Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PKZ 180 C3 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

COMPRESSOR PKZ 180 C3
COMPRESOR
Traducerea instrucţiunilor de utilizare original
IAN 282576
KOMPRESSOR
Originalbetriebsanleitung

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PKZ 180 C3

 • Seite 1 COMPRESSOR PKZ 180 C3 COMPRESOR KOMPRESSOR Traducerea instrucţiunilor de utilizare original Originalbetriebsanleitung IAN 282576...
 • Seite 2 Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. Traducerea instrucţiunilor de utilizare original Pagina DE / AT / CH Originalbetriebsanleitung...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Traducerea declaraţiei de conformitate originale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 PKZ 180 C3  ...
 • Seite 5: Introducere

  Furnitura indicaţiile privind utilizarea şi siguranţa . Utilizaţi 1 compresor PKZ 180 C3 produsul numai în modul descris şi numai în scopu- (inclusiv furtun de aer comprimat şi cablu de rile menţionate . În cazul transmiterii produsului unei conexiune) alte persoane, predaţi-i toate documentele aferente...
 • Seite 6: Indicaţii Generale Privind Siguranţa

  şi/sau răniri grave . tare . Păstraţi toate indicaţiile de siguranţă şi instruc­ ţiunile pentru consultarea ulterioară. Noţiunea de „sculă electrică” utilizată în indicaţiile de siguranţă se referă la compresoare alimentate de la reţea . PKZ 180 C3    3 ■ │...
 • Seite 7: Siguranţa Persoanelor

  şi că sunt utilizate corect. decât cele prevăzute poate duce la situaţii Utilizarea unui dispozitiv de aspirare a prafului periculoase . poate reduce expunerea la pericole provocate de praf . ■ 4    PKZ 180 C3 │...
 • Seite 8: Service

  ■ Aparatul trebuie să fie permanent curat, uscat comprimat şi răniri . şi să nu prezinte ulei sau unsori . ■ Nu inspiraţi direct aerul evacuat . PKZ 180 C3    5 ■ │...
 • Seite 9: Deservirea

  în faţă . Deconectarea: ♦ Trageţi înapoi manşonul de la cuplajul rapid al furtunului de aer comprimat şi scoateţi fişa de racord pentru aer comprimat ■ 6    PKZ 180 C3 │...
 • Seite 10: Umflarea

  ♦ Citiţi presiunea constituită a aerului la mano- flarea diferitelor tipuri de mingi . Adaptoarele uni- metru versale pot fi utilizate la umflarea saltelelor pneumatice şi a altor obiecte similare . PKZ 180 C3    7 ■ │...
 • Seite 11 în dispozi- tivul de închidere rapidă cu pârghie şi apoi eliberaţi-l din nou . ♦ Acum înşurubaţi adaptorul pentru duze în duza adaptoare ♦ Pentru umflare procedaţi conform descrierii de mai sus . ■ 8    PKZ 180 C3 │...
 • Seite 12: Întreţinerea Şi Curăţarea

  Deconectaţi aparatul de la alimentarea cu energie . ♦ Permiteţi aparatului să se răcească şi aşteptaţi puţin până la neutralizarea energiei reziduale . ♦ Verificaţi ca aparatul să se afle într-o stare sigură . PKZ 180 C3    9 ■ │...
 • Seite 13: Eliminarea

  . Acest lucru este valabil şi pentru piesele înlocuite şi reparate . Eventualele deteriorări şi deficienţe prezente deja la cumpărare trebuie semnalate imediat după dez- ambalarea produsului . Reparaţiile necesare după expirarea perioadei de garanţie se efectuează contra cost . ■ 10    PKZ 180 C3 │...
 • Seite 14: Service-Ul

  Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că următoarea adresă nu reprezintă o adresă pentru service . Contactaţi mai întâi centrul de service indicat . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANIA www .kompernass .com PKZ 180 C3    11 ■ │...
 • Seite 15: Traducerea Declaraţiei De Conformitate Originale

