Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PBME 575 A1 Betriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
BENZININĖ VEJAPJOVĖ /
BENZYNOWA KOSIARKA DO TRAWY
PBME 575 A1
LT
BENZININĖ VEJAPJOVĖ
Pirminės naudojimo instrukcijos vertimas
BENZIN-RASENMÄHER
Originalbetriebsanleitung
IAN 311402
PL
BENZYNOWA KOSIARKA DO TRAWY
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PBME 575 A1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PBME 575 A1

 • Seite 1 BENZININĖ VEJAPJOVĖ / BENZYNOWA KOSIARKA DO TRAWY PBME 575 A1 BENZININĖ VEJAPJOVĖ BENZYNOWA KOSIARKA DO TRAWY Pirminės naudojimo instrukcijos vertimas Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi BENZIN-RASENMÄHER Originalbetriebsanleitung IAN 311402...
 • Seite 2 Prieš pradėdami skaityti, atsiverskite puslapį su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis šio prietaiso funkcijomis. Przed przeczytaniem należy rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie zapoznać się ze wszystkimi funkcjami urządzenia. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschlie- ßend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 3 8 9 10...
 • Seite 4 Min 10mm...
 • Seite 7: Inhaltsverzeichnis

  Turinys Įvadas........8 Pageidaujamų funkcijų nustatymas..28 Naudojimas pagal paskirtį..8 Pjovimas.......2 9 Bendrosios nuostatos....8 Naudojimo nurodymai....29 Bendrosios nuostatos....29 Komplektacija........8 Apžvalga........8 Pjovimo aukščio reguliavimas..29 Ž o l ė s s u r i n k i m o k r e p š i o i š t u š t i Veikimo aprašymas......9 Apsauginiai įtaisai......9 nimas........30...
 • Seite 8: Įvadas

  Įvadas Bendrosios nuostatos Sveikiname nusipirkus naują prietaisą. Atverčiamuose puslapiuose Jūs įsigijote kokybišką produktą. priekyje ir gale pavaizduotos Gamybos metu ir pagaminus jo kokybė svarbiausios funkcinės dalys. buvo išsamiai patikrinta. Taip užtikrinamas nepriekaištingas prietaiso funkcionalumas. Komplektacija (B pav.) Naudojimo instrukcija yra šio produkto sudedamoji dalis.
 • Seite 9: Veikimo Aprašymas

  Veikimo aprašymas Oro filtras (nepavaizduotas) Žarnos jungtis apatinės pusės valymui Įrenginys varomas galingo 4 taktų variklio Duslintuvų gaubtai („Briggs & Stratton“ 575IS su elektrinio Uždegimo žvakės kištukas užvedimo funkcija). Yra trys funkcijos: Uždegimo žvakė (nepavaizduota) surinkimas, mulčiavimas, šoninis Priekinė rankena išmetimas.
 • Seite 10: Techniniai Duomenys

  Techniniai duomenys Triukšmo ir vibracijos lygiai buvo nustatyti pagal atitikties deklaracijoje nurodytus standartus ir taisykles. Variklis....Keturių taktų B&S 575IS Visi techniniai ir optiniai duomenys yra Tūris........150 cm (cc) neįpareigojantys ir gali būti keičiami. Vardinė galia....2,2 kW (3,0 PS) Pasiliekame sau teisę keisti duomenis Didžiausias galimas variklio apsisukimų...
 • Seite 11: Naudojami Simboliai

  Naudojami simboliai Užpildymo lygio indikatorius atidarytas: Žolės surinkimo krepšys tuščias Simboliai ant prietaiso Užpildymo lygio indikatorius uždarytas: Žolės surinkimo Dėmesio! krepšys pilnas Perskaitykite naudojimo instrukciją Simboliai ant variklio Pavojus susižeisti lekiančiais Dėmesio! daiktais. Perskaitykite naudojimo Neleiskite žmonėms artintis prie instrukciją. įrenginio darbinės zonos Įspėjimas –...
 • Seite 12: Simboliai Ant Ličio Jonų Baterijos Ir Akumuliatorius Įkroviklio

  Simboliai ant ličio jonų Simboliai ant 5 l benzino baterijos ir akumuliatorius bakelio įkroviklio Labai degu! Apsaugos klasė II (dviguba izoliacija) Žalinga sveikatai! Saugiklis 2A apribotas Pastovioji srovė Pavojus! Kintamoji srovė Pavojai aplinkai! Naudokite tik patalpoje Naudojimo instrukcijoje Šalindami prietaisą, laikykitės vietos valdžios institucijų...
 • Seite 13: Saugos Nurodymai

  Saugos nurodymai įrenginiu, dėl vienos neatidumo akimirkos galite patirti rimtų sužalojimų. Šiame skyriuje pateikiamos pagrindinės saugos taisyklės • Paaugliai nuo 8 metų bei dirbant su įrenginiu. fizinę, sensorinę ar dvasinę negalią ir nepakankamai DĖMESIO! patirties ar žinių turintys Perskaitykite visus asmenys gali naudoti saugos nurodymus ir šį...
 • Seite 14 nelaimingus atsitikimus ar - pilkite benziną tik lauke ir žalą kitiems asmenims ar nerūkykite pjaudami; jų turtui. - benziną pilkite tik prieš • Laikykitės triukšmo įjungdami variklį arba kol apsaugos ir vietos taisyklių. jis nėra įkaitęs. Nejunkite - įrenginio, jei benzinas Pasiruošimas: išsipylė.
 • Seite 15 Naudojimas: • Negalima keisti ar išjungti vejapjovės saugos • Variklio išmetamosiose sistemos ar įtaisų. dujose gali būti anglies • Prieš naudodami monoksido – nematomų, visada patikrinkite ličio bekvapių ir beskonių jonų bateriją. Įrenginį dujų, kurios vos per draudžiama naudoti, jei kelias minutes gali sukelti baterija pažeista.
 • Seite 16 • Nekeiskite variklio situacijoms. - Visada dirbkite statmenai reguliatoriaus nustatymo šlaitui, nei aukštyn ar ir neperkreipkite variklio žemyn. – įrenginys gali būti - Būkite ypač atsargūs pažeistas. keisdami važiavimo kryptį • Prieš paleisdami variklį, ant nuolydžio. atblokuokite visus pjovimo - Venkite pernelyg stačių įrankius ir pavaras.
 • Seite 17 laikykite saugiu atstumu - Jei įrenginys pradeda nuo besisukančių dalių. neįprastai vibruoti. Tokiu Visada būkite atokiau atveju jį reikia nedelsiant nuo išmetimo vamzdžio. patikrinti. Kai naudojatės įrenginiu, • Toliau nurodytais atvejais dėl vienos neatidumo išjunkite variklį, atjunkite akimirkos galite patirti rimtų uždegimo žvakę...
 • Seite 18 Akumuliatoriaus įkroviklis ir nuo elektros smūgio, ličio jonų baterija prieš valydami ištraukite • Įkraukite ličio jonų bateriją maitinimo kištuką iš lizdo. tik naudodami patiektą • Nekiškite pašalinių daiktų įkroviklį. Nebandykite į kontaktinius paviršius. įkrauti įkrovikliu kartotinai Nesukelkite trumpojo įkraunamų baterijų. jungimo! Gaisro pavojus.
 • Seite 19 patalpoje, leiskite varikliui nurodymų. atvėsti. Gaisro pavojus. • Nebandykite taisyti • Kad išvengtumėte gaisro įrenginio patys, nebent pavojaus, saugokite esate apmokyti tai daryti. variklį, išmetimo vamzdį ir Darbus, nenurodytus šioje aplink baką esančią zoną instrukcijoje, gali atlikti nuo žolės, lapų ar tepalo tik įgaliotieji techninės (alyvos).
 • Seite 20: Naudojimo Pradžia

