Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PKO 500 A2 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
COMPRESSOR PKO 500 A2
GB
CY
COMPRESSOR PKO 500 A2
Operating and Safety Instructions
Translation of Original Operating Manual
RS
KOMPRESOR PKO 500 A2
Napomene za rukovanje i sigurnosne napomene
Originalno uputstvo za upotrebu
BG
КОМПРЕСОР PKO 500 A2
Инструкции за обслужване и безопасност
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация
DE
AT
CH
KOMPRESSOR PKO 500 A2
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 304813
HR
KOMPRESOR PKO 500 A2
Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost
Prijevod originalnih uputa za uporabu
RO
COMPRESOR PKO 500 A2
Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă
Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale
GR
CY
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ PKO 500 A2
Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας
HR
RS
RO
BG
GR

Werbung

Inhaltsverzeichnis

Fehlerbehebung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PKO 500 A2

 • Seite 1 COMPRESSOR PKO 500 A2 COMPRESSOR PKO 500 A2 KOMPRESOR PKO 500 A2 Operating and Safety Instructions Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost Translation of Original Operating Manual Prijevod originalnih uputa za uporabu KOMPRESOR PKO 500 A2 COMPRESOR PKO 500 A2 Napomene za rukovanje i sigurnosne napomene Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Pre nego što počnete sa čitanjem preklopite stranicu sa slikama, i upoznajte se sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă...
 • Seite 5 Read and follow the operating and safety instructions before you start working with this power tool. Prije stavljanja u pogon pročitajte i poštujte priručnik za rukovanje i sigurnosne napomene! Prije stavljanja u pogon pročitajte i poštujte priručnik za rukovanje i sigurnosne napomene! Înainte de punerea în funcțiune citiți şi țineți cont de manualul de utilizare şi de indicațiile de securitate Преди...
 • Seite 6 These operating instructions provide places concerning your safety which are marked with this indication. Obratiti pažnju na upozoravajuće i sigurnosne upute Pre stavljanja mašine u pogon vodite računa o sigurnosnim napomenama navedenim u ovom uputstvu za upotrebu. Respectaţi indicaţiile de avertizare şi siguranţă! Спазвайте...
 • Seite 7: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents: Page: Introduction Device description Scope of delivery Intended use Safety information Technical data Before starting the equipment Attachment and operation Electrical connection Cleaning, maintenance and storage Disposal and recycling Transport Troubleshooting Warranty certificate Declaration of conformity GB/CY...
 • Seite 8: Introduction

  1. Introduction 2. Device description (Fig. 1-14) MANUFACTURER: Transport handle scheppach Pressure switch Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Quick-lock coupling (regulated compressed air) Günzburger Straße 69 Pressure gauge (for reading the preset vessel pressure) D-89335 Ichenhausen Pressure regulator Pressure gauge (for reading the vessel pressure) DEAR CUSTOMER, Quick-lock coupling (unregulated compressed air) we hope your new tool brings you much enjoyment and suc-...
 • Seite 9: Intended Use

  4. Intended use – Rubber gloves and non-slip shoes are recommended when working outdoors. The compressor is designed to generate compressed air for – Tie long hair back in a hair net. compressed-air driven tools which can be driven with an air Do not use the cable for purposes for which it is not intended volume of up to approx.
 • Seite 10 16 Important! • Never set up or operate the equipment in the vicinity of a – For your own safety you must only use the accessories fire place, open lights or sparking machines. and additional units listed in the operating instructions •...
 • Seite 11: Technical Data

  6. Technical data You will require the following tools for assembly and installation: 2x Open-end spanner 13mm (not included) 230 V ~ 50Hz Mains connection 1800 Motor rating W 8.1 Fitting the wheels (Fig. 4) Operating mode • Fit the supplied wheels as shown. 2850 min Compressor speed 8.2 Fitting the supporting feet (Fig.
 • Seite 12: Electrical Connection

