Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PKO 270 A5 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
COMPRESSOR PKO 270 A5
GB
COMPRESSOR
Operating and Safety Instructions
Translation of Original Operating Manual
SI
KOMPRESOR
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Prevod originalnega navodila za uporabo
SK
KOMPRESOR
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
Preklad originálneho návodu na obsluhu
IAN 315462
IAN 315148
HU
KOMPRESSZOR
Kezelési és biztonsági útmutató
Az eredeti használati útmutató fordítása
CZ
KOMPRESOR
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Překlad originálního provozního návodu
DE
AT
CH
KOMPRESSOR
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
4

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PKO 270 A5

 • Seite 1 COMPRESSOR PKO 270 A5 COMPRESSOR KOMPRESSZOR Operating and Safety Instructions Kezelési és biztonsági útmutató Translation of Original Operating Manual Az eredeti használati útmutató fordítása KOMPRESOR KOMPRESOR Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Prevod originalnega navodila za uporabo Překlad originálního provozního návodu...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.
 • Seite 3 23 24 23 24...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents: Page: Introduction ..........................................3 Device description (fig. 1-13) .....................................3 Scope of delivery ........................................3 Intended use ........................................3 Safety information .......................................4 Technical data ........................................5 Before starting the equipment .................................... 6 Attachment and operation ....................................6 Electrical connection ......................................6 Cleaning, maintenance, and storage................................. 7 Transport ..........................................8 Disposal and recycling .......................................
 • Seite 6 Explanation of the symbols Read and follow the operating and safety instructions before you start working with this power tool. Wear ear-muffs. Beware of hot parts! (G fig. 12) Beware of electrical voltage! Warning! The equipment is remote-controlled and may start-up without warning.
 • Seite 7: Introduction

  1. Introduction 2. Device description (fig. 1-13) Manufacturer: Transport handle scheppach Pressure switch Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Quick-lock coupling (regulated compressed air) Günzburger Straße 69 Pressure gauge (for reading the preset vessel pressure) D-89335 Ichenhausen Pressure regulator Pressure gauge (for reading the vessel pressure) Dear Customer, Quick-lock coupling (unregulated compressed air) we hope your new tool brings you much enjoyment and suc-...
 • Seite 8: Safety Information

  - Check extension cables regularly and replace them In addition, the applicable accident prevention regulations must be strictly observed. when damaged. Other general occupational health and safety-related rules and 10. Pull the plug out of the outlet - During non-use of the electric tool or prior to mainte- regulations must be observed.
 • Seite 9: Technical Data

  21. Place of installation • Do not process media such as white spirit, butyl alcohol and - Set up the compressor on an even surface. methylene chloride with the PVC pressure hose. These media 22. Supply hoses at pressures above 7 bar should be will destroy the pressure hose.
 • Seite 10: Before Starting The Equipment

  7. Before starting the equipment 8.4 Changing the transportation cover (A) (fig. 9, 10) • Open the packaging and remove the device carefully. • Remove the transport lid (A) of the oil filling opening (20). • Remove the packaging material as well as the packaging •...
 • Seite 11: Cleaning, Maintenance, And Storage

  Damaged electrical connection cable • You must disconnect the hose and any spraying tools from The insulation on electrical connection cables is often dam- the compressor before cleaning. Do not clean the compres- aged. sor with water, solvents or the like. This may have the following causes: 10.2 Maintenance work on the pressure vessel •...
 • Seite 12: Transport

  10.6 Cleaning the intake filter (fig. 3, 12, 13) Old devices must not be disposed of with house- The intake filter prevents dust and dirt being drawn in. It is hold waste! essential to clean this filter after at least every 300 hours in This symbol indicates that this product must not be dis- service.
 • Seite 13: Troubleshooting

  13. Troubleshooting Fault Possible cause Remedy The compressor does • No supply voltage. • Check the supply voltage, the power plug and the not start. socket-outlet. • Insufficient supply voltage. • Make sure that the extension cable is not too long. Use an extension cable with large enough wires.
 • Seite 14: Warranty Certificate

