Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PBM 132 A1 Originalbetriebsanleitung

Benzin-rasenmäher
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Petrol Lawnmower PBM 132 A1
Benzines fűnyíró
Az originál használati utasítás fordítása
Benzínová kosačka na trávu
Preklad originálneho návodu na obsluhu
IAN 360067_2007
Benzinová sekačka na trávu
Překlad originálního provozního návodu
Benzin-Rasenmäher
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PBM 132 A1

 • Seite 1 Petrol Lawnmower PBM 132 A1 Benzines fűnyíró Benzinová sekačka na trávu Az originál használati utasítás fordítása Překlad originálního provozního návodu Benzínová kosačka na trávu Benzin-Rasenmäher Preklad originálneho návodu na obsluhu Originalbetriebsanleitung IAN 360067_2007...
 • Seite 2 Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 3 3b 3a...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Tartalom Bevezető ........4 Tárolás ........19 Rendeltetésszerű használat ..5 Általános tárolási utasítások ..... 19 Általános leírás ......5 Készülék összecsukása ....20 Tárolás télen ........20 A csomag tartalma ......5 Szállítás ........20 Áttekintés ......... 5 Ártalmatlanítás/ Működés leírása .......
 • Seite 5: Rendeltetésszerű Használat

  Rendeltetésszerű A mellékelt csavarhúzó lapos és csil- lagcsavarhúzóként is használható. A használat csavarváltozat a fogantyú áthelyezé- A készülék ház körüli gyep- és fűfelületek sével cserélhető. nyírására szolgál. A készülék nem alkal- mas ipari használatra. Ipari használat Áttekintés esetén a garancia érvényét veszti. A készülék minden további, a jelen 1 fogantyúszár használati útmutatóban nem kifejezetten...
 • Seite 6: Működés Leírása

  Próbálja a lehető legalacsonyabb Műszaki adatok szinten tartani a rezgésterhelést. A rezgésterhelés csökkentésére tett Benzines funyíró ..PBM 132 A1 intézkedés lehet például a kesztyű Motor .... Zongshen 132cc Easy Start viselése a szerszám használata so- Motor-hengerűrtartalom ..132 cm (cc) rán és a munkaidő...
 • Seite 7: Biztonsági Utasítások

  (például amikor az elektromos Állítsa le a motort, ha felügyelet kéziszerszám ki van kapcsolva, és nélkül hagyja a készüléket. amikor bár be van kapcsolva, de Soha ne nyírjon füvet, ha szemé- terhelés nélkül fut). lyek, különösen gyermekek vagy állatok tartózkodnak a közelben. Biztonsági utasítások Karbantartási munkák előtt kapcsolja Ez a fejezet a készülékkel történő...
 • Seite 8: Általános Biztonsági Utasítások

  Általános biztonsági Vigyázat! Indítás utasítások előtt ellenőrizze az olajszintet. Használjon 10W30 FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el az motorolajat összes biztonsági utasítást és elő- írást. A biztonsági utasítások és Piktogramok a fogantyúszáron: előírások figyelmen kívül hagyása tüzet és/vagy súlyos sérüléseket Készülék bekapcsolása (ON): okozhat.
 • Seite 9 • Soha ne nyírjon füvet, ha személyek, - biztonsági okok miatt ki kell cserélni különösen gyermekek vagy állatok tar- a sérült benzintartály- vagy más tank- tózkodnak a közelben. Ha elterelik a fi- sapkát. gyelmét, elveszítheti uralmát a készülék • Cserélje ki a meghibásodott hangtom- felett.
 • Seite 10 kokban vagy töltésen. Ezáltal váratlan • Ne indítsa be a motort, ha Ön a kido- helyzetekben is jobban úrrá tud lenni a bó-nyílás előtt áll. készüléken. • Kapcsolja be a motort az útmutató - Mindig a lejtőhöz képest ke- szerint és csak akkor, ha lábai bizton- resztirányba dolgozzon, soha ne ságos távolságban vannak a vágószer- felfelé...
 • Seite 11: Üzembe Helyezés

  • Ne dolgozzon a készülékkel villámcsa- • A készüléket száraz helyen és gyerme- pás veszélye esetén. Áramütés veszélye. kektől elzárva kell tárolni. A készülékek • A motor leállása után zárja el a fojtó- veszélyesek, ha tapasztalatlan szemé- szelepet. Ha a motoron van benzinelzá- lyek használják azokat.
 • Seite 12: Fogantyúszár Felszerelése

  Kerekek felszerelése házon (12) lévő jobb oldali befogóba kell behelyezni menetirányba nézve. 3. Rögzítse az alsó szárakat (4) egy-egy Először szerelje fel a szárakat, mivel egy kereszthornyú csavarral (4a). Ehhez a felszerelt kerék megnehezíti a hozzáférést mellékelt csavarhúzó (26) használható. a szár felszereléséhez való...
 • Seite 13: Fűgyűjtő Kosár Le-/Felszerelése

  Fűgyűjtő kosár le-/ 4. Először a mulcsozó készlet (25) alsó felszerelése szélét húzza ki a készülékből. 5. Távolítsa el a mulcsozó készletet (25). Figyelem: Ne üzemeltesse a készüléket nem teljesen fel‑ Motorolaj betöltése helyezett fűgyűjtő kosárral vagy ütközésvédelem nélkül. Állítsa a készüléket egy sima Sérülésveszély! talajra.
 • Seite 14: Benzin Betöltése