  10. Cleaning, maintenance and storage 8.11 Overload switch (Fig. 14) The motor is fitted with an overload switch (26). If the com- pressor overloads, the overload switch switches off the m Important! equipment automatically to protect the compressor from Pull out the power plug before doing any cleaning and overheating.
 • Seite 13: Disposal And Recycling

  11. Disposal and recycling Oil change: we recommend SAE 15W 40 or equivalent. The original oil filling must be changed after 100 hours in opera- tion; thereafter the oil must be drained and replaced with The equipment is supplied in packaging to prevent it from new oil after every 500 hours in operation.
 • Seite 14: Troubleshooting

  13. Troubleshooting Fault Possible cause Remedy • No supply voltage. • Check the supply voltage, the power plug and the The compressor does not start. socket-outlet. • Insufficient supply voltage. • Make sure that the extension cable is not too long. Use an extension cable with large enough wires.
 • Seite 15: Warranty Certificate

  14. Warranty certificate Dear Customer, All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. Of course, if you would prefer to call us then we are also happy to offer our assistance under the service number printed below.
 • Seite 16 Sadržaj: Stranica: Uvod Opis uređaja Opseg isporuke Namjena Sigurnosne napomene Tehnički podaci Prije pokretanja opreme Priključivanje i rad Električni priključak 10. Čišćenje, održavanje i skladištenje 11. Zbrinjavanje i recikliranje 12. Prijevoz 13. Rješavanje problema 14. Jamstveni certifikat 15. Izjava o sukladnosti...
 • Seite 17: Uvod

  1. Uvod 2. Opis uređaja (slika. 1-14) PROIZVOĐAČ: Ručka za transport scheppach Tlačna sklopka Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Brza spojka (regulirani komprimirani zrak) Günzburger Straße 69 Manometar (možete očitati podešeni tlak) D-89335 Ichenhausen Regulator pritiska Manometar (može se očitati tlak u kotlu) POŠTOVANI KUPČE, Brza spojka (neregulirani komprimirani zrak) nadamo se da će vam novi alat donijeti mnogo užitaka i...
 • Seite 18: Namjena

  4. Namjena – Prilikom rada na otvorenom preporučuje se korište- nje protuklizne obuće i gumenih rukavica. Kompresor služi za stvaranje komprimiranog zraka za pne- – Svežite dugu kosu u zaštitnu mrežu za kosu. umatske alate koji se pogone količinom zraka od oko 260 l/ Nemojte koristiti kabel za svrhe za koje nije predviđen.
 • Seite 19: Tehnički Podaci

  17 Buka • Prilikom korištenja PVC tlačnih cijevi ne obrađujte medi- – Prilikom korištenja kompresora nosite zaštitu za sluh. je kao što je probni benzin, butilalkohol i metilenklorid. 18 Zamjena priključnog kabela Takvi mediji uništavaju tlačno crijevo. – Ako je priključni kabel oštećen, mora ga zamijeniti Rad tlačnih posuda proizvođač...
 • Seite 20: Prije Pokretanja Opreme

  Nosite zaštitu za sluh. 8.6 Mrežni priključak Učinci buke mogu dovesti do gubitka sluha. • Kompresor je opremljen mrežnim vodom s utikačem sa zaštitnim kontaktom Može se priključiti na svaku utičnicu 7. Prije pokretanja opreme sa zaštitnim kontaktom 220-240V ~ 50 Hz koja je osi- gurana sa 16 A.
 • Seite 21: Čišćenje, Održavanje I Skladištenje

  10.2 Održavanje tlačne posude (slika 1) Uzroci mogu biti sljedeći: • Mjesta prolaza na kojima kablovi prolaze kroz prozore Pozor! Za postojanu trajnost tlačne posude (8) treba se nakon ili vrata. svakog njezinog rada otvaranjem vijka (10) ispustiti konden- • Prijelomi na kojima je priključni kabel nepropisno stegnut zirana voda.
 • Seite 22: Zbrinjavanje I Recikliranje

