Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

HANSGROHE AXOR Starck 40140000 Gebrauchsanleitung, Montageanleitung Seite 28

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 1
Указания за безопасност
При монтажа трябва да се носят ръкавици, за да
се избегнат наранявания поради притискане
или порязване.
Дейностите по инсталацията и инспекцията
следва да бъдат изпълнявани от оторизиран
електротехник при спазване на VDE 0100 Част
701.
Извършването на всички дейности е позволено
само в състояние без напрежение.
Монтажът на тази лампа в бани е позволен само
в диапазон на защита 3.
Лампата и осветителното тяло се нагорещяват
при работа. Разстояние на лампата до горими
предмети мин. 50 cm.
Указания за монтаж
• Преди монтажа продуктът трябва да се провери за
транспортни щети. След монтажа не се признават
транспортни или повърхностни щети.
• Позволено е единствено използване на
подходящи за мазилки материали за закрепване!
Приложените винтове и дюбели са само за
масивна зидария.
Технически данни
Номинално напрежение:
Мощност:
Вид защита
Норми и директиви
DIN EN 60598-1:2009-09
EN 60598-1:2008 + A11:2009-05
DIN VDE 0711 Част 201:1991-09
EN 60598-2-1:1989
28
БЪЛГАРСКИ
230 V
40 W / E14 / C35
IP 20
Монтажвижте стр. 32
Описание на символите
Предупреждение за опасно,
електрическо напрежение
Сервизни части (вижте стр. 31)
Поддръжка на повърхността на
огледалото
За отстраняване на петна (мазнини, козметика и т.н.)
използвайте изпрана в топла вода и добре изстискана
кожа за миене на стъкла и прозорци. Остатъците
от капки по ръбовете непременно избършете с
мека суха кърпа. Не използвайте препарати за
почистване на стъкло или прозорци, тъй като те
увреждат сребърния слой на огледалото и могат
да предизвикат кафяви петна. При неправилно
третиране на огледалото отпадат всякакви претенции
за отговорност и гаранция.
Поддръжка на повърхността на
лампата
• Изключете лампата.
• Избършете повърхностите със суха евент. с влажна
кърпа.
• При това внимавайте в лампите да не попада вода.
• Не използвайте почистващи препарати съдържащи
киселини, абразивни средства или почистващи
препарати с оцет.
• Капакът на лампата може да бъде свален за
почистване, при което след почистване той може
да бъде измит с домакински почистващ препарат
или сапунена луга и след това да бъде полиран.
• Щети, предизвикани от неправилно третиране, не
са в обема на нашата гаранция.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Axor starck 40141000

Inhaltsverzeichnis