Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PRM 1800 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

ELECTRIC LAWNMOWER PRM 1800 A1
MAŞINĂ ELECTRICĂ DE
TUNS GAZONUL
Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale
ELEKTRO-RASENMÄHER
Originalbetriebsanleitung
IAN 297201
ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОСАЧКА
ЗА ТРЕВА
Превод на оригиналното ръководство
за експлоатация

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Parkside PRM 1800 A1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PRM 1800 A1

 • Seite 1 ELECTRIC LAWNMOWER PRM 1800 A1 MAŞINĂ ELECTRICĂ DE ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОСАЧКА TUNS GAZONUL ЗА ТРЕВА Превод на оригиналното ръководство Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale за експлоатация ELEKTRO-RASENMÄHER Originalbetriebsanleitung IAN 297201...
 • Seite 2 Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди да прочетете отворете страницата с фигурите и след това се запознайте с всички функции на уреда. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Cuprins Introducere Utilizarea prevăzută ....5 Felicitări pentru achiziţia noului Dvs. apa- Descriere generală .......6 rat. Aţi luat o decizie înţeleaptă şi aţi achi- Furnitura livrată ........ 6 ziţionat un produs valoros. Descrierea funcționării ...... 6 Acest aparat a fost veriicat din punct de Prezentare generală...
 • Seite 6: Descriere Generală

  Prezentare generală tru uz industrial. Folosirea aparatului în scop industrial are ca rezultat pierderea garanției. 1 Mâner cu manetă 2a Piulițe luture pentru ixarea barei Descriere generală 2b Pârghie de ixare pentru ixarea barei cu şaibe suport Furnitura livrată 3 Bară inferioară 4 Sac colector pentru iarbă...
 • Seite 7: Date Tehnice

  Date tehnice Valoarea vibrațiilor emise poate Maşină electrică de diferi de valoarea indicată în timpul tuns iarbă ....PRM 1800 A1 utilizării propriu-zise a sculei elec- Puterea motorului .......1800 W trice în funcție de felul şi modul în Tensiunea de rețea ... 230 V~, 50 Hz care scula electrică...
 • Seite 8: Pictograme Din Instrucţiune

  Nu expuneți aparatul la Aparatele electrice nu umezeală. Nu lucrați în aparţin categoriei de gunoi condiții de ploaie şi nu tăiați menajer iarbă umedă Indicator nivel de umplere pe coșul colector pentru iarbă: Există pericol de rănire din cauza părților proiectate în aer.
 • Seite 9 soanelor şi pe cele materiale, • Nu permiteți niciodată copiilor citiți şi respectați neapărat sau altor persoane, care nu următoarele indicații privind cunosc manual de utilizare, să siguranța şi familiarizați- utilizeze aparatul. Dispozițiile vă cu toate elementele de locale pot stabili vârsta minimă a comandă.
 • Seite 10 bolțurile deteriorate pot i schim- puteți concentra sau dacă ați bate numai în seturi. consumat alcool sau ați luat me- Astfel se garantează menținerea dicamente. Faceți întotdeauna siguranței de folosire a aparatu- o pauză de lucru în timp util. lui. Acţionaţi în mod raţional în tim- •...
 • Seite 11 lui cu manetă astfel încât roțile cu dispozitive de siguranță din față ale aparatului să ie lipsă ca de ex. dispozitive de uşor ridicate. Veriicați întot- îndepărtare şi/sau dispozitive deauna ca ambele mâini să se de colectare a ierbii. ale în poziție de lucru, înainte •...
 • Seite 12 puternic, este necesară o verii- degetele dumneavoastră să care imediată. nu ie prinse între cuțitele rota- căutați deteriorările; tive şi piesele ixe ale maşinii. efectuați reparațiile necesare Multe accidente au drept cauză ale pieselor deteriorate; întreținerea greşită a aparatelor. asigurați-vă că toate piulițele, •...
 • Seite 13: Riscuri Reziduale

  mai mare de 75 m şi sunt proi- deteriorat poate duce la atin- ectate pentru utilizare în exterior. gerea pieselor alate sub tensiu- Secțiunea transversală a lițelor cablului de rețea trebuie să ie de minim 2,5 mm2. Înainte de Riscuri reziduale utilizare desfăşurați complet cab- lul de pe tambur.
 • Seite 14: Montajul

  Montajul Dacă desfaceți ambele pârghii de ixare pentru ixarea barei, puteți Înainte de orice lucrare la aparat rabata în jos mânerul cu manetă scoateți işa de rețea. Există pericol pentru depozitarea aparatului. La de daune asupra persoanelor aceasta iți atenți, ca cablul apara- tului (21) să...
 • Seite 15: Indicator Nivel De Umplere