  10.7 Skladištenje Pakiranje u potpunosti se sastoji od ekološki m Pozor! prihvatljivih materijala koji se može odložiti na Izvucite mrežni utikač, odzračite uređaj i sve priključe- lokalnoj reciklažnog centra. ne pneumatske alate. Odložite i spremite kompresor tako da ga ne mogu koristiti neovlaštene osobe. Obratite se svom lokalnom odlaganje otpada ovlasti m Pozor! za više detalja o tome kako raspolagati svojim...
 • Seite 23: Jamstveni Certifikat

  14. Jamstveni certifikat Poštovani kupci, Naši proizvodi podliježu strogoj kontroli kvalitete. Ako unatoč tome ovaj uređaj ne funkcionira ispravno, vrlo nam je žao zbog toga i mo- limo vas da se obratite na adresu navedenu na ovoj jamstvenoj kartici. Rado ćemo vam pomoći i telefonski na dolje navedeni telefonski broj servisne službe.
 • Seite 24 Kazalo: Strana: Iniciranje Opis uređaja Opseg isporuke Namenska upotreba Sigurnosne napomene Tehnički podaci Pre puštanja u rad Montaža i rukovanje Električni priključak 10. Čišćenje, održavanje i skladištenje 11. Odlaganje na otpad i recikliranje 12. Transport 13. Pomoć za otklanjanje smetnji 14.
 • Seite 25: Iniciranje

  1. Iniciranje 2. Opis uređaja (sl. 1-14) PROIZVOĐAČ: Transportna ručica scheppach Prekidač za pritisak Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Brza spojnica (regulisan komprimovani vazduh) Günzburger Straße 69 Manometar (podešeni pritisak može da se očita) D-89335 Ichenhausen Regulator pritiska Manometar (pritisak u kotlu može da se očita) CIJENJENI KUPČE, Brza spojnica (neregulisan komprimovani vazduh) Želimo Vam mnogo radosti i uspjeha u radu s Vašom novom...
 • Seite 26: Namenska Upotreba

  4. Namenska upotreba Nosite prikladnu odeću – Nemojte da koristite široku odeću ili nakit, oni bi Kompresor služi za generisanje komprimovanog vazdu- mogli da budu zahvaćeni pokretnim delovima. ha za pneumatske alate, koji mogu da rade sa količinom – Kod radova na otvorenom preporučuju se gumene vazduha do oko 260 l/min.
 • Seite 27 16 Pažnja! • Ne smeju postojati odn. ne smeju da rade žarišta, otvo- – Radi sopstvene bezbednosti koristite samo pribor reno svetlo ili mašine koje bacaju varnice. i dodatne uređaje koji su navedeni u uputstvu za • Ne čuvati ili konzumirati jela i pića u radnoj prostoriji. upotrebu ili od strane proizvođača alata.
 • Seite 28: Tehnički Podaci

  6. Tehnički podaci Za montažu Vam je potrebno: 2x viljuškasti ključ 13mm (nije sadržano u obimu isporuke) 230 V ~ 50Hz Priključivanje na struju 1800 Snaga motora u W 8.1 Montaža točkova (slika 4) Način rada • Montirajte priložene točkove kao što je prikazano. 2850 min Broj obrtaja kompresora 8.2 Montaža stajnih nogu (slika 5)
 • Seite 29: Električni Priključak

  8.10 Montaža creva za komprimovani vazduh (slika 1,3) Kod pitanja molimo imajte spremne sledeće podatke: • Za radove na većoj udaljenosti od kompresora može da • tip struje motora se koristi crevo za komprimovani vazduh (14). U tu svr- • podatke s tipske pločice mašine hu priključite utični nastavak (H) creva za komprimovani •...
 • Seite 30: Odlaganje Na Otpad I Recikliranje

  11. Odlaganje na otpad i recikliranje 10.4 Redovna kontrola nivoa ulja (slika 11) Postaviti kompresor na ravnu, pravu površinu. Nivo ulja mora da bude između oznaka MAX i MIN na pro- Uređaj se nalazi u pakovanju radi sprečavanja nastanka zorčiću za posmatranje ulja (18). transportnih oštećenja.
 • Seite 31: Pomoć Za Otklanjanje Smetnji