  Naudojimo pradžia Rankenos montavimas (A, C, D pav.) Atsargiai! Sužalojimo pavojus dėl Įsitikinkite, kad besisukančių peilių. neprispaustas lynas (6) ir Naudokite įrenginį, kai starterio kabelis (24). peilis yra išjungtas ir sustabdytas. 1. Iškelkite įrenginį iš pakuotės. Pašalinkite visas transporto Taip pat atkreipkite apsaugas.
 • Seite 21: Ž O L Ė S S U R I N K I M O K R E P Š I O M O N T A V I M A S

  3. Uždėkite viršutinę rankeną 4. Uždėkite žolės surinkimo (1) ant apatinės rankenos krepšio dangtį (44) ant (5) dviem viršutiniais greito žolės surinkimo krepšio tvirtinimo elementais. korpuso, abu kraštus 4. Pritvirtinkite lyną (6) prie prijunkite spaustukais ir apatinės rankenos (5), prisukite. naudodami 1 kabelio laikiklį...
 • Seite 22: Mulčiavimo Priedo Montavimas / Šalinimas

  pakabintą, atleiskite galinį 4. Norėdami ištraukti kreiptuvą (28). mulčiavimo priedą (36) 5. Žolės surinkimo krepšys laikykite už rankenėlės. išmontuojamas (29) Suspauskite rankenėlę atvirkštine tvarka. ir atrakinkite ąselę. Pirmiausia šiek tiek Mulčiavimo priedo pakelkite mulčiavimo montavimas / šalinimas priedą, tada ištraukite. (A, I pav.) Šoninio išmetimo Atsargiai! Aštrūs peiliai.
 • Seite 23: Variklio Alyvos Pildymas Ir Lygio Tikri Nimas

  4. Šoninis išmetimo vamzdis pasiekia viršutinę matuoklio išmontuojamas (23) (8) žymą. atvirkštine tvarka. 4. Jei alyvos lygis yra nepakankamas, Variklio alyvos pildymas pripilkite alyvos į baką. ir lygio tikrinimas (A, G Neperpildykite. Bako talpa pav.) yra 0,47 l. Užpilkite SAE30 tipo alyvą.
 • Seite 24 - Venkite sąlyčio su oda ir 1. Prieš atsukdami benzino neįkvėpkite garų. bako dangtį (11) išjunkite - Nuvalykite išsipylusį įrenginį ir palaukite bent 2 benziną. min., kol variklis atvės. - Laikykite benziną atokiai 2. Nuvalykite plotą aplink nuo kibirkščių, atviros benzino bako dangtį...
 • Seite 25: Ličio Jonų Baterijos Įkrovimas

  Ličio jonų baterijos 4. Būsenos šviesos diodų įkrovimas (A, K pav.) indikatoriai: • Raudona lemputė Dėmesio! Dėl netinkamo (45a): Akumuliatorius įkraunamas įprastai akumuliatoriaus ir įkroviklio naudojimo gali • Žalia lemputė (45b): kilti gaisras ar elektros Akumuliatorius visiškai smūgis. įkrautas • Raudona lemputė (45a) Dėmesio! Akumuliatoriaus mirksi: Akumuliatorius įkroviklį...
 • Seite 26: Ličio Jonų Baterijos Įdėjimas

  5. Išsikrovusį akumuliatorių 1. Įsitikinkite, kad apsauginė visiškai įkrauti užtrunka apie juosta (2) atleista. valandą. 2. Akumuliatoriaus skyrius yra 6. Paspauskite ličio jonų priekinėje variklio pusėje. Įdėkite ličio jonų bateriją baterijos atleidimo mygtuką (10), kad (9), kol ji užsifiksuos. išimtumėte akumuliatorių iš Patikrinkite, ar tvirtai laikosi.
 • Seite 27: Naudojimas

  Naudojimas atleidimo mygtuką (10). Paspaudus akumuliatoriaus Šio įrenginio keliamas triukšmas įkrovos indikatoriaus tam tikru mastu yra neišvengiamas. Triukšmingas darbas turėtų būti mygtuką (45), ekrane atidėtas tam laikui, kuris leidžiamas pagal įstatymus. Būtina paisyti pasirodo toks įkrovos lygio poilsio valandų, darbo laikas turi indikatorius: būti minimalus.
 • Seite 28: Variklio Užvedimas

  Variklio užvedimas (A, K, Peilių išjungimas (A pav.) L pav.) Aštrūs peiliai. Prisilietus galima 1. Patikrinkite, ar ličio jonų baterija (9) yra susižeisti. pakankamai įkrauta ir tinkamai prijungta. Įkrovos matuoklyje turi degti bent dvi 1. Norėdami sustabdyti variklį ir įjungti lemputės.
 • Seite 29: Pjovimas

  Naudojant įvairius priedus, šis įrenginys gali • Įjunkite įrenginį tik judėdami pėsčiomis būti pritaikytas trims skirtingoms funkcijoms: arba įrenginiui važiuojant savo greičiu, surinkimas, mulčiavimas, šoninis išmetimas. kuo tolygiau. Siekiant geriausių Išsami informacija pateikiama šiuose rezultatą, įsitikinkite, kad nupjautos vietos persidengia keliais centimetrais. aprašymuose.
 • Seite 30: Nimas

  Žolės surinkimo krepšio Kai kurios variklio dalys yra karštos. Pavojus nudegti! ištuštinimas (A, F pav.) Naudodami peilius, mūvėkite Žolės surinkimo krepšio pripildymo apsaugines pirštines! indikatorius Taip pat laikykitės „Briggs & Stratton“ naudojimo instrukcijoje pateiktų Žolės surinkimo krepšio viršuje (29) esantis valymo ir techninės priežiūros lygio matuoklis (33) rodo, kad krepšys yra nurodymų.
 • Seite 31: Oro Filtro Valymas / Remontas

  • Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, 5. Išvalykite uždegimo žvakę vieliniu ar nėra vejapjovės matomų defektų, pvz., šepečiu. atsilaisvinusių, nusidėvėjusių ar sugadintų 6. Įdėkite išvalytą ir sureguliuotą žvakę arba dalių. Įsitikinkite, kad visos veržlės, varžtai pakeiskite pažeistą uždegimo žvakę. ir sraigtai yra priveržti. Uždegimo žvakę...
 • Seite 32: Dugno Valymas

  Dugno valymas (A, L, R pakeiskite specializuotose dirbtuvėse. pav.) Netinkamas montavimas gali sukelti rimtą sužalojimą. Ant gaubto esanti žarnos jungtis leidžia vandenį nukreipti į peilį, kai variklis veikia. Karbiuratoriaus Taip nuvalysite peilį ir dugną nuo pašalinių daiktų ir nešvarumų. reguliavimas 1.
 • Seite 33: Sandėliavimas Žiemą

  1. Nuimkite žolės surinktuvą (29). - Atsargiai ištuštinkite benzino ir 2. Atidarykite greito tvirtinimo elementus alyvos baką ir grąžinkite įrenginį (34 ir 34a) ant viršutinės rankenos (1) ir į perdirbimo centrą. Įdiegtos apatinės rankenos (5). plastikinės ir metalinės dalys gali 3.
 • Seite 34: Techninės Priežiūros Intervalai

  Techninės priežiūros intervalai Reguliariai atlikite techninės priežiūros intervalų lentelėje nurodytą techninę priežiūrą. Reguliarus techninis aptarnavimas pailgina jūsų prietaiso tarnavimo laiką. Jis taip pat užtikrina optimalų pjovimo našumą ir padeda išvengti nelaimingų atsitikimų. Techninė priežiūra Prieš Po 1. 5 Po 8 Po 50 Kasmet (žr.
 • Seite 35: Gedimų Šalinimas

  Gedimų šalinimas Problema Galimos priežastys Sprendimas Bake per mažai benzino Įpilkite benzino Įkraukite ličio jonų bateriją (žr. „Ličio jonų Išsikrovusi ličio jonų baterija baterijos įkrovimas“) Laikykitės variklio paleidimo nurodymų (žr. Ninkama paleidimo tvarka „Naudojimas“) Nepasileidžia variklis. Netinkamai pritvirtintas uždegimo Uždėkite uždegimo žvakės kištuką / žvakės kištukas (16) netinkamai išvalykite, sureguliuokite arba pakeiskite pritvirtinta / suodžiai ant...
 • Seite 36: Garantija

  Garantija. Garantinis laikotarpis ir pagal teisės aktus taikoma atsakomybė už kokybę Gerbiamas kliente, Dėl garantinės paslaugos suteikimo šiam produktui suteikiama trejų metų garantinis laikotarpis nepratęsiamas. Tai garantija nuo pirkimo datos. taikoma ir sutaisytų ar pakeistų dalių atveju. Atkreipkite dėmesį, kad variklio garantijos Apie pirkimo metu esančius gedimus ir sąlygos gali skirtis ir atidžiai perskaitykite defektus turi būti pranešama nedelsiant...
 • Seite 37: Taisymo Servisas

  Taisymo servisas Veiksmai garantiniu atveju Siekdami užtikrinti greitą procedūrą, atlikite toliau nurodytus veiksmus: Taisymai, kurių neapima garantija, • Visiems paklausimams dėl pirkimo atliekami mokamai mūsų serviso filiale, įrodymo turėkite pirkimo dokumentą ir kuris pateikia sąmatą. žinokite artikulo numerį (IAN 311402). Galime priimti taisyti tik prietaisus, kurie •...
 • Seite 38: Serviso Centras

  Serviso centras Dėl bet kokių su jūsų vejapjovės varikliu susijusių problemų kreipkitės į „Briggs & Stratton“ klientų aptarnavimo tarnybą. techninis aptarnavimas LT Sertronics GmbH Ostring 60 D-66740 Saarlouis-Fraulautern Vokietija El.paštas: gapo-service-lt@sertronics.de Tel.: +370 520 78096 Faks.: 0049 21529603111 IAN 311402 Importuotojas Atkreipkite dėmesį...
 • Seite 39 Spis treści Wprowadzenie......40 Ustawianie żądanej funkcji ....63 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Koszenie ........63 ..........40 Wskazówki dotyczące obsługi..64 Informacje ogólne......40 Informacje ogólne......64 Części zawarte w zestawie...40 Ustawianie wysokości koszenia..64 Przegląd...........41 Opróżnianie kosza na trawę..64 Opis działania........41 Czyszczenie i konserwacja...65 Zabezpieczenia......41 Czyszczenie i ogólne Dane techniczne........42 czynności konserwacyjne.....65...
 • Seite 40: Wprowadzenie

  Wprowadzenie Urządzenie jest przeznaczone do użycia przez osoby dorosłe. Należy zadbać, aby nie było one używane przez dzieci lub Gratulujemy zakupu nowego urządzenia. osoby dorosłe, które nie zapoznały się z Zdecydowali się Państwo na produkt niniejszą instrukcją obsługi. wysokiej jakości. Operator lub użytkownik odpowiada za Urządzenie zostało poddane kontroli wypadki lub szkody na innych osobach...
 • Seite 41: Przegląd

  Przegląd (rys. A/E/K/M/N) Zapasowa świeca zapłonowa Nakładka kosza na trawę Kosz na trawę – prawa połowa obudowy Górny uchwyt Kosz na trawę – lewa połowa obudowy Pałąk bezpieczeństwa Kosz na trawę – pokrywa Dźwignia jazdy Przycisk obsługi Wskaźnik poziomu Przycisk rozrusznika naładowania baterii Dolny uchwyt 45a Lampka czerwona...
 • Seite 42: Dane Techniczne

  noży tnących podczas mulczowania lub Wartości hałasu i drgań zostały używania tylnego wyrzutu. ustalone na podstawie norm i przepisów podanych w deklaracji zgodności. Dane techniczne Wszystkie dane dotyczące wartości technicznych i wyglądu nie są wiążące. Zastrzegamy sobie prawo Silnik....czterosuwowy B&S 575IS do wprowadzanie zmian w trakcie Pojemność...
 • Seite 43: Użyte Symbole

  Użyte symbole Wskaźnik napełnienia otwarty: kosz na trawę pusty Symbole umieszczone na Wskaźnik napełnienia urządzeniu zamknięty: kosz na trawę pełny Uwaga! Należy przeczytać instrukcję obsługi Symbole umieszczone na silniku Uwaga! Niebezpieczeństwo spowodowane Należy przeczytać instrukcję wyrzucanymi przedmiotami obsługi Należy zadbać, aby nikt nie przebywał...
 • Seite 44: Symbole Umieszczone Na Litowo-Jonowym Akumulatorze Rozruchowym Oraz Ładowarce Akumulatora