  50 mm - poziția 4 Indicator nivel de 60 mm - poziția 5 umplere 70 mm - poziția 6 Sacul colector (4) este prevăzut în partea Înălțimea corectă de tăiere însumează la laterală cu un indicator al nivelului de umplere (17). un gazon ornamental circa 25 - 40 mm, la un gazon utilitar circa 30 - 60 mm Indicator nivel de umplere (17)
 • Seite 16: Lucrul Cu Aparatul

  Curățare/Întreținere/ Lucrul cu aparatul Depozitare Tunderea regulată stimulează planta de Lucrările, care nu sunt de- gazon privind o formare intensii cată a scrise în acest manual vor i frunzei, însă poate distruge în acelaşi efectuate de un centru service timp buruienile. De aceea iarba devine autorizat de noi.
 • Seite 17: Înlocuiți Cuțitul

  i piese desprinse, uzate sau deteri- • Nu înveliți aparatul în saci de plastic orate. Veriicați poziția ixă a tuturor întrucât se poate umezi. piulițelor, bolțurilor şi şuruburilor. • Veriicați dacă capacele şi dispozi- Nu suntem răspunzători pentru daune- le provocate de aparatele noastre, în tivele de siguranță...
 • Seite 18: Piese De Schimb/Accesorii

  Piese de schimb/Accesorii Puteţi obţine piese de schimb şi accesorii de la www.grizzly-service.eu Dacă nu aveţi internet, atunci adresaţi-vă telefonic către centrul de service (vezi „Centru de service“ pagina 20). Păstraţi disponibile numerele de comandă menţionate mai jos. Poz. Schemă Poz.
 • Seite 19: Garanţie

  Garanţie Conţinutul garanţiei Aparatul este fabricat în conformitate cu Stimată clientă, stimate client, standarde de calitate foarte înalte şi este Pentru acest aparat veţi primi 3 ani de ga- testat în detaliu înainte de livrare. ranţie, de la data achiziţiei. În cazul în care aparatul este deteriorat, Dreptul la garanţie este valabil pentru ero- aveţi dreptul legal de a solicita compen-...
 • Seite 20: Reparaţii-Service

  Service-Center menţionat mai jos. Veţi primi informaţii suplimentare referitoare la modalitatea Service România de soluţionare a reclamaţiei Dvs. • Produsul evaluat ca iind defect, în Tel.: 0800896637 urma consultării cu serviciul nostru E-Mail: grizzly@lidl.ro de relaţii cu clienţii, poate i expediat IAN 297201 gratuit către departamentul de service indicat de noi, odată...
 • Seite 21: Identiicare Defecţiuni

  Identiicare defecţiuni Problemă Cauză posibilă Soluţie Veriicaţi priza, cablul de alimen- Tensiunea de la rețea nu este tare, circuitul, işa de rețea, dacă prezentă este cazul dispuneţi repararea de către un electrician caliicat Butonul de pornire (15) de- fect Aparatul nu porneşte Reparație prin intermediul servici- Set de perii de cărbune uzat ului pentru clienți...
 • Seite 22: Употреба По Предназначение

  Съдържание Увод Употреба по предназначение ..22 Сърдечно Ви честитим закупуването на Общо описание ......... 23 Вашия нов уред. По такъв начин Вие сте Окомплектовка на доставката ..23 избрали един висококачествен продукт. Описание на функциите ....23 По време на производството уредът е Преглед...
 • Seite 23: Общо Описание

  Употребата на уреда при дъжд и Функцията на контролните елементи влажна среда е забранена. ще откриете в следващите описания.. Производителят не носи отговорност Преглед за щети, които са предизвикани от неправилна употреба или неправилно обслужване. Този уред не е 1 Извита дръжка подходящ...
 • Seite 24: Технически Данни

  Технически данни друг. Посочената емисионна стойност на Електрическа косачка вибрациите може да се използва и за за трева .......PRM 1800 A1 първоначална оценка на излагането на Консумация на мощност на мотора 1800 W вибрации. Мрежово напрежение ..230 V~, 50 Hz Обороти...
 • Seite 25: Указания За Безопасност

  Указания за Опасност от повреден захранващ кабел. безопасност Дръжте захранващия кабел далеч от уреда и Този раздел съдържа основните ножа предписания за безопасност при работата с електрическата косачка за Внимание! трева. Движение по инерция на Символи върху уреда ножа. Внимание! Скала...
 • Seite 26: Символи В Ръководството