  13. Pomoć za otklanjanje smetnji Smetnja Mogući uzrok Uputstva za sprečavanje • Nema mrežnog napona. • Proveriti kabl, mrežni utikač, osigurač i utičnicu. Kompresor ne radi. • Mrežni napon je prenizak. • Izbegavajte preduge produžne kablove. Koristite produžni kabl sa dovoljnim poprečnim presekom žila.
 • Seite 32: Garancija I Garantni List

  14. GARANCIJA I GARANTNI LIST Poštovani Ovim putem Vas upoznajemo sa Vašim pravima i obavezama koje proističu iz Zakona o zaštiti potrošača, a u pogledu ostvarivanja prava iz garancije. Ova garancija ni na koji način ne utiče, niti isključuje prava koja kupac ima u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača po osnovu zakonske odgovornosti prodavca za nesaobraznost robe ugovoru koja traje 2 godine od dana kada je roba predata kupcu.
 • Seite 33 Ukoliko je čišćenje i održavanje uređaja urađeno protivno Uputstvu za upotrebu. Ukoliko je proizvod korišćen u profesionalne svrhe. Naziv proizvoda: KOMPRESOR Model: PKO 500 A2 IAN / Serijski broj: 304813 / 01001 - 70838 Proizvođač: scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Günzburger Straße 69...
 • Seite 34 Cuprins: Pagină: Introducere Descrierea dispozitivului Conţinutul livrării Utilizarea preconizată Informaţii privind protecţia muncii Date tehnice Înainte de a porni echipamentul Ataşarea şi operarea Conexiunea electrică 10. Curăţarea, întreţinerea şi depozitarea 11. Dezafectarea şi reciclarea 12. Transportul 13. Depanarea 14. Certificatul de garanţie 15.
 • Seite 35: Introducere

  1. Introducere 2. Descrierea dispozitivului (fig. 1-14) FABRICANT: Mâner de transport scheppach Presostat Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Cuplaj rapid (presiune a aerului reglată) Günzburger Straße 69 Manometru (presiunea setată poate fi citită) D-89335 Ichenhausen Regulator de presiune Manometru (presiunea din recipient poate fi citită) STIMATE CLIENT, Cuplaj rapid (presiune a aerului comprimat nereglată) sperăm ca noua dvs.
 • Seite 36: Utilizarea Preconizată

  4. Utilizarea preconizată Nu suprasolicitaţi sculele electrice – Acestea funcţionează mai bine şi în mai multă sigu- Compresorul serveşte la producerea de aer comprimat pen- ranţă în parametrii de ieşire specificaţi. tru sculele cu acţionare pneumatică, care pot fi utilizate cu Purtaţi îmbrăcăminte adecvată...
 • Seite 37 15 Reparaţiile sculei electrice trebuie efectuate de un elec- • Nu incălziţi lacurile şi solvenţii. Pericol de explozie! • In cazul prelucrării de lichide dăunătoare sănătăţii, sunt trician calificat – Această sculă electrică este în conformitate cu nor- necesare filtre de protecţie (mască de faţă). Respectaţi şi mele în vigoare de protecţie a muncii.
 • Seite 38: Date Tehnice

  8. Ataşarea şi operarea • Purtați ochelari de protecție pentru a preveni ochii și pe față de particulele de praf și murdărie. • Inhalarea particulelor de praf și murdărie învârtit-up. m Atenţie! Inainte de punerea in funcţiune a aparatului, acesta se 6.
 • Seite 39: Conexiunea Electrică

  8.9 Reglajul presostatului (fig. 1) Motorul de c.a. • Tensiunea de reţea trebuie să fie de 220 - 240 V c.a. • Presostatul (2) este reglat din fabrică. Presiunea de pornire cca. 8 bari • Cablurile de conexiune cu o lungime de până la 25 m Presiunea de oprire cca.
 • Seite 40: Dezafectarea Şi Reciclarea