  Benzin betöltése 3. Törölje le a tanksapka körüli benzinma- radékot. 4. Zárja vissza a tanksapkát. Használat Figyelmeztetés! A benzin gyúl‑ ékony, egészségre és a környezet‑ Egy bizonyos mértékű zajkibocsá- re káros: tás ennél a készüléknél nem elke- a benzint az erre a célra kijelölt tartá- rülhető.
 • Seite 15: Fűnyírás

  Munkavégzéssel Hidegindítás: 1. Nyomja meg 3-szor a benzins- kapcsolatos utasítások zivattyút (11) (szivatót). Általános munkavégzéssel 2. Húzza a biztonsági kengyelt kapcsolatos utasítások (2) a fogantyúszár (1) irányá- ba és tartsa. 3. Húzza meg az indítófogantyút (22). • Lehetőleg száraz füvet nyírjon, hogy 4.
 • Seite 16: Vágásmagasság Beállítása

  Alapvetően a gyepet viszonylag gyakran A megfelelő vágásmagasság díszgyep le kell nyírni, hogy csak kis mennyiségű esetén kb. 30 - 45 mm, játszófű esetén kb. mulcs maradjon a gyepen. 40 - 65 mm. Ezért a legjobb, ha a gyepet legalább hetente egyszer mulcsozza, és a fűnyírót Az első...
 • Seite 17: Tisztítás És Általános Karbantartási Munkák

  Tisztítás és általános csavar szoros illeszkedését. karbantartási munkák • Ellenőrizze a burkolatok és védőberen- dezések ( 2, 7, 15) esetleges sérülé- A készülék alján végzendő tisztítási és kar- seit és megfelelő illeszkedését. Szükség esetén cserélje ki. bantartási munkák: Légszűrő csere Helyezzen egy alátétet a benzines fűnyíró...
 • Seite 18: Motorolaj Csere

  Kés csere a mellékelt gyertyakulcs ( 24) segít- ségével. A nem megfelelő felszerelés 3. Ellenőrizze a gyertyahézagot egy súlyos sérüléseket okozhat. hézagmérő segítségével (szaküzletek- ben kapható). A gyertyahézagnak 0,7- Soha ne döntse az oldalára 0,8 mm-nek kell lennie. vagy előre a fűnyírót feltöl‑ 4.
 • Seite 19: Porlasztó Beállítása

  Porlasztó beállítása Karbantartási időközök A porlasztó gyárilag be van állítva opti- Rendszeresen végezze el az alábbi táblá- mális teljesítményre. Amennyiben utólag zatban felsorolt karbantartási munkákat. A beállítások szükségesek (lásd „Hibakere- rendszeres karbantartás meghosszabbítja sés”), akkor szakszervizben végeztesse a a készülék élettartamát. Ezen kívül optimá- beállításokat.
 • Seite 20: Készülék Összecsukása

  • Ne takarja le a készüléket nejlonzsá- • Ártalmatlanítsa a használt olajat és kokkal, ellenkező esetben nedvesség és a megmaradt benzint környezetbarát penész képződhet. módon (lásd „Ártalmatlanítás/Környe- zetvédelem“). Készülék összecsukása A benzintartályt nem kell kiüríteni, Helytakarékos tárolás céljából be lehet haj- ha üzemanyag-adalékanyagot ad a tani a fogantyúszárat.
 • Seite 21: Pótalkatrészek/Tartozékok

  újrahasznosíthatók. • Meghibásodott beküldött készüléke ár- - A használt olajat és a maradék talmatlanítását ingyen elvégezzük. benzint hulladékkezelő központban • Ne dobja a levágott füvet a szemetes adhatja le és ne öntse a csatornába kukába, hanem juttassa el komposztá- vagy a lefolyóba. lásra vagy hordja szét cserjék és fák - Ezzel kapcsolatban érdeklődjön alá...
 • Seite 22: Hibakeresés

  Hibakeresés Probléma Lehetséges ok Hibaelhárítás Túl kevés benzin van a ben- Benzin betöltése zintartályban Vegye figyelembe a motor indítására vo- Helytelen indítási sorrend natkozó utasításokat (lásd „Használat”) Nem indul a Nincs megfelelően felhelyez- Helyezze fel a gyertyapipát ve a gyertyapipa ( Tisztítsa meg, állítsa be vagy cserélje ki a motor gyújtógyertyát (lásd „Tisztítás és karban-...
 • Seite 23: Hu Jótállási Tájékoztató

  HU JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ A termék megnevezése: Gyártási szám: Benzines funyíró IAN 360067_2007 A termék típusa: PBM 132 A1 A gyártó cégneve, címe, e-mail címe: Szerviz neve, címe, telefonszáma: Szerviz Magyarország Grizzly Tools GmbH & Co. KG Tel.: 06800 21225 Stockstädter Straße 20 E-Mail: grizzly@lidl.hu...
 • Seite 24 érvényesíthetőségének határideje a termék, vagy fődarabjának kicserélése esetén a csere napján újraindul. 5. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Abban az esetben, ha a javítás a helyszínen nem végezhető el, a termék ki- és visszaszereléséről, vala- mint szállításáról a forgalmazónak kell gondoskodnia.
 • Seite 25: Úvod