  Символи в умствени възможности или липса на опит и знания, само ръководството ако те са под наблюдение Знак за опасност или са били инструктирани с информация за относно безопасната предотвратяване на употреба на уреда и разбират лични или материални произлизащите от това щети.
 • Seite 27 • Никога не използвайте По този начин се гарантира уреда, докато близо до него запазване на безопасността има хора, особено деца и на уреда. домашни любимци. • Бъдете предпазливи при • Операторът или потребителят уреди с няколко режещи е отговорен за злополуки инструмента, защото...
 • Seite 28 Работете само при дневна и въртящите се ножове. светлина или добро Контактът с режещото осветление. устройство може да причини Съществува опасност от наранявания. злополука! • Не накланяйте уреда при • Не работете с уреда, ако сте стартиране, освен ако това не уморен...
 • Seite 29 уредът се придвижва към и от достигнали състояние на площите за косене. пълен покой: • Поддържайте отвора за винаги, когато оставяте изхвърляне на тревата машината без надзор, винаги чист и свободен. преди да почистите отвора за Отстранявайте окосената изхвърляне или да отстраните трева...
 • Seite 30 в безупречно експлоатационни режещите ножове внимавайте състояние. за това, че дори тогава, когато • Не се опитвайте да източникът на напрежение е ремонтирате уреда, освен ако изключен, режещите ножове нямате необходимото за целта могат да се движат. образование. Всички работи, •...
 • Seite 31 кабел трябва да е минимум Не докосвайте повреден 2,5 mm2. Преди употреба захранващ кабел, докато е винаги развивайте макарата свързан с електрическата с кабела изцяло. Проверете мрежа. Повреден захранващ захранващия кабел за щети. кабел може да доведе до • За прикрепване на докосване...
 • Seite 32: Монтаж

  или смъртоносни 4. Закачете кабелните държачи наранявания, ние (10) върху долната дръжка препоръчваме на лицата с (3) и върху извитата дръжка медицински импланти да (1) и фиксирайте с тях кабела се консултират със своя на уреда (21). Кабелните лекар или производителя държачи...
 • Seite 33: Показание За Нивото На Пълнене

  Изпразване на торбата за събиране разпръскване (9) върху торбата за събиране на трева на трева (4). Тя държи торбата за събиране на трева в правилна Използвайте помощта също и долната позиция. дръжка на торбата за събиране на 2. За сваляне на торбата трева...
 • Seite 34: Включване И Изключване

  Работа с уреда За първото косене през сезона трябва да се изберете висока височина на рязане.. Редовното косене стимулира засиления растеж на листата при Спазвайте разпоредбите за тревната растителност, като в същото шума и местните разпоредби. време спомага за унищожаването на плевелите.
 • Seite 35: Съхранение

  Изключвайте уреда след • След косене отстранете залепналите работа и за транспортиране, остатъци от растения с парче изваждайте щепсела от контакта дърво или пластмаса от колелата, и изчаквайте пълното спиране на вентилационните отвори, отвора за ножа. Съществува опасност от изхвърляне и областта на ножовете. лични...
 • Seite 36: Съхранение

  Изхвърляне/защита на е позициониран правилно и околната среда винтът да е затегнат здраво. Съхранение Предайте уреда, принадлежностите и опаковката за екологосъобразно • Съхранявайте уреда на сухо рециклиране място и далече от обсега на деца. Освободете лоста за установяване Уредът не трябва да се изхвърля за...
 • Seite 37: Гаранция

  Гаранция Гаранционен срок и законови претен- ции при дефекти Уважаеми клиенти, Гаранционната услуга не удължава гаранционния срок. Това важи също и за този уред получавате 3 години гаран- ция от датата на покупката. В случай за сменените и ремонтирани части. За на...
 • Seite 38: Извънгаранционно Обслужване

  Ремонтен сервиз / Процедура при гаранционен случай извънгаранционно За да се гарантира бърза обработка на Вашия случай, следвайте следните обслужване указания: • За всички запитвания подгответе касовата бележка и идентифика- Ремонти извън гаранцията можете да ционния номер (IAN 297201) като възложите...
 • Seite 39 договора и да му бъде възстановена * Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за заплатената сума или да иска нама- продажба потребителят има право да ляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 . предяви рекламация, като поиска от продавача...
 • Seite 40 съща стока, в рамките на срока на га- ранцията по чл. 115, е налице следва- ща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба. (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира...
 • Seite 41: Търсене На Повреди