  10.3 Ventil de siguranţă (fig. 3) accesibile persoanelor neautorizate. Nu inclinaţi com- presorul, păstraţi-l numai in poziţie verticală. Este po- Ventilul de siguranţă (19) este reglat la presiunea maximă admisibilă a recipientului de presiune. Nu este admisă de- sibilă scurgerea de ulei! reglarea ventilului de siguranţă...
 • Seite 41: Depanarea

  13. Depanarea Defect Cauze posibile Remediere • Nu există tensiune de reţea. • Se verifică cablul, ştecherul de reţea, siguranţa şi Compresorul nu merge. priza. • Tensiunea de alimentare prea scăzută. • Se va evita folosirea unui cablu prea lung. Se va folosi un cablu prelungitor cu o secţiune a firelor suficientă.
 • Seite 42: Certificatul De Garanţie

  14. Certificatul de garanţie Stimată clientă, stimate client, toate produsele noastre sunt supuse la verificări stricte de calitate, pentru a avea siguranţa că ajung la dvs. în stare perfectă. În cazul puţin probabil în care la dispozitiv apare un defect, contactaţi departamentul nostru de service la adresa indicată pe această fişă de garanţie.
 • Seite 43 Съдържание: Страница: Увод Описание на уреда Обем на доставката Употреба по предназначение Инструкции за безопасност Технически данни Преди пускане в експлоатация Конструкция и обслужване Електрическо свързване 10. Почистване, поддръжка, Съхранение 11. Изхвърляне и рециклиране 12. Транспорт 13. Отстраняване на неизправности 14.
 • Seite 44: Увод

  1. Увод 2. Описание на уреда (фигура. 1-14) ПРОИЗВОДИТЕЛ: Дръжка за транспортиране scheppach Реле за налягането Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Бързодействащ съединител (регулиран сгъстен въз- Günzburger Straße 69 дух) D-89335 Ichenhausen, Германия Манометър (отчитане на настроеното налягане) Регулатор на налягането УВАЖАЕМИ...
 • Seite 45: Употреба По Предназначение

  4. Употреба по предназначение – Не позволявайте на други лица, особено деца, да докосват електрическия инструмент или ка- Компресорът е предназначен за производство на сгъс- бела. Дръжте ги далеч от Вашето работно място. тен въздух за пневматични инструменти, които могат да Съхранявайте...
 • Seite 46 – Повредени предпазни устройства и части трябва • При работа с пистолета за продухване използвайте да бъдат ремонтирани или подменени съгласно защитни очила. Чуждите тела и издуханите частици изискванията от признат специализиран сервиз, могат лесно да предизвикат наранявания. освен ако не е посочено друго в ръководството •...
 • Seite 47: Технически Данни

  Съхранявайте указанията за безопасна работа. • Проверете уреда за повреди в следствие на транспор- тирането. При наличието на повреди веднага уведомете Остатъчен риск транспортната фирма, която е доставила компресора. • Поставете компресора близо до консуматора. • Избягвайте да използвате дълги въздухопроводи и Спазвайте...
 • Seite 48: Електрическо Свързване

  • Преди да включите уреда, проверете дали напреже- Важни указания нието на електрическата мрежа съответства на ра- При претоварване на двигателя, той се изключва авто- ботното напрежение, което е посочено на табелката матично. След време на охлаждане (различно по вре- с...
 • Seite 49 10.1 Почистване 10.5 Смяна на маслото (фигура 1,10,11) • Почиствайте уреда от прах и замърсявания! Избърс- Изключете двигателя и извадете щепсела от контакта. вайте уреда с чиста кърпа или го почиствайте с въздух Извадете пробката масло (16). След като сте изпусна- под...
 • Seite 50: Изхвърляне И Рециклиране