  Symbole umieszczone Symbole umieszczone na na litowo-jonowym 5-litrowym zbiorniku akumulatorze rozruchowym Skrajnie łatwopalne! oraz ładowarce akumulatora Klasa ochrony II Niebezpieczne dla zdrowia! (Podwójne izolacji) Bezpiecznik 2A jest ograniczony Niebezpieczne! Prąd stały Prąd przemienny Niebezpieczne dla środowiska! Wyłącznie do użycia wewnątrz Podczas utylizacji urządzenia Symbole użyte w instrukcji należy przestrzegać...
 • Seite 45: Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa

  Wskazówki dotyczące sposobem użycia należy postępować zgodnie z bezpieczeństwa instrukcjami. W tym rozdziale przestawione • Pracować uważnie, z pełną są podstawowe środki koncentracją i najwyższą bezpieczeństwa, które należy ostrożnością. Nie należy stosować podczas pracy z używać urządzenia, jeśli urządzeniem. jest się zmęczonym, chorym, pod wpływem UWAGA! narkotyków, alkoholu lub...
 • Seite 46 i konserwacja nie mogą być zawsze antypoślizgowe wykonywane przez dzieci obuwie i długie spodnie. bez nadzoru. Nie należy pracować boso • Nadzorować dzieci, aby lub w lekkich sandałach. uniemożliwić ich zabawę Luźne ubranie, biżuteria lub urządzeniem. długie włosy mogą zostać •...
 • Seite 47 – Dolewać benzynę • Upewnić się, ze wszystkie zawsze przed blokady uruchomienia włączeniem urządzenia i przyciski działają lub jego rozgrzaniem. prawidłowo. Należy Nie podejmować prób sprawdzać je regularnie uruchomienia urządzenia w sposób opisany w po rozlaniu benzyny. rozdziale „Czyszczenie i Należy wówczas usunąć...
 • Seite 48 akumulatorów istnieje podczas użycia urządzenia niebezpieczeństwo pożaru i poczują się Państwo obrażeń ciała. niedobrze, pojawią się • W przypadku użycia zawroty głowy lub słabość, urządzeń z wieloma należy wyłączyć silnik i narzędziami tnącymi należy zapewnić świeże powietrze. zachować szczególną Może to być zatrucie ostrożność, ponieważ...
 • Seite 49 Dzięki temu można zabezpieczające lub w nieoczekiwanych ochronne, np. kosz na trawę są uszkodzone lub sytuacjach zachować nie są zamontowane. większą kontrolę nad Zapewniają one trwałe urządzeniem. bezpieczeństwo – Należy zawsze pracować elektronarzędzia. równolegle do zbocza, Nie należy manipulować nigdy w górę lub w dół. systemami bezpieczeństwa –...
 • Seite 50 instrukcjami producenta. poważnych obrażeń. Stopy utrzymywać w • Nie pozostawiać ani nie odpowiedniej odległości przenosić urządzenia z od narzędzia tnącego. pracującym silnikiem. Niebezpieczeństwo • W poniższych przypadkach zranienia. należy wyłączyć silnik, • Podczas uruchamiania wyjąć litowo-jonowy silnika nie przechylać akumulator rozruchowy, urządzenia, jeżeli w tym wyciągnąć...
 • Seite 51 wyjątkowo silne. porażenia prądem • W poniższych przypadkach elektrycznym. należy wyłączyć silnik, Ładowarka akumulatora i wyjąć litowo-jonowy litowo-jonowy akumulator akumulator rozruchowy, rozruchowy wyciągnąć kabel świecy • Litowo-jonowy akumulator zapłonowej i upewnić się, rozruchowy ładować że wszystkie ruchome wyłącznie dołączoną części są zatrzymane: ładowarką.
 • Seite 52 upadku lub uszkodzonej w • Dzieci nie mogą bawić się inny sposób. urządzeniem. • Ładowarka akumulatora Konserwacja i nie wymaga konserwacji. przechowywanie: Nigdy nie podejmować prób • Upewnić się, że wszystkie otwierania ani naprawiania nakrętki, trzpienie i śruby urządzenia. są dociągnięte, a stan •...
 • Seite 53 • Litowo-jonowy akumulator narzędzia w przypadku rozruchowy i ładowarkę braku odpowiedniej wiedzy. akumulatora należy Prace, które nie zostały przechowywać w suchym opisane w niniejszej miejscu niedostępnym instrukcji obsługi, mogą dla dzieci. Przed okresem wykonywać wyłącznie dłuższego przechowywania autoryzowane przez nas w pełni naładować...
 • Seite 54: Pierwsze Uruchomienie

  Pierwsze uruchomienie - ewent. zamontować kosz na trawę; Przestroga! - ewent. ustawić wysokość Niebezpieczeństwo cięcia; obrażeń spowodowane - ewent. zamontować obracającymi się nożami. wyrzutnik boczny. Prace przy urządzeniu należy wykonywać tylko Montaż uchwytu prowadzącego wtedy, gdy nóż został wyłączony i się zatrzymał. (rys.
 • Seite 55: Montaż Kosza Na Trawę

  (5) do przodu, aż zewnątrz znajdującym się w wybrzuszenia na wsporniku zestawie wkrętakiem (38). znajdą się przed żądanym 2. Złóż ze sobą lewą (43) i otworem. Zablokuj dolny prawą połowę obudowy i uchwyt prowadzący (5) przykręć je do siebie. w tej pozycji, dokręcając 3.
 • Seite 56: Montaż / Demontaż Wkładki Mulczującej

  1. Podnieść tylny deflektor 1. Podnieść tylny deflektor (28) (28). 2. Wyjąć wkładkę mulczującą 2. Włożyć wkładkę mulczującą (36), jeśli jest obecna. (36) do tylnego kanału 3. Przytrzymać górną rączkę wyrzutowego, aż łącznik (32) kosza na trawę i od spodu znajdzie się nad zaczepić...
 • Seite 57: Montaż/Demontaż Wyrzutnika Bocznego

  Montaż/demontaż wyrzutnika Nalewanie oleju silnikowego bocznego (rys. A, J) i sprawdzanie poziomu oleju (rys. A, G) Przestroga! Nóż jest ostry. W razie dotknięcia istnieje Postaw urządzenie na niebezpieczeństwo płaskiej powierzchni. ciężkich obrażeń. Przed każdym użyciem Przestroga! Wyłącz urządzenia sprawdź urządzenie i upewnij się, poziom oleju i uzupełnij że nóż...
 • Seite 58: Nalewanie Benzyny