  14. Warranty certificate Dear Customer, All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. Of course, if you would prefer to call us then we are also happy to offer our assistance under the service number printed below.
 • Seite 15 Tartalomjegyzék: Oldal: Bevezetés ...........................................13 A készülék leírása (ábra 1-13) ..................................13 Szállított elemek ........................................13 Rendeltetésszerűi használat .....................................13 Biztonsági utasítások ......................................14 Technikai adatok .......................................16 Beüzemeltetés előtt ......................................16 Felépítés és kezelés ......................................16 Elektromos csatlakoztatás ....................................17 Tisztítás, karbantartás és tárolás ..................................17 Szállítás ..........................................18 Megsemmisítés és újrahasznosítás ...................................18 Hibaelhárítás ........................................19 Jótállási tájékoztató...
 • Seite 16 Szimbólumok magyarázata Üzembe helyezés előtt olvassa el a kezelési útmutatót és a biztonsági előíráso- kat, és mindig tartsa be azokat! Hordjon egy zajcsökkentő fülvédőt. Figyelmeztetés a forró részek elöl! (G ábra 12) Figyelmeztetés az elektromos feszültség elöl! Figyelmeztetés! Az egység távirányított és figyelmeztetés nélkül megindulhat. Figyelem! Az első...
 • Seite 17: Bevezetés

  1. Bevezetés 2. A készülék leírása (ábra 1-13) Gyártó: Szállítófogantyú scheppach Nyomáskapcsoló Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Gyorskuplung (szabályozott préslég) Günzburger Straße 69 Manométer (le lehet olvasni a beállított nyomást) D-89335 Ichenhausen Nyomásszabályozó Manométer (le lehet olvasni a kazánnyomást) Tisztelt vásárló! Gyorskuplung (szabályozatlan préslég) Sok örömet és sikert kívánunk Önnek, amikor az új készülékét Nyomástartály...
 • Seite 18: Biztonsági Utasítások

  A gepet kezelő es karbantarto szemelyeknek ezekben jartasak- Ápolja gondosan a szerszámait - Tartsa a kompresszort tisztán azért, hogy jól és bizto- nak es a lehetseges veszelyekkel kapcsolatban kioktatottaknak kell lenniük. san tudjon dolgozni. - Tartsa be a karbantartási előírásokat.. Ezen kívül legpontosabban be kell tartani az érvényes baleset- - Ellenőrizze le rendszeresen a csatlakozási vezetéket védelmi előírásokat.
 • Seite 19 17. Zaj • Ha az egészségre káros folyadékokat dolgozna meg, akkor - A kompresszor használatánál zajcsökkentő fülvédőt védelemként szűrőkészülékekre (arcmaszkokra) van szük- hordani. ség. Vegye figyelembe az ilyen anyagokat gyártó cégnek, az óvintézkedésekkel kapcsolatos közléseit is. 18. A csatlakozási vezeték kicserélése - Ha megrongálódik a csatlakozási vezeték, akkor a ve- •...
 • Seite 20: Technikai Adatok

  6. Technikai adatok 8. Felépítés és kezelés m Figyelem! Hálózati csatlakozás ........220-240 V ~ 50 Hz A beüzemeltetés előtt a készüléket okvetlenül Motorteljesítmény W ............1800 Üzemmód .................S1 komplett összeszerelni! Kompresszor-fordulatszám ........2850 perc Nyomástartó edény kapacitása (liter) ......cca. 24 Az összeszereléshez szüksége van: Üzemi nyomás ............cca.
 • Seite 21: Elektromos Csatlakoztatás

  10. Tisztítás, karbantartás és tárolás 8.9 A préslégtömlő összeszerelése (ábra 1, 3) • A kompresszortól nagyobb távolságban történő dolgozás- m Figyelem! hoz lehet a préslégtömlőt (14) használni. Csatlakoztasa ahhoz az egyik gyorskuplungba (3, 7) be a préslégtömlő Minden tisztítási és karbantartási munka előtt kihúzni a hálózati tűző...
 • Seite 22: Szállítás

  11. Szállítás Olajcsere: Ajánlott olaj: SAE 15W 40 vagy egyenértékű. Az első töltést cca. 100 üzemóra után ki kell cserélni, azután minden 500 üzemóra után le kell ereszteni az olajat és frisset Használja a fogantyút (1) a közlekedés a kompresszort. utántölteni.
 • Seite 23: Hibaelhárítás

