst die nachfolgend benannte Servi- ceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten dann weitere Informationen Anlieferung gewissenhaft geprüft. über die Abwicklung Ihrer Reklamation. • Ein als defekt erfasstes Produkt können Die Garantieleistung gilt für Material- oder Sie, nach Rücksprache mit unserem Fabrikationsfehler.
 • Seite 32: Ersatzteile/Zubehör

  Service-Center Importeur Service Deutschland Bitte beachten Sie, dass die folgende Tel.: 0800 54 35 111 Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kon- E-Mail: grizzly@lidl.de taktieren Sie zunächst das oben genannte Service-Center. IAN 315810 Service Österreich Grizzly Tools GmbH & Co. KG Tel.: 0820 201 222 Stockstädter Straße 20 (0,15 EUR/Min.) DE-63762 Großostheim...
 • Seite 33: Fehlersuche

  Fehlersuche Im Falle eines Unfalls oder einer Betriebsstörung ziehen Sie sofort den Zündkerzenstecker (  29) von der Zündkerze (  30). Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Ölabschaltautomatik Ölstand prüfen, Motoröl nachfüllen springt an Zündkerze reinigen oder.tauschen. Zündkerze verrußt Stromerzeugungsag- Elektrodenabstand 0,6 mm gregat startet nicht kein Benzin Benzin nachfüllen...
 • Seite 34: Deklaracja Zgodności Z Normami Ue

  Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności WE Niniejszym oświadczamy, że: Agregat prądotwórczy typoszereg PSE 2900 A1 numer seryjny 201905000001- 201905012000 spełnia wymogi odpowiednich Dyrektyw UE w ich aktualnie obowiązującym brzmieniu: 2006/42/EC • 2005/88/EC • 2016/1628/EU • 2011/65/EU* 2014/30/EU • 2000/14/EC W celu zapewnienia zgodności z powyższymi dyrektywami zastosowano następujące normy harmonizujące oraz normy i przepisy krajowe:...
 • Seite 35: Erklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass das Stromerzeugungsaggregat Baureihe PSE 2900 A1 Seriennummer 201905000001- 201905012000 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2005/88/EG • 2016/1628/EU • 2011/65/EU* 2014/30/EU • 2000/14/EG Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN ISO 8528-13:2016 •...
 • Seite 36: Rysunek Samorozwijający

  Rysunek samorozwijający • Explosionszeichnung PSE 2900 A1 pouczający, informativ...
 • Seite 37 2019-05-20_rev02_ks...
 • Seite 40 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Stan informacji · Stand der Informationen: 05/2019 · Ident.-No.: 72037951052019-PL IAN 315810...