  Търсене на повреди Проблем Възможна причина Отстраняване на проблема Проверете контакта, Липсва напрежение на захранващия кабел, проводника, електрическата мрежа щепсела, евент. ремонт от електротехник Повреден бутон за стартиране (15) Ремонт чрез отдела за Уредът не стартира Графитните четки са обслужване на клиенти износени...
 • Seite 42: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........42 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......42 ein hochwertiges Gerät entschieden. Dieses Allgemeine Beschreibung ...43 Gerät wurde während der Produktion auf Lieferumfang........43 Qualität geprüft und einer Endkontrolle Funktionsbeschreibung ....
 • Seite 43: Allgemeine Beschreibung

  Die Benutzung des Gerätes bei Regen oder Übersicht feuchter Umgebung ist verboten. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die 1 Bügelgriff durch bestimmungswidrigen Gebrauch 2a Flügelmuttern zur oder falsche Bedienung verursacht wurden. Holmbefestigung Dieses Gerät ist nicht zur gewerblichen 2b Feststellhebel zur Holmbefesti- Nutzung geeignet.
 • Seite 44: Technische Daten

  Warnung: Technische Daten Der Schwingungsemissionswert Elektro-Rasenmäher .. PRM 1800 A1 kann sich während der tatsäch- Aufnahmeleistung des Motors ..1800 W lichen Benutzung des Elektro- Netzspannung ....230 V~, 50 Hz werkzeugs von dem Angabewert Leerlaufdrehzahl .....3250 min unterscheiden, abhängig von der Messerbreite ......ca.
 • Seite 45: Bildzeichen In Der Anleitung

  Füllstandsanzeige am Setzen Sie das Gerät nicht Grasfangkorb: der Feuchtigkeit aus. Arbei- ten Sie nicht bei Regen und schneiden Sie kein nasses Füllstandsanzeige geöff- Gras. net: Grasfangkorb leer Verletzungsgefahr durch Füllstandsanzeige ge- weggeschleuderte Teile. schlossen: Grasfangkorb Umstehende Personen vom gefüllt Elektro-Rasenmäher fernhal- ten.
 • Seite 46 Vorbereitung: Mindestalter der Bedienungs- person festlegen. • Dieses Gerät kann von Personen • Setzen Sie das Gerät niemals mit verringerten physischen, sen- ein während Personen, beson- sorischen oder mentalen Fähig- ders Kinder und Haustiere, in keiten oder Mangel an Erfahrung der Nähe sind.
 • Seite 47 Damit wird sichergestellt, dass der Einnahme von Alkohol oder die Sicherheit des Gerätes er- Tabletten. Legen Sie immer halten bleibt. rechtzeitig eine Arbeitspause • Seien Sie vorsichtig bei Ge- ein. Gehen Sie mit Vernunft an räten mit mehreren Schneid- die Arbeit. werkzeugen, da die Bewegung Ein Moment der Unachtsamkeit eines Messers zur Rotation der...
 • Seite 48 und heben Sie nur die vom Be- mit beschädigten Schutzeinrich- nutzer abgewandte Seite hoch. tungen oder Abschirmungen In diesem Fall kippen Sie das oder fehlenden Sicherheitsein- Gerät durch Drücken des Bügel- richtungen wie Ablenk- und/ griffs so, dass die Vorderräder oder Grasfangeinrichtungen.
 • Seite 49 erforderlichen Reparaturen besser und sicherer arbeiten zu durch, bevor Sie erneut star- können. Befolgen Sie die War- ten und mit dem Rasenmäher tungsvorschriften. arbeiten. • Tragen Sie Schutzhandschuhe, Falls der Rasenmäher anfängt, wenn Sie die Schneideinrich- ungewöhnlich stark zu vibrie- tung wechseln.
 • Seite 50: Restrisiken

  Elektrische Sicherheit: der Steckdose zu ziehen. Schüt- • Achten Sie darauf, dass die zen Sie das Netzkabel vor Hit- Netzspannung mit den Angaben ze, Öl und scharfen Kanten. des Typenschildes übereinstimmt. • Schalten Sie das Gerät aus und • Schließen Sie das Gerät nur an ziehen Sie den Netzstecker aus eine Steckdose mit Fehlerstrom- der Steckdose, wenn das Netz-...
 • Seite 51: Montage

  Warnung! Dieses Elektro- 3. Befestigen Sie den Bügelgriff (1) werkzeug erzeugt während mit den beiliegenden Schloss- des Betriebs ein elektro- schrauben (16) und zwei Fest- magnetisches Feld. Dieses stellhebeln zur Holmbefestigung Feld kann unter bestimmten mit Unterlegscheibe (2b) am Umständen aktive oder pas- unteren Holm (3).
 • Seite 52: Bedienung