  11. Изхвърляне и рециклиране Уредът се намира в опаковка за предпазване от щети при транспортирането. Тази опаковка е суровина и може да се използва повторно или да се върне обратно в цикъла за преработка на суровините. Уредът и неговите принадлежности се състоят от различни материали, като напр. метал и пластмаси. Предавайте дефектните елементи...
 • Seite 51: Документ За Гаранция

  14. ДОКУМЕНТ ЗА ГАРАНЦИЯ Уважаеми клиенти, за този уред получавате 3 години гаранция от датата на покупката. В случай на несъответствие на продукта с договора за продажба Вие имате законно право да предявите рекламация пред продавача на продукта при условията и в сроковете, определени...
 • Seite 52 Сервизно обслужване България Тел.: +800 4003 4003 Е-мейл: service.BG@scheppach.com IAN 304813 Вносител Моля, обърнете внимание, че следващият адрес не е адрес на сервиза. Първо се свържете с горепосочения сервизен център. счеппач производство на дървообработващи машини ГмбХ Ул. Гюнзбъргър 69 89335 Иченхаусен Германия...
 • Seite 53 Περιεχόμενα: Σελίδα: Εισαγωγή Περιγραφή της συσκευής Παραδοτέο υλικό Ενδεδειγμένη χρήση Υποδείξεις ασφαλείας Τεχνικά χαρακτηριστικά Πριν τη θέση σε λειτουργία Τοποθέτηση και χειρισμός Ύνδεση στο ηλεκτρικό ρεύμα 10. Καθαρισμός, συντήρηση και αποθήκευση 11. Διάθεση στα απορρίμματα και επαναχρησιμοποίηση 12. Μεταφορά 13. Αντιμετώπιση προβλημάτων 14.
 • Seite 54: Εισαγωγή

  1. εισαγωγή Εκτός από τις σημειώσεις ασφάλειας που περιλαμ- βάνονται στις παρούσες οδηγίες λειτουργίας και ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΉΣ: τους ιδιαίτερους κανονισμούς της χώρας σας, πρέ- scheppach πει να τηρούνται οι γενικά αναγνωρισμένοι τεχνικοί Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH κανόνες για τη λειτουργία ξυλουργικών μηχανών. Δεν...
 • Seite 55: Ενδεδειγμένη Χρήση

  • Ελέγξτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ για τυχόν Ασφάλεια κατά την εργασία ζημιές από τη μεταφορά. Να κρατάτε τη θέση εργασίας πάντα τακτική. • Φυλάξτε τη συσκευασία κατά το δυνατό μέχρι τη – Μία όχι τακτική θέση εργασία προακελί κιν- λήξη...
 • Seite 56 11 Να αποφεύγετε αθέλητη έναρξη λειτουργίας Αλλαγή του καλωδίου – Να βεβαιώνεστε ότι ο διακόπτης είναι απενερ- – Εάν πάθει βλάβει το καλώδιο πρέπει να αντι- γοποιημένος κατά τη σύνδεση του φις στην κατασταθεί από τον κατασκευαστή ή ηλεκτρο- πρίζα. λόγο...
 • Seite 57: Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  6. Τεχνικά χαρακτηριστικά • Κατά τη διάρκεια του ψεκασμού και στο χώρο εργασίας απαγορεύεται το κάπνισμα. Κίνδυνος έκρηξης! Και οι ατμοί των βαφών είναι εύφλεκτοι. Ήλεκτρική τροφοδοσία 230 V ~ 50Hz • Δεν επιτρέπεται πηγές φωτιάς, ανοικτό φως ή να Ισχύς...
 • Seite 58: Τοποθέτηση Και Χειρισμός

  8. Τοποθέτηση και χειρισμός • Η ρυθμισθείσα πίεση προκύπτει από τον ταχυ- σύνδεσμο (3). m Προσοχή! • Στο μανόμετρο (6) διαβάζεται η πίεση του λέβητα. Πριν τη θέση σε λειτουργία πρέπει να έχει συ- • Η πίεση του λέβητα προκύπτει από τον ταχυσύν- ναρμολογηθεί...
 • Seite 59: Καθαρισμός, Συντήρηση Και Αποθήκευση