  13. Hibaelhárítás Üzemzavar Lehetséges ok Elhárítás Nem fut a kompresszor. • Hiányzik a hálózati feszültség. • Leellenőrizni a kábelt, biztosítékot és a dugaszoló aljzatot. • Túl alacsony a hálózati feszültség. • Kerülje el a túl hosszú hosszabbítókábelt. Elegendő keresztmetszetű hosszabbítókábelt használni. •...
 • Seite 24: Jótállási Tájékoztató

  14. Jótállási tájékoztató JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ A termék megnevezése: Gyártási szám: KOMPRESSZOR 315462 A termék típusa: PKO 270 A5 A gyártó cégneve, címe és email címe: A szerviz neve, címe és telefonszáma: scheppach scheppach.kiss Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschine GmbH Hösök utja 3 Günzburger Straße 69...
 • Seite 25 Kijavítást ellenőrző szelvény: Kicserélést ellenőrző szelvény:...
 • Seite 26 Kazalo: Stran: Uvod ..........................................24 Opis naprave (sl. 1-13) ....................................24 Obseg dostave ........................................24 Predpisana namenska uporaba ..................................24 Varnostni napotki.......................................25 Tehnični podatki ........................................26 Pred prvim zagonom ......................................26 Zgradba in upravljanje .....................................27 Električni priključek ......................................27 Čiščenje, vzdrževanje in skladiščenje ................................28 Transport ..........................................29 Odstranjevanje in ponovna uporaba ................................29 Pomoč...
 • Seite 27 Obrazložitev simbolov Pred zagonom preberite navodila za uporabo in varnostne napotke ter jih upo- števajte! Uporabljajte zaščito za ušesa! Opozorilo pred vročimi deli! (G sl. 12) Opozorilo pred električno napetostjo! Opozorilo! Enota se upravlja na daljavo in se lahko zažene brez opozorila. Pozor! Pred prvim zagonom preverite stanje olja in zamenjajte zamašek za olje! Upoštevajte opozorila in varnostne napotke!
 • Seite 28: Uvod

  1. Uvod 2. Opis naprave (sl. 1-13) Proizvajalec: Transportni ročaj scheppach Tlačno stikalo Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Hitra sklopka (uravnavan stisnjen zrak) Günzburger Straße 69 Manometer (odčitate lahko nastavljen tlak) D-89335 Ichenhausen Tlačni regulator Manometer (za odčitanje tlaka kotla) Spoštovani kupec, Hitra sklopka (neuravnavan stisnjen zrak) želimo vam veliko veselja in uspeha pri delu z vašim novim Tlačni zbiralnik...
 • Seite 29: Varnostni Napotki

  - Redno preverjajte kabelski podaljšek in ga po potrebi Poleg tega se je treba dosledno držati veljavnih ukrepov za preprečevanje nesreč. zamenjajte. Upoštevati je treba tudi druga splošna navodila s področja de- 10. Vtič odklopite iz vtičnice. - Ob neuporabi električnega orodja, pred vzdrževa- lovne medicine in varstva pri delu.
 • Seite 30: Tehnični Podatki

  21. Mesto postavitve Uporaba tlačnih zbiralnikov - Kompresor postavite samo na ravno površino • Kdor uporablja tlačno posodo, jo mora vzdrževati v brez- 22. Dovajalne cevi pri tlaku nad 7 barov morajo biti opre- hibnem stanju, pravilno uporabljati, nadzirati, nemudoma mljene z varnostnim kablom (npr.
 • Seite 31: Zgradba In Upravljanje

  • Preverite, če so se naprava in deli pribora poškodovali med 8.5 Električni priključek transportom. • Kompresor je opremljen z električnim vodom z zaščitnim kon- • Po možnosti embalažo shranite do preteka garancijskega taktnim vtičem. Tega lahko priključite v vsako vtičnico z zaščit- časa.
 • Seite 32: Čiščenje, Vzdrževanje In Skladiščenje

  Električni priključni vodniki morajo ustrezati zadevnim dolo- 10.3 Varnostni ventil (sl. 3) čilom standardov VDE in DIN. Uporabljajte samo priključne Varnostni ventil (19) je nastavljen na največji dovoljeni tlak vode z oznako „H05VV-F“. tlačnega zbiralnika. Varnostnega ventila ni dovoljeno prestav- ljati ali odstraniti njegove plombe.
 • Seite 33: Transport