  5. Odczekać minutę po nalaniu - Unikać kontaktu ze skórą i oleju. Następnie należy wdychania oparów. ponownie sprawdzić poziom - Usunąć rozlaną benzynę. oleju, aby upewnić się, - Trzymać benzynę z dala od że spełnia on wymagania iskier, otwartego płomienia techniczne.
 • Seite 59: Ładowanie Litowo-Jonowego Akumulatora Rozruchowego

  Uwaga! Ładowarkę 1. Przed zdemontowaniem i akumulator należy korka wlewu paliwa (11) utrzymywać w suchym wyłączyć urządzenie stanie. Narzędzia i pozostawić silnik do ani ładowarki do ostygnięcia na co najmniej 2 akumulatorów nie wolno minuty. narażać na działanie 2. Oczyścić strefę wokół korka deszczu lub wilgoci.
 • Seite 60: Wkładanie Litowo-Jonowego Akumulatora Rozruchowego

  • Miga czerwona 6. Nacisnąć przycisk lampka(45a): Blok zwalniający (10) litowo- akumulatora jest jonowego akumulatora zbyt gorący lub zbyt rozruchowego, aby zimny i nie można go wyjąć blok akumulatora z naładować. Proces ładowarki. ładowania rozpoczyna 7. Odłączyć ładowarkę się automatycznie, gdy akumulatora od zasilania tylko akumulator ostygnie elektrycznego.
 • Seite 61 1. Upewnić się, że uchwyt 4. Aby sprawdzić poziom naładowania akumulatora, bezpieczeństwa (2) jest należy najpierw wyjąć zwolniony. akumulator z urządzenia. 2. Wnęka na akumulator W tym celu nacisnąć znajduje się w górnej części silnika. Wsunąć przycisk zwalniający (10). litowo-jonowy akumulator Po naciśnięciu przycisku rozruchowy (9), aż...
 • Seite 62: Eksploatacja

  Eksploatacja Uruchomienie silnika (rys. A, K, L) Hałas emitowany przez to urządzenie jest w pewnym stopniu nieunikniony. Prace wymagające dużego natężenia 1. Sprawdź, czy litowo-jonowy akumulator hałasu muszą być wykonywane o rozruchowy (9) jest wystarczająco czasach dozwolonych przepisami. naładowany i prawidłowo podłączony. Należy przestrzegać...
 • Seite 63: Zatrzymanie Noża

  Zatrzymanie noża Ustawianie żądanej funkcji (rys. A) (rys. A, I, J) Nóż jest ostry. W razie dotknięcia Wyłącz urządzenie i upewnij się, istnieje niebezpieczeństwo ciężkich że nóż się całkowicie zatrzymał. obrażeń. Wyjmowanie litowo-jonowego akumulatora rozruchowego. 1. W celu wyłączenia silnika i uruchomienia hamulca silnikowego należy puścić...
 • Seite 64: Wskazówki Dotyczące Obsługi

  Wskazówki dotyczące 2. Przesunąć dźwignię nastawczą (25) w żądane położenie naprzód lub wstecz. obsługi 3. Ustawić dźwignię nastawczą (25) w lewo w żądanej zapadce (47) aż się Informacje ogólne zatrzaśnie. • W celu ochrony trawy należy w miarę Pasująca wysokość koszenia wynosi ok. 30 możliwości kosić...
 • Seite 65: Czyszczenie I Konserwacja

  Czyszczenie i konserwacja Czyszczenie i ogólne czynności konserwacyjne Naprawy i prace konserwacyjne (rys. A, O) nie opisane w niniejszej instrukcji obsługi powinny być Zdejmij kosz na trawę. W celu wykonania wykonywane w wyspecjalizowanym prac związanych z czyszczeniem i warsztacie. Używać wyłącznie konserwacją...
 • Seite 66: Czyszczenie/Naprawa Filtra Powietrza

  Czyszczenie/naprawa filtra 5. Świecę zapłonową oczyścić szczotką drucianą. powietrza. 6. Włożyć oczyszczoną i wyregulowaną (rys. A, P) świecę zapłonową lub wymienić uszkodzoną świecę zapłonową na nową. Świeca zapłonowa musi być Nie wolno używać urządzenia bez zamontowana za pomocą klucza filtra powietrza, ponieważ może to dynamometrycznego z momentem spowodować...
 • Seite 67: Czyszczenie Spodu

  Czyszczenie spodu • Ostrzenie stępionych noży należy z zasady zlecać fachowcom. Po (rys. A, L, R) naostrzeniu noża należy sprawdzić, czy mechanizm tnący jest wyważony, aby zapewnić współosiowość noża. Złącze węża na górze kosiarki umożliwia Niewyważenie może spowodować skierowanie strumienia wody na nóż podczas uszkodzenie silnika.
 • Seite 68: Składanie Urządzenia

  • Przechowuj benzynę w odpowiednich - pociągnąć uchwyt bezpieczeństwa i posiadających odpowiednie (2) w kierunku górnego uchwytu dopuszczenia pojemnikach. prowadzącego (1) i przytrzymać go • Urządzenie przechowuj w suchym i tam, Kilka razy powoli przechylić silnik, zabezpieczonym przed kurzem miejscu, aby rozprowadzić...
 • Seite 69: Utylizacja/Ochrona Środowiska

  Utylizacja/ochrona Zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/ UE zużyte elektronarzędzia muszą środowiska być zbierane oddzielnie i poddawane recyklingowi w sposób przyjazny dla • Stare urządzenia, akcesoria i materiały środowiska. opakowaniowe należy oddać do punktu recyklingu w celu ich utylizacji. Urządzenia elektryczne nie mogą - Ostrożnie opróżnij zbiornik na być...
 • Seite 70: Częstotliwość Prac Konserwacyjnych

  Terminy konserwacji Regularnie wykonywać prace konserwacyjne wymienione w tabeli „Terminy konserwacji”. Regularna konserwacja wydłuża żywotność urządzenia. Ponadto zapewnia to również optymalną wydajność koszenia i zapobiega wypadkom. Konserwacja (patrz Przed Po 1,5 Po 8 Po 50 co rok „Czyszczenie i konserwacja“) godz.
 • Seite 71: Usuwanie Usterek

  Usuwanie usterek Problem Możliwa przyczyna Usuwanie usterek Zbyt mało benzyny w zbiorniku Dolać benzyny Naładować litowo-jonowy akumulator Litowo-jonowy akumulator rozruchowy. (Patrz: „Ładowanie litowo- rozruchowy jest rozładowany jonowego akumulatora rozruchowego”) Nieprawidłowa kolejność Przestrzegać wskazówek dotyczących rozruchu uruchamiania silnika (patrz „Obsługa”). Silnik nie uruchamia się...
 • Seite 72: Gwarancja