  Obsah Úvod.......... 25 Přeprava ........41 Použití dle určení ......25 Likvidace/ochrana životního Obecný popis ......26 prostředí ........41 Náhradní díly/příslušenství ..42 Rozsah dodávky ......26 Hledání chyb......42 Přehled .......... 26 Záruka ........44 Popis funkce ........27 Opravna ........
 • Seite 26: Obecný Popis

  Přístroj je určen pro použití dospělými. Děti 8 plnicí hrdlo a osoby, které nejsou s touto příručkou 9 pouzdro vzduchového filtru obeznámeny, nesmí přístroj používat. 10 vzduchový filtr (není viditelný) Obsluha nebo uživatel nese zodpovědnost 11 benzínové čerpadlo (Primer) za nehody či škody na jiných osobách 12 kryt sekačky na trávu nebo jejich majetku.
 • Seite 27: Popis Funkce

  Technické údaje zařízení. Dle možnosti se snažte udržet co Benzínová sekačka nejnižší zatížení, způsobené vibra- na trávu ...... PBM 132 A1 cemi. Příklady opatření ke snížení motor..... Zongshen 132cc Easy Start zatížení, způsobeno vibracemi, je zdvihový objem motoru ..132 cm (cc) nošení...
 • Seite 28: Piktogramy/Symboly

  Piktogramy/symboly Používejte ochranné brýle a chráni- če sluchu. Piktogram na přístroji Údaj o hladině akustického výkonu Pozor! v dB. Přečtěte si návod k obsluze. Nebezpečí! Ruce a nohy udr- žujte v bezpečné vzdálenosti. Kolem stojícím osobám hrozí zra- Piktogram na víčku nádrže: nění...
 • Seite 29: Obecné Bezpečnostní Pokyny

  Piktogram na držadle: Upozornění: • Přečtěte si pečlivě návod k obsluze. Zapnutí přístroje (ON): Seznamte se s možnostmi nastavení a Bezpečnostní držadlo přitáhnout k správným používáním zařízení. sobě. • V případě nejistot při používání přístro- Vypnutí přístroje (OFF): je a o nedovoleném ovládání se nechte Bezpečnostní...
 • Seite 30 Přípravná opatření: • Buďte opatrní u přístrojích s více řez- • Při kosení je nutné vždy nosit neklou- nými nástroji, protože pohyb jednoho zavou obuv a dlouhé kalhoty. Nekoste nože může způsobit otáčení zbývají- naboso nebo v lehkých sandálech. cích nožů. Volný...
 • Seite 31 • Zastavte řezací zařízení, když je třeba - před uvolněním zablokování nebo zařízení naklonit, pro přenesení přes odstranění ucpání ve vyhazovacím nezatravněné oblasti a když zařízení otvoru; přenášíte sečenou plochu neb z ní. - před kontrolou, čištěním nebo prací • Nikdy nepoužívejte zařízení s poško- na přístroji;...
 • Seite 32: Uvedení Do Provozu

  • K zabránění nebezpečí požáru udržuj- Před spuštěním zařízení je nutné te motor, výfuk a oblast kolem nádrže odstranit všechny přepravní zámky, na benzin mimo dosah trávy, listí nebo namontujte tyčové ústrojí rukojeti, uniklého tukového maziva (motorový namontujte kola olej). doplnit motorový...
 • Seite 33: Montáž Startovacího Lanka

  Vyberte stejnou polohu výšky sečení 4. Našroubujte vroubkované matice (3a) pro všechna čtyři kola (29)! na šrouby (3c). Na pravé straně sekačky na trávu se Při montáži kola dbejte na to, vedení startovacího lanka (21) musí abyste použili vždy šroub kola umístit na šroub (3c) mezipodložkou (13b) se stejným označením na (3b) a držadlem (1).
 • Seite 34: Mulčovací Sada

  Mulčovací sada 4. Odšroubujte víčko olejové nádrže s olejovou měrkou (28) a po vyta- Nasazení mulčovací sady žení odečtěte hladinu oleje na 1. Sejměte zachytávací koš na trávu, je-li měrce. namontován. Hladina oleje musí být v ozna- 2. Nadzdvihněte ochranu proti nárazu čeném poli mezi značkou mini- (6).
 • Seite 35: Obsluha

  v případě použití bio-paliva se řezný nástroj se nedotýká objektů nesmí přimísit více než 10 % ani země. ethanolu. - Používejte pouze čistý čerstvý Pro Vaši bezpečnost: Při spuštění benzín. přístroje se postavte za něj. - Benzín neskladujte déle než měsíc, protože jeho kvalita se Pravidelně...
 • Seite 36: Sečení

  Sečení tak půdními organismy rozloží a tvoří kolo- běh živin. Mulčovaný trávník se proto musí 1. Nastartuje motor (viz „Nastartování/ hnojit mnohem méně často. zastavení motoru“). 2. Držte držadlo (1) a bezpečnostní dr- V zásadě platí, že trávník se musí sekat žadlo (2) při sečení...
 • Seite 37: Vyprázdnění Zachytávacího Koše Na Trávu