  10.7.1 Spuščanje nadtlaka Nadtlak v kompresorju spustite tako, da kompresor izklopite in porabite stisnjeni zrak, ki se še nahaja v tlačni posodi, na primer z orodjem na stisnjen zrak v prostem teku ali z izpiho- valno pištolo. 11. Transport Uporabite transportni ročaj (1)za prevoz kompresorja. Upoštevajte težo pri dviganju kompresorja (glejte Tehnične po- datke).
 • Seite 34: Pomoč Pri Motnjah

  13. Pomoč pri motnjah Motnja Mogoč vzrok Ukrep Kompresor ne deluje. • Ni električnega napajanja. • Preverite kabel, električni vtič, varovalko in vtičnico. • Prenizka električna napetost. • Ne uporabljajte predolgih podaljševalnih kablov. Uporabite podaljševalni kabel z zadostnim prese- kom žil. •...
 • Seite 35: Garancijski List

  14. Garancijski list Proizvajalec: scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Günzburger Straße 69 DE-89335 Ichenhausen Naslov servisa (SI): Top Nova d.o.o. Brodisce 22 SI - 1236 Trzin Telefonska št. servisa (SI): +800 4003 4003 (0,00 €/Min.) E-poštni naslov (SI): service.SI@scheppach.com S tem garancijskim listom scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili more- bitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oziroma po svoji presoji izdelek zamenjali ali vrnili kupnino.
 • Seite 36 Obsah: Strana: Úvod ..........................................34 Popis přístroje (obr. 1-13) ....................................34 Rozsah dodávky ........................................34 Použití podle účelu určení ....................................34 Bezpečnostní pokyny ......................................35 Technická data ........................................36 Před uvedením do provozu ....................................37 Montáž a obsluha ......................................37 Elektrická přípojka ......................................37 Čištění, údržba a uložení ....................................38 Doprava ..........................................39 Likvidace a recyklace ......................................39 Odstraňování...
 • Seite 37 Vysvětlení symbolů Před uvedením do provozu si přečtěte a dodržujte návod k obsluze a bezpeč- nostní pokyny. Noste ochranu sluchu! Varování před horkými díly! (G obr. 12) Varování před elektrickým napětím! Varování! Jednotka je řízena dálkově a může se spustit bez varování. Pozor! Před prvním uvedením do provozu zkontrolovat stav oleje a vyměnit uza- vírací...
 • Seite 38: Úvod

  1. Úvod 2. Popis přístroje (obr. 1-13) Výrobce: Přepravní rukojeť scheppach Tlakový spínač Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Rychlospojka (regulovaný stlačený vzduch) Günzburger Straße 69 Manometr (nastavený tlak může být odečten) D-89335 Ichenhausen Regulátor tlaku Manometr (tlak tlakové nádoby může být odečten) Vážený...
 • Seite 39: Bezpečnostní Pokyny

  - Dodržujte předpisy pro údržbu. Kromě toho musi byt co nejpřisněji dodržovany platne předpisy - Pravidelně kontrolujte zástrčku a kabel a v případě po- k předchazeni urazům. Dale je třeba dodržovat ostatni všeobecna pravidla v pracov- škození je nechte obnovit autorizovaným odborníkem. - Pravidelně...
 • Seite 40: Technická Data

  20. Pojízdné kompresory ve staveništním provozu • Pracovní místnost musí být větší než 30 m3 a musí být zaru- - Dbejte na to, aby byly všechny hadice a armatury vhod- čena dostatečná výměna vzduchu při stříkání a zasychání. né pro nejvyšší přípustný pracovní tlak kompresoru. •...
 • Seite 41: Před Uvedením Do Provozu

  Hodnoty emise hluku změřeny podle normy EN ISO 8.3 Montáž vzduchového fi ltru (obr. 7, 8) 3744:1995. • Odstraňte přepravní zátku (B) a našroubujte vzduchový filtr (15) na přístroj. Noste ochranu sluchu. Působení hluku může vést ke ztrátě sluchu. 8.4 Výměna přepravního víčka (A) (obr. 9, 10) 7.
 • Seite 42: Čištění, Údržba A Uložení

