Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Wskazówki Montażowe - HANSGROHE AXOR Starck 40140000 Gebrauchsanleitung, Montageanleitung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 1
Wskazówki bezpieczeństwa
Aby uniknąć zranień, takich jak zgniecenia
czy przecięcia, podczas montażu należy nosić
rękawice.
Prace instalacyjne i kontrolne mogą być
przeprowadzana jedynie przez autoryzowanego
fachowca elektryka, przestrzegając przepisów z
VDE 0100 część 701.
Wszystkie prace mogą być przeprowadzone
jedynie w stanie pozbawionym napięcia.
Lampę tę można zamontować w łazience tylko w
strefie ochronnej 3.
Lampa i żarówka w trakcie pracy się nagrzewają.
Zachowywać odstęp lampy od przedmiotów
zapalnych min. 50 cm.
Wskazówki montażowe
• Przed montażem należy skontrolować produkt
pod kątem szkód transportowych. Po montażu nie
widać żadnych szkód transportowych ani szkód na
powierzchni.
• Należy stosować tylko elementy mocujące
odpowiednie do muru! Dołączone śruby i kołki
nadają się tylko do masywnego muru.
Dane techniczne
Napięcie znamionowe:
Moc:
Stopień ochrony
Normy i wytyczne
DIN EN 60598-1:2009-09
EN 60598-1:2008 + A11:2009-05
DIN VDE 0711 część 201:1991-09
EN 60598-2-1:1989
10
Polski
230 V
40 W / E14 / C35
IP 20
Montażpatrz strona 32
Opis symbolu
Ostrzeżenie przed
niebezpiecznym napięciem
elektrycznym
Części serwisowe (patrz strona
31)
Pielęgnacja powierzchni lustra
Do usuwania plam (tłuszcz, kosmetyki itd.) używać
umytej w ciepłej wodzie i dobrze wykręconej ścierki
do szyb. Resztki kropel na krawędziach koniecznie
usunąć przy użyciu miękkiej, suchej szmatki. Nie używać
żadnych środków do czyszczenia szkła czy okien ani
innych chemikaliów, ponieważ mogą one uszkodzić
warstwę srebra lustra i spowodować powstanie
brązowych plam. W przypadku niefachowej obsługi
lustra, jakiekolwiek roszczenie dotyczące gwarancji traci
swoją moc.
Pielęgnacja powierzchni lampy
• Wyłączyć lampę.
• Wytrzeć powierzchnie suchą wzgl. wilgotną szmatką.
• Należy przy tym zważać na to, by do lampy nie
przedostała się wilgoć.
• Nie stosować środków czyszczących zawierających
kwasy, środków szorujących ani zmywacza
octowego.
• Przed czyszczeniem lampy można zdjąć osłonę,
a po jej oczyszczeniu detergentem stosowanym w
gospodarstwach domowych lub ługiem mydlanym
można ją spłukać czystą wodą, a następnie
wypolerować.
• Szkody powstałe na skutek niefachowej obsługi, nie
są objęte naszą gwarancją.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Axor starck 40141000

Inhaltsverzeichnis