  Čištění a obecné Pro první sečení v sezóně by se údržbové práce měla zvolit vysoká výška sečení. Vyprázdnění zachytáva- Čisticí a obecné údržbářské práce na spod- cího koše na trávu ní straně zařízení 1. Zastavte motor a počkejte, až se nůž Umístěte pod benzínovou sekačku zastaví.
 • Seite 38: Výměna Vzduchového Filtru

  Výměna vzduchového 3. Měrnými lístky zkontrolujte odstup filtru zápalu (k dostání ve specializované prodejně). Interval zápalu musí být 0,7- Zařízení nikdy neprovozujte bez 0,8 mm. vzduchového filtru. Prach a nečis- 4. Podle potřeby nastavte opatrně odstup toty se jinak dostanou do motoru a ohnutím zemnicí...
 • Seite 39: Výměna Nože

  Výměna nože 1. Vytáhněte konektor zapalovací svíčky ( 16). Nesprávná montáž může 2. Nakloňte zařízení dozadu tak, aby za- způsobit vážné zranění. palovací svíčka vyčnívala nahoru. 3. Nasaďte si pevné rukavice a pevně při- Nikdy nenaklápějte do stra‑ držte nůž (30). Vyšroubujte šroub nože ny nebo dopředu sekačku s (31) proti směru hodinových ručiček naplněnou nádrží...
 • Seite 40: Skladování

  před po po prv- po 8 po 50 Údržbové práce každo- ních 5 hodi- hodi- ročně (viz část „Čištění a údržba“) práce hodinách nách nách Vyměňte motorový olej    Vyměňte vzduchový filtr  Vyčistěte/seřiďte/nastavte/  vyměňte zapalovací svíčky ...
 • Seite 41: Přeprava

  Likvidace/ochrana • Proveďte výměnu oleje (viz „Výměna motorového oleje“). životního prostředí • Zakonzervuje motor: - Vyšroubujte zapalovací svíčku • Přístroj, příslušenství a balení zlikvidujte 17) (viz „Čištění a údržba“). ekologickou recyklací. - Nalijte lžíci motorového oleje otvo- - Opatrně vyprázdněte benzinovou a rem zapalovací...
 • Seite 42: Náhradní Díly/Příslušenství

  Náhradní díly/příslušenství Náhradní díly a příslušenství dostanete na webových stránkách www.grizzlytools‑service.eu Pokud máte problémy při objednávání, použijte prosím kontaktní formulář. V případě jakýchkoliv dalších dotazů se obraťte na servisní středisko / „Service-Center“ (viz strana 45). Označení Č. artiklu. Pol. návod Pol.
 • Seite 43 Problém Možná příčina Odstranění chyb Vyměňte vzduchový filtr (viz Motor se nastartu- Znečištěný vzduchový filtr ( část „Čištění a údržba“). je, zařízení běží, avšak nikoliv na Nechat nastavit karburátor v Nesprávně nastavený karburátor plný výkon. odborné dílně Nechat nastavit karburátor v Nesprávně...
 • Seite 44: Záruka

  Záruka Záruční oprava se vztahuje na materiálové nebo výrobní vady. Tato záruka se netýká Vážení zákazníci, dílů výrobku, které jsou vystaveny normálnímu na toto zařízení získáváte 3letou záruku opotřebení, a lze je považovat za spotřební od data zakoupení. materiál (např. řezací zařízení, zapalovací V případě...
 • Seite 45: Opravna

  Service-Center přeposlat bez platby poštovného na vám sdělenou adresu příslušného ser- Servis Česko visu. Aby bylo zabráněno problémům s přijetím a dodatečnými náklady, Tel.: 800143873 bezpodmínečně použijte jen tu adresu, E-Mail: grizzly@lidl.cz která vám bude sdělena. Zajistěte, aby IAN 360067_2007 zásilka nebyla odeslána nevyplaceně...
 • Seite 46: Úvod

  Obsah Úvod.......... 46 Skladovanie ....... 62 Používanie podľa určenia ... 47 Všeobecné pokyny pre skladovanie ... 62 Všeobecný opis ......47 Sklopenie prístroja ......62 Rozsah dodávky ......47 Skladovanie počas zimnej Prehľad .......... 47 prevádzky ........62 Preprava ........62 Opis funkcie ........
 • Seite 47: Používanie Podľa Určenia

  Používanie podľa vania môžete zmeniť prepojením určenia rukoväte. Prehľad Prístroj je určený na kosenie trávnikov a zat- rávnených plôch v domácej oblasti. Tento prí- stroj nie je vhodný na komerčné používanie. 1 Držadlo Pri komerčnom používaní záruka zaniká. 2 Bezpečnostné rameno Každé...
 • Seite 48: Opis Funkcie

  Technické údaje 27 Zavesenie zberného koša na trávu Benzínová kosacka 5a Držiak na trávu ...... PBM 132 A1 28 Uzáver olejovej nádržky s tyčkou Motor .... Zongshen 132cc Easy Start na meranie oleja Zdvihový objem motora ..132 cm (cc) Výkon ......1,8 kW (2,45 PS)
 • Seite 49: Bezpečnostné Pokyny