  Jeho příčinami mohou být: 10.2 Údržba tlakové nádrže (obr. 1) • Poškození tlakem, je-li přívodní kabel veden oknem nebo Pozor! Pro trvalou životnost tlakové nádrže (8) je třeba po ka- štěrbinou ve dveřích. ždém použití vypustit kondenzovanou vodu otevřením vypou- •...
 • Seite 43: Doprava

  10.6 Čištění sacího filtru (obr. 3, 12, 13) Odpadní zařízení nesmějí být likvidována spolu s Sací filtr zabraňuje nasávání prachu a nečistot. Je nutné čistit domácím odpadem! tento filtr minimálně každých 300 provozních hodin. Ucpaný Tento symbol upozorňuje, že tento výrobek nesmí být sací...
 • Seite 44: Odstraňování Závad

  13. Odstraňování závad Závada Možná příčina Odstranění Kompresor neběží. • Není k dispozici síťové napětí. • Překontrolovat kabel, síťovou zástrčku, pojistku a zásuvku. • Moc nízké síťové napětí. • Vyhýbat se použití moc dlouhých prodlužovacích kabelů. Používat prodlužovací kabely s dostatečným průřezem žíly.
 • Seite 45: Záruční List

  14. Záruční list Važena zakaznice, važeny zakazniku, naše výrobky podléhají přísné kontrole kvality. Pokud i přesto tento přístroj bezvadně nefunguje, velice toho litujeme a prosíme Vás, abyste se obrátili na náš zákaznický servis, jehož adresa je uvedena na tomto záručním listu. Rádi Vám budeme k dispozici také telefonicky na níže uvedeném servisním čísle.
 • Seite 46 Obsah: Strana: Úvod ..........................................44 Popis prístroja (obr. 1-13) ....................................44 Rozsah dodávky ........................................44 Správny spôsob použitia ....................................44 Bezpečnostné pokyny .......................................45 Technické údaje .........................................47 Pred uvedením do prevádzky ...................................47 Zloženie a obsluha......................................47 Elektrická prípojka ......................................48 Čistenie, údržba a skladovanie ..................................48 Doprava ..........................................49 Likvidácia a recyklácia......................................49 Odstraňovanie porúch ......................................50 Záručný...
 • Seite 47 Vysvetlenie symbolov Pred uvedením do prevádzky si prečítajte návod na obsluhu a bezpečnostné upozornenia a dodržiavajte ich. Používajte ochranu sluchu! Výstraha pred horúcimi dielmi! (G obr. 12) Výstraha pred elektrickým napätím! Výstraha! Jednotka je riadená diaľkovo a môže sa rozbehnúť bez predchádza- júceho varovania.
 • Seite 48: Úvod

  1. Úvod 2. Popis prístroja (obr. 1-13) Výrobca: Transportni ročaj scheppach Tlakový spínač Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Hitra sklopka (uravnavan stisnjen zrak) Günzburger Straße 69 Manometer (odčitate lahko nastavljen tlak) D-89335 Ichenhausen Tlačni regulator Manometer (za odčitanje tlaka kotla) Vážený zákazník, Hitra sklopka (neuravnavan stisnjen zrak) Želáme Vám veľa zábavy a úspechov pri práci s Vaším novým Tlačni zbiralnik...
 • Seite 49: Bezpečnostné Pokyny

  Osoby, ktore obsluhuju stroj a vykonavaju jeho udržbu, musia Nepoužívajte kábel na iné účely - Nenoste prístroj zavesený za elektrický kábel a nepo- byť s nim oboznamene a informovane o možnych nebezpe- čenstvach. užívajte ho na vyťahovanie zástrčky von zo zásuvky. Chráňte elektrický...
 • Seite 50 16. Pozor! Bezpečnostné pokyny pri striekaní farby - Používajte kvôli vašej vlastnej bezpečnosti vždy len prís- • Nespracovávajte nikdy laky alebo riedidlá s bodom vzpla- lušenstvo a prídavné zariadenia, ktoré sú uvedené v ná- nutia nižším ako 55 °C. Nebezpečenstvo výbuchu! •...
 • Seite 51: Technické Údaje

