Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

HANSGROHE AXOR Starck 40140000 Gebrauchsanleitung, Montageanleitung Seite 25

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 1
Drošības norādes
Montāžas laikā, lai izvairītos no saspiedumiem un
iegriezumiem, nepieciešams nēsāt cimdus.
Instalācijas un pārbaudes darbi jāveic sertificētam
elektriķim, ievērojot VDE 0100 noteikumu 701. daļu.
Visus darbus drīkst veikt tikai tad, kad ir atvienots
spriegums.
Šos apgaismes ķermeņus vannas istabā drīkst
uzstādīt tikai 3. aizsargzonā.
Lampa un spuldzes uzkarsējas darba laikā.
Attālumam starp uzliesmojošiem priekšmetiem un
lampu jābūt vismaz 50 cm.
Norādījumi montāžai
• Pirms montāžas nepieciešams pārbaudīt, vai
produktam transportēšanas laikā nav radušies
bojājumi. Pēc iebūvēšanas bojājumi, kas radušies
transportēšanas laikā, vai virsmas bojājumi netiek
atzīti.
• Izmantot drīkst tikai mūrim piemērotus stiprinājumus!
Komplektā esošās skrūves un dībeļi ir paredzēti tikai
masīvam mūrim.
Tehniskie dati
Nominālais spriegums:
Jauda:
Aizsardzības līmenis
Standarti un direktīvas
DIN EN 60598-1:2009-09
EN 60598-1:2008 + A11:2009-05
DIN VDE 0711 201. daļa:1991-09
EN 60598-2-1:1989
Latvian
230 V
40 W / E14 / C35
IP 20
Montāžaskat. 32. lpp.
Simbolu nozīme
Brīdinājums par bīstamu
elektrisko spriegumu
Rezerves daļas (skat. 31. lpp.)
Stikla virsmu kopšana
Lai likvidētu traipus (tauku, kosmētikas u.c.), izmantot
siltā ūdenī samitrinātu un labi izgrieztu ādu logu
spodrināšanai. Pilienu pēdas malās obligāti notīrīt ar
mīkstu, sausu lupatiņu. Nedrīkst izmantot stikla vai logu
tīrīšanas līdzekļus, kā arī citas ķimikālijas, jo tās var bojāt
spoguļa sudraboto slāni un radīt brūnus traipus. Šīs
norādes neievērošanas gadījumā mēs neuzņemamies
atbildību par zaudējumiem un garantija netiek ņemta
vērā.
Lampas virsmas kopšana
• Izslēgt lampu.
• Noslaucīt virsmas ar sausu vai mitru auduma gabalu.
• Turklāt ir jāpievērš uzmanība tam, lai lampās neiekļūtu
šķidrums.
• Nelietot skābumus saturšus tīrīšanas līdzekļus,
abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai etiķi.
• Tīrīšanas nolūkos lampas vāku var noņemt, pēc
mazgāšanas ar sadzīves mazgāšanas līdzekli vai
ziepju sārmu to var noskalot ar tīru ūdeni un pēc tam
pulēt.
• Uz mūsu garantiju neattiecas bojājumi, kuri radušies
neatbilstošas rīcības rezultātā.
25

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Axor starck 40141000

Inhaltsverzeichnis