  Zaťaženie spôsobené vibráciami sa Prístroj nevystavujte vlhkosti. pokúste udržať tak malé, ako je to Nepracujte v daždi. možné. Príkladné opatrenia na zní- Pozor! Dobeh noža kosačky na ženie zaťaženia vibráciami je nose- trávu nie rukavíc pri používaní nástroja a obmedzenie pracovného času. Keď...
 • Seite 50: Všeobecné Bezpečnostné Pokyny

  Piktogramy na motore: Tragen Sie beim Umgang mit dem- Messer Handschuhe. Prečítajte si návod na obsluhu vysoko zápalné Výstraha pred horľavými látkami jedovaté ohrozujúce životné prostredie Opatrne – toxické výpary! Všeobecné bezpečnostné Prístroj neprevádzkujte v uzatvore- pokyny ných priestoroch Opatrne! Pred spus- VÝSTRAHA! Prečítajte si všetky tením skontrolujte bezpečnostné...
 • Seite 51 alebo boli ňou zaškolené o používaní – v prípade, že je benzín pretečený, prístroja. nesmie sa uskutočniť pokus o na- • Deti musia byť pod dohľadom, aby sa štartovanie motora. Namiesto toho zabezpečilo, že sa nehrajú s prístro- odstráňte prístroj z plochy znečis- jom.
 • Seite 52 • Ak je to možné, zabráňte použitiu prí- potrebné a zdvihnite stranu odvrátenú stroja pri mokrej tráve. od používateľa nahor. • Vždy dávajte pozor na bezpečný • Motor nespúšťajte, keď stojíte pred vy- postoj, najmä na svahoch, skládkach, hadzovacím otvorom. priekopách alebo hrádzach.
 • Seite 53: Uvedenie Do Prevádzky

  • Pri dobiehaní motora treba zatvoriť škr- • Prístroj uschovávajte na suchom mieste tiacu klapku. Ak má motor uzatvárací a mimo dosahu detí. Prístroje sú nebez- kohút benzínu, treba tento po kosení pečné, keď ich používajú neskúsené zatvoriť. osoby. • S bezpečnostnými systémami alebo za- Údržba a skladovanie: riadeniami kosačky na trávu sa nesmie •...
 • Seite 54: Montáž Držadla

  2. Zastrčte spodné držadlá (4) do uchyte- 3. Zaveste lanko spúšťača do vedenia lan- nia na kryte kosačky na trávu (12). ka spúšťača (21). Spodné držadlo (4) s predmontovaným 4. Bezpečnostné rameno (2) pustite. vedením lanka spúšťača (21) sa musí Montáž...
 • Seite 55: Založenie/Odobratie Zberného Koša Na Trávu

  Založenie/odobratie Odobratie mulčovača zberného koša na trávu 1. Zdvihnite ochranu proti odrazeným predmetom (6). Pozor: Prístroj neprevádz‑ 2. Uchopte mulčovač (25). kujte bez úplne upevneného 3. Mulčovač (25) naklopte mierne dopredu. zberného koša na trávu ani 4. Najprv vytiahnite z prístroja spodnú bez ochrany proti odrazeným hranu mulčovača (25).
 • Seite 56: Naplnenie Benzínu

  Pred každým kosením skontrolujte nenaplňte celkom doplna, aby mal stav oleja a pred dosiahnutím spod- benzín miesto na rozpínanie. ného bodu značky doplňte motoro- 3. Okolo uzáveru palivovej nádrže utrite vý olej. zvyšky benzínu. 4. Uzáver benzínovej nádrže znova za- Naplnenie benzínu tvorte.
 • Seite 57: Pokyny Pre Prácu

  Pokyny pre prácu Studené spúšťanie: 1. 3 x stlačte benzínové čerpadlo Všeobecné pracovné pokyny (11) (Primer). 2. Potiahnite bezpečnostné rame- no (2) v smere držadla (1) a • Koste podľa možnosti suchú trávu, aby držte ho. sa chránila mačina. 3. Zatiahnite držadlo spúšťača (22). •...
 • Seite 58: Nastavenie Výšky Kosenia

  Vyprázdnenie zberného aby mulčovaná tráva pripadala iba na cca koša na trávu 40 % celkovej výšky trávnika. V prípade, že mulčovaná tráva zostane ležať viditeľne na ploche trávnika (napríklad pri prvom 1. Zastavte motor a počkajte, kým sa nôž kosení trávy v roku alebo pri silnom raste), nezastaví.
 • Seite 59: Čistenie A Všeobecné Údržbárske Práce

  Čistenie a všeobecné • Skontrolujte kryty a ochranné zariade- údržbárske práce nia ( 2, 7, 15) vzhľadom na poško- denia a správne osadenie. Prípadne Čistiace a údržbárske práce na spodnej tieto vymeňte. strane prístroja: Výmena vzduchového filtra Položte podložku pod benzínovú kosačku na trávu.
 • Seite 60: Výmena Motorového Oleja

  Výmena noža 2. Vyskrutkujte zapaľovaciu sviečku (17) proti smeru hodinových ručičiek pomocou Neodborná montáž môže priloženého kľúča na sviečky ( 24) . spôsobiť ťažké úrazy. 3. Skontrolujte vzdialenosť zapaľovania pomocou lístkového škáromera (do- Kosačku s naplnenou benzíno‑ stupný v špecializovanom obchode). vou nádržou alebo olejovou Vzdialenosť...
 • Seite 61: Nastavenie Karburátora

