Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

HANSGROHE AXOR Starck 40140000 Gebrauchsanleitung, Montageanleitung Seite 27

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 1
Sikkerhetshenvisninger
Bruk hansker under montasjen for å unngå klem- og
kuttskader.
Installasjons- og prøvearbeidet skal utføres av en
autorisert el-fagmann som må ta hensyn til VDE
0100 del 701.
Alt arbeid skal kun utføres i spenningsløs tilstand.
Denne lampen skal på bad kun monteres i
sikkerhetssone 3.
Ved bruk blir lampen varm. Minimum avstand på
50cm bør opprettholdes mot brennbare gjenstander.
Montagehenvisninger
• Før montasjen skal produktet sjekkes for
transportskader. Etter monteringen aksepteres ikke
noen transport- eller overflateskader.
• Det skal kun brukes festematerial som er egnet for
murverket! Medleverte skruer og plugger egner seg
kun for massivt murverk.
Tekniske data
Nominell spenning:
Effekt:
Beskyttelsesklasse
Standarder og direktiver
DIN EN 60598-1:2009-09
EN 60598-1:2008 + A11:2009-05
DIN VDE 0711 del 201:1991-09
EN 60598-2-1:1989
Norsk
230 V
40 W / E14 / C35
IP 20
Montasjese side 32
Symbolbeskrivelse
Det advares mot farlig,
elektrisk spenning
Servicedeler (se side 31)
Overflatestell speil
For fjerning av flekker (fett, kosmetika osv.) skal du bruke
et pusseskinn som er dynket i varmt vann og som er
vridd godt ut. Dråperester på kantene skal fjernes ved
hjelp av en myk og tørr klut. Ikke bruk glasspuss eller
andre kjemikalier. Dette ødelegger speilets sølvskikt og
gir brune flekker. Ved ukorrekt behandling av speilet
forfaller ethvert krav på erstatning og garanti.
Overflatestell lampen
• Slå av lampen.
• Tørk av overflaten med en myk tørr eller fuktig klut.
• Påse her at ikke noe væske trenger inn i lampen.
• Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder syre,
skurende partikler eller eddiksyre.
• Dekselet for lampen kan tas av for rengjøring. Etter
rengjøring, rens dekselet med varmt såpevann eller
et mildt husholdnings-rengjøringsmiddel, og poler
dekselet etterpå.
• Skader som oppstår pga. ukorrekt behandling, går
ikke på garantien.
27

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Axor starck 40141000

Inhaltsverzeichnis