  Aj pri správnom použití prístroja, určité zvyškové riziko, ktoré • Neumiestňujte kompresor vo vlhkej alebo mokrej miestnosti. nemožno vylúčiť. Tieto potenciálne nebezpečenstvo môže byť • Kompresor smie byť používaný len vo vhodných miestnos- odvodený z typu a prevedenie zariadenia: tiach (dobre vetraných, s teplotou okolia +5 °C až 40 °C). •...
 • Seite 52: Elektrická Prípojka

  8.7 Nastavenie tlaku (obr. 1, 3) V prípade otázok uveďte, prosím, nasledujúce údaje: • Pomocou tlakového regulátora (5) sa nastavuje tlak na ma- • druh prúdu motora, nometri (4). • údaje z typového štítka stroja, • údaje o motore z typového štítka. •...
 • Seite 53: Doprava

  11. Doprava 10.4 Pravidelná kontrola hladiny oleja (obr. 11) Kompresor postavte na tvrdú, rovnú plochu. Hladina oleja sa musí nachádzať medzi značkami MAX a Použite rukoväť (1) pre prepravu kompresora. Dbajte na váhu MIN v olejoznaku (18). pri zdvíhaní kompresora (pozri Technické údaje). Pri preprave Výmena oleja: Odporúčaný...
 • Seite 54: Odstraňovanie Porúch

  13. Odstraňovanie porúch Porucha Možná príčina Náprava Kompresor nebeží. • Nie je k dispozícii sieťové napätie. • Skontrolovať kábel, sieťovú zástrčku, poistku a zásuvku. • Príliš nízke sieťové napätie. • Nepoužívať príliš dlhé predlžovacie káble. Použiť predlžovací kábel s dostatočným prierezom žily. •...
 • Seite 55: Záručný List

  14. Záručný list Vážená zákazníčka, vážený zákazník, naše výrobky podliehajú prísnej kontrole kvality. V prípade, že nebude prístroj napriek tomu bezchybne fungovať, je nám to veľmi ľúto a prosíme Vás, aby ste sa obrátili na našu servisnú službu na adrese uvedenej na tomto záručnom liste. Radi Vám budeme k dispozícii taktiež telefonicky na uvedenom servisnom telefónnom čísle.
 • Seite 56 Inhalt: Seite: Einleitung ...........................................54 Gerätebeschreibung (Abb. 1-13) ..................................54 Lieferumfang ........................................54 Bestimmungsgemäße Verwendung ..................................54 Sicherheitshinweise ......................................55 Technische Daten ......................................57 Vor Inbetriebnahme......................................57 Aufbau und Bedienung .....................................57 Elektrischer Anschluss......................................58 Reinigung, Wartung und Lagerung ..................................58 Transport ..........................................59 Entsorgung und Wiederverwertung .................................59 Störungsabhilfe .........................................60 Garantieurkunde .......................................61 Konformitätserklärung .......................................63 DE/AT/CH...
 • Seite 57 Erklärung der Symbole Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten! Gehörschutz tragen! Warnung vor heißen Teilen! (G Abb. 12) Warnung vor elektrischer Spannung Warnung! Die Einheit ist ferngesteuert und darf ohne Warnung anlaufen Achtung! Vor Erstinbetriebnahme Ölstand überprüfen und Ölverschlussstopfen austauschen! Warn- und Sicherheitshinweise beachten! DE/AT/CH...
 • Seite 58: Einleitung

  1. Einleitung 2. Gerätebeschreibung (Abb. 1-13) Hersteller: Transportgriff scheppach Druckschalter Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Schnellkupplung (geregelte Druckluft) Günzburger Straße 69 Manometer (eingestellter Druck kann abgelesen werden) D-89335 Ichenhausen Druckregler Manometer (Kesseldruck kann abgelesen werden) Verehrter Kunde, Schnellkupplung (ungeregelte Druckluft) Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Arbeiten mit Druckbehälter Ihrem neuen Gerät.
 • Seite 59: Sicherheitshinweise

