Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Sikkerhedsanvisninger - HANSGROHE AXOR Starck 40140000 Gebrauchsanleitung, Montageanleitung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 1

Sikkerhedsanvisninger

Ved monteringen skal der bruges handsker for at
undgå kvæstelser og snitsår.
Installerings- og kontrolarbejderne skal gennemføres
af en godkendt el-installatør og ifølge branchens
forsktifter og de gældende nationale love.
Alle arbejder må kun gennemføres hvis apparatet er
uden spænding.
Denne lampe må kun monteres i badeværelsets
zone 3.
Ved brug bliver lampe og pære varm. Afstand til
brændbare genstande skal være min. 50 cm.
Monteringsanvisninger
• Før monteringen skal produktet kontrolleres for
transportskader. Efter monteringen godkendes
transportskader eller skader på overfladen ikke
længere.
• Benyt kun fastgørelsesmateriale, der er egnet til
murværk! De vedlagte skruer og dyvler er kun
beregnet til massivt murværk.
Tekniske data
Mærkespænding:
Effekt:
Kapslingsklasse
Standarder og retningslinjer
DIN EN 60598-1:2009-09
EN 60598-1:2008 + A11:2009-05
DIN VDE 0711 part 201:1991-09
EN 60598-2-1:1989
8
Dansk
230 V
40 W / E14 / C35
IP 20
Monteringse s. 32
Symbolbeskrivelse
Advarsel mod farlig, elektrisk
spænding
Reservedele (se s. 31)
Rengøringsvejledning spejlet
Pletter på spejlet (fedt, kosmetik og lign.) fjernes med
et vaskeskind opvredent i varmt vand. Det fugtige
spejl tørres efter med en tør, blød klud, der ikke
fnugger. Undgå at anvende kemikalier eller glas-
rengøringsmidler, da disse midler kan beskadige
sølvlaget og forårsage brune pletter i spejlet. Ved at
anvende andre rengøringsmetoder end her anført,
bortfalder garantiforpligtigelsen.
Rengøringsvejledning lampen
• Sluk lampen.
• Tør lampen af med en tør eller evt. en let opvreden
klud.
• Hold øje med, at der ikke trænger vand ind i lam-pen.
• Avend ikke syreholdigt rengøringsmiddel, skurepulver
eller eddike.
• Lampens glas kan ved rengøring tages af, således
at dette efter rengøring med husholdningsren-
gøringsmiddel eller sæbelud kan skylles med vand og
til sidst poleres.
• Skader, der er opstået ved uhensigtsmæssig behand-
ling, hører ikke under vor garanti.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Axor starck 40141000

Inhaltsverzeichnis