  Nastavenie karburátora Dávajte pozor na to, aby bol nôž umiestnený správne a dosadal lícujúco na vretene motora. Karburátor bol z výroby prednastavený na Medzi skrutkou noža a nožom musí byť optimálny výkon. Ak by mali byť potrebné umiestnený upínací kotúč (33). dodatočné...
 • Seite 62: Skladovanie

  Skladovanie mom so štartovaním alebo k perma- nentným škodám. Všeobecné pokyny pre • Spustite motor a nechajte ho bežať tak skladovanie dlho, kým sa nevypne v dôsledku nedo- Prístroj neskladujte s naplne‑ statku benzínu. ným zberným košom na trávu. • Vykonajte výmenu oleja (pozri „Výme- Pri horúcom počasí...
 • Seite 63: Likvidácia/Ochrana Životného

  • Pred prepravou medzi dvoma miesta- – Informujte sa o tom v našom servis- mi nasadenia vyprázdnite benzínovú nom centre. nádrž odsávacím čerpadlom benzínu. • Likvidáciu vašich zaslaných chybných Benzínovú nádrž nevyprázdňujte v uzat- zariadení vykonáme bezplatne. vorených miestnostiach, v blízkosti ohňa •...
 • Seite 64: Vyhľadávanie Chýb

  Vyhľadávanie chýb Problém Možná príčina Odstránenie chyby Príliš málo benzínu v benzí- Naplniť benzín novej nádrži Nesprávne poradie štarto- Zohľadniť pokyny k štartovaniu motora vania (pozri „Obsluha“) Motor sa ne- Konektor zapaľovacej svieč- Nasunúť konektor zapaľovacej sviečky naštartuje ky ( 16) nie je správne Zapaľovaciu sviečku vyčistiť, nastaviť...
 • Seite 65 Problém Možná príčina Odstránenie chyby Nôž je blokovaný trávou Odstráňte trávu Nôž nerotuje Nôž nie je správne namon- Namontovať správne nôž (pozri „Výme- tovaný na noža“) Nôž nie je správne namon- Abnormálny tovaný hluk, klepo- pozri „Výmena noža“) tanie alebo Nôž...
 • Seite 66: Záruka

  Záruka Záruka sa týka materiálových alebo vý- robných chýb. Táto záruka sa nevzťahuje Vážená zákazníčka, vážený zákazník, na diely produktu, ktoré sú vystavené Na tento prístroj dostávate 3 ročnú záruku normálnemu opotrebeniu a preto sa môžu od dátumu kúpy. považovať za opotrebované diely (napr. V prípade nedostatkov tohto prístroja Rezacia jednotka, zapaľovacia sviečka, vám voči predajcovi prístroja prináležia...
 • Seite 67: Servisná Oprava

  Service-Center kúpení (pokladničný doklad) a s údaj- mi, v čom chyba spočíva a kedy vznik- Servis Slovensko la, zaslať bez poštovného na adresu servisu, ktorá vám bude oznámená. Tel.: 0850 232001 Pre zabránenie dodatočných nákladov E-Mail: grizzly@lidl.sk a problémov pri prevzatí použite len IAN 360067_2007 tú...
 • Seite 68: Einleitung

  Inhalt Einleitung ........68 Schnitthöhe einstellen ...... 80 Bestimmungsgemäße Grasfangkorb entleeren ....80 Verwendung ......69 Reinigung und Wartung ..... 81 Allgemeine Beschreibung ... 69 Reinigung und allgemeine Lieferumfang ........69 Wartungsarbeiten ......81 Übersicht ........69 Luftfilter austauschen ......81 Funktionsbeschreibung .....
 • Seite 69: Bestimmungsgemäße Verwendung

  Bestimmungsgemäße Der mitgelieferte Schraubendreher Verwendung kann sowohl als Schlitz- als auch als Kreuzschlitz-Schraubendreher verwen- Das Gerät ist nur für das Mähen von det werden. Sie können durch Umste- Rasen- und Grasflächen im häuslichen Be- cken des Griffs die Schraubvariante reich bestimmt. Dieses Gerät ist nicht zur wechseln.
 • Seite 70: Funktionsbeschreibung

  Technische Daten 27 Aufhängung Grasfangkorb 5a Tragegriff Benzin‑Rasenmäher ..PBM 132 A1 28 Öltankkappe mit Ölmessstab Motor .... Zongshen 132cc Easy Start Motorhubraum ..... 132 cm (cc) 29 Position Schnitthöhe Leistung .......1,8 kW (2,45 PS) 13a Radkappe Max. Drehzahl (n ) ....2850 min...
 • Seite 71: Sicherheitshinweise

  Warnung: Der Schwingungse- missionswert kann sich während Vorsicht - Giftige Dämpfe! der tatsächlichen Benutzung des Gerät nicht in geschlossenen Gerätes von dem Angabewert Räumen betreiben unterscheiden, abhängig von der Art und Weise, in der das Gerät Vorsicht - Benzin ist brennbar! verwendet wird.
 • Seite 72: Allgemeine Sicherheithinweise