  Darüber hinaus sind die geltenden Unfallverhütungsvorschrif- Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt - Halten Sie Ihren Kompressor sauber, um gut und sicher ten genauestens einzuhalten. Sonstige allgemeine Regeln in arbeitsmedizinischen und sicher- zu arbeiten. - Befolgen Sie die Wartungsvorschriften. heitstechnischen Bereichen sind zu beachten. - Kontrollieren Sie regelmäßig die Anschlussleitung des Veränderungen an der Maschine schließen eine Haftung des Herstellers und daraus entstehende Schäden gänzlich aus.
 • Seite 60 17. Geräusch • Werden gesundheitsschädliche Flüssigkeiten verarbeitet, - Bei Verwendung des Kompressors Gehörschutz tragen. sind zum Schutz Filtergeräte (Gesichtsmasken) erforderlich. 18. Austausch der Anschlussleitung Beachten Sie auch die von den Herstellern solcher Stoffe ge- - Wenn die Anschlussleitung beschädigt wird, muss sie machten Angaben über Schutzmaßnahmen.
 • Seite 61: Technische Daten

  • Schmutzpartikel, Staub etc. können trotz des Tragens der Im Raum dürfen sich keine Stäube, keine Säuren, Dämpfe, Schutzbrille in Ihr Auge oder Gesicht gelangen. explosive oder entflammbare Gase befinden. • Einatmen von aufgewirbelten Partikeln. • Der Kompressor ist geeignet für den Einsatz in trockenen Räumen.
 • Seite 62: Elektrischer Anschluss

  • Am Manometer (6) wird der Kesseldruck abgelesen. Bei Rückfragen bitte folgende Daten angeben: • Der Kesseldruck wird an der Schnellkupplung (7) entnom- • Stromart des Motors men. • Daten des Maschinen-Typenschildes • Daten des Motor-Typenschildes 8.8 Druckschaltereinstellung (Abb. 1) 10.
 • Seite 63: Transport

  11. Transport 10.4 Ölstand regelmäßig kontrollieren (Abb. 11) Kompressor auf eine ebene, gerade Fläche stellen. Der Ölstand muss sich zwischen MAX und MIN des Verwenden Sie zum Transport den Transportgriff (1) und fahren Ölschauglases (18) befinden. Sie damit den Kompressor. Ölwechsel: Empfohlenes Öl: SAE 15W 40 oder gleichwerti- Beachten Sie beim Anheben des Kompressors dessen Gewicht ges.
 • Seite 64: Störungsabhilfe

  13. Störungsabhilfe Störung Mögliche Ursache Abhilfe Kompressor läuft nicht. • Netzspannung nicht vorhanden. • Kabel, Netzstecker, Sicherung und Steckdose überprüfen. • Netzspannung zu niedrig. • Zu lange Verlängerungskabel vermeiden. Verlän- gerungskabel mit ausreichendem Aderquerschnitt verwenden. • Außentemperatur zu niedrig. • Nicht unter +5 °C Außentemperatur betreiben.
 • Seite 65: Garantieurkunde

  14. Garantieurkunde Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedau- ern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über die unten angegebene Servicerufnummer zur Verfügung.
 • Seite 66 DE/AT/CH...
 • Seite 67: Declaration Of Conformity

  декларира съответното съответствие съгласно Дирек-тива на ЕС и норми för följande artikeln за артикул Marke / Brand: Parkside Art.-Bezeichnung / Article name: COMPRESSOR - PKO 270 A5 Art.-Nr. / Art. no.: 3906133974; 3906133976-3906133980; 39061339915-39061339916 Ident.-Nr. / Ident. no.: 01001 - 59776...
 • Seite 71 Blau, blue, bleu Grün/Gelb, green/yellow, verdure/jaune Motorbetriebskondensator, Druckschalter running capacitor, Pressure Switch condensateur de fonctionnement Manocontact Thermoschutzschalter, Thermal protector, Protection thermique Masse, ground, masse Hauptwicklung, Hilfswicklung, main winding, auxiliary winding, enroulement principal enroulement auxiliaire...
 • Seite 72 SCHEPPACH FABRIKATION VON HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN GMBH Günzburger Str. 69 D-89335 Ichenhausen C146184 ® Last Information Update · Információk állása · Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen Update: 01 / 2019 · Ident.-No.: 315462 _ 3906133977 IAN 315462...