  Gwarancja Okres gwarancji i ustawowa odpowiedzialność za wady Okres gwarancji nie ulega przedłużeniu Szanowny kliencie, wskutek wykonania usługi w ramach Gwarancja na to urządzenie wynosi gwarancji. Dotyczy to również obejmuje okres 3 lat od daty zakupu. naprawionych lub wymienionych części. Należy pamiętać, że warunki gwarancji Uszkodzenia i wady występujące w silnika mogą...
 • Seite 73: Serwis

  Serwis Procedura postępowania w przypadku zdarzenia gwarancyjnego Aby zapewnić szybką realizację zgłoszenia, Naprawy, które nie są objęte zakresem należy postępować w następujący sposób: gwarancji, zostaną wykonane odpłatnie w • Dla wszystkich zapytań prosimy o naszym centrum serwisowym, który chętnie posiadanie przygotowanego dowodu przedstawi Państwu kosztorys.
 • Seite 74: Centrum Serwisowe

  Centrum serwisowe W przypadku problemów z silnikiem kosiarki do trawy należy skontaktować się z serwisem firmy Briggs & Stratton. Service PL Sertronics GmbH Ostring 60 D-66740 Saarlouis-Fraulautern Niemcy E-mail: gapo-service-pl@sertronics.de Tel.: 0048 221168285 Faks: 0049 21529603111 IAN 311402 Importer Prosimy zwrócić uwagę, że poniższy adres nie jest adresem działu obsługi klienta.
 • Seite 75 Inhalt Einleitung......76 Fahrhebel .........99 Bestimmungsgemäße Einstellen der gewünschten Verwendung.......76 Funktion........99 Allgemeines......76 Mähen ........99 Im Lieferumfang enthaltene Teile..76 Bedienungshinweise....100 Übersicht........77 Allgemeines.......100 Funktionsbeschreibung....77 Einstellung der Schnitthöhe...100 Schutzvorrichtungen......77 Leeren des Grasfangkastens..100 Technische Daten.....78 Reinigung und Wartung..101 Verwendete Symbole ....79 Reinigung und allgemeine Symbole am Gerät......79 Wartungsarbeiten......101 Symbole am Motor ......79 Reinigen/Reparatur des Luftfilters..102...
 • Seite 76: Einleitung

  Einleitung ausdrücklich laut dieser Anleitung zulässig ist, kann zu Schäden am Gerät führen und für den Benutzer eine ernsthafte Gefahr Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres darstellen. neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Das Gerät ist für die Benutzung durch ein Qualitätsprodukt entschieden.
 • Seite 77: Übersicht

  42 Grasfangkasten - Rechte Gehäusehälfte Übersicht (Abb. A/E/ 43 Grasfangkasten - Linke Gehäusehälfte K/M/N) 44 Grasfangkasten - Abdeckung 45 Betätigungsknopf AkkuLadestandsanzeige 45a Rote Leuchte Oberer Griff 45b Grüne Leuchte Sicherheitsbügel 46 Spannbolzen Fahrhebel 47 Einstellraste der Schnitthöheneinstellung Starterknopf Unterer Griff Funktionsbeschreibung Bowdenzug Kabelclip 1...
 • Seite 78: Technische Daten

  Technische Daten Alle technischen und optischen Angaben sind unverbindlich und freibleibend. Änderungen im Zuge der Motor......Viertakt B&S 575IS Weiterentwicklung behalten wir uns Hubraum.......150 cm (cc) vor. Für sämtliche in diesem Handbuch Nennleistung....2,2 kW (3,0 PS) enthaltenen Abmessungen, Verweise und Maximale Motorbetriebsdrehzahl (n Angaben übernehmen wir daher keine ..........
 • Seite 79: Verwendete Symbole

  Verwendete Symbole Füllstandsanzeiger geöffnet: Grasfangkasten leer Symbole am Gerät Füllstandsanzeiger geschlossen: Achtung! Grasfangkasten voll Lesen Sie die Bedienungsanleitung Symbole am Motor Gefahr durch herausgeschleuderte Achtung! Gegenstände Lesen Sie die Achten Sie darauf, dass sich Bedienungsanleitung umstehende Personen nicht im Arbeitsbereich aufhalten Vorsicht - Benzin ist brennbar! Lassen Sie den Motor vor dem Verletzungsgefahr durch scharfe...
 • Seite 80: Symbole An Li-Ion

  Symbole an Li-Ion Symbole auf dem 5l Startbatterie und Benzinkanister Akku-Ladegerät Hochentzündlich! Schutzklasse II (Doppelisolierung) Gesundheitsgefährdend! Sicherung 2A begrenzt Gleichstrom Gefährlich! Wechselstrom Umweltgefährlich! Nur für den Betrieb in Innenräumen Beachten Sie beim Entsorgen In der des Gerätes die Vorschriften und Bestimmungen der örtlichen Bedienungsanleitung Behörden verwendete Symbole...
 • Seite 81: Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise auf unzulässige Vorgehensweisen anleiten. In diesem Abschnitt geht • Arbeiten Sie aufmerksam, es um grundsätzliche mit voller Konzentration Sicherheitsmaßnahmen, die und höchster Vorsicht. beim Arbeiten mit dem Gerät Benutzen Sie das Gerät zu beachten sind. nicht, wenn Sie müde oder gesundheitlich ACHTUNG! beeinträchtigt sind oder...
 • Seite 82 Vorbereitung: dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung • Tragen Sie beim Mähen durchgeführt werden. stets rutschfestes Schuhwerk • Kinder müssen beaufsichtigt und lange Hosen. Arbeiten werden, um zu verhindern, Sie nicht barfuß oder mit dass sie mit dem Gerät leichten Sandalen. Lockere spielen.
 • Seite 83 rauchen Sie nicht beim Schneidwerkzeuge und Benzinnachfüllen; Schrauben nur satzweise - Füllen Sie Benzin immer ausgewechselt werden. nach, bevor Sie das Gerät • Stellen Sie sicher, dass alle einschalten bzw. bevor Startverriegelungen und sich das Gerät erhitzt hat. Tastschalter ordnungsgemäß Versuchen Sie nicht, funktionieren.
 • Seite 84 Verwendung anderer der Benutzung des Gerätes Batterien besteht unwohl, schwindelig Feuergefahr und oder schwach fühlen, so Verletzungsrisiko. schalten Sie den Motor • Seien Sie bei aus und sorgen Sie für Geräten mit mehreren frische Luft. Möglicherweise Schneidwerkzeugen haben Sie eine besonders achtsam, da Kohlenmonoxidvergiftung.
 • Seite 85 - Arbeiten Sie stets parallel Sie gewährleisten die zum Hang, niemals dauerhafte Sicherheit Ihres aufwärts bzw. abwärts. Elektrowerkzeugs. - Besondere Die Sicherheitssysteme Aufmerksamkeit ist beim bzw. Einrichtungen des Ändern der Fahrtrichtung Rasenmähers dürfen nicht am Hang geboten. manipuliert oder deaktiviert - Mähen Sie nicht an werden.
 • Seite 86 zum Schneidwerkzeug. führen. Verletzungsgefahr. • Das Gerät nicht mit • Kippen Sie das Gerät beim laufendem Motor Starten des Motors nicht, stehenlassen oder tragen. sofern das Gerät für diesen • In den folgenden Fällen ist Vorgang nicht angehoben der Motor abzuschalten, werden muss.
 • Seite 87 ungewöhnlich stark zu nicht bei Blitzschlaggefahr. vibrieren beginnt, muss Stromschlaggefahr. es unverzüglich überprüft Akku-Ladegerät und werden. Li-Ion Startbatterie • In den folgenden Fällen ist der Motor abzuschalten, • Laden Sie die Li-Ion die Li-Ion Startbatterie Startbatterie nur mit dem zu entfernen, das mitgelieferten Ladegerät.
 • Seite 88 Wartung und Lagerung: hat, heruntergefallen ist oder anderweitig beschädigt • Stellen Sie sicher, dass wurde. alle Muttern, Bolzen und • Das Akku-Ladegerät ist Schrauben festgezogen wartungsfrei. Versuchen sind und dass das Gerät in Sie niemals, das Gerät zu betriebssicherem Zustand öffnen oder zu reparieren.
 • Seite 89 aufzubewahren. Vor einer Kundendienstzentren längeren Lagerung den durchgeführt werden. Akku voll aufladen. • Achtung - giftige • Prüfen Sie die Abgasemission! Betreiben Grasfangkasten regelmäßig Sie das Gerät - auch zu auf Verschleiß oder Wartungszwecken - niemals Funktionsstörungen. in geschlossenen Räumen. •...
 • Seite 90: Erstbetrieb

