Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Säkerhetsanvisningar - HANSGROHE AXOR Starck 40140000 Gebrauchsanleitung, Montageanleitung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 1
Säkerhetsanvisningar
Handskar ska bäras under monteringsarbetet så att
man kan undvika kläm- och skärskadorgen werden.
Installations- och kontrollarbeten ska utföras av
behörig elektroinstallatör och enligt VDE 0100 del
701.
Samtliga arbeten får bara utföras när strömmen är
avstängd.
Lampan får endast monteras i badrummet inom
skyddsområde 3.
Lampa och glödlampa blir mycket varma under drift.
Lampans avstånd till brännbara föremål - min. 50
cm.
Monteringsanvisningar
• Det måste undersökas om produkten har
transportskador innan den monteras. Efter
monteringen accepteras inga transport- eller
ytskiktskador.
• Endast fastsättningsmaterial som passar till murverk får
användas! Medföljande skruvar och plugg ska endast
användas i massivt murverk.
Tekniska data
Nominell spänning:
Kapacitet:
Skyddstyp
Normer och riktlinjer
DIN EN 60598-1:2009-09
EN 60598-1:2008 + A11:2009-05
DIN VDE 0711 del 201:1991-09
EN 60598-2-1:1989
Svenska
230 V
40 W / E14 / C35
IP 20
Monteringse sidan 32
Symbolförklaring
Varning för farlig elektrisk
spänning
Reservdelar (se sidan 31)
Ytbehandling spegel
Använd ett sämskskinn som är doppad i varmt vatten
och väl urvridet för borttagning av fläckar (fett,
kosmetika etc.). Dropprester på ränderna måste tas
bort med en mjuk, torr duk. Använd inte glas- eller
fönsterrengöringsmedel eller andra kemikalier eftersom
dessa kan skada ytskiktet på spegeln och efterlämna
bruna fläckar. Vid oaktsam hanering av spegeln
försvinner alla anspråk på ansvar och garanti.
Rengöringsinstruktioner lampa
• Släck lampa
• Torka av ytor med en torr, ev. fuktig, trasa.
• Var noga med att vätska inte kan tränga in i lampan.
• Använd inga syrahaltiga rengöringsmedel, skurmedel
eller rengöringsmedel med ättika.
• Skyddet till lampan kan tas av för rengöringen. Efter
rengöringen med hushållsrengöringsmedel eller
tvållösning kan det spolas av med rent vatten och
sedan poleras.
• Skador som förorsakas av felaktig hantering omfattas
inte av garantin.
17

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Axor starck 40141000

Inhaltsverzeichnis