  EN 55014-1: 2006/A2: 2011 EN 55014-2: 2015 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 Denumirea tipului maşinii: Compresor PKZ 180 C3 Anul de fabricaţie: 10 ­ 2017 Număr de serie: IAN 282576 Bochum, 05 .09 .2017 Semi Uguzlu - Manager calitate - Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice în scopul dezvoltării ulterioare .
 • Seite 16 Original-Konformitätserklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 PKZ 180 C3 DE │...
 • Seite 17: Einleitung

  Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung . Machen Lieferumfang Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen 1 Kompressor PKZ 180 C3 Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut . Benut- (inkl . Druckluftschlauch und Anschlusskabel) zen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für 1 Druckluftpistole (mit Manometer) die angegebenen Einsatzbereiche .
 • Seite 18: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Sie einen Fehlerstromschutzschalter. Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters ver- „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene mindert das Risiko eines elektrischen Schlages . Kompressoren . PKZ 180 C3 DE │ AT │ CH   │  15 ■...
 • Seite 19: Sicherheit Von Personen

  Anwendungen Sie sich, dass diese angeschlossen sind und kann zu gefährlichen Situationen führen . richtig verwendet werden. Die Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern . ■ 16  │   DE │ AT │ CH PKZ 180 C3...
 • Seite 20: Service

  Verwenden Sie das Gerät niemals zweckentfremdet . ■ Atmen Sie die Abluft nicht direkt ein . ■ Das Gerät muss stets sauber, trocken und frei von Öl oder Schmierfetten sein . PKZ 180 C3 DE │ AT │ CH   │  17 ■...
 • Seite 21: Bedienung

  Sie den Druckluft-Anschlussstecker ACHTUNG! ► Achtung! Beim Lösen der Schnellkupplung des Druckluftschlauchs ist das Kupplungsstück festzuhalten, um Verletzungen durch den zurückschnellenden Schlauch zu vermeiden . ■ 18  │   DE │ AT │ CH PKZ 180 C3...
 • Seite 22: Aufpumpen

  Sie diesen vom Ventil . sollten Sie die Ballnadel vor dem Einführen ♦ Ziehen Sie den Netzstecker des Kompres- etwas anfeuchten . sors aus der Netzsteckdose . PKZ 180 C3 DE │ AT │ CH   │  19 ■...
 • Seite 23: Wartung Und Reinigung

  Tuch – verwenden Sie auf keinen Fall Benzin, Lö- ♦ Drücken Sie jetzt den Düsenadapter in die sungsmittel oder Reiniger, die Kunststoff angreifen . Adapterdüse ■ Lüftungsöffnungen müssen immer frei sein . ■ 20  │   DE │ AT │ CH PKZ 180 C3...
 • Seite 24: Lagerung

  Dichtungen sowie Rückschlag- Arbeitsdruck ventil überprüfen und ggf . austauschen lassen . 3 . Werkzeuge Schläuche, Schnellkupplung funktionieren sowie Werkzeuge überprüfen nicht und ggf . austauschen lassen . PKZ 180 C3 DE │ AT │ CH   │  21 ■...
 • Seite 25: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden . ■ 22  │   DE │ AT │ CH PKZ 180 C3...
 • Seite 26: Service

  KOMPERNASS HANDELS GMBH EN 61000-3-2: 2014 BURGSTRASSE 21 EN 61000-3-3: 2013 DE - 44867 BOCHUM Typbezeichnung der Maschine: GERMANY Kompressor PKZ 180 C3 www .kompernass .com Herstellungsjahr: 10 ­ 2017 Seriennummer: IAN 282576 Bochum, 05 .09 .2017 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent-...
 • Seite 27 ■ 24  │   DE │ AT │ CH PKZ 180 C3...
 • Seite 28 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Versiunea informaţiilor · Stand der Informationen: 11 / 2017 · Ident.-No.: PKZ180C3-112017-1 IAN 282576...