  Erstbetrieb montieren; - ggf. Schnitthöhe einstellen; Vorsicht! - ggf. Seitenauswurf Verletzungsgefahr montieren. durch rotierende Schneidmesser. Montieren der Führen Sie Arbeiten Griffstange am Gerät nur (Abb. A, C, D) aus, wenn das Schneidmesser Sorgen Sie dafür, dass der gestoppt wurde Bowdenzug (6) und das und zum Stillstand Anlasserkabel (24) nicht gekommen ist.
 • Seite 91: Montage Des Grasfangkastens

  Verriegeln Sie den unteren 2. Linke (43) und rechte Griff (5) in dieser Stellung, Gehäusehälfte indem Sie die beiden zusammensetzen und unteren Schnellverschlüsse verschrauben. (34a) festziehen. Dazu wird 3. Oberen Griff (32) des der untere Schnellverschluss Grasfangkastens in (34a) gegen den Holm die Abdeckung des gedrückt.
 • Seite 92: Montage/Entfernen Des Mulcheinsatzes

  2. Mulcheinsatz (36) entfernen, 1. Hinteren Deflektor (28) falls vorhanden. (siehe auch hochheben. Kapitel 'Montage/Entfernen 2. Mulcheinsatz (36) in den des Mulcheinsatzes'). hinteren Auswurfschacht 3. Oberen Griff (32) des stecken, bis die Lasche an Grasfangkastens festhalten der Unterseite über der und den Grasfangkasten entsprechenden Bohrung (29) einhängen.
 • Seite 93: Montage/Entfernen Des Seitenauswurfs

  erfolgt in umgekehrter Montage/Entfernen des Reihenfolge. Seitenauswurfs (Abb. A, J) Einfüllen von Motoröl Vorsicht! Das und Ölstandskontrolle Schneidmesser (Abb. A, G) ist scharf. Beim Berühren besteht Stellen Sie das Gerät auf die Gefahr schwerer einer ebenen Fläche ab. Verletzungen. Kontrollieren Sie den Vorsicht! Schalten Ölstand vor jedem Sie das Gerät aus...
 • Seite 94: Einfüllen Von Benzin

  4. Wenn der Ölstand niedriger - Füllen Sie Benzin nur im ist, muss Öl in den Tank Freien nach, niemals bei gefüllt werden. Nicht laufendem Motor oder wenn überfüllen. Der Öltank hat das Gerät heiß ist. ein Fassungsvermögen von - Rauchen Sie nicht beim 0,47 l.
 • Seite 95: Laden Der Li-Ion Startbatterie

  Laden der Li-Ion - Bewahren Sie Benzin Startbatterie nicht über einen (Abb. A, K) längeren Zeitraum auf. Durch das Verdampfen Achtung! Bei flüchtiger Anteile oder unsachgemäßem Zusätze wird die Gebrauch des Akkus und Qualität beeinträchtigt. des Akku-Ladegerätes besteht Feuer- und 1.
 • Seite 96: Einsetzen Der Li-Ion Startbatterie

  Klicken einrastet. 6. Freigabeknopf (10) der Li- 4. Anzeige der Status-LEDs: Ion Startbatterie drücken, • Rote Leuchte(45a): Akku um den Akku aus dem Akku- wird normal aufgeladen Ladegerät zu entnehmen. • Grüne Leuchte(45b): Akku 7. Akku-Ladegerät von der ist vollständig aufgeladen Stromversorgung trennen.
 • Seite 97 1. Stellen Sie sicher, dass der 4. Zum Prüfen des Sicherheitsbügel (2) gelöst Akkuladestands zunächst ist. den Akku aus dem 2. Der Akkuschacht befindet Gerät nehmen. Dazu sich an der Oberseite des den Freigabeknopf (10) Motors. Li-Ion Startbatterie drücken. Nach Drücken (9) einschieben, bis sie mit des Betätigungsknopf einem hörbaren Klicken...
 • Seite 98: Betrieb

  Betrieb Einschalten des Motors (Abb. A, K, L) Die von diesem Gerät ausgehende Geräuschemission ist bis zu einem gewissen Maß unvermeidlich. 1. Prüfen Sie, ob die Li-Ion Startbatterie Lärmintensive Arbeiten sind in (9) ausreichend geladen und richtig Zeiträume zu verlegen, in denen angeschlossen ist.
 • Seite 99: Stoppen Des Schneidmessers

  Stoppen des Einstellen der Schneidmessers gewünschten Funktion (Abb. A) (Abb. A, I, J) Das Schneidmesser ist scharf. Beim Schalten Sie das Gerät aus und Berühren besteht die Gefahr schwerer vergewissern Sie sich, dass das Verletzungen. Schneidmesser komplett stillsteht. Entnehmen Sie die Li-Ion Startbatterie. 1.
 • Seite 100: Bedienungshinweise