  πρίζα του τοίχου. • Ο σωλήνας και τα ψεκαστικά εξαρτήματα να χω- • Σχισίματα λόγω γήρανσης της μόνωσης. ρίζονται από τον συμπιεστή πριν τον καθαρισμό. Καλώδια ηλεκτρικής σύνδεσης με τέτοιες ζημιές δεν Ο συμπιεστής δεν επιτρέπεται να καθαρίζεται με επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν και αποτελούν κίν- νερό, διαλύτες...
 • Seite 60: Διάθεση Στα Απορρίμματα Και Επαναχρησιμοποίηση

  το λάδι, ξαναβάλτε τη βίδα εκκένωσης λαδιού (12). και τα εξαρτήματά της αποτελούνται από διάφορα Παραδώστε τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια σε υλικά, όπως π.χ. μέταλλο και πλαστικά υλικά. Να αρμόδιο κέντρο συγκέντρωσης χρησιμοποιημέ- παραδίδετε τα ελαττωματικά εξαρτήματα σε κέντρα νων ορυκτέλαιων. συλλογής...
 • Seite 61: Αντιμετώπιση Προβλημάτων

  13. Αντιμετώπιση προβλημάτων Πρόβλημα Ενδεχόμενη αιτία Αντιμετώπιση Δεν παίρνει μπροστά • Δεν υπάρχει τάση δικτύου. • Να γίνει έλεγχος του καλωδίου, του βύσμα- ο συμπιεστής τος, της ασφάλειας και της πρίζας. • Πολύ χαμηλή τάση δικτύου. • Να αποφεύγετε τις πολύ μακριές επεκτάσεις καλωδίου.
 • Seite 62: Εγγυηση

  14. ΕΓΓΥΉΣΉ Αξιότιμη πελάτισα, αξιότιμε πελάτη, Τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους ποιότητας. Εάν παρ΄όλα αυτά κάποτε δεν λειτουργήσουν άψογα, λυπούμαστε πολύ και σας παρακαλούμε να αποτανθείτε προς το τμήμαμας Εξυπηρέτησης Πελατών, στη διεύθυνση που αναφέρετε σε αυτή την εγγύηση. Ευχαρίστως σας βοηθούμε και τηλεφωνικώς στον αριθμό που αναφέρετε πιο κάτω.
 • Seite 63 Inhaltsverzeichnis: Seite: Einleitung Gerätebeschreibung Lieferumfang Bestimmungsgemäße Verwendung Sicherheitshinweise Technische Daten Vor Inbetriebnahme Aufbau und Bedienung Elektrischer Anschluss 10. Reinigung, Wartung und Lagerung 11. Entsorgung und Wiederverwertung 12. Transport 13. Störungsabhilfe 14. Garantieurkunde 15. Konformitätserklärung DE/AT/CH...
 • Seite 64: Einleitung

  1. Einleitung 2. Gerätebeschreibung (Bild 1-14) HERSTELLER: Transportgriff scheppach Druckschalter Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Schnellkupplung (geregelte Druckluft) Günzburger Straße 69 Manometer (eingestellter Druck kann abgelesen wer- D-89335 Ichenhausen den) Druckregler VEREHRTER KUNDE, Manometer (Kesseldruck kann abgelesen werden) Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Arbeiten Schnellkupplung (ungeregelte Druckluft) mit Ihrem neuen Gerät.
 • Seite 65: Bestimmungsgemäße Verwendung

  4. Bestimmungsgemäße Verwendung Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge sicher auf – Unbenutzte Elektrowerkzeuge sollten an einem tro- Der Kompressor dient zum Erzeugen von Druckluft für druck- ckenen, hochgelegenen oder abgeschlossenen Ort, luftbetriebene Werkzeuge, welche mit einer Luftmenge bis außerhalb der Reichweite von Kindern, abgelegt werden.
 • Seite 66 – Beschädigte Schutzvorrichtungen und Teile müssen • Bei Arbeiten mit der Ausblaspistole Schutzbrille tragen. bestimmungsgemäß durch eine anerkannte Fach- Durch Fremdkörper und weggeblasene Teile können werkstatt repariert oder ausgewechselt werden, leicht Verletzungen verursacht werden. soweit nichts anderes in der Bedienungsanleitung •...
 • Seite 67: Technische Daten