  Bedienung Grasfangsack entleeren Grasfangsack einhängen/ Nehmen Sie auch den unteren Griff am Grasfangsack (24) zur Hilfe, um den Gras- abnehmen fangsack (4) auszuschütteln. 1. Zum Einhängen des Gras- Schnitthöhe einstellen fangsacks (4) heben Sie den Prallschutz (9) an und hängen den Grasfangsack (4) ein.
 • Seite 53: Ein- Und Ausschalten

  Ein- und Ausschalten Arbeiten mit dem Gerät 1. Stecken Sie den Netzstecker des Regelmäßiges Mähen regt die Grasplanze Netzkabels in die Steckdose für zu einer verstärkten Blattbildung an, lässt Netzkabel (13) am Bügelgriff aber gleichzeitig Unkrautplanzen abster- (1). ben. Daher wird der Rasen nach jedem 2.
 • Seite 54: Reinigung/Wartung/Lagerung

  Reinigung/Wartung/ oder beschädigte Teile. Prüfen Sie den festen Sitz aller Muttern, Bolzen und Lagerung Schrauben. Lassen Sie Arbeiten, die nicht • Überprüfen Sie Abdeckungen und in dieser Betriebsanleitung Schutzeinrichtungen auf Beschädi- beschrieben sind, von einer gungen und korrekten Sitz. Tauschen von uns ermächtigten Kunden- Sie diese gegebenenfalls aus.
 • Seite 55: Lagerung

  Entsorgung/Umweltschutz Lagerung • Bewahren Sie das Gerät trocken und Führen Sie Gerät, Zubehör und Verpa- außerhalb der Reich weite von Kindern ckung einer umweltgerechten Wiederver- auf. Lösen Sie die Feststellhebel zur wertung zu. Holmbefestigung und klappen Sie den Bügelgriff zusammen, damit das Gerät Das Gerät darf nicht mit dem Haus- weniger Platz beansprucht.
 • Seite 56: Garantie

  Garantieumfang Garantie Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 57: Reparatur-Service

  Service-Center E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- formationen über die Abwicklung Ihrer Service Deutschland Reklamation. • Ein als defekt erfasstes Produkt können Tel.: 0800 54 35 111 Sie, nach Rücksprache mit unserem E-Mail: grizzly@lidl.de Kundenservice, unter Beifügung des IAN 297201 Kaufbelegs (Kassenbons) und der Service Österreich Angabe, worin der Mangel besteht...
 • Seite 58: Fehlersuche

  Fehlersuche Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Steckdose, Netzkabel, Leitung, Netzspannung fehlt Netzstecker prüfen, ggf. Reparatur durch Elektrofachmann Starttaste ( 15) defekt Gerät startet nicht Kohlebürsten abgenutzt Reparatur durch Kundendienst Motor defekt Größere Schnitthöhe einstellen. Gras zu lang Durch Drücken des Bügelgriffs die Vorderräder leicht anheben.
 • Seite 61: Konformitätserklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass der Elektro-Rasenmäher Modell PRM 1800 A1 Seriennummer 201809000001 - 201901058395 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2000/14/EG • 2005/88/EG • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 55014-1:2006/A2:2011 •...
 • Seite 63: Traducerea Declaraţiei Originale De Conformitate Ce

  Originale de Conformitate CE Prin prezenta conirmăm faptul că maşina electrică de tuns iarba aparţine seriei PRM 1800 A1 numărul serial 201809000001 - 201901058395 corespunde următoarelor prevederi UE relevante, în ultima lor variantă valabilă: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2005/88/EC • 2011/65/EU* Pentru a garanta conformitatea, au fost aplicate următoarele norme armonizate, norme...
 • Seite 64: Превод На Оригиналната Ce- Ръководство, Не Трябва Да Използват Декларация За Съответствие

  Превод на оригиналната CE-декларация за съответствие С настоящото потвърждаваме, че електрическата косачка серия PRM 1800 A1 Сериен номер 201809000001 - 201901058395 след година на производство 2015 отговаря на следните директиви на EС в съответ- ната им действаща редакция: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2005/88/EC • 2011/65/EU* За...
 • Seite 65: Schemă De Explozie

  • Технически чертеж Schemă de explozie Explosionszeichnung PRM 1800 A1 информативен ∙ informativ ∙...
 • Seite 68 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Versiunea informaţiilor · Актуалност на информацията Stand der Informationen: 11/ 2018 Ident.-No.: 72055278112018-RO /BG IAN 297201...