  Bildzeichen an der Benzinpumpe: Hinweiszeichen mit Informationen zum besseren Umgang mit dem Gerät Benzinpumpe (Primer) vor dem Start 3x drücken. Betriebsanleitung lesen Tragen Sie beim Umgang mit dem Bildzeichen auf dem Motor: Messer Handschuhe. Betriebsanleitung lesen hochentzündlich gifitg Warnung vor feuergefährlich en Stoffen umweltgefährdend Allgemeine...
 • Seite 73 physischen, sensorischen oder geisti- • Warnung: Benzin ist hochgradig ent- gen Fähigkeiten benutzt zu werden; flammbar. Feuer oder Explosionen Ebenso dürfen Personen ohne Erfah- können zu schweren Verbrennungen rung im Umgang mit diesem Gerät führen: oder mangeldem Wissen über dieses - bewahren Sie Benzin nur in den da- Gerät, dieses Gerät nicht benutzen;...
 • Seite 74 Handhabung: mit wird sichergestellt, dass die Sicher- • Lassen Sie den Verbrennungsmotor heit des Gerätes erhalten bleibt. nicht in geschlossenen Räumen laufen, • Ändern Sie nicht die Reglereinstellung des in denen sich gefährliches Kohlenmono- Motors oder überdrehen Sie ihn nicht. Sie xid sammeln kann.
 • Seite 75: Inbetriebnahme

  - wenn ein Fremdkörper getroffen • Prüfen Sie regelmäßig die Grasfangein- wurde. Suchen Sie nach Beschädi- richtung auf Verschleiß oder Verlust der gungen am Gerät und führen Sie die Funktionsfähigkeit. erforderlichen Reparaturen durch, • Ersetzen Sie aus Sicherheitsgründen bevor Sie erneut starten und mit dem abgenutzte oder beschädigte Teile.
 • Seite 76: Unteren Holm Montieren

  Motoröl einfüllen, 4. Drehen Sie die Griffmuttern (3a) auf Benzin einfüllen, die Schrauben (3c). ggf. den Grasfangkorb montieren, An der rechten Seite des Rasenmähers ggf. die Schnitthöhe einstellen. muss die Starterseil-Führung (21) zwi- schen der Unterlegscheibe (3b) und Unteren Holm dem Griffholm (1) auf der Schraube (3c) platziert werden.
 • Seite 77: Grasfangkorb De-/Montieren

  Grasfangkorb demontieren: an der gewünschten Position Schnitthö- he (29). 5. Heben Sie den hinteren Prallschutz (6) Wählen Sie für alle vier Räder dieselbe 6. Nehmen Sie den Grasfangkorb (5) am Position Schnitthöhe (29)! Beachten Sie für die Rad-Monta- Tragegriff (5a) heraus. ge, dass Sie bei der Markierun- Mulchkit gen „L“...
 • Seite 78: Ölstand Kontrollieren

  Ölstand kontrollieren verschüttetes Benzin entfernen; Benzin von Funken, offenen Flammen 1. Drehen Sie die Öltankkappe mit Öl- und anderen Zündquellen fernhalten; messstab (28) ab. Benzinreste umweltgerecht entsorgen 2. Wischen Sie die Öltankkappe mit (siehe „Entsorgung/Umweltschutz“). Ölmessstab (28) mit einem sauberen - Verwenden Sie kein Benzin-/ Lappen ab.
 • Seite 79: Motor Starten/Stoppen

  Motor starten/stoppen Motor stoppen: • Lassen Sie den Sicherheitsbügel (2) los. Warnung! Benzin ist ent‑ Der Motor schaltet ab und das Messer flammbar. Starten Sie den wird abgebremst. Motor mindestens 3 m vom Befüllungsort entfernt. Messerstoppvorrichtung: Es besteht Brandgefahr. Überprüfen Sie regelmäßig die Messer- stoppvorrichtung: Starten Sie das Gerät auf festem, •...
 • Seite 80: Unterschied Rasenmähen Und Rasenmulchen

  Nehmen Sie die Arbeit nur bei einem 1. Nehmen Sie die Radkappe (13a) ab. unbeschädigten Gerät wieder auf. Nehmen Sie dazu ggf. den Schrau- • Schalten Sie in längeren Arbeitspausen bendreher (Schlitz) (26) zu Hilfe. und zum Transport das Gerät aus und 2.
 • Seite 81: Reinigung Und Wartung

  Reinigung und Wartung Kippen Sie das Gerät nicht auf die Seite oder nach vorne. Betriebsflüs- Lassen Sie Instandsetzungs‑ sigkeiten können auslaufen und der arbeiten und Wartungsar‑ Motor kann beschädigt werden. beiten, die nicht in dieser Be‑ triebsanleitung beschrieben • Halten Sie das Gerät stets sauber. Ver- sind, von einer Fachwerkstatt wenden Sie zum Reinigen eine Bürste durchführen.
 • Seite 82: Zündkerze Warten

  4. Reinigen Sie den Luftfilter (10) in Sei- Drehmomentschlüssel ermittelt) (siehe fenlösung. „Ersatzteile/Zubehör“). 5. Lassen Sie den Luftfilter (10) trocknen. Motoröl wechseln Kneten Sie einige Tropfen frisches Mo- toröl in den Luftfilter (10) ein. 6. Tauschen Sie einen defekten Luftfilter Führen Sie den Motorölwechsel bei (10) gegen einen neuen Luftfilter (10) leerem Benzintank und warmem...
 • Seite 83: Vergaser Einstellen