  Restrisiko • Den Kompressor nicht in feuchtem oder nassem Raum aufstellen. Halten Sie die vorgegebenen Wartungs- und Sicherheitshin- • Der Kompressor darf nur in geeigneten Räumen (gut be- weise der Bedienungsanleitung ein. lüftet, Umgebungstemperatur +5°C bis 40°C) betrieben werden. Im Raum dürfen sich keine Stäube, keine Säuren, Seien Sie stets aufmerksam bei der Arbeit und halten Sie dritte Personen in einem sicheren Abstand von Ihrem Ar- Dämpfe, explosive oder entflammbare Gase befinden.
 • Seite 68: Elektrischer Anschluss

  8.8 Druckeinstellung: (Bild 1, 3) Elektrische Anschlussleitungen regelmäßig auf Schäden • Mit dem Druckregler (5) wird der Druck am Manometer überprüfen. Achten Sie darauf, dass beim Überprüfen die (4) eingestellt. Anschlussleitung nicht am Stromnetz hängt. • Der eingestellte Druck kann an der Schnellkupplung (3) Elektrische Anschlussleitungen müssen den einschlägigen entnommen werden.
 • Seite 69: Entsorgung Und Wiederverwertung

  10.7 Lagerung Der Kompressor darf nicht mit einem beschädigten oder rosti- m Achtung! gen Druckbehälter betrieben werden. Stellen Sie Beschädigun- gen fest, so wenden Sie sich bitte an die Kundendienstwerkstatt. Ziehen Sie den Netzstecker, entlüften Sie das Gerät und alle angeschlossenen Druckluftwerkzeuge. Stel- m Achtung! len Sie den Kompressor so ab, dass dieser nicht von Das Kondenswasser aus dem Druckbehälter enthält...
 • Seite 70: Transport

  12. Transport Verwenden Sie zum Transport den Transportgriff (1) und fahren Sie damit den Kompressor. Beachten Sie beim Anheben des Kompressors dessen Gewicht (siehe Technische Daten). Sorgen Sie beim Transport des Kompressors in Kraftfahrzeugen für eine gute Ladungssicherung. 13. Störungsabhilfe Störung Mögliche Ursache Abhilfe...
 • Seite 71: Garantieurkunde

  14. Garantieurkunde Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, be- dauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über die unten angegebene Servicerufnummer zur Verfügung.
 • Seite 73: Declaration Of Conformity

  норми за артикул Marke / Brand / Brend: Parkside Art.-Bezeichnung / Article name / Oznaka proizvoda: COMPRESSOR / KOMPRESOR - PKO 500 A2 Art.-Nr. / Art. no. / Broj proizvoda: 3906130974-3906130980; 39061309915-39061309916 Ident.-Nr. / Ident. no. / ID br.:...
 • Seite 75 33 34 42 43 Blau, blue, bleu Grün/Gelb, green/yellow, verdure/jaune Motorbetriebskondensator, Druckschalter running capacitor, Pressure Switch condensateur de fonctionnement Manocontact Thermoschutzschalter, Thermal protector, Protection thermique Masse, ground, masse Hauptwicklung, Hilfswicklung, main winding, auxiliary winding, enroulement principal enroulement auxiliaire...
 • Seite 76 SCHEPPACH FABRIKATION VON HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN GMBH Günzburger Str. 69 D-89335 Ichenhausen Last Information Update · Zadnje informacije · Izdanje informacija · Stadiul informaţiilor · Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen Update: 08 / 2018 · Ident.-No.: 304813_ 3906130980 IAN 304813...