  Bedienungshinweise 2. Stellhebel (25) zur gewünschten Position vor- oder zurückziehen. Allgemeines 3. Stellhebel (25) nach links in die gewählte Einstellraste (47) schnappen lassen. • Um den Rasen zu schonen, sollte er möglichst im trockenen Zustand gemäht Die passende Schnitthöhe beträgt ca. 30 – werden.
 • Seite 101: Reinigung Und Wartung

  Reinigung und Reinigung und allgemeine Wartung Wartungsarbeiten Reparatur- und (Abb. A, O) Wartungsarbeiten, die nicht in dieser Bedienungsanleitung Nehmen Sie den Grasfangkasten ab. beschrieben sind, müssen Klappen Sie den oberen Griff (1) hoch und von einem Fachbetrieb kippen Sie das Gerät für die Durchführung durchgeführt werden.
 • Seite 102: Reinigen/Reparatur Des Luftfilters

  Reinigen/Reparatur Zündkerze auswechseln. Die Zündkerze muss mit einem Drehmomentschlüssel mit des Luftfilters einem Anziehdrehmoment von 20 Nm (Abb. A, P) eingebaut werden. Motorölwechsel Betreiben Sie das Gerät nicht ohne (Abb. A, S) Luftfilter, da es sonst zu Schäden durch Staub und Schmutz im Motor kommen kann.
 • Seite 103: Reinigung Der Unterseite

  Reinigung der • Lassen Sie stumpfe Messer grundsätzlich durch Fachleute schärfen. Nach dem Unterseite (Abb. A, L, R) Schärfen des Schneidmessers ist das Schneidwerk auf Unwucht zu prüfen, Durch eine Schlauchkupplung am Deck kann um den Rundlauf des Schneidmessers zu gewährleisten. Unwuchten können bei Laufendem Motor Wasser auf das Messer zu Schäden am Motor führen.
 • Seite 104: Zusammenklappen Des Gerätes

  • Lassen Sie den Motor abkühlen, bevor - Sicherheitsbügel (2) zum oberen Griff Sie das Gerät in einem geschlossenen (1) ziehen und dort festhalten. Den Raumen abstellen. Motor mehrmals langsam neigen, um • Bewahren Sie Benzin in geeigneten und das Öl im Zylinder zu verteilen; zugelassenen Behältern auf.
 • Seite 105: Entsorgung / Umweltschutz

  Entsorgung / Nach der europäischen Richtlinie 2012/19/EU müssen abgenutzte Umweltschutz Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und umweltgerecht recycelt werden. • Altgeräte, Zubehör und Verpackungsmaterial sind zur Entsorgung Elektrogeräte dürfen nicht mit dem bei einem Wertstoffhof abzugeben. Hausmüll entsorgt werden. - Leeren Sie Benzin- und Öltank vorsichtig und geben Sie Ihr Gerät bei einem Wertstoffhof ab.
 • Seite 106: Wartungsintervalle

  Wartungsintervalle Führen Sie die in der Tabelle „Wartungsintervalle“ aufgeführten Wartungsarbeiten regelmäßig durch. Durch eine regelmäßige Wartung verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Gerätes. Außerdem ist so eine optimale Schneidleistung und die Vermeidung von Unfällen gewährleistet. Nach Nach Nach Wartung Nach Jährlich (Siehe „Reinigung und 8 Std.
 • Seite 107: Fehlerbehebung

  Fehlerbehebung Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Zu wenig Benzin im Tank Benzin einfüllen Li-Ion Startbatterie laden. (Siehe: "Laden der Li-Ion Startbatterie ist leer Li-Ion Startbatterie") Anweisungen zum Starten des Motors Falsche Startreihenfolge beachten (siehe „Betrieb“) Motor startet nicht Zündkerzenstecker (16) nicht Zündkerzenstecker aufstecken / Zündkerze richtig aufgesteckt / Zündkerze reinigen, einstellen oder ersetzen (siehe...
 • Seite 108: Garantie

  Garantie Garantiezeit und gesetzliche Mängelhaftung Die Garantiezeit wird durch die Sehr geehrter Kunde, Garantieleistung nicht verlängert. Dies gilt Sie erhalten für dieses Gerät eine Garantie auch für reparierte oder ersetzte Teile. Zum von 3 Jahren ab Kaufdatum. Zeitpunkt des Kaufs bestehende Schäden Bitte beachten Sie, dass die und Defekte müssen sofort nach dem Garantiebedingungen für den Motor...
 • Seite 109: Reparaturservice

  Reparaturservice Vorgehensweise im Garantiefall Um eine schnelle Abwicklung Ihres Reparaturen, die nicht von der Garantie Vorgangs zu gewährleisten, gehen Sie bitte abgedeckt sind, werden kostenpflichtig folgendermaßen vor: in unserer Serviceniederlassung • Halten Sie bei allen Anfragen zum durchgeführt, wo man Ihnen gerne Nachweis des Kaufes den Kaufbeleg und einen Kostenvoranschlag unterbreitet.
 • Seite 110: Service-Center

  Service-Center Für Probleme mit dem Motor Ihres Rasenmähers ist der Kundendienst von Briggs & Stratton zuständig. Service Deutschland Sertronics GmbH Ostring 60 D-66740 Saarlouis-Fraulautern Germany E-Mail: gapo-service-de@sertronics.de Tel: 0049 21529603100 Fax: 0049 21529603111 Service Österreich Sertronics GmbH Ostring 60 D-66740 Saarlouis-Fraulautern Germany E-Mail: gapo-service-at@sertronics.de Tel: 0800 012345...
 • Seite 111: Originalios Es Atitikties Deklaracijos Vertimas

  Hiermit bestätigen wir, dass der Šuo patvirtiname, Benzin-Rasenmäher BENZININĖ VEJAPJOVĖ Modell PBME 575 A1 Modelis PBME 575 A1 Seriennummer: S-FM-00001 ~ S-FM-10230 Serijos numeris: S-FM-00001 ~ S-FM-10230 Herstellungsdatum: 01-2019 Pagaminimo data: 01 - 2019 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in atitinka galiojančias taikomas ES ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht:...
 • Seite 112: Oryginalna Deklaracja Zgodności Ue

  WE Deklarujemy, że urządzenie BENZYNOWA KOSIARKA DO TRAWY Model PBME 575 A1 Numer seryjny: S-FM-00001 ~ S-FM-10230 Data produkcji: 01 - 2019 jest zgodny z następującymi odnośnymi dyrektywami UE, z późniejszymi zmianami: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2005/88/EC W celu zagwarantowania spójności stosuje się...
 • Seite 113 Ga-Po Vertrieb GmbH Heinrich-Horten-Straße 5 47906 Kempen Last Information Update Stand der Informationen: 2019/01/04 Ident.-No.: 1.02 IAN 311402...