  Lassen Sie ein stumpfes Messer 4. Bauen Sie das neue Messer in umge- immer von einer Fachwerkstatt kehrter Reihenfolge wieder ein. nachschleifen, da diese eine Un- Achten Sie darauf, dass das Messer wuchtprüfung vornehmen kann. richtig positionie rt ist und bündig an der Motorspindel anliegt.
 • Seite 84: Lagerung

  Wartungsarbeiten nach nach nach nach jähr- (siehe „Reinigung und ersten 8 Std. 50 Std. lich 5 Std. Wartung“) der Arbeit Messer reinigen/prüfen  schärfen  Luftkühlungssystem reinigen  bei hohem Staubaufkommen oder starker Verschmutzung öfter austauschen Lagerung 1. Nehmen Sie den Grasfangkorb 5) ab. Allgemeine 2.
 • Seite 85: Transport

  Entsorgung/ - ziehen Sie den Startergriff mit Starterseil ( 22) bei gezogenem Umweltschutz Sicherheitsbügel ( 2) mehrmals langsam zum Verteilen des Öls im • Führen Sie Gerät, Zubehör und Verpa- Innern des Motors; ckung einer umweltgerechten Wieder- - schrauben Sie die Zündkerze verwertung zu.
 • Seite 86: Ersatzteile/Zubehör

  Ersatzteile/Zubehör Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie unter www.grizzlytools‑service.eu Sollten Sie Probleme mit dem Bestellvorgang haben, verwenden Sie bitte das Kontaktfor- mular. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an das „Service-Center“ (siehe Seite 89). Position Position Bezeichnung Bestell-Nr. Betriebsan- Explosions- leitung zeichnung 22,30 Griffholm mit Sicherheitsbügel...
 • Seite 87: Fehlersuche

  Fehlersuche Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Zu wenig Benzin im Ben- Benzin einfüllen zintank Anweisungen zum Starten des Motors Falsche Startreihenfolge beachten (siehe „Bedienung“) Motor startet Zündkerzenstecker ( Zündkerzenstecker aufstecken nicht nicht richtig aufgesteckt Zündkerze reinigen, einstellen oder erset- Verrußte Zündkerze zen (siehe „Reinigung und Wartung“) Vergaser durch eine Fachwerkstatt ein- Falsch eingestellter Vergaser...
 • Seite 88: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Im Falle von Mängeln dieses Gerätes Fabrikationsfehler.
 • Seite 89: Reparatur-Service

  Service-Center E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- formationen über die Abwicklung Ihrer Service Deutschland Reklamation. • Ein als defekt erfasstes Gerät können Tel.: 0800 54 35 111 Sie, nach Rücksprache mit unserem E-Mail: grizzly@lidl.de Kundenservice, unter Beifügung des IAN 360067_2007 Kaufbelegs (Kassenbons) und der Service Österreich Angabe, worin der Mangel besteht...
 • Seite 91: Az Eredeti Ce Megfelelőségi Nyilatkozat Fordítása

  Az eredeti CE megfelelőségi nyilatkozat fordítása Ezennel igazoljuk, hogy a Benzines funyíró gyártási sorozat PBM 132 A1 Sorozatszám 000001 - 034000 évtől kezdve a következő vonatkozó EU irányelveknek felel meg a mindenkor érvényes megfogalmazásban: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC & 2005/88/EC 2011/65/EU*&...
 • Seite 92: Překlad Originálního Prohlášení O Shodě Ce

  Překlad originálního prohlášení o shodě CE Potvrzujeme tímto, že konstrukce Benzinová sekacka na trávu konstrukční řady PBM 132 A1 Pořadové číslo 000001 - 034000 odpovídá následujícím příslušným směrnicím EÚ v jejich právě platném znění: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC & 2005/88/EC 2011/65/EU*&...
 • Seite 93: Preklad Originálneho Prehlásenia O Zhode Ce

  Preklad originálneho prehlásenia o zhode CE Týmto potvrdzujeme, že Benzínová kosacka na trávu konštrukčnej rady PBM 132 A1 Poradové číslo 000001 - 034000 zodpovedá nasledujúcim príslušným smerniciam EÚ v ich práve platnom znení: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC & 2005/88/EC 2011/65/EU*&...
 • Seite 94: Original-Eg- Konformitätserklärung

  Original-EG- Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass der Benzin-Rasenmäher Modell PBM 132 A1 Seriennummer 000001 - 034000 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2000/14/EG & 2005/88/EG 2011/65/EU*& (EU) 2015/863 Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN ISO 5395-1:2013/A1:2018 •...
 • Seite 97: Robbantott Ábra

  Robbantott ábra Rozvinutý výkres · Výkres náhradných dielov Explosionszeichnung 20210120_rev01_ae...
 • Seite 99 0,7-0,8 mm...
 • Seite 100 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Információk állása · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 01/2021 · Ident.-No.: 89420233012021-HU/CZ/SK IAN 360067_2007...

Diese Anleitung auch für